REKLAMA

Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś polska wieś?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-08-22 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
18:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie od pewnego czasu zaskakuje nas blokada na drogach na w naszym kraju najczęściej są to blokady organizowane przez Agro Unię jej dość krzykliwy lider pan Michał Kołodziejczyk zapowiada na nas, zbliżając się tydzień kolejne blokady 24sierpnia będą w województwie kujawsko-pomorskim na Lubelszczyźnie w Małopolsce i Wielkopolsce 25sierpnia będą na Mazowszu Podkarpaciu województwie wóz łódzkim Wielkopolskim i Warmińsko mazurskim cóż Rozwiń » demokracja tak jest, że jak się czasami komuś coś nie podoba to w różny sposób wyraża swój sprzeciw, ale ta coraz bardziej dokuczliwa też akcja każe postawić pytanie, o co chodzi, jaki jest rzeczywisty stan polskiego rolnictwa czy rzeczywiście Agro Unia słusznie wskazuje nierozwiązane problemy czy może chodzi tylko o to, że jej lider chciałby zaistnieć na polskiej scenie politycznej jak to się kiedyś udało panu Andrzejowi Lepperowi, który przecież też swoją karierę zaczynał od blokad jest z nami teraz pan dr Jerzy Plewa, który naszym tak głównym negocjatorem do spraw rolnictwa podczas negocjacji akcesyjnych pracował potem w komisji europejskiej pełnił wysoką funkcję dyrektora Dyrekcji generalnej rolnictwa i rozwoju wsi dziś jest ekspertem biuro dzień dobry dzień dobry państwu nowy czy pana zdaniem po tylu latach w unii europejskiej, kiedy to wydaje się właśnie, że rolnictwo uzyskało ogromną pomoc w właśnie z faktu członkostwa rzeczywiście jest tyle ciągle niedobrego złego, że są podstawy, aby organizować tego typu protesty to przede wszystkim chcę powiedzieć tak rzeczywiście rolnictwo uzyskał dużą pomoc, bo od początku ostatniej most na samych rolników w ramach wspólnej polityki rolnej wpłynęło 65 000 000 000EUR są olbrzymie pieniądze na dopłaty bezpośrednie 42 000 000 000EUR na rozwój obszarów wiejskich jest to jak duchowych i to pomnożony przez 4 i kół po wychodzą od zawodu, ale jak widać same pieniądze są istotne jest również kwestia w jaki sposób są wydawane co się dzieje obecnie w rolnictwie nie jest my nie zajmuje się polityką ale, żeby się polityką rolną ocenia poszczególnych liderów, ale to co widzę w rolnictwie 1 budzi wiele niepokoić nie tylko rolników, ale myślę ekspertów rolnicy przede wszystkim chyba są niezadowoleni z tego w jaki sposób w Polsce rozwiązuje się problemy związane za pańskim pomorem świń ASF to jest chyba główny powód, ponieważ to co się dzieje w Polsce wodny możliwy duży wygaszenie produkcji wieprzowiny na większym obszarze Polski już prawie połowa obszaru Polski jest w strefach albo pierwszej drugiej trzeciej, czyli tej zagrożonej albo, które tam, gdzie są restrykcje, a więc widać wyraźnie, że to powoduje duże napięcie, ale nie tylko rolnictwo stoi przed wielkimi wyzwaniami i myślę, że kwestie związane chociażby z wprowadzaniem nowej polityki rolnej nie zostały dokładnie to przez komunikowane rolnicy myślenie są dobrze poinformowali i brak dialogu dla wyjaśniania spraw powoduje napięcia także wydaje się, że jest bardzo duże w rolnictwie polityki, a w Polsce mało polityki rolnej i to powoduje taką sytuację, gdzie rolnicy są niezadowoleni chcę zwrócić uwagę, że na fakt, że niektórzy uważają, że bardzo trudno spotkać zadowolonego rolnika rolnicy zawsze narzekają, ale co innego jest narzekania co innego niezadowolenie rozczarowanie tym co się stało myślę, że rolnicy też trochę daliśmy wciągnąć tą politykę, a nie politykę rolną i nie zadbali o swoje interesy tak jak mogliby zadbać mają ich reprezentację w Brukseli w ramach pewne chociażby COPA-COGECA mają różne organizacje w Polsce, ale jak widać to nie funkcjonuje mimo tych olbrzymich pieniędzy, które dla rolnictwa trafiły norma mówi, że komisarza z Polski, które zajmują rolnictwem, ale rzeczywiście nie chce pan wciągnąć w rozmowy polityczne na to chciałem prosić o rozwinięcie tego wątku, bo wydaje się, że to wymaga pewnego wyjaśnienia powiedział pan, że to jest taki sektor, który czekają olbrzymie zmiany rozumiem, że nawiązuje pan te też przynajmniej do zielonego ładu i do wielu działań, które również muszą mieć miejsce właśnie w rolnictwie a aby uczynić go bardziej ekologicznym mniej emisyjnym no i tutaj ja przynajmniej z moich rozmów między nich właśnie z komisarzem Januszem Wojciechowskim słyszałem to wynika z tych rozmów czy akurat polskie rolnictwo będzie miało bardzo łatwo z tym przedstawieniem się ze względu na swoją strukturę na torze gospodarstwa są to, że no i że właśnie wprowadzanie tych zasad zielonego ładu powinno pójść gładko czy rzeczywiście właśnie widzimy ani jeśli wszystko jest tak dobrze, dlaczego rolnicy są niezadowoleni wydaje się, że brakuje takiego rzeczywistego przekazu o zagrożeniach, bo w momencie, kiedy ogłoszono zielony ład to na początku były tylko same obawy, że to w ogóle nie ma sensu w innych państwach rolnicy zaczęli się przygotowywać młodzi rolnicy zrzeszeni również w Brukseli wyrazili bardzo pozytywną opinię o tym, chociaż widzą zagrożenia oraz na początku była negacja teraz mówi się, że to właściwie niczego nie będzie wymagał od Otóż niestety to nie jest prawda, ponieważ wprowadzenie zielonego ładu nowej polityki rolnej będzie wymagało dużego wysiłku trzeba rolnikom o tym jasno powiedzieć i pokazać szczegóły przede wszystkim my nowe środki na wspólną politykę rolną nie będą taki łatwy sposób dostępne również dla małych gospodarstw, ponieważ trzeba będzie wykazać skali również w kraju, że 40% środków z pierwszego filaru będzie przeznaczone na działania związane z klimatem i ochroną środowiska 30% 35% z drugiego filaru działania również związane z ochroną środowiska przyczynę dopłaty do tzw. obszarów trudnych warunkach gospodarowania będą wliczane tylko 50% do tych 35, a więc widać wyraźnie, że środki będą kierowane na działania proekologiczne pro klimatycznych na uzyskiwanie odporności na cyfryzację jak spojrzymy na to co się dzieje w Polskim polskimi środkami widzimy, że przede wszystkim politycy deklarowali, że będą walczyć o zrównanie dopłat bezpośrednich i jakby ignorowali ważność drugiego filaru, czyli środków na rozwój obszarów wiejskich i środki przesuwali z drugiego filaru do pierwszego, a teraz pierwszym filarze potrzeba będzie 25 wątków z budżetem 25% środków z dopłat bezpośrednich przeznaczyć na Eko schematu, czyli nowe programy związane z jakim w drugim filarze także pensja przesuwania środków jest no, jakby na problematyczny, a więc, dlaczego pan jeszcze wiele już na czym miałoby polegać właśnie na co konkretnie mają być wydawane te pieniądze na jakiego typu działania, bo najczęściej kojarzymy tutaj my konsumenci to właśnie tzw. żywnością ekologiczną i słusznie tu może jest jakaś nadzieja, że jeżeli tych dopłat na ten sektor będzie więcej to będzie trochę tańsze, bo czasami widzimy w sklepach, że ta żywność jest kilkakrotnie droższa niż nota nie oznaczona jako jako ekologiczne i mnóstwo ludzi mówi to jest dramat to w ogóle na to mnie nie stać myślę, że może to nie jest kilkakrotnie goście, ale wasz warszawskiej pracowni w szale różnica to nie zasadnicza jednak właśnie my opakowanie i wsparcie finansowe ma również te, które doprowadzić do wzrostu dostępności żywności w Polsce jest na to jednak, ale dużo żywności ekologicznej importuje, a więc można by było produkować w kraju było już 5% powierzchni upraw rolnych od gospodarstwa ekologicznymi, ale w ostatnim okresie nastąpił spadek i jest tylko 33, a że Obama zielonego o 33%, a dla zielonego ładu ma być 25% osiągnięte, a średnia unijna wynosi ponad 8% są państwa to 225% zostało osiągnięte także to są tego typu działania, które mają przede wszystkim zredukować zużycie nawozów sztucznych 25% do 2030 właśnie 25% produkcji ekologicznej do 2030 i również redukcję pestycydów i innych środków chemicznych, które nie są w życiu żywności, a także redukcję substancji takich jak antybiotyki np. czy to wszystko jest dobre dla konsumenta są kosztowne zmiany w Wolicy, żeby móc produkować muszą to czym zastąpić trzeba pomóc, ale właśnie trzeba pomóc w sposób inny niż dotychczas, bo tylko mówienie o tym, że wyrównamy dopłaty myślę, że to właściwie zbankrutowało i dlatego rolnicy są tak niezadowoleni, bo troszeczkę są też zagubieni w tym wszystkim, bo polityka jest skomplikowana, bo oni przychodzą dostarczany jest taki przekaz uproszczony wyrównywać dopłaty od opłaty zostały uznane nawet zostały zmniejszone z drugiego filaru środków jest znacznie mniej jeszcze będą przesunięte na pierwszy chwilę, a więc w razie czuję niepokój, że w naszym rolnictwie biorąc pod uwagę te wyzwania, które mamy dzieje się niedobrze tylko tyle mogłoby się znowu wrócić do tych protestów, których od, którego zaczęłam nasze spotkanie od tych zapowiadanych blokad, bo poza ASF, w którym pani już powiedział to akurat przynajmniej ci, którzy protestują pod szyldem AGROunii oni wskazują na takie dla nich problemy jak dominacja marketów ubezpieczenia nadmierny import żywności z zagranicy szkody łowieckie właśnie w ogóle nie ma tych elementów, która zwraca uwagę co więcej użył pan określenia, które w ogóle dla wielu ludzi pewnie wydaje się jakąś bajką o żelaznym wilku, czyli konieczność przejścia również polskiego rolnictwa procesu cyfryzacji no no tego też postulatach nie znajdą nie znajduje czy to nie jest właśnie te także działania rządzących potem są reakcją właśnie na te postulaty również rolników, które mają się trochę nijak do tych wyzwań, które są przed nami właśnie, które zostały już zdecydowane z punktu widzenia przynajmniej europejskiej unijnej wspólnej polityki rolnej ja myślę, że oczywiście nie tylko agonia istnieje jeśli reprezentuje część rolników są też inne zapatrywania na to cywilizacja nie jest rzeczą nową rolnictwo to jest obszar, gdzie tak naprawdę wielki potencjał cyfryzacji np. ulicą precyzyjne oczywiście u nas zakład w określonym zakresie może się rozwijać, ale nie tylko wiemy, że na wsi 70% ludności właściwie wszelkie dochody z działalności pozarolniczej, a więc trzeba poprawić jakość życia wsi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy do czego potrzebny jest szybki internet dlatego już w roku 2025 w ramach propozycji komisji plany są takie, żeby właściwie wszyscy mieli dostęp do szybkiego internetu czy to się w Polsce uda raczej trudno się tego spodziewać, ponieważ do tej pory właśnie środki na cyfryzację nie były w pełni wykorzystywany w poprzednich latach i przesuwane na działania dotyczące innych potrzeb także to jest bardzo niepokojące, ponieważ myślimy tymi utartymi torami i nie bierzemy pod uwagę na naprawę tych wyzwań raczej koncentrujemy się na sprawach, jakby doraźnych, a nie strategicznych chcę tylko po 1 rzeczy, bo ograniczenie importu jest postulat bardzo, że tak powiem trwały u nas, ale Polska eksportuje praktycznie 2× więcej żywności niż importuje mamy dodatnie saldo handlowe lub w eksporcie żywności i o ponad znakomita większość tej żywności prawie 80% trafia na rynki Unii także rolnicy ci byli dobrze poinformowali NIK powinni wiedzieć, że jeśli będziemy mieli dostępu do rynków unijnych to w Polsce będzie nadmiar żywności czy to produktów mleczarskich czy drobiowych czy innych uczy od wzorców i warzyw chce by ceny na pewno spadną co gwałtownie, że ten postulat jest to bardzo populistyczne, bo oczywiście jeśli byśmy mieli nie do taką sytuację, że jesteśmy importerem netto to ograniczenie mogłoby tutaj coś zmienić natomiast my korzystamy z rynku unijnego jeśli chodzi o żywność przez ostatnie lata ten rynek się bardzo dobrze rozwijał i polscy rolnicy powinni o tym wiedzieć myślę, że ci bardziej świadomie wiedzą, a także ich reprezentacja jego prezentacji idzie, ale niekoniecznie precyzyjnie informują no właśnie to jeszcze króciutko 11 element ubezpieczenia to też jest w tych postulatach czy to ubezpieczenia jeszcze taki to są oczywiście na ubezpieczenia to różne formy ubezpieczeń są formą ubezpieczenia wzajemne z również propozycje do współ, ponieważ ubezpieczenia to jest dodatkowy koszt dla rolników są możliwości korzystania z również nawet wsparcia unijnego na ubezpieczenia tutaj to należy opierać się nie i tylko potrzebny jest działanie w tym zakresie nie tylko decydentów, ale również rolników, bo ubezpieczać się trzeba zawczasu nie w momencie, kiedy np. już wystąpiła susza albo powódź także tu generalnie potrzebna, a praca u podstaw tłumaczenie zachęcanie i tworzenie instrumentów po stronie rządowej, którędy zachęcił zachęciły rolników do tego typu działa no to zachęcamy wszystkich nie tylko działających w AGROunii do właśnie takich jak edukacji no to rzeczywiście tak, bo musimy skończyć bardzo krótki tylko chcę powiedzieć także jeśli chodzi o te wyzwania klimatyczne środowiskowe poleży w interesie rolników, ponieważ oni właśnie ich praca i wysiłek, ale jest rezultaty tej pracy zależą od największym stopniu od klimatu i od środowiska i długofalowo rolnicy mają interes w spełnieniu tych dość trudnych wymagań związanych z zielonym ładem z ograniczanie inwestycji, bo z działaniami klimatycznymi i tutaj potrzebna jest wizja, a nie tylko właściwie doraźny łatanie dziur i brak bardzo długofalowej polityki bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia pan dr Jerzy Plewa ekspertem Europy z nami dziękuję bardzo, przepraszam informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA