REKLAMA

Chuligaństwo stadionowe - spojrzenie psychologiczne i prawne

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2021-08-22 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli o sporcie mówili o sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu w naszym kolejnym gościem jest dr Marcin Kamiński adwokat, a także autor książki chuligaństwo stadionowe problematyka prawna kryminologii na psychologiczne kłaniam się panu panie doktorze dzień dobry pani rektor o stadionach kibicach ruchu społecznym, jakim są fani piłkarscy powstało już wiele książek wiele prac naukowych również chuligaństwem Rozwiń » stadionowym zajmowała się policja zajmowali się dziennikarze pan postanowił spojrzeć na NATO co dzieje się na stadionach i jest w niezgodzie z prawem z naukowego punktu widzenia i najpierw nim przejdziemy do poszczególnych rozdziałów Pańskiej książki tych wybranych, o których z pewnością chciałby pan powiedzieć to to zapytam, skąd w ogóle zainteresowanie pana tą tematyką, żeby opowiedzieć między rozwojem żądała tylko może cofnąć się kilka lat w 2013 roku ma gdzie w tym roku ukończyłem wydział prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim pisałem rozprawę magisterską związaną z prawem karnym na temat konsensualne metody rozwiązywania sporów prawie karnym pani było to skazanie bez rozprawy i była wówczas na czwartym roku później zacząłem piąty rok psychologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczynałem seminarium doktorskie na Uniwersytet na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i chciałem połączyć moją wiedzę zarówno psychologiczna, kiedy zapragną byłem zainteresowany prawo karne wskazałem budo okres 2 lat o euro 2012, które odbyło się w Polsce mieliśmy nową ustawę o bezpieczeństwo imprez masowych w 2010 roku w trakcie euro doszło do różnych zdarzeń związanych z działalnością aktywność chuliganów stadionowych chociażby po meczu Polska Rosja w Warszawie i ja też osobiście znałem osoby, które nie tyle należały do grona takich chuliganów stadionowych natomiast uczęszczały na mecze i o owym okresie zajmowałem się też problematyką pewnego rodzaju grup związanych z takimi patologiami społecznymi moją pracę z psychologii pisał na temat prostytucji ukazała się na 2017 roku w formie monografii naukowej i łącząc praktykę, łącząc wszystkie NIO wątki stwierdziłem, że interesujące byłoby spojrzenie na problematykę chuligaństwa stadionowego z punktu widzenia zarówno prawa jak i psychologicznej stwierdziła postanowiła zbadać czy jest możliwe przełożenie badań psychologicznych na pewne kształtowanie prawa zmiany wprawie stosowanie prawa i reż z tych z tej przyczyny podjąć takiej tematyki tak zastanawia mnie czy aby nie nie wszedł pan w uliczkę która, która za chwilkę się skończy, dlaczego o tym mówię, bo chuligaństwo stadionowe było przynajmniej w Polsce wciąż gdzieś wybrzmiewa w przekazach medialnych, ale charakterystyczne dla okresu lat dziewięćdziesiątych właściwie zbiegło się z przemian z okresem przemian ustrojowych im dalej w dzisiaj brnęliśmy w pozytywnym znaczeniu tego słowa kapitalizm, tym bardziej komercyjna stała się ta ta sztuka futbolu także także dla fanów komercja z kolei poziom pociąga za sobą urynkowienie także takiej takich rzeczy jak wejście na trybuny i sprzedaż biletów, która krótko mówiąc wejściówki nie są dla wszystkich to w jaki sposób naturalny sposób też chuligaństwo eliminuje pan podziela ten pogląd, że moim zdaniem chuligaństwo stadionowe na 2 aspekty pomimo nazwy nawiązujące do stadionu chuligaństwo stadionowe przybiera postać stadionową i pozostawiono filmowa na myśli te wszystkie ustawki w Pogoni jak boli za kibolami tak dalej zgadza się z panem redaktorem, że na stadionach obecnie jest bezpieczniej na co wskazują statystyki zarówno policyjne jak też statystyki PZPN natomiast chuligani poza stadionami co dalej aktywni i badanie chociażby nawet pewne stron internetowych, na której na, które podejmują aktywności działo się swoimi działaniami skazuje na to, że są oni bardzo aktywni pozostawiona tak jak wskazałem tak, bo moje rozprawy doktorskiej na temat chuligaństwa osobie nowego przypadku działalności organów poza stadionami w tej pracy znalazło się około 10 stron, w których po prostu miałem z kolei przykładem takich zdarzeń, więc liczba ta jest znaczna oraz oczywiście ciasta zredukowała tę liczbę celem lepszej redakcji reklamę projekt syntezy tych zachowań natomiast tak jak wskazałem oni dalej podejmują działania tego, że działania pozostawione działaniu na stadionie w tym momencie skupiał się tak naprawdę głównie na stosowanie środków pirotechnicznych znoszeniu wulgarne czasami rasistowskich okrzyków i czasami zdarzają się bardziej niebezpieczne zdarzenia poprzez wtargnięcie na murawę, ale w tym momencie można stwierdzić, że są to wyjątki od reguły dobrze proszę pan zechciał powiedzieć od od kiedy mówi się właśnie chuligaństwem stadionowym w ujęciu kryminologii, kiedy kiedy, kiedy generalnie taki to jest taka komórka taki dział powstał za chuligaństwo sojowe mówi się w literaturze już od lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych jednak tak naprawdę w mojej ocenie najbardziej takie wartościowe prace powstały już w latach dziewięćdziesiątych dwutysięcznych mogę tutaj przytoczyć pracę pana prof. Przemysława Witkowskiego szalikowcy kolejna praca pana prof. Koprowskiego ulegania euro, bo w Polsce praca pana prof. Klubowicz chuligaństwo stadionowe studium immunologiczne, tak więc generalnie jest to tematyka, która już była poruszana dzisiaj 20 potem czy zgodzi się pan z poglądem, że jeśli chodzi o polską scenę tak nazwijmy chuligańskim również to jest ona nieco inna odosobniona w swojej genezie od tej strony mamy do czynienia choćby na Wyspach brytyjskich czy też w innych krajach każdy każde państwo swoją specyfikę, że ten ruch chuligański się rodził na początku był on w Polsce przynajmniej tożsame z ze sprzeciwem wobec opresyjne działania władzy nie wiem przypomnę rok osiemdziesiąty trzeci wystąpienia solidarnościowe podczas meczu Lechia Juventus później nie to co robili kibice no też było w jaki sposób przejawem sprzeciwu później przybierało to coraz bardziej, bo inaczej coraz większy wymiar jeśli jeśli chodzi o prezentowanie swoich poglądów aż wreszcie doszło do tego, że wkradła się to wszystko i siła i przemoc tak zgadzam i też chciałbym wskazać że, zapoznając się publikacjami te same chuligana stadionowego, bo właśnie, przygotowując się do o mojej obrony, pisząc pracę doktorską zapoznałem się ze znaczną liczbą zwanych Londynu i oni sami wskazują, że o osoby, która podejmuje taką aktywność w Polsce różnią się od osób, które podejmą taką aktywność na Zachodzie i z tego powodu np. ja mojej książce zawarłem rozdziału prawną pro Bono, czego nie odnoszą się do regulacji wprowadzanych w wielkiej Brytanii w Niemczech czy Holandii Francji Hiszpanii uznając, że naszą taktykę po kroku folk rock stadionowe jest odmienny od tego co dzieje się w Europie zachodniej, ale też, ale też, ale też pojawiają się już wątki podziały dotyczące choćby światopoglądu prawda tak oczywiście u nas nie może nie zauważyć, że na trybunach kieruje się światopoglądowo bardziej w 1 określoną stronę tak co przejawia się chociażby na hasłach wznoszonych zresztą męczące nawiązuje do poglądów literaturze wskazuje na to nastawiona występuje mowa nienawiści podaje kilka przykładów np. pojawiają się hasła anty islamskie palenie tęczowych flag itd. tak za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy sobie też po mówili o tym czym polscy chuligani różnią się od tych złotych w innych krajach co pan już poniekąd zaczął także chciałbym pana zapytać, jakie są wnioski spała z Pańskiej pracy badawczej przeprowadzonej, która została dziś skondensowana w książce, której dziś mówimy dr Marcin Kamiński adwokat jest z nami autor książki już państwo mówiliśmy o chuligaństwo stadionowe proszę byście państwo pozostali z nami tę audycję przy niedzieli o sporcie przy niedzieli o sporcie mówili o sporcie kłaniam się państwo ponownie dr Marcin Kamiński adwokat autor książki chuligaństwo stadionowe jest z nami dzień dobry czy pana słyszę panie doktorze no tak myśli to nie jest prosta prosta rzecz Zając zająć się przepraszam chuliganami w naszym kraju wielu wielu powodów po pierwsze, są rozmaite koncepcje, które dziś no opowiadają nam tę historię chuliganów stadionowych właściwie ta droga momencie, kiedy ten ruch się rodził jest dość odmienna od tej strony mamy do czynienia choćby na Zachodzie także myślę, że warto powiedzieć w Polskim prawodawstwie w związku z chuliganom stadionową, bo tutaj ci, którzy prawo ustanawiają reagowali na na wydarzenia bardzo często musi pan musi pan przyznać nie będąc gotowym na to, że takie zjawisko u nas w kraju może wystąpić zgadza się pan rektorami także w mojej pracy podkreślam, że zmiany, które wprowadzane były reakcją na pozytywne nastroje społeczeństwa, czyli bieganiu ostrzegam, że podejmowano działania w sposób nieprzemyślany reagowano spontanicznie zaostrzono odpowiedzialność karną co prawda osiągnie dobry atak na miano wicie zostało działania chuliganów stadionowych przeniesione ze stadionów pozostawione, jednakże poza stadionami, podejmując aktywności i mojej ocenie część tych zmian była niezasadna chociażby wprowadzenie instytucji tzw. zakazu klubowego uznałem za naruszające chociażby prawo do sądu zasadę nullum crimen sine lege mianowicie zakaz klubowy stosowanych w oparciu o regulamin prywatnego podmiotu ani ustawę, a więc reakcja, która odpowiada racji, że aktor karnej jest to działanie szpitala zabraniam panu osobie wkraczania w pewną sferę zostawią uregulowana jest takie szkoły w akcie prawa tak i też zostało tutaj dane osoby, które wobec, których stosowane są ośrodek są pozbawiane moim zdaniem konstytucyjnego prawa do sądu, ponieważ skargę na taki środek kieruj się do sądu administracyjnego, który rozpoznaje nie naruszenia przepisów kodeksu postępowania lustracyjnego zgłasza tego regulaminu tworzonego przez Pogoń trwa idąc dalej stwierdziłem także niezasadność podnoszenia reakcji prawnokarnej tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli danej osobie, zakładając przymus np. za założenie kominiarki grozi jakaś określona kara pozbawienia wolności i która tutaj załóżmy, że jest wysoka tak i równocześnie, jeżeli osoba założył kominiarkę i wkroczy np. na murawę rodzi analogiczna kara pozbawienia wolności to w takiej sytuacji dana osoba może stwierdzić, że jeżeli założyć kominiarkę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skończyła też na murawę tak, ponieważ kara będzie taka samo w mojej ocenie wystarczające jest stosowanie instytucji chuligańskiego występku, ponieważ instytucja ta pozwala na poniesienie dolną granicą odpowiedzialności karnej co stanowi adekwatną reakcję, więc państwo, jeżeli sąd, badając konkretną sprawę stwierdził, że dana osoba dopuściła się występu o charakterze chuligańskim automatycznie zobligowany do stosowania wyższej odpowiedzialności tak większość tych działań chuliganów stadionowych ma charakter właśnie, ulegając mu czasu zawarłem kilka wniosków, które z przedstawień krótkie syntezie mianowicie, badając statystyki policyjne podają statystyki PZPN stwierdziła, że tak jak wskazałem, że doszło do przeniesienia działalności organu stadionowych większym zakresie zostawioną pod zastąpią nie ma jednak zdarzają się pewne działania na stadionach z tej przyczyny, odnosząc się do teorii psychologii tłumu wskazałem, że zasadne jest zostanę redukcja anonimowości danych osób na stadionie wojska dałem mojej ocenie, badając materiały dostępne w internecie doszedł do wniosku, że często nabyła określone umowne nie ma służby porządkowe, a pojawienie się, jakie służby porządkowej na taki Trybunał bądź też policjanta Opera, czyli takiego obserwatora, o które nie jest w mundurze no jest w ciuchach cywilny mogłoby doprowadzić do redakcja nowości, ponieważ mamy monitoring, ale w sytuacji, gdy np. zostanie podniesiona sektorów KO taki monitoring wychwycił tego co dzieje się pod sektorów natomiast służba porządkowa bądź też potem mogliby dostrzec, więc automatycznie, redukując anonimowość możemy doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa, gdyż w teoriach dotyczących przyczyn chuligaństwa stadionowego, które nawiązują do teorii Moska dywanowe właśnie anonimowość redukuje pewnego rodzaju blokady, które każdy z nas posiada w sobie, które powodują, że nie podejmują się zabronionej działalności tak z odniosę się także do moich pan przepraszam za chwilkę pan będzie kontynuował natomiast 1 rzecz to w Polsce trwa odwieczna dyskusja jest właściwie takie przeciąganie liny między organami ścigania zarządzającymi klubami, a dziennikarzami również nie ma jak identyfikować jak identyfikować, bo inaczej jak definiować nie wiem chuligana, który nie ukradł staruszce portfel albo torbę, a miał na sobie jakiś emblemat klubowy czy mamy do czynienia ze stadionowym chuligaństwem czy czy nie panie redaktorze ja mojej pracy zawarłem własną definicję chuligana stadionowego wskazując, że chuligaństwo stadionowe działania, które naruszają normy społeczne, które przejawiają się stosowanie przemocy wobec osób rzeczy podejmowane z uwagi na poczucie przynależności do grupy kibiców lub przywiązania do określonego klubu sportowego stanowi przejaw lekceważenia tych norm niezależnie od miejsca podejmowania chili oraz mój, że dane chuligan dokonują rozboju na starówce zabiera jej torbę torebkę torbę tak ma w sobie dramat klubowe to jednak nie nie można uznać, że to konkretne działania podejmowane w związku z jego poczuciem przynależności do danej grupy chuliganów czy też poczuciem pełnej lojalności wobec klubu tak jakbym rozróżnia w tym zakresie, ale przy czym narracja medialna będzie taka chuligan klubu x dokonał rozboju prawda tak równie dobrze taka osoba może mieć na sobie np. książek i wątpię, żeby media podnosiły, że osoba, która należy do danego związku wyznaniowego dokonała rozboju taka liczba to w pewnym momencie przynależność albo inaczej sympatia klubowa piłkarska staje się dogmatem i zaburza troszeczkę ten obraz także w pracy badacza tak tak mi się wydaje tak, ale ja w mojej pracy podkreślają właśnie, że występują grupy kibiców chuliganów nowych kibiców, które podejmują różne korzystne działania, tak więc mojej ocenie przez pryzmat działań pewnych jednostek nie można postrzegać całej grupy tak jak szkoła może też zdarzyć jakiś obcokrajowiec dopuścić danego przestępstwa nie możemy wnioskować z jednostki na całą grupę tak tutaj rodzimy stereotyp no dobrze proszę kontynuować te wnioski by panu szedłem słowa pan zdaje się chciał opowiedzieć jeszcze kilku kolejnych tak mój taki główny wniosek co do stosowania prawa obecnie jestem praktykiem tak, które nie wezmą przeprowadzonych badań koszty badania okazało się, że osoby należące do mojej grupy eksperymentalnej jednak okazały się wyższe podziałem pewnych czynników związanych z agresją często tutaj ciążę to na praktykę prawa karnego i mojej ocenie w sytuacji, kiedy w danej sprawie mamy sprawcę, o którym wiemy, że należy do tej subkultury chuligana stadionowego Mączka dopuścił się właśnie ostatnia sprawa związana z takim uzbrojeniem jest to termin używany przez organ stadionowych krojeniem rodziny, która podróżowała na mecz i zabrano obcą bodajże 13 letnią koszulkę jest rozwój tak w tej sytuacji, że niewiele ma jest takim tle jest instytucja opinii na temat stanu stanu zdrowia psychicznego sprawcy art. 202 kodeksu postępowania karnego, że powołuje biegłych biegły psychiatrów, którzy też mogą zawnioskować biegłego psychologa i możliwe przeprowadzenie badania chociażby tymi testami prawdę zostałem tutaj z lipca 2 prof. Kasia i agresji pasa, którego można jest zbadanie poziomu agresji sytuacji, gdyż uważa, że dana osoba ma pod wyższy osiąga wyższe wyniki w poszczególnych czynnikach związanych z agresją możliwe jest zaproponowanie takiego takiego układu tak są porozumienia karne procesowe tak jak wspomniałem napisał na ten temat pracę magisterską z wielkim zwolnieniem porozumień procesowych i przygodą możliwe jest zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, kiedy oskarżony wyraził zgodę na oddanie się terapii w szczególności psychoterapii lub Psychoedukacji, więc sąd może zaproponować danej osobie, że zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności w sytuacji, kiedy pan pani poddasze Twittera nam osoba może zgodzić różnie, bo jeżeli zgodzi też opublikowana to podjęcie tej terapii, bo nie żyje nie podejmie sąd może zarządzić wykonanie kary tak i mojej ocenie w takiej sytuacji możemy osiągnąć wyższy poziom prewencji indywidualnej w stosunku do danej osoby niż sytuacji, gdybyśmy po prostu zawiesili wykonanie kary pozbawienia wolności taką osobę bardziej motywowana do tego, żeby podjąć pracę nad sobą, a w psychoterapia podejmowana jest przy współpracy ze specjalistami, więc jeden z tych wniosków i tutaj myślę, że to jest taka pewnego rodzaju wartość dodana mojej pracy pod kątem właśnie praktyki, gdyż jest to praca skierowana też do artykułów czy w tej sytuacji mogą korzystać z niej zarówno właśnie obrońcy w sprawach karnych jak sędziowie Kazimierz uwagę, że moje wnioski są zgodne z 1000 pięćdziesiątym trzecim kodeksu karnego, które dotyczy medyczny wskazujących na wymiar kary, ponieważ w artykule tę okazuje się, że są przy wymierzaniu kary musi brać pod uwagę warunki właściwości osobiste sprawcy zachowanie sprawcy chcieli, bo pogonić no i ich, że dana osoba jest pod pewnym kątem zaburzona w stosunku do ojca agresji tak o dajmy się słuszne ujęcie takich działań też, odnosząc się do klubów wskazałem, że w mojej ocenie obecnej sytuacji w niektórych sytuacjach są one są pokrzywdzone, chociaż formalnie ma status pokrzywdzonego mianowicie np. jeśli chuligani stadionowi będą na płytę boiska nie dojdzie do żadnych zniszczeń, gdyż jest to możliwe tak nie uszkodzą przy tym żadnych elementów infrastruktury stadionu w takiej sytuacji tak naprawdę klub nie ma uszkodzenia mienia lub nie ma statusu pokrzywdzonego, a natomiast taka ukradł np. zamyka się daną Trybunał ponosi konsekwencje ekonomiczne tak, a konsekwencje komunistą także na trybunach mecz odbywa się bez udziału publiczności i w takiej sytuacji tak naprawdę klub ma konsekwencje, jakie pan redaktor skalą konsekwencji komisja natomiast droga do uzyskania jak już odszkodowania od sprawców jest długa skomplikowana, bo w tej sytuacji jedyną drogą jako jedno tylko z powództwa cywilnego sprawdzeniu konta 415, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany do naprawienia tak jednak tutaj trzeba ponieść opłatę 5% wartości przedmiotu sporu postępowanie trwa długo wizja zaproponowałem, aby wprowadzić instytucję nawiązki na rzecz klubu tak, że organizatora imprezy masowej nawiązka kodeksie karnym orzekana jest do kwoty 100 000zł, więc w uważam, że tutaj też byłaby zachowana prewencja indywidualna prewencja generalna klub odzyskiwał w pewnym zakresie środki i zakończyło się też dom mogłoby zakończyć pewnego rodzaju szantaż, gdyż spotkały się też takimi poglądami, że kluby bywają szantażowane zasadzie, jeżeli nie spełnią pewnych postulatów środowiska to np. właśnie środowisko stara się o to, żeby kolejny mecz odbył się zamknięty Trybunał bądź w ogóle bez kibiców tak i to mogłoby rozwiązać część problemu, a na pewno poprawiłoby sytuację klubu pod kątem tak pan redaktor zauważył finansowe to jeszcze to jeszcze 1 rzecz dotycząca ustawodawstwa pańskim zdaniem mamy myślę o narzędziach instrumentach prawnych wystarczające instrumenty by bez chuligańskich stadionowe poza stadionowym, bo tutaj myślę, że problem jest większy walczyć nie wiem ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wszystkie inne te, które powstały tak jak pan mówi często ad-hoc są wystarczające ja zaproponowałem tak naprawdę 1 zmianę wprawie wskazałem na kilka przepisów ustawy o bezpieczeństwie masowym imprezom, które należałoby w pełnym zakresie dostosować, ale to, jakby niezwiązane bezpośrednio z działalnością chuliganów stadionowych i uważam, że narzędzia prawne są wystarczające natomiast należy je egzekwować tutaj, nawiązując znowu do tej służby porządkowe to przykładowo art. 50 ósmy ustawy o bezpieczeństwo imprez masowych analizuje zaniedbania w zakresie warunków bezpieczeństwa określonych w tej ustawie zaniedbania ze strony organizatora tak i ta ustawa wskazuje, że organizator zobowiązany do zapewnienia udziału służb porządkowych, więc sytuacji, kiedy np. na danej Trybunał nie ma tych służb porządkowych organizator nie spełnia wymogów, bo nie zapewnia udziału służby porządkowe w niej udział służby porządkowej pomysł na 12 trybunach w stosunku do 4 trybun moje mojej ocenie spełnieniem wymogu, więc organy ścigania, badając daną sytuację pod kątem działań chuliganów stadionowych mogłyby zwrócić uwagę na to czy nadanej dróg nie znajdowała się nie znajdowała się służba porządkowa i ewentualnie wyciągać z tego tytułu konsekwencje w stosunku do organizatora, więc narzędzia są natomiast kwestią oddzielną stosowanie tych narzędzi to kwestionuje praca operacyjna policji będziemy musieli niestety kończyć naszą rozmowę, bo zbliżamy się do informacji Radia TOK FM dr Marcin Kamiński był z nami adwokat autor książki chuligaństwo stadionowe problematyka prawna kryminologii na psychologiczną dziękuję panu bardzo dziękuję serdecznie panie redaktorze zaproszeń państwo zapraszamy na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA