REKLAMA

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie w pracy. Prawniczka tłumaczy, jak dochodzić swoich praw. Droga sądowa nie jest jedyną

Dobra praca
Data emisji:
2021-08-18 18:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:46 min.
Udostępnij:

Mobbing, dyskryminacja w pracy – nierzadko wymieniamy te zjawiska, zachowania jednym tchem. A z punktu widzenia prawa to nie to samo. Na czym polega różnica w procedurach prawnych jakie obowiązują, jeśli chcielibyśmy pracodawcę pozwać za mobbing albo za dyskryminację? Oraz dlaczego pozew sądowy nie jest jedynym rozwiązaniem tłumaczy mecenas Monika Wieczorek, radca prawna w Kancelarii Radcowskiej Wieczorek.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę łatwiej wygrać w sądzie oskarżają swojego pracodawcę o dyskryminację niż mobbing to zdanie padło w jednym z podcastów dobra praca, a wypowiedziała je mecenas Monika Wieczorek radca prawny z kancelarii radcowskiej Wieczorek ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to jest podcast dobra praca i dziś właśnie z mecenas Wieczorek przyjrzymy się temu czym różni się dyskryminacja o mobbingu, dlaczego łatwiej wygrać sprawę o Rozwiń » dyskryminację czy dyskryminowane tak jak montowane może być każdy pracownik i każda pracowniczka zaprasza dobra praca naszej rozmowie sprzed kilku, a nawet kilkunastu miesięcy powiedziała pani takie zdanie, że łatwiej jest czasami dochodzić swoich praw w sądzie, oskarżając pracodawcę o dyskryminację, a nie o mobbing, dlaczego ta dyskryminacja jest łatwiejsza w tym sensie to wynika z reguły dowodowe to wynika z tego, że w sprawach z zakresu dyskryminacji mówimy o takim takiej szczególnej konstrukcji przeniesienia ciężaru dowodu, bo ogólną zasadą w postępowaniach cywilnych jest no mówiąc w skrócie to żąda ten dochodzi natomiast związany z dyskryminacją pracownik musi udowodnić od razu czy przedstawić naprawdę mocnych dowodów na to, że dyskryminacja miała miejsce musi tylko na początku, czyli w zasadzie w pozwie ukradł upodobnić do dyskryminacji doszło to różnica znacząca, dlatego że bez orzecznictwa sądowego dzisiaj wiemy, że uprawdopodobnienie swojego roszczenia to jest przede wszystkim te roszczenia i w ogóle podstawę żądania, czyli tego, że do dyskryminacji doszło to jest opisanie wiarygodne opisanie tego na czym polegały zdarzenia wskazanie w jaki sposób można to potwierdzić, ale niekoniecznie od razu już udowodnienia, iż w momencie, kiedy pracownik opisuje do jakich zdarzeń doszło i że uważa za dyskryminującego w tym momencie i na pracodawcę przechodzi obowiązek udowodnienia, że tak nie było, więc to pracownik ma korzystniejszą sytuację procesową w tym przypadku pracodawca więc, żeby odpowiedzieć trochę pracodawca musi udowodnić, że nie jest wielbłądem ktoś mógł tak powiedzieć, ale to wcale do tego nie prowadzić chodzi w tej konstrukcji oto, żeby pracownik nie musiał jako słabsza strona stosunku pracy jako strona, która ma mniej dowodów mniejszy dostęp do tych dowodów to niema zasięgu sny czy dostępu do pełnej dokumentacji przybyto pracodawca musiał przedstawiać dowody na to, że do dyskryminacji nie doszło i że jeśli faktycznie nierówno traktował pracownika to, że kierował się obiektywnymi powodami, czyli że nie to, że cecha pracownika jak wiek jak płacze niepełnosprawność spowodowała, że pracownik nie dostał awansu został zwolniony my, że kandydat do pracy został zatrudniony tylko, że faktycznym powodem były jakieś okoliczności obiektywnie uzasadnione, a w takim razie każdy pracownik każdy proste każda pracowniczka może być dyskryminowana czy trzeba należeć do pewnej grupy de faworyzowanej świetnie, że pani o to pytam, bo to wcale przynależność do takiej grupy nie oznacza, że tylko, że tylko te osoby mogą faktycznie doświadczyć dyskryminacji w miejscu pracy, dlatego że do dyskryminacji dochodzi zarówno wtedy, kiedy jakaś osoba ma przekonanie, że do takiej grupy de faworyzowanej marginalizowane czy takiej, która jest można było być gorszym tym co do zasady położeniu należy, ale także wtedy, kiedy taka osoba te pomyśli, że jestem przedstawicielką takiej grupy, kiedy pomyśli, że z tą grupą jest się kojarzy, kiedy pomyśli, że wspieram te grupy jestem sojuszniczką takiej grupy albo nawet wtedy, kiedy się pomyli uzna, że nasze pewną cechę takiej sytuacji mają bardzo często miejsce wtedy, kiedy i tworzą się plotki na temat np. orientacji seksualnej danej osoby i faktycznie jest bywa tak, że pewne osoby różnych organizacjach no na ich temat poruszę Plath czy ta osoba heteroseksualna biseksualna homoseksualna czy był w kwestii dotyczącej tożsamości płciowej i nie zawsze pracownicy mają rację to są wielu przypadkach czas to plotki, ale to nie oznacza, że jeżeli plotka, że nie potwierdza jeśli orientacja seksualna takie osoby de facto zupełnie inna to nie oznacza, że wszelkie naganne zachowania, które w związku z tym miało miejsce nie są dyskryminacją i mogą obyć bez względu NATO czy faktycznie należy do tej grupy czy do tej grupy nie należy tylko z tyłu ktoś miał fałszywe przekonanie lub inny sposób jestem z tą grupą związana ten mobbing bardzo się kojarzy z przemocą to jest forma przemocy w jakimś nękaniem lekkim prześladowaniem jak i gdzie ta dyskryminacja mobbing widzą gdzie, gdzie są podobieństwa tych 2 zjawisk nie chodzi o takim wspólnym mianownikiem jest na pewno to nie w sensie oczywiście tylko i tylko prawnym, ale też społeczny jest przede wszystkim naruszenie godność, dlatego że w wielu przypadkach dyskryminacji dochodzi do naruszenia godności pracownika właśnie z uwagi na to, że pracownik czy pracowniczka są traktowani gorzej ze względu na cechę, którą posiadają bez względu na to, że np. szesnasta przy zespole i czuję, że i, że w zasadzie pierwszy do zwolnienia, że ktoś np. jest mało wyraźne poglądy polityczne i jest z tego powodu gorzej traktowane z innych powodów, o których jest sobie dzisiaj opowiadamy no faktycznie tak trzeba tak trzeba na to NATO spojrzeć i teraz tak noc warto jeszcze zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tych punktach styczności między dyskryminacją, a mobbingiem nie zawsze jest także to, że dochodzi do naruszenia godności, bo ta naruszenie godności krzyż w szczególności występuje wtedy, kiedy mówimy o molestowaniu lub molestowaniu seksualnym tam definicje prawne wprost mówią, że te zdarzenia naruszają godność pracownika natomiast dyskryminacja pośrednia dyskryminacja bezpośrednia czy też może powiedzie główne formy dyskryminacji, które są ujęte w kodeksie pracy czy w ustawie antydyskryminacyjnej to są formy dyskryminacji co, do których nie musi pojawić się naruszenie godności, ale to nie oznacza, że się nie pojawia bo jakie procesy pracownikami także z pracodawcami, którzy kierują do konsultacji z pewnych sprawach to ze z pracownikami tam widzę, że pracownik w zasadzie czy pracowniczka w wielu sytuacjach także tam, gdzie ustawa nie wymaga znacznie podnosi jednak czuję, że do naruszenia godności dochodzi zresztą orzecznictwo Sądu Najwyższego z bardzo ciekawe, któremu zawsze wtedy, gdy dochodzi do dyskryminacji mówimy o naruszeniu godności to jest też jakiś punkt odniesienia i mobbingu też tak jest bonu definicja co prawda na ten temat nic mówi, ale jeśli chodzi o skutki rozstroju zdrowia o to w jaki sposób mobbing upokarza czy zastrasza pracownika to rzeczywiście ta godność jest również narusza ona być testem punkt styczności natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze 1 kwestię faktycznie mogli się kojarzy z przemocą, ale z przemocą bez względu na cechę to znaczy ten mobbing jako nękanie zastraszanie długotrwałe uporczywe pracownika jest takim działaniem, które rzeczywiście dzieje się bez względu NATO czy praca cieczy czy jakaś cecha pracownika zawsze jest tutaj istotna nie ma znaczenia, jakiego powodu dochodzi do lobbingu krótko mówiąc natomiast w przypadku dyskryminacji rzeczywiście mówimy o tym, że te zdarzenia dzieją się ze względu na cechy pracownika co pracowniczki taką z osobistą lub nawet związaną psy ze stosunkiem pracy nawet nie i to nie tylko kwestie jak płeć wiek niepełnosprawność orientacja seksualna są cechami chronionymi przed dyskryminacją one także taką cechą dyskryminacyjnym może w istocie mamy umowę stałą czasową czy mamy określone stanowisko w tym miejscu pracy czy inne niż jest to katalog otwarty tych cech może być 3 i bardzo dużo nawet poza tymi, które w kodeksie pracy się dzieje się pojawiają, więc to jest ta różnica natomiast to wcale nie oznacza, że faktycznie pracownicy spółek uczył się podział mniej przemocowy nimi mięso i potraktowanie niższy w przypadku mobbingu, bo te dolegliwości, które doświadczają pracownicy bezterminowa ni są bardzo często podobne do tych, którzy w, których doświadczają ci, którzy byli poddawani mobbingowi jak się przygotować do takiej sprawy o dyskryminację no właśnie, bo mówimy tak mamy przeniesienie ciężaru dochodu, czyli pracownik lub pracowniczka w takiej sprawie nie musi dowodów przedstawić, ale nie zapominajmy o dowodach, dlatego że w proces sądowy jest procesem dynamicznym może się bardzo wiele rzeczy w nim wydarzyć pracodawca nagle może zacząć posługiwać się dowodami, które faktycznie będą dla nas trudne do przyjęcia będą powodowały, że roszczenie może zostać przez sąd oddalone, więc zarówno tak jak w przypadku mobbingu takich przypadków dyskryminacji osoba, która myśli o tym, żeby sprawę sądową wszcząć tego rodzaju sytuacji powinno pomyśleć np. o o tym, żeby zabezpieczyć swoją korespondencję mailową SMS-ową świecie w tym te dowody na to że, że dochodziło do nierównego traktowania np. zdarza się także w tej rozmowie która, której spodziewamy np. pada słowo wieś nie możemy już zatrudniać my budujemy zupełnie nowy zespół zupełnie nowy młody zespół no sama widzisz, że to nie do końca to jest twoja historia i takie słowa bardzo często słyszy od klientów klientek, którzy mówią no taka rzeczywiście padło takie sformułowanie, ale 4 oczy czy zamkniętych drzwiach to znowu punkt styczności z mobbingiem, bo rzeczywiście naganne sformułowania też upokarzające zwroty w stosunku do pracownika szkół padają bardzo często za zamkniętymi drzwiami, kiedy nikt nie słyszy nie potrafimy tego udowodnić wtedy wiele osób pyta czy możemy taką rozmowę nagrać czy z wyprzedzeniem mogę się przygotować do takiej rozmowy właśnie próbującą nagrać oczywiście nie jest to, czyli bardzo pochwalam zachowanie, kiedy pracownik czy pracownica nagrywają rozmowę bez zgody drugiej strony jednak sądy dzisiaj zwracają na to uwagę, że co prawda taki dowód jest zebrany w sposób niezgodny z prawem bez zgody uprawnionej osoby natomiast może być dopuszczony w postępowaniu sądowym wtedy, kiedy winny sposób nie jesteśmy w stanie danej okoliczności udowodnić i to szczęście w sprawach dyskryminacja ja używam takich wniosków dowodowych i udaje się sąd przekonać, żeby taki dowód dopuścić, bo w istocie rzeczywiście w takiej rozmowie 4 oczy w tym padają słowa, które wyjaśniają powody do traktowania nierównego traktowania pracownik mobilny może być zarówno z firanki z góry na dół może być też równoległe, czyli mobbing koleżeńskiej i o czym rzadko się mówi może też pracownik pracowniczka modowe swoich przełożonych czy dyskryminacją podobnie jest podobnie, choć no ja bym powiedział tak część dyskryminacja dyskryminacja pośrednia to będą raz tak takie formy dyskryminacji, które raczej będą stosowane Czesi po godzinach walki z góry nad, bo będą części związane z decyzjami kadrowymi z decyzjami samego pracodawcy natomiast inne formy dyskryminacji jak molestowanie molestowanie seksualne to są firmy, które mogą wystąpić w różnych układach w miejscu pracy zarówno ze strony przełożonych do podwładnych podwładnych przełożonych i właśnie w tych relacjach koleżeńskich święto wszystko oczywiście zależy od tego co jest przedmiotem jest przedmiotem dyskryminacji ta może się też zdarzyć oczywiście tak, że i Tychy form dyskryminacji jednocześnie będzie kilka my SL był mówimy o takim zjawiska dyskryminacja wielokrotna, która to polegać może na tym, że jednocześnie czy, jakim się w odstępie czasowym nawet dość długim, ale jednak związanym ze sobą okolicznościami może się okazać się u dyskryminacja odbywa się ze względu na kilka Ciach i np. ze względu jednocześnie na wiek pracownika i na jego przynależność do związku zawodowego też w swojej historii zawodowej mamy jako przykłady z życia moich klientów, którzy właśnie doświadcza jednocześnie dyskryminacji ze względu na na kilka, ale z drugiej strony może być także dyskryminacja wielokrotna polega na tym, że jednocześnie dochodzi do dyskryminacji np. w sensie kadrowym, bo osoba zwalniana ale zanim doszło do zwolnienia ze względu np. na wiek to okazało się, że w okresie nawet przy kilku miesięcy taka osoba była szykanowana właśnie ze względu na swój wiek albo ze względu na jeszcze inną cechę i wtedy mówimy najczęściej o tym, że miało miejsce molestowanie, więc te wszystkie ich cechy i formy dyskryminacji mogą się przenikać, a żeby jeszcze bardziej skomplikować jednocześnie możemy też mówić o tym, że mimo, że można być motylem była cecha pracownika jak właśnie wiek jak niepełnosprawność przynależność do związku zawodowego jednocześnie możemy mówić o tym, że jest takie działania negatywne te ukierunkowane na upokorzenie pracownika NATO na poniżanie go na wyeliminowanie z zespołu miały miejsce w sposób długotrwały uporczywy to jednocześnie mówimy o mobbingu i choć mobbing jest na pewno trudniej z jest od sprawy z zakresu mobbingu są trudniejsze do przeprowadzenia sądzie pracy właśnie ze względu na ten ciężar dowodu to jednak jednocześnie może wystąpić i dyskryminacja różnych swoich formach mobbing i usług, jeżeli dochodzi do sprawy sądowej to właśnie te wszystkie okoliczności na dobrze jest odnosić czy to znaczy, że 1 sprawie powinniśmy mówić o dyskryminacji mobbingu czy może otwierać kilka spraw wobec pracodawcy jest to możliwe jest możliwe zależy wszystko od tego, jakimi dowodami dysponujemy, a ja też zwraca uwagę na te państwa, którzy myślą o tym, żeby tak z taką sprawą wystąpić do sądu najczęściej wtedy, kiedy już nie ma szansę na porozumienie się w miejscu pracy to zwraca uwagę na to, że też nie bazujemy tylko na zasadach świadków, dlatego że ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie spotykałem się z tym, że świadkowie w ostatniej chwili w sądzie zmienia Zostań dlatego, jeżeli bazujemy tylko zeznania świadków nie możemy mówić o tym, że sprawa jest bardzo mocna dowodowo jest oczywiście szansa na udowodnienie, że tych zdarzeń, ale nie jest to na pewno by stuprocentowe, tym bardziej że w tych sprawach wiele się w kwestii zmienia się w mgnieniu oka ja dodam tylko jeszcze, że też dla tych państwa, którzy z kolei myślę, że postępowanie sądowe może być jedynym sposobem na uzyskanie sprawiedliwości odszkodowania zadośćuczynienia w tych sprawach, bo przez wiele lat rzeczywiście tak było to, żeby nie wyklucza całkowicie postępowań wewnętrznych tych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które pracodawcy, które pracodawcy wdrażają, dlatego że stracę co może się okazać, że pracownik w takiej sprawie także otrzyma odszkodowanie w miejscu pracy lub np. zostanie przeniesiony do działu, w którym lepiej byłoby mu pracować jej pracować takich rozwiązań jest bardzo wiele możliwych do wdrożenia, ale tak jak zaznaczam także w niektórych sprawach stary, że pracodawcę i proponują pracownikom odszkodowanie właśnie bez postępowania sądowego to jeszcze zapytam panią lukę płacową, ponieważ kobiety zarabiają dużo mniej polskich firmach niż mężczyźni czy wyobraża sobie pani taką sprawę o dyskryminację płacową tak to zgadza się ze zdecydowanie cały czas testem zjawiskiem mamy do czynienia inni wcale nie jest tak różowo jak z niektórych badań wynika, które uspokajają, że Polska wcale nie jest na ostatnim lub szarym końcu tej klasyfikacji europejskiej światowej w zakresie luki płacowej, ale faktycznie w, jeżeli istnieją istotne różnice w wynagradzaniu pracowników UE, a okazuje się, że tak naprawdę jedynym kryterium cecha pracownika czy pracowniczki jak np. płeć, o której mówimy to rzeczywiście możliwe jest skierowanie sprawy do sądu pisał wówczas na rozpoznaje taką sprawę, przyznając rację pracownikowi pracownik chce w tym przypadku powinien przyznać odszkodowanie za dyskryminacji oczywiście może jednocześnie taka osoba w tym także żądać wyrównania swojego wynagrodzenia bardzo dziękuję mecenas Monika Wieczorek radca prawna z kancelarii radcowskiej Wieczorek nazywam się Zuzanna Piechowicz i do usłyszenia w kolejnym odcinku dobrej pracy dobra praca podcast o pracownikach i dla pracowników premiera w środę na tokfm PL partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA