REKLAMA

Kto odpowiada za tragedię w Lubinie?

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2021-08-16 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:17 min.
Udostępnij:

Wrocław, Konin i Lubin to tylko przykłady miast, gdzie interwencja policji skończyła się tragedią i śmiercią obywatela w niejasnych okolicznościach. O działaniach policji i odpowiedzialności Komendanta Głównego Policji, a także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozmawiamy z Piotrem Niemczykiem, ekspertem ds. bezpieczeństwa.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz moim państwa gościem jest Piotr Niemczyk ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb służb specjalnych niegdyś oficer służb dzień dobry Piotrze dzień, gdzie dzień dobry Piotrze dzień dobry państwu na początek sam dzień dobry państwu dzień dobry czas no właśnie na początek chciałbym poznać swoją ocenę tego co się stało w Lubinie, gdzie w wyniku interwencji policji zginął 34 latek co o tym z znaczy dla mnie to jest to jest niestety bardzo ponure świadectwo Rozwiń » dotyczące degrengolady policji mam nadzieję, że mam wrażenie w czasie zwolnienia nadzieje wrażenie, że mamy dni jesteśmy świadkami jakiegoś procesu, w którym policjanci mają znaczyć zaczynają zyskiwać przekonanie że, ponieważ wykonują jako formacja swoje podstawowe obowiązki oczekiwane przez przez minister spraw wewnętrznych Komendę Główną Policji przez Niewiem kierownictwo polityczne państwa w związku z tym, że wykonują w miarę sprawnie, a chodzi o raczej sprzeciwianie się opozycji i właśnie rozbijanie rozwijanie manifestacji przez funkcjonariuszy w mundurach i po cywilnemu moc w związku z tym są właściwie bezkarni jako jako formacja, jeżeli ci, którzy biją pałami zatrzymują skuwają kajdankami uczestników protestów nie ponoszą za to konsekwencji to właśnie wszyscy inni policjanci również nie ponoszą konsekwencji zastosowanie przemocy nie zawsze jest uzasadniony to jest proces, który ma dotrzymamy, który mamy do czynienia od sprawy Igora Stachowiaka ta, gdzie na początku wszystko było zamiatane pod dywan, a po tym, jak usługa udało się tą sprawę stąd dzięki presji opinii publicznej no to i tak i tak nie miał wątpliwości, że założenie, że jak mógł, żeby to z tą odpowiedzialnością zmylić znamy też do czynienia z moich bywa zupełnie skandalicznym przypadkiem zastrzelenia młodego człowieka dwudziesto jedno latka i dobrze pamiętam w Koninie, gdzie funkcjonariusz, który zastrzelił bez żadnego wyraźnego powodu mimo mimo tego nie tylko nie oni żadnych konsekwencji został przywrócony do służby no to jest trzeci taki przypadek, w którym mamy ewidentne do czynienia z nadmiernym stosowaniem przemocy z nieuzasadnionym do końca zasobem środków przymusu bezpośredniego no i także nieadekwatnych do zagrożenia, bo jeżeli, jeżeli człowiek kopie nogami naszego dusi jednocześnie na to co jest chyba to jest chyba przesada na torze on był pod takim prostym takich czy innych środków nie uzasadnia tego rodzaju przemocy to tym bardziej że policjanci mają powinni przynajmniej wyszkoleni w traktowaniu osób posłem narkotyków i alkoholu i tutaj muszą wykazywać się szczególną ostrożnością i wręcz empatią no no oczywiście no trudno tutaj jeszcze jest także oni właściwie interweniowali wiedzieli, o co chodzi, ponieważ to matka zawiadomiła o tym przypadku prawda kobieta, która informowała, że jest pod wpływem różnych środków, ale to nie znaczy on jest agresywny w takim sensie, że chce kogoś tam nie zastrzeli zabić, że ma jakieś niebezpieczne narzędzia przedstawili oni takiego nie miał miejsca po prostu oni rozpędzeni nie do szkoleń, bo myślę że, gdyby byli szkoleni, gdyby nie mieliby świadomość tego, jakie konsekwencje mogą wynikać z zastosowania określonych środków przymusu bezpośredniego to nie zrobili takiej krzywdy nie zabili go jeszcze oczywiście to jest to mamy do czynienia że, że policja, że tak to przedstawia swoją wersję natomiast okazuje się, że zeznania i i pracowników szpitala i pracowników ratownictwa nowy zupełnie coś innego wynika prawda, że właśnie ratownicy mówią zaś był po marcu w momencie, kiedy składano do do karetki to kwestia odpowiedzialności za zabójstwo czy za czy zaborców uszczerbek na na na czele, który mógł dyskutować zupełnie inna kwestia to jest zwykłe mataczenie prawda, więc to, że policja nie chce nie umie tego sensownie wyjaśnić no właśnie taki skandal, który też potwierdza jednocześnie także oni po wzięciu nie przejmują mają poczucie jak długo ministerstwo spraw jeśli generalnie zawody zadowolony z pracy policji tak go policjanci mają no właśnie poczucie bezkarności się powiedzie to jest ktoś z klasy Przemyka sprawa to jest to ja to jest, bo lód Grzegorz Przemyk nie został zamordowany z powodu politycznych to oczywiście te konsekwencje później były dowódca rzeczywiście powiązania polityczne, ale on po prostu nie podawał policjantom nie było żadnej politycznej milicjantom, więc prawda wizja tak, ale ale, ale to jest dokładnie to samo ten sam rodzaj przekroczenia uprawnień przekroczenia wykroczenia nią środków przymusu bezpośredniego lub środków Przemyka to był właściwy regularny tortury siadaj i na nim na jego kolegach niektórych ale, ale tutaj się też mamy do podobnej wpadki, bo to jest to wracamy do czasów PRL-u, gdzie funkcjonariusz za to, że generalnie lojalnie pełnił służbę, bo miał prawo czuć bezkarnie ją tak jesteśmy w 2 jak wynagrodzenia ta wyślemy w tej sprawie najbardziej dziwi nie samym samej tragedii KOV reakcji na nią Zobacz, że żyjemy w kraju, gdzie i dziennikarzy i politycy nikt szczycą 1 głosem żądamy dymisji komendanta głównego policji, bo on jest im za to urzędowo politycznie odpowiedzialny za bardzo zatem takie głosy nie pojawił to trochę oznacza, że przestaliśmy wierzyć jakąkolwiek odpowiedzialność i nie nie chcemy z niej korzystać z prawa do niej ja nie widziałem żadnego takiego ani tekstu ani wypowiedzi polityka, który by najprostszą z możliwych i oczywistą w takiej sytuacji konsekwencje zażądał od komendanta głównego policji, a w sumie od rządu nie dziwi się co znaczy trochę mniej przestało dziwić no nam wydział nauk było pary wniosków o dymisję ministra spraw wewnętrznych prawda, bo akurat politycy raczej w ten sposób mogą prawda no no i nie ma nie ma takiego wniosku dymisja komendanta głównego policji rodaków na główny policji to jest człowiek powoływany przez premiera na wniosek ministra wewnętrznych od miast jak powiedział, że tak degrengolada polityczną odpowiedzialność za to ponosi minister spraw wewnętrznych i oczywiście nie ma żadnego zaufania do komendanta głównego policji moim zdaniem po prostu pilnuje tylko, żeby formacja była właśnie lojalna wobec Poli polityków wobec innych lokalnych posłów prawa sprawiedliwości zresztą nie są nietykalni radnych też mamy przypadki, że że, gdzie znieważał pijany tam radny PiS-u funkcjonariuszy też nie poniósł żadnych konsekwencji, więc i, więc mam wrażenie, że rzecz, że ten parasol polityczny jest wszystkim no to może powinniśmy żądać wniosku było dużo i nic prawda, ale może pojawić się głośno żądać dymisji szefa MSW tak tak Mariusza Kamińskiego, że przede wszystkim powinniśmy żądać tego, że policja powinna służyć obywatelom, że trzeba przywrócić to co było złe, że tam rząd Tuska takie ciepłe kluchy wszystko tak, dlatego że policjantów uczono i wiem to nawet na własnych oczach uczestniczyłem w stronę policji w Pile, czyli tej, która szkoli tych policjantów średniego szczebla prawda nie tych tam oficerskie szczeble, które tam właśnie z ludźmi grzecznie czekają ani też nie tych nie tych nie tych z żadnym z oddziału prewencji, ale tych, którzy de facto kierującym tą linią prawda oni byli uczeni tej pomocniczości i to było widać, że to do nich dociera natomiast w tej chwili nie są uczeni pomocniczości oni są teraz mają być tępym narzędziem władzy tempem bagnetem określanym taki typ Pp prawnej retoryce mówili jak są tym tempem jak wykonują polecenia to jest wszystko w porządku prawa jest jak powiedział, że trzeba przywrócić funkcje pomocniczości policji trzeba przywrócić respektowanie prawa czas zacząć wyciągać konsekwencje przekroczenia uprawnień znacząc zaczęli wyciągać konsekwencje właśnie z niedopełnienia obowiązków, gdzie funkcjonariuszka widzi, że ich kolega coś tam robi niezgodnego z prawem czy też nie interweniuje mówi, że robi źle prawda, bo to są takie zależności między funkcjonariuszami tego trzeba powiedzieć, jeżeli czujemy, że jeżeli minister spraw wewnętrznych nie jest w stanie tego zagwarantuje panią dojść tam się wydaje, że boi, bo co z tego, że wywali ministra spraw wewnętrznych uda się jakimś cudem nie wiadomo jaki, bo tylko bardzo silny polityczny partii rządzącej, więc oczywiście użyj wyrzuć odwołanie go jest wielki problem, ale moim zdaniem państwo, aby odnaleźć jego miejsce tydzień inny tak, ale ich rodzinom ujawnienie takiego za szeroko omawia po prostu powinniśmy się domagać dymisji ministra spraw wewnętrznych ta po wypadku w Lubinie po prostu grobów uważam, że powinniśmy się w Koninie już domagać taki po tym, że Rze, że nie udało się wyciągnąć wniosku prawidłowo z ze sprawy Igora Stachowiaka także o tych sprawach, które nie są publicznie znane, ale które np. badane były przez Rzecznika Praw Obywatelskich chociażby w tym mechanizmy zapobiegania tortur bądź też informują o przypadkach, kiedy była stosowana przemoc przeciwko przeciwko zatrzymanym uwięzionym i to z różnych powodów politycznych czy kryminalnych kryminalistów też nie wolno lać na komisariacie jest sprzeczne z elementarnymi prawami obywatelskimi no tak, ale z, gdyby taki wniosek o dymisji się pojawił w sejmie np. to moglibyśmy tych argumentów wysłuchać dlaczego, dlaczego istnieje odpowiedzialność ministra, dlaczego on w tej sytuacji musi podać się do dymisji za co jest odpowiedzialny i że to jest elementarne prawo obywateli do domagania się dymisji człowieka, który za coś odpowiada szczególnie w tak hierarchicznej strukturze, jaką jest MSW policja, gdzie te rozkazy są bezpośrednie do natychmiastowego wykonania nie ma tam miło się, tym bardziej szef takiej struktury ponosi jeszcze większą odpowiedzialność za to co robią jego podwładni i nie tylko w MSW, ale też w policji i to mogą być ozdrowieńcy moim zdaniem dla takiej debaty publicznej przypomnieliśmy byśmy sobie wszyscy wtedy, że coś takiego odpowiedzialność istnieje i że można ją egzekwować, bo uważamy się w tym świecie bez odpowiedzialności już szósty rok albo siódmy nawet zaczął i to wygląda, że utoniemy w tym po prostu obciąć, jeżeli będą naszej rozmowy z Sokołem chcemy chce ja, ale jeżeli ma rentowność miałoby być apelujemy do społeczeństwa, żeby ścięło taką dyskusję zaczęło zgłaszać takie postulaty absolutnie zająć 10 łączących nas do tego apelu problem polega na tym, że czas stworzyć odpowiednią reprezentatywną siłę polityczną w parlamencie będzie w stanie tego skutecznie zażądać, bo było parę wniosków o wotum nieufności do ministra spraw wewnętrznych będzie za każdym razem obronił większością parlamentarną partii rządzącej prawda jest być może większa presja społeczna spowoduje, że uda się to osiągnąć natomiast no dobrze właśnie bębna Janinie teraz my musimy uczyć, których drogach pisałem stanowiska w sprawie odwołania są prace teraz musimy przerwać, bo informacje, ale za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i wracamy do rozmowy z Piotrem Niemczykiem ekspertem z zakresu bezpieczeństwa służb specjalnych niegdyś tych służb specjalnych oficer Piotr ja też tak się pięty w sprawie tego wezwania do dymisji szefa MSW, dlatego że widzę wielki grzech dziennikarski, bo to, że politycy opozycji pani zrobić wydaje się oczywiste teraz żaden taki postulat nie padł wśród dziennikarzy to jest jakiś taki chyba sygnał ostrzegawczy co się też z nami dzieje lub stało dlatego jestem taki w tej sprawie oraz emocjonowały trzeba to nie dziwi, że media dziennikarze nie piszą takich tekstów nie wzywają do tego co też coś u nas mówi no słuchaj spowszedniało no no i spowszedniało mi jest jak ja już wiesz ja może bardziej się takimi sprawami interesuje przeciętny obywatel, więc takich środków nie ze skutkiem specjalisty śmiertelnym mógłby nadużycia władzy wymienić kilkadziesiąt prawda na taki, który został osądzony i potwierdzą, że policjant przekroczył upoważnienia mimo wszystko nie odpadł z poważnych konsekwencji, jakie czasami już dyscyplinarne no wszystko jedno w każdym razie niestety nam spowszedniało i i to chyba to chyba to jest powód no i i rzeczywiście nie rozumiem tego oczywiście być może powinno być tak jak w przypadku lex TVR, że w 1000 czy ponad 1000 dziennikarzy podpisuje apel o to, żeby zacząć poważnie rozliczać te przypadki nadużycia uprawnień wobec czasu dotyczą dziennikarzy pamiętać mamy co prawda w sytuacjach bardziej manifestacji czy Sośnierz w przypadku nie wiem czy bycia świadkiem kradzieży w supermarkecie prawda ci dziennikarze dostają po głowie, ale może szatę, bo każdy z tych przypadków to jest przypadek na dymisję, a w ocenie uprawnień policji wobec dziennikarza, który wykonuje swoje obowiązki oczywiście widać, że wykonuje obowiązki prawda, jakby się mieszał tłum chciał jak tam śledczy reportaż robić wiele nowych oczywiście rozumiem, że tam użyto też nielegalnie wobec obywateli w tych manifestacjach przeważnie używanych środków przymusu nielegalnie są nieuzasadnione, ale jeżeli ten dziennikarz oczywiście jest oczywiście jest relacjonuje, a nie uczestniczy Noto to przemoc wobec niego jest absolutnie skandaliczna niedopuszczalna, więc może to się wtedy środowisko dziennikarskie miałoby zareagować oby prawda natomiast natomiast nasz problem jest żoną spowszedniało no tak jak przeżyć lekarza, która się gotuje ze szkodliwą, ale i prawda wracając do tej sprawy z Lubina świeżej 34 letniego Bartka z tego co ja wiem ci policjanci, którzy dokonali tej interwencji ze skutkiem śmiertelnym nie są nawet zawieszeni to jest nowa dla mnie niepojęte, który w zaparte niepojęte niepojęte Ewa ale gdyby zostali zawieszeni to jest to sygnał dla funkcjonariuszy, którzy będą mieli chwile wahania, że czy zastosować przemoc środki przymusu bezpośredniego wobec manifestantów na pokojowej manifestacji, jeżeli oni będą mieliśmy chwile wahania się publiczną czy mogą trzymać czy mogą nie przeważnie są lepiej przywalić, bo nie poniesiemy konsekwencji, ale nie przywozimy nie wiemy co będzie tak może za to nas nas wyciągną konsekwencje, że nie nie działamy wystarczające zdecydowanie proszę zwrócić uwagę, że ten model jest taki, że policja bije nie pyta na IT co jest jest to są ludzie żołnierze szkoleni to cechy wiadomo, że obniżono standardy przywołania funkcjonariuszy do policji skrócono szkolenia szczególnie w tym zakresie właśnie interwencji, bo te szkolenia zostały zwrócone co co jest zdumiewające, że akurat to co najbardziej dotyczy obywateli zostało zredukowane do minimum no i tacy są ci funkcjonariusze teraz no to jest ale gdy jest już generalny i nie tylko błąd systemowy polityka systemowa i rzeczywiście zgadzam się to duży jak mówił, że to jest komendant główny policji jeszcze wolniejsze spraw wewnętrznych to jest to jest to co jest ich osobistą polityczną poziom, ale też osobisty, a czy to ten czas jest czasem zastanawiam się też zawody wróciły czasy, że mam się obawiać policjantów, iż to ja ci powiem tak, że działa jak za idący patronowi po prostu praca idą wracają dziś ze stanu wojennego zaboleć rozłożone no bo nie daje się tego, że nie pobije albo, ale też nie mam ochoty wiem, że będą nie uprzejmi ja mam ochoty na rozmowę nieuprzejmie przemarzają policjantem, który powie panie, że tam mi się wydaje pan chodził na czerwonym, kiedy złożona, że no tak i kłócić się z nim mocno wszyscy ja mam coś takiego ostatnio że, widząc radiowóz, który przeciska się w korku na sygnale w sensie wahać właściwie ustąpić drogi, bo nie wiem po 1 000 000 jedzie po co nie wiem tylko właśnie pobiją po prostu takie jak powiedziałem tak czy to, że policja nadużywa sygnału tych, które są uprawnione do służb ratunkowych to jest osobne jak radiowóz na sygnale to myślę sobie jadą po ważne dla komendanta z pojawi ze ja ostatnio obserwowałem przez kolumnę posłów z komisji jakiś, która właśnie jechała na jechała na spotkanie z nami stacji komendy głównej z czegoś zaniechali sygnale, chociaż rozumiem, że różnica w czasie jest rzędu nie wiem na tym odcinku 5 minut nawet przeciwko kasowa ale, ale już te atrybuty władzy są nadużywane więc, więc zgadzam się oni kontroli jadącego tak jest wygodnie, dlatego że taka potrzeba no nie wiem nie ma tych statystyk nie mamy do nich dostępu Ali Agca mówi się to jest właśnie ten model bezkarność oni mają poczucie, że jak długo są wiernym psem władzy w rozumieniu opcji politycznej tak długo nic istotnego czy nie stanie za przekroczenie uprawnień, bo oczywiście przekroczenie uprawnień co zajęło nam cała się policji kilka naście jeśli kilkadziesiąt dla, kiedy odzyskała zaufanie obywateli w miarę jak ta zdaje miejsce klisze ze stanu wojennego, a przestają się jak określić bałem co miałem taki element sobie, że mnie emocje ponosiły w parach milicjantów i i to im zajęło po osiemdziesiątym dziewiątym roku i 20 lat, żeby ten czarny tak ten czarny model wyparował z Polaków i moim zdaniem właśnie zaprzepaszczając to i znowu będzie musiało minąć kilkanaście lat, zanim Polacy znów zaufają idącemu ulicą policjantowi w mundurze tam tak dokładnie, bo to jest problem jak ja myślę, że myślę, że to nawet później trafiłem na ten problem może więcej jeździ samochodem niż chodzić pieszo i nie ma do czynienia nie jest patrolami na chodnikach, które właśnie czasami wypytują obywateli różne rzeczy, bo się nudzą i może oczywiście to liczące ptaki zawracają głowę i zatrzymują się się boi się do sklepu po po mleko i oni zatrzymują go pół godziny malują, o co chodzi, bo no właśnie, bo muszą zapewnić system notes, więc więcej takich działań to już dawno stracili zaufanie więc, więc ta odbudowa tego zaufania to jest to lata aktora to nawet myśleć jestem optymistą mówiąc kilkanaście lat nową szosą zgadzam, że to odbudowanie zaufania to kwestia 2020 paru lat nie właśnie, dlaczego następnym razem miało być szybciej, ale później ludzie zrozumieją, że to co się zmieniło strasznie łatwo zburzyć i właśnie może ten proces zaufania powinien być bardziej budowany dłużej, tym bardziej że chyba czekają nas strofa czekają nas miesiące jeśli nie lata, kiedy ta władza, obawiając się konsekwencji swoich decyzji swojej chciwości swoich kłamstw będzie za wszelką cenę starała się wygrać następne wybory, bo tylko to uchroni przed prokuraturą prokuratorem sądami itd. więc będzie tej policji używała nadużywała coraz większym stopniu co myśli, że są takie siły w policji, które powiedzą sobie zaraz na nie mniej po nie po to, jesteśmy tą formacją policyjną, żeby wzmacniać władzy 1 partii, że to nawet w przyszłości może być uznane za działanie nielegalne przekroczenie uprawnień taka siła w policji polskiej jest jak jest oczywiście nie mogę pojąć na pewno, że jest tak ja się stykam z policjantami, którzy są w służbie stykam się z różnych powodów, dlatego że nie wiem jakoś bywam uczestnikiem różnych śledztw na szczęście nie jako oskarżony ale, ale z różnych jako poszkodowany czy jako jako świadek i czy policjanci mówią czasami jak się odważnie otworzyć promującym przerażeni sytuacją, że ich to, iż to, iż to po prostu z niesmaczną też o Obrze zaś te no z drugiej strony mówią, że dostaliśmy takie podwyżki że, że mamy pod tym względem znakomicie odcinek tego nie chce trafić tracić, ale ci co np. są 4 mają wysługę emerytalną niż wynagrodzenia do tej usługi Domino pani za pół roku odchodzono istnienie nie jest w stanie tego wytrzymać, więc ja myślę, że ci ludzie mogą jakoś to dokumentować te wszystkie przekroczenia władzy nadużyć tak samo prokuratorzy tak wiadomo, że jednak jest trochę świadomy prokuratorską wystarczy zajrzeć do różnych raportów lex Super omnia tracą prawo nie wchodzi taki szczegół jak przekroczenie uprawnień, ale pokazuje pewne nagrody nie do końca uzasadnione na pewno prokuratorów awanse nie będzie niektóre sprawy uzasadnionym jest on jest także jesteśmy pozbawieni pamiętam, abym komisji ścigania bardzo duże opóźnienie nie może nowego wątku otwierać, bo czas nam się skończyły ten wątek i tam byli milicjanci opowiada jak było to było bezcenne źródło informacji o Piotrze bardzo dziękuję za tę rozmowę mam nadzieję, że rozpoczęliśmy w ten sposób kampanię na rzecz dymisji szefa MSW i szefa komendanta głównego policji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA