REKLAMA

Polska prawica vs klimat i nauka. "Liberałowie wciąż traktują atmosferę jako darmowe składowisko odpadów”

Światopodgląd
Data emisji:
2021-08-13 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, który zaczniemy dziś od rozmowy z Jakubem wjechał między dobrem dzień dobry państwu Jakub Wiech jest zastępcą redaktora naczelnego portalu energetyka 24 i w kontekście naszej rozmowy wydaje mi się to istotne, więc do dzisiaj podkreśla autor książki globalne ocieplenie podręcznik dla Zielonej prawicy, bo właśnie o naturze albo mechanizmie albo powodach takiego ani innego stosunku prawicy Rozwiń » szczególnie w Polsce i wydają się postawie taką tezę chyba nie aż tak kontrowersyjną, że zarówno tej liberalnej prawicy konserwatywnych liberałów dziś liberalny konserwatysta dzięki tej prawicy niekoniecznie definiującej się jako liberalna do no właśnie dodanych do tez przedstawionych przez naukowców będziemy chciałabym byśmy porozmawiali jesteśmy 5 dni po opublikowaniu przez IPC, a więc ten międzyrządowy panel ONZ-owski do spraw klimatu kolejnego raportu, który dosyć jasno opiera to jest metaanaliza wielu wielu wielu innych badań oparta na no prawie, że konsensusie, bo dosyć powszechna jest popierane przez specjalistów te są prze w tej dziedzinie jak pan podsumował te reakcje w Polsce szczególnie właśnie w środowisku nazwijmy go prawicowym moim zdaniem w ogóle reakcję, jeżeli chodzi o to co zostało opublikowane są dosyć no Mik czarnych gdyż, jeżeli spojrzymy na to co zostało zawarte w najnowszym raporcie wizji no to chodzimy tam do wniosków, że nauka mówi jednoznacznie, iż to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie podkreślam słowo jednoznacznie, gdyż jest to bardzo rzadki przypadek, kiedy naukowcy decydują się na użycie tak kategorycznych rozstrzygnięć napięć oraz Marek Deka dopracowują ten konsensus dokładnie to co w tym momencie zostało opublikowane jako szósty raport IPC nie jest bardzo głębokim spojrzeniem z natury naturę tego procesu, jaki zachodzi w ziemskiej atmosferze zjemy już na pewno, że człowiek się do obecnej zmiany klimatu wiemy na pewno, że jest to efekt emitowania gazów cieplarnianych, które odkładają się w atmosferze no i wprost kategoryczne ton ze strony nauki i przykładając do reakcji mogą tutaj przede wszystkim strony, która kontestuje to co nauka mówi o globalnym ociepleniu dochodzimy do wniosku, że dyskusje podważające dorobek naukowców tej kwestii to się toczą jakieś inne rzeczywistości, bo one starają się podważyć fakty starają się zaprzeczyć temu co już obserwujemy na zasadzie na własne oczy na i to bardzo niepokojące, gdyż się troszeczkę tutaj rozbieramy na dzisiaj takie 2 na 2 grupy też kolejne tutaj takie pole podziału społecznego, gdyż jest strona, która podważa cały czas to co się dzieje coś tam też postępuje pewna ewolucja natomiast jest też strona, która widzi co się dzieje i chce działać, bo tylko, że skuteczne działanie skuteczne wyhamowanie globalnego ocieplenia będzie wymagało współpracy tych obu zwaśnionych obozów, więc powinniśmy dążyć do tego, żeby zmniejszyć do minimum odsetek ludzi, którzy cały czas uważają, że globalne ocieplenie to np. naturalne cykle klimatyczne ziemi czy głoszą inne tego typu meteory to jest zadanie dla mediów te zadania też dla naukowców dla polityków jasne i musimy jasno szanuję pozwoliła sobie skupić się w tej rozmowie akurat na tej perspektywie prawicy, bo po to, czy pan bardzo ciekawe dyskusje i myślę, że ma ciekawe obserwacje napisał pan mili państwo moje zarzuty dotyczące podejścia polskich prawicowców do klimatu sprawiły, że środowisko to chyba chce odebrać mi kartek kartkę karty prawa już tak bezczelni absolutnie nie chodzi o złośliwości tylko jak pan rozumie właśnie szczególnie takie dystansowanie się podważanie niech nam niektórzy wprost to podważają inni różnymi trikami relatywizuje no ten sprzeciw wobec niechęć do zmierzenia się z tezami, które przedstawiają powtórzmy naukowcy szczególnie ze strony konserwatywnych liberalnych konserwatystów konserwatywnych liberałów, jeżeli chodzi o perspektywę prawicy polskiej skoro mam najwięcej do czynienia to myślę, że ona dosyć specyficzne to znaczy, jeżeli spojrzymy na historię najnowszą naszego kraju dochodzimy do wniosku, że ominęły nas takie 2 kluczowe impulsy, które przyczyniły się do rozwoju świadomości środowiskowej i klimatycznej w krajach zachodnich to znaczy nie mieliśmy tutaj takiej rewolucji światopoglądowej jak, jaka była w latach pod koniec lat sześćdziesiątych np. we właśnie kraje zachodnie Europy i też ominął nas szok związany z kryzysem paliwowym, które miało miejsce w 1973 roku, który tchnął wiele gospodarek świata do tego, żeby ograniczać swoje zużycie paliw kopalnych Polski to nie dotknęło myśmy byli częścią bloku sowieckiego i nie mieliśmy tych impulsów, które spowodowały narodziny np. organizacyjny aktywistów środowiskowych, które w tym momencie są no pan europejskich na te ogólnoświatowe natomiast do nas trendy w zakresie ochrony środowiska i później ochrony klimatu do wędrowały dopiero po 1989 roku i to przywędrowały takim pakiecie z innymi dyskusjami światopoglądowymi dla naszych będącej liberalno-lewicowe linowym tak tak jest o seksualności tak dalej niestety Polska prawica patrzy na ten zestaw jako coś jednolitego i nierozerwalnego to znaczy widzi tutaj, że jeżeli chcemy dyskutować o ochronie środowiska ochrony klimatu dostajemy w pakiecie też określone stanowiska swe tematach zupełnie innych to nie jest prawda oczywiście i te zupełnie sprzeczne z tym co mówi tradycja np. ruchów narodowych konserwatywne głęboko zakorzeniona w obronie przyrodzonych przecież to jest konserwę wejście, czyli konserwacja, czyli konserwatyzm, ale dobrze, a ja bym postawiła tezę nie wiem na ile pan się zgodził, że jest też związane z poglądami ekonomicznymi tymi bardziej liberalnymi czy no liberalnymi, ponieważ no, jakby wyzwanie, które Żyd rzuca kryzys klimatyczny no, jakby podważa to po pierwsze to założenie, że klimat nie ma wpływu na teorii ekonomicznej na całą gospodarkę, a po drugie, być może pewne regulacje są potrzebne może nawet, iż planowanie no to dla ludzi o poglądach, którzy wychowali się specjalizowali albo przyjęli poglądy bardzo bardzo liberalne jest do przyjęcia i to właśnie bardzo ciekawa kwestia, gdyż okazuje się, że liberałowie czy libertarianie też traktują jak na razie atmosferę na sposób zupełnie sprzeczne z tym co sami głoszą w sposób sprzeczny z tym co mówi doktryna, gdy się nielimitowana emisja gazów cieplarnianych testy nic innego jak traktowanie atmosfery jako darmowego składowiska odpadów spalania, a ta sama libero liberałowie głoszą, że nie ma darmowych obiadów też nie ma darmowych śmieci niski i to co w tym momencie się dzieje, jeżeli chodzi o polityki klimatyczne zmierzające m.in. do ustanowienia systemu handlu emisjami to jest po prostu dociążenie emisji kosztem finansowym, która na, który powinien być od początku spasowane są koszty właśnie składowania w atmosferze odpadów spalających był niedostrzegany przez system kapitalistyczne i przez to żyliśmy na taki ekologiczny kredyt, który zaciągnęliśmy już od bardzo wielu lat i w tym momencie przychodzi nam go spłacać niestety nie możemy rozłożyć na dogodne raty, a ten kredyty nie ogromne i natura zaczyna windykować analizuje Nadim w tym czasie pan z eset obserwuje pan to taką moją tezę, że rzeczywiście w Polsce ma nie tylko w Polsce, ale powiedzmy, że rozmawiamy w Polsce jest spory, jakby sprzeciw czy jakaś taka dyskusja z tezami naukowymi IPC właśnie po stronie ekonomistów czy tych, którzy tą ekonomią gospodarką zajmują biorą udział w tych dyskusjach miałbym powiedzieć raczej, że jest duży sprzeciw po stronie biznesu, który widzi, że są tutaj istotne zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwości funkcjonowania dla np. przemysłu paliw kopalnych mamy już potwierdzone informacje o tym jak biznes wspiera te ośrodki, które podważały na zdanie nauki w kwestii globalnego ocieplenia jak finansował osoby mówiące coś przeciwnego względem tego co mówią klimatolodzy mamy też takie przypadki jak jak sytuacja z koncernem naftowym Exxon, który w latach siedemdziesiątych zatrudnią klimatologów, żeby zbadali jak będzie się kształtowała temperatura ziemi w miarę emisji gazów cieplarnianych, kiedy ci naukowcy powiedzieli, że będzie się klimat ocieplał i że będą na to właśnie emisję, bo ten raport został utajniony przez przez długie lata i eks może być ukrywał wiedzę na ten temat i niestety widzę, że cała czy została duża grupa jeszcze liberałów no stoi na stanowiskach przeciwnych względem tego co mówi nauka, gdyż no to troszeczkę burzy ich doktrynę nieskrępowanego rozwoju, które nie bierze pod uwagę właśnie tych kosztów środowiskowych, a tymczasem brakuje takiej właśnie liberalnej polityki względem globalnego ocieplenia, bo można znaleźć bardzo wiele mechanizmów kwas rynkowych, które my którymi można rozwiązywać ja pozwolę sobie tę dyskusję zostawić na kolejne rozmowy uważam to jest bardzo ciekawe na ile właśnie mechanizmy rynkowe się sprawdzą też na ile w ogóle koncepcja kapitalizmu jest gotowa na to, a może wolny rynek tak, ale nikt się kapitalistą chętnie bym tylko zostawiamy nos, bo w zasadzie tak, ale koń został wielki wątek, ale to dyskusja o kryzys klimatyczny jest też dyskusją o człowieku jego relacji z innymi swą żoną i florą innymi podmiotami natury, że tak to ujmę na ile właśnie konserwatyzm też takim silnym odwołaniem do chrześcijaństwa no właśnie ja ja jak i czy to jest jakaś papież Franciszek patrzy na to inaczej niż wielu katolików i tutaj toczyć jakaś ciekawa dyskusja na prawicy o toczy się, gdyż moim zdaniem prawica chrześcijańska za bardzo skupiła się na tym fragmencie księgi rodzaju, który mówi, że człowiek ma sobie uczynić ziemię poddaną, a pominęła ustęp tej księgi, które pada dosłownie kilka stron dalej mówiący, że człowiek, że został osadzony w ogrodzie Eden o to, żeby go do pracy to oglądać uprawiać, czyli mamy tutaj wskazanie, że nie tylko mamy czerpać korzyści z tego dzieła stworzenia, jakie widzimy dookoła, ale też mamy go oglądać mamy go pilnować mamy dbać o to, żeby mniej więcej zostawało takie, jakie jest i widzę, że to co się dzieje, jeżeli chodzi chociażby o encyklikę papieską Laudato SI, która jest takim manifestem ekologii integralnej jego ujęcia ujęcie tego tematów, jakie inne chrześcijańskie katolickie już optyki no to niestety Polska prawica w dużej mierze nie staje na wysokości zadania, żeby importować to myślenie o ekologii i to patrzenie na na ochronę środowiska oraz klimatu tylko staje właśnie w sprzeczności, widząc w tym również właśnie jakiś zabarwienia ideologiczne z przeciwnego obozu politycznego, ale też od sprawiedliwości widzę, że jest np. istotny już ruch w obrębie kościoła katolickiego, który promuje tego typu aktywności właśnie ograniczenie wpływu środowiskowego mamy ruchy katolików dla klimatu, który z ruchem międzynarodowe Towarzystwo światowy ruch katolików na rzecz środowiska tak tak jest on działa także w Polsce wrócimy do tego myślę tu jest były w cała cały plik świetnych wątków do dyskusji, więc niech to będzie wstęp od razu państwu przypomnę, że Jakub wierzch Książ autorem książki globalne ocieplenie podręcznik do Zielonej prawicy ukazał się też raport klubu Jagiellońskiego o zielonym konserwatyzmie można się dyskutować spierać na bardzo przy przy różnych bardzo liniach podziału myślę, że to bardzo ważnej ciekawa dyskusja będziemy wracać dziś bardzo dziękuje Jakub Wiech zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka 24 był państwa gościem informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA