REKLAMA

Polska nie spełnia minimalnych standardów w zakresie eliminowania handlu ludźmi

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-08-15 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
19:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo kolejnym naszym gościem jest prof. Zbigniew Lasocik kierownik ośrodka badań handlu ludźmi wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego panie profesorze co nas pan słyszy tak, że susze znakomicie dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu byłem przekonany po tak burzliwym tygodniu, że już niczym więcej Amerykanom podpaść nie możemy niż projektem nowelizacji Rozwiń » ustawy o Radiofonii telewizji, bo wprowadziło to niemałe zamieszanie także w wymiarze geopolitycznym z groźbą relokacji wojsk to wszystko przecież wiemy z informacji, które państwo, które państwo wsłuchują się w ostatnim tygodniu, ale że odpadniemy Amerykanom także w innej kwestii to to jest dla mnie zaskoczenie chodzi bowiem raport i też zaniepokojenie departamentu stanu Stanów zjednoczonych właśnie krótko mówiąc konkluzja taka Polska nie spełnia minimalnych standardów w zakresie eliminowania handlu ludźmi, gdy pan zechciał panie profesorze przytoczyć szczegóły tego raportu właśnie w odniesieniu do naszego kraju bardzo chętnie powiem więcej panie redaktorze podpada Amerykanom już jakiś czas, ponieważ Polska 3 lata temu została zdegradowana do kategorii drugiej to znaczy do kategorii krajów, które tak jak pan był łaskaw powiedzieć nie spełniają minimalnych standardów w zakresie eliminowania handlu ludźmi, ale może może od początku, żeby wprowadzić słuchaczy problematykę i czym rzecz Otóż 20 lat ponad 20 lat temu w roku 2000 Amerykanie przyjęli taką kompleksową ustawę regulującą kwestię eliminowania handlu ludźmi oczywiście u siebie ale, ponieważ no Amerykanie czy Ameryka jest krajem, jakim jest jest krajem globalnym jest tym krajem zaangażowanym w sprawy międzynarodowe w związku z tym bardzo istotną częścią postanowi tej ustawy były przepisy dotyczące monitorowania procesu eliminowania handlu ludźmi pracy przymusowej na świecie i od tego właśnie 2000 roku Amerykanie wydają taki globalny raport, w którym opisują to jak poszczególne kraje świata niemalże wszystkie radzą sobie z tym problemem robią to coraz lepiej można wypowiedzieć natomiast dość kontrowersyjnym rozwiązaniem jest ranking krajów fundusz Amerykanie wymyślili sobie, że podzielą wszystkie kraje na świecie na 3 kategorie na kraje, które dokładają starań mają stosowne nakłady dbają o szkolenie kadry tak, a więc robią wszystko co możliwe, żeby z problematyką handlu ludźmi pracy przymusowej skutecznie walczyć druga kategoria to są kraje, które robią znacznie gorzej, które mają jakieś zaniedbania albo mają bardzo wysoką liczbę rosnącą liczbę ofiar handlu ludźmi pracy przymusowej i słabo reagują ta kategoria druga jest taka trochę takim ostrzeżeniem przed wpadnięciem do kategorii trzeciej to jest najniższa kategoria to jest taka kategoria, w której lądują kraje, które nic nie robią albo udają, że coś robią albo w ogóle problem handlu ludźmi ignorują i uznają, że tego problemu nie ma i w zasadzie od bardzo bardzo dawna Polska znajdowała się w tej pierwszej kategorii, czyli w grupie krajów które dokładają starań robią to co należy spełniają minimalne standardy w zakresie eliminowania handel ludźmi w roku 2019 zostaliśmy po raz pierwszy zdegradowani do kategorii drugiej w rok później ta kategoria druga została utrzymana w tym roku jak pan słusznie powiedział właśnie się okazało, że jest kolejne raporty raporty są wydawane w cyklu rocznym i z tego ostatniego raportu wynika, że Polska nadal jest kategorii drugiej co więcej z treści tego raportu dotyczącego Polski wynika, że w zasadzie nie zrobili nic nie zrobiliśmy nic co, czego zrobienie sugerowali Amerykanie we wcześniejszych latach zatem można by powiedzieć, że postępy Polski w zakresie eliminowania handlu ludźmi pracy przymusowej są ciągle niewielkie co tak w skrócie jeśli można, żeby wskazać kontekst tło tego raportu panie profesorze zastanawia mnie czy część naszych słuchaczy nie pomyśli, że próbujemy szukać problemu tam, gdzie go nie ma wszak żyjemy w 2001. wieku staramy się stać na straży praw człowiek też wiele wiele osób wielu ludzi nie dopuszcza, że w ogóle istnieje takie zjawisko dotyczy ono Polski handel ludzie może powinniśmy wpierw odwołać do definicji handlu ludźmi co co to oznacza naszych warunkach naszej cywilizacji w naszej kulturze panie redaktorze nie problem jest problemem globalnym śmiem twierdzić, że nie ma większego skrawka globu, na którym problemu handlu ludźmi pracy przymusowej by nie było nie widzę powodu, dla którego kraj nad Wisłą miałby być od tego problemu wolnej i ja wiem, że jesteśmy krajem wybranym tym niemniej w tym zakresie jesteśmy jednak krajem bardzo standardowym, żeby znowu skontaktować to, o czym, o czym będę mówił szacuje, że takie ostrożne szacunki mówią, że liczba ofiar pracy przymusowej handlu ludźmi w Polsce sięga rzędu 120 000 my nie mówimy o o liczebności rzędu 10 osób 2030, a cóż takiego jest handel ludźmi handel ludźmi to jest zjawisko to jest oczywiście przestępstwo na całym świecie to jest przestępstwo tak jak niewolnictwo to antyczne czy niewolnictwo nowożytne było legalne było prawnie dopuszczalne współczesne niewolnictwo, czyli handel ludźmi praca przymusowa to są zjawiska prawnie zabronione niemniej, występując już w największym skrócie powiedzielibyśmy, że handel ludźmi to jest taka sytuacja, kiedy 1 człowiek przejmuje kontrolę nad drugim człowiekiem po to, żeby go w jakiej formie jest to, żeby wykorzystać jego siły fizycznej jego seksualność jego potencjał intelektualny jego narządy jego zdolności żebrania tego typu działań przy czym to co jest istotą handlu ludźmi i pracy przymusowej to to fakt, że ten poziom kontroli jest tak wysoki, że prowadzi do całkowitego zniewolenia to znaczy ofiara handlu ludźmi czy ofiara pracy przymusowej znajduje się w takim po położeniu społecznym mentalnym fizycznym, że nie może się w tej sytuacji wyzwolić i teraz jest kwestia jak człowiek się w takiej sytuacji znalazł no oczywiście tych form jest tych sposobów w jaki człowiek się w tej sytuacji znajduje jest wiele, ale one są funkcją tego co jest istotą handlu ludźmi Otóż istotą handlu ludźmi eksploatacja seksualna drugiego człowieka, czyli coś co potocznie nazywamy prostytucją przymusową po drugie to eksploatację, bo umiejętności sił fizycznych potencjału intelektualnego, czyli wszystko co nazywamy pracą przymusową najwyższej i inne formy takie jak przymusowe odebranie zmuszanie do popełniania przestępstw handel narządami my czy cieczy czy wreszcie przymusowe małżeństwa, więc paleta form jest bardzo bardzo rozległa są obszary, gdzie 1 formie więcej są obszary, gdzie innej formie więcej w Polsce na szczęście jakoś tam chyba radzimy sobie jesteśmy wolni od handlu narządami nie mamy problemu przymusowych małżeństw, które np. masowo występują w niektórych rejonach Azji, ale na pewno mamy bardzo poważny problem z eksploatacją seksualną i mamy bardzo poważny problem z pracą przymusową cudzoziemców w Polsce nie wiem czy odpowiedziałem na pańskie pytanie, żeby króciutkie, jakie w takiej formule powiedzieć czym jest ten handel ludźmi, dlaczego śmiem twierdzić, że to jest bardzo poważny problem i on występuje jedno zdanie pan pozwoli z faktu użyj tych ofiar kosztu tych 20 000 wynika prosta konkluzja każdy Polak powinien zaakceptować fakt, że najbliżsi ofiar handlu ludźmi może być jak mówią Anglicy Next Real to znaczy może być naprawdę w najbliższym sąsiedztwie czy to na wsi w rolnictwie czy to w mieście budownictwie w restauracjach etnicznych w sprzątaniu w przemyśle stoczniowym w zasadzie trudno byłoby wskazać obszary, gdzie tego problemu może nie to zapytam wobec tego czy istnieje ścisła korelacja między miejscem w tym niechlubnym rankingu pod warunkiem, że nie należy się do grupy pierwszej a, a rozmiarami tego zjawiska takie, które od odwoła się pan do konkretnej liczby nie są kraje, gdzie ta skala jest gigantyczna i kraje i władze krajów naprawdę przepraszam za kolokwializm wychodzą ze skóry, żeby sobie radzić i te kraje lądują w pierwszej kategorii są kraje, gdzie ten problem jest zdecydowanie mniejszy marginalny i te kraje podejmują stosowne działania i znowu są i lądują w kategorii pierwszej jest jeszcze taki 1 bardzo ciekawy ranking przygotowany przez organ australijską AM organizację łąk krwi, gdzie troszkę inaczej się to pokazuje np. Australijczycy pokazują, że są kraje bardzo bogaty, które prawie nic nie robią są kraje bardzo biedne, które naprawdę robią wszystko co tylko ich mocy, żeby sobie z tym problemem radzić jest to bardzo skomplikowany problem nie ma tu prostej korelacji nie ma prostej zależności panie profesorze czym skutkuje brak reakcji w tej kwestii czy tak jak przy innych bardzo istotnych sprawach, o których mówiłem na początku może wpłynąć mieć negatywne konsekwencje nie dla stosunków politycznych dyplomatycznych handlowych czy też nie nie ma takiego takiej zależności druga sprawa co możemy co powinniśmy zrobić jako kraj by zwrócić albo inaczej podjąć działania, które pozwoliłyby poprawić naszą pozycję Otóż jeśli chodzi o, jeżeli mówimy tylko w raporcie to to jest skonstruowane także negatywne skutki zaczynają się w zasadzie od trzeciej kategorii znaczy kraj, który znajduje się w trzeciej kategorii nie może liczyć na żadne przywileje w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi Zjednoczonym mi czy to w sferze relacji społecznych gospodarczych kulturalnych politycznych i dyplomatycznych jakichkolwiek innych ta druga kategoria jest takim taką formą ostrzeżenia tam jeszcze jest taka podkategorii łącznie, czyli taka lista krajów obserwowanych to są kraje, które trzeba to jest to ty zaraz po drugą kategorią jeszcze przed trzecią ta łączy aktor to jest coś takiego pomiędzy jest to formalnie druga kategoria taka podklasa drugiej kategorii, czyli taka lista obserwacyjna, która mówi zaliczamy was tutaj, bo jesteście bardzo blisko odpadnięcia do trzeciej kategorii oczywiście jeśli ktoś nic sobie nie robi sesję z tego, że stany Zjednoczone nie są z niego zadowolone tu właśnie nie ma żadnego problemu można wypowiedzieć i mówi sobie to jest wasz problem, że nas tak ulokowali iście my nie zamierzamy z wami nic robić nie liczymy na wasze pieniądze nie chcemy z nami handlować nie będziemy was jeździć w związku z tym mamy z wami spokój natomiast kraje, które liczą się ze Stanami Zjednoczonymi i chciałby utrzymywać z nimi poprawnych relacji oczywiście starają się do tej trzeciej kategorii nie spadać to to jeśli chodzi tylko i wyłącznie o ten rapu natomiast myślę, że tłem i raportu tego rankingu i tego, że my rozmawiamy o tym problemie jest kwestia, o której od, której pan zaczął to jest kwestia praw człowieka Amerykanie w tym rankingu swoją ustawą chcą powiedzieć handel ludźmi jest bardzo poważnym naruszeniem wolności człowieka Amerykanie szczelnie akurat w tej kwestii i tu jestem krytyczny oszczędnie operują kategorią praw człowieka a, ale co do zasady mówią, że handel ludźmi jest bardzo poważnym naruszeniem dobrostanu jednostki dlatego państwa mają obowiązek zająć tym problemem po to, żeby jednostki przed tym bardzo bardzo ważnym przestępstwem chronić, a więc to powiedziałbym, że jeśli jeśli mówimy o konsekwencjach to konsekwencje są takie państwo, które nie dba o zwalczanie handlu ludźmi państwo, które nie dba o ofiary handlu ludźmi skazuje się w relacjach dyplomatycznych w relacjach politycznych na negatywną ocenę wielu regionach świata nie dotyczy to naszego regionu, bo Europą wschodnią jest chyba jakoś inaczej, ale w wielu regionach świata dyplomaci politycy Najwyższego szczebla, kiedy się spotykają rozmawiają tych problemach ja nie słyszałem żebyśmy, żeby nasi politycy tych problemach rozmawiali nie słyszałem, żeby komukolwiek w jakikolwiek sposób pomagali, a nie słyszałem, żeby ktokolwiek od nas się czegokolwiek domagano być może taką mamy właśnie opinię kraju, który takie rzeczy nie dba, bo proszę pamiętać, że przecież immanentnym elementem problemu pracy przymusowej zresztą pracę przymusu seksualnego także jest migracja, bo przecież ofiarami tego przestępstwa bardzo często padają migranci, więc się pojawia jeszcze ten ta kwestia stosunku do migrantów i na drugą na drugie pytanie, gdyby odpowiedź nie próbować odpowiedź na drugie pytanie pańskie co my powinniśmy zrobić przede wszystkim powiedziałbym tak tak jak ryba psuje się od głowy tak ryba też może dobre rzeczy robić, kiedy w głowie się zrodzić taka myśl mianowicie dobrze by było żeby, żebyśmy my jako państwo, ale także jako społeczeństwo uświadomili sobie to, że handel ludźmi jest bardzo poważnym problemem jest zbrodnią jest naruszeniem praw człowieka jest swoistą skazą cywilizacyjne, która nas wszystkich w jakim sensie dotyka i żebyśmy potraktowali to niezwykle poważnie po drugie to co powinniśmy zrobić to uczynić ten problem także przedmiotem debaty publicznej co co ja jakoś nieudolnie próbuje czynić właśnie dzięki temu, że pan udostępnia mi to w ten niedzielny poranek czy przedpołudnie antenę państwa bardzo zacnego Radia nieraz byli już państwa radiu o tym problemie rozmawialiśmy za to szalenie dziękuję, ponieważ trzeba o tym problemie rozmawiać i wreszcie trzecia grupa problemów prób spróbuje to zamknąć 1 zdaniem trzeba stworzyć infrastrukturę instytucjonalną prawną finansową mentalną, żebyśmy potrafili się zmierzyć z tym niezwykle trudnym niezwykle bolesnym i niezwykle traumatycznym dla ofiar przestępstwem czy trochę tak jak z ekologią musimy dokonać rewolucji w swoich głowach, żeby zobaczyć, że to, że gdzieś tam lodowce rozpuszczają tak naprawdę bardzo poważne konsekwencje dla społeczeństwa to, że gdzieś są zniewala ludzi, że kobiety mężczyźni są zmuszani do prostytucji kobiety mężczyźni są zmuszani do ciężkiej pracy, że dzieci są zmuszane do żebrania, że ludzie są zmuszani do oddawania narządów ludzie młodzi ludzie starsi ludzie są zmuszani do do związków małżeńskich w imię jakichś interesu to wszystko nie mieści nam się w głowie w czasach, kiedy wszyscy mamy na ustach słowa wolność godność humanizm humanitaryzm respekt dla człowieka my i tego typu rzeczy prof. Zbigniew Lasocik kierownik ośrodka badań handlu ludźmi wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego naszym gościem kłaniam się panie profesorze dziękuję bardzo, poświęcony czas dziękuję cała przyjemność po mojej stronie pozdrawiam państwa państwa zapraszam teraz na informację, dziękując za wspólnie spędzony czas w imieniu powodzian dary, który był wydawcą także Maciej Gorczyński trybu realizatorem usłyszymy się o godzinie siedemnastej bądź też w przyszłym tygodniu o godzinie jedenastej w niedzielnym magazynie informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA