REKLAMA

Wielka Loża Pandemiczna

OFF Czarek
Data emisji:
2021-08-12 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 01:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
off czarek Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj czwartek, więc wielka loża pandemiczna i goście pan prof. Piotr Dyczek wydział archeologii Uniwersytet warszawski ośrodek badań nad antykiem Europy południowo wschodniej dzień dobry panie profesorze dobry panie redaktorze dzień dobry pani pan taką chęć pan prof. Wojciech Szafrański wydział prawa administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Rozwiń » Poznaniu zakład prawa rzymskiego tradycji prawnych i prawa dziedzictwa kulturowego dzień dobry witam serdecznie dzień dobre i tam pan dr hab. Piotr Kulas socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytet warszawski witam serdecznie dzień dobry panu dzień dobry państwu to już jest ten moment, kiedy możemy razem wspólnie zanucić uwaga są panowie gotowi nic się nie stało Polacy nic się nie stało ja mogę jeszcze dodać Warcie Bułgarską był właśnie górali, że w tej chwili na wykopaliskach, proszę bardzo, jest wersja bułgarska panie profesorze mieszkanek zarzuciło dobrze Kornasiewicz prezes mówił, ale też, bywa że Polacy nie stanie wróciło mieli oni śpiewają urazie, a teraz najwyraźniej przeszła przeszedł od nas ten covid działania w ten sposób rozumie myślę dzisiaj rano jadąc do pracy o języku, którego używamy w naszych rozmowach o polityce jak, w jakich terminów używamy jak szybko te słowa eskalują, kiedy dzieją się takie, że jak np. wczoraj no to zauważył, że trochę już brakuje tych słów brakuje już, gdy gradacji brakuje już już nie trudno jest wspiąć się na najwyższy poziom, bo już już była Białorusi już były już właściwie doby jesteśmy związkiem Radzieckim to już dawno przerabialiśmy już, jakby porównanie różnych autorytarnych reżimów no wczoraj chyba termin, którego żadna nie może zamach stanu zamach stanu lista wstydu Ano właśnie, ale czy to jest zamach stanu czy po prostu Real polityk myślę sobie też także w kontekście głosu czy środowisk społeczeństwa, bo przecież od jakiegoś czasu pojawiają się petycje listy poparcia czy to są narzędzia, które cokolwiek znaczą w chciał być w dzisiejszym świecie może skoncentrujmy się nad naszym kawałku podłogi pan prof. Wojciech Szafrański, a z tymi listami poparcia petycjami to rzeczywiście one narosłych w ciągu ostatnich kilku lat, bo nie mówię tylko sprawa polityczna też oczywiście społecznych ten list, do którego pewnie troszeczkę nawiązuje pan redaktor, czyli jest dziennikarzy w obrazie TVN-u zawiera też takie słowa duże jak przypomina sobie taki fragment tego my dziennikarze deklarujemy, że nie pozwolimy na niszczenie wolności mediów w naszym kraju wzywamy światową opinię publiczną do interwencji Night to jest taka sytuacja Jet pewnie także moi koledzy z dzisiejszej może też raz po raz drugi dostają takie listy niemal wszyscy zastanawiają się zastanawiają czy podpisać jak opisać oczywiście w tych sprawach dziennikarskich teraz ale, ale w innych sprawach no i teraz pytanie takie podstawowe, jakie to rzeczywiście ma ma skutki roi trochę jest tak, że bardzo wiele tych nawet do skutku tylko tego pierwszego elementu, czyli myśleniu o podpisaniu takiej petycji czy listu zależy od tego kto sformułował w jakim celu, jakiej treści, ale później przychodzi drugi taki moment i to widać na przykładzie chociażby tego listu, kto podpisał pierwszy to drugi to później czytam, jakie znaczenie, że jest więcej tych tych podpisanych osób mniej jawnie pan redaktor podpisał ten ten apel dziennikarski, który może zobaczyć tyle to chyba listy, że pomiędzy został złożony do do lasu, lecz Sejmu, a tak, więc to jest to jest trochę także opóźnia się by strona przeciwna mówi, a nie było podpisanego tego nie było podpisanego tego albo robi, skąd takie listy i teraz pytanie o ich skuteczność no i teraz tak nic robić nie jest dobrze tak dać tylko głos swój wydaje się, że jest dobrze, ale powstaje pytanie czy korzysta Kana droga, którą my oczekujemy bardzo często masujemy sobie to będą swoje to swoje nicnierobienie, bo się tym, że to co zrobiliśmy podpisaliśmy taki list czy coś zmienia to dalej to już nie jest jak po naszej po naszej stronie, bo zrobiliśmy wszystko się, więc proces cieszyliśmy się czy moi koledzy właśnie złoży podpisywali w ostatnim czasie jakieś takie listy pan prof. Piotr Kulas ja myślę, że pan, nawiązując do pana pierwszego pytania do, jakby nad podaż takich określeń negatywnych i krytycznych to ja byłem bardzo bym bardzo źle czy krytycznie usposobiony wobec takiego nadużywania jakiś czas temu to znaczy wtedy, kiedy te słowa jeszcze nie do końca by odzwierciedlały sytuację być może stron mamy do czynienia te teraz to znaczy, kiedy mówiono właśnie o tym, że autorytaryzm mamy do czynienia z jakąś wersją faszyzmu albo coś tam jeszcze gorszego albo z Białorusią itd. więc wydaje wydawało mi się, że istnieją jednak podstawowe takie substancje palne różnice pomiędzy tymi sytuacjami wydaje się, że wtedy akurat można by tego było mówić nie, dlatego że jak rozumiem też prawo społecznej krytyki takiej publicznej politycznej krytyki, żeby trochę podbić ten Bębenek natomiast teraz, kiedy te słowa takie bardzo ostre i zdecydowane są potrzebne to trochę brakuje to znaczy one się trochę rozmienił na drobne i jest ich jest za dużo one padały czasem nie do końca adekwatnych sytuacjach no i teraz brakuje nam rzeczywiście języka, żeby wyrazić swój sprzeciw rozgoryczenie nawet złość tak tak taką takim taki mocny krytycyzm tych listów być może pewnym założeniem było za dużo bo gdyby kwestia listów to jest kwestia opinii publicznej, która próbuje zjednać jakąś grupę obywateli wokół pewnej sprawy wypowiedzi właśnie swoje zdanie to, jeżeli chodzi o listy to jest jakby inna formuła one zwykle są zresztą napisane językiem parlamentarnym, chociaż to słowo zauważmy też straciło swoje swoje swoje znaczenia i i w tym sensie to znaczy brakuje rzeczywiście jak teraz takiej Formuły wypowiedzenia tego krytyki tej obecnej sytuacji, bo populizm był autorytaryzm już by Białoruś była autorytaryzm wszelkiego rodzaju był więc, więc mamy do czynienia z tą sytuacją na tym sprawa rzeczywiście jest poważna, dlatego że bardzo systematycznie, jakkolwiek za tym kryje się pewien chaos i pewien rodzaj skoordynowania jak sądzę, chociaż oczywiście tutaj mogę tylko intuicję likwidowane są kolejne bezpieczniki nie tylko państwa prawnego, ale takiej takiej praworządnej Demokratycznej sfery publicznej to znaczy takiej, w której obywatele mają prawo wypowiedzenia swojego zdania zwykle obywatele nie mówią swojego zdania bezpośrednio to znaczy oczywiście mogą użyć do tego mediów społecznościowych, ale dotarcie do tego głosu w tym 1 000 000 głosów czy tysiącach czy setka głosów jest oczywiście bardzo trudno to niema siły rażenia tej takiej siły publiczne publicznej ważności, nawet jeżeli to jest jakaś osoba bardzo znana publicznie intelektualista powiedzmy w związku z tym likwidowania czy osłabianie mediów publicznych krytykowany, które tutaj krytykują, bo rozumiem, że do tego odnosi tak to pierwsza część naszych wypowiedzi, które krytykują obecny ład, nawet jeżeli to słowo nie ma nie jest do końca adekwatna no jest jest właśnie jest jednym z naprawdę z ostatnich szańców kiedy, kiedy będziemy mogli mówić o takiej sferze publicznej, w której obywatele mogą wyrazić sprzeciw, bo co dalej tak czy dalej czy dalej, że ściana czy jeszcze 2 kroki tak naprawdę spotykamy się ścianą to znaczy taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z 1 oficjalną narracją aktorsko nie ma możliwości wypowiedzenia konkurencyjnej krytycznej narracji nie tylko nie ma możliwości wypowiedzenia tego każdy, kto będzie chciał wypowiedzieć inne zdanie krytyczne zdanie tak naprawdę naraża się na nas na perspektywę procesu sądowego np. albo jakiś rodzaj prześladowania prawnego ze strony tych, które mu tych, którym to zdanie się nie podoba w związku z tym poza po to jest 1 część tej sprawy druga część tej sprawy wydaje mi się dosyć istotna jest jest jest taka, że likwidacja de facto takiej tej sfery publicznej w takim znaczeniu równoległych różnych krytycznych wykluczających się sprzecznych skonfliktowane głosów ona nie służy również tym, którzy doprowadzają do tej sytuacji teraz również tym, którzy mają na ustach słowo wolność tak, ale mniejsza z tym rozumieją to słowo czy rozumienia moim zdaniem raczej średnio jak rozumieją to wbrew duchowi tego podstawowego znaczenia tego słowa wolność właśnie to znaczy wolność bycia takim, jakim się chce to znaczy bycia sobą samym jak definiowania swojej takiej niezależności czy oni dobrze, ale wrócę do swojego wątku jak dotąd nie wątku oni rzeczywiście dobrze rozumieją to co właśnie się wydarza pod warunkiem oczywiście, że to zostanie podtrzymane przez Senat wszystkim poprawkami podpisane przez prezydenta itd. bo wie pan obecna by z rysy system mediów publicznych w Polsce jednak analizował w dużej części w jakim się jakimś jakiejś części niezadowolenie tych wszystkich, którym nie podobała się to prorządowa propaństwowe przedstawiano w telewizji publicznej wizja wizja wizja polskiej rzeczywistości i oni mieli swój głos właśnie w postaci tych niezależnych innych mediów media się zastanawiam czy rzeczywiście uda się spacyfikować ten rodzaj myślenia czy ludzie zaczną szukać jakimś rodzaju alternatyw np. i być może sprowokuje i tak większego oporu jeszcze niż do tej pory czy i to jest 1 rzecz druga jest taka, że sytuacja też polityczną może się odwrócić może się okazać, że kto inny przejmie media media państwowe np. jakaś bardziej z dniem wód gazowanych wersja wersy wersja wył polskiego ładu po licznych akcji narodowcy albo coś takiego wtedy zabraknie takiej przestrzeni, gdzie będzie można wypowiadać te sądy, które są właśnie sprzeczną sprzeczne z jak bez nurtem aktualnie rządzącej partii jakakolwiek nie będzie partia, więc to jest bardzo zły ruch, który wydaje mi, za którym które rzeczywiście świadczy o bardzo dużej politycznej sprawności i nieprawdopodobnym krótko vectra wolność jak mówił filozof krzyż Christopher son to kiedy już niema się nic do stracenia powrócimy do naszej rozmowy do loży po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiątej 20 pan prof. Piotr Dyczek imprezować Szafrański prof. Piotr Kulas informację za minutę po wczoraj słowa słowa słowa słowa tak z PSL jeśli dobrze pamięta pan prof. Piotr Dyczek pan prof. Piotr Kulas pan prof. Wojciech Szafrański czy dzisiejsza wielka loża pandemiczna wczoraj wiele słów padło w mediach się wiele słów mówiliśmy właśnie lista hańby zamach stanu, ale propos Stanów, toteż moje ulubione słowo, które częściej pojawiało ale, ale też padło, czyli Trybunał stanu Trybunał stanu dla marszałek Witek i poślę sobie, że to też zabawne, że to słowa z odmiany odmieniane przez wszystkie przypadki nikt się nawet nie zająknie, że właściwie mamy instytucję bardzo wysoko w tej strukturze ustroju, która po prostu nie działa to nie także nie działa od roku nadal działa z właściwych oby tak skonstruowana, że po prostu nie ma prawa działać nikomu nie przeszkadza, więc wtedy ten Trybunał stanu stać takim miłym narzędziem, które terminem można wykrzyknąć swych w chwili wzburzenia wtedy mówiono tak Trybunał stanu to sprawa załatwiona na pewno Trybunał stanu na pewno postawią na pewno co się wydarzy polecam przeczytać odpowiednie akty prawne i naprawdę zobaczyć, że po pierwsze, że nie wydarzy, a po drugie, by już wydarzyło to też konsekwencje będą żadne pewnie może powiedzieć, ale czy wolne media to nie jest przypadkiem oksymoron czy to jest w ogóle coś co istniało istnieje albo będzie istniało to jest tylko taki znowu kolejny termin którym, które dobrze brzmi na nagłówkach jak to historycznie wyglądało pan prof. Piotr Dyczek panie profesorze nie wiem Rzym i wolne media jest dużo wcześniej, ale zacznijmy od tego pana podstawowego pytania, bo muszę pani szczerze powiedzieć państwu, że kiedy słyszę takie pojęcia wolne media to mam pewien wewnętrzny adres to wynika z mojego być może prywatnego punktu widzenia na media, ponieważ dla mnie dziennikarze są także rodzajem sędziów, a zatem ja zamiast mówić o wolnych mediach, które z naturalnych powodów no i organizacyjne są gdzieś tam uwikłane finansowej zagrali pewne struktury w transie skupiona samych dziennikarzy panie dla mnie oni powinni być niezawiśli podobnie jak sędziowie, a to oznacza, że nawet jeśli były jakieś ciągoty instytucji stronie pracują żeby, jakim sprawom nadawać właśnie propagandowy wymiar oni muszą mieć na tyle odwagi, żeby powiedzieć nie, bo nie mieści się w naszej formacji niezawisłości dodatku, żeby za to nie ponosili konsekwencji należy panów antyku to oczywiście tam Rzym Rzymem, ale to się zaczęło bardzo wcześnie wydawać się może nawet, chociaż to nie jest jednoznacznie, że w okresie nosi ubrania malowidła, które odkrywamy, że pan 10 000 lat mogą mieć wyraz pewien propagandowe dzieje się tak, dlatego że metraż mieszamy terminy my jesteśmy przyzwyczajeni do pisma pismo nam służy do tego, że przekazywać informacje także emocji opowiadać jakieś historie, ale proszę zwrócić uwagę, że dla ludzi piśmiennych tym rodzajem pisma, czyli tego bezpośredniego przekazuje obraz jego kompozycja jego układ i pewnie mniejsze państwo dzień byliście np. w Egipcie takie wrażenie, że kiedyś ogląda płaskorzeźby na wielkich plonach świątynnych co prawda są tam pierogi, których na zakładam, że większość rozumie przygląda się kompozycji tych scen doskonale rozumiemy, o co chodzi, kto jest najważniejsze, kto tam zwyciężył, dlaczego zwyciężył cały Legion ten przekaz wizualny był wtedy niesłychanie ważne on dla bliskiego Wschodu, czyli od numeru tam też paser jest dla dla Egiptu rzeczywiście funkcjonował głównie z takim przekazie, że rzeczywiście sytuacja zmieniła się w Grecji nam się zmieniła ze względu na to, żeby myślano, że polis w Polsce jest także instytucja demokratyczna, której się odnosimy, chociaż oczywiście nie można utożsamiać z naszą współczesną demokracją, ale tam rzeczywiście była bardzo istotna sprawa nastawienia raczej wyjawia wyjaśnienia pewnych zbiorowisko ludzi szczególnie chodzi o polisie chodziło zgromadzenie wszystkich, którzy podejmowali decyzję podjął decyzję były podejmowane racjonalnie w przypadku innych funkcji sprawa była jak gdyby auto z automatu rozwiązana parzył niektóre funkcje były losowane w związku z tym tam wszelkie inne dodatkowe wyjaśnienia nie były potrzebne wtedy też narodził się coś takiego co nazywamy demagogię piżama zasady, czyli samej definicji był to człowiek pożyteczny, bo on prowadził ludzi jeśli przetłumaczyć ten termin na język Polski to znaczy miał wyjaśnić racjonalnie dlaczego trzeba by podjąć taką inną decyzję na nieszczęście wtedy się zorientowano, że ten demagog niekoniecznie musi wyjaśniać, ale może wyjaśnić w tym interesie nas potem zaczęły się opłaty dziś demagog podobnie jak w propagandę za nabrało złego charakter, ponieważ z kolei propaganda odchodzi od łacińskiego, który określa na rozpowszechnianie informowanie o zasadzie to samo natomiast dopiero bodaj 17 wieku ona zaczęła nabierać pejoratywnego znaczenia całkiem innych mówi działaniach zasadzie częściowo religijnych i to jest ta sfera rzymską olej na tę bardzo interesująca sytuacja, ponieważ tam propaganda rzeczywiście, chociaż muszę dla porządku powiedzieć, że są naukowcy, którzy uważają, że szła propaganda w odniesieniu przede wszystkim do Rzymu nie należy używać, ale to tylko chcę zaznaczyć, że my, żeby to było jasne większość jednak zgadza się, że takie słowo może być używane pańskie działania rzeczywiście były propagandowe ci, którzy uważają, że propaganda brzmienie z dnia złości w zasadzie podnoszą taką takim wątpliwość, że nie było 1 instytucji, która się zajmować nie było środków masowego przekazu w naszym rozumieniu, że cesarz był na tyle niezależny w zasadzie na tym nie zależał nie powinno zależeć faktem o wszystko jest to powiedziałem przed chwilą natomiast zwrócić uwagę, że my musimy patrzeć na daną kulturę w tym wypadku rzymską z punktu widzenia tych ludzi i np. w kulturze rzymskiej co nas pewnie bardzo zadziwi, że było rzeczą no całkowicie niedopuszczalną tak naprawdę całkowicie wykluczającą jakiegoś lekarz sam się chwalił go z tym, żeby była instytucja właśnie taka propagandowa to by kompletnie przeciwne mentalności można było chwalić kogoś, ale działalność była samemu tak tak jest wyglądała inaczej w dodatku Żenia ze względu na strukturę władzy, gdzie w gruncie rzeczy główne urzędy były wybieralne co roku, czyli no co wczoraj zmieniają się konsulat ja oczywiście macie tam rady czy kwestor wzorami była trochę inaczej w każdym razie tam jak gdyby wyborcza kampania trwała na okrągło dodać należy także życie ludzie starali się do urzędu, chociaż urzędy nie były opłacone ani ani to robili wszystko za darmo dla chwały tak dalej tak jak to było tak to było antyków efekt taki, że oni musieli wypracować metody mówimy o Republice, które będą rozpowszechniał informacje pozwalały na wybór tych ludzi w tym ta propaganda jest w przypadku cesarzy sprawa jest bardziej skomplikowana nie chodziło oczywiście o to, żeby uwielbiać, chociaż tych Cezar, który niespecjalnie lubił trzeba było w jaki sposób budować zaczął to August wtedy się zaczęła tam mogę kontra robimy Photoshop jak kiedyś coś robią w postaci płaskorzeźb, że taki cesarz był po prostu wiecznie młody niezależnie od wieku z paroma wyjątkami już Towarzystwo mnie nie było możliwe, bo chce zaś będą też, że był osobą starszą znaną no do tego dochodzą różne przydomki, któremu towarzyszyły, ale dla cesarstwa było bardzo istotnego mianowicie cesarza bardzo dobrze rozumie, że społeczeństwo musi być Zjednoczone co prawda już sam wymyślił osławione widać imperatyw dzieli rządź, ale ono skierowane tak naprawdę wobec wrogów ono było używane rozgrywkach w Senacie czy chodziło o podzielenie wrogów w danej sprawie i kupienie po prostu toczonej teraz obserwujemy na bieżąco, ale generalnie dotyczyło to w roku zewnętrznych propaganda także dotycząca wrogów zewnętrznych jest bliska, bo właśnie się, że siedzę tak pojęcie dziś łamie na-li my się rzymskim dawnej granicy ziemskiej, gdzie elementem propagandy były np. parady wojskowe, żeby Barbary i zobaczyli jak i pięknych wyczyszczony zbrojach maszeruje potężnym dwukilometrowy oddział wojskowy, czyli cały Legion specjalnie niektóre z tych firm były robione na wysoczyznach widocznych od strony barbarzyńcy ochroniarzami mieszkali Dayli domagać nagle taka potężna budowla trafią zaatakować i propaganda istniała, ale cesarze szczególnie ci mądrzy cesarza jest ich drogę w historii oni także starali się kształtować społeczeństwo wobec samego społeczeństwa, czyli wewnątrz imperium ani nie stosować zasady wydaje Impera, owszem, ani, kiedy były np. błędy prowincji nota tworzyli propaganda że, gdzie buntownicze na te trochę tak jak teraz Note to oni nie mają raczej chcą rozwalić na wspaniałe nasze wspaniałe imperium dziś, kiedy były jakieś wojny z jakim wrogiem zewnętrznym również nie był przedstawiany w świetle pozytywnym, ale trzeba pamiętać Hani zachowywali świetną równowagę, ponieważ żadna frajda i żadna uchwała zwyciężyć dlatego zraża nawet jeśli on był rzeczywiście słaby i był rzeczywiście takim nie do końca ukształtowanym barbarzyńcą to mimo wszystko przedstawiano jako bardzo takich dzielnych ludzi działanie może nie mają takiej armii jak my, ale tutaj bardzo bardzo dzielnie musieliśmy się strasznie nam opłacać, żeby pokonać no potem oczywiście propaganda zwycięstwa czy osławiona pro pozbawione praw raczej pomniki zwycięstwa budowane w różnych miejscach, tak więc było bardziej zróżnicowane natomiast sami cesarze rzymscy moje życie za gwiazdę usiłowali to społeczeństwo problem niesłychanie zróżnicowane religijnie kulturowo ekonomicznie pod każdym względem poziomu socjalnego itd. ani usiłowali go lepić, nakładając jak, gdyby pewne wzorce np. pojawiają się na monety takie pojęcia Concordia, czyli zgoda, bo nagle w Rzymie jest świątynia zgody pojawiają się takie elementy jak powinno wyglądać takie wzorcowe małżeństwo wzorcowa rodzina i tą rodziną wzorcowo niezależnie od realiów no było oczywiście rodzina cesarska małżonka, która była mądra, która doradzała mężowi itd. tak dali oni usiłowania przypomnieć jednak będzie troszeczkę z nóg słowo panu profesorowi warto przypomnieć naszym słuchaczom, że właśnie w starożytnym Rzymie powstaje na takich rad gazet czy właśnie akcja edu, a akta Bjorna, czyli taka Gazeta, którą zaczyna właśnie na nasz cel, ale wtedy nie był tak dobrze, ale ja to zawieźcie ja zawiesza, bo mam wrażenie panie profesorze że, zanim dojdziemy do ostatniego Cezara to już będzie wieczór i pozwolę sobie zaprosić na informacje po informacjach wrócimy do naszych Baranów pan prof. Piotr Dyczek prof. Piotr Kulas pan prof. Wojciech Szafrański informacje o godzinie dziesiątej 40 po czasie właśnie dostał informację, że już nie śpiewać to dobrze nie będę śpiewał w pan prof. Wojciech Szafrański pan prof. Piotr Dyczek prof. Piotr Kulas zastawiają się, bo często jest taka tendencja, że chcemy określić, jakie cechy narodowe, że tamci są skąpi są gościnni ci są jacyś inni czy tańca z komentarzy zastanawiają się nad jakimś sposobem przedstawienia Polaków, bo np. Janusz Panasewicz pisze wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło podać przyszło mi podać rękę to Pawle Kukizie jest mi wstyd za moją naiwność głupie sentymentalne koleżeństwo Kuba wojewódzki także Pawle Kukizie sporo Pawle Kukizie się pojawił myślę, że dziś nie opłaca się już wydawać warto może jakoś coś tam w sejmie pokazać wtedy jest większy FAME zastanawia się czy takie może być, że Polacy to jest kraj naiwniaków przypominają się wywiad byliśmy głupi byliśmy naiwni tak jak od czasu do czasu słucha i obserwuje się sobie może jesteśmy krajem naiwniaków po prostu pan prof. Piotr Kulas nie wiem na 2 podniesienie podoba taka formuła jakoś nie piętnuje jako bardzo mocno publiczne tam teraz czytam to powiem, kiedy ktoś się wstydzić za kogoś tak ktoś wstydzi, że jest za Marka suskiego, że właśnie z tego miasta jest Marek Suski albo ktoś inny styl zakażonego ja myślę, że lepiej było dla wszystkich Polaków, gdyby wstydzili się sami za siebie to znaczy za to co zrobili swoim sąsiadom albo czego nie zrobi albo kiedy nie pomogli ale kiedy zrobić coś złośliwego taka indywidualna odpowiedzialność taki rodzaj indywidualizmu, którego nam brakuje z racji historycznych przyszłości oczywiście nie da się tego ze stuprocentową pewnością udowodnić natomiast koszty miast czy ten brak ten katolicy brak brak protestantyzmu takiej etyki by indywidualnej roboty indywidualnej odpowiedzialności przed sobą samym, a wcześniej przed panem Bogiem, więc tym staje się byłoby byłoby sądzę sądzę lepiej natomiast czy pan to jest 1 rzecz natomiast druga rzecz, którą można jakoś zaobserwować, że Polacy są w gruncie rzeczy bardzo słabego czy nie dobrego zdania o sobie samych znaczenie ja nie wiem czy to też trudno powiedzieć, aby za wysokie pytanie sondażu Polacy się nawzajem lubią, ale moim zdaniem wyszłoby, że lubią się umiarkowany sposób i to są, jakby 22 strony 2 strony trochę tego samego zjawiska agencja wie pan nie ja się nie wstydzę za nikogo ewentualnie mogę się wstydzić sam dla siebie w tym sensie, dlatego że uważam, że każdy jest osobą za siebie odpowiedzialny każdy powinien być albo albo rozliczy się sam przed sobą spore, spoglądając w lustro jak odradza się m.in. Pawłowi Kukizowi też słyszałem, a propos właśnie komentarzy czy będzie mógł spojrzeć prosto w jakiś czas natomiast natomiast druga rzecz jest taka żebyśmy, żeby jako wspólnota, że Polacy byli mniej napięć na kuszenie bardziej się lubili natomiast musiał spędzić 1 rzeczy przy tej okazji Otóż pan to w jakiej sytuacji znajduje się ta wspomniana przeze mnie sfera publiczna to jest 1 rzecz natomiast druga rzecz jest taka, że osoby, które wspierają takie nie będzie to na razie w cudzysłowie może nie w cudzysłowie czy w nawiasie autorytarne rozwiązania albo takie rozwiązania, żeby powiedzieć nieco subtelniej szych językiem, które po kolei likwidują kolejne pluralizm tak kolejne pluralizm to, że ktoś może wypowiedzieć swoje zdanie powiedzieć nie itd. krytykować nowe czasami ostrzej, że to się przełoży się pan z nami zostanie już dlatego, że to jest taki rodzaj, jakby rozwiązań, które w gruncie rzeczy służą polityką w ogóle tak to znaczy nie bierze wszystkim są oczywiście porządni politycy demokratycznie nastawieni idealistycznie liberalni tak dalej, ale to zostanie też dziećmi tych polityków, więc wie pan ja nie to jest oczywiście taki słaby apel, ale ci wszyscy, którzy w krótkiej perspektywie wspierają takie pro autorytarne czy pro jedno sieciowe rozwiązania mają oczywiście na języku pełno pluralizmu, żeby zobaczyli czy tak naprawdę zobaczyli swoich dzieci swoje dzieci za za kilka kilkanaście lat w tej samej Polsce, które jest kompletnie sama te dzieci, które nie mogą wjechać na studia te dzieci, które muszą za każdym na każdej granicy pokazywać paszport np. albo w ogóle nie mogą wyjechać zagranicę, chyba że naprawa takich decydentów oczywiście rysuje tutaj jakąś anty utopie czy jakieś jakieś zręby anty utopii albo nie zobaczyli oni rzeczywiście chcą takiej Polski tak czytam ten rodzaj złości, który teraz towarzyszy, bo wie pan ja myślę, że w Polsce bardzo dużo resentymentu, a propos uczuć właśnie tego, że Polacy siebie trochę nie lubią ten resentyment podpowiada niektóre rozwiązania myślę, że obecna sytuacja to nie jest kwestia o tym mówiłem, kiedy wspominałem o krótkowzroczności i o jednak pewnej politycznym myślę przeprowadzenia tej całej sytuacji, że za tym wszystkim nie stoi w gruncie rzeczy to oczywiście możemy się domyślać jakaś intencja polepszenia sytuacji w Polsce i polepszenia sfery publicznej, ale złość jakiś rodzaj resentymentu, jaki rodzaj krzywdy, które ktoś doświadczył albo wydawało mu się, że doświadczył w przyszłości to podpowiada rozwiązania, a wszyscy wiemy, że to nie jest najlepszy ten najlepszy sposób, żeby odpowiedzieć i poprawić coś na lepszą tak to też przecież dotyczy różnych narzędzi kontroli społeczeństwa tak, czyli jest dodatkowych instytucji dodatkowych służb dodatkowych uprawnień do kontroli rozmów SMS-ów itd. tak dalej kolejne ekipy zapowiadały, że oczywiście to zmienią, ale jakoś się to nie wydarzyło, czyli te wszystkie narzędzia, które pozwalały tę władzę silniej dzierżyć nagle okazywały się Okaj no wie pan ja myślę nawet więcej to znaczy, że jakby sposób zarządzania ten przykład to jest oczywiście banalny przykład idzie od góry natomiast wprowadza się taki element niepewności braku zaufania tak on się on przenika nie tylko jakby ten rodzaj takiej kontroli, który pisało wielu myślicieli socjologiczny między społecznym między miesiąc w korze to nie jest rodzaj władzy, która ma określony środek, ale to jest wodza rodzaj takiej implementacji takiego braku podstawowego za UE zaufania to znaczy, że jak ja wychodzę na ulice rozmawiam ze swoim sąsiadem to pierwsza myśl, jaka możemy przejść do głowy to czy on mienie podsłuchuje np. tak albo co mnie nagrywać to jest bardzo to oczywiście kryzys skracam, żeby nie zwlekać z ojcem nie przytaczać teoria ten rodzaj właśnie takiego samo zachowanie takiej bardzo dużej ostrożności podejrzliwości, która tak w tym narodzie jakoś obecna jako powiat norma kulturowa, którą dodatkowo się wzmacnia co więcej bardzo łatwo ją wzmocnić no, więc to z pewnością nie buduje takiego klimatu współpracy nie wiem kooperacji itd. itd. wiadomo pan sobie racja zgadzam się z tym jak przyznaje, że pan prof. Wojciech prezent też zgadzam się prof. Kulasem, bo trochę tak, lecz zawsze mówił, że jesteś groźniejszego niż Czyngis-chana Czyngis-chan to są właśnie takie problemy i takie myślenie raczej bardziej podział w takim stroju taką stronę, żeby nie wyrażać właśnie tego wstydzę się za tego tamtego tylko, że rzeczywiście, żeby mówić o tym, ale właśnie taki taki sposób dziś bardzo często w radiu telewizji słychać, że oglądałem wczorajszą debatę miliony tak zestawiać rzeczywiście te miliony oglądały relację z posiedzenia Sejmu też takie dosyć zabawne ja akurat być może byłem tym element zbawienie milionów, ale może setek tysięcy to co uderzyło wczoraj to to nawet już nie słowa, bo później powtarzają w tych komentarzach często mówi pan redaktor, ale też przedmioty gest znaczy z 1 strony chciałem wskazać na pokazywać czy kiedyś ten termin oznacza co pokazują czy prezentują garnki co się sprzedawało po prostu i to oni pokazywali właśnie jak sprzedać, dlaczego po co teraz pokazywać to takie takie określenie na tych prowadzących bym powiedział w ramach w ramach posiedzenia sejmowego w ramach poszczególnych partii osoby, które ma zamiar głosować jak głosować poza swoim kolegom partyjnym pamiętam kiedyś pokazywać nie było tylko byli ich nazwa kolory koloniści są tacy, którzy wcześniej powiedziane wg jakich kolorów kolejnego zielony towar tak jak czerwony to nie tak interesom chipem pokazy Maciej wczoraj pokaz zobaczy trochę było zresztą taki pokaz zobaczyć jak sam stwierdził poseł Sachajko, ale środki innym pokazywać akurat wczoraj w głowie, który pokazał za pomocą tych rzymskich znaków, czyli krzyż do góry albo czy nad tak Lubnie to też trochę takich zabawny zabawny element oczyść też powodu dla sprawności głosowania, tym bardziej że dla sprawności prowadzenia obrad Dariusz marszałek Witek szybko rzeczywiście prowadziła obrady, ale drugi co uderzyło także telefony cały czas w rękach rękach posłów właściwie jak przyglądałem się tym obradom to cały czas sprawdza posłów co się dzieje na bieżąco w mediach to, o czym pisze jak pisze, dlaczego pisze na specjalnie się skupiać na tych obradach tylko no no, spoglądając na tych na owych nawet pokazywać na trzeci taki przedmiot dotyczy maseczki, bo widać było z 1 strony w tym momencie triumfalizm 1 albo drugiej strony nad tymi ścieżkami, bo widać to w zależności od oczywiście od momentu tych tych obrad tego czy nastąpią oraz socjalnej osoby takie elementy zewnętrzne jak ktoś kompletnie niezorientowany tego co chciałby obejrzeć obrady dobry poziom, że naprawdę nie wstanie uchwycić, o co chodzi w trakcie tych w trakcie tych tych obrad to taki, a jest świata kiedyś był innego myślenia, a propos tych kciuków w górę lub w dół to, żeby to pytam pana profesora teczka, bo ja mam wrażenie, że to mogło być taką czy ten kiedyś taki ciekawy tekst o tym, że to właśnie było odwrotnie, bo to trochę tych zwrotnie ewentualnie podzielają także rozciął w górę oznacza rozkład ta nie czuł jego zdaniem symbolizowała mieć także kciuk w górę oznacza rozpłakać przeciwnika wroga kciuk w dół opuścić klinów bądź listach tak bardzo ciężko jest także my też symbole antyczne czy wyobrażenia antyczne później w ciągu wieku zmieniają swoje znaczenie, dlatego że proszę pamiętać, że mamy okres, kiedy ta ciągłość tradycji się gubi pozostaje sam symboli i jest nadawany w nowym kontekście historycznym nowe znaczenie oczywiście taki symbol ogórek Budą no był pewnie w momencie tam przynajmniej średniowiecza bardziej zrozumiały, ale inny sposób niż narobili ziemianie to oczywiście nie ma jasnych dowodów na to jak to było, ale wszystkich źródeł, które znamy na ten temat właśnie temu córka funkcjonował ja muszę się też zgodzić z kolegami, bo rzeczywiście tak życzę państwu uwagę, że to mamy do czynienia w ogóle całym problemem systemowym i jasno jest rzeczą, że jak kiedyś ktoś wymyślił sobie bark to kolejny Woźnica tego bata używa jest faktem możemy to obserwować 30 lat, że co prawda jeszcze w opozycji bardzo chętnie się mówi o tym, że jest coś tak źle, że czas zlikwidować jako instruktor odtworzyć, bo nie daj Boże zreformować, bo reformy wszystko przeważnie kończą się plajtą, ale w momencie, kiedy się tą władzę uzyskuje no tak ten pan może odmalowane, ale dalej jest batem i to jest chyba nasz problem, dlatego że partia nie zależy na tym żeby, żeby to wszystko tak sobie leciało spokojnie na już wtedy, kiedy są przy władzy oczywiście szukają nowego wejścia nowego rozwiązania jest epok pod ręką dają używają, bo to nie jest tak możemy nagle przyjść powiedzieć NATO było źle i wracamy nagle sytuacja ante quem Całka czas leci tylko do przodu nigdy do tego nie mamy wehikuł czasu, który Bask przeniósł dawne czasy, a szkoda bo, żeby było się coś od nich nauczyć nędzy i to jest chyba problem, ale ten problem generalny w ogóle struktury funkcjonowania wszystkich organów, bo one założeniem jest pięknie brzmiało, jakie tam są ładne nazwy dla komisja etyki taka siaka Nowaka problem się nie polega na tym, że one się pięknie nazywają jak funkcjonują jeśli one są uzależnione od funkcjonowania władzy wykonawczej bez żadnej kontroli jednocześnie są tam ludzie, którzy są z nominacji tak naprawdę albo tacy, którzy wiadomo, że są całkowicie bezwolnie dla sławy dla pieniędzy dla różnych rzeczy no będą postępować zgodnie z tym jak jak coś tam Dakarze na te to jest chyba problem, ale ten problem bardzo skomplikowany gdzieś nam brakuje tej Iskry, bo mogliśmy tu też tych pism wszystkich gdzieś tej, która była za Solidarności pamiętacie państwo pamiętacie pewnie wtedy też, bo dużo emocji wielkich słów, ale w pewnym momencie coś zaskoczyło i nagle się okazało, że możemy znaleźć okazało, że słusznie pan mówi, że się bardzo lubimy, a wtedy okazało się nagle się lubi na chwilę wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM po informacje będę pytał czy może jakieś inne tematy zaskoczyły zdziwiły rozbawiły przeoczyliśmy to będę pytał gości pan pana prof. Piotra teczka pana prof. Piotra Kulasa pana prof. Wojciecha Szafrańskiego informacji już 2 minuty o godzinie jedenastej po strzale wielka loża pandemiczna pan prof. Wojciech Szafrański pan prof. Piotr Kulas pan prof. Piotr Dyczek być może pojawią się nowe tematy co panów zaskoczyło przeraziło co przeoczyliśmy jakiś wydarzenia informacje newsy pan prof. Piotr Kulas pan ja mam 2 sprawy takie, w których nie jestem specjalistą, więc będą oni jako szeroko mówił 1 to jest kwestia covid-u antyszczepionkowcy którzy, którzy którzy, jakby ta ich punkt o publiczną obecność teraz silniejsza, że właśnie przeczytałem pielęgniarce, która zaszczepiła dosyć dużą liczbę pacjentów placebo zamiast szczepionkę z racji swoich wewnętrznych anty antyszczepionkowych przekonań na co w ogóle bulwersująca rozumiem, że można to jest, a propos właśnie bycie odpowiedzialnym samego siebie rozumiem, że można się samemu jeść pić, ale celowo szczepić kogoś czymś co nie jest szczepionką także po prostu skandal na miarę sądu to jest to jest to jest ważna rzecz to znaczy taki brak zaufania do nauki tak taki rodzaj podejrzliwości, która która, która utrudnia przejście do normalności powiedzmy w cudzysłowie też na metę normalność, a druga rzecz jest po, których chciałem wspomnieć to jest kwestia powiązana to znaczy z 1 strony wzrost wynagrodzeń dla polityków i przyznanie sobie w większych większych pieniędzy w sytuacji, kiedy sytuacja ta stan finansów publicznych chyba nie jest zbyt różowy można powiedzieć nawet gorzej wciąż jestem ekonomistą, ale tobym powiedział w powiązaniu z takim elementem, który oczywiście wymaga dalszej dyskusji to znaczy z tą koncepcją nowego ładu tak swoją drogą to jest dobra passa nowego ładu dla Polski, zwłaszcza 1 elementu bo jakby rozumiem też argumenty, które mają wzmocnić tzw. klasę średnią, która jest dziś na etatach, ale jednocześnie widzę tam 1 niepokojący element, który też wynika z wielu rozmów z moimi znajomymi, którzy właśnie są zatrudnieni na takim na takim na takich nad w takiej formule, a więc osoby stracą ci, którzy są przedsiębiorczy to znaczy jest duże niebezpieczeństwo, że oni, że oni, że oni stracą i wie pan, jakkolwiek Niejestem wielkim fanem takiej przedsiębiorczości za wszelką cenę, która towarzyszyła trochę wcześniejszym rządom to znaczy taki, że właściwie każdy powinien sobie sterem żeglarzem okrętem przedsiębiorca powinien założyć firmę i właściwie na tej zasadzie być zatrudnionym gdzieś tam widzę jednak z tej strony, że utrudnianie Polska stoi na małej średniej przedsiębiorczości to jest główna siła polskiego główna siła polskiej gospodarki, która doświadczyła zresztą od ogromnego niepowodzenia z racji z racji covid tak i teraz ta właśnie ta ta grupa, która no jest ono jest ostoją polskiej gospodarki w gruncie rzeczy ma musi w perspektywie przynajmniej zmierzyć się z wyższymi wyższymi podatkami z wyższymi opodatkowania z wyższym opodatkowaniem w tym sensie pewnie towarzyszy temu takie założenie, że i tak poradzą, bo to są ludzie wyjątkowi i tak wystarczająco wystarczająco przedsiębiorczy sprawni narzut zdolni tak dalej dynamicznie, więc na pewno jakoś sobie to wyrobią, więc to jest 1 rzecz to tym jeszcze dobę do tego jeszcze to, że w perspektywie za tym stoją podwyżki cen po prostu to znaczy to ci przedsiębiorcy będą musieli sobie jakoś zrekompensować, gdzie pan to jest jakoś smutno oczywiście to jest techniczna rzecz dla ekonomistów, dlatego że dlatego, że oni mają narzędzia, żeby też stworzyć pewne takie przewidywalne modele tego jak będzie wyglądał w przyszłości, ale też widzę, że to jest, że tutaj jakąś ogromną brak jak niepowodzenie opozycji, która nie umie punktować tak takich rzeczy jakoś nie umiem na to myśleć o tym inaczej niż w kontekście, który pan powiedział o tym od tych posłach, którzy wczoraj zamiast koncentrować się na wydarzeniach Sejmu patrzą w ekrany telefonów nie wiem więc, grając swoje nazwiska co, robiąc w tym momencie zamiast koncentrować na tu i teraz na Senat jednak ważną ważną sprawą na ile rzeczywiście, jakby takim, gdzie pan nota ta słabość intelektualna w jakim sensie tak już od niego merytoryczna, bo merytorycznie zawsze można zwrócić się takiego specjalisty, który przewiduje jakieś przygotuje jakieś przewidywania itd. ale ta słabość intelektualna tego, żeby w takich prostych sprawach nie punktować tak naprawdę, jakby rządzących właśnie w tym momencie, kiedy oni wykazują jednak takie wyraźne luki, kiedy są przyjmują rozwiązania, które potencjalnie mogą komuś szkodzić to wie pan to pokazuje wszystko to znaczy taką kompletną bezradność, a potem dochodzi do takiej ściany, kiedy właśnie zmierza, jakby ma konfrontuje się z taką wielką strukturalną strukturalną zmianą jak chociażby właśnie z tym dzisiejszym przełożonym na dzisiaj głosowaniem no i NATO przestaje dziwić tak w jakim sensie, więc wie pan drobne sprawy z 1 strony mają tylko antyszczepionkowcy z drugiej strony właśnie ten nowy Polski ład, który być może ma pewne dobre rozwiązanie nie mówi elektryk, który też trochę wydaje się w perspektywie podcinać taką przedsiębiorczość rodzinną często z taką opartą właśnie na znajomościach taką bardzo dawno pan prof. Wojciech Szafrański, a ja chciałem zabrać naszych słuchaczy troszeczkę inny rejon w ogóle świata często już jestem gościem właśnie pana redaktora staram się przesuwać akcent także w kierunku Azji, żeby pokazać dalsze dzieje, bo o tym na bieżąco w Polskiej prasie czy polskich mediach się nie mówi często wracam do Tajwanu tego miejsca, które będzie na przyszłości miejsca już miejscem zapalnym na na świecie, ale też tym razem trochę w perspektywie naszych sąsiadów, dlatego że w ostatni czasie w ciągu ostatniego miesiąca tak bardzo wzmocnił współpracę z 3 naszymi sąsiadami, czyli z Litwą Słowacją i z Niemcami, więc w ogóle są największym partnerem Unii Europejskiej handlowym Tajwanu no i jest nowe porozumienie dotyczące m.in. lotnictwa z tego to są te są ciężko podpisywane umowy, bo jak wiadomo no Chiny cały czas uznają Tajwan za sprawdź swoją prowincję nie powiedział zbuntowaną prowincję natomiast w ostatni czasie toczą się coś jeszcze z perspektywy innego państwa i Słowacji, które podpisała jeden z pierwszych krajów z Tajwanem nową umowę dotyczącą w zakresie spraw karnych w zakresie ścigania i ścigania przestępczości międzynarodowej Litwa, która też bardzo mocno się ożywiła w ostatnim czasie także na na na tym polu współpracy współpracy z Tajwanem trochę jest tak, że poza naszą działalnością któryś kiedyś państwo opowiadałem, czyli właśnie taki ma bodaj, czyli wtedy, gdy organizowała Polska dzień jak szukano, wzmacniając swoje myśli możliwości eksportowe w tym zakresie przemyślenia swoje możliwości eksportowych to widać, że inne kraje Unii Europejskiej też widzą ten element tajwańskich trochę innej perspektywie to jest być może odległe naszej świata naszej polityki dzisiejsze w tym czasie zajmujemy, ale warto mieć te wszystkie głowy, że coś się też ważnego dzieje w innych w innych rejonach naszego w latach pan prof. Piotr Dyczek no ja oczywiście jestem tu Bułgarii w związku z tym idąc śladem mojego przedmówcę parę słów o kraju, który przebywa, ale także potem jeszcze drugiej sprawie, która może państwa zainteresuje, a może Ziobro pręży troszkę ja mam tutaj wielki kłopot, dlatego że państwo domyślacie rozmawiamy tutaj także o sprawach bułgarskich polskiej na dotychczas w zasadzie nie miał kłopotów z wyjaśnieniem tego co w Polsce się dzieje, tym bardziej że akurat naprawdę Bułgarii to co się dzieje wprost jest obserwowany ba te różne okresy takiej naszej prosperity politycznej ekonomicznej były tutaj odpytywany przez środki masowego przekazu staliśmy się dla nich pewną formę wzorca rzeczywiście po raz pierwszy jak długo tutaj pracuje Francji już parędziesiąt lat mam ciężki problem co powiedzieć z 1 strony no domyślać, że państwo jak wygląda sytuacja co należałoby powiedzieć proszę powiedzieć jestem Szwedem udawał Polaka jestem w środę ma powiedzieć my bardzo rozmawiam po szkole trudno mi powiedzieć czegoś nie rozumiem, chociaż się wręcz odwrotnie ogłoszone w związku z tym mogłem tutaj też zadaję rowerze też mogli w cudzysłowie natomiast dziś ja nie jest nigdy nie byłem zresztą w stanie karać własnego gniazda, czyli moją ojczyznę i rzeczywiście tutaj teraz ciężki zgryz za jakim wyjaśnić na szczęście w tej konkretnej sytuacji oraz daje szczęście dla gazety sytuacja polityczna, kto wie czy nie jest jak gdyby przed upływem tego co może się zdarzyć bo kiedy odbyły się wybory parę miesięcy temu, które zostały bez rozstrzygnięcia teraz odbyło się drugie wybory, gdzie większość parlamentarna zmieni marna i mimo że w zasadzie prawie, że powołano premiera nadal ta koalicja nie stanie się ze sobą dogadać, dlatego że tutaj nastąpiło coś co pewnie w Polsce nastąpi tak marszałkowi rozpatrzy systemu partyjnego efekt tego właśnie taki, że kraj znalazł się w wielkiej potrzebie to jest rzecz, która tutaj na wydarzyła, że było wiadomo na Bałkanach czy ten kotle bałkańskim siedzieli, ale druga rzecz chciałbym państwu oderwać tych, że w tej rzeczywistości takiej politycznej mianowicie naszą agencję odbywa się w okresie, kiedy pojawiają się one związane ze Świętego Wawrzyńca, czyli Perseidy, czyli resztki komety śmiech, a to, które rzeczywiście meteory są widoczne na tle Perseusza takiego gwiazdozbioru, ale bardzo łatwo znaleźć wyjaśnia dalej Polska się po dość charakterystyczna wczoraj miałem okazji wieczorem troszkę pooglądać niestety niedługo, bo tutaj, że pobyt kara jest o godzinie piątej później para godzinne wolne gotowanie mózgu wysokich temperaturach zmuszałem się położyć, ale przewrotnie, że pomyślałem właśnie refleksja tak wczoraj napadła pod rozgwieżdżonym niebem, że mimo wszystko nie jestem w stanie zrozumieć racjonalności tego co się dzieje w Polsce no jakoś mojemu być może tych temperatur te są przestał funkcjonować odpowiadać na pytanie od, bo zawsze mogę zrozumieć najgorszą rzecz mam Jasną odpowiedź, jaki jest tego celu, czego dążymy ja w ogóle tego nie za to wygląda owczym pędzie całe stado doskonale wie za chwilę będzie przebywać w wielką radością w podskokach pędzi w stronę tej przepaści w związku z tym postanowiłem, ponieważ moje myślenie trochę ze względu na wykopaliska wraca przeszłość, że może dobrym rozwiązaniem będzie odwrócenie się lata racjonalności wejście w magię, a ponieważ jak państwo wiecie jest taka tak my jeszcze takie przysłowie czy wręcz taki zwyczaj ile mówi się, że jeśli się widzi spadającą gwiazdę, czyli meteor i wtedy myślisz, o czym bardzo intensywnie, toteż sprawdza, więc może to, żeby było, żeby po wczorajszych manifestacja trochę moich współobywateli wyszła na zewnątrz przyjrzała się jak spadają jazdy w żaden system intensywnie myśleć, żeby ten nasz Polski, jeżeli pan wreszcie pan swoje własne kolejnej poruszam się na tych wyścigach na tym naszym stadionie politycznym, z jaką energią, żeby po prostu wygrał no bo ja przestaję widzieć no w ogóle sens jakiegokolwiek rozmyślania racjonalnego, więc być może antyczna magia nam w tym pomożemy, bo to jest ostatnia dla mnie deska ratunku nie jestem pewien ale, zwłaszcza naprawdę warto spróbować to, że to będziemy próbować informacje już za kilka minut za 2 minut o godzinie 1120 to jest wielka loża pandemiczna pan prof. Piotr Dyczek pan prof. Piotr Kulas pan prof. Wojciech Szafrański wracamy po informacjach o wcale wielka loża pandemiczna pan prof. Piotr Kulas pan prof. Wojciech Szafrański pan prof. Piotr Dyczek to może ja też swoje 2gr dorzuca pozostawia się ostatnio nad tym jak zmienia się powiedzenie jak trwoga to do no i najpierw czy najpierw zależy, kiedy zaczniemy mierzyć tak, ale tak Donald Tusk miał być tym, który tutaj uratuje 1 część tego sporu, ale też po cichu liczyliśmy na Unię europejską, która miałaby coś zdziałać no ostatnio też stany Zjednoczone się pojawiły oczekujemy od polityków amerykańskich, żeby rozwiązywali polskie problemy także lista osób czy też podmiotów, które miałyby nam pomóc coraz dłuższa czy to nie świadczy właśnie bezradności bezsilności braku pomysłu jednak na rozwiązanie konfliktu druga konstatacja to taka od bardzo ciekawie skierowanej ciekawości czekać skierowane ciekawość może nie od ciekawe nieoczywiste, która polega na tym, że chyba przestało nas oburzać przestała nas oburzać korupcja polityczna to znaczy no wiadomo, że głosowali tak, bo coś dostali, ale ciekawe co ciekawe za co się sprzedali nie oburza mnie to żeście sprzedali, ale ciekawe za co wkrótce się dowiemy staram się co pan na ten temat sądzą pan prof. Piotr Kulas no to drugi jest oburzające wie pan ja miałem, zachowując proporcje, bo nie chcę tego porównywać ja, kiedy dowiedziałem się o tej całej powiedzmy tych przez przestępstwo pod kupowania polityków to przypomniało nie porównuję tego, żeby nie było, ale przypomniała mi się afera Rywina jak na wszystkich zbulwersowała tak to był naprawdę coś takiego ból jak można komuś cokolwiek takiego zaproponować potem była komisja śledcza to tak naprawdę rozwaliła poprzedni układ mówiąc kolokwialnie tak dzisiaj korupcja w świetle kamer w cudzysłowie oczywiście podkopywanie polityków, które być może można uznać w pewnym zakresie coś normalnego, ale nie chyba nie aż w takim stopniu właściwie nas nie to co pan powiedział na nas nie w ogóle nie bulwersują właściwie każdy może przyłożyć jakąś ofertę tamta osoba może zmienić zdanie znaczy żona tak naprawdę nie ma chyba swoich poglądów tak nie ma żadnego stanowiska jedynej poglądy to jest to jest odbicie tego co właśnie przeczyta w mediach społecznościowych albo albo w internecie na swój temat to itd. więc tutaj też liczyć na opinię publiczną jednak, piętnując pewnego rodzaju zachowania, ale z językiem jednak, bo w międzyczasie też sprawdzam internet językiem jednak dawniejsze nazwało język parlamentarny dzisiaj powiedziałem określenie przestało budzić natomiast druga kwestia wie pan na jeżeliby jakieś 2015 roku to osoby byłoby trochę zaskoczonym sytuację można było być nieprzygotowanym można było liczyć, że poprzednio narracja, czyli ciepła woda w kranie to się sprzeda publicznie, że to jest dobry chwyt marketing polityczny, ale upłynęło trochę czasu, a dokładnie 6 lat w czasie tych 6 lat kolejni przywódcy opozycji raczej nie wymyślili długofalowej krok za krokiem strategii tak jak druga strona wymyśla jak rozmontować ten ład demokratyczny liberalny tak ta strona powinna krok za krokiem dokładnie odwrotnie symetrycznie myśleć jak wzmocnić ten ład albo jak przewidywać kolejne kolejne kroki tutaj nie tylko nie ma żadnego przewidywania w gruncie rzeczy co się stanie, ale jest jakaś opieki bezradny zaskoczenie, proszę bardzo, oni zlikwidowali to za chwilę wzięli się prezydent rozmontowuje sferę publiczną mediów mediów publicznych za chwilę nie wiadomo co jeszcze częściej się stanie to zaskoczenie brakiem takiego długofalowego planowania, które jest cechą polityka tak to znaczy polityk powinien umieć jak za to jest wybierany, a także obraża polityka żony ścieki tylko racjonalnym też takim trochę sprytnym, ale umiejącym właśnie przewidzieć takim szachistą umiejący przewidzieć ruchy strony przeciwnej przepraszam, ale po stronie opozycyjnej co odczuwa wielu Polaków no niestety tego nie bardzo to widać dlatego liczę się Jacha przy okazji właśnie ostatnie zdanie przepraszam chcę przekazać to liczenie, że ktoś zrobi za sam tak my będziemy na wakacje i bezpieczeństwo znaczy, że część Polaków jednak czuje brak takiej odpowiedzialności za sferę publiczną niż w teście załatwi niech ktoś to niech coś co zrobi jednak niż my sami zaś być odpowiedzialni licznych wybierać takich polityków, którzy będą w stanie taki taką drogę taki Road map do z powrotem do takiej demokracji liberalnej narysować przynajmniej na powinni tak wybierać tylko, że pytam jak brakuje trochę takich pan prof. Wojciech Szafrański chciał się odnieść do tej korupcji politycznej przyznaje wiele lat temu pracowałem naukowo nad zagadnieniami w parlamentaryzm w wieku 18 to czytałem czytająca rynku w piśmie medialne Sejmu wielkiego też znajduje taki głównym akt dawnych tam też były sesje poświęcone wolności słowa druku państwo wypada dokładnie takie same argumenty najpierw 1 strony drugiej oczywiście dla powszechnej światłości dla dobra szczególnego ogólnego tak dalej wtedy taka dyskusja czy to wolność słowa można rozciągnąć automatycznie na wolność druku, bo wtedy też funkcjonowała cenzura świecka cenzura do okna i wtedy rzeczywiście zdarzają się przypadki zdarzały się to nagminne przypadki taki właśnie korupcji po korupcji politycznej ktoś powie, ale minęło 200 lat tak 236 oraz składa, jeżeli chodzi o odniesienie do konstytucji 3maja i to powinno być inaczej i i całkowicie inaczej jak powiedziano przecież rozwija się demokracja, ale trochę jest także ja się zgadzam z tym, że też, że cały czas jesteśmy takim etapie to, że moralność poselska upada na coraz wygodniejsze posłania nosi może warto przypominać wszystkim, że ten stosował moralnym pochodzi od Amora bynajmniej tak tylko całkowicie innych innych elementów ich myślę sobie trochę tak, żeby się zastanawiamy rzeczywiście po co za co dostał albo, nawet jeżeli nie dostał za to kto komu czym groził trasie doszukujemy tego szukamy być może nieraz też krzywdą ja mówię o sytuacji tylko w innych sytuacjach które, które występowały takie czy inne osoby z oskarżenia być może, widząc w tym w tym prawdy, ale to, że w ogóle myślimy o tym, że rzeczywiście no ktoś coś dostał no i teraz jest bowiem tylko dla czy to było warto przede wszystkim także coś ktoś dostał to jest to jest kluczowe, ale warte własną miarę, a warto tak za zadanie sprzedać za rzeczy czyli aby się za to przed elementu czy ja bym za to, że przed tobą duża trzymała czy też z punktu widzenia groźby danie nie odnosi się tego zobaczyć tego bezpośrednio do wczorajszego dnia, bo obok tego właśnie tych maseczek telefonów i pokazywać pewnie młodsza dodać te ciemne pokoiki czy nie jak jako się tak nazywał Dark room SLD tyle takich czy tam, gdzie być może trwały jakieś negocjacje w tym zakresie, ale no trochę trochę jest trochę tak najbardziej zgadzam się z profesorem klasy, że jednak to co jest najważniejsze to nasza pamięć, żebyśmy mieli jako wyborcy krótkiej pamięci to jest to jest kluczowa niestety efekt myślę w przyszłości będzie taki, że coraz większą rolę przy kolejnych wyborach będą odgrywały emocje, więc nawet nie chodzi o to czy ktoś będzie miał Super wielki plan na wszystko pan jakiś śmieć, ale później na ile w tym momencie wyborczym te emocje będą ważne, bo widzę to też po po tym, środowisku ne no takim wiek 1824 jako wykładowca też mam kontakt trochę oczywiście z takimi osobami to tam jest kwestia oczywiście w kategoriach programu trwa tylko czy coś obciachowe czy nie czy jeszcze obciachowy ten moment partia nie to jest obciach wtedy głosować na taką partię czy też także to jest takie czym się, więc emocje emocje będą odgrywały rolę przy kolejnych urn wyborczych w kolejnych latach pan prof. Piotr Dyczek, a co do sprzedaży to nie miejmy złudzeń państwo wiecie nie pytanie czy się sprzeda tylko za ile się przegram to tak wysoko postawiona poprzeczka żony, choć jakość i osób, które się sprzedają mniejsze wydaje, że rzeczywiście gdzieś pogubili w pewnym sensie, że mu moralne politycy tak dawno, ale także społeczeństwo się szkoła nie wiemy w jakim momencie nastąpiło dlaczego, ale taka sytuacja jest ewidentne i widoczna natomiast powiedział pan rzeczywiście chcemy, żeby ktoś inny kasztany zawiązana po wybierał to jest coś narzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, że nasza polityka często głównie oparta na emocjach nie racjonalnym myśleniem i efekt jest taki, że my jesteśmy zwolennikami Real polityk jakkolwiek by ten trend ten termin wam dokładnie nie nie precyzować jedni nie definiować nadal jesteśmy zaradni, którzy pędzą częściami i usiłują zwyciężyć, a potem przemęczona muszą długo odpoczywać bez generalna zasada natomiast do tego jak długo będzie funkcjonowało to ja tu akurat jestem w przeciwieństwie do panów optymistą jedziemy stara zasada kropla drąży kami mieliśmy to to przełamanie w czasie afery Rywina w jakim sensie nastąpiła przy łamaniu osławionych Ośmiorniczka, które trwa dalej tych elementów się zbiera coraz więcej ja myślę i nawiązując do tego ciało mój przedmówca powiedział, że rzeczywiście pokolenia zmienia się formalnie 2530 lat, ale następuje widzimy dokładnie przełamaniu młodego pokolenia jego poglądów ja też mam studentów też rozmawiamy też mam przegląd i poglądów i wydaje się, że powoli jesteśmy blisko tego punktu przełamania Ferro w tym wszystkim jest taki, że historia wiele bardzo powoli i że częścią co na pewno nastąpi możemy być tego pewni może nastąpić no za jakiś parę lat w kategoriach długości naszego życia jesteśmy niecierpliwi my jednak zawsze jest tak, że jeśli następuje destrukcja to później następuje odbudowanie pytanie czy będziemy w stanie znaleźć odpowiednią glebę, na której rzeczywiście odbudujemy bodajże jeszcze kwestia mentalności, ale tu nadzieja jest jednak młodym pokoleniu, jakbym taki sprzeciw pesymistą nie był natomiast partie polityczne same są winne zwróćcie państwo uwagę nigdy nie miał długofalowej polityki rzeczywiście polityka walca, który miesza wszystko jest jedyną w zasadzie konsekwentną polityką prowadzono już lat w dodatku na tyle konsekwentną Szach panowie pamiętacie, że co prawda to był błąd Frankowski, ale powiedziano nam jasne, że nigdy nam wmówić, że biała będzie biały czarny będzie czarną sierść jest pan dokładnie logika, która została wypowiedziana rzeczywiście jeśli opozycja się nie pozbiera i nie zacznie słuchać społeczeństwa, bo ja mam wrażenie, że jeszcze bardziej zajmują osobą niżeli społeczeństwem dopiero do ludzi udają się wtedy, kiedy już wagę do Boga, który mieliśmy tutaj mówili nie ma wypracowana pozycja nadal polityki długofalowej ma wyglądać na przygotowanie gruntu, ale czystego z tego zawsze coś wyrośnie, czyli panie profesorze akurat, cytując jednego z klasyków trzeba siać siać siać zwraca się pan całkowicie rozciągłości pan prof. Piotr Dyczek wydział archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ośrodek badań nad antykiem Europy południowo-wschodniej dr hab. Piotr Kulas socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytet warszawski i pan prof. Wojciech Szafrański wydział prawa i administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zakład prawa rzymskiego tradycji prawnych i prawa dziedzictwa kulturowego to dzisiejsi goście wielkiej loży pandemicznej bardzo panu dziękuję informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Maciej Gorczyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA