REKLAMA

Bałkańskie "Schengen" zamiast zbliżenia z Unią Europejską?

Połączenie
Data emisji:
2021-08-05 13:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich dzień dobre dzień dobre będziemy mówili o projekcie Albanii Macedonii północnej oraz Serbii, które chciałyby przy wsparciu przez chciałaby ściślejszej wzajemnej współpracy czegoś co zostało określone mianem mini Schengen, a teraz zaczyna być nazywane projekt otwarte Bałkany na ile to rzeczywiście przypomina Schengen na ile to jest to była szczęśliwa szczęśliwy porównanie Rozwiń » szczęśliwe określenie i o co w tym projekcie chodzi to znaczy faktycznie ta nazwa jak nie do końca odpowiadała wcześniej temu co rządy tych 3 państw planują deklarują, że chciałyby osiągnąć bardziej chodzi o stworzenie takiej strefy wolnego handlu na Bałkanach przejmie deklaracjach i faktycznie z tą inicjatywą jest, więc kilka problemów to znaczy przede wszystkim ona wynika z takiej realnej frustracji państw bałkańskich w związku z tym, że polityka Unii Europejskiej wobec tego regionu jak niektórzy określają właściwie już nie tyle nawet skuteczne, ale możemy właściwie nie zapomnieć, dlatego że oba was w tych 3 krajów Albania i Macedonia od 3 lat czekają na rozpoczęcie negocjacji spełnił wszystkie warunki techniczne Macedonia zmieniła nazwę i dalej Unia europejska niestety negocjacje otworzyć podobnie też podobny problem też Kosowo, które z kolei jest na bardzo wczesnym etapie integracji Kosowa z kolei dąży do tego że, żeby uzyskać ruch bezwizowy ze strefą Schengen też od kilku lat, ponieważ pełnionych technicznych warunków te negocjacje są od Sonia została otwarta w związku z tym co się w takiej sytuacji, że ta polityka unijna wobec regionu, która była prowadzona przez ponad 2 dekady, czyli właśnie w ramach polityki rozszerzenia takim założeniem, że te państwa będą kiedyś członkami Unii Europejskiej jest po prostu w tym momencie nieskuteczna tak naprawdę jak mamy tutaj raczej dyplomatyczne dyplomatycznie jak podtrzymuje się jeszcze twierdzić, że faktycznie Unia europejska prowadzi taką politykę, jeżeli zobaczymy co się dzieje to widzimy, że tak nie jest tym samym sama Unia europejska też teraz jako Unia jako taka jako całość traci możliwość wpływu na na to co się dzieje na Bałkanach pani państwa dość słusznie są sfrustrowane, że mimo wyrażanych reform podejmowanych wysiłków, jakby nie powoduje to że, że ten proces integracji postępuje stąd jak różne pomysły na to co z tym zrobić one czasami wypływają ze strony Unii Europejskiej, a czasami właśnie ze strony państw bałkańskich tutaj mam się tą inicjatywę mini Schengen działań jest problematyczna ona problematyczna przede wszystkim dlatego żona obejmuje tylko 36 państw bałkańskich, czyli właśnie Macedonii Albanii i herbie mamy też bardzo podobną inicjatywę ze strony Unii Europejskiej, które nazywa wspólny regionalny rynek, która obejmuje wszystkie 6 państw bałkańskich i ta inicjatywa tak powiem, bo była o wiele bardziej racjonalna w takim sensie, że faktycznie te rynki tak są małe to jest to jest tylko 17 000 000 mieszkańców, więc istnieją dość słuszne podejrzenia że, że tak taka propozycja ona raczej jest ma być takim jasnym sygnałem do Unii Europejskiej, że jeżeli Unia europejska nie będzie pro jak z faktycznym zrezygnuje z takiej aktywnej polityki wobec regionu to region będzie będzie sam się ze sobą integrował problem w tym, że to są bardzo słabe gospodarki bardzo słabo rozwinięte właśnie produkujące bardzo podobne rzeczy i tak naprawdę jak wychodzi z różnych raportów ekonomistów ta integracja ona nie przełoży się na znaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego tych krajów, dlatego że właśnie one one raczej zyskują poprzez handel z Unią europejską też bardzo dobrze widać, że takimi państwami już teraz na bardzo dynamicznie bardziej dynamicznie rozwijają to są to Serbia Macedonia tak naprawdę przenoszą się firmy produkcyjne z Unii Europejskiej czasami Chin, które po prostu wykorzystują to, że tam jest dość tania i tania siła robocza dobra infrastruktura, żeby produkty eksportować do Unii Europejskiej to jest źródłem wzrostu a jakby ta wewnętrzna integracja oczywiście, aby pomogła natomiast, jakby nie przełożyć będzie takim właśnie zasadniczym zasadniczym impulsem rozwojowym dla tego regionu to właśnie teraz może po równo po stroją się zastanowić nad tym co właściwie te gospodarki miałyby sobie nawzajem do zaoferowania to trochę rozwijają właśnie to stwierdzenie, że produkują podobne rzeczy i na dobrą sprawę są podobnie na podobnie niskim poziomie rozwoju, a co mogłoby przynieść zbliżenie z Unią europejską taką trochę spróbujmy szybką analizę porównawczą zrobić tak jak tak jak powiedziałam jak kraje te nastawiają się się właśnie nawet takie na bieg produkcję komponentów dla firm tak naprawdę właśnie europejskich na wkład w Serbii dość mocno się teraz rozwija sektor automat tak sektor samochodowy czasami też jak też kwestia ser ser w związku z tym, że te normy środowiskowe są w Serbii trochę niższe niż w unii europejskiej to też takie jak jest brudny przemysł szczególnie chińskich przenosi do Serbii w ostatnich latach natomiast co te firmy produkt co te kraje produkują pozostałe np. właśnie czas trwania napotyka dbania to jest to jest przede wszystkim żywność i toteż jakby nie jakimś niewielkim stopniu tak jak powiedziałam, żeby taka taki pomysł który, który stoi za zza za tym, żeby np. skrócić czas oczekiwania na granicach pewnie większość pań z państw czy dużo chce by od ludzi ta dziedzina Bałkany widzi jak to jest jednak granice są jak na nich czeka jak wyglądają kolejki na granicach jeśli podróżujemy po państwach bałkańskich to jest bardzo poważne obciążenie dla dla handlu nie tylko handlu wewnętrznego między tymi krajami, ale też właśnie eksportu np. Macedonii do Unii Europejskiej czy nawet Albanii więc, więc taki pomysł, żeby stworzyć takie zielone korytarze jakieś właśnie wspólne dokumenty, które po prostu ułatwiły i przyspieszyły ten transport one na pewno idą dobrym kierunku natomiast jak powiedziała ona jednak nie powinny obejmować tylko 3 państw tak, bo bo, jakby tutaj nawet nawet szlak transportowy z Albanii do maty do dopłat przez Macedonię do Serbii do Unii Europejskiej jest po prostu kiedyś skomplikowane omija też Bośnię, która też nie zgadza na przystąpienie do tej inicjatywy podobnie jeśli chodzi o Czarnogórę, więc takie tworzenie, jakby w ramach tego małego regionu Bałkanów jeszcze mniejszej mniejsze strefy wolnego handlu jest jest po prostu czymś co jest po prostu rację nie racjonalne ta ta inicjatywa też spowodowała jak bardzo duże tarcia między Kosowem Serbią Kosowem, a Albanią, ponieważ właśnie tutaj Albania wspiera ten serbski pomysł natomiast Kosowo tutaj czuje się bardzo mocno pominięte i to może też spowodować jakby, jakby narastanie tego konfliktu pomiędzy treścią no i rano na pewno lepszym pomysłem byłoby byłby byłaby integracja tych pań zgodnie z tego jak integracja się wcześniej toczyła, czyli w ramach CEFTA właśnie tej organizacji rozdamy też to jest Polski, która teraz funkcjonuje na Bałkanach w ramach w słup wspólnego rynku Europy, które w roku proponuje Unia europejska, bo byłoby to by po prostu znaczne ułatwienie natomiast większość komentatorów tutaj też właśnie zwraca uwagę, że to jest taka inicjatywa, która jest tutaj głównym inicjatorem tego jest Serbia, która też wsie szczególnie ostatnimi czasy prowadź, jaką politykę bardzo asertywną wobec wobec Zachodu wobec Unii i sam wyznaczonych, budując pozycję swojego Regionalnego lidera na pewno dla samej Serbii jak powiedziałem najmocniejszą gospodarką regionu to też byłoby bardzo korzystne, bo mamy po prostu o wiele łatwiej eksportowała produkty właśnie do Macedonii czy do Albanii, a do prawdopodobnie jednak te państwa traciły na takie tego rodzaju i integracji tutaj właśnie Serbia stała się takim, jakby to regionalnym liderem do czego do dodatku do czego dąży jednak jednak kosztem tego tych pozostałych gospodarek w taki w ogóle inicjatywie wolnego handlu, która nam się wydaje bardzo bardzo atrakcyjna na Bałkanach jest też 1 tak jeszcze 1 problem to znaczy, że z tym, że na Bałkanach jest duży problem ze ściągalnością podatków to część takiej część krajów na krótko słowo główne dochody budżetowe czerpie właśnie chcę w związku z tym, jakby też znoszenie ceł, które które, które postulowanej właśnie w ramach takiej strefy wolnego handlu też własną bardzo mocno uderzyło w budżety niektórych państw właśnie Kosowa Albanii, więc moim zdaniem jednak raczej mamy do czynienia z taką inicjatywą bardzo raczej piaru skąd, która właśnie pana ma na celu jednak jakiś sposób wysłać jasny sygnał do Unii Europejskiej, że potrzeba, żeby organy potrzebują aktywnej aktywnej polityki niestety do straty też w samej Unii wygląda w ten sposób, że się czasami mówi Bałkany są na tyle stabilne w tych wszystkich problemach, które mają, że tutaj nie ma nie ma wizji Unii Europejskiej, żeby tą aktywną politykę zagraniczną wobec tego regionu prowadzić, więc naprawdę nie przyniesie to żadnego efektu będziemy mieli do czynienia z taką taką sytuacją, że jak to jak to już od dawna mówi, że Unia będzie udawała, że chce przyjąć państwa bałkańskie do Unii Europejskiej obok będą udawały, że się reformują natomiast to cała sytuacja bardzo negatywne konsekwencje dla tego regionu po kolejne kraje porzucają tę reformatorską agendą, ponieważ elity nie widzą interesu we wdrażaniu reform, bo nie przynoszą po prostu żadnych im korzyści jeśli chodzi właśnie o tutaj o budowę takiego sprawniejszego państwa też dla elektoratu rząd ma to skład jest bardzo duży problem jeśli chodzi o właśnie społeczeństwo, które nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego zgodził się na zmianę nazwy państwa jak nic nie przyniosło tak miało 3 lata temu przynieść szybkie członkostwo w unii europejskiej, a teraz widzimy że, żeby efekty tych tych działań są są po prostu żadne no właśnie można powiedzieć, że trochę ofiarą Unii Europejskiej na koniec może dlaczego, dlaczego Bośnia nie zdecydowała się do tego przyłączyć, dlaczego Czarnogóra z czego wynika opór o Kosowie mówiliśmy to kasowe szczególne przypadki to znaczy jeśli chodzi tutaj właśnie czy kwestie, bo właśnie czy kwestie Czarnogóry to też jest takie odpowiedziałem taka jasna manifestacja raz to te są trochę trochę to trochę wynika z bilateralnych relacji na linii Podgorica Belgrad i Sarajewo Sarajewo Belgrad które, jakby nie są w tym momencie najlepsze i w związku z tym stent stąd też, jakby taka niechęć do to do przyłączenia się do tej inicjatywy też tak by takie powiedzmy jasne opowiedzenie się jednak za tymi unijnymi zasadami zasadami integracji jako taką manifestacją, że to, że to jednak tutaj te unijne struktury na Bałkanach powinny być być ważniejsze i powiedziałem już tutaj szczególnie widać, iż chodzi o BOŚ w Bośni tak Bośniak, że po prostu związku z tym że, że dużo osób na Bałkanach ma wątpliwości co daje to do jego szczerych intencji Belgradu wprowadza w ramach NFZ w związku z tym, że Berga zaproponował to inicjatywa to stąd też taki taki dystans bo jakby kolejną sprawą też jest to, że ta inicjatywa mieszankę została zaproponowana 2 lata temu też zapowiedziano bardzo konkretne kroki nic się w tym czasie zdarzyło w związku z tym państwo też nie chcą się właśnie angażować taką inicjatywę, która tak poprawia wizerunek Serbii miast nic nie przynosi jeśli chodzi o realne znoszenie barier barier celnych i powiedziałem, że stąd wynika też opór tych 2 państw przed przed przyłączeniem się właśnie właśnie do tej inicjatywy dziękuję bardzo, Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich była z nami trzynasta 36 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA