REKLAMA

Polaków portret własny: wolność kochamy – ale jak ją rozumiemy?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2021-08-11 23:20
Prowadzący:
Czas trwania:
44:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia jest już z nami pan prof. Andrzej Paczkowski z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór dobry wieczór w czy rzeczywiście można postawić najpierw taką ogólną tezę, że Polacy to naród, który szczególnie umiłował wolność no ja myślę, że to byłaby pewna przesłanka, ale szczycimy się takim określeniem, chociaż jest wiele narodów, które też bardzo wytrwale walczyły o wolność a jakie uzyskały to jest strzegły, Rozwiń » więc to nie nie jesteśmy wyjątkiem w wydaje, że w ogóle większość dużych grup narodowych etnicznych dążyła do wolności nie wszystkim się udało osiągnąć ani w sensie zbiorowości ani w sensie wolności indywidualnej, ale większość na pewno do tego dąży, ale czy nie powinniśmy również na użytek naszej rozmowy jednak trochę oddzielać dążenie do wolności w sytuacji, kiedy jest ona nam zabrana szczególnie przez kogoś z zewnątrz, ale też czy nie powinniśmy dążyć do wolności takiej rozsądnej, kiedy nie było takiego zagrożenia zewnętrznego i tu mi się oczywiście przypomina przede wszystkim wiek osiemnasty, gdzie wolności jak to kiedyś mówił pan prof. Wojciech Roszkowski nie towarzyszyła odpowiedzialność tu się najczęściej przywołuje coś co właśnie było też symbolem akurat chyba wyjątkowej naszej wolności, czyli liberum veto to była mądra wolność 3 czy jaka wolność no to taka dosyć archaiczne anarchiczna jednocześnie było to takie bardzo z stary był na większej zbiorowości ludzkich, że powinna być jednomyślność wszyscy powinni podejmować takie same decyzje w takich sposób reagować na wydarzenia i zasadzie jeśli ktoś się temu nie podporządkowywał to był wykluczane, a w przypadku liberum veto, jakby powstała sytuacja odwrotna, że ktoś 1 ma prawo się nie zgodzić co jest zresztą związane także z bardzo stary zwyczajem czy czy powiedzeniem, że człowiek ma prawo sprzeciwić się, jeżeli uważa, że spotkała niesprawiedliwość naprawą budować się wypowiedzieć posłuszeństwo i liberum veto główną takim elementem tego wypowiedzeniem posłuszeństwa w sensie pokojowym prawda, bo w czasie głosowania dla 5, więc nie chodziło o to, żeby ten liberalny wykreowany łapał za szable i rąbał wszystkich sąsiadów to niewątpliwie był był osiemnastym wieku to było już był archaiczny i raczej utrudniało funkcjonowanie państwa można, więc raczej z pewnością utrudniało funkcjonowanie państwa, ale jego nie przykłada takiej wagi do samego liberum veto, bo ono było taki no znak szczególny, ale po prostu państwo o sławę z bardzo różnych powodów m.in. dlatego że w połowie siedemnastego wieku naszły ją po prostu kataklizmy nie były to kataklizm przyrodniczy, ale w ciągu kilku lat się by skumulowały wojny i rewolty wewnętrzne, które bardzo go osłabiły państwo ponadto inwazja świecka np. podzieliła w ogóle dużą część Polaków, bo było wiele regionów, które opowiedziały się po stronie Żydów, więc i od tego czasu można powiedzieć od połowy siedemnastego wieku zaczyna się ten okres wielkich problemów Polski jako państwa, chociaż zdarzały się już wielkie zwycięstwa jak Sobieski pod Wiedniem na, ale to to było coś na zewnątrz nie było związane z jakimś długofalowym planem działanie, ale czy utrzymywanie tego liberum veto, tym bardziej że właśnie z biegiem lat okazywało się, że utrudniono np. nie wiem reformowanie państwa było właśnie efektem tego nadmiernego przywiązania do wolności wolności oczywiście szlacheckiej przede wszystkim no czy jednak jakąś tonu, jaki to był pogląd konserwatywny, żeby nie zmienia się co jest rzecz, że żebym, że jest świetnie, że jesteśmy młodzi piękni bogaci i nie należy zmieniać, więc wszyscy, którzy mówili, że Polska powinna się zreformować państwo powinno się wzmocnić należy zmienić instytucję tak tak, ale byli przez dużą część społeczeństwa politycznego szlachty traktowani jako ci, którzy ze mną przynoszą zgubne nowinki i była no tak bardzo radykalna obrona Tychy tradycyjnych wartości publicznych wżyciu publicznym do tak np. Konfederacja Barska władz w znacznym stopniu przede wszystkim nie tylko reakcją na na rosyjską ingerencję, ale obroną tego co przedtem i znaczy, żeby państwa nie zmieniać w no potem mamy jednak tragiczny finał tych wysiłków mądrych ludzi z końca osiemnastego wieku no bo z 1 strony ta konstytucja 3maja potem rozbiory no i i tak się skończyły dzieje pierwszej Rzeczypospolitej, bo ten okres zaborów jest oczywiście pełen wspaniałych dążeń niepodległościowych właśnie do odzyskania tej wolności to jest chyba właśnie bardziej naturalne kiedy, kiedy nam ktoś się szczególnie z zewnątrz zabrał natomiast potem przychodzi ten okres drugiej Rzeczypospolitej no jak teraz oczywiście jako my tylko włącznie miłośnik historii ani specjalista powiem tak no i mamy tę wolność i świetnie nawet chyba sobie z nią radzimy mimo wszystko, ale przychodzą lata trzydzieste szczególnie może już druga połowa lat trzydziestych źle się dzieje w tym państwie jeśli chodzi o taką wolność Obywatelską o wolność słowa wolność polityczną przeciwnicy polityczni lądują w więzieniach tacy bohaterowie jak kilkukrotny premier i jeden z przynajmniej przez środowisko ludowców uważany za zwycięzców najważniejszej bitwy dwudziestego roku itd. Wincenty Witos musi opuszczać kraj oczywiście, że jest jakiś tam bunt przeciwko temu, ale słaby no właśnie ludzie się trochę godzą podkreślam to moja teza Doda takiej właśnie ograniczanie tej wolności i nie ma jakiegoś specjalnego sprzeciwu to 1 trzeba pamiętać, żeby rozróżniać 2 różne rzeczy jednak jest suwerenność organizmu państwowego, czyli wolność państwa, że państwo jest wolny jest do tego nie ma wątpliwości jeśli chodzi o drugą Rzeczpospolitą, ale oni dziękuję, jakie to państwo jest, bo np. Północna Korea jest kraj wolny Niki zewnętrznie nie narzuca nie dyktuje, ale wewnątrz jest krajem zniewolony jest są 2 trochę różne rzeczy może być kraj, który jest jako jednostka międzynarodowa wolna natomiast wewnątrz tego kraju panuje jakiś straszliwy, że reżim dyktatorski Otóż Polska Rzeczpospolita była krajem wolnym natomiast z uwagi na sytuację wewnętrzną konflikty i socjalne etniczne ideologiczne na skomplikowaną dosyć sytuację międzynarodową była wewnętrznie bardzo zróżnicowane podzielone byłyby partię były bardziej także mniejszości narodowych, więc to życie polityczne, bo o bardzo źle realizowane wobec tego no, jakby kreowało wewnętrzny wewnętrzne spory w, a i tak jak to często bywa w takich sytuacjach pojawia się nurt, który jest zwolennikiem takiego bardziej autorytarnego zarządzania ludzie, którzy uważają że, że daleko posunięty pluralizm to jest anarchia i osłabianie państwa, chociaż mogą być państwa bardzo realistycznej bardzo silny, ale to jest powszechne i Europa prawie cała Europa okresu międzywojennego znajdowała się w takiej sytuacji Włosi w większości krajów pojawiały się siły, które uważały, że przyjęte modele liberalnej demokracji niezależnie od tego czy to była czy monarchia czy Republika, że tym modelem był realistyczny osłabiają państwo uniemożliwiają społeczne zmiany powodują, że państwo grzęźnie w kryzysach itd. tak dalej i właśnie wszędzie powstawały środowiska polityczne nurty ideowe, które domagały się silnej władzy twardej władzy, a to oznacza oczywiście ograniczenie wolności i indywidualnej i zbiorowej tych, którzy nie zgadzają taką na taki na taki wybór, ale my powinniśmy się nie zgadzać, bo skoro zaczęliśmy też, że Polacy to naród, który bardzo ukochał sobie wolność na to no to wrócę do tego pytania tak czemu nas ten opór był to w jakim sensie tak słaby co innego może w Niemczech, kiedy za szybko wprowadzono straszliwy terror rzeczywiście likwidowanie przeciwników politycznych było daleko bardziej brutalny niż nawet nasza Bereza no i dla no, więc o sukcesach gospodarczych trzeciej rzeszy, które mogły przesłaniać trochę wszystkie minusy dyktatury u nas aż takich sukcesów nie było, więc masz jedno ludzie się trochę godzili NATO ograniczanie wolności w to znaczy ze specjalnego bonusu z od tej władzy to kręta dobrym przykładem moc w tym, na podstawie którego można wszcząć dyskusję nad tym pojęciem godzili się też zamach majowy prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski i premier Rzeczypospolitej więcej widzów zgodzili się na to, że był ustąpić zamachowcom w trosce o to, żeby państwo się nie rozpadł, więc no to jest jeden z jednym z argumentów ustępuje, żeby nie złoży żeby, walcząc o wolność wewnętrzną nie utracić wolności zewnętrznej i ten argument zresztą był przez Piłsudskiego i Piłsudczyków w ogóle bardzo mocno podkreślali, że Polska musi być scentralizowana zwarta silna gotowa nie dlatego, że to jest konieczne dla systemu wewnątrz Polski ale, że to gwarantuje jej wolność na zewnątrz i w bardzo wiele osób są, zwłaszcza to co wykresie nazywamy milczącą większością była skłonna akceptować takie rozumowanie, że silna władza oznacza silny kraj silny kraj się obroni albo zaatakuje jak będzie potrzeba krwi jest bardziej bezpieczny azyl od zagrożeń zewnętrznych niż kraj słaby podzielony, w którym co roku zmienia się rząd minister obrony narodowej tak dalej tak dalej no tak na to czy rzeczywiście można by na to spojrzeć od tej strony, szczególnie że jak pan podkreślił druga Rzeczpospolita była krajem wolnym jako jako taki jak jako państwo suwerenne no ale potem mamy PRL oczywiście nie na użytek dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o pięknych przepięknych kartach walki o wolności w czasach drugiej wojny światowej potem mamy ten PRL i niektórzy zwracają uwagę, że te wszystkie takie kroki milowe w naszej drodze do wolności powiedzmy do roku osiemdziesiątego dziewiątego te wszystkie znane jak Poznań 56 jak grudzień 70 tego roku jak czerwiec 70 tego szóstego, a nawet jak trochę jeszcze no może nie sierpień, ale na pewno lipiec 80 tego roku wszystkie te protesty wybuchają ze względu na bardzo niedobrą sytuację gospodarczą finansową poszczególnych rodzin, a impulsem do buntów są braki żywności niskie wynagrodzenia to szczególnie pojawia się właśnie w Poznaniu, gdzie niszczy się można pewnie są dodatkowo jakość pokrzywdzeni w stosunku do do reszty kraju i wychodzą na ulicy oczywiście zaraz po wyjściu na ulicę pojawiają się akcenty nazwijmy to wolnościowe ludzie śpiewają Boże coś Polskę chcemy Polski katolickiej nie bolszewickiej precz z czerwoną burżuazją Rokossowski itd. no ale zaczęło się jednak od tego, że po prostu było im źle i hasło chcemy chleba jesteśmy głodni było również mocno eksponowane grudzień 70 tego roku zaczyna się od od informacji o podwyżce cen wielu towarów średnio 23%, ale szybko przypomnę Bonka 17 ryby 16 dżemy powidła 36 no i po ogłoszeniu komunikatu o podwyżkach zaczynają się znane wydarzenia co się dzieje w czerwcu 70 tego szóstego roku Jaroszewicz zapowiada podwyżkę cen artykułów żywnościowych mięso ryby 69% nabiał 64 Ryś 150 cukier 90 i zaczyna się zaczyna się bunt jak powiedziałem w lipcu podwyżki cen artykuły mięsne w bufetach zakładowych doprowadziły do protestów ponad 200 przedsiębiorstwach głównie na południu kraju tak się powoli zaczyna ta rewolucja tamtego lata jak pan ocenia czy to jest jednak właśnie także nikogo jak ja upraszczam słuchaczy przepraszam pana może jednak chleb był ważny najpierw wolność to przy okazji w dnie są 2 rzeczy, któremu można liczne powinny się trochę rozdzielać dopiero 1 sprawa tak jak to wyglądało w Polsce zresztą kilku innych krajach komunistycznych także napisany w związku sowieckim był taki bunt w Nowoczerkasku w 1962 roku 2 czołgi wyjechały na ulicy jest Polska to rzeczywiście taka sekwencja bardzo wyjątkowa, ale tego tego rodzaju protest się zaczęły wszędzie, bo i, jeżeli nie ma zorganizowanej zorganizowanego życia politycznego Wielonarodowego i jeżeli nie ma normalnego życia politycznego z debatami dyskusjami głosowaniami trwali tak dalej to wtedy wypowiada się w sprawach ekonomicznych, bo tak to można powiedzieć, że te strajki miały charakter ekonomiczny i one dotyczyły konkretnej sprawy konkretnej podwyżki, ale to element protestu przeciwko systemowi gospodarczemu i koniecznie politycznemu, chociaż do tego zaraz się przechodziło jest i czy publiczna księży był bardzo wiele różnych protestów społecznych np. 19 wieku i dwudziestym także w innych krajach również zaczynało się od spraw ekonomicznych, żeby pozostać przy Polsce wielki, więc łódzki 1800 dziewięćdziesiątego drugiego roku i buntem politycznym udem społecznym przeciwko niskim pensją przeciwko trudnym warunkom pracy i trudnym warunkom życia jest to jest dosyć często Jerzy ludzie przeciwko temu protestują w krajach demokratycznych najczęściej, bo tam jest najłatwiej zaprotestować w krajach autorytarnych często to w krajach totalitarnych się rzadko zdarza, ale się, ale się zdarza, więc z tego punktu widzenia i problemy wszystkim polega na tym, że w krajach komunistycznych, ponieważ wszystko było upaństwowione w sensie gospodarczym także wysoko każdy protest na tle gospodarczym 2 być odczytywane i był odczytywany jako proces polityczny my w związku z tym nabierał, jakby nowej dynamiki na to ludzie biorący udział w tym procesie sami tak to widzieli najpierw występowali o to, że i obniżono premie tak jak to było w Poznaniu albo podwyższono ceny tak jak to było w grudniu na na Wybrzeżu, a zaraz potem jak zaczęli domagać się tej zmiany i władza wystąpiła przeciwko nim no oczywiście się zmieniło protest polityczny ludzie zresztą uczestnicy tego nie tylko liderzy, którzy tu napadał spontanicznie się pojawiali się dobrze wiedzieli jak to wszystko funkcjonuje w Rudnicy Cegielskiego w Poznaniu Czyż nie poszli pod kościół farny ani pod katedry tylko pod komitet wojewódzki PZPR partii komunistycznej tam była władze w Gdańsku zaatakowano komitet wojewódzki i komendę wojewódzką milicji w bezruchu w Radomiu również komitety PJN pogłosu i etycznych, że szkoła tego nie muszą, ale nie jest tak naturalny odruch ludzie szczerzy wiedzą, gdzie żyję czasami jest im to trudno jakoś zwerbalizować opisać w sposób racjonalny, ale wiedzą i dziś żyją też wiedzą jak się należy zachowywać i tego rodzaju protesty on był, jakby zerwaniem z tym czasowym oczywiście zerwaniem z tym przyzwyczajeniem, że wychodzi się na ulicę wtedy, kiedy władze proszą nas, żebyśmy przyszli na pochód 1maja 22lipca albo przyszli protestować przeciwko wojnie w Korei chcą wychodzić także sami wtedy, kiedy dla nich jest to potrzebne w i dochodził błyskawicznie do upolitycznienia, ponieważ to władza odpowiada za to, że zabrano premie albo, że podniesiono ceny nie jakieś anonimowe siły tylko konkretni ludzie konkretna władza rząd komitety centralne wojewódzkie i zagrali także pani więc, że Ano, bo już niestety zostały nam jakieś 2 minuty chciałem zapytać czy coś, czego historycy bardzo lubią, ale no jako błędy to trochę tzw. gdyby Logi a gdyby wcześniej komuniści na świecie przyjęli model chiński i by się okazało, że w tych krajach jak w Polsce no byłoby nowocześnie względnie bogato stalibyśmy się jako blok może mocarstwem, z którym się świat liczy to wtedy Polacy wyszli na ulice i walczyli o wolność czy nie poczekajmy trochę za, że będzie w Chinach działu niewykluczone, że technicy czy też widu, dlatego że w krajach tego typu totalitarnych takich zmodernizowanym totalitaryzmie jak jak Chiny problem polega na tym się bardzo trudno jest zbudować kanały i nimi komunikacji społecznej i pomiędzy ludźmi nie zadowolili niezadowolenie oraz pomiędzy nimi, a włazu ludzi z i kategorii m.in. powstają burczy skoro nie wiem nie można siąść do dochodu do rozmów związki zawodowe z z właścicielami fabryk nie mogą się porozumieć to wtedy się buntują no zobaczymy bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie ciekawe refleksje pan prof. Andrzej Paczkowski instytucji politycznych Polskiej Akademii Nauk pierwszym gościem audycji dziękuję raz jeszcze dziękuję bardzo, widzenia Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz jest z nami pani prof. Krystyna Skarżyńska SWPS Uniwersytet Humanistyczno społecznych katedra psychologii społecznej osobowości dobry wieczór dobry wieczór jak byłem na tej demonstracji wczoraj pod Sejmem to Niewiem czemu ale, rozglądając się wokół przypominała mi się piosenka stara 90 tego roku zespołu chłopcy z placu broni i którzy śpiewali wolność kocham i rozumiem i tak się zastanawiałem czy rzeczywiście tak jest że Polacy, których jak przed chwilą rozmawiałem z panem prof. Paczkowski przez wieki musieli sobie, że są szczególnie uczuleni na sprawy wolności dalej są uczuleni no bo co z tego, że tam stół ponad miastach były jakieś protesty, ale chcą zabrać fundamentalne prawo człowieka, a na protestach jest garstka ludzi 40+50 plus dlaczego no tak do po prostu wolność jest różnie rozumiana ja też była na wczorajszym proteście też miałam poczucie, że jest nasza mała nie chce narzekać, bo się cieszyłam że, że tam była, ale niestety naszym pragnieniem wolności jak zresztą wieloma wartościami nie tylko słuchać jest także one są częściej deklaracja niż w praktycznym łóżeczko, a nawet deklaracja ta wolność jako wartość nie był tak powszechnie wymieniana wśród Polaków, ale w takich badaniach europejskich wartości ona stopniowo wartość rosła, czyli większy procent ją akceptował, ale niespełna najwyżej rodzina takie wartości wózka, ale optymistyczne były były na pierwszym miejscu bezpieczeństwo teraz się pojawia i wolności oczywiście pod sztandarami wolności prawdopodobnie maszerują i 200, którzy byli wczoraj pod Sejmem, więc to też trzeba trzeba zrozumieć prawda raczej antyszczepionkowców tam nie była oni też uważają, że dał myślę o ważności raczej tam powoli ale, ale to tak jest rozumiana wolność przed tym coś jest ja myślę, że jest atmosfera do protestów po i wartości co zagraża zagraża wcale nie tylko wolność, ale ważność tak się wolność słowa pluralizm mediów wolność jednostki naprawdę jest wiele zasad dość by manifestować, a każdy sobie rzepkę skrobie troszkę jest trochę związane tak bym chciał się pocieszać, tłumacząc trochę postawy tego młodszego pokolenia no, że oni są jakimś sensie trochę obrażeni na nasz świat rozmawiałem nie tak dawno w ramach tych moich wieczornych audycji między innym miejscu panem Michałem Bonim panią prof. Krystyną Szafraniec w kontekście takiego raportu szałem byłaby tak tak raport młodzi 2020 w poszukiwaniu tożsamości to robione było przez fundację imienia Stefana Batorego forum idei tam właśnie pojawiła się taka teza, że ci milenialsi no to są ludzie, którzy właśnie są porażeni porażkami no bo najpierw kryzys ekonomiczny, który spowodował, że im życie popsuła w niektórych przypadkach doszło do czegoś na co właśnie zwracało uwagę, że wchodziło w dorosłe życie pokolenie, które nie miało od razu lepiej niż rodzice no a potem oczywiście pojawiła się pandemia i znowuż recesja niepewność na rynku pracy itd. już nie mówiąc tych wszystkich wszystkich obostrzeniach czy to nie jest pani zdaniem właśnie powód, dla którego tacy ludzie, którzy mają pretensje do świata mówią mówią tak to myślenie będziemy angażować, bo to nie jest nasz świat, ale oni się on też udział tylko wtedy, kiedy straci się angażuję tak samo jak my może za mało angażuję, jeżeli protesty właśnie dla mnie podstawowy problem nasz, ale może nie tylko Polaków jest taki, że te protesty jako pewna forma uczestniczenia ja jakiś padnie wspólnoty prawda, bo nawet jak jestem sam staje pod Sejmem przypadki w tym podatkiem protestuje to to jednak wyraża jakieś interesy czy wartości jakiś szerszej wspólnoty niekoniecznie makro to może być jakiś problem lokalne, ale wyraża także procentem młodych oni mogą mieć to uczucie i mają na całym świecie, że są to pokolenie, które nie będzie miała lepiej niż rodzice, a tak do tej pory pięknie była przez parę dekad i to się chyba skończyła i mają kłopot z klimatem mają kłopot z pracą mają kłopot z mieszkaniami Note starsze pokolenia też miały dać wyraził kiedyś swój protest, ale młodzi przecież protestują protesty kobiet właściwie protest parasole też jedynym skutecznym protestem poza Solidarnością 4030 lat temu karta także ja też młodych absolutnie nie skreślała oni są tak samo zróżnicowanie jak średnich starsi rzecz tylko w tym, że nie ma stacji powiedziałabym Solidarności międzypokoleniowej czy między różnymi grupami, które padają ofiarą tej władzy jak te osoby jak strajkujący protestują lekarze to nie popierają już jak strajkują robotnicy to też inteligencja ich raczej mało by wspiera aktualnie jak jej idą nauczyciele pamiętam strajk nauczycielski co ma nie było wielkiego wsparcia i to nas gubi, ponieważ ludzie przestają uczestniczyć masowa, jeżeli niż do skuteczności to są jednostki tylko chodzą, bo muszą mając taką wewnętrzną potrzebę, bo wtedy ja próbowałem sobie uporządkować myśli, jakby po to, żeby pokazać takie grupy czynników, które ze względu na to czy jest się młodym czy Starym kobietom czy mężczyzna jeszcze na wsi uczestniczy w jakiś Groteska i tak są to pierwsze takie czynniki makro, czyli pewne okresy historii, kiedy jest jakiś sygnał zmiany jakiś potężny kryzys wtedy ludzie częściej uczestniczą, jakie warunki historyczne myśmy nigdy nie byli specjalnie kata vida dla takich masowych Katherine poza na wyjątkowym okolicznościami historycznymi atak na ogół prawda jesteśmy raczej skupieni na indywidualnym życiu, chociaż będą gębę mamy mówienia wspólnotowości i potrzebie jakiejś właśnie bliskości z innymi czułości dla innych przychodzi co, dlaczego każdy sobie rzadko Skrok, a drugi rodzaj dzienników to właśnie są takie czynniki powiedziałabym bardziej już sytuacyjne, które powodują, że człowiek właśnie ma poczucie tak jak pan musi młode w, a właściwie to jaki sens to nic nie znaczy nie ma nie ma siły nic takiego nie dzieje co zapowiadało, że mogę zwyciężyć 5× można wychodzić na ulice i w dodatku dostawać prawą albo prezentować na komisariacie tak, a teraz właśnie myślę, że jest taka nadzieja, że coś może możemy jednak zmienić, a nawet ja uważam, że musimy, ponieważ nikt pisana z zewnątrz nie zmieni sytuacji, jakiej tkwimy albo pokażemy, że ceny tej zmiany te wartości, które mamy na sztandarach chce zrealizować i policję wszystko jedno, kto się do badań jakich ważnych dla tej grupy wartości będziemy wspierać, ponieważ wszyscy mamy taką władzę wszyscy w Polsce, która po gorszy i pogarsza już jakość naszego życia tak nie jest tak, że brak praworządności ludzi nie dotyka są badania również mamie, które pokazują, że ludzie, którzy mają takie poczucie, że to prawo źle funkcjonuje że, że właśnie GE gorsi zajmują pozycje lepsze tylko, dlatego że są swoi, że jest zupełnie inaczej ty traktowany człowiek przez policję w zależności od tego w jakim celu Manifesto, jakim kim jest ci ludzie mają zdecydowanie gorszą jakość życia więcej emocji negatywnych więcej stresu więcej chorób również, więc to naprawdę wszyscy mamy ten sam cel, nawet jeżeli jesteśmy tylko tego centrum tandetą chcemy jakoś lepiej godniej żyć na, toteż na wszystko iście nie tylko wolność, więc ja szczerze jest taki stacji i powód, żeby uwierzyć, że pęka ta zjednoczona prawica i że w związku z tym możemy coś osiągnąć możemy osiągnąć zmianę, jeżeli naprawdę pokażą, że jeszcze niestety zewnętrzne silne ośrodki typu Unia siłę czy stany Zjednoczone nam pomogą, ale jeżeli nie będą widzieć nasze ruchów to niecelnie to skoro nie chcą to otacza, ale się po ludzi naprawdę chce zmiany wreszcie trzecia grupa czynników, które powodują, że idziemy Bonnie już bez względu na to, że to jest zakończone będą sukcesem nie jest to sąd właśnie silne pewne podszedł właśnie wspólnoty właśnie pewne wartości jak i niekoniecznie wolność ta może być również poczucie wpływu skuteczności, jeżeli mam większe to co myśleć będą skuteczne to ulgę zwiększa zwiększa chata, ale też myślę, że jakiś obraz świata to nawet są też takie empiryczne dane, że niestety żeśmy się uczyli myśleć dać coś źle o właściwie każdej formy aktywizowania czwarta politycznego nie mogę świat jest bardzo realizujący przez polityka jest wyłącznie walką lżej cyniczne, że winna być nie może się przed tym tak dać nam to nieprawda polityka jest taka jacy są obywatele, jeżeli obywatele nie pozwalają na pewne wybory polityczne zmienia politykę ja absolutnie w to to stawia się na przyjaźń między ludzi, jeżeli jest to jest większe wsparcie też większą radość bycia razem ja myślę, że te nasze chodzenie na manifestację bierzesz też ta, że właśnie to jest kolejny czynnik, który myślę, że działa, że to te 1,5 okładek długich miesiącach, kiedy byliśmy sami natomiast quada ludzi wszystkich stąd myślę, że też wyrazistość tego protestu po stawia na barce i te kobiety nie tylko miały wyraźne strumienie ograniczenie zaniepokojenie tym, że ich podstawowe potrzeby zostały tutaj zagrożone i ich osobista wolności i ważne wartości, ale też, że chcieli ci ludzie bycie razem ba warto właśnie to jest pandemia w ogóle każde takie silne poczucie zagrożenia zdrowia życia własnego bliski to żołnierze wartości stają się bardziej wyrazistej i istnieje potrzeba takiej jak po tych tych wartości i my myślę, że to widać, ale ja byłam naprawdę trochę no taka istnieje ona, że tak warszawiaków nie była tak duża ja nawet z tego co widziałem kiedyś te dają się proporcjonalnie w tych mniejszych miejscowościach uczestniczyło jakoś więcej ludzi może dotykać budzenie telewizyjny, ale tak nie wiem czy pan też tak sobie na to patrzę no tak sobie właśnie patrzyłem stąd m.in. pomysł, żeby dzisiaj o tym wszystkim porozmawiać, bo ja też 3 w takich rozmowach bardzo nie nazwijmy naukowych czasami myślę że rząd ze strony właśnie tego młodszego pokolenia, którym w, którym prawi kazania że, a może to jest nasza wina, bo za mało było edukacji Obywatelskiej, bo w ludziach się nie właśnie wytworzyła taka potrzeba dbania o o sprawy państwa, bo badania zresztą z ostatnich lat pokazują, że właśnie młodzi się nie interesują polityką jest około ciągle 14 młodego pokolenia no właśnie ta polityka Marek jest beznadziejna ludzie, którzy w niej są chodzimy tam się tu jest także takim się nie podołają tak dalej no tylko z drugiej strony ja ja mówię no dobrze ale, ale procesy edukacyjne trwają często długo, a pewne negatywne zjawiska, gdzie dzieją się teraz w związku, z czym jeżeli ktoś nie widzi, że ograniczanie niezależności sądów może się kończyć politycznymi wyrokami no to jest trochę naiwny i ja, podziwiając oczywiście ten cały bunt po październiku po wyroku w gmachu TK młodych ludzi no mówię, ale trzeba było tam być, kiedy genetyka był zmieniany tak no ale trochę też była też to to ta broniła to pokolenie dwudziesto trzydziestolatków to to oni to oni naprawdę zróżnicowani tylko my mamy też takie odczytać nastawione, że widzimy różnice pokoleniowe, a ja sądzę, że jest więcej różnic stacji socjalizację nie tak przecież edukacja to nie jest szkoła nie tylko przedszkole tylko te środowiska jest rodzina to my te dzieciaki wychowujemy i też mam mam okres znakomitych chce jak skończył pracę to chętnie opowiem o utratę władzy i drugie głównie kobiety, ale mam też innego młodego mężczyzny, które robią badania na temat aktywizmu m.in. pokazują role tego co się w rodzinie wcześniej działała na ile rodzice byli aktywni mówi co wiedzą o aktywizm rodziców czy np. jak idą nasz protest mówią rodzicom co rodzice mówią tu są też zaorać to jest nasze pokolenie, więc jeżeli już o baby tak namiętnie czyta świetnie mamy jest nie mówię rozumiem, że będą te badania, bo no dzisiaj nasza rozmowa już dobiega końca, a jest to właśnie dobry pretekst, żeby się od razu umówić na następną jak tylko będą, ale to jeszcze to jeszcze trzeba poczekać, ale ja ja ja widzę to nawet ten wybór tematu świadczy o tym, że są ta młodzi ludzie młode kobiety młodzi mężczyźni, którzy chcę rozumieć siebie i swoje pokolenie ja, ale też pokolenie starszych także to jest bardzo to naprawdę moim zdaniem odda przed o zachowaniach prospołecznych na ile one są popularne jeszcze może na koniec coś optymistycznego bardzo Gruda tak naprawdę to sąd badania również też moje sprzed kilku lat nie najnowsze, ale międzynarodowe też, które pokazują, że i Grecy jesteśmy wśród krajów, których jest najwięcej osób, które w ogóle nigdy nigdzie nie uczestniczyła w żadnych latach starań innych form aktywności Obywatelskiej 70 parę procent nikt nigdy nie uczestniczyła to są Grecy Polacy, ale to się trochę zmienia i co jest ciekawe i są motywy Otóż okazuje się, że ani prawa musimy naprawdę dobra mamy taki główny motyw, żeby popierać bliskich przyjaciół w interesie przyjaciół tym, że Warta pójść i kogoś poprzeć nawet jako niekoniecznie z naszej bajki to naprawdę dobrze nam robi również na nastrój pani prof. Krystyna Skarżyńska z WPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny była naszym goście dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę jakaś dziękuję dobranoc dobranoc podziękowania dla rolników chińskiej, która audycję wydawała Maciej Zakrocki także życzę państwu dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA