REKLAMA

KultOFFe: Hezjod, "Prace i dni"

OFF Czarek
Data emisji:
2021-08-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista Neo lat lista tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku wydział filologii polskiej i klasycznej Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam pana redaktora witam państwa dzisiaj pan profesor poleca poza dydaktyczne napisany przez greckiego epika Hezjoda prace i dni to jest praca powiedziałbym bardzo bardzo bardzo stara, ale Rozwiń » jakiegoś powodu wciąż wydaje się aktualna można by rzec panie profesorze tak tytułem wprowadzenia, że przez lot zdaje się nam mówić, że kultura ekonomiczna narodu zależy od jego kultury moralnej nie wiem czy pan profesor się ze mną zgodzi tak bardzo dobrze to pan redaktor ujął, dlatego że pracy nie jest droga nie należy traktować tylko jako pojednawczy jako poematu dydaktycznego w rolnictwie, ale jako dzieło niosący pewne przesłanie moralne i filozoficzne, które skupia się właśnie na wartości pracy na etosie pracy stąd przedmiot jest przeciwstawiany Homerowi, który hoduje temu etosowi walki etosowi rycerskiemu i myślę, że dzisiaj ważne jest właśnie, aby przypomnieć ten drugi etos etos pracy, który był Grekom może nie tak drogi jak to parki, a nie wszystkim, ale jednak bardzo wyraźnie zaznaczył się od cywilizacji greckiej no i oddziałuje to dzisiaj na cywilizację europejską do stanu w sensie jest to polemika ze swoim bratem PSM, który jak rozumiem w opinii jest dioda błądził tak to był spór rodzinny polegający na tym, że ojciec podzielił gospodarstwo w ten sposób, że część większą, ale trudniejszą do uprawy przekazał okazję dał i a ziemie najłatwiejsze do uprawy prezesowi właśnie, ale po sesji był człowiekiem, którego dzisiaj byśmy nazwali utracjuszy w dużej mierze stracił swoje gospodarstwo przede wszystkim na Polakach re swoich przyjaciół miary okrętami potraw był chłopem i w pewnym momencie postanowił zaskarżyć ten testament ojcowski uważając, że jest to niesprawiedliwe dostał mniejszy kawałek żywienie, uwzględniając tego oczywiście, że był to kawałek jest ważniejsze ten spór doprowadził to sądu obu braci pierwszym rozstrzygnięciu chęci od czekał musiał część swojej ziemi oddać bratu no ale sytuacja powtórzyła ten znowu raz w tygodniu mających i drugi proces groził tym razem prawdopodobnie też sobie by przegrał sędziowie byli opłaceni kupieni przez brata prezesa i wówczas właśnie napisał jak się zdaje ten poemat, aby wstrząsnąć sumieniami sędziów jednocześnie brata zaproponował bowiem rozstrzygnięcie tego sporu inne niż w sądzie polegające na współzawodnictwo nie właśnie w pracy, kto będzie lepszym rolnikiem ten od no cały ojcowski gospodarstwo tak właśnie, jakby mówić w tym poemacie jednocześnie jak w przedstawia warunki tego tej rywalizacji z pracy mówiąc mogę wybrać ten się niezbyt jesteś biegły rolnicy butach w związku z tym ja to wszystko opisze, kiedy co trzeba świat, jakie prace wykonywać i wszyscy razem jak będziemy widzieli inni jak postępować tylko sam jak takie warunki rozgrywki warunki tego sporu no oczywiście to jest tylko tło natomiast to przesłanie moralne jest krytyką wymierzoną niesprawiedliwości społeczną jest niedocenianie właśnie trudu rolnika, a przecenianie tych osiągnięć właśnie na polu walki w czasie wojny no to jest właściwie etos można powiedzieć pracy właśnie taki etos pracy organicznej pozytywistyczne, który przeciwstawia jest właśnie romantycznej wizji walki noszącej stałe, a przecież przynoszącej tak naprawdę śmiesznie niskie pojawia się w tym w tym tekście taki motyw sprawiedliwości i właśnie pożytków ze sprawiedliwości, ale jednocześnie okazuje się, że te negatywne cechy które, które znamy może z obcowania z urzędnikami państwowymi różnego szczebla dzisiaj to były cechy, które istnieją od tysięcy lat tak no niestety w ma krew od tutaj taką maksymę UE, która ustalana jest dzisiaj, choć niewielu wie, że odchodzi odchodzi żadna praca nie hańbi ani tylko lenistwo i to jest maksyma wymierzona właśnie wobec sędziów arystokratów, którzy tracą się nie trudnili, a właśnie poprzez swoje łapownictwo poprzez swoją pazerność pewne mińskiego życie wielu rolnikom, doprowadzając ich to bankructwa, więc jest to przesłanie jak najbardziej współczesne pełne takiej prawdy moralnej, jednakże jego historii nie jak widzimy niegdyś słuchane i można powiedzieć, że to wołanie Hezjoda było wołaniem na pusty, dlatego że choć Grecy cenili pojedzie SS dioda to jednak zawsze bliski im był etos homeryckie etos walki, choć nie zawsze, bo mamy jako takie piękne świadectwo i z czasów antycznych pewne desa, który opisał spór jest jota z Homerem NIK, który odbył się na wyspie Eubei w mieście hali ich z okazji i igrzysk wydanych przez króla gen Wiktora na części swojego zmarłego ojca anteną osa i w tym właśnie pozew, czyli taki gol nie można powiedzieć poetycki poeci rywalizowali ze sobą nie one oczywiście przedstawił wizję wojenną wizje etosu właśnie trojańskiego natomiast przedmiot miał przedstawić ci właśnie Energa i Chimera, czyli im pracę i dnie i klub gen Wiktor ku zdumieniu wszystkich zwycięstwo przyznał właśnie przez ludowi, a nie Homera owi, aczkolwiek nie zostało to dobrze przyjęte, bo np. tradycji greckiej funkcjonowało takie powiedzenie rozstrzygnięcie czy też sąd planet SA, które oznaczało głupie rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie bez sensu pewne, a mnie się wydaje, że właśnie król, kiedy aktor nie rozstrzygną poprawnie ten punkt, a firmujący właśnie prace, która przynosi korzyść człowiekowi ani nie TLK, które przynosi świeczki zniszczeni, ale jak wy tak powiem to określenie sąd Andersa funkcjonowało no to widzimy jednak Grecja nie przyjęli tego uznali, że wygrał ten spór jak na tropie Homer, a tylko głupota elektora spowodowała, że zwycięstwo zwycięstwo przyznał on efektowi wrócimy panie profesorze do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację już kilka minut o godzinie jedenastej 20 państwa i moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista ne laty lista tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku z wydziału filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj rozmawiamy o eposie dydaktycznym greckiego epika Hezjoda post zatytułowany noce dni oraz występuje też wersji nocy przez pracę pracę inni, ale występuje też wersji pracę i dnie tak, za które w efekcie klub z obydwoma wersjami informacje o 1120 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista ne laty ministra tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku z wydziału filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj sesję od i pracę i dni albo pracę i dnie, czyli o godności pracy o tym co nas hańbi czas nie hańbi co przynosi honor, ale powiem podzielę się z panem panie profesorze i ze słuchaczami, że oczywiście ten tekst jest w pewnym sensie obrazem czasów, w których powstał, ale jeżeli chodzi o pewne uzasadnienie albo może konsekwencje złego działania tutaj jest od w sensie mnie rozczarował, bo Hesji od w tym w tym poście pisze, że oczywiście tak jest lepiej tak jest gorzej to jest bardziej pożądane to mniej pożądane, ale powstaje pytanie no dobrze, a co, jeżeli druga strona podejmuje się tych działań właśnie niepożądanych hańbiących negatywnie ocenianych przez CEZ jod itd. itd. no Otóż ukarzą go bogowie tak to bogowie się zajmą można by powiedzieć, czyli w pewnym sensie ta odpowiedzialność, aby jakaś sankcja karna, która ma powstać jest cedowana na ten świat ponad ludzki czy nie ludzki raczej oczekiwałbym takich rozwiązań, które powiedzą Zobacz zastanów się te twoje moralne przekroczenia, a one jednak powinny mieć jakieś rozwiązanie wśród ludzi po pośród relacji ocen jakiegoś punktu wyjścia wartości, a tymczasem chodzi mówi no dobrze to jak nie będziesz dobrym człowiekiem to Poka pokażą czy bogowie pokonają no tak to tu jest problem tego rodzaju, obserwując życie wtedy jak inne obserwujemy dzisiaj widzimy, że UE taką często wiedzie się dużo lepiej niż ludziom pracowitym i sprawiedliwym jest to dylemat moralny, który domaga się pewnej odpowiedzi po serii opcją daje podwójną z 1 strony właśnie, wskazując na, bo to te ogólnie przede wszystkim jego drugi poemat dydaktyczny obok, a w Egipcie właśnie bogowie są sędziami ludzkich spraw, że nie u dzieci na słuchu i te łajdactwa nie udać na suchoty łajdactwa dokonane za życia, bo powieść wyzwanie start także w Hadesie dla to jest właściwie jedno rozwiązanie, ale długie nitki potędze poezji dlatego niechętnie od wierzy, że talent u otrzymał od mórz i to Muzy nauczyły do jak pisać i jest to pierwszy właśnie poeta kompletny, który podaje swoje imię to właśnie ja sesja w sposób tani to dzieło i się właściwie wierzy on moc przekonywania poezji przekonywania chłopa to okres dlatego PiS ten poemat, żeby powstrzymać działania swojego brata panie godne i niegodne działania sędziów więc, gdyby nie wierzę w to mocno się wstydzić właśnie Mikołaj ptaków to nie podejmował tego cudu powiedział, że jest on z góry nie skazany na niepowodzenie jednak stworzył dzieło zmyślą, że zawarte w nim prawdy już za życia wciąż tam ludźmi i każą im się zastanowić się nad swoim działaniem to jest właściwie można powiedzieć są warte niż w pierwszej walce, jaką znamy literatów greckim paczek zawartej właśnie ich praca i dniach niechęci opis przedstawia tam sytuację Jastrzębia Sokoła w zależności od tłumaczenia Słowika Otóż jakieś i tak to na Słowika śpiewającego politycznym i powiedzieć i ławie bo dlaczego ty się skończy wyjaśnia pożegnałem przecież ja jestem silniejszy prawo silniejszego stanowi, że mogę wszystko stawom zrobić mogę się odżywiać by puścić co mi się to i Tataj czasu właściwie odnosi się do moralności i honorowej, gdzie siła zwycięża nad dobrocią i tracą natomiast dla złota jest ona takim przesłaniem mówiącym o niesprawiedliwości tej sytuacji jednak bezbronny Słowik, który nikt mnie jak i Jastrzębiu owi nie powinien być średniego czasu traktowany tak samo jak właśnie sam sens, jaki powinien być tak traktowany przez swojego prawa Teresa i kupionych Sejm, więc ta bajka ma głęboki wydźwięk moralny okazuje niesprawiedliwość jednocześnie wiary Hezjoda to, ukazując niesprawiedliwość mówiąc o nich pięknej poetyckiej formie można jednak nic wstrząsnąć sumieniami słuchaczy i odwieźć ich od niegodnych ja panie profesorze czy słusznie wyczułem w tym poemacie pewne mimo graniczne wątki no trochę by tak niektórzy tak to interpretują no jest to świat męski zarówno świat Homera jak świat Hezjoda jest też świat rywalizacji wiemy, że częściej i męskość objawiała się właśnie tej rywalizacji pokonanie niedzielnego przeciwnika było Unii pewnego rodzaju stałą, którą się zyski dało inny ten przeciwnik był silniejszy nasze zwycięstwo było większej nasza sława większa jeśli chodzi o nie rywalizację kobiet to mniej ona w Grecji miała przypomnijmy, że obok też igrzyska w linki, gdzie występowali mężczyźni były też tzw. kraje, czyli zawody kobiece kobiety mogły pokazać swoją też sławę zwyciężczyń, więc do końca tak nie było natomiast problem i podejścia do człowieka w ogóle Grecji no był zróżnicowany jednak inaczej traktowano kobiety inaczej mężczyźni natomiast uchylić te nie widać również pewne postaci kobiece, które są ważne też te obroni, bo nie są przedstawiane właśnie na nic z bogami także te elementy są obecne, choć w roku rozmaitym jak w wymiarze traktowane i rozmaicie można dzisiaj interpretacji myślę, że ta mądrość też ponad czasowo ość pracy inni leży właśnie w podejściu do pracy czy też może relacji pomiędzy pracą systemem sprawiedliwości, kiedy przyglądamy się dzisiaj różnym demokratycznym systemom kapitalistycznym, czyli per capita jest demokratyczny to bardzo wyraźnie widać, że to, że ten słaby punkt to są prawnicy sędziowie i sądy w sensie uczciwi prawnicy uczciwi sędziowie uczciwe sądy to jest ten element systemu, który może przesądzić o tym czy ten kapitalizm stanie się sposobem rzetelnego uczciwego konkurowania ze sobą podmiotów na rynku czy też stanie się monopolem czy też jakąś formą znacznej przewagi 1 grupy na drugą, czyli co to co pewnie dzisiaj obserwujemy np. w stanach Zjednoczonych tak to jest znakomita uwaga, tym bardziej że właśnie minister widzieli sędziowie Stali się przyczynami stworzenia tego poematu natomiast sędziowie jako tacy zarówno ci HD się bogowie jak i ludzcy sędziowie są niewątpliwie odpowiedzialni za funkcjonowanie społeczeństwa i ten etos pracy właśnie, żeby się rozwijał zależnej od systemu sądowniczego niewątpliwie tak jak wojna ma swoje prawa, które często są łamane to jednak praca ten wymiar pracy w demokracji właśnie nie mógł być realizowane bez sprawiedliwości i funkcjonowania sprawiedliwych sądów, czyli jak upadek sądów korupcja sądów jest to właściwie można powiedzieć początek końca społeczeństwa, które pogrąża się w chaosie to bardzo dobrze było widać np. imperium rzymskiego prawo cywilne właściwie stanowiło fundament sukcesu tego imperium to na nim właśnie na prawie wspierały się wszelkie sukcesy z dnia, a korupcja trawnika powodowała zawsze chaos i upadek cywilizacji to właściwie można powiedzieć tego czy na starożytność i na to wskazuje również jako pierwszy jest od, które sam spotkał się z tego rodzaju niesprawiedliwością jak i diagnozować ją jako zagrożenie cywilizacyjne jak można sobie także niesprawiedliwość, która prowadzi do nieuczciwości ATA no niszczy właśnie jest jedną z tych ważnych jedno z ważnych elementów, który czyni pracę możliwą tak czy wtedy mamy do czynienia z ze zdrowym systemem prawnym do w momencie, kiedy co się dzieje to możemy nie konkurować możemy tę pracę ku własnej chwale i chwale społeczeństwa kontynuować a kiedy system staje się skorumpowane, kiedy system podlega tym wszystkim negatywnym czynnikom no to to początek końca można powiedzieć i ta k tu jest właśnie ten problem, który pan redaktor podnosi mianowicie nie rywalizacja musi być oparta na zasadach w sprawie innych warunków wyjściowych to znaczy, żeby wszyscy nie te same szansę wiadomo, że rozwój gospodarki demokracje oparte są na rywalizację ona jest wpisana w historię cywilizacji zachodniej właśnie od czasów rzymskich greckich, ale trzeba, aby zachowywane były właśnie reguły gry i system sądowniczy dbać powinien o te reguły gry, które powodują, że rywalizacja jest uczciwa i tylko wtedy ona sens, bo jeżeli widzimy, że rywalizacja jest właśnie skorumpowana nieuczciwa itd. to nie chcemy radę rywalizować wycofujemy się jest to właśnie taka emigracja wewnętrzna, która powoduje stagnację społeczną stąd wniosek jest inaczej gospodarki panie profesorze bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę państwa zachęcam wraz z pary profesorem do sięgnięcia po pracę i dni albo pracy i dnie, bo także w tej wersji ten nos istnieje autorstwa Hezjoda bardzo interesująca lektura także w kontekście tego co dzisiaj się dzieje na świecie czy w Polsce państwa moim gościem był pan prof. Aleksander Mikołajczak filolog klasyczny mediewista ne laty ministra tłumacz poezji Łacińskiej oraz popularyzator antyku z wydziału filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informację już możliwe dziękuję panie profesorze informacji już kilka minut o godzinie 1140 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA