REKLAMA

Tak zwana odbudowa tak zwanego Pałacu Saskiego i zachodniej pierzei placu Piłsudskiego

OFF Czarek
Data emisji:
2021-08-02 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie, a właściwie na kontynuację spotkania rozmowy, która została brutalnie przerwana państwa moim gościem jest pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry pani profesor dzień dobry witam rozmawialiśmy o odbudowie Pałacu Saskiego udało nam się tylko 1 część rozmowy dokończyć, a potem pamiętna konferencja prasowa, na której Rozwiń » dowiedzieliśmy się czegoś nie wiedzieliśmy, czego nie wiedzieliśmy wcześniej no ale pomyślałem, że rozmowa ważna temat ważny warto do niego wrócić na przekór i może krótko pani profesor podsumowanie z argumentów za przeciw podejrzewam, że rozumie, że bardziej będzie będzie pani oferowała argumenty przeciw odbudowie Pałacu Saskiego mówi pani o symbolice o ruinach, które są symboliką, ale także o innych kwestiach no tak rzeczywiście kluczem do naszej NATO naszego stanowiska w sprawie tzw. odbudowy tzw. Pałacu Saskiego będę to podkreślała w marketach i najwyższy sprawy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z następnym fałszowaniem faktów i fałszowaniem rzeczywistości wytwarzanie nowej nowej kreowanie pewnej nowej sytuacji Otóż istotą da dla zrozumienia czym jest ta przestrzeń placu Piłsudskiego, który wielokrotnie w swojej historii zmieniał swoje nazwy i zmieniał swój kształt zmieniał swój charakter zmieniał swoją semantyką Otóż kluczem jest właśnie grób nieznanego żołnierza no tak się złożyło, że ja zajmuje wszyscy, którzy nie znają wiedzą, że ja w kwestii tzw. od butów czy też uprawiania makiet Logi stosowane budowania pseudo zabytkowych na pseudo zabytków zajmuje radykalne stanowisko stoję na stanowisku zgodne z godnym zresztą z doktryną konserwatorską, że nie odbudowuje się tego co istnieje i taką właśnie sytuacją mamy na do czynienia na placu Piłsudskiego, gdzie nie zachowała się przedwojenna zabudowa natomiast pozostała tylko część tej zabudowy w postaci właśnie 36 Arka tej budowli, która jest słusznie nazywana Pałacem Saskim, w których to 3 Arkadach uratowanych z przed wysadzeniem przed tym gestem wysadzenia budynku w powietrze przy czym saperów niemieckich znajduje się grób nieznanego żołnierza ufundowane w latach dwudziestych po pierwszej wojny światowej po odzyskaniu niepodległości oraz po wojnie bolszewickiej i grób nieznanego żołnierza zainstalowany czy urządzony by 3 Arkadach tej potężnej budowli, która w istocie była po prostu budynkiem biurowym urzędu trochę mieszkalnym różne funkcje ten budynek pełnił pałace nigdy nie był potanieje spała oczywiście Otóż te Czarka po wojnie zaczęły właśnie pełnić taką niezwykle istotną funkcję kulturową semantyczną odwołującą się to my tego co tutaj się w tym mieście wydarzyło w czasie i były jak mówiła na naszym poprzednim spotkaniom zaczęła mówić o tym jakie były pomysły co zrobić z placem w sytuacji, kiedy podjęto się wielkiego planu nowszy od budowy rekonstrukcji przebudowy kostiumie pseudo historycznym całego całego Śródmieścia Warszawy, czyli starego nowego miasta traktu Królewskiego i otoczenia były po wojnie różne pomysły na początku też chciano odbudowywać wszystko co się dało oczywiście życie zweryfikowało i czterdziestym szóstym roku pojawiła się idea, żeby jednak wykorzystać ten pełni niezwykłą sytuację, którą trasie tutaj wytworzyła wbrew zamierzeniom w postaci właśnie tej z rujnowanej Arkady tych 3 zrujnowanych Arka pozostałości wielkiej kolumnady dziewiętnastowiecznego budynku zaprojektowanego przez średniej klasy architekta niejakiego Adama Idźkowskiego ten uratowany z innym z czasów wojny grób nieznanego żołnierza w tej ruinie stał się właśnie punktem wyjścia dla stworzenia tego czy mamy dzisiaj do czynienia Zygmunt Stępiński tutaj jeden z architektów biura odbudowy stolicy zaproponował gest najprostszy najbardziej wydawał wydaje się oczywiste narzucające się odwołujący się właśnie do toposu ruiny, który jest obecny w kulturze europejskiej od czasów antyku, o czym mówiłam naszym poprzednim tak o całej historii ruiny w kulturze europejskiej jestem miejski zrobił po prostu rzecz właśnie taką bardzo bardzo oczywistą pozostawił kształt tej zrujnowanej tego zrujnowanego fragmentu z grobem nieznanego żołnierza wyczyścił całe przedpole, czyli cały plac z tych istniejących tutaj jeszcze pozostałości budynków, które istniały i w ten sposób wytworzona została taka sytuacja z dużym pustym placem na końcu, którego na osi na osi całego założenia dawnego założenia Saskiego usytuowany jest usytuowany jest pomnik w istocie, czyli te 3 Arkady z pozostałościami tych architektonicznych elementów w kształtach zrujnowanych i w środku znajduje się taki ten historyczny grób nieznanego żołnierza, który jest ustawiony teraz na tle ogrodu Saskiego czy parku Saskiego jego starą drzewie notabene ogród Saski został po wojnie także dość poważnie okrojony i został na nowo uporządkowany z nowymi z nowymi Alejami, a zresztą sprawnie zostało zrobione i w ten sposób wytworzona została nowa sytuacja przestrzenna o bardzo silnym ładunku emocjonalnym semantycznym to właśnie aut tego pomnika w postaci grobu nieznanego żołnierza jako ruiny odwołuje się do tego wszystkiego, o czym poprzednio rozmawialiśmy, a mianowicie z 1 strony do to do aspektów takich intelektualnych kulturowych, a z drugiej strony do aspektów emocjonalnych ambiwalencja semantyczna ruiny w kulturze europejskiej jest tutaj niezwykle silnie w wygrana ona tak właśnie rolę odgrywa taką niezwykle istotną wagę i w tej pustce, która symbolizuje także to co się jeszcze wydarzyło ta pustka została tutaj na na początku była traktowana trochę jako taka prowizoryczna tymczasowa różne były pomysły chciano ją częściowo zabudować stawiają, ale to już w latach sześćdziesiątych w okresie, kiedy obchody obchody Milenium były organizowane w taki pomysł, żeby na tym placu znajdowały się znajdowało się muzeum walk rewolucyjnych wyzwoleńczych ostatecznie do tego nie doszło i ta pustka zaczęła być postrzegana jako istotny element właśnie tych wartości semantycznych tej i tego co tutaj się wydarzyło co więcej w miarę upływu lat miałem jak Warszawa była oczyszczana sukcesywnie po czterdziesty piątym roku z wszelkich pozostałości drugiej wojny światowej z wszelkich ruin ostatecznie dotarliśmy do takiego punktu, w którym tylko grób nieznanego żołnierza ukształtowane czterdziestym szóstym roku przez Zygmunta Stępińskiego właśnie w postaci owej ruiny jest jedynym jedyną rodziną w mieście jedynym świadkiem tego co się tutaj wydarzyło jest jeszcze 1 element drugi nowy, który w Warszawie się znajduje niedaleko zresztą grobu nieznanego żołnierza na ulicy Mazowieckiej jest dom artysty plastyka, który został świetnie w latach sześćdziesiątych skomponowane z nowoczesnego budynku, który jest przekręty kurtyną zrobioną z pozostałości dziewiętnastowiecznej kamienicy takie burżuazji strzelonymi fraku kolumnami z odpadającym tynkiem tak dalej to są jedyne Franc 1 ruin w mieście, które tego, że w Kamionce na Pradze no LO no tak no ale ta jest jakby inna historia prawda Praga nie była zniszczona w czasie w czasie wojny, więc to też trzeba brać pod uwagę, że nie wszystko jednoczy się w stronę z powodu zniszczenia w czasie wojny z powodu uwagi nos, bo niekoniecznie, ponieważ te kamienice praskie podobnie zresztą jak kamienice na tzw. dzikim Zachodzie, czyli na woli tak dalej cały teren się tak na podane takiej destrukcji mający zresztą określone cele chodziło o wyczyszczenie tego terenu pod nowe nową zabudowę no to jednak ma i trochę inne inny sens niż ta przestrzeń tak bardzo nasycona znaczenie jak, z jaką mamy tutaj do czynienia prawda, a więc wracając do do tego wątku mamy właśnie taką sytuację grób nieznanego żołnierza ukształtowany w formie owej owego pomnika ruin nowego stał się jednym z najważniejszych pomników wojennych, jaki powstał w Polsce po drugiej wojnie światowej naszej ocenie inicjatorów listu otwartego w sprawie nie odbudowywania nie nie dewastowania tego tej przestrzeni my stoimy na stanowisku, że to jest jeden z podstawowych powodów, dla których ta przestrzeń z tym grobem z tym pomnikiem powinna zostać utrzymana swoim obecnym kształcie, ponieważ świadomość tego czym jest ten miejsce wrosła już dał już chyba trzecie czwarte nawet pokolenie Polaków stała się właśnie takim symbolem tego miasta i tego co tutaj się wydarzyło pani profesor, ponieważ dzisiejsze informacje to proponuję, abyśmy do naszej rozmowy powrócili po informacjach formacja dziesiątej 20 państwa moim gościem jest pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk dzisiaj o odbudowie tzw. odbudowie tzw. Pałacu Saskiego po wcale państwa moim gościem jest pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o tzw. odbudowie tzw. Pałacu Saskiego zostawia się pani profesor czynie za bardzo jesteśmy skoncentrowani na nas tu teraz pomoże za 300400 lat będzie wszystko jedno od co się wspieraliśmy i znów będą jakieś fajne ruiny tym razem sprzed 300 lat, czyli 2021 roku no i kto ktokolwiek będzie mieszkał wtedy w Warszawie będzie mówił o fajnie mamy fajne ruiny symbolizują nie wiem upadek demokracji państwa polskiego z początku 2001. wieku to będzie nasz nowy pomnik nieznanego demokraty np. więc może spieramy się rzeczy, które są zupełnie bez znaczenia albo będą zupełnie bez znaczenia za kilka kilkanaście lat, a już na pewno kilka set no taka to jest taka takie taka postawa Future FOT Krystyna nie jest ważne to dzisiaj ważny jest to co będzie w przyszłości na nie nie wiem czy do czy ja bym się do tego taką postawą podpisywała do końca, zwłaszcza w sytuacji takiego miejsca jak tutaj bardziej bym się skupiła na jakiś problemach może nie tak dalekosiężnych jak pan redaktor mówi i zastał chciałabym się zastanowić co mianowicie oferuje nam się w miejsce tego co teraz mamy Otóż pomysł, żeby tę pustkę, która niektórych tak strasznie denerwuje tego dość dużego jednak placu w samym środku miast jak sposób zagospodarować no, a pustka rzeczywiście tutaj wywołuje różne emocje i jest punktem dla różnych pomysłów kreujących lub bardziej udane kontrakty dotyczące tego jakby tutaj można było tę szóstkę zawłaszczyć jest zagospodarować zabudować zostawić różnymi pomnikami innymi elementami pomysły, które się pojawiły już po wojnie, ponieważ 40 latach był taki moment właśnie mniej więcej w okresie, kiedy już stanęła, a na stan ten pomnik grób pomnik na placu zorganizowane przez Stępińskiego i wówczas pojawiły się także pomysły, żeby ten ten ten grób obudować budynkami określonych funkcjach chciano tutaj zrobić różne im posadowić różne instytucje, ale przestrzega przed 1 co jest dość symptomatyczne także dla nas, a mianowicie mówiono wówczas, że ten plac już wtedy nazywany placem zwycięstwa Otóż stwierdzono, że on powinien nosić cechy monumentalnego spokojnego wnętrza architektonicznego, które będzie tworzyło właściwy nastrój dla otoczenia grobu nieznanego żołnierza, a więc centralny punkt do wszystkich rozważań zrobić z placem był grób nieznanego żołnierza jako narodowa nekropolia jako pomnik taki na narodowe Akropol jak to określał Stanisław Jan Kos były pomysły, żeby zrobić tutaj rozebrać Arkady to był taki pomysł Romualda Good luck skądinąd bardzo ciekawego architekta, który miał taki radykalny pomysł i Bohdan Pniewski świetnie funkcjonujący zarówno w okresie przedwojennym pracujący dla władzy jak powoli jak świetnie prosperujących nowym nowej sytuacji politycznej Otóż wnioski kasy 300 takim modernistyczne tak na pomysł, żeby zrobić pójść, aby zrobić tak PiS taki taką spektakularną spektakularną architekturę, która nie do końca będzie architekturą, a mianowicie zaprojektował rekonstrukcje kolumnadę Idźkowskiego tylko kolumnady jako elementu wolnostojącej, o który będzie ustawiony na całej długości placu i w zgodzie wzdłuż tego do tej kolumnady miały być zrealizowane monumentalne schody czy taki pomysł nawiązujący trochę do idei dzielnicy Piłsudskiego z lat trzydziestych właśnie takie spektakularne rozwiązania przestrzenne oprawy do różnych nie państwową twórczych uroczystości były wtedy projektowane no ten projekt zyskał bardzo ostrą krytykę nie został zaakceptowany ostatecznie sprawa sprawa upadła podobnie zresztą jak późniejsze pomysły, żeby tutaj budować muzeum walk rewolucyjnych wyzwoleńczych to też danie nie doszło do skutku potem w latach siedemdziesiątych za epoce Gierka znowu przystąpiono do takich pomysłów na zagospodarowanie placu, ale cały czas miano podjął brano pod uwagę to, że najważniejszym punktem tego tej przestrzeni jest rok nieznanego żołnierza w kształcie został mu nadany w czterdziestym szóstym roku i taką sytuację właściwie dojechaliśmy do 2000 roku, kiedy znowu pojawiła się kolejna koncepcja, żeby ten plac i ten grób jakoś wykorzystać oczywiście wykorzystać dla no dla celów politycznych i celów, aby mocno brutalnie biznesowych pojawiła się taka grupa lobbystów, którzy zaczęli pracować intensywnie nad tym, żeby doprowadzić i to właśnie do tzw. odbudowy rekonstrukcji różnie to było nazywane tego my tego ma wszystko zwanego niesłusznie, a lasem Saski pojawiły jakieś kursy były taka, bo bardzo zresztą ciekawa poznawczego punktu widzenia wystawa na na samym placu z makietami przedstawiającymi różne propozycje architektów niektóre były bardziej udanej byłyby mniej udany były bardzo poczesne, wykorzystując właśnie sytuację tej kurtyny Zielonej tego parku nad grobem nieznanego żołnierza na różne takie były gry zabawy z tą architekturą potencjalnie możliwą do wstawienia tutaj no ale główne główny nacisk był kładziony właśnie na to, żeby to była rekonstrukcja tego co tutaj nie istnieje i to w ten sposób dochodzimy do tego, o czym do tego przeciwko czemu ja systematyczne i gorliwością godną najwyższej sprawy protestuje Otóż tego rodzaju pomysł, żeby budować makietę nieistniejącego budynku notabene budynku nie najlepszego architektoniczny jest pomysłem, który jest absolutnie sprzeczne z doktryną konserwatorską parę minut temu mówiłam o tym, że doktryna konserwatorska mówi jasno nie odbudowuje się tego co nie istnieje, jeżeli coś zostało zniszczone zachowała się pamięć o tym zachowały się ewentualnie jakieś dokumenty ikonograficzne plany tak dalej natomiast zamiar odbudowywania tego dać jej nie przywróci rzeczywistość przewrócił się pamięć i przewrócił się czas, który miną jest oczywiście fantazją to jest fikcja do przeszłości nie ma powrotu nie można budować tożsamości nie można budować pewnych sytuacji emocjonalnych ta o odtwarzaniu i na tworzeniu sytuacji, która jest na żywcem wzięta z myślenia kategoriami PiS elementu budowania Szymula kry architektonicznej, która będzie tylko pseudo zabytkową makietą czegoś co już tutaj nie istnieje co więcej każdy historyk architektury każdy konserwator wie doskonale, że próby odtwarzania nieistniejącego obiektu niezależnie od tego jak czego to jest foka jest za obiekt nigdy nie będą wierne oryginałowi to jest klucz do zrozumienia procedury konserwatorskiej, że oryginał jest bardzo istotnym bardzo bardzo istotny sposób jest nasycony właśnie tymi tymi aspektami oddziaływania emocjonalnego na na odbiorców inaczej patrzymy na na obiekt, który jest oryginalny, a inaczej na jego kopie na jego falsyfikat nie chodzi się do muzeum, żeby oglądać reprodukcje czy kopie Rembrandta tylko chodzi się do muzeum po to, żeby oglądać oryginał no nie pamięta pani taką słynną wystawę w muzeum Narodowym w Warszawie tak, ale to jest inna kwestia, bo ruch AAA jest bardzo profesor, ale to jest ta książka na inne na ile da inną rozmowę sobie odłożymy też daje to zależy, ale w przypadku architektury i pomysł, żeby odtwarzacz budynki istniejące w dacie ich, że uzyskamy kopie 1 projekt do 1, że uzyskamy lustro wierne odbicie tego co tutaj istnieje jest myśleniem myślenie o tak taką taką właśnie takim wyobrażeniem o budowaniu rzeczywistości, która już już minęła to jest podstawa doktryny konserwatorskiej karty weneckiej, która właśnie wskazuje na to, że gest konserwatora zatrzymuje się w momencie, kiedy nie wiemy lub nie jesteśmy w stanie odtworzyć tegoż ne w stopniu czy też trzymać jakichś substancji w stopniu zadowalającym istota pracy konserwatorskiej poleganie na odtwarzaniu tylko na utrzymywaniu w stanie brak w jakim te obiekty do nas dotarł, kiedy czegoś nie ma co zostało zniszczone bezpowrotnie utraciła swoją substancję nie mamy nie mamy podstaw do tego, żeby tą odbudowywać twarz zrobię tylko 1 wyjątkiem wyjątkiem była właśnie sytuacja obojętna, kiedy budowano stare Nowe Miasto cały tak całą sytuację tzw. trakt królewski, budując w kostiumie historycznym budynki, które w istocie są budynkami współczesnymi tylko ubranymi w koszty koszty historyczne, ponieważ tego wymagała sytuacja społeczna po drugiej wojnie światowej tak zniszczonym mieście jak Warszawa i tak jedyny wyjątek, który zrobiono dla dlatego złamania doktryny konserwatorskiej ci, którzy byli zaangażowani w w działalność biura odbudowy stolicy po wojnie doskonale wiedzieli, że cały ten proces budowy starego nowego wieku Stali i okolic zamyka się właściwie do na ostatnim akordem miał być zamek królewski w Warszawie, którego realizacja doszła do skutku do skutku dopiero w latach siedemdziesiątych na początku lat siedemdziesiątych względów politycznych tam była blokada po prostu władz sowieckich i wszyscy architekci konserwatorzy zaangażowanie w ten FT Samanthą akcje biura odbudowy stolicy doskonale wiedzieli, że na tym pro cała całe to działanie powinno zostać raz na zawsze ostatecznie zakończone, ponieważ zamknęła się pewna epoka i tak, aby pomóc m.in. za którego stare Nowe Miasto trakt królewski zostały wpisane w osiemdziesiątym roku na listę światowego dziedzictwa, ale nie dla wartości tej architektury, ale ze względu na gest, który tutaj wykonano w w przekonaniu, że za pomocą tej tzw. odbudowy odtworzy się czy ud pod trzyma się społeczną społeczną tożsamość i jak wiadomo było, że ostatnim akordem jest zamek królewski i dalej po zamku Królewskim już jest czas na nową architekturę, że każda epoka każdego każda generacja każde pokolenie ma prawo obowiązek zaznaczyć swoją obecność przestrzeni swoją swoją warstwą kulturową, bo to na tym polega miasta nie są skansenu ami miasta się rozwijają nawarstwiają zmieniają są są nieustanne nieustannie przekształcane na tym polega na tym to wszystko polega i kiedy będziemy od bywać taką złudną nadzieję taką fikcję, że za pomocą makiety pseudo zabytku odtworzymy przeszłość niczego nie prowadzi to zajęliśmy zawieść pani profesor informacje o dziesiąte 40 wracamy po informacjach po czasie przerwy odbudowa pseudo Pałacu Saskiego do niczego nie prowadzi mówi pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk, ale nie sądzi pani, że ta przestrzeń już lekko jest może nie zepsuta jednakowoż nadgryzione na tym takim schodami atak ingerencje, które się teraz dokonują rzeczywiście zaburzyły tę czystość przestrzenną tego miejsca, który no żyję w zależności od od okoliczności wtedy nic się na nim dzieci jest po prostu właśnie taką przejmującą pustką a kiedy są ku temu powody pełni bardzo istotne miejsce właśnie do do odbywania różnych reprezentacyjnych politycznych państwowych i różnych innych różnych innych spotkań i wydarzy i sytuacja jest o tyle trudna, że po pierwsze, ten plac, który do niedawna był kontrakt był mocy pod opieką stołecznego biura konserwatora zabytków oraz był częścią Warszawy, ponieważ to miasto Warszawa zawiadywał miejscem ten prac został w pewnym momencie na powiedzmy w cudzysłowie zmilitaryzowane został odebrany miastu i przekazany Ministerstwu Obrony Narodowej no właśnie po, żeby realizować pomysły, jakby idące w poprzek opinii społecznej w poprzek bez konsultacji bez jakichkolwiek jakiegokolwiek bez jakiekolwiek idee, żeby żeby tutaj społeczna społeczne głos się odezwał głos obywatelski no właśnie taką mamy sytuacją dzisiaj, kiedy postanowiono domknąć cały ten proces tzw. odbudowy i z zrealizować tutaj ten niebywały koncept żeby, żeby pałac tzw. pałac Saski znowu formie, jaką kształtował Oczkowski w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku 100 lat po jego powstaniu, żeby się tutaj pojawia Dariusz tutaj kilkakrotnie mówiłam, że była to architektura nie Najwyższego lotu mówiąc najoględniej ciężka toporna no charakterystyczna dla, a dla aut z niej spływa cała stolica ustaliła charakterystyczne dla pasów, w którym powstała reprezentatywna dla tamtej epoki, ale wyobraźmy sobie teraz to sytuacje, że ten budynek zostaje zostaje rzeczywiście przystępujemy do jego budowy budujemy makietę 1 do 1, naśladując chcą mniej lub bardziej udatnie ta pełni tę nieszczęsną kamienice biurowiec, jakkolwiek będziemy nazywać ja mam niestety niedobre nie podejrzenia nie do jak wyobraźnia to etaty kwestią uruchamia mamy mamy w Warszawie kilka takich demokratycznych w przypadku właśnie takich pseudo odtworzeń np. fasadę Pałacu Jabłonowskich naprzeciwko teatru wielkiego, która wygląda jak scenografia w inny skarb pomoc kiermasz w kraju mamy drukarki 3 de prawdopodobnie będą używane do tego jeszcze swego procederu budowy tzw. Pałacu Saskiego i zostanie wy miejmy nadzieję, że nigdy dlatego nie dojdzie, że rozmawia w ten sposób właśnie stworzona trasa tak profesora, a kiedyś Silent pani no właśnie propozycje będą słucha, a propos Disneylandu nasz słuchacz pan Piotr pyta, że no, jeżeli tak jesteśmy przywiązani do ruin no to co np. z hotelem europejskim albo tzw. domem bez kantów no i zwraca uwagę że, gdyby rygorystycznie podchodzić do jednej z doktryn konserwatorskich to należałoby pozostawić w rodzinie paryską katedrę Notre Dame no to jest to jest postawienie problemu na ostrzu noża, dlatego że spór o to w jaki sposób od przystępować do prac przy katedrze na Jordan był niezwykle gorący niezwykle ostry ścierały się tutaj właśnie 2 kluczowe stanowiska dla obozy 1 właśnie obóz tzw. rekonstrukcja ministrów, które zresztą w Paryżu niestety wygrał i będzie odtwarzana w cudzysłowie mówiąc wieża katedry Notre-Dame, która została ukształtowana przez alergika 15 wieku jednego z twórców zresztą szkoły konserwatorskiej, a po drugiej stronie barykady Stali zwolennicy dania tej nieistniejącej sygnaturze kształtu adekwatnego dla 2001. wieku jako znaku naszych czasów to są fundamentalne przeciwstawne sobie stanowiska, które się nieustannie w różnych okolicznościach ze sobą spierają jak postępować z tego rodzaju sytuacjami i ta Saski i grób nieznanego żołnierza i całe otoczenie jest właśnie tego jakby no polem owego owej oby tak na państwa takiej wojny kulturowej prowadzone między zwolennikami rekonstrukcja ślizgu i ich przeciwnikami maja stanowisko stanowisko historyka architektury, które normują, obserwując doświadczenia różnych krajów różne powody, dla których przywraca się Lukáš ma się nadzieję, że się przewróci przeszłości za pomocą budowy właśnie taki, gdyż te śladów takich miejskich rezerwatów do zabytku Otóż doświadczenie uczy, że nie jest to najlepszy pomysł, że pani daje odpowiednich efektów staje efekty doraźne krótkotrwałe oczywiście efekty polityczne, a także mówi nazywają rzecz po imieniu mieści się to np. takich strategiach przemysłu turystycznego, który domaga się, że były ładne malownicze urokliwe miejsca, do których będą przyjeżdżać turyści i będą to wszystko ogląda, ale taką wielką makietą nie jest ta przestrzeń dosłownie rzut beretem od grobu nieznanego żołnierza, czyli Stare Miasto albo, że zamek królewski przez to to jest dane ile to zamek królewski Stare Miasto Nowe Miasto jest całkowicie nową kreacją wymyśloną przez konserwatorów architektów, bo to co wchodzi jeszcze dorzucić do tego jeszcze 1, ale czy przy okazji należy zniszczyć najważniejszy pomnik, jaki powstał w tym w Polsce czytaj w odpowiedzi od pani proszę już zawsze może być już miasto zniszczone jeszcze jak coś tam zostało to może lepiej wyrównać centralny wyrównywać może powinien po prostu czy przyleci, ale nie pan ja jeszcze Paweł podam panu jeszcze 1 argument przeciw przeciwko temu pomysłowi dobrze panie was mówi się o tym żeby, żeby powstała ta makieta tzw. Pałacu Saskiego mówi się również o Pałacu grilla notabene bardzo zresztą ładnego na Pałacu 17 wiecznego zaprojektowanego przez wielką gwiazdę XVII-wiecznej europejskiej architektury Tylmana van Gameren, ale już nie mówi się o tym, że w latach trzydziestych przed wojną Pniewski zrobił wnętrza tego, ale całkowicie zmodernizował dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w dodatku dobudował bardzo zresztą udatnie skrzydło w takim stylu zmodernizowanego klasycyzmu, który jest uważany za jedno z najciekawszych osiągnięć właśnie architektury tam lat 30 właśnie w stylu takiego modernistycznego klasycyzmu bardzo prosta oszczędna prawie minimalistyczna architektura bardzo ciekawych wnętrzach które, które były normą wizytówką ówczesnego ówczesnego stylu Artego zwolennicy tego co tutaj Madzi teraz rzekomo powstać już o tym skrzydle Wiśniewskiego już raczej nie mówią mamy problem z całą tą przestrzenią poproszona została taki czy inny sposób już w ciągu 70 lat, jaki prawie 80, jaki upłynął od zakończenia wojny został już w jaki sposób przekształcony w uporządkowany mamy budynek postawiony przez postara da, który zasłania tzw. fortepian Pniewskiego, czyli tę wieś po południową fasadę teatru wielkiego mamy gmach hotelu niegdyś zwanego Wiktorią teraz nazywać się Sofitel czy jakoś nie tak by te pomniki, które się tutaj pojawiły i zaburzyły czystość tej przestrzeni mamy także 1 bardzo ważny element mianowicie na początku ludzie 2001. wieku koło mnie z 2000 chyba siostra jeśli dobrze pamiętam postanowiono w związku wasz pomysł, że te będziemy stawiać, ale Saski oczywiście działania konserwatorskie musi być poprzedzone dział pracami archeologicznymi na inne trzeba było długo kopać, żeby odkryć oryginalne 1617 wieczne fundamenty nieistniejących już teraz budynków, żeby zdać sobie sprawę jak ten plac niegdyś wyglądał i efektem tych prac z archeologicznych było to, że nie można było też tego miejsca w żaden sposób, jakby użyć to ostatnia nowej nowej struktury architektonicznych do tego dołączyć jeszcze z tak no głos idący ze strony ówczesnego Biura Ochrony Rządu tak Piłsudskiego jest przestrzenią pod specjalnym nadzorem pod specjalną ochroną ze względu na reprezentacyjną funkcję, jaką pełni i Biura Ochrony Rządu powiedziała wprost nie ma możliwości zbudowania tutaj niczego co będzie np. zmierzało do zrobienia podziemny parking nie ma możliwości wejścia po od prac, ponieważ grozi to potencjalnie jakimiś atakami terrorystycznymi i w ten sposób ucięto całą dyskusję z tego powodu ida odbudowy nie nie doszła do skutku wtedy co więcej mówi się także o tym, że wraz z tą z tym tzw. Pałacem będą również odbudowywane w cudzysłowie mówiąc dawne kamienice, które stały tutaj wzdłuż ulicy królewskiej wyobraźmy sobie jak zagęści się ta przestrzeń, jakiej dewastacji ulegnie park Saski jedyny ślad tej przestrzeni, który się tutaj zachował od czasów jeszcze osiemnastego nawet wcześniej siedemnastego wieku wyobraźmy sobie problemy komunikacyjne, a wreszcie pytanie zasadnicze do czego to wszystko ma służyć, jaka jest funkcja tej budowli jego otoczenia oraz ile będzie kosztowało nie to wiadomo czy ma służyć pani profesor to w ale gdyby poza jest poza dyskusją w ramiona wiadomo, że chodzi o to, że to jest świetne źródełko przez osady posady jeszcze z posady to są jakieś nowe posady dla nowych nowych ludzi, którzy zostali posadzeni, a może lat, którzy już, że posadzenie niet, toteż przyjdzie czas ale, żeby zatrudnienie może, więc wszyscy świetna fucha budowanie czegoś co nikt nie zostanie budowane wybudowane albo odbudowane cugle genialny pomysł, dlaczego to nie wprowadza punktowi biznesowego jest psem nie ma na wasz, który połknie orientacyjnie mówi się nam, że będzie to kosztowało około 2500 000 000zł, ale rocznych przystępuje nawet najmniejszego remontu swojej własnej łazience doskonale wie za wyjściowy kosztorys ni, że ma to rzeczywistość w latach zawsze pierwsza rzecz stek wysoko troszeczkę Draże jesteśmy się obawiali, ale proszę rozważano 6 000 000 000zł krajów, które potrzeby różnych różnych sektorów gospodarki służby zdrowia itd. domagają się pilnie pieniędzy co więcej, ale rodziny też domagać pieniędzy na sensie rodziny miłościwie panujących w panującym na swoją rodzinę na swoim tak właśnie w parze możemy sobie pani profesor zrobić z 20 programów no i a i tak przecież wiadomo, że że, choć co innego zupełnie metod doskonale wiemy ale, ponieważ do myślę, że procedura podejmowania decyzji w tej kwestii w drodze specustawy, która została gdzieś tam cichcem w gabinetach za finansowana i ujrzała znienacka bez ostrzeżenia światło dzienne no jednak umówmy się, że jeszcze ciągle jesteśmy państwem demokratycznym, że to wymaga jednak testu odruchu sprzeciwu, że nie może być tak, że tego rodzaju decyzje podejmuje się wbrew czy ponad głowami obywateli ponad głowami społeczeństwa ma pan założyć nie musi się pan założyć zna wiem wiem, gdzie żyje i wiem jakich sytuacjach i wie jak to będzie przebiegało, więc zakłada wejście no tak to wygląda ja jestem zdania, że niezależnie od tego jaki będzie efekt końcowy dla całego tego całego pomysłu mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do skutku, ale przynajmniej nasza inicjatywa podpisana przez 3 autorów przeze mnie przez Grzegorza piątka historyka architektury varsavianisty oraz nie oraz młodego historyka sztuki Andrzeja Pałysa, że nasza inicjatywa jednak dała ludziom do myślenia przynajmniej tym, którzy mieszkają w Warszawie są przejęci tą sytuacją lista sygnatariuszy naszego listu jest długa bardzo interesująca i nie przypadkiem wśród sygnatariuszy znalazła się także Krystyna Zachwatowicz która, która doskonale wiedziała, że wie, że jej ojciec, który był zaangażowany w odbudowę powojenną zamykał cały ten proces właśnie na latach sześćdziesiątych i domknięcie zamknięcie tego procesu był dopiero zamek warszawski, więc myślę, że opinii publicznej należą się podstawowe informacje dotyczące tego czym jest grób nieznanego żołnierza, dlaczego ma taką ani inną formę, jaką funkcję kulturową pełni w przestrzeni nie tylko naszego miasta, ale w ogóle jako jedyny pomnik wojenny w Polsce tej rangi co się stanie w momencie, kiedy stanie tutaj nieudolna wydmuszka wykonana w technologii 3 czy nawet 4 Demjan szlak ten projekt tego, która będzie świetnym miejscem do do zatrudniania krewnych znajomych królika ja jestem zdecydowaną przeciwniczką takiego pomysłu i takich procedur takiego postępowania naprawdę jest to wbrew wbrew interesom społecznym pani profesor bardzo pani dziękuję za te słowa za tę dzisiejszą rozmowę pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk była państwa moim gościem informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA