REKLAMA

Jak rząd potraktuje ewentualny wyrok ETPCz w sprawie uchodźców? "Możemy mieć nadzieje, że go wykona"

Połączenie
Data emisji:
2021-08-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
09:52 min.
Udostępnij:

Rozmawiamy o wniosku w sprawie wydania środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy do ETPCz,. Pytamy o to, co jest w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który mocno ogranicza możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową przez uchodźców

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Daniel Witko z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobre w dzień dobry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych administracji przygotowało nowelizację ustaw nowelizacja ustaw, które mają zmienić właśnie należałoby chyba powiedzieć traktowanie uchodźców po przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej jak te nowelizacje wyglądającą o nich wiemy to bardzo krótka nowelizacja dosłownie kilku Rozwiń » przepisów 2 aktów prawnych ustawy o cudzoziemcach ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony ona ma takie 2 kluczowe aspekty chodzi o 2 zapisy pierwszy dotyczy reżimu ustawy cudzoziemca i ona mówi, że po nielegalnym przekroczeniu granice komendant Straży Granicznej będzie wydawał zarządzenia o nielegalnym przekroczeniu granicy będzie można złożyć zażalenie na takie zarządzania, ale nie będzie ono wstrzymywało wykonalności w związku z tym zarządzeniem będzie obowiązek tak przekazania z powrotem do do państwa trybu tą granicę przekroczyło, a jednocześnie przy wydaniu takiego zarządzenia będzie obligatoryjny wpis do wykazu osób niepożądanych do systemu informacyjnego Schengen i zakaz wjazdu na terytorium Schengen, czyli podstawowy problem, który tutaj pojawia to jest taki, że pomija się cały reżim procedury zwrotowej jest coś takiego w Polsce decyzja o zobowiązaniu do powrotu wynika z prawa unijnego dyrektywy powrotowej no tak, żeby zobowiązać kogoś do powrotu trzeba wydać decyzję zbadać przesłanki czy taki powrót jest możliwe są klauzule Humanitarna potencjalne naruszenia takiej decyzji przysługuje odwołanie w Polsce jeszcze przysługuje prawo skargi do sądu tutaj różnica jest taka, że środek jest natychmiast wykonalne i skraca to zdrowie będziesz potrzebować decyzji powrotowej w takiej sytuacji tylko będzie się wydawał zarządzenie o mocy zarządzenia człowiek będzie mógł ponownie wjechać przez wiele lat na terytorium Polski miesiąc ten drugi aspekt to jest taki dotyczy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony jest proponowany zapis, że panie regularnie przekroczone granice wniosek o udzielenie ochrony pozostanie bez rozpoznania, chyba że cudzoziemiec przybędzie z terytorium, gdzie zagraża niebezpieczeństwo przedstawi wiarygodną przyczynę takiego miasta to ważne czy to znaczy wiarygodne przyczyny wjazdu jak ma przedstawić się okaże w praktyce jest tak nie jestem w stanie nadal się odpowiedzieć to też jest niezgodne z prawem Unii dyrektywa proceduralna, która zawiera przepisy wskazujące na obowiązek pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku są pewne gwarancje proceduralne związane z dostępem do terytorium procedury z de facto takie rozwiązanie pozbawia człowieka skuteczną możliwość ubiegania się ochroną międzynarodową pomijany aspekt innych reżimów prawnych typu europejska konwencja praw człowieka, gdzie też należy zbadać czy zobowiązując, przekazując zawracając raportując osobę do innego państwa nie dojdzie do naruszenia praw względnie gwarantowane prawo do życia czy zakaz tortur mamy też leży w konwencji genewskiej, ale rozumiem ustawodawca prawdopodobnie będzie próbował powoływać się zapisy konwencji genewskiej wprost co jakiś czas, po czym konwencja zawiera przepisy, które mówią też przebywaniu z terytorium nie zwracają na terytorium z życia wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo tutaj wiadomo, że chodzi o Białoruś nie wiem czy można powiedzieć, że Białoruś jest państwem prawa niedawno nie wiemy co się dzieje rusza wyborów prezydenckich mamy w Polsce dużo uchodźców, którzy z Białorusi uciekają na terytorium Białorusi wiele różnych grup działaczy niepodległościowych politycznych praw człowieka jest represjonowany aresztowany wskazywane w polityczne wyrokach torturowanych, więc obecnie dało się z państwem, w którym nie można gwarantować podstawowych w niepewności co do przestrzegania podstawowych praw, tym bardziej systemu azylowego dla obywateli np. afgańskich czy iracki system azylowy Białorusi był systemem wadliwe i niewydolnym co zostało zresztą wskazane w wyrokach europejskiego Trybunału praw człowieka przeciwko Polsce Anka przeciwko Polsce idea przeciwko Polsce, gdzie Trybunał wskazał, że po przekazaniu obywateli rosyjskich obywateli syryjskich czy niewpuszczenie do Polski obywateli rosyjskich syryjskie terytorium Białorusi na terytorium Białorusi grozi ryzyko takiego łańcuchowego przekazania do kraju pochodzenia czy do Rosji do serii tzw. cień reforma sytuacja od tego czasu kiedy były był badany stan faktyczny przez Trybunał w tych wyrokach na Białorusi zdecydowanie pogorszyło, więc moim zdaniem ciężko będzie jednoznacznie stwierdzić, że w ramach standardów, która w, które obowiązują Białoruś jest państwem jednoznacznie bezpieczne może powiedzmy parę zdań o tym jak to właściwie będzie razem, że to z tego co pan powiedział wynika właśnie stanie się niemożliwe dla kogoś, kto przekroczył granicę złożenie wniosku azylowego i niemożliwym wtórne przekroczenie granicy czy jak ponowna próba złożenia takiego zysku tak zgadza się już to jest legalizacja pewna forma legalizacji na poziomie krajowym sprawnie mające niezgodnej z prawem Unii praktyki, o której słyszymy już teraz to znaczy płyną doniesienia z granicy wielokrotnych próśb bajka o przyjmowaniu wniosku wypychanie ludzi przez po przerzuceniu ich wielokrotnie terytoria białoruskie, którego z kolei tamte służby wypierają terytorium polskie, więc tak dobrze powiedzmy jeszcze więcej może parę zdań przynajmniej o tym wniosku, który został skierowany do europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie cudzoziemców właśnie tak cały czas spychany na granicy z Białorusią co ten wniosek zawiera tran zawiera wskazania, że w przypadku morze może zacznę od tego jakie zawiera żądania zarządzania żąda żądano w nim przede wszystkim przyjęcia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej nie zawracania migrantów na Białoruś dostępu prawnika tłumaczy granice, a także zapewnienia im żywności wody ciepłej odzieży dostępu do toalety prysznice, a także opieki medycznej, ponieważ znajdują się pod władztwem polskich instytucji Polski c funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują wobec nich czynności od wielu dni płyną też doniesienia, z których wynika, że osoby znajdują się jednak na terytorium Polski to nie jest w przypadku konwencja kluczowe istotne, że jest sprawna prawna jurysdykcja nad tymi osobami, więc oczekiwania są takie związane są z naruszeniem pewnych praw podstawowych, o których wspomniałem prawa do życia zakazu tortur nieludzkiego poniżającego traktowania to jest taki mechanizm można wystąpić do Trybunału na podstawie przepisu regulaminu Trybunału w przypadku, żeby Trybunał zastosował środek tymczasowy, jeżeli istnieje rzeczywiste ryzyko poważnych nieodwracalnej szkody w przypadku niezastosowania takiego środka tutaj wydaje się tak patowa sytuacja, że na poziomie krajowym nie udaje się tego rozwiązać nie udaje się znaleźć jakieś drogi stąd wniosek Zobacz również tryb auto ocenie, a jeżeli Trybunał nawet się przychylić do tego wniosku to, jakie są szanse, że Polska go wykona daczy dookreślona zalecenia Trybunału, zważywszy na to, że problem z wykonaniem wyroku Trybunału jest problem z tym co nie wiem, o czym decyduje Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jak pan ocenia to możemy sobie sami odpowiedzieć przepuszczać jak może się w tej sprawie stać były wyroki w wyrokach tych, o których wspomniałem środki tymczasowe nie były wykonane postęp, bo sytuacja inna nie dotyczyła ona dramatycznej sytuacji na samym przejściu granicznym tamten wyrok dotyczy przejścia granicznego Terespol o, ale dotyczyły zakazu zawracania i ryzyko z tym związanego tutaj też ten aspekt samego obozu warunków w tym obozie nie wiem jak zrobią polskie władze powinny wykonać zgodnie z elementów w szyję Daniel Witko z Helsińskiej fundacji praw człowieka z nami 1316 łączenie i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA