REKLAMA

Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii cOVID-19

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2021-08-01 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życie w covidzie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk zaprasza na godzinę rozmów o tym jak radzimy sobie z koronawirusem mówi jak radzimy sobie, bo to nie tylko jest walka instytucjonalna to również taka batalia każdego z nas na polu prywatnym również, ale bardzo często w naszych programach mówimy o tych grupach, które najbardziej zostały dotknięte pandemią jak wychodzą z kryzysów, które są z tym związane bądź też są konsekwencją samego Rozwiń » koronawirusa dziś naszym gościem jest dr Rafał Bakalarczyk Instytut polityki senioralnej senior hab centrum analiz klubu Jagiellońskiego dzień dobry panie doktorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu nie przejdziemy do raportu i badania, które państwo przeprowadziliście dotyczący sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii to to zapytam jak wiele wrażliwych grup można wyłonić w społeczeństwie właśnie w kontekście pandemii w kontekście tego co działo się przez ostatnie kilkanaście kilkadziesiąt miesięcy no to, że trudne pytanie w zasadzie pewnie te grupy, które które, które są jakoś tak szczególnie wrażliwe na oddziaływanie koronawirusa tych grup jest duża można je wg różnych cech wyodrębniać no i myślę tu zajmujemy głównie tymi tymi sytuacja osób starszych, więc próbowaliśmy Aes także na to z tej perspektywy i i właśnie praca nas jak była tym my podłożem podjęcia właśnie czy sformułowania takiego tematu badania było takie właśnie przeświadczenie, że część doświadczenia osób starszych jest troszeczkę poza takim my poza radarem państwa też debaty publicznej myślę tutaj właśnie od tych doświadczeniach i osób starszych, ale rodzin tych osób bliskich tych osób, którzy właśnie tych osób starszych, które np. są głęboko zależne od opieki czy takiego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czasami są też osoby nos jakimiś zaburzeniami neuro degeneracyjnymi dementi innymi, które też powodują, że one ich ten głos nie jest słyszalny no i jakimś sensie i doświadczenie poznajemy poprzez chociażby relacje opiekunów, których też niespecjalnie, o których pewnie specjalnie było też mowa przez ostatni rok, mimo że no jest to grupa która, która z pewnością należy do tej dlatego tak otwartego katalogu, ale właśnie tych grup społecznych, które szczególnie en na swoje w swoim życiu odczuwają skutki samej pandemii też różnych okoliczności temu towarzyszących, jaka była metodologia, jaką państwo powiedzieliście też proszę powiedzieć wg jakich kryteriów też staraliście się spojrzeć na problem czy z punktu widzenia samych opiekunów czy jednak osób starszych także, a może równoprawnie traktowaliśmy te obie grupy my staraliśmy się położyć nacisk na opiekunów, chociaż jednocześnie w naszym Instytucie były robione tam przez inne osoby takie badania skoncentrowany na osoby starsze także także krajowy Instytut gospodarki senioralnej robił swoje badania właśnie szukać osoby starsze w czasie pandemii, więc chcieliśmy, aby uzupełnić ten ten obraz i już w tym naszym konkretnym badaniu, z którego wyszedł raport już koncentrowaliśmy się po prostu na tej ostatniej grupie, czyli właśnie opiekunach przy czym ją traktowaliśmy dosyć szeroko próbowaliśmy, chociaż będą tam były takie 2 de 2 części 1 związana z ze zbieraniem ankiet, które internetową wypełniali opiekunowie głównie po poruszający się w ramach takich grup wsparcia w różnych mediach społecznościowych chociażby natomiast druga część to były takie badania jakościowe badania pogłębione tam zrobić 8 takich wywiadów i tutaj w tej grupie też staraliśmy się, żeby były po pierwsze, pewne zróżnicowanie tej grupy, żeby były takie osoby, które się bardzo intensywnie opiekują niemal całodobowo jak takie osoby, które nieco mniejszym zakresie i siłą rzeczy innym charakterze tego wsparcia udzielają też zależało nam, żeby w tej grupie znalazły się osoby, które opiekują osobami np. demencją czy z chorobą Alzheimera, a więc taka dość no szczególna grupa opiekunów, która też jak przed wielu badań taki jeszcze przed pandemicznym jest wskazywana często jako najbardziej zagrożona różnymi no negatywnymi skutkami ubocznymi tej sprawowania tej opieki po jak szeroką grupę państwo sięgnęliście, chcąc uwiarygodnić to to badanie jak najbardziej normy też szczerze mówiąc zdajemy sobie z zadaliśmy sobie sprawę, że pani jest ono też byłoby duże przedsięwzięcie, które by uzyskanie takiego bardziej reprezentatywnego obrazu, więc próbowaliśmy Nolan namiary, jakby nasze Instytutowi sił jedynie stworzyć takie trochę skromniejsze badanie o charakterze takim eksploracyjnych ma, więc próbującym próbujące, jakby dać taki wgląd w te ważniejsze problemy doświadczenia opiekunów które, jakby mogą być takim jak punktem wyjścia dla jeszcze Niewiem bardziej pogłębionej czy największą skalę badań efekty w tym zakresie, więc zależało nam bardziej na takiej eksploracji rozpoznaniu usystematyzowanie tych tych wiodących obszarów problemowych obszarów, które rzeczywiście ci opiekunowie no de oświadczają jakieś trudności czy czyta pandemia właśnie szczególnie utrudnia im życie no próbowaliśmy szereg takich aspektów zbadać i wpływ na samopoczucie na kondycję psychiczną opiekunów wpływ pandemii na całą infrastrukturę wsparcia zarówno tego publicznego Jagi takiego wsparcia bardziej nieformalnego też pozarządowego to był też deszcz dla nas ważny dział tego badania bowiem pozwalający niejako zdiagnozować na ile państwo czy najlepsza polityka społeczna państwa jest przygotowana na wspieranie tej grupy właśnie w takich okolicznościach zagrożenia epidemiologicznego, ale pytaliśmy też o nie takie zagadnienia jak możliwość godzenia pracy z opieką tych warunkach pandemicznych czy też lockdownów interesowała nas wy korzy różne obszary wykorzystania nowych technologii np. technologii cyfrowych efekty w tym okresie, więc no ten obraz może nie jest wyczerpujące, ale jednak w miarę panoramiczne odnosi się do odprawy dla różnych aspektów życia opiekunowi wsparcia tej grupy podobnie jak rekomendacje, które też też państwo mogą znaleźć na końcu raportu kartę są dosyć się starać się, że były szerokie tak o tym powiemy w drugiej części naszej rozmowy natomiast jeszcze tak by wyjaśnić też by nasi słuchacze mieli pełen obraz zapytam kogo ów uznaje się państwo uznaliście w tym badaniu za opiekunów czy to tylko ci, którzy nie w sposób zawodowy sprawują opiekę nad nad seniorami są zatrudnieni przez ośrodki do tego powołane czy też sięgnęliście również do opinii ludzi, którzy czynią to na własną rękę po to jest dobre pytanie warto wyjaśnić, że my koncentrowaliśmy się tylko na tych opiekuna rodzinny to znaczy opiekuna, którzy obie osoby, które opiekują się swoimi bliskimi w ramach w ramach relacji ROD rodzinne po prostu czy nie nie nie analizowaliśmy sytuację opiekunów zawodowych profesjonalnych, którzy wykonują tę rolę w ramach swoich obowiązków służbowych tutaj lata chciałem też podkreślić, chociaż ma też pierwotnie myśleliśmy czy także objąć tym badaniem tej drugiej grupy uznaliśmy, że te grupy są na tyle odmienne, że to wymagałoby z pewnością osobnego badania badanie tych opiekunów profesjonalny my skoncentrowaliśmy na instytucję rodziny na opiekunach rodzinnych zresztą to jest jakby trochę ten system opieki senioralnej się na tym opieram niestety bardzo małe do odsetek osób zatrudnionych był właśnie w tej tym formalnym w sektorze opieki natomiast mamy też mamy też bardzo duże problemy, które się w czasie pandemii nasiliły, a równocześnie mamy ogromne ogromną skalę za zaspokajania potrzeb opiekuńczych właśnie zdrową sieć rodzinnych czy takich sieci krewniak czy, które też zresztą to pokazało nasze badanie no uległy pewnemu rozumie rozluźnieniu czy wręcz niekiedy rozerwaniu w niektórych takich bardziej dramatycznych sytuacjach właśnie pod wpływem tych tych okoliczności pandemicznych pozwoli pan za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy dr Rafał Bakalarczyk Instytutu polityki senioralnej senior hab także centrum analiz klubu Jagiellońskiego z naszym gościem rozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii covid-19, bo chyba używanie czasu przeszłego, jaka była sytuacja jeszcze niema sensu zresztą niejeden z nas to się także politycy przekonali się, że łatwo sforsować tezy, które później nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, więc lepiej trzymać język za zębami być ostrożniejszy informację za chwilkę jesteśmy państwem ponownie kłaniam się po informacjach Radia TOK FM to jest życie w covidzie dziś naszym gościem jest dr Rafał Bakalarczyk Instytut polityki senioralnej senior HP centrum analiz klubu Jagiellońskiego panie doktorze dzień dobry dzień dobre rozmawiamy o raporcie na czele, którego pan stały pan jego autorem jest pan oczywiście co za tym idzie także w zespole badawczym o sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii covid-19 w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o założeniach tego badania o grupie, do której państwo dotarł liście wg jakich kryteriów przeprowadza przeprowadza liście te badania teraz powoli przejdźmy do tego co najistotniejsze tego typu raportach czyli jakie są, jakie płyną z niego wnioski ale, ale też, jakie płyną dane wnioski wyciąga się później ja tylko się tutaj tak precyzuje, że nie byłem autorem współautorem wespół z panią Magdaleną kota kot wspólnie przygotowaliśmy proszę wybaczyć bardzo już dobrze, że pan na to zwrócił uwagę także także także tutaj tylko tak dopowiem natomiast, przechodząc do do samej masie do pytania pana redaktora te od wiedzy nadpłaconą wyszła z tego z tego badania to na pewno no pokazało ono troszeczkę to, czego się też w takim ogólnym zarysie spodziewaliśmy to znaczy, że to był bardzo duże bardzo duże obciążenie dla opiekunów bardzo duże pogorszenie w tej sytuacji, która wcześniej była niełatwa, która brak jest trudna także jak bez jeszcze tych dodatkowych okoliczności pandemii o tym można sprawdzić też dużo mówić natomiast rzeczywiście pandemia, jakby pogłębiła pewne problemy chociażby w kwestii tego, o czym też mogliśmy chwilę przed przerwą, czyli że ten ten sektor opieki formalnej dostęp do tej opieki też jakoś tam w polskich realiach ograniczonych bywa ograniczony no i w czasie pandemii koronawirusa jeszcze bardziej zaczęło być odczuwalne były te ograniczenia w dostępie np. różnych usług opiekuńczych do formy wsparcia ośrodków wsparcia dziennego także w obszarze kontaktów służbą zdrowia to też pojawiło się pewne pewne ograniczenia pewne utrudnienia w dostępie do rehabilitacji do pielęgniarek także do także do innych jest specjalistą i toteż gdy powiedział opiekun bardzo mocno wybrzmiało to znaczy to poczucie, że nagle ta służba zdrowia jest jeszcze jeszcze bardziej niedostępna i i to był taki stały element pewnego stresu przeciążenia opiekunów no co ca no co zrobić w tej sytuacji i i takie wręcz wręcz pojawiało tak mieliśmy takie wrażenie, że rzeczy i opiekunowie troszkę trochę szerzej o takim my w takich realiach balansowania no no na pograniczu takiego prawa życia śmierci to znaczy tak oni naprawdę odczuwali, że Rze, że też, że każde ograniczenia w dostępie do służby zdrowia powodowały bardzo bardzo duże ryzyko dla ich mocno już schorowanych bliskich, chociaż rozumiem, że to była troska o podopiecznych, ale też pewnie ją o nich samych tak myślę o opiekunach no bo oni też byli poza pozostawienie sytuacji dość dość trudnej tak, chociaż rzeczywiście opiekunowie częściej w kontekście tych problemów zdrowotnych dostępu do służby zdrowia koncentrowali się w swoich wypowiedziach na właśnie na tym dobro stanie zdrowotnym opiekun podopiecznego, ale rzeczywiście także także to zdrowie opiekunów też zostało ono poddane próbie nadwyrężone także dlatego może znacznie ograniczy po pierwsze, że to właśnie to obciążenie i też ten poziom stresu, który niektóre, który się zwiększył, ale też, jakby zostały zawężone różne możliwości, jakby rozładowywania tych napięć szukania jakiegoś wytchnienia chociażby i to nie tylko związane z samym sektorem opieki, ale np. nie pewnych okresach zamknięciem nie wiemy basenów zamknięciem siłowni zamknięcie różnych różnych takich obiektów w ramach, których te dzieci opiekunowie drzemie teoretycznie mieli możliwość troszeczkę nie wiem odprężenia się w wytchnienia od tej codziennej roli, więc tutaj rzeczywiście pojawiły się takie dodatkowe jeszcze ograniczenia poza tym sektorem medyczną opiekuńczo socjalnym, które także oddziaływały na na taki dobrostan zdrowotny psychiczny opiekunów także ograniczone kontakty społeczne z innymi ludźmi coś co też no zwiększało to poczucie izolacji takiego poczucia, że naprawdę są one są pozostawieni często ci ludzie sami sobie co więcej tak jak wspominałem wcześniej także w obrębie rodziny też dochodzi czasami do zmian w niektórych przypadkach np. pozostali członkowie rodziny zachorowali czy to na koronawirusa czy przyczyna coś innego i wówczas te trudy opiekunce obciążenia opiekuńcze jeszcze bardziej były w czasie pandemii często scedowane na jeszcze mniejszą liczbę osób niż to była niż bywało wcześniej poza tym też za zamierzały się te kontakty nawet w obrębie bliskich osób przecież czy dalszej rodziny właśnie ze względu na chęć ograniczenia tych kontaktów i zmniejszenie ryzyko zakażeniem podobnie zresztą względu też ograniczano korzystanie z usług opiekuńczych czy też zatrudniania chociażby szarej strefie prywatnie opiekunek właśnie, że było, żeby jak minimalizować zagrożenie zagrożenie właśnie zakażenia koronawirusem jest to wszystko te wszystkie strategie, które by miały służyć ochronie przed panną pan przed przed zakażeniem też miały swoje skutki uboczne, które w kontekście coraz większa, bo takiego obciążenia tych tych opiekunów co z kolei rzutowało na ich zdrowie no i psychicznej i i też też często fizycznie proszę wyprostować mnie jeśli stawia błędną tezę, ale mam wrażenie, że państwa raport jest nie tylko podsumowaniem, ale także taką platformą wymiany doświadczeń, bo musimy przyjąć do wiadomości, że pandemia nie ustaje opiekunowie, bo jak nie troszczyli się swoich podopiecznych tak będą się troszczyć oby nie dotknęła nas ta czwarta już osławiona fala, ale możemy spodziewać wszystkiego najgorszego już najbliższej jesieni myśli pan, że było, bo przecież ta skala problemu, jakim mierzą się opiekunowie rozmaita myśli pan, że będą np. po przeczytaniu tego raportu opiekunowie osób starszych właśnie bogaci doświadczenia swoich kolegów z powołania nie chcę mówić po pochwały kolegów koleżanek i wyciągną z tego wnioski, które być może pozwolą im przejść przez kolejny trudny czas o wiele lepiej wiele łagodniej no być może tak być może to będzie taki jeśli się ten raport trafi też do samych opiekunów być może myślę, że to państwa celem powinno być nie chcę układać państwu życia, ale ale, ale warto byłoby chyba biorąc pod uwagę jest skala w Polsce tych, którzy potrzebują pomocy tych, którzy tę pomoc niosą, owszem, staraliśmy się już po wydaniu tego raportu badanie tego raportu staraliśmy się poprzez różne, żeby fora społecznościowe organizacje docierać do samego opiekunów natomiast daje mi się, że duża z tych z tego co sądzą w tym raporcie zamieściliśmy to są takie doświadczenia, które część opiekunów z nas autopsji oczywiście czasami może się pojawić jakieś pewne tropy, które pozwolą im inny sposób na to spojrzeć natomiast wydaje się, że takim głównym odbiorcą domyślnym odbiorcą jednak chcieliśmy, żeby byli bardziej mnie nie tylko sami opiekunowie, ale także decydenci na różnych poziomach polityki publicznej nie media opinia publiczna także ci, którzy no od, których zależy tworzenie tych ram, który także ram instytucjonalnych różnych sieci SPAR form wsparcia, które w, których opiekunowie dopiero mogą korzystać i tutaj trudno powiedzieć czy ja jak szeroko uda się dotrzeć do naszych decydentów do polityków staramy się o to na pewno też tego typu audycje jak teraz ta obecna też temu pomagają i rzeczywiście tak jak pan redaktor zasugerował, że to to są takie Moskala tych problemów jest taka bardzo bardzo rozległa i ona też myślę, że postęp na część tych problemów one jakby zostały jeszcze szerszym światłe się jak nam ukazały w czasie pandemii, ale to są takie bardziej uniwersalne problemy tej grupy i też uniwersalne bardziej systemowe strukturalne problemy polityki społecznej wobec właśnie opiekunów czy wobec opieki i mam nadzieję, że nawet jeśli by nosił się taki scenariusz, że udałoby się nam to pandemie zdławić ona wygasła to i tak wiele tych problemów opiekunów będzie przed nami i częściowo też ten raport wie pokazujemy, ale przede wszystkim mamy tam bliską perspektywę ryzyka kolejnej bardzo prawdopodobnego niestety ryzyka kolejnej fali chociażby Arka odbyła byłaby nawet słabsza, ale też nową może nastąpić pewne pogorszenie i chcieliśmy może ten raport pisaliśmy wiosną on, więc pewnej mierze, jakby nie oddaje tego aktualnego kontekstu teraz powiedzmy lat latem jak i jaki mamy, ale rzeczywiście chcieliśmy, żeby te doświadczenia no z poprzednich miesięcy poprzednich fal pandemii też było jakimś takim punktem wyjścia do refleksji działania przygotowawczego zmyślą o kolejnych o kolejnych fazach pandemii nauka to co opiekunowie wskazywali to brak takiej czytelnej ścieżki radzenia sobie sytuacji na zakażenia przez opiekuna jak co wtedy zrobić jak jak zaopiekować się jak zapewnić opiekę właśnie tym tym zależnym bliskim, którzy są tak bardzo zależni od no od osoby opiekuna część opiekunów wręcz mówiła, że to jest tak prze przerastające doświadczenia, że wręcz no nie przewidywali takiego, jakby scenariusza sobie co by się stało, gdyby to nastąpiła, ale rzeczywiście no brakuje takiej wiedzy łatwo dostępnej i obawiam się, że nawet dzień nie mamy takiej, jakby pewnych procedur, które pozwalają my gwarantują szybkie, że 3 szybkie zapewnienie opieki wsparcia w takich sytuacjach więc, więc tutaj myślę, że no jest wiele do zrobienia właśnie po stronie państwa po stronie po stronie bardzo różnych tak naprawdę podmiotów i nie można liczyć na to, że to opiekunowie sami swoimi jakimiś indywidualnymi strategiami tak jak to było do jak to się działo dotychczas no poradzą sobie z tym, bo no, bo rzeczywiście to trzeba jakoś z zewnątrz Noto to wsparcie uczynić bardziej dostępnym dla nich dziękuję panu bardzo za rozmowę dr Rafał Bakalarczyk Instytutu polityki senioralnej senior HP centrum analiz klubu Jagiellońskiego był naszym gościem życzę panu dobrej niedzieli proszę pozostać z nami tak jak naszych słuchaczy to proszę, zapraszając do informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA