REKLAMA

Klimat i rolnictwo, a katolicyzm: spojrzenie teologiczne wspiera panowanie człowieka, czy inspiruje do zmian na lepsze?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-08-17 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz teraz czas na lektura magazynu kontakt, a więc magazynu katolicką lewicowego lewicy katolickiej to zaraz ewentualnie sobie doprecyzujemy wydają się bardzo ciekawy nowy numer kontaktu jest właśnie poświęcone jest w kwestii rolnictwa i produkcji żywności co oczywiście istotne z tej perspektywy, że rolnictwo transport budownictwo, ale szczególnie rolnictwo to są kolejne sektory czy sfery właśnie naszej produkcja może życia społecznego Rozwiń » indywidualnego, które jak wskazują eksperci specjaliści będą musiały ulec zmianie ze względu na kryzys klimatyczny pozostałe kryzys ekologiczną transformację energetyczną rozpoczęliśmy właśnie szczególnie w transporcie produkcja energii tak teraz następne są rolnictwo transport i budownictwo no i ten magazyn kontakt zdają się o tyle ciekawe oczywiście, że jest to perspektywa teologiczna czy katolicka i społeczna, a więc państwa gościem jest teraz Anna Suns z magazynu kontakt prowadząca to wydanie dzień dobry dzień dobry właśnie zastanowią się co panią albo co redakcje zainspirowało właśnie do zajęcia się tym tematem, a zaraz zdradzę, dlaczego mnie szczególnie intryguje zastanawialiśmy się nad tematami, których jeszcze nie poruszyliśmy niebo mimo tej strony właśnie filozoficznej Teologicznej też i wydaje nam się za rolnictwo to jest tak jak pani mówiła jeden z działów naszej aktywności ekonomicznej, który jeszcze nie Zbigniew Starzec i nawet nie zaczął tak naprawdę przechodzić tej transformacji, jaka będzie potrzebna, żeby dostosować się do zmiany klimatu, żeby zapobiec dalszej zmianie klimatu będzie też konieczne na takim poziomie głębsze niż tylko zmiany technologii czy to będzie bardziej zmiana też naszym podejściu w ogóle do produkcji żywności tutaj zaczynają właśnie chodzi w tej kwestii bardziej, a ta głębsza kwestia bardzo filozoficzne no właśnie to wydają się szczególnie istotne ważne, czyli ta zmiana kulturowa albo zmiana filozoficzna no i teraz jeszcze a jakby abstrahując od waszego waszej perspektywy tego jak wy się z tym życie to chciałam panią właśnie zapytać jak pani ocenia no taki wpływ teologii katolickiej na to jak katolicy postrzegają właśnie wyzwanie związane ze zmianą klimatyczną szczególnie ze zmianą z produkcją żywności, bo wy przekonuje czy i podaje przykłady, że teologia może inspirować do zmiany właśnie tego jak produkujemy żywność na uproszczeniu lepsze z drugiej strony myślę, że są argumenty by wskazać, że właśnie takie niepewne chrześcijańskie czy katolickie chrześcijańskie paradygmaty o tym, że człowiek jest w centrum i w zasadzie jemu podporządkowane jest cały świat, ponieważ jest wyjątkowe ze względu na swoją duszę swoją siłę, że to właśnie jest źródłem takiego destrukcyjnego funkcjonowania człowieka, ale też taką tarczą przed tą zmianą to znaczy takie bym powiedziała bardzo metro centrum te podejście nie ma czy widzi pani tę dyskusję czy nasze toczy właśnie w pani perspektywy środowisko wśród katolików jak to wygląda jak kryzys klimatyczny właśnie wpływa zdecydowanie toczy się dyskusja i myślę, że bardzo dobrym tekstem, który z tym, że zmierza w naszym numerze jest wywiad z francuskim jezuitom wiele razy pan właśnie za uwagę na to, jakie były nurty teologii nie tylko w najnowszej tam encyklice o ekologii laudatosi, ale też wcześniej różne ten rok teologia różnych innych papieży, które zwraca uwagę na to, że to co się myślało o tym jak powinna się czym sobie, że nie podano nie jest jednoznacznie związane między zagra w centralnym, aczkolwiek myślę, że ten wywiad w ogóle by cel numer to rozpoznaje, że też wymaga też naszej zmiany w myśleniu, że to jest także dozy już teologii katolickiej różne nuty i różną miały przewagę i różnych momentach i 11 zależy należy zadanie, abyśmy nie bardziej skupiali się i szli w kierunku rozumienia matury i człowieka jako niezależnych od siebie jako część większej całości jednogłośnie na myśli ten nurt, który reprezentuje encyklika laudatosi myślenia o człowieku i ekologii w kategoriach ekologii integralnej, czyli tego, że jesteśmy częścią ekosystemu i i że jesteśmy właściwie się odpowiedzialni zatem ekosystem i to, że tak jak często właśnie służy suwak czyńcie sobie ziemię poddano tonie oznacza, że wykorzystuje jedzenie dla własnych celów bez poszanowania to oznacza korzystajcie z własnej odpowiedzialności, aby nie zakłócić tego jak jak natura funkcjonuje i myślę, że to właśnie czy cześć tu jak system numerze jak spojrzymy głębiej teologią chrześcijańską to widzimy, że stworzenie jest niezdarny jest całości umiłowane przez przez Boga wobec tego jako część tego stworzenia jesteśmy powołani do tego, aby właśnie rozpoznać w naturze TDI jak rozpoznajemy naturze Dell to jest całkowicie zmienia to nasze podejście do tego, jakim wykorzystywać i jak z nią służyć właśnie, ale nie ma pani zgodzi, że w tej chwili to to takie rozumienie taka nazwa to interpretacja taka wykładnia to jest coś bardzo mało rozpoznanego czy rozumianego albo wyznawanego przez absolutna mniejszość katolików w Polsce myślę, że to jest to jest proces, które się odbyć i i właśnie potrzeba dużo pracy i potrzeba jest też rozpoznania, jakby historii kościoła i tego, że na jest jest też sporo do naprawienia inna na pewno nie należy też uważa, że jesteśmy już dobrym miejscu, że wszystko załatwione ale, ale myślę, że właśnie jest to pewna inspiracja też dla katolików, aby zrozumieć głębiej, jakby to, dlaczego są powołani rozumienia z UB swoje miejsce we wszechświecie to, o czym jest natura może wtedy bowiem do tego właśnie tego zdania, że teraz życzyć sobie dzień organu że, że to jest często powtarzane jak my myślimy sobie o tym, jaka jest zbiegli koncepcja władzy, bo tutaj chodził jak jakąś formę władzy to czy one właśnie poddawania czegoś jak myślimy sobie o tym jak i przykład daje Jezus tego czynu, o czym jest tak naprawdę siłacze jest władza nie oddaje siebie za za ludzi miłość tak dużym, jeżeli zaczynamy rozumieć siłę w ten sposób, że chodzi tutaj oddaliśmy to zupełnie też zmienia nasz sposób patrzenia na to co może nawet 5 sobie ziemię poddaną i jest jest drugą drugim problemem czy takim wyzwaniem na drodze zmiany produkt w produkcji żywności oczywiście diagnoza jest związana nie tylko z kryzysem klimatycznym, ale w ogóle spustoszenie jak, w którym takie ekspresyjne przemysłowe szczególnie wielkoobszarowe rolnictwo wspierane przez filozofię Unii Europejskiej powoduje i drugim problemu oczywiście jest taka perspektywa ultra kapitalistyczne czy taka wolnorynkowa prowadząca do wprowadzenia właśnie tej lub towar wieniec ktoś mówi czy no bo postrzegania żywności jak towaru każdy każdy inny w fakcie co kilka sekund statystycznie umiera z głodu dziecko, a my wyrzucamy 13 żywności, więc problem oczywiście też system społeczno-ekonomiczny filozofia, która mu towarzyszy ale, podsumowując to i tak mogła pani Dec tak już konkretniejsze przykład podsumowuje, przechodząc do filozoficznych teologicznych rozważań coby było chrześcijańskie rolnictwo bez bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie chodzi tutaj w ogóle zmiany naszej relacji z naturą to jest ciekawy aspekt tego jak właśnie pani powiedziała, że w naszym kapitalizm społeczeństwie myślimy ona dużego towarze i czym to jest jakby dla nas to dla naszej konsumpcji, a jeżeli byśmy zrozumieli, że jesteśmy częścią ten natury, że to jest właśnie te stworzenia SDR to nagle zaczęliśmy myśleć o tym w jaki sposób możemy uprawiać żywność, abyśmy byli razem z tymi cyklami natury zespole i mamy bardzo dobry przykład tego też nasze numerze w art. Mateusza ciasno, który jest rolnikiem, który prowadzi rolnictwo regeneracyjne i tutaj właśnie przechodzę do konkret duże, że jest rolnictwo, którym myśli się o tym jak uprawiać ziemię w sposób, który nie zakłóca właśnie współpracuje z cyklami natury, więc np. jak hodować wiele rodzajów roślin na 1 terenie, aby zapobiegać utracie wody utracie minerałów dzienni, aby doprowadzać do tego, że jest naturalne środowisko dla różnych owadów czy innych gatunków, które wspomagają ten ekosystem jak myśleć o tym, żeby rośliny były dopasowane do terenu, żeby nie trzeba było nawozić dużą ilością sztucznych nawozów do wszystko jest możliwe tylko się właśnie zmienić sposób myślenia na to jak możemy współpracować z, a nie jak używać dużej ilości różnych środków chemicznych, aby to jakoś utrzymywać sztuczny tylko ciągle wydaje się taka wypowiedziała wyzwanie dla jednostek, które mają w sobie tyle determinacji czy zaangażowania może czasem nawet pieniędzy, a system ogólne i systemy społeczne ekonomiczne, ale wydaje się też filozoficzny no i wydaje się, że jednak wynikający również tych chrześcijańskich korzeni naszej kultury no przed prowadzi jednak prowadzi do tego, że taki rodzaj rolnictwa bardzo trudno realizowali to znaczy to jest jakiś wyjątek potwierdzający regułę jak myślę tutaj tak mamy też aspekty oczywiście systemowe agenta to jest bardzo istotne i ruszamy też kwestie związane z polityką Unii Europejskiej jak rozwijała wspólna polityka rolna to, że bardzo duże było pieniędzy przeznaczonych na utrzymywanie dużych przemysłowych form rolnictwa to się stopniowo zaczyna zmieniać i stopniowo są wprowadzane bardziej zielone polityki jakości nie jest wystarczające cały czas właściwie utrzymuje się otrzymujesz ten system produkcji żywności na no właśnie na formę przemysłowej potrzebne są tak naprawdę systemowe zmiany IG pieniądze będą przeznaczone na wspieranie właśnie tego typu regeneracyjnych pora rolnictwa no oczywiście jest taki 1 aspekt kulturowy, który myśli to bardzo trudno rozdzielić tak naprawdę coś kulturowe co jest związane z naszą religią oczywiście religia jest kulturowa, więc chodzi tutaj odnowienie tej cenie tego rozumienia teologii które, który jest w zęby to jest ciekawe też mogę wspomnieć o fragmencie art. Carlos gra takiej ilości, która pisze o Starym testamencie rolnictwie Starym testamencie o tym jak ja myślało w ogóle o ziemi US w czasach biblijnego Izraela jak myślano Nascar, żeby coś 7 lat w ogóle zostawić zupełnie ziemia mogła się odnowiciel były wpisane w tę kulturę takie rytuały, które pozwalały na to, żeby właśnie zostawić, jeżeli miejsce na odnowienie się myślę, że mamy takie przykłady nawet właśnie w historii ligi jak jak możemy myśleć, że Ministerstwo Rolnictwa i wyzwań jest rewolucja to znaczy to co proponujecie biorąc pod uwagę realia rozumienia Biblii teologii przez katolików każda ze w Polsce, że przed katolikami, jakby taki rewolucja trochę w myśleniu, jeżeli chodzi zatem ma tak rolę ognistych ludzie także by to jest rewolucja myślenia jednak wszystkich chyba niezależnie od od wiary tak naprawdę to 6 zmiana nic tylko rozwiązana, gdy katolicyzm ale, ale myślę, że widać przykłady tego różnych kontekstach chociażby właśnie wśród wśród pewnej katolików we Francji, którzy założyli takie wspólnoty ekologiczne, które mają pokazać właśnie w jaki sposób może się zmieniać z broni stoi w ogóle sposób życia by dostosować się do do zmiany klimatu i umów jest tutaj właśnie bardzo związane zmyśleniem Teologicznym związane ze zrozumieniem naszej relacji z naturą naszej relacji z innymi ludźmi właśnie z tą koncepcją ekologii integralnej, której mówi papież Franciszek, a więc na pewno są źródła inspiracji tylko by znaleźć ba na pewno znajdziecie państwo w najnowszym numerze kontaktu wspólna sprawa to jest tytuł temat tego numeru Anna Suns opowiadała o tych myślach, które przenikają artykuły analizy bardzo za rozmowę dziękuję trasy informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA