REKLAMA

Jak prawo (nie) chroni nas przed chaosem przestrzennym? [POLSKI NIE-ŁAD PRZESTRZENNY]

OFF Czarek
Data emisji:
2021-08-13 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj trzeci odcinek naszego mini cyklu Polski nie ład przestrzenny przyglądaliśmy się temu co się dzieje w Polsce z punktu widzenia urbanisty urbanistyki z punktu widzenia dewelopera ciekawostkę dodam, że wczoraj na profilu Facebookowym Izby architektów Rzeczypospolitej polskiej pojawiła się informacja zostanie chwili premier Mateusz Morawiecki poinformował na Rozwiń » Twitterze, że rząd planuje przedstawić szereg projektów architektonicznych dostępnych za symboliczną złotówkę po wielu zmianach prawa, jakie zaszły zachodzą w ostatnich latach to cios w nasz zawód będziemy się przeciwstawiać tym propozycjom pomyślał, żeby porozmawiać także o tym jak wyglądać jak może wyglądać czy jak zdefiniowany ład przestrzenny z punktu widzenia prawa państwa i moim gościem jest pan prof. Maciej Nowak radca prawny kierownik katedry nieruchomości wydział ekonomiczny zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no właśnie z punktu widzenia prawa co jest ład przestrzenny albo co oznacza ochrona ładu przestrzennego zaczynamy od takiego kluczowego chyba największego problemu z perspektywy prawnej, ale też takiej perspektywy interdyscyplinarnej związanej z planowaniem przestrzennym, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy obecnie obowiązującej od 2003 roku ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym zaraz na początku tej ustawy znajdziemy informację, że ład przestrzenny to powinna być podstawa działań związanych z polityką przestrzenną mamy nawet taką ogólną definicję przez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, która tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia uporządkowanych relacjach różne uwarunkowania wymagania, choć tło środowiskowe kulturowe społeczne gospodarcze czy kompozycyjna statyczne i ład przestrzenny pojawia się też w kilku kolejnych miejscach w ustawie, ale problem polega na tym, że tak naprawdę obecnej formule mimo tych deklarowanych dobrych intencji ustawodawca nie potrafi wdrożyć realnie ochronę ładu przestrzennego do systemu, nawet jeżeli popatrzymy nawet na tak na definicję na sposób rozumienia czym jest ład przestrzenny można to rozumieć również jako taką pewną idealną wizję przestrzeni, do której trzeba się zbliżać, które zapewne 100% nigdy nie osiągniemy no ale trzeba się starać i powinno to realizować instrument planowania przestrzennego natomiast jak mamy instrumenty planowania przestrzennego mamy podstawy prawne już w konkretnych postępowaniach sądowych czy administracyjnych pojawia się problem mamy na poziomie lokalnym gminnym w tym najbardziej istotnym 3 kluczowe instrumenty, czyli studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy może tak szybko bowiem jak ten ład przestrzenne w ramach tych 3 instrumentów powinien i jest uwzględnia, jeżeli popatrzymy na studium czy ten dokument taki programowe to powinna być taka wizja koncepcja całościowego zagospodarowania gminy co powinno się dziać w sferze przestrzennej w gminie oczywiście nawet samej ustawie mamy odwołania do ładu przestrzennego, że trzeba uwzględniać natomiast studium nie jest wiążące tak to nie jest akt prawny jedynie taki zbiór akt wewnętrznie wiążące, ale nie, wywołując może życzeń dla bardzo często tak nawet bardzo często w ramach tych pobożnych życzeń w różnych gminach albo no mamy sformułowania no tak tak trzeba chronić ład przestrzenny to jest bardzo ważne, ale zdarza się nawet taka często deklaracja nie dajemy radę tak trzeba chronić, ale różne bariery inwestycyjne i presja w naszej gminie powodują, że nie da się chronić ładu przestrzennego czy rzeczywiście bardzo często pobożne życzenia plany miejscowe no to są już akty prawne powszechnie wiążące, czyli wywołujące konkretne skutki dla właścicieli nieruchomości inwestorów itd. tutaj również mamy nawet taki obowiązkowy element planów miejscowych, czyli zasady kształtowania ochrony ładu przestrzennego zabawa polega na tym, że tak naprawdę chyba nikt nie wie, o co tutaj konkretnie ustawodawcy, choć co w tym miejscu planu powinno być małe w różnych gminach takie różne próby za zależną kompetencji intencji dobrej woli tak dalej czasami to jest próba przeniesienia innych postanowień planów miejscowych czasami są również jakieś ogólne deklaracje no ale różnie to wygląda najlepiej powinno być ujęte w taki sposób, że należałoby pewną podstawę taką aksjologiczną sformułować na tym etapie właśnie w planach miejscowych, żeby stworzyć uzasadnienia do aktywniejsze i polityki przestrzennej prawnej do pewnych ograniczeń w dalszą część planu, ale nie zawsze jest tak całościowo rozumiany my w końcu mamy plany miejscowe plany miejscowe są wiążące, ale nieobowiązkowe tak, czyli dana gmina może sobie plan miejscowy uchwalić na danym obszarze, ale nie musi jej jako władz gminnych dobra Wola i jeżeli nie ma planu miejscowego, a planów miejscowych nie ma na większości powierzchni Polski mamy ten trzeci instrument najbardziej krytykowane, czyli decyzja o warunkach zabudowy czyli gdy nie ma planu wizowego wuzetka tak to ja jako indywidualny inwestor np. właściciel danej nieruchomości, jeżeli chce coś zrealizować składam wniosek do wójta burmistrza prezydenta i wówczas ten wójt, bo w mieście jest związane z pewnymi przepisami konkretnie art. 61 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym w ramach tych przepisów musi m.in. zweryfikować te moje pomysły, które przedstawiam są zgodne z zagospodarowaniem otoczenia czy jakoś wpisują się w ten kontekst przestrzenny, ale po pierwsze, tutaj nie mamy wprost odwołania się do ładu przestrzennego po drugie, tak kryteria podobieństwa tych moich pomysłów hipotetycznych ba zabudowy otoczenia jest tak uznaniowe, że wręcz prosi, żeby tak się oczywiście dzieje, żeby pojawiały się nadużycia także na etapie każdego z tych 3 instrumentów gdzieś deklaratywnie ten ład przestrzenny pojawia się albo w intencji ustawodawcy albo już wprost w przepisach albo gdzieś tam w ramach uzasadnień, ale niestety zupełnie się sprawdza, czego jest najlepszym dowodem raport o chaosie przestrzennym pokazujący jak chaos przestrzenny, czyli to przeciwieństwo ładu przestrzennego w Polsce wygląda, czyli te narzędzia nie wystarczą nie wystarczą w obecnej formule, bo to kolejny problem, który możemy powiązać z prawem zagospodarowania przestrzennego mamy od już wielu co najmniej kilkunastu lat różne dyskusje jak zmienić system planowania przestrzennego, jakie narzędzia tutaj należałoby dodać, żeby chociażby ten ład przestrzenny był rzeczywiście lepiej chronione lepiej kształtowane przynajmniej w jakim zakresie natomiast mam takie wrażenie, że nawet jeżeliby udało się stworzyć całościową ustawę z genialnymi nowymi narzędziami no to znów bardzo często diabeł będzie tkwił w szczegółach znów te intencje, które mogą nam przyświecać nie zostaną w pełni zrealizowane czy gdzieś, jeżeli stworzymy lepszy instrument to trafimy plany miejscowe to też no takie problemy związane z ochroną ładu przestrzennego pozostanie, bo pewne luki prawne pewne niejasności już mamy tutaj wielki dorobek negatywne w tym zakresie jak tak bardziej rygorystyczne, ale intencjonalnie pozytywne wytyczne obchodzić to dobrze, czyli co, czego brakuje albo co by sobie potrzebne, żeby ten deklarowany ład przestrzenny teoretycznie Smaga tymi narzędziami prawnymi, których pan mówił działał lepiej, ale no właśnie tak, żeby jednak nie dało się go obchodzić albo trudniej byłoby go obchodzić kilka spraw, bo oczywiście przed chwilą powiedziałem, że same zmiany prawne nawet takie najbardziej rozbudowane nie załatwią problemu, ale należałoby je połączyć z innymi działaniami tutaj można odwołać się to takiego pojęcia, które przede wszystkim częściej występuje w literaturze zagranicznej kultura planistycznych, jeżeli popatrzymy na różne tezy literaturę autorów, którzy zajmują się innymi zagranicznymi systemami planowania przestrzennego, a także próbują jakoś dokonać przeglądu porównań do systemu no to popyt po pierwsze, wskazują wskazują, że no prawo to jest jedynie taki korytarz, po którym ta praktyka planistyczna musi się poruszać na korytarz różnie możemy z 12 trzeciej strony przemierzać tak także mimo podobnych regulacji różnie to może wyglądać, ale chodzi przede wszystkim pewne z 1 strony przygotowanie społeczeństwa przekłada dostosowanie urbanistów architektów, ale też ram, w których mogą działać do tego, żeby bardziej skutecznie ten ład przestrzenny Busha mianem druga sprawa to właśnie w tym kontekście stworzenia takiej mocniejsze podstawy aksjologicznej, bo Polska Polski system planowania przestrzennego to system, który również nawet w takich dyskusjach z zagranicznymi autorami to od razu wychodzi jest postrzegana jako system, który szczególnie chroni interesy właścicieli nieruchomość to może zbyt łatwe byłoby przeciwstawienie się własności kontra ład przestrzenny, ale przynajmniej częściowo coś się na rzeczy także, jeżeli zbyt szeroko rozumiane różne uprawnienia właścicieli nieruchomości nota będzie siedziało skutkiem ochrony zróżnicowane walorów teren także no na pewno takie nastawienie społeczne kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również ta podstawa akcja logiczna, która powinna trafić do sądu tak czy, jeżeli sąd będzie dokonywał wykładni konkretnego przepisu są no to będzie bardziej upoważniony będzie bardziej czuł się w takim zakresie, żeby stwierdzić zdefiniować czym jest ład przestrzenny, dlaczego to jest ważne, dlaczego powiązane z nim interes publiczny jest rzeczywiście w danym konkretnym przypadku np. dotyczącym planu miejscowego decyzji o warunkach zabudowy itd. uzasadnieniem do pewnych ograniczeń czy do bardziej takiej odpowiedzialnej polityki Brześcia to, że tutaj zawieść, bo to to prawo własności to to własność jest interesującym wątkiem zbliża się informacji do tego wątku własności i ochrony prawa własności chciałbym powrócić po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pan prof. Maciej Nowak radca prawny kierownik katedry nieruchomości wydział ekonomiczny zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dzisiaj Polski nieład przestrzenny trzeci odcinek mini cyklu informację o godzinie dziesiątej 20 Polska ale państwa moim gościem jest pan prof. Maciej Nowak radca prawny kierownik katedry nieruchomości wydać wydział ekonomiczny zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie dzisiaj trzeci odcinek cyklu Polski nieład przestrzenny rozmawiamy o tym jak i jakie narzędzia mamy jeśli chodzi o przepisy o prawo i rozmawialiśmy w pierwszej części o ochronie praw właścicieli z 1 strony no, a z drugiej strony o ochronie ładu przestrzennego i jest tak myślę, że nasi słuchacze doskonale to wiedzą, że na tym powiedziałbym na tej scenie związane z nieruchomością mi mamy różnych aktorów i oni mają często bardzo odmienne od siebie interesy to pytanie brzmi co zrobić jak zrobić, żeby pogodzić interesy, które często są nie do pogodzenia, czyli pewnie mam mówimy tutaj o jakiej formie kompromisu czy jest możliwy kompromis zgniły kompromis pozorny kompromis jak pogodzić ochronę ładu przestrzennego, czyli to na co na czym wszystkim powinno przynajmniej zależeć, a z ochroną praw właścicieli i praw do zabudowy no właśnie to jest bardzo ciekawe też bardzo wielki dylemat to wiem także, jeżeli byśmy szukali sposobu na ogrodzenie to można wskazywać, że pewnym kierunkiem choćby patrząc np. Wielkiej Brytanii powinny być znacznie bardziej rozbudowane praca to procedury związane z partycypacją społeczną tylko, żeby do tego można było dojść no to niemożna doprowadzić do sytuacji w ramach, której taka dyskusja publiczna sankcjonuje chaos przestrzenny tak wspominaliśmy chaos przestrzenny jest co ważne generuje rocznie bardzo poważne koszty w ramach raportu o chaosie przestrzennym wyliczono, że to ponad 841 000 000 000zł w tym kontekście no pojawia się problem podejścia właścicieli nieruchomości i choć oczywiście o to żeby, bo to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić oskarża właścicieli nieruchomości zła intencja oni działają po prostu w takich ramach, jakie obecnie występują, ale bardzo często sytuacja wygląda tak każe no właściciel nieruchomości znów powtarzam chodzi o to, żeby mieć do niego tutaj pretensję nie przejmuje się ładem przestrzennym odpowiednim zagospodarowaniem danej gminy tylko chce wybudować coś co sobie wymyślił a tym bardziej deweloperzy chcą zrealizować konkretną inwestycję, a które oczywiście jest do tego prawo, ale pytanie, w jakich ramach jak granice powinny wyglądać może, żeby lepiej przedstawić co mam na myśli podam taki konkretny przykład, do którego bardzo często lubię wracać przykład życia plan miejscowy, a nad morzem wprowadza zakaz zabudowy, ale ma takie zastrzeżenia tak, że ten zakaz zabudowy nie dotyczy wież widokowych nie definiując dokładnie co w tym kontekście należy przez mniejszą wieżę widokową rozumieć właściciel w porozumieniu tutaj z architektem wpadają, więc na genialny pomysł, bo właściciel marzy o domku z widokiem na morze ma na to zbudujemy wieżę widokową nazwiemy tą wieżą widokową, ale tak naprawdę będzie legalna funkcja mieszkaniowa oczywiście to nie przeszło, ale problem polegał na tym, że na etapie 2 postępowań administracyjnych dotyczących pozwolenia na budowę ani starosta ani wojewoda nie potrafił wskazać konkretnych argumentów, dlaczego nie to było na zasadzie nie, bo mnie natomiast notę niejasności związane z wykładnią planu miejscowego powodowały pewien paraliż i na tym polega problem również w skali krajowej, jeżeli patrzymy na ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym jest taka tendencja zresztą też powtarzane czasami w orzecznictwie, że wszelkie wątpliwości przy interpretacji przepisów również tych związanych z planowaniem przestrzennym należy wyjaśniać na korzyść inwestora właściciela nieruchomość i w takiej sytuacji, jeżeli pojawiają się wątpliwości to jest pokusa, żeby do tego grona różnych wątpliwości zaliczać coraz więcej takich dziwnych nietypowych w przypadku no i stąd m.in. stąd, bo to oczywiście problemów jest znacznie więcej pojawia się chaos przestrzenny trzeba też tutaj dodać, że to nie zawsze jest 100% tak jak powiedziałem czasami może być sytuacja odmienna, że jakiś plan miejscowy jest źle przygotowane w sposób zupełnie niejasne są jakieś ograniczenia, ale właściciel, nawet jeżeli chciałby coś takiego nawet adekwatne do z wymogami chaosu przestrzennego zrealizować Noto no nie da radę tak, bo są pewne niejasności zupełnie niepotrzebne także takie sytuacje też oczywiście zdarzają, ale jeżeli patrzymy w nas na sprawę konfrontacji praw właścicieli nieruchomości i ochrony ładu przestrzennego no to jednak prawa czy to o formule tych instrumentów planowania przestrzennego czy w orzecznictwie no są nadmiernie przecenione nadmiernie uwzględniany powinno być troszkę inaczej i tak powiedziałem to to nawet nie jest wymysł polskich urbanistów, ale jeżeli zostawiamy nasz system z innymi systemami choćby z Europy na to nas oczywiście tutaj się wybijamy pod tym względem no właśnie wybił wybijanie się, a co takiego istnieje w tych innych państwach, czego nie ma u nas co sprawia, że ten ład przestrzenny jest inny, kiedy przekraczamy granice no właśnie w, jeżeli popatrzymy na inne państwa i ogólnie na taką dyskusję na temat nota nie zawsze to wprost powołanego ład przestrzenny, ale na temat jakiś uwarunkowań związanych z planowaniem przestrzennym no to, a troszkę inaczej wygląda coś, o czym wspomniałem wcześniej czy ta kultura planistyczna, czyli np. jeżeli mamy wielką Brytanię a kto tam plany miejscowe w ogóle nie są aktami powszechnie wiążącym to bardziej takie instrukcje na wytyczne, które stanowią podstawę do tego, żeby później inwestor z władzami w skali lokalnej odpowiednio pewne rzeczy doprecyzował i tam nie ma tej pokusy przynajmniej taki w tak dużym zakresie jak u nas, żeby no z iście, jaką stronę zupełnie szerokiej niekontrolowanej zabudowy, a także w ogóle w Europie, bo oczywiście można rozmawiać jak różnych innych częściach świata, ale w Europie sytuacja wygląda także raczej definiuje się 2 kierunki tak albo takie systemy planowania przestrzennego które, które są oparte na rozwoju tak, czyli plan miejscowy jest niewiążące to taki zbiór wytycznych bardzo elastycznych do dostosowania już w praktyce albo system oparty na planie, jeżeli rzeczywiście ten plan miejscowy jest już aktem wiążącym, ale nie ma takich skrajnych nadużyć takich sytuacji związanych z wykładnią i to skuteczną wykładnią przepisów jak u nas tak oczywiście nie można mówić o nas tak zupełnie już wszystko źle, że w ogóle nie zdarzają się dobre orzeczenia niedobre podejścia do planowania przestrzennego w ogóle chyba w ostatnich latach nawet w orzecznictwie dostrzega coraz więcej takich pewnych dobrych przejawów podejścia do planowania przestrzennego, ale no w skrócie kultura pracy planistyczna kapitał społeczny troszkę inaczej pod tym względem w państwach zachodnich, jeżeli na to patrzymy wyglądają tam jest chyba większa świadomość tego, że jeżeli mówimy o planowaniu przestrzennym o interesie publicznym związanym z planowaniem przestrzennym to nie chodzi tylko o to, żeby komuś zakazać pozwolić przy realizacji inwestycji, ale że wyniki planowania przestrzennego wpływają na jakość życia danej społeczności na walory środowiskowe przyrodnicze kulturowe danego terenu i tak da my chyba dobrze, ale wciąż zostało zaczynają się przy tym tak zatrzymałem się w tym interesie publicznym nasz sługa pan Grzegorz pisze, że interes publiczny, czyli uogólniony cen cel dążeń działań uwzględniających zobiektywizowany potrzeby ogółu społeczeństwa w lokalnych społeczności związanych z zagospodarowaniem była przestrzennym Anwil SA do własnych jest bardzo szeroka definicja, która znaczy dla każdego co innego i pewnie można w nią wrzucić dowolne rozwiązanie urbanistyczne architektoniczne no to jest duży problem to jest ten sam problem, który występuje przy ustawowej definicji ładu przestrzennego rzeczywiście tak naprawdę wszystko można tutaj podłączyć albo wszystko wyrzucić bez no może nie wszystko, ale bardzo wiele różnych rzeczy jest to takie niejasne mamy nawet ciekawe opracowania prawne chociażby pani profesor ma właśnie na temat interesu publicznego w wymiarze prawnym planowaniu przestrzennym, ale myślę, że w tym kontekście, jeżeli o tym rozumiemy nie tylko oczywiście przy tym temacie, ale przy wielu wątkach ważna jest interdyscyplinarne ujęcie czy, jeżeli podchodzimy do zagadnień prawnych nie możemy oprzeć się tylko włącznie naprawia, ale sprawdzić co inna dyscyplina na ten temat oferują i tutaj przy interesie publicznym bardzo dobrze ciekawie na czym polega w planowaniu przestrzennym wyjaśnia pan prof. Tadeusz Makowski to z perspektywy ekonomicznej, że to się wiąże z dobrami publicznymi takie, że to, jeżeli patrzymy na interesy publiczne no to właśnie prawo danej społeczności do tego, żeby mieć adekwatnie zagospodarowaną przestrzeń oczywiście tego rozumienia wprost tak, zwłaszcza w wymiarze interpretacji konkretnego planu czy oceny decyzji o warunkach zabudowy nie znajdziemy w orzecznictwie w ramach prawnych, ale tak szerzej to powinna być rozumiana, ale rzeczywiście w obecnej formule zarówno ład przestrzenny jak też interesy publiczne nie są odpowiednio uhonorowane i to w i tak wspomniałem orzeczenia są zróżnicowane, ale lata aż zdarzy zdarzają się orzeczenia sądów, które wskazują, że na w skrócie oczywiście tak upraszczając na co od stanu ład przestrzenny interes publiczny tak naprawdę ważniejsze jest w razie wątpliwości to co chce konkretny właściciel i istocie rzeczywiście przynosi konkretne skutki dobrze to tutaj zawieźć my i po prostu proponuję, abyśmy powrócili do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem jest pan prof. Maciej Nowak radca prawny kierownik katedry nieruchomości wydział ekonomiczny zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie wracamy po informacjach o czasie Polski nieład przestrzenny to trzeci odcinek cyklu pozostały odcinki znajdą państwo w aplikacji Radia TOK FM państwa moim gościem pan prof. Maciej Nowak radca prawny kierownik katedry nieruchomości wydział ekonomiczny zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie o tym wyważeniu ochrony praw właścicieli ochrony prawa ochrony ładu przestrzennego pisze pani Natalia nie do końca zgadzam się goście już pomysł na ograniczenie praw właścicieli budzi moje zaniepokojenie one już są ograniczone i zależą od widzimisię lokalnych decydentów nie zawsze działających w interesie lokalnych wspólnot pani Natalkę pamięta pani tata jest właścicielką nieruchomości położonej w lesie na terenie, na którym kiedy znajdował się fabryka ten teren chciał przekształcić albo zmienić plan zagospodarowania tak można budować mieszkania niestety wójt ma inny pomysł na ten teren i zdecydowanie szykanuje moje działania, a panu to co do pana profesora marzy się jeszcze ograniczenie praw właściciel nie tędy droga raczej należałoby się zastanowić jak zlikwidować nadużycia decydentów i zaangażować ekspertów do prac nad ładem na bieżąco to jest komentarz nasze słuchaczki pani Natalii bardzo ciekawy komentarz bardzo dziękuję bardzo, potrzebne, bo rzeczywiście można tutaj zwrócić uwagę na jeszcze właściwie kilka aspektów 1 sprawa to coś co możemy określić, jaką sprawność władz publicznych planowanie przestrzenne polega na tym, że władze publiczne różnych szczebli albo nie potrafią albo nie chcą realizować dobre poprawne i polityki przestrzennej w takiej sytuacji, gdy mamy dosyć muszą, ale on należy Lane tak jak piszesz pan Grzegorz do zadania własnego określonego w u.s.g. w stawie tak to zostało zadeklarowane, ale na czym polega dobra polityka przestrzenna no coś co sprowadza się do ochrony ładu przestrzennego do przeciwdziałaniu chaos chaosowi przestrzennemu itd. także oczywiście każdy może zadeklarować, że w gminie prowadzimy politykę przestrzenną, ale w ogóle nie uchwalamy planów miejscowych jak uchwalamy to no takie, które nam pasują i trudno oczywiście w tej z tej perspektywy prawnej zadeklarować to jest dobra zła polityka przestrzenna samo prawo nie jest od tego, ale takiej sytuacji, gdy mamy, więc subiektywizm, gdy w wielu przypadkach mamy właśnie na taki system, w ramach którego możemy jako inwestorzy właściciele próbować coś wyszarpać od gminę no to te kryteria, kiedy coś nam przysługuje jedynie są jasne to jest problem to rzeczywiście, jeżeli są kryteria niejasne no to bardzo często komunikacja ze strony gminy czy nawet koncepcja gminne nie zawsze muszą być adekwatne natomiast, jeżeli mówimy o roli własności czy właściciela w systemie planowania przestrzennego, a tom negując tego, że często rzeczywiście właścicielowi należy się konkretna zabudowa, którą sobie wymyślił trzeba pamiętać o tym, że noc w naszym systemie wciąż nie docenia się takiej społecznej roli własności właściciela, czyli że własność to nie tylko uprawnienia, ale również pewne obowiązki także z czymś trzeba godzić coś sankcjonować no nawet bardziej radykalnych wariantach no taką konsekwencją osobiście się zatem nie odpowiadam, ale to również dyskusji wstępuje jest podatek katastralny tak także to również element takiej koncepcji czy koncepcja prawa do miasta tak, jeżeli mówimy o zagospodarowaniu terenów miejskich także mieszkańcy miasta upraszczając oczywiście ten wymiar niniejsze koncepcji również mają prawo oczekiwać, żeby przestrzeń przynosiła im wspólne określone korzyści i znów, jeżeli mamy ten interes indywidualny i bardzo często też pewne oczekiwania danego właściciela nieruchomości to nawet tych obecnych ramach, które mamy mogą być one moim zdaniem nadmiernie realizowana albo nie zmienia faktu, że czasami nie są moje i tutaj pojawia się dylemat, dlaczego nie mogę czegoś zrealizować czy na pewno te ramy ten mechanizm funkcjonowania związane z planami miejscowymi tak dalej jest poprawny tak, bo oczywiście można dodać, że różnie też musimy patrzeć na konsekwencje stosowania narzędzi polityki przestrzennej, jeżeli mamy plany miejscowe nie działa także konkretny właściciel danej nieruchomości coś proponuje i gmina musi to zrealizować tak to właśnie musi być powinna być przynajmniej szersza całościowa koncepcja zagospodarowania danego terenu tak, jeżeli mamy decyzję o warunkach zabudowy no to atak naprawdę skupiamy się na konkretnych ustawowych przesłankach, ale okazuje się później, że te przesłanki są uznaniowe tak, że ta uznaniowość czasem może być poprowadzona w danym postępowaniu administracyjnym bardziej merytorycznie w inny mnie tak, ale te konflikty przestrzenne i różne odczucia także gmina niesprawiedliwie nie traktuje nie godzi się na coś chce zrealizować nie chcą uchwalić planu no to też w pewnym stopniu konsekwencja obecnego bałaganu ustawodawczego zastanawiam się nawiąże do tego, o czym mówiłem na początku o wpisie na Facebooku Izby architektów RP i ten wpis mówi, że zmiany prawa chodzi tutaj o o propozycje czy systemu budowy domów do 70m w podstawie pan premier Mateusz Morawiecki mówiło propozycji szeregu projektów architektonicznych, które będzie można ściągnąć pobrać za złotówkę natomiast wciąż nas na nasz zawód pisze izba architektów i zastanawiał się jak to się stało, że właściwie osoby czy też grupy zawodowe, które kształtują ład przestrzenny mają duży wpływ na ład przestrzenny urbaniści architekci, że do dalszego ich głos wg pana jest tak mało słyszalny to jest oczywiście ciekawy problem powiem tak trzymało słyszalnym może mało skuteczne, bo zarówno choćby Towarzystwo urbanistów polskich w sferze naukowej komitet przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk podejmują różne akcje działania, żeby no przynajmniej rozpropagować albo też przedstawić od strony naukowej wskazane uwarunkowania związane z ładem sposobach ładu przestrzennego natomiast, nawet jeżeli tak na szybko cofniemy się i 3 śledzimy ostatnie kilkanaście lat, bo to problem, który generuje m.in. obecna ustawa nie zaczęły się dzisiaj no to naliczymy co najmniej kilka różnych opracowywanych np. na szczeblach ministerialnych całościowych koncepcji zmian w planowaniu przestrzennym różnie te działania i te przepisy wyglądają, ale no intencja jest dobry przynajmniej uwzględnia się część wskazywanych uwag w ramach takich projektów tylko jednocześnie tak się składa, że żaden z tych dużych projektów nie wszedł w życie także tam projekty ustaw albo gdzieś tam zimowa zły albo w ogóle nie były przedstawione wciąż trwały przygotowania natomiast tej całościowej wielkiej reformy planowania przestrzennego nie ma i tutaj pojawiają się różne głosy tak czy może ktoś bardziej skuteczne niż środowisko urbanistów czy naukowców i blokuje te rzeczy może to przypadki tak i a tym bardziej, że teraz, a w ramach projektu po i obecnego dokumentu abstrahując oczywiście jego politycznego wymiaru tam również zadeklarowano zmianę polskiego systemu planowania przestrzennego, a ich fundusze środki europejskie również ten element miałyby finansować ją zadeklarowana nawet pewien kierunek bardzo ogólnie oczywiście Kato miałyby być to plan ogólny plan zabudowy miałyby być też powiązana z tym dodatkowe szkolenia związane z tym, że w skali gmin lepiej zrozumieć na czym ten nowy system planowania przestrzennego, bo polega, ale zawsze można mieć wątpliwości czy ma tak to była kilkanaście lat temu kilka lat temu ten projekt jakoś nie zostaną zablokowane ostatecznie nie wejdą w życie też tak zaczyna się nawet zastanawiać tak jak troszkę dałem temu wyraz czy te większe projekty rzeczywiście obecnie mają sens czy po prostu może nie lepiej skupić się na mniejszych graczach na kilku chirurgiczne cięcia w obecnej ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym może to weszłaby w życie szybciej tak tylko znów pytanie czy to jest w ogóle możliwe, tym bardziej że, jeżeli mówimy o planowaniu przestrzennym to jest tak szeroki kontekst cele interesów perspektyw związanych spojrzeń oczywiście związane z planowaniem przestrzennym rzeczywiście no władza publiczna powinna być się zarówno na poziomie gminy ma, tym bardziej na poziomie krajowym bardzo zdeterminowana, żeby w pełni wdrożyć w życie czy jesteśmy skazani na porażkę Maria jestem optymistą także zawsze zakładam, że jest szansa, że wciąż mamy różne deklaracje mamy ten kontekst europejski zmian w planowaniu przestrzennym, które nosiła rzeczy się pojawił, więc no i liczę, że może jakaś szansa jest, ale duża to z tego nie mogę obiecać słuchać zwraca uwagę to poproszę pana wyjaśnienie, że nie można mieć ziemi czy gruntu na własność mamy tylko prawo własności oczywiście, jeżeli operujemy sformułowaniami prawnymi mamy różne prawa do nieruchomości to właśnie ziemia np. występuję trochę innym kontekście, jeżeli jesteśmy ściśle przy sformułowania prawne i a prawo własności jest najszerszym spraw do nieruchomości praw rzeczowych mamy użytkowanie wieczyste mamy ograniczone prawa rzeczowe, ale to nie oznacza, że jest to prawo absolutne, a czy mamy pewne konkretne czynniki, które stanowią podstawę do ograniczeń, a tutaj mamy m.in. ustawy tak czy prawo własności można ograniczyć w drodze ustaw tutaj można się odwołać w naszym kontekście, bo ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym tak też tzw. zasady współżycia społecznego, która akurat w tym zakresie rzadziej będą występowały no dobrze teraz w z punktu skuteczności jak pan ocenia możliwość realnej ochrony ładu przestrzennego no bo z 1 strony wydaje się, że wszyscy chcemy tego samego tak czyli, żeby budować taniej, żeby kupować taniej, żeby funkcjonować taniej tak, czyli do źle zaprojektowana dzielnica czy miasto czy powstające inwestycje, które nie biorą pod uwagę kontekstu w jakim powstają sprawiają, że do powstają korki, że komunikacja miejska nie jest tak precyzyjna powinna być itd. itd. czy wszyscy chcemy, żeby było, więc lepiej taniej wygodniej ładniej bardziej estetycznie no, a jednocześnie każdy powiedziałbym upiera się przy tym, że to jednak ja czy moja grupa powinna mieć przewagę, czyli że jest właściwym gruntu to chcę się także budować chce, że jestem deweloperem no to biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności chce wycisnąć jak największy zysk tak i tak dali tego jak jak to pogodzić czy widzi pan jakieś rozwiązania i najlepiej, żeby to były rozwiązania nie na poziomie, że dobrze to to słuszniejsze kosz idei i może sądy, kiedy będą orzekać będą tej idei pamiętały tak to to zależy oczywiście w jakim kontekście mówimy w obecnym systemie prawnym na to trzeba dobrze kupić chyba najlepiej na poziomie gminnym i dla gminy też mają wiele barier i problemów, ale jeżeli dana gmina władze danej gminy byłyby rzeczywiście zainteresowane realną ochroną ładu przestrzennego to muszą podejmować taką pracą organiczną tak czy przeprowadzać konsultacje społeczne próbować aktywnie definiować wyzwania związane właśnie w tej skali lokalnej dotyczące ładu przestrzennego, gdy przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i potem to wyrażać w planach miejscowych nie tak często jak się dzieje, że plan miejscowy uchwalony, ale omija ten teren taki niebezpieczny kontrowersyjne, ale no nie bać się tego co oczywiście łatwo powiedzieć trudniej zrealizować, zwłaszcza jeżeli zaś, jeżeli mówimy o konsekwencjach finansowych planów miejscowych, ale no nie mamy innych obecnie możliwości na takiej zasadzie musi to działać i mogę dodać, że wiele gmin nawet takiego mojego doświadczenia to wynika próbuje w miarę możliwości taką politykę przestaną nami tam, gdzie się da prowadzić konsultacje społeczne kwestia związana z takim szerszym dyskursem czym jest przestrzeń czym jest prawo do przestrzeni na rozpropagowanie tej koncepcji rzeczywiście, jeżeli mamy chaos przestrzenny to, nawet jeżeli będzie jakaś konkretna zabudowa, a to może ona przynosić w dłuższej perspektywie no są większe straty finansowe i też jeszcze ten tak by jeszcze pytania od słuchaczki pani Natalii, które dopytują tę uznaniowość decydentów czy właściciele gruntu ma jakieś narzędzia albo mieszkańcy być może, którzy nie zgadzają się z pomysłem decydentów mają jakieś narzędzia prawne, czyli powiedzmy sposób odwołania się do ekspertów tak czy czy tylko wójt jest decydentem ostatnią instancją czy można w cudzysłowie obejść i powiedzieć dobrze to ja poproszę o jakieś arbitraż bardziej albo do bardziej Perskiej tak, jeżeli nie ma planu mówimy o decyzję o warunkach zabudowy na to mamy postępowanie administracyjne ewentualna na odwołanie skarga do WSA natomiast, jeżeli chodzi o plan miejscowy bank rozumie pani Natalia ten problem bardziej chodzi, czyli grupa obywateli chciałaby, żeby dany plan został albo nie został uchwalony to tutaj możliwości prawnych nie ma w akcie nie ma czegoś takiego, że przygotowuje wniosek, że dany plan ma zostać uchwalony ktoś musi to zrealizować o tym decyduje Rada Gminy nawet w mniejszym zakresie wójt przynajmniej tak od strony formalnej, ale właśnie Rada Gminy oczywiście można przekonywać tak można zachęcać konkretną Radę Gminy zebrać podpisy przekonać, że dana koncepcja jest lepsza lepiej naszym jak auta w tej petycji zdaniem komponuje się wizja przestrzenną gminy można oczywiście powołać jakieś zdania ekspertów, ale to nie są ramy formalne tylko, bo ta próba faktycznego przekonań konkretnej Rady Gminy, ale tak wspomniałem bardzo często te ramy formalne są niedoskonałe i wiele rzeczy poza tymi ramami formalnymi się dzieje tak także oczywista czasem zdarza się, że właśnie Rada Gminy władze gminy mogą zostać w ten sposób przekonamy to jest dobry kierunek, bo to pobudza pewną aktywność Obywatelską zmusza nas w skali lokalnej do refleksji bardzo dziękuję pan prof. Maciej Nowak radca prawny kieruje bardzo od nieruchomości wydział ekonomiczny zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie był państwa moim gościem informację o godzinie jedenasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA