REKLAMA

Mamy 7 500 ha stref ekonomicznych. Czemu rząd chce wycinać lasy za pomocą Lex Izera?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-08-14 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 1141 Filipka kurz jest z nami Bartosz Kwiatkowski Fundacja frank, bo dzień dobre dzień dobry panu dobry państwu wracamy do sprawy, której mówiliśmy już nawet dziś na naszej antenie w poranku lex Izera zdajemy sobie oczywiście sprawę doniosłości nowelizację ustawy o Radiofonii telewizji, ale gdzieś w cieniu tej dyskusji Oleksandr TVN przegłosowana została i to zjednoczona prawica była wciąż zjednoczona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym Rozwiń » przeznaczeniem gruntów leśnych po tym, jak Senat wezwał do odrzucenia właśnie w środę Sejm tę uchwałę Senatu odrzucił, tak więc ruch w tym momencie należy do prezydenta i to od niego zależy ta ustawa wejdzie w życie lex zera, dlatego że na mocy tej ustawy w Jaworznie będzie mogła powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera pod fabrykę na mocy tej specustawy będzie można wyciąć całe połacie lasu do tej pory w gestii lasów państwowych podobne rozwiązanie ma być zastosowane w okolicach Stalowej woli, gdzie też ma powstać duża inwestycja, dlaczego ustawodawca zatrzymał się niejako w połowie drogi, dlaczego ustawa dotyczy tylko tych 2 miejsc jak pan sądzi czy to to bardzo dobra informacja z naszej perspektywy perspektywy społeczeństwa z perspektywy osób, które lasy w Polsce troszczą, a ja przypomnę, że w maju tego roku byliśmy procedowane projekty poselskie, które zakładały tak naprawdę zmiana takich lasów to znaczy taką możliwość przewidywały w odbudowywaniu różnego rodzaju fabryk wtedy rzeczywiście dzięki mobilizacji organizacji społecznych ekspertów związków zawodowych Róża zrzeszające leśników w końcu społeczeństwa udało się ten projekt by zablokować na etapie Sejmu i wtedy komisją sejmową środowiska ten projekt po prostu odrzuciła on niestety wrócił rządową ścieżką legislacyjną bardzo przyspieszonym trybie bez jakichkolwiek konsultacji publicznych został tak naprawdę Colony w ciągu kilku zaledwie dni pchnięty przez proces rządowe podobnie wyglądało to w sejmie do tego stopnia nawet nie dopuszczono nas jako przedstawicieli strony społecznej władzą dopiero dziś w Senacie mogliśmy mogliśmy zająć stanowisko jako Fundacja frank Board we współpracy z fundacją Greenpeace przygotowaliśmy pierwszy wers w maju teraz kilka tygodni mówi również analizy prawne tego projektu i analizę no niestety nie pozostawią suchej nitki na tym na ten projekt projekt jest bardzo krótki równie krótkie jego uzasadnienie ocena skutków regulacji przygotowana przez rząd, gdzie nikt nie zawiera między nie zawiera Gula opisuje wpływu tej ustawy na środowisko na lasy same w sobie nie zawiera informacje o skutkach finansowych, które są bardzo poważnego skarbu państwa nie zawiera informacje o ewentualnej niedozwolonej pomocy publicznej, tak więc nasza nasza analiza prawna, licząc w tym momencie ponad 30 stron jest znacznie dłuższa niż o ustawę pod sąd i to bardzo przykre, bo to pokazuje jako tego procesu legislacyjnego, dlaczego te 2 konkretne lokalizacje to to nie jest pytanie do mnie to jest pytanie do rządu, a niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi to znaczy rząd od samego początku w uzasadnieniu tego projektu twierdzi, że w Polsce nie ma terenów inwestycyjnych, że nie da się już nigdy postawić fabryk to ona o posiedzeniu komisji sejmowej miało dość zabawnie jak byliśmy już na końcu zagospodarowania terenu Polski to to już 2 ostatnie lokalizacje możemy budować jest o tyle zabawne podczas drugiego czytania tego projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu tuż przed tym pytaniem drugim rząd składał sprawozdanie z wykonania ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i tam padła taka informacja w tym sprawozdaniu jest to bardzo ładnie ujęte w tabeli i ile mamy hektarów jeszcze w Polsce niewykorzystane w ramach specjalnych stref ekonomicznych pamiętajmy, że specjalne strefy tonie nie tylko na tym nie da się w Polsce inwestować i tych niewykorzystanych terenów strefa jest 7,51000ha o 1250 gitara, czyli siedmiokrotnie prawie siedmiokrotnie mniej, a więc to pokazuje jakieś kompletne nieporozumienie nie wiem, dlaczego tak rządowej w okresie kryzysu klimatycznego w okresie kryzysu bioróżnorodności w okresie gdy, gdy oświaty i europejska mówi o tym, że musimy zrobić mówi również zadbać o lesie jest chyba rząd Polski o tym mówi w ramach ENA swojego krajowego planu na rzecz energii klimatu mówi wprost lesistość w Polsce trzeba zwiększać no więc, żeby zwiększyć lesistość wytniemy 1250ha lasu są jak rano już było mówione w 2019 roku lasy państwowe wychodziły 400ha lasu tego co mówiły w tym roku prawdopodobnie będzie to mniej niż 300ha Treli, czyli niestety, ale się Polski się zmniejszy w wyniku tej ustawy proszę powiedzieć zostaw na chwilę te nieścisłości, które pojawiają się narrację rządu załóżmy, że rzecz jest prawdą, że nie ma już więcej miejsca na fabryki w Polsce, więc jestem inwestorem wiadomo, że mimo wszystko jakieś inwestycje trzeba robić w Polsce, bo tak, bo to jest naturalny rozwój chce postawić fabrykę czegoś co z punktu widzenia ustawodawcy jest istotne tak jak to jest zaznaczone lekcji zera, bo to nie jest także na mocy tego projektu, który czeka na podpis prezydenta można sobie postawić w lesie absolutnie wszystko to muszą być konkretne fabryki do konkretnych celów upowszechnienie nowych technologii elektromobilność obronność, ale mam pieniądze technologie i chce postawić np. fabryka amunicji najchętniej w okolicach votum tuż przy otulinie Białowieskiego parku Narodowego czy w tym momencie mam szansę na taką inwestycję na terenie lasów państwowych bardzo teoretycznie tak to znaczy takie przepisy rzeczywiście istnieją mamy zarówno przepisy pozwalające nas od lasów lasy państwowe na jakich na jakieś tego typu inwestycje służące celom publicznym mamy również przepisy, które właśnie próbowano zmienić mają skutkiem wówczas na szczęście w ustawie o lasach pozwalających tracą państwo na zamianę gruntów 1 lasów na inne losy na jakiś inny grunt pamiętajmy, że lasy pełnią pewną funkcja to nie jest tak, że możemy wystartować wszystkie lasy i będziemy szczęśliwi, bo pełnią funkcję przyrodniczą one pełnią funkcję klimatyczną one pełnią funkcję społeczną zresztą z rokiem dług, aby w lasach przeczytamy o tym jestem zdefiniowanego, ale zrównoważona gospodarka Leśna to kwestia dukt na terenie lasów dzięki drzew itd. znajduje się na samym końcu listę jest mowa warto wielu kwestiach ochrony właśnie bioróżnorodności o zwiększanie lesistości ochronie klimatu wód powietrza itd. tak dalej te lasy przede wszystkim mają funkcję biologiczną w związku z tym te przepisy, które obecnie istnieją uwzględniają funkcja dlatego nie jest tak łatwo zamienić z lasami państwowymi ba w Jaworznie próbowano to zrobić sąd w ogóle prawdopodobnie projekt ustawy, ponieważ mówią mówi o tym, że fabryką w konkretnych samochodów elektrycznych ma powstać w Jaworznie od kilkunastu miesięcy było były takie przecieki medialne, że próbowano dokonać zamiany oraz państwo się nie zgodził, dlaczego się zgodziłem w tym momencie mamy 2 najważniejsze kryteria po pierwsze, żeby zamienić lasami państwowymi musimy im przekazać grunt o zbliżonej takiej samej większej wartości to po pierwsze, a po drugie musi to być uzasadnione celami gospodarki leśnej, czyli właśnie tymi wszystkimi kwestiami które, które wymienia wcześniej no niestety rocznie ten inwestor, który w, których tam fabrykę realizować niestety nie jest ani tych warunków spełnić w związku z tym rząd wymyślił, że obejdziemy zasady ignorujemy fakt, że lasy pewną funkcja przyrodniczą społeczną pełnią i po prostu zmienimy gruntami bez kryteriów zarówno zniknie kryterium w tym w tych konkretnych oczywiście lokalizacja na razie wyłącznie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby specustawę później znowelizować rozszerzy wojnę lokalizacja zniknie nam zarówno kryterium wartości będą mieli wyłącznie kryterium wielkości, więc losy państwa dostaną taką samą powierzchnię gruntu, która może być Warta znacznie mniej pieniędzy i może być już jest Warta znacznie mniej przyrodniczą no właśnie znikają nam te to uzasadnienie celami gospodarki leśnej jest kompletnie tutaj istotna, więc możemy doprowadzić równo dostaw przyrodniczych jak również do strat majątkowych majątku skarbu państwa, czyli powierzchnia, którą zarządzają lasy państwowe w ostateczności ma się nie zmienić natomiast one mogą dostać np. jakiś tereny poprzemysłowe wtedy potrzeba wielu wielu wielu lat i nakładu środków, żeby te tereny spełniały taką funkcję, jaką spełniał już istniejące lasy pod Jaworznem dokładnie tak po pierwsze, mówimy o ryzyku takim, że nic nie mam 1250ha lasu co najmniej kilkadziesiąt lat, ale z ud pana ministra ciarki przez cały ten etap parlamentarny procesu legislacyjnego padały takie sformułowania, że rząd już wie jak grunty otrzyma w zamian ja nie wiem, skąd wie, jakie w ogóle podmioty mają się zmieniać, bo niestety na te pytania już minister odpowiadać nie chciał, więc ani nie znamy konkretnej listy nieruchomości, które przejdą na własność skarbu państwa nie znam ani nie znamy konkretnej listy podmiotów, które się będą zamieniać natomiast podobno mają one przekazać lasy jakieś grunty w tym momencie również będące lasami, czego doprowadzi doprowadzi do tego w ogólnym bilansie leśnym powierzchni lasów w Polsce ubędzie nam 1250ha i to w skali kilkudziesięciu lat, bo po prostu nie będzie, gdzie posadzić to jest jak gdyby też ten podstawowy problem, dlaczego tak mało sadzimy ostatnim tak mało, bo lasy państwowe od lat twierdzą, że nie mają, gdzie sadzić mają terenów odpowiednich do tego, żeby sadzić na 1 mocy tej ustawy o takich terenów również uznaną, więc tak naprawdę skończymy w wyniku tej ustawy z ponad 1000ha lasów w Polsce mniej, czyli z 1 strony rząd mówi, że niema już miejsca na budowanie fabryk z drugiej mówi, że ma jakieś tereny, które może przekazać lasom państwowym, które mają powierzchnię, jaka byłaby przeznaczona pod fabrykę, czyli nie można było na tych terenach, które chce przeznaczyć pod fabrykę zbudować TP przeznaczyć lasom za tereny w Jaworznie postawić oczywiście nowej fabryki to jest dobre pytanie mamy mamy w Polsce bardzo dużo terenu po industrialnych będziemy jeszcze więcej, bo wkraczamy w decydującą fazę transformacji energetycznej, więc tych, więc tych terenów terenu będzie będzie przybywać można by na nich po prostu budować tego typu nowa instalacja, która zresztą te cele są słuszne tak Telega ochrona powietrza oraz Madsena, który jak dalej tu tego nie kwestionujemy takie takie instalacje na pewno są potrzebna natomiast nie wiedzieć dlatego rząd zrobi na terenie terenie właśnie lasów zamiast poszukać terenów, które i tak będzie trzeba poddać rekultywacji w ciągu kilku kilkunastu najbliższych lat starałem się może pan pomysł, dlaczego tereny stref ekonomicznych, które już istnieją są niewystarczająco dobre dla rządu robi nic nie wiem to znaczy pani posłanka Emilewicz dobrze pamiętam tłumaczyła, że inspektorów znajduje się w niedogodnych miejscach np. pod liniami wysokiego napięcia i ciężko tam budować natomiast nie chcemy się wierzyć dotyczyło to sprzed pół 1000ha, a więc c na pewno takie tereny w Polsce w Polsce można znaleźć i to zadanie rządu żeby, żeby ten teren zagospodarować, jeżeli rzeczywiście widzi jakiś nadrzędny interes społeczny publiczny powstawania tej inwestycji natomiast się z oponami na 1 rzecz, dlaczego tak naprawdę właśnie zajmuje się rząd, dlaczego inwestorzy, którzy mają budować te określone instalacja nie starają się uzyskanie tych terenów to jest dla mnie bardzo atakującej to jest dla mnie bardzo niepokojące w kontekście ryzyka udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej tak jak już ustaliliśmy tych terenów normalnym trybie nie da się od temat, więc tych losów konkretnych działek czy Jaworznie przy Stalowej woli nikt inny dostatnie morza, a po drugie, tak jak mówiliśmy znika kryterium wartości, więc ktoś odda po prostu grunt mniej warte, więc również zyska finansowo skarb państwa stratni na końcu mamy taki zupełnie zaskakujący przepis tej ustawie rządowej w projekcie poselskim tego nie było, czyli zwolnienie z opłat tak jednorazowej należności za wyłączenie gospodarki leśnej zwolnienie z opłaty roczne, które przez 5 lat uiszczać o tym wyłączenia zwolnienie odszkodowania za przedwczesny wyrąb lasu i on bardzo poważne kwoty my mówimy łącznie jak wyliczyła Fundacja dziedzictwo przyrodnicze konkretnie na tych 1250ha to sama jednorazowa należność 121 000 000zł od tego co prawda to bowiem wartość gruntów, ale drugie 321 000 000 na dochody w ciągu 10 lat opłatach rocznych co najmniej kilkanaście kilkadziesiąt miało dochodzić odszkodowania łącznie mówimy o około 400 000 000zł, które byłoby trzeba zapłacić w taki prezent dla tych inwestorów, którzy ta na tych gruntach będą będą działać od skarbu państwa niestety dane kosztem w środę ponownie, ponieważ pieniądze trafiłyby do funduszu leśnego z funduszu leśnego między nimi można finansować zgłaszania, który mamy taki duży problem i można finansować między nimi parki narodowe dokładnie z tych nazw środków, więc to są pieniądze, które stratne, a ktoś uzyskała niekoniecznie zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a co na to wszystko dyrekcja lasów państwowych, która też jest stratna dyrekcja lasów państwowych zachowuje się dziwnie to nasz mistrz po prostu 5 latach mieliśmy taką kuriozalną sytuację na posiedzeniu komisji sejmowej ochrony środowiska, kiedy pomoc obowiązki dyrektora generalnego lasów państwowych pytany co sądzi o tym projekt odpowiedział, że nie jest ustawodawcą, więc nie ma zdania zostało Skomentowane przewodniczącą komisji pierwszy raz się zdarza wspaniała pani Anecie nie wypowiadał w przedmiocie ustawy, która bezpośrednio dotyczy lasów państwowych, a no wiadomo co sugeruje, że ją w ogóle odmawia jakiejkolwiek jakiegokolwiek komentarza to ta ustawa zapewne musi nie podoba nie może o tym głośno mówić o związkowcy wcześniej w maju, a związkowcy, lecz bardzo stanowcze stanowisko przedstawili trochę wiary tej ustawie również teraz on się sprzeciwiali może może mniej to było otrzymała jednak w niektórych mediach i wypowiedzi były były cytowana w samo dyrektor regionalna, która zarządza tymi terenami wokół Jaworzna sprzeciwiała się dzięki tej zmianie Reja mówiłem na daną fabrykę i rady mówimy wyłącznie 70ha to też ważne, ponieważ sama fabryka Izery to podobno 70ha natomiast w Jaworznie mówimy o ponad 250ha łącznie pytanie co będzie na tych pozostałych terenach natomiast ocena jest zadowolona z tego pomysłu po prostu stracą więcej będą na mocy tej ustawy zobowiązane do bezpłatnej wycinki drzew rosnących to prawda będą mogli składać później to drewno i zyski z tej sprzedaży im przypadną natomiast pytanie na ile to drewno jest na gospodarcze już w tym momencie na ile ten las nadaje się w ogóle, ale dobrem Narodowym niezbyt młody żeby, żeby to robić dość absurdalne jest wszystko na pewno będziemy jeszcze do tego tematu wracać bardzo dziękuję Bartosz Kwiatkowski Fundacja frank, bo był z nami za kilka chwil godzina dwunasta informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA