REKLAMA

"Nie stać nas na zbagatelizowanie kryzysu klimatycznego"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-08-10 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kilka ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszymi gośćmi są pani pani Sonia Buchholtz z forum energii szkoły głównej handlowej w Warszawie dzień dobry dzień dobry pani Joanna Makowiecka-Gaca firma Karmar i pracodawców RP dzień dobry dobry pan Marek Rozkrut z firmy Piła dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu jak działać by zmieniać naszą gospodarkę, aby było nas stać na przeciwdziałanie skutkom Rozwiń » kryzysu klimatycznego to pewnie, ale nie jest bardzo konkretne ani nie bardzo łatwe odpowiedzi, ale na pewno bardzo ważna pani Sonia Buchholtz no tutaj naprawdę mamy, a dużo do zrobienia, ale też chyba nie kierują się na stronę na razie proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę powinniśmy się zająć tym jak będzie wyglądał przemysł przyszłości, bo to jest jedenastek chorobę które, gdzie upatruje się dużego potencjału zmiany, jeżeli chodzi o emisję w taki sposób aby, abyśmy po pierwsze, produkowali właśnie to co będzie potrzebne, czyli np. żebyśmy się włączenie do tych łańcuchów dostaw, które produkują dobra związane z tą zieloną gospodarką, ale równie, żebyśmy to co produkujemy produkowali mniej emisyjne, więc to jest w tej chwili takich kierunku innym kierunkiem jest np. żebyśmy zadbali też zwycięstwa, bo mniej emisyjne, a z tym mam bardzo daleko w tej para, czyli tak z myślą o inwestycjach i z Przemyśla musimy tak starać, żeby inwestować działać i wytwarzać to co taktyki chciałaby pani to pytanie czy wydawanie to znaczy chcielibyśmy zmienić nasza struktura gospodarki taki sposób, żeby był popyt z przeszłości na nasze dobra a, a już teraz wiem, że jeżeli gospodarka ma być neutralna klimatycznie to będziemy potrzebowali produkować trochę inne rzeczy, czyli senacka łączyć produkcję wiatraków, a łączy się produkcją kolektorów fotowoltaiki i różnych innych dóbr w tej kategorii i do tego świadczyć usługi która, które nam towarzyszą najlepiej byśmy w ogóle produkt projektowali to wszystko nie tylko produkowanie potem największa wartość dodana na, ale nawet, jeżeli nie będziemy koncentrować się tylko na tym obszarze nie da się koncentrować wyłącznie na tym 1 to powinniśmy zadbać, żeby ta cała tradycyjna część gospodarki również była mniej emisyjne jasne bardzo dziękuję mówiła pani Sonia Buchholtz pani Joanna Makowiecka-Gaca pani jest na co dzień w sektorze budowlanym czyta czy kryzys klimatyczny ta transformacja, którą musi przechodzić zmiana czy w jakim stopniu, bo chyba raczej tak dotyczy także takiego sektora, którym w, którym pani pracuje zdecydowanie o tak, aby podać państwo jakieś dane i osadzić w w rzeczywistości takich liczbowych to sektor budowlany odpowiada za 28% globalnej emisji co 2 rocznie jest to 1 znaj najbardziej negatywnych kontry, bo to rów niestety dlatego tutaj podejmowane działania są i Toya to widzę oczywiście w globalnie czy będących by lokalną spółką globalnej korporacji czasu przyznam że, choć troszkę zażenowania, gdy jesteśmy pytani czy robimy to tamto są konkretne wskaźniki i działania, które są zaznaczone przez strategii ma tu mojej grupy grupy Bullit, gdzie niestety nie mogę na polskim rynku znaleźć ślady swojej działalności natomiast to są bardzo konkretne działania i podam państwu czeka informacji takich właśnie jak i co to znaczy budownictwo szczególnie np. jeśli chodzi o budynki, bo są nam bliskie dzieli się ona na 2 takie zakresu, czyli o oczywiście faza projektowa, a potem budowę i eksploatacji, czyli tą budowy eksploatacji, jeżeli coś zbudowanych w zasadzie jest niewielka możliwość zmiany już albo szybko nie da się go zmienić to nazywamy tak budowanym śladem Węglowym i potem okres użyć ich użytkowania, jeżeli ten projekt o danego budynku nie przewiduje, że używamy materiałów, które są niskoemisyjne, które są właśnie nie mają szkodliwego czy są stosunkowo niski szkodliwy wpływ na środowisko człowieka, ale też kwotę budynek w fazie użytkowania jest po prostu niskoemisyjne albo za misyjne takie możliwości też są to ta zmiana jest ogromna rozmawialiśmy czy państwo też o rachunku ekonomicznym i ten jest problemem, bo jeżeli projekt będzie odpowiadał na te wyzwania, a jest to możliwe technologicznie już dzisiaj jest to możliwe on niestety jest droższą o natomiast u Jimmy już w fundusze inwestycyjne i właścicieli, że inne patrzą na zwane LCC, czyli całkowity koszt użyć jak użytkowania danego budynku i wtedy przy takiej inwestycji w pierwszej fazie on jest droższy, ale w długim okresie czasu jest dużo bardziej rentowne, ale być może kiedyś już nie będzie droższy, jeżeli będziemy tylko w takiej formule o jak samochodami tymi znanymi napędami drogi, ale jak będą szeroko dostępna powszechna to pewnie nie będą ta różnica nie będzie tak widział to pan zmysł dziś rozwiązania są czytelne są już dzisiaj tylko chodzą na tylko trzeba działać bardzo dziękuję mówi pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Marek Rozkrut pieniądze nudne nie da się to nie nie, dlatego że chciałbym teraz byśmy tutaj doprowadzili do wniosku, że albo nas nie stać albo to jest niemożliwe, ale nie da się rozmawiać o przeciwdziałaniu skutkom kryzysu klimatycznego, który spowodował człowiek nie da się rozmawiać bez pieniędzy kilka minut temu tutaj pan Kamil Wyszkowski podawał te wielkie kwoty, które są w tym globalnym, aby rachunku potrzebna no ale my musimy też czy możemy też pomyśleć tak lokalnie, żeby starać się uchwycić to co co musimy robić i jak do tego jak jako myśleć jak patrzeć na na finanse no to jest na tyle wielkie wyzwanie na czele konieczne do zrealizowania właściwie nie ma o czym dyskutować czy chcemy przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego czynie musimy, żebyśmy mogli żyć funkcjonować nasze dzieci na no i co PiS i i jak trzeba myśleć o tym co się będzie z gospodarką działo jak nasze będzie zmieniała od mamy oczywiście przede wszystkim problem między działaniami w krótkim okresie, a efektami braku tego działania, które są od one już dzieją, ale postępują stopniowo przez wszystkich nas nie stać na to, żebyśmy oczywiście temu nie przeciwdziałanie i nie chodzi o to, żeby myśleć tylko w kategoriach nawet finansowych, bo myślimy z 1 strony, że to będzie nas kosztować oczywiście też będzie kosztować jeszcze więcej będzie nas kosztować nie tylko ekonomicznie brak podjęcia działań, czyli mówimy o skutkach różnego rodzaju katastrof także o pogłębiających się nierównościach w związku z tym, że przy zmianach klimatycznych osoby najbardziej majętne będą mogły się łatwiej do tego adaptować czy to poprzez klimatyzację czy to, przenosząc się czy także, zapewniając sobie korzystanie z prawie dobra naturalne, które będą droższe, a nie będzie na to stać innych osób uboższych, ale również mówimy w ogóle jakości naszego życia, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury więcej niż proporcjonalnie przyspieszają także no i częstotliwość niekorzystnych gwałtownych zmian klimatycznych mówimy o gwałtownych służbach mu o o upałach mówimy tu równocześnie z drugiej strony o powodziach, które dotykają niemal wszystkich i tego typu zmiany gwałtownie wpłyną na jakość naszego życia będą się wiązać z migracjami konfliktami, które będą dotykać bardzo dużą część populacji i Global forum rady stabilności i przewidywalność oczywiście, że tak i myślę, że bardzo ważną jednym z ważnych wniosków tego raportu jest oczywiście wniosek pokazujące, że niemal liniowa zależność między ilością skumulowanego dwutlenku węgla, a zmianą temperatury czy to jasno pokazuje, żeby zatrzymać wzrost temperatury na poziomie około 1,5 stopnia względem ostatniego pięćdziesięciolecia dziewiętnastego wieku trzeba sporo spowodować zahamowanie, a następnie zatrzymania najlepiej obniżenie wzrostu skumulowanej emisji dwutlenku węgla w atmosferze i te działania trzeba podejmować już przy czym ich skutki będziemy widzieć tak naprawdę głównie w drugiej połowie tego wieku w ciągu najbliższych 20 lat różnice w krwi przez SN, jeżeli chodzi o temperaturę między scenariuszem, w którym już się nie ograniczamy emisję porównań do scenariusza, kiedy te emisje dalej rosną nie będą tak widoczne one dopiero będą widoczne za kilkadziesiąt dla, ale to jeszcze ma kapitalne znaczenie na to co się będzie działo w szczególności w drugiej połowie tego wieku ten Budzik dzwoni dzwoni już naprawdę kilkukrotnie migotać czerwona flaga wisi i to ja tylko przypomnę raport, w którym na, które powołał się teraz pan Marek Rozkrut to jest temat to jest ten raport, w którym rozmawialiśmy w pierwszej części EKG, czyli międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu przy ZL tak naprawdę klimacie i kryzysie klimatycznym to właściwie każdego dnia liczy prawie 4000 stron to prawie koniec przeczytałem, ale podsumowania liczącego 40 stron polecam wszystkim, choć nie ono lekko nie jest to lektura do poduszki, ale mam nadzieję, że otworzy oczy może tam, którym myślę, że bardzo ważnym ekonomicznie zagadnienie z punktu widzenia polityki ekonomicznej będzie zadbanie o to, żeby wsiąść ubóstwo energetyczne, bo liczy musimy się liczyć, że jeżeli nie podejmiemy działań to po prostu będą nas dotykać regulacje wewnętrzne w tym regulacje unijne, które już teraz są proponowane będą wycofywane ograniczane pierwotnie pierwsze darmowe uprawnienia do emisji dla wielu branż to będzie oczywiście powodowało dalszy wzrost cen energii, jeżeli będzie powodowało ubóstwo energetyczne będzie dotykać w szczególności na wielu osób o niższym dochodzie to będzie powodowało protesty, a co za tym idzie wielu polityków bardzo wyrachowanych będzie starało się zagospodarować ten elektorat niestety hamować te zmiany odsuwać nieuniknione zmiany, ale bardzo będziemy odczuwać większe będą tego koszty w tym wiele kosztów będzie już nieodwracalnych i tu oczywiście kluczowe jest pytanie czy politycy chociażby w stanach Zjednoczonych mieliśmy niedawnego takiego polityka, który negował zmiany klimatyczne czy tego typu gospodarkach nie nastąpią powiedziałbym nie nastąpi odwrót od pewnych działań w kierunku ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych ze względu na czystą kalkulację polityczną to, aby rzeczywiście katastrofa globalna stąd tak kluczowe, żebyśmy tego typu zmian osiągali zwrot szerokiego konsensusu i tu kropkę bardzo dziękuję pan zresztą bywało bardzo interesujące dla mnie temat czy czyn nie będziemy poddawali regulacjom unijnym w tej sprawie to wrócimy do tego właśnie tematu w części trzeciej magazynu EKG, bo mamy taki przedstawione wczoraj przez rząd program wielkiej budowy dróg w Polsce wielkie pieniądze to jest bardzo ciekawy wątek unijny, bo premier mówi, że to w większości będą pieniądze krajowe to jest kolejna wypowiedź sugerująca, że my pieniędzy unijnych nie potrzebujemy po bardzo skrajnych wypowiedziach przedstawicieli rządu jak Zbigniew Ziobro mamy takie bardzo delikatne, ale jednak działające na wyobraźnię sugestie premiera, że w wielu sprawach jesteśmy w stanie sobie poradzić sami bez Unii Europejskiej w tym może być wielka polityczna strategia ale zanim tej politycznej strategii to porozmawiamy o tym takim bardzo praktycznym wymiarze co jak kto jest w stanie zbudować te drogi, o których mówi premier Morawiecki od będę pytał w części trzeciej magazynu EKG naszymi gośćmi są pani Sonia Buchholtz pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Marek Rozkrut trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry rozpoczynamy tak jak mówiłem trzecią część magazynu EKG 42 minuty po dziewiątej pani Sonia Buchholtz pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Marek Rozkrut są naszymi gośćmi pieniądze tak się zastanawiam czy czy pieniądze unijne są przereklamowane, bo rządowy fundusz rozwoju drugi program budowy 100 obwodnic to programy, które zmieniają drogi w Polsce tak ogłaszał wczoraj rząd chce, pokazując mapy pokazujące ma jakie plany i premier mówił m.in. ten program to blisko 300 000 000 000zł to program, który w głównej mierze opiera się środki krajowe jesteśmy wdzięczni za środki europejskie, ale ponad 80% środki zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego na jej ja mam takie hasło, że rozumiem, że budujemy za swoje teraz chciałbym zapytać to to jak będziemy budować, skąd te pieniądze i w ogóle i jak kto będzie budowa bo, bo jeszcze z pracownikami jest chyba chyba problemy jak pani patrzy na te ambitne plany budowlane rządu pani Joanna Makowiecka-Gaca słów tak czy to jest kilka aspektów po pierwsze, oczywiście plany inwestycji w infrastrukturę są ważne ważne, żeby one były stabilne realizowano tak byłoby to nieraz mówiłam na antenie o tym, że minister ma właśnie taki boom inwestycyjny, które w efekcie destabilizują rynek i ten popyt z podażą, jakby moment wprowadzenia inwestycja jest w skoku w UE generuje nam wiele wiele problemów ze w tym również inflacyjnych, czyli albo wszystko naraz zbudujemy potem w przetargu nie ma i po bardzo szkodliwe dla branży też okresów natomiast chodzi o finansowanie to ja przyznam, że nie znam odpowiedzi u uległa ilość mega projekt nowego planu są komunikowane ogłoszone, o ile po prostu natomiast pytanie, które zostały zrealizowane myślę, że to jest taka pierwsza refleksja w zakresie ogłaszania największych programu to ten rząd akurat nic nie jest budowa stadionu natomiast szykował rzeczy jak ja też przeczytałam, że pan premier powiedział o tym że, że zaznaczył będzie w tym programie mają uzyskać głównie polskich firm i podkreślił również, że coraz więcej polskich przedsiębiorców realizuje lat wygrywa przetargi, bo realizuje działań i realizuje prawda ich i to jest pytanie co emocji to rozumiemy przez Polski tak, bo jeżeli się prace przy i to jest taka właśnie odwieczna odwieczna dyskusja przez ostatnie może nie odwiedzają przez ostatnie kilka lat jednak wiele wiele firm, które mają potencjał są firmami dużymi, które mają kapitał zagraniczny albo w całości albo w części, ale w Polsce płacą podatki z polskich pracowników i to jest ten potencjał tak jak pan pan redaktor pytał o to kto będzie robił to Agro grupy pracowników obronny potencjał jest, w które mają mieszany kapitał no i nie tylko pracowników z Polski jak rozumiem oczywiście oczywiste no ale premier mówi czasem trzeba się do tego odnieść się może pani to pytanie teraz do pani Sonia Buchholtz może pani wie jak należy rozumieć tę wypowiedź premiera, który podkreśla, że to jest prawie 300 000 000 000zł na tę inwestycję, ale 80% środki krajowe, czyli tak naprawdę to pieniądze unijne już są przereklamowane ja w tym oczywiście znajduje strategię polityczną wydaje mi się, że to jest taka konsekwentna takie konsekwentne odwracanie się od Unii Europejskiej i przekonywanie nas, że Unia nam nie jest potrzebna, ale to możemy zostawić poszukać ile jest prawdy tych krajowych środkach w tych krajach pieniądze ja myślę, że ta jest dużo więcej pragmatyzmu to znaczy biorąc pod uwagę, że Unia powoli coraz mniejszym stopniu rekomenduje transport kołowy, ponieważ nie emisyjne emisyjne zarówno wersje produktów druk, jaki Roux, jakby popełnił lokowanie tak, bo w tym momencie nie mamy takiej alternatywy, której transportowe nie emisyjną widzimy, że emisje transportu oraz na po prostu Unia nie chce finansować takich przedsięwzięć, które ewidentnie będą niekorzystne środowisko, a to znaczy woli te same środki na cel na sportowe przekierować na np. na kolej momentów, czyli premier jak podkreśla, że to, że pieniędzy krajowych, bo Unia na to nie dała, ponieważ mogą być dużo większe trudno się z uzasadnieniem takiego przedsięwzięcia być może ma częściej obwodnica miała sens natomiast tak tak co do zasady wydaje się, że jest bezpieczne stwierdzeniem, ponieważ mamy tak duże potrzeby rozwojowe, że na pewno uda się znaleźć jakieś tam wpłynąć na europejską natomiast tutaj faktycznie ten krajowy fundusz drogowy jest takim bezpieczniejszym kierunku, ponieważ jest pewne natomiast ja bym powiedziała że, skąd się bez wątpienia tak naprawdę generalnie mamy rozplanowane dużą część tych dróg od tych dróg, ponieważ w, jaki sposób są uruchomione procesy ich powstawania oznaczają one o jakichkolwiek przetargów albo my w tej chwili, które już jest trochę tu bardziej zaawansowane niż tylko pomysł w związku z tym z tej perspektywy to nie jest Super ambitne plany, ponieważ wiele z tych rzeczy już się nie już zostało zainicjowane natomiast oczywiście pytanie takie czy potrzebujemy mieć równomierną siatkę transportową między wszystkimi średnimi miastami w Polsce to jest pytanie, które jest pytaniem ona nasze kierunki rozwoju sposoby kompot transport mobilności tak preferowanej tego jak widzimy nasze rady, bo tak jest i tutaj proponowanie takiego planu oprócz tego żona oczywiście tak jak jest obawa przed spotkaniem, że my to jest taki boom inwestycyjny, proszę bardzo, źle skończyć to co przede wszystkim te brakuje tej odpowiedzi właśnie po co my robimy, czyli ja szukałem problemu w 1 miejscu panie wskazały, że są zupełnie, gdzie indziej być może jeszcze ważniejszej bardziej doniosły niż ten, który miał mówiłem w każdym razie, jaki rządowy program budowy dróg krajowych do 2030 roku z opatrzony pięknym slajdy wczoraj rząd przedstawił jest dziewiąta 49 w radiu TOK FM trwa magazyn EKG ekonomia kapitał gospodarka ciasna zdziwienia bardzo proszę pan Marek Rozkrut Arkę redaktorze, więc oczywiście mogę tylko jedno zdanie, a propos tego, o czym z, którą rozmawialiśmy w pierwszej kolejności że, gdy mówimy o Unii Europejskiej to pamiętam nie mówmy tylko o funduszach, ale o korzyściach przede wszystkim płynących z integracji, a także korzyści korzyści związanych z bezpieczeństwem także geopolitycznym a gdy mówimy z kolei już tych pieniądzach konkretnych kwot nie patrzmy tylko na wybrany kawałek, ale na fundusze jako całość, które otrzymujemy i wreszcie, że chodzi o te inwestycje, które wspomnieliśmy inwestycjach drogowych wiele z nich z pewnością jest potrzebny, ale pytanie czy wszystkie stąd dobrze byłoby też zrozumieć, jakie uzasadnienie, że chce mieć drogi ekspresowe TUI tam pan przypomniał się między nimi, kiedy 20 lat temu studiowałam w Japonii i podróżował po pięknym kraju jednak bardzo często podróżowałem po drogach, które w ogóle nie było praktycznie używane czy też korzystam z mostów jadąc pociągiem, gdzie praktycznie byłem jedynym pasażerem SI to i tak wyglądało, więc było wiele potrzeb infrastruktury, a koszty utrzymania będą obciążać nas wszystkich stron jest proste pytanie czy wszystko, czego potrzeba, bo na pewno wiele tak w szczególności obwodnic w tym się zgadza że, choć zdziwienie to zdziwienie dotyczy cały czas powiedziałem opieszałości także naszego banku centralnego, jeżeli chodzi o komunikację dotyczącą zmiany stóp procentowych w przypadku, kiedy mamy do czynienia z narastającą presją inflacyjną, która ma jednak także charakter popytowej sytuacja jak raty, czyli wynikający także z tego, że my jako Polacy posiadający jednak środki finansowe zgłasza mamy zgłasza coraz większy popyt gospodarczych chcemy kupować różnego rodzaju towary usługi, które oczywiście potykają się dodatkowo innymi czynnikami strony powiedział takie podażowe, czyli mamy np. ograniczone możliwości produkcji pewnych dóbr, bo mamy równocześnie do czynienia z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o łańcuchy produkcji dostawy np. mikroczip kupcie komponentów co ogranicza możliwości produkcji na taką skalę, aby ona spełniła oczy, jakby była odpowiednia do strony popytowej, czyli do zgłaszanego popytu na zakup danych towarów usług co oczywiście zwiększa presję kosztową dodatkowo mówiliśmy o budownictwie mamy także w nasilającej się z 1 strony popyt na zakup mieszkań do tego teraz dochodzą rosnące inwestycje przedsiębiorstw także budynki, a do tego za chwilę będą uruchamiane na większą skalę inwestycje publiczne co także będzie dodatkowo zwiększa koszty materiałów i koszt wzrost kosztów produkcji jest bardzo silnie sygnowany sygnalizowane przez przedsiębiorstwa i w tych warunkach coraz częściej będą one przerzucać koszty na ceny detaliczne co będzie oczywiście dotykało nas jako konsumentów również banki centralne globalne w tym Fed już coraz częściej sygnalizują, że zacieśnienie polityki pieniężnej w tamtym kraju także będzie prawdopodobnie nastąpi dużo wcześniej aniżeli wiele osób tego oczekiwało w naszym regionie Węgrzy Czesi już podnoszą stopy procentowe i zaczynam się dopiero nieśmiało sygnały ze strony coraz większej liczby członków rady polityki pieniężnej w sygnały są emitowane, że u nas to zacieśnienie również nastąpi wcześniej chciał tylko 1 rzecz, która w ogóle ginie w tej dyskusji to ostatnie zdanie, jakbyśmy niszczy, a mianowicie w ogóle nie nie mówimy o jak w strukturze NN ożywienia czy też aktywności gospodarczej w Polsce mianowicie, że grzeje za przeproszeniem u nas przemysłu eksport sprzedaż także ukazały konsumpcyjnych, a to są właśnie te branże bardziej wrażliwe także budownictwo, które będzie teraz rosło na zmiany stóp procentowych natomiast tam, gdzie mamy problem to są często branże usługowe, które są dotknięte o jeszcze wcześniejsze restrykcjami, a których wrażliwość na zmiany stóp procentowych naprawdę dużo mniejsza stąd musimy sobie też odpowiedź na pytanie, jaką prowadzimy politykę pieniężną także w kontekście struktury aktywności gospodarczej w Polsce to nie rozumiało, że pana zdziwieniem jest to, że jest, że cierpimy na ciągły brak tej odpowiedzi tu bardzo dziękuję mówił pan Marek Rozkrut zdziwienie pani Sonia Buchholtz jak powiedział, że mnie mnie dziwi dyskusja na temat tego, kto wyznacza pełnomocnika rządu do spraw małych średnich przedsiębiorstw z niedzieli ta rozmowa, dlatego że nie, dlatego że nie ważne tylko, dlatego że gdyby jakość prawa wiele społecznych było warto się w Polsce takie stanowisko ono sumieniem, bo potrzebna, dlatego że raz dialogu społecznego organizacje, które reprezentują przedsiębiorców piętą bardzo różnorodne mają reprezentują różne typy przedsiębiorstw można branża jednak te te funkcje pełnić zupełnie dobrze tylko tak naprawdę z perspektywy rządu jest w sensie można mieć stworzone do tego stanowisko w pewnym sensie kontrolować stosowanie tego stanowisko jednocześnie wiedzą, jakie są największe problemy przedsiębiorstw pewne czy właśnie to, że prawo jest niskiej jakości, że jego nie konsultuje odpowiednio nie otrzymuje się tak tak to przedsiębiorstwo nie wdraża potężny poprawa była lepsza no jest to bardzo komfortowe rozwiązanie tej dyskusja jest trochę takie parkowanie biała mam wrażenie, ale to nadzieja rządowego oraz rządowego pełnomocnika do spraw przedsiębiorców tak tak już nie mówiąc o tym, że mamy w ogóle funkcję rzecznika małych średnich przedsiębiorców powołanego ustawą pana Abramowicz pełni tę funkcję bardzo dziękuję mówi pani Ania Mucha pani Anna Makowiecka Gaca pani zdziwienia tarte chciał połączyć moje zdziwienie wszedł, więc wątkach, które dzisiaj, które rozmawialiśmy, czyli kwestia o naszego wpływu na środowisko tak i poszanowania jak również właśnie te inwestycje drogowe, bo przeczytałam, że u 230ha lasu ma być wycięte pod fabrykę samochodów elektrycznych na Śląsku tak ogólne Jaworzno no i UE mimo negatywnej od oceny leśników, że podkreślają, że nad morze jest ustawa to świetnie no, więc choć, tak więc związane ręce opadają, bo chyba na Śląsku jednak można znaleźć jakieś obszary, które są mniej po prostu nieużytków z tych obszarów, które nie są zalesione pod tą inwestycję, a jednak, a jednak idziemy wbrew ich moglibyśmy pod podyskutować w ogóle ta inwestycja Państwowa jest potrzebna samochód elektryczny to już inna sprawa tak, ale mamy drogi to jeszcze elektryki będą pani wiedzieć Państwowa w przeszłość bardzo dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego wydania magazynu EKG myślę, że tematy, które poruszyliśmy zdziwienia to najlepszy dowód na to jak ważne są wolne media w Polsce bardzo dziękuję pani Sonia Buchholtz z forum energii szkoły głównej handlowej w Warszawie pani Joanna Makowiecka-Gaca z firmą Karmar i pracodawców RP pan Marek Rozkrut z firmy iła byli gośćmi magazynu EKG euro 4zł 56gr dolar 389 frank 4zł 22gr funt 5zł groszy 39 audycji EKG przygotowała Agata Majewska realizował Kamil Wróblewski informację rady Tokarz dziesiątej po informacjach audycja off czarek Cezary łasiczka bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA