REKLAMA

MSWiA chce zmian w ustawie o cudzoziemcach. "Już teraz widać, że te zapisy byłyby sprzeczne z Konwencją Genewską i Konstytucją RP"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-08-12 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie trzynastej popołudnie Radia TOK FM z nami Marcin Sośniak naczelnik wydziału praw migrantów mniejszości narodowych biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobre strony funkcja się zmieniła stać Grażynka praw obywatelskich to jest temat zainteresowań cały czas napór na ten sam chcę pana zapytać, chociaż oczywiście by pragniemy o to zapytać rzecznika rzeczniczkę Straży Granicznej z krótszych niż umówione rozmowy mam nadzieję, że z Rozwiń » przyczyn obiektywnych niezależnych od rzeczniczki Anny nie jest w stanie przyjść do nas rzeczniczka koniecznie zaproszę panią pani się zjawi, a teraz muszę pana zapytać przede wszystkim o sytuację na polsko-białoruskiej granicy czy, monitorując to w jaki sposób Straż Graniczna podchodzi do sytuacji przekraczania granicy nie jak to ująć poza przejściami granicznymi o taka formuła panach zadowala mam jednak poza przejściami granicznymi w sposób nieuregulowany czy bez obniżana jest przepisami przekazane krajów z czy do pana czy biura Rzecznika Praw Obywatelskich dochodzą jakiekolwiek sygnały związane z tym w jaki sposób prawa są respektowane w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobami grupami osób, które przekraczają granicę właśnie w ten sposób wszyscy w Polsce wiemy, bo ta dyskusja się odbywa od lat, bywa że Straż Graniczna nie traktuje tak jak trzeba osoby zbierające ubiegający się ochronę często odmawia możliwości przejścia tej procedury jak tu wiemy coś na temat tej sytuacji, która od kilku tygodni się zaostrzona zasięgając czy podobnie wygląda inaczej tak na tym etapie mamy tylko sygnały dosyć wiarygodne, bo informacje również z komunikatu Straży Granicznej wiemy tak naprawdę liczba liczba osób, które przekraczają granicę w sposób nieuregulowany poza przejściami granicznymi, które są zatrzymywane przez Straż Graniczną zgodnie zobowiązującymi procedurami zatrzymywanej umieszczone prawdopodobnie w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców prawdopodobnie zakładam, że przy tych liczb Bacha chociażby ostatni weekend ponoć to było aż 300 osób miejsca w ośrodkach strzeżonych pewnie są na wyczerpaniu się rzeczniczka Straży Granicznej niedawna ma więcej monitorujemy sytuację jak będziemy pytać Straż Graniczną o wszystkie możliwe szczegóły, żeby zidentyfikować miejsca, w których mogą wziąć problem tam interwencja rzecznika być może również na miejscu będzie potrzebna oczywiście przecież wiemy, że te liczby mają związek z polityką Białorusi sąsiedzi nakręca nie tylko polskich, ale też Białorusi z Litwą natomiast na przyczyny z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka oczywiście są wtórne dla nas ważne jest, żeby każda z osób zostanie zatrzymana nawet na takim przekroczeniu granicy miała pełne poszanowanie praw i wolności, że krzywda się tutaj zostało ktoś siostra słucha usłyszał, że pan powiedział, że te oficjalne komunikaty Straży Granicznej są źródłem wiedzy, jaki słuchacz słuchaczka właśnie teraz może wejść na stronę Straży Granicznej, a obejrzeć tam oprócz informacji, które przecież obejrzeć zdjęcia i na co najmniej 2 jak i 3% zdjęcia są grupy młodych osób z podpisem, że to został zatrzymany za nielegalne przekroczenie granicy i te osoby na pewno 1 ze zdjęć grupa 10 czy jedenastoosobowa połowa kobiet połowa mężczyzn mają ręce związane czy może pan jeśli słać to obejrzę to pomocnicy zarostu to dlaczego dlaczego ludzie mają ręce związane, kiedy się ten rozwiązuje jak się do transportu do środka jakiegoś czy jak z niej będzie przeprowadzał pytam pana panie z życiem z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wyzwania jak dziś dwudziestoparoletni 30 parking kobietą rąk jest częścią się kojarzy złamań jakich praw obywatelskich oczywiście pytanie o stosowanie środków przymusu bezpośredniego stosowanie kajdanek unieruchomienia rąk jest takim środkiem postępuje ściśle określić czy może nastąpić określonych przypadkach w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa przede wszystkim wszystkim tym sytuacja będzie jeśli się przyjrzeć trudno jak zdjęcia oceniać czy takie przesłanki wystąpiły czy nie na pewno jest to, że to do głębokiego zainteresowania każdą indywidualną sytuację, ale gazu na tych zdjęciach wpływ widać wszystkie osoby mają związane ręce i ta dziewczyna, ale ich forma serii ci mężczyźni kobiety wszyscy wbrew pozorom to jest łatwe do powinno być najłatwiej ocenę przez każde użycie takich środków pozostać tak montowane nawet, odnosząc się do zdjęcia mających etaty miejsce zrobienia jesteśmy w stanie mam nadzieję oczywiście, zakładając złe dla dokumentacja istnieje, że jest to jest rzeczywiście wszystko zgodnie z procedurami czynione jesteśmy też w stanie ocenić te przypadki tak mówiono z to nie jest to nie powinno być regułą tak nie pieniężnego są zatrzymania administracyjna osoby, które przekraczają granicę w ten sposób są w postępowaniu administracyjnym zobowiązaniu do powrotu ewentualnie składają wniosek o ochronę międzynarodową to wtedy już procedura, chociaż dziewczyna, ale są na to kilka procent tak, ale w procedurach chatach lub tożsamość dokładnie to, a muszę pana zapytać projekt, na którym pracuje teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji Otóż to jest projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach w tym projekcie czytamy, że minister proponuje zmiany w zakresie możliwości pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej narodowej w przypadku, gdy przedmiotowy wniosek zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego w pobliżu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej niezwłocznie po przekroczeniu w przekroczeniu wbrew przepisom prawa i czasowego, chyba że przy ubezpieczeniu z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagraża niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, więc muszę pana zapytać co ten komunikat oznacza zaś nie tyle komunikat co teraz sporo, bo z 1 strony obywatel musi Senat Super to ci, którym coś grozi to ich wnioski rozpatrzymy, a pozostawimy bez rozpoznania wniosek w przypadku, gdy no ten ktoś zatrzymany w pobliżu granicy zewnętrznej nie będzie się kwalifikował do ochrony tylko kto zaczął się będzie kwalifikował skoro nie rozpoznamy takiego wniosku nie do końca tak, ponieważ my way w tym z tym lepiej, ale podkreślam, że to jest na razie bardzo ogólne komunikat o o projektowanych zmianach nawet nie ma formy jeszcze zapisu prawnego jest trudna do konkretów szybszy odnosi Ali zostaje lapidarne lapidarne przyjeżdżacie tu nie jest mowa o kraju pochodzenia, czyli kraju, w którym ten cudzoziemiec miałby też świadczyć prześladowań, które warunkują względem ochrony międzynarodowej, ale to jest mowa o kraju, z którego przy akcji tak naprawdę z kraju, którego przybył to zakładamy, że chodzi o nasze głównie kraje sąsiedzkie i ten definicja, którą pan redaktor przytoczył miałaby się tak rozumiem przynajmniej ten zapis odnosić właśnie do tego kraju czy tak naprawdę Białorusi czy federacji rosyjskiej czy Krajny dokonująca zewnętrznej wschodniej granicy UE, więc tutaj, jeżeli przy bezpośrednio z terytorium, na którym jego życie również zespoły bezpieczeństwa przez wschodnią granicę tylko z tych terytoriów uwzględni w rozumieniu przez to są nasze zewnętrzne granice Unii Europejskiej tak raczej tej chodzi o sytuację teraz oczywiście trans interpretować przepisu, który w treści istnieje, którego zarys dopiero mamy to wychodziło ocenę czy na terytorium np. Białorusi, jeżeli przy przy granicy polsko białoruską tam rzeczywiście było zagrożone jego życie ze zdrowiem wystąpiły inne przesłanki wymienione w tym projektowanym zapisie ani jego kraj pochodzenia nie chodziłoby o to, że ktoś by sprawdzał czy w kraju pochodzenia w Afganistanie Iraku czy gdziekolwiek indziej tak z rozróżnia tylko czy za naszą wschodnią granicą, ale jest u nas zdarza, ale tak naprawdę jest zupełnie wtórny tak naprawdę w stosunku do tego, że ten przepis na pierwszy to przemysł jeszcze istnieje chodzi w tej wersji nie zaistniał po już teraz można się poważnie zastanawiać nad Tęczą nie jest przypadkiem sprzeczne z duchem konwencji genewskiej o uchodźcach czy nie godzi też konstytucję RP, która tę pracę każdemu coś co gwarantuje prawo ubiegania się w Polsce ochronę międzynarodową sytuacja, w której taki wniosek o taką ochronę nie był rozpatrywany tak złotem przepis to właśnie zakłada mogą być po prostu sprzeczne z konstytucją, a co w praktyce oznaczało, że pomimo tego, że konstytucja czy MON międzynarodowe zobowiązują nas do rozpatrywania takich wniosków co w praktyce oznaczało, że taki obywatel przez teren Białorusi przejdzie na terytorium Polski jak rozumiem Straż Graniczna czy ktoś stwierdzi, że pozostawiony bez rozpoznania to kto stwierdza w ogóle to, że wniosek jego został, jeżeli przepisy nie zmienił się też tutaj można odczytywać na tle innych propozycji zmian, które czas czas się pojawiają wprowadzenia tzw. trybu granicznego czy zmiany trochę zasad rozpatrywania wniosków, które na chwilę obecną zakładam, że szef urzędu do spraw cudzoziemców, czyli organ I instancji rozpatruje wnioski o ochronę międzynarodową mogę stwierdzić, że mógł wstrzymać do spłacenia takiego wniosku po tym, jak np. na podstawie informacji uzyskanych z okoliczności zatrzymania cudzoziemca doszedłby do przekonania, że ten przepis w takiej formie plus jest dostosowany czy cudzoziemiec wjechał z kraju nie groziło mu żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo i przekroczył granicę w sposób nieuregulowany i nie złożył zaraz po przekroczeniu granicy z wniosku tylko np. został zatrzymamy w miejscu, które ma w nie nadaje się czy nie powinno być się z dopuszczalnego przekroczenia granicy jest przekroczenie granicy tak naprawdę chodzi o wszystkich cudzoziemców, którzy w, których pobyt jak ujawnia już na terytorium państwa polskiego i z, którzy tak naprawdę dali zgodę tylko konwent, czyli konstytucją mają prawo złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, ale w tej sytuacji po wejściu w życie takiego przepisu na możliwości byliby pozbawieni de facto tak, ale formalnie wniosek wymogi z życia, ale niech będzie rozpatrywać jako można powiedzieć o odpowiedź rozpada się w tej sytuacji, którą pan opisuje co się dzieje z takim cudzoziemcem zakładam, że w takiej sytuacji zjazd zatrzymany umieszczony w 1 ośrodku strzeżonym wszczęte wobec niego stało postępowania zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia jeszcze w tym postępowaniu w razie gdyby stwierdzono, że istnieją przesłanki do udzielają tzw pobytu humanitarnego w Polsce mógłby miały szansę na to, że w Polsce zostać mimo nielegalnego przekroczenia granicy no ale nie mógłby z tego rozumiem starać się o ochronę międzynarodową jak podkreślam i podkreśla rację, że my trochę spekuluje teraz nagle mamy bardzo luźny zapis mecz stał osie do miesiąca może w praktyce oznacza to zobowiązanie do wydalenia czy to jest procedura, która funkcjonuje teraz również charakter postępowania, które zastąpiło dawne postępowanie deportacyjne postępowanie o zobowiązaniu do powrotu społecznie stancji postępowań prowadzą organy Straży Granicznej szef urzędu wspominany już jest organem drugi, z czym można jak rozumiem to postępowanie to chodzi o to, żeby kogoś dostarczy czy ktoś powinien wyjechać z powrotem do kraju do kraju pochodzenia kraju, którego wjechał do Polski do kraju części kraju pochodzenia od pierwszego kraju, do którego mają prawo jazdy też za szczyt sytuację widowni cudzoziemca, ale takie klasyczne postępowanie deportacyjne pensję w intuicyjny czymś czym jest deportacja to w Polsce właśnie to się czasem eufemistycznie nazywa postępowania zobowiązanie typu, a praktyka jest teraz, jaka we wszystkich kraj deportuje tego typu osoby są kraje, do których nie deportuje panują także akurat no nie Jaros po roku o opuszczenie kraju do każdego możemy deportować tak czy od kraju, do którego cudzoziemiec naprawionej części jest to kraj jego pochodzenia jak i w tym postępowaniu oceniamy też Straż Graniczna w zasadzie konsystencja ocenia rzecz o powrót do tego kraju nie zagraża życiu lub bezpieczeństwo osoby, jeżeli zagraża to wtedy udzielać jej to zazwyczaj zgody na pobyt chroni teren poza, jeżeli nie organizowany jest powrót do kraju pochodzenia również nawet odległego, bo takie decyzje Afganistanu Iraku też bywają, kto ponosi koszt takiej takich deportacji do Afganistanu to jeszcze z budżetu państwa środka koszty licencji dyspozycji, żeby resortów bardzo panu dziękuję za rozmowę z nami był Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich do do widzenia, a przypomnę tylko płaczą, że dziś o godzinie 1548 Agnieszka Lichnerowicz będą reporter TOK FM Jakub Medek i Katarzyna Słubik ze stowarzyszenia interwencji prawnej i wrócimy do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, ale też przede wszystkim do sytuacji na granicy polsko białoruskiej dziś o godzinie 1540 czworga Agnieszka Lichnerowicz zasili informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA