REKLAMA

Wielka loża pandemiczna

OFF Czarek
Data emisji:
2021-08-26 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 05:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj czwartek, a więc wielka loża pandemiczna wciąż i goście pani prof. Bernadetta Darska literaturoznawczyni krytyczka literacka Instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego dzień dobry pani profesor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński socjolog historyk antropolog zakład Rozwiń » antropologii społecznej w Instytucie socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego witam serdecznie panie profesorze dzień dobry i pan prof. Maksymilian Stanulewicz historyk prawa i prawa wyznaniowego zakład badań nad ustrojem państwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu witam panie prof. Nisko myślę, że mottem może dzisiejszej naszej rozmowy rozważań dociekań niech będą słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego zawsze możecie liczyć na Polskę i ten odzyskał on Poland tak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki zastanawiam się czy te słowa tak samo brzmią dla wszystkich, którzy byliby zainteresowani tym, aby liczyć na polskie morze zasług pana prof. Maksymiliana stanu lewica, choć powiem szczerze słyszałem te słowa drugi raz w ciągu 5 minut pierwsze w serwisie informacyjnym boją się, że jest to pokaz wyjątkowej hipokryzji zakłamania noszą pierwszy zresztą w wykonaniu obecnej władzy, dlatego że mamy wyraźną wyraźne różnice w traktowaniu tzw. pożytecznych Afgańczyków oraz tych, których tutaj chcemy no generalnie pan premier po prostu powiedział to co myśli prawicą lub rządowych malarz populiści ci, którzy przysłużyli zaś pozostały obcych tutaj nie będziemy tolerować zresztą w ogóle jest ciekawa sprawa, bo pewno może pozwać będą złośliwość pełnienie pierwszy dzisiaj o tematyce trudnej wielu warstwowy, ale chyba nie słyszałem w retoryce władz tyle proeuropejskich i wspólnotowych treści co przez ostatnie 92 nawet władze, które znane jest bardzo antyeuropejskich antyunijnych haseł nagle okazała się wyjątkowo prounijna stanąć na straży jedności europejskiej i europejskich wartości, więc wydają się do hasła pana premiera wpisuje się aktualną politykę prowadzoną w sposób bardzo bardzo bym powiedział dwuznaczne, bo sprawa jest wielowątkowa i wielowarstwowa mamy pewnego rodzaju sytuację, w której zderzają się różne porządki z 1 strony pewien porządek prawny, czyli obowiązki wynikające z by przez traktatów unijnych umów międzynarodowych z przepisów krajowych z jakąś taką ludzką przyzwoitością też jeszcze pewnie można dorzucić do tego element chrześcijańskiej Caritas no znowu Polska jest podzielona w centrum tego podziału grupkę uchodźców na granicy czy za granicą czy przed granicą w zależności od tego kogo zapytamy to dowiemy się, że to 1 uwaga jeśli mogę tak bardzo proszę 1 uwagę pani lekarza propos tej granicy proszę zdradzić, kto od razu wprowadza pewną pewną uporządkowanego prawnik mianowicie to jest granica dawne granice Polski ludowej w związku Radzieckim nie ma bardziej ściśle wytyczonej linii granicznej między PRL-em, ale też tam nie ma mówi o jakiś paszach martwych o ziemi niczyjej itd. ta granica jest limitowana, czyli wytyczona ściśle na mapach co więcej ta granica system parkowania czy tam tzw. markery, czyli punkty graniczne, których możemy się orientować ta granica przebiega również na planach mapach wojskowych tak krótko mówiąc tam nie ma problemu po prostu z tym po czyjej stronie oni są uchodźcy tylko polega na tym, że uważamy w mediach powiela się czasami różnego rodzaju zdjęcia też informacji w zależności czy ktoś, jaki strony to zrobi, jakiej wysokości to twierdzi, że oni są przed granicą na pasie granicznym za granicą druga wróżką albo przed naszą granicą plony kawałeczek 12 zlotych to jest oczywiście tylko wszedł na ręce ściśle wytyczone i mówienie o tym, że oni nie są rzeczowe w czasie bardzo czy właśnie niczym to po prostu bzdura tak jak taką uwagę mojej strony w dobrze bardzo dziękuję panie profesorze, ale myślę, że tata wielowarstwowe też pokazuje jak gdyby właśnie zderzenie tych różnych wartości teraz czasami bardzo trudno się zorientować czy można albo aby bardzo trudno wypracować nawet opinie jednoznaczną, bo znowu jak powinno się zachować jako człowiek jak powinien się zachować osoba wierząca lub niewierząca jak powinny się zachować jako Polak jak powinny zachować się jako obywatel Unii Europejskiej no w zastanawiam się, czego dowiedzieliśmy się o sobie przy okazji tego konfliktu pani prof. Bernadetta Darska dawno jest takie pytanie jak powinienem powinnam zachować, aby być, aby pozostać człowiekiem przyzwoitym właśnie te konteksty etyczne tak można było powiedzieć co tutaj bardzo istotne, bo z 1 strony mamy oczywiście różnego rodzaju obwarowania prawne mamy różnego rodzaju deklaracje rządowe, ale też kontekście mającego pozornie pięknego hasła jak na Polskę wszyscy mogą liczyć w potrzebie mamy również to co w ostatnich dniach tygodniach gdzieś rozgrywa się przed naszymi oczami, ale i przed naszymi uszami co znaczy co słyszymy słowa i to co co widzimy ten język, którym się mówi o właśnie owych ludziach potrzebujących pomocy na granicy jest językiem bardzo nieprzyjemnym dla usług przyzwoitych jest językiem wykluczającym jest językiem pogardliwym upokarzającym to jest też w pewnym sensie podważanie jedności tych nienaruszalne tych praw człowieka, które władza przecież nie może sobie dowolnie traktować i widać też w ten języku jak łatwo język jest przechwytywane jak łatwo ten język nienawiści i wykluczenia staje się językiem manipulacji politycznej, bo przecież ani od dziś widzimy słyszymy jak właśnie ta narracja w stosunku do do uchodźców jest częścią polityki rządowej wykorzystywanej właśnie w zależności od od potrzeb w zależności od tego jak ci, którzy dziś kreują politykę wyczuwają dobry odbiór wśród swoich odbiorców tymczasem to jest niezwykle niepokojące, że właśnie kupczy się w ten sposób część z bezpieczeństwem kupczy się w ten sposób część zdrowiem kupczy się w ten sposób czy im się zagrożeniem, ale też idąc dalej to nie jest tylko kupczenie potrzebami dramatem tych ludzi, których obserwujemy, których obrazy dziś tam mocno zapadły nam w pamięci to jest też dużo szerzej takie oficjalne przyzwolenie na niechęć w stosunku do obcych poprzez budowanie takiego takiej specyficznej i karykaturalne tak naprawdę wersji polskości, bo można było powiedzieć, że Polski znaczy dzisiaj często niechętne różnorodności nieakceptujący zasad wspólnoty nieprzestrzegających prawa swobodnie prawo interpretujący Polski znaczy nas, ale to nasz nasze jest określane bardzo ściśle, bo oznacza tylko tę wybrano uprzywilejowaną mającą władzę grupę i w efekcie tak naprawdę ta polskość zamienia się pewnego rodzaju taką sposobność wygodę butę pychę nawet można by było powiedzieć właśnie tę pogardę dla słabszych to wszystko pojawia się miejsce empatii gotowości wysłuchania zrozumienia chęci niesienia pomocy, a więc to wszystko co wiąże się z ową przyzwoitością zostaje zastąpione ten co opiera się właśnie na odrzucaniu drugiego człowieka i na dużej i co tutaj najgorsze gdzieś też sankcjonowanej często tym instytucjonalnym językiem takiej właśnie sankcjonowanie takiej pogardy dla dlatego po właściwej pomocy potrzebuje i ta jest tutaj niezwykle niezwykle niepokojące, bo my mówimy tylko nie tylko o języku, który jest używany przez władzę przez polityków, ale my mówimy też właśnie o przechwytywaniu tego języka przez znaczną część społeczeństwa i takim braku poczucia wstydu, bo o to jest też ta niezwykle niepokojąca dramatyczna wypowiedziała konsekwencja rządów, że gdzieś ma jako społeczeństwo dostaliśmy przyzwolenie właśnie na ten język pogardy na ten język wykluczenia na ten język niechęci, a z drugiej strony właśnie ten język empatii jest językiem często wyśmiewanym to jest tak naprawdę przerażające mam wrażenie, że w ogóle mamy problem z językiem to wychodzi przy różnego rodzaju sytuacjach takich jak ta podobnie przecież kwestia ma się np. z rozmową z dyskursem debatą o prawach reprodukcyjnych znowu okazuje się że, gdy są 2 języki i albo kilka języków no i teraz pytanie brzmi, który język albo, które grupa zdobędzie przewagę którą, który język będzie językiem obowiązującym, które słowa będą miały nowe znaczenie albo, które terminy po raz pierwszy pojawią się po to, żeby przykryć to co właściwie znajduje się po pod językiem właściwie chyba to, żeby było do loży zaprosił Ludwika Wittgensteina, ale no, ale to na razie nie będzie możliwe, tym bardziej że zbliżają się informacje Radia TOK FM, w którym powrócimy do naszej rozmowy pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński pan prof. Maksymilian Stanulewicz to goście gościnie dzisiejszej wielkiej loży pandemicznej informacji już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20, a po informacjach wracamy do programu off czarek czarek wielka loża pandemiczna pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Maksymilian Stanulewicz pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński panie profesorze, czego pan się dowiedział z tego kryzysu uchodźczego w stażu pani profesor mówiła o języku pan prof. Max miał stanowić prawie pan jako socjolog historyk i antropolog co widzi w zacznę od tego, że ten język nie jest niczym nowym on nas siedziało od dawna nie trzeba było go wymyślać również sposób jego traktowania, czyli to przyzwolenie na używanie takiego języka, gdybyśmy sięgnęli do XX-wiecznej historii polskiej to w okresie międzywojennym było tegoż NATO w czasie wojny absolutnie nie brakowało po wojnie, tym bardziej natomiast to co mnie uderza, nawiązując do tego te wypowiedzi pana premiera, która padła tutaj na początku chciałem powiedzieć, że zastanawiająca różnica w tym samym czasie są osoby na granicy w tym samym czasie są osoby przywożone z Afganistanu w gruncie rzeczy ich status uchodźcy jest taki sam, ale 1 grupie, która jest na granicy odmawia się tego statusu w związku z tym one nie usłyszą od pana premiera zawsze ma w Polsce możecie liczyć na Polskę, a ta druga grupa, która przylatuje z Afganistanu na taki status i na takie słowa zasługiwała można zadać pytanie czy ona zasługiwała zasługuje, dlatego że przez 20 lat współpracowała z polską, bo to oznaczałoby, że kryterium dopuszczaniu uchodźcy do Polski jest to czy współpracowały albo masz jakiekolwiek zasługi dla Polski ale gdyby tak patrzeć to można powiedzieć no dobrze jak za kilka miesięcy na wschodniej granicy bądź na Południowej granicy Polski pojawiały się cała grupa z Afganistanu tych, którzy będą uciekali przed rządami talibów, czego absolutnie wykluczyć nie można, a nawet należy się tego spodziewać, jaki będzie stosunek władz Polski do tych osób czy będziemy weryfikować okoliczność tego dobrze, ale czy czy się jakoś dla nas zasłużył czy jednak jesteś kimś, kto nie ma żadnych związków z nami dlatego uczelnie wpuszczam idziemy bardzo ślepo uliczkę w plus idziemy w uliczkę niezwykle paradoksalną, bo z 1 strony znaleźliśmy się w Afganistanie jako współpracownicy największego naszego sojusznika na jego wyraźną prośbę tego sojusznika, którego dzisiaj w związku z lex TVN no tak czujemy tak jak traktuje, a z drugiej strony 2015 roku, kiedy był kryzys uchodźczy w całej Polsce też wszystkim innym w unii europejskiej mówili no dobra spadaj, ale to nie jest nasz problem ale kiedy dzisiaj pojawia się na granicy teraz ostatnie 300 0303000 nawet tylko ostatnie 330 osób to wtedy wołamy do całej Europy o larum grają wejście na pomoście, oczekując oczywiście, że taka pomoc się tutaj wsparcie pojawi teraz też sytuacja, w której mam wrażenie ten rząd chce zawsze wybrać to znaczy postępują niegodziwie, ale mówiąc Europo starczy za nami jak Europa stanie to będą mogli powiedzieć no widzicie wcale nie postępujemy niegodziwy, ale jak Europa za nami nie stanie to będziemy mogli powiedzieć widzicie mamy tutaj problem, a oni z nami nie są i ostatnia uwaga jest taka, że mam wrażenie, że ten kryzys na granicy bardzo odpowiada zarówno białoruskiej władzy, jaki Polski w 2 czy Białorusini potrzebują czy Łukaszenka potrzebuje takiego kryzysu, żeby pokazywać o widzicie Polacy to dranie nic nie robią itd. tak dalej dyskredytować, żeby konsolidować mając jakiegoś czytelnego wroga, ale odnoszę niestety wrażenia, że polskie władze też bardzo to odpowiada ta figura zagrożenia teraz konsolidowania w obliczu zagrożenia wokół władzy jest tak uniwersalną i powszechnie wykorzystywaną przez władze autorytarne, że doszedłem do takiego wniosku ach, gdyby taki jakiś pogranicznik białoruski pobił jakiegoś naszego taka mała wojenka jak można by tutaj natychmiast pokazać z 1 strony uchodźcy imigranci już zagrożenie, a z drugiej strony wojna hybrydowa Białorusi przeciwko nam co przecież już się pojawia na jakie wojna to przecież wiadomo, że trzeba wołać, że bezpieczeństwo, że my tutaj tylko my jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo to jest bardzo niebezpieczna gra i szczerze mówiąc sądzę, że nawet, gdyby nie tam nie było 30 uchodźców, ale 1 to i tak wystarczy do tego, aby taki sposób ogrywać czy 1 uwagę, że mogę pan prof. Maciej Stanulewicz tutaj zgadzając się do głównego ogólnych uwag pana profesora jednak już na pewno pewne uwagi porządkujący po pierwsze w Afganistanie daliśmy się razem z sojusznikami NATO już poparcie budżetu to w Iraku byliśmy na prośbę Amerykanów, gdy byliśmy razem szkolić 52 krajów to już, jakby 1 rzecz druga sprawa, w której skład jest istotniejsza w tym wszystkim mianowicie ta władza wykorzystuje niestety to nie jest tak, że oni sobie pół grywają na pustym boisku jest także mają bardzo ciche poparcie niż te w większości stolic europejskich, o czym się coraz głośniej mówi ta metoda puszek każdy, kto woli, czyli wypychania uchodźców ani imigrantów, którzy zasadnicza różnica niestety została usankcjonowana przez europejski Trybunał praw człowieka pożyczymy 2020 roku, którzy w ogóle takie praktyki Hiszpan takie praktyki są dziś notoryczne na granicy grecko macedońskiej są notoryczne napraw na granicy bodajże węgierską serbskiej również granicy chorwackiej bośniacki krótko mówiąc kraje graniczne Unii mają ciche przyzwolenie Brukseli, dlatego że w ciągu 56 lat dokładnie rządów PiS-u w Polsce zmieniła się taka ogólna koncepcja traktowania, choć w unii po prostu państwo europejskie przedstawił się tzw. polityki gościnności na politykę bezpieczeństwa wewnętrznego czy chodzi o to, że większość krajów europejskich stawia się wyżej to, aby poprzez nieprzyjmowanie uchodźców zapewnić sobie pokój wewnętrzny, a tym samym uniemożliwić dojście do władzy do głosu partiom skrajnym krótko mówiąc polityka uchodźca uchodźcach stała się zakładnikiem polityki wewnętrznej państw europejskich i co innego mówi komisja europejska co innego mówi się na poziomie ba proszę państwa już wyobrazić, że postępowania ministrów spraw wewnętrznych Hiszpanii Węgier Chorwacji Grecji spotkały się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem przez innych ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej na tym spotkaniu konferencji, które Miami z ubiegłym roku właśnie w Brukseli krótko mówiąc Unia europejska niestety panie profesorze panie prezesie panie także nas cicho, w których to władze w tych działaniach będzie wspierała, bo jest zdania jest paradoks tak przypomina o tym Szczepan Twardoch w magazynie wyborczej pisząc, że jest wiele płaszczyzn, na których można politykę migracyjną Unii Europejskiej analizować krytykować można dowodzić, że jest ona fundamentalnie niemoralne można domagać się gruntownej reformy, ale zaiste, nie zaczyna się tej rozmowy od atakowania polskiego rządu za to co robi, że robi to co za to, że robi to co Unia europejska robi na każdej granicy zewnętrznej zagrożone niekontrolowanym przepływem migrantów to znaczy rozwija drut kolczasty zezwolenie przez Polskę ze względów humanitarnych na niekontrolowany przepływ uchodźców do strefy Schengen tylko rozwścieczyło by Unii, otwierając kolejne niemożliwe do wygrania w pisowskich wojenek wystąpienia nie byłby wstępem do rozpoczęcia dyskusji o sformowaniu bardziej moralnie akceptowane i polityki migracyjnej czy jesteśmy powiązani z bardzo proszę pani prof. Bernadetta Darska tego typu polityczne uwikłania, które pan profesor przed chwilą wskazał są też w tym momencie właśnie takim wyzwaniem dla człowieczeństwa rządów tak można było powiedzieć, bo mam też takie wrażenie, że właśnie w tej potyczce politycznej między polską, a Białorusią na granicy ci, którzy są pomiędzy tymi strażnikami granicznymi w pewnym sensie są właśnie aktorami ale, ale pionkami dowolnie przesuwanymi dowolnie używanymi dowolnie rozgrywanymi i właśnie to, że patrzymy na nich wtedy, kiedy są tak odformalizowanie, kiedy są tak naprawdę pozbawieni takich podstawowych praw, kiedy nie mają też możliwości wprowadzenia w życie tej własnej własnej woli, kiedy ta wolność tak fatalnie ulega w tym momencie zawieszeniu wtedy, kiedy oni uciekają potrzebują pomocy jest wyjątkowo przerażająca i kojarzy się trochę taką dramatyczną sytuacją z czasów muru berlińskiego mam na myśli ucieczkę Petera hektara, które właśnie, uciekając na zachodnią stronę został postrzelony i utknął w tym pasie granicznym i wykrwawia się na oczach strażników ze strony wschodniej ze strony zachodniej wcześniej udzielono pomocy być może by przeżyć tymczasem właśnie odnosi pewnego rodzaju spektakl niemocy i mocy zarazem, bo właśnie to wszystko gdzieś tutaj uległo wyjątkowo intensyfikacji tutaj na razie miejmy nadzieję, że no tak dramatycznych momentów nie będzie, chociaż nie wiadomo tak naprawdę jak to się rozwinie, ale to, że nie dopuszcza się do tych ludzi właśnie lekarze prawników jest wyjątkowo przerażające pokazuje jak właśnie nieludzkie bezlitosne i okrutne bywają te granice, które sami stawiamy i zarazem jak granice są granicami bez twarzy, bo to, że naprzeciwko tych ludzi, których twarze oglądamy i których tak łatwo w internecie oceniamy że, dlaczego mają smartfon, dlaczego sąd taka nie inaczej ubrani, dlaczego z nimi kot przybył np. są ludzie, którzy mają zakryte twarze i to jest też Michał weźmiemy pod uwagę taki metaforyczny kontekst bardzo poruszające wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o dziesiątej 40 pan prof. Maksymilian Stanulewicz pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński pani prof. Bernadetta Darska to goście wielkiej loży pandemicznej wracamy po informacjach o czary wielka loża pandemiczna pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Maksymilian Stanulewicz pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński rozmawiamy o tzw. kryzysie migracyjnym, czyli grupce uchodźców granicy polsko białoruskiej i o tym, czego dowiedzieliśmy się osobie w czasie trwania tego tego kryzysu z 1 strony mamy prawo, które dyktuje postępowania z drugiej strony mamy też sposób egzekwowania tego prawa i język, jakiego używamy przy egzekwowaniu tego prawa właśnie trzydziesto i jeśli wracają do tego mówi pani Bernadetta Darska w jaki sposób używamy tego języka pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński w no właśnie po pierwsze, kiedy mówimy o tym co się dzieje naszej granicy to jest kwestia skali, kiedy porównujemy reakcje Włochów Hiszpanów Greków i przyjrzymy się oczywiście efektowi skali tego, jakimi problemami kilka lat temu dzisiaj muszą się mierzyć z ryzykiem my mamy do czynienia mimo kilkudziesięciu osobom po drugie to jest kwestia Humanitarna w niezależnie od tego, jaką realizujemy politykę wpuszczanie niewpuszczanie tak dalej to nic zwalniano z obowiązku dbania o to, aby ci ludzie nie byli pozbawieni elementarnej opieki o charakterze medycznym już nawet nie mówi o jakimkolwiek innym genetycznym odmawianie tego komukolwiek jest po prostu niehumanitarne jeśli polityka czy los człowieka staje się zakładnikiem okrutnej polityki to absolutnie nie można się o to zgadzać, a trzecia sprawa jest oczywiście kwestia tego w tej łatwości stygmatyzowanie ludzi i ta figura retoryczna, która pojawia się w postaci nowego zagrożenia strasznego niebezpieczeństwa tego co nas Czecha jest figurą z całym cynizmem wykorzystywaną w polityce wewnętrznej szczerze mówiąc nawet nie bardzo mnie pociesza, że podobnie dzieje się w innych krajach, bo mam wrażenie, że nataką skalę natężenia niechęci w to trudno byłoby znaleźć nam podobne przykłady w każdym razie, zwłaszcza kiedy widzę tę ogromną konsekwencję, kiedy z 1 strony mówimy tak to nie są, choć to są migranci ekonomiczni no dobrze, ale do Polski napływa migrantów ekonomicznych co roku co miesiąc niemal codziennie ogromną rzeszę ludzi no choćby tej właśnie zza wschodniej granicy nawet tej Białorusi jeśli są to migranci ekonomiczni to dlaczego jednak tożsame dla innych nie jeśli zaś są to uchodźcy to dlaczego nie stosujemy prawa to jest gigantyczny chaos, ale powiedziałbym tak mętnej wodzie drobne ryby pływają i to właściwie służy do tego cały cała dyskusja o migracyjny gości uchodźcy itd. jest wyłącznym narzędziem nie realizacji polityki jakiś określony w sensie takiej, która jest regulowana np. prawo międzynarodowe tylko służy wyłącznie do mobilizowania konsolidowanie własnego elektoratu w tym sensie to jest dość pesymistyczne w perspektywie tego co się może wydarzyć czym być może będziemy mieli do czynienia, bo przecież to nie jest 1 Afganistan, który będzie bardzo trudnej sytuacji, ale to będzie brakowało cały otoczenie, a mamy cały czas Sylwia mamy cały czas Irak tam nic nie zapowiada, że będzie lepiej niestety właśnie jeśli można pan prof. Maksymilian Stanulewicz zgadzam się z panem profesorem zresztą już jak tylko już pozwolicie państwo prawnik wprowadza pewną dystynkcji mianowicie mówimy o podatkach państwo mimo stosowania prawa Otóż w procedurze prawo stosowane wybiórczo tylko tu prawo rzeczywistość nie jest stosowane, bo stosowany ani prawo międzynarodowe czy konwencję genewską dotyczącą uchodźców, bo muszą państwo widzą, że widzimy jak wygląda nie są nie jest stosowany również prawo wewnętrzne administracji dotyczące właśnie status uchodźców czy każdemu, choć przekraczające uczy poświęcił przysługuje prawo złożenia wniosku ten może być przyjęty Straż Graniczna powinna rozpocząć apotem do momentu nadania statusu umieścić w ośrodku bezpieczny w Polsce to nie jest przystosowane prawdę ci złamią właściwie własne normy wewnętrznej wewnętrzna jak, stosując wybiórczo pewne elementy prawa prawa unijnego aktywną, ale to już coś coś ważniejszego wydają się w tym wszystkim to nie jest ruch panie prezesie proszę muszą go on jeszcze jest przy okazji przynosi już na taką dyskusję pomiędzy nami już zauważamy taki dziwny przekonanie możecie państwo mózgu co może nie, ale też znakomity to znaczy Rysiu krótko mówiąc tzw. politykę dziadowską takim okresie postu jakiś czas temu właśnie weszło Łukasz Rogojsz zwrócił uwagę na to w jakim świecie to wie, że tak lewica chce pomóc nie patrząc na konsekwencje geopolityczne prawica w ogóle nie chce pomagać odrzuca Hutu, że tzw. centrum to się zachowywać w sposób były Anita Anita zobaczmy, jaka jest reakcja na postępowanie posłów koniecznego rzeczy posła sta szewskiego czy części posłów koalicji Obywatelskiej ciężkiego i Szczerby to jest granie Halszki wyśmiewania polityczny prawa strona zauważcie państwo też tzw. liberalną opozycyjna przywołują-li do porządku wypominają młody wiek wypominają też zachowanie polityczne tymczasem życzliwości młodzi ludzie szli młodzi posłowie mają więcej w sobie empatii wyczucia tego co zrobić wyrachowanie czy liczy, że nami rządzą 20 lat mam taką niezbyt również tutaj konstatacji pozytywną ja bardzo cieszę, że pan profesor przywołał właśnie jeśli mogę 2 bardzo proszę pani prof. Bernadetta Darska w pan profesor przywołał właśnie działania posłów, bo to są też takie działania, które właśnie z ich strony pokazują te praktyki, o których pan profesor wspomniał, bo mnie też to bardzo mocno uderzyło, że zamiast mówić o czynach zamiast mówić właśnie o etycznej postawie o chęci pomocy pojawiają się sformułowania, że właśnie wiek posła Sterczewskiego był wynik godny powagi posła tak tymczasem mam wrażenie, że zapomnę i właśnie ci, którzy tak się wypowiadają także posłowie przecież zapominają, że w poselskim obowiązkiem jest pilnowanie powagi w tym takim rozumieniu, że jest ładny garnitur tak drogie buty wyprostowana postawa tak jakiś znak Cesaria, które też dziś świadczą o jaki zajmowanej pozycji społecznej, ale właśnie za poselskim obowiązkiem jest bycie po stronie człowieka potrzebującego pomocy to jest chyba tutaj rzecz się rzecz kluczowa mam takie wrażenie, że kiedy się też zastanawiała nad na tym co widzimy kiedy, gdzie jesteś w głowie wracały obrazy z reportaży na ten na ten temat to pomyślałem sobie, że chyba taką lekturą obowiązkową dla wszystkich Polaków powinna być książka zatytułowana lekarz zapadł ze, gdzie auto współautorem bohaterem jest lek. Pietro Bartolo, który właśnie pomaga uchodźcom na nas apeluje, który tak naprawdę pokazuje za jedyne co możemy zaoferować w tym wypadku to o pokazanie, że jest człowiekiem i dostrzeżenie tych ludziach, który przecież często narażają własne życie, aby to nowe lepsze życie zdobyć dostrzeżenie tych ludziach właśnie człowieka i o tym chyba dziś tej narracji politycznej często się się zapomina czy któraś z grup podmiotów osób biorących udział w tej dyskusji państwa zaskoczyła szczególnie negatywnie lub pozytywnie, czyli 2 głosy wsparcia ze strony podmiotu, który od, którego nie spodziewaliście się takich słów albo wręcz przeciwnie pogarda i szczególne potępienie ze strony tych, których mieści się też nie spodziewali albo spodziewali jeśli można mam, które są Maksymilian Stanulewicz zaskoczył oczywiście w tej głosów tak jedną z Episkopatu Polski, który nowy brzmiał bardzo tak mocno i sensowny laba zdumiony szczerze mówiąc, bo ostatnimi czasy niewiele się spodziewałem dobrego potem gremium tymczasem tymczasem nowy rząd ten list jest niezwykle ważny, choć oczywiście dobrze, gdyby za tym uszło poszły czyny, żeby wyobrazić sytuację ktoś się pan określa statut dyskusji ze mną, że arcybiskup Polak wraz z kilkoma biskupami po prostu strojach tzw. służebnych udałby się na granicy z pomocą jako kapłani po prostu tym ludziom no i przy wyborze wtedy właśnie chciał zacząć akcja Straży Granicznej policji wojska w momencie, kiedy ci biskupi próbowali pomóc myślę, że próba byłaby sytuacja zwykle interesują się oczywiście sam już bardzo ważny, a za tym poszły czyny byłoby to myślę bardzo ciekawa bardzo taka zupełnie też zmieniającą kontekst sytuacja w takiej przestrzeni polskiej co pozostałych osób no raczej poprawić się też wiele dobrego nie spodziewał maturę pan profesor mówił pan proszę panie wykorzystują to sposób do haniebnej to szkoda komentarza być może będzie to kolejny paliwo wyborcze trochę zdziwił mieliśmy Tuska ten pierwszy, ale od wynika z faktu, którą państwu mówiłem akurat ten kryzys, choć już przykładnego pierwsza pierwsze przewodniczenie już dosyć dobrze orientuję ma Odrę w związku z tym właśnie w ten sposób wyraził to niestety dwuznaczną politykę organów Unii w Łodzi, choć także przede wszystkim od głosu Episkopatu Polski, czyli pozytywne zaskoczenie tak pan profesor pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński, że mnie to czy role są rozpisane i w zasadzie to co mamy na scenie jeśli zachowania poszczególnych podmiotów środowisko są przewidywalne różnica może być tylko taka, że mamy do czynienia z większą bądź mniejszą eskalacją bądź taką wyrazistością tych zachowań i nawet jeśli idzie o Episkopat w moim przekonaniu jest to kwestia skali, ale w znaczeniu treści, które się tam znalazły ile raczej tempa reakcji reakcja nastąpiła bardzo szybko, bo przy poprzednim kryzysie przypominam, że również głos Episkopatu czy środowiska część oczywiście środowiska kościelnego był taki, że należy wspierać pomagać przecież była również deklaracja przyjmowania uchodźców wsparcia, która nie spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony władzy to też o tym trzeba pamiętać i kości oczywiście też kwestii podzielony mamy głos Episkopatu, ale jednocześnie słuchamy głosu w różnych miejscach, które są absolutnie przeciwstawne, a i ten głos w episkopacie jest wewnętrznie mocno zróżnicowane co przecież powinno nas zaskakiwać natomiast jeśli chodzi o innych aktorów to w zasadzie moim zdaniem nie ma tutaj zaskoczeń chyba też, dlatego że myśmy, że tak powiem to instrumentarium retoryczną polityczne przećwiczył już 2015 roku teraz ono wraca i o paradoksie może się okazać, że PiS czy generalnie obóz rządzący, który bardzo liczy na to paliwo polityczne może się tutaj przeliczyć, bo nie wchodzi się 2× do tej samej rzeki choćby, dlatego że ludzie zobaczyli, że dobra był wielki kryzys 2015 roku, ale Europa się żałowała od tego gdzie mogę dobrze wzbudzanie paniki może gdzieś tam na 100 zachowuje, ale potem popatrzymy oby dobra, ale było wielokrotnie więcej są życie toczy się dalej, więc to paliwo polityczne może się okazać dużym niewypałem jeśli ktoś na to tak bardzo mocno liczy, chyba że w eskaluje to jeszcze bardziej, ale w warstwie słownej trudno jest jeszcze bardziej zeskanować to wtedy pozostaje warstwa czynów kiedyś Stefan Chwin powiedział, że on jest sobie w stanie wyobrazić, że na granicach będą Stali ludzie z karabinami będą strzelali do tych, którzy będą do nas właścicieli, a my nie będziemy chcieli, żeby oni leżą jak tak słucha się nie rozumiem chyba chyba nie ale, ale jej serce Europa twierdza Polska nie daj panie Boże na warstwie werbalny sądzę, że już wiele tutaj się nie ukazać w wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie jedenastej już kilka minut pan prof. Maksymilian Stanulewicz pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński to goście dzisiejszej wielkiej loży pandemicznej w czasie wracamy do wielkiej loży pandemicznej oczywiście oprócz tego tematu, którym rozmawiamy są jeszcze inne tematy zostawia się czy któryś nas ominęły co gości dzisiejszej wielkiej loży pandemicznej zaciekawiło rozbawiło zirytowało albo co przeoczyliśmy, a nie powinniśmy byli pani prof. Bernadetta Darska tekst, na które zwróciłam uwagę, które nawiązuje do właśnie aktualizujący wydarzeń, ale zarazem okazuje się również nawiązuje częściowo do tego czy uznawaliśmy wcześniej, czyli szatański przedmiot z Czarnkowa krucjata przerobienia etyki mogłem kościelną tak i tytułu jest w internecie tekst Katarzyna Sławek Domański z dużego formatu bardzo państwu polecam pojawia się tam ciekawa metafora dotycząca właśnie tego co próbuje się zrobić się z etyką poprzez wprowadzenie w przestrzeni nauczania tego przedmiotu ludzi powiązanych z narracją językową tak można by było to określić, a mianowicie metafora dziecka, które traktuje się jako kogoś, a może nawet jako coś jako pewien przedmiot, które można, który ma taki suwak można suwak rozsunąć i tam właśnie w tej głowie umieścić wszystko ta ca się właśnie myśli i następnie ten suwak właśnie w głowie zasłynąć i uważa się właśnie w ten sposób będzie się tworzyło nowe pokolenie oczywiście to jest ogromne zagrożenie, bo to czy nasze mamy w szkole na pewno wpływa na nas wpływało na nas kiedyś i wpływa na za młodych ludzi, ale Katarzyna Surmiak-Domańska też kontekście pojawia się sformułowanie, że takiego uchwały nie ma mam takie wrażenie chyba nigdy takiego ucznia jednak nie było, bo jednak ten błąd wpisany jest młodość i tak naprawdę te knowania te próby właśnie zawłaszczenia myślenia uczniów tak naprawdę myślę, że dosyć szybko okazał się mało jednak nie sukcesem ale, ale klęską natomiast bardzo niepokojące jest to, że właśnie o etyce w ten sposób się myśli jako właśnie raz zagrożeniu dla religii A2 właśnie próbuje się ten festyn dla gospodarki zagospodarować taki sposób instrumentalne tymczasem wydaje się, że właśnie, gdyby ta etyka jako właśnie nauka myślenia dyskutowania sporu umiejętności dostrzegania różnych racji właśnie to sami też wynika Ania z tych różnych racji jeszcze 1 kolejnej racji, która może np. sami pogodzić zwaśnione strony albo pokazać im, że właśnie jest inny sposób myślenia, że właśnie ludzie mają prawo myśleć inaczej mają prawo się różni i dopóki innych nie krzywdzą to o nie ma powodu im tego tego zabraniać, gdyby np. etyka stała się taką podstawą uczenia myślenia sporu trochę tak jak w książce Jacka Hołówki etyka w działaniu właśnie pokazuje się, że i polityce i wolniej i ekonomii i o tej sferze seksualnej można właśnie dyskutować można mieć różne wizje i że te różne wizje są częścią właśnie społeczeństwa to być może też umieli byśmy jako społeczeństwo rozmawiać o tym co się dzieje teraz o tym co się będzie działo, bo przecież ten temat związane z uchodźcami z taką próbą odformalizowania ludzi ze mówienie, że ludzie bywają nielegalni co przecież jest totalnym absurdem, bo żaden człowiek jest nielegalne i będzie byłoby w tym momencie mówienie rozmawianie dyskutowanie byłoby byłoby możliwe tymczasem ten tekst Katarzyna Surmiak-Domańska, ale właśnie to co się dzieje poprzez właśnie te zakusy na umysły młodych ludzi to jest też taki dowód na to, że państwo w pewnym sensie chce stworzyć taką masę do swobodnego kształtowania masę, która nie myśli masę, która będzie służyła do określonych politycznych celów tymczasem siłą społeczeństwa siłą państwa są ludzie są jednostki, które potrafią być indywidualnościami, ale zarazem umieją też budować wspólnotę i także o tym mówi właśnie w reportażach ze światem pisarza świat dyskutuje i tak château też nie zapomina w kontekście równych właśnie tych takich na typowo politycznych tematów, które nas zajmują myślę, że jest bardzo bardzo ważne czy czy mamy do czynienia z taką pewną sprzecznością z 1 strony deklaracje rządu dotyczące kreatywności i tworzenia kreatywnych rozwiązań tworzenia przewagi ekonomicznej poprzez no właśnie z jak gdyby nagradzanie tych indywidualistów, którzy mają świetne pomysły potrafili realizować z drugiej strony mówienie dobrze to ma być ciemna masa na ciemno to ma być masa, która myśleć w takiej ani inny sposób i trzymamy zaciśnięte kciuki aby, aby to oni jednak tę przyszłą Polskę zbudowali jako państwo dobrobytu ciekawe imprezy głosy właśnie w i jedno wykazanie się zagłosować na młodego człowieka to są zakusy na myślenie to jest właśnie jeszcze powtórzę niezwykle niepokojące, bo o jest i nie ma tego myślenia to robi się bardzo bardzo wyraźnie takie przypadki przecież już historii mieliśmy takiego właśnie jest takie próby kształtowania od dzieciństwa pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński, gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest dzisiaj temat, którym powinniśmy się bardzo intensywnie zajmować, który leży odłogiem to jest oczywiście szkoła im, ponieważ jesteśmy u progu roku szkolnego powtarzam przeróżnych okazjach, że edukacja najpowszechniejszym procesem społecznym jest znacznie powszechniejsze niż płacenie podatków, bo obejmuje właściwie wszystkich, a jednocześnie w debacie publicznej czy w randze spraw publicznych którymi się zajmujemy jest ona bardzo dalekim planie co pozwala stwierdzić, że na pewno nie jesteśmy edukację wiedza centrę ręcznie jako społeczeństwo tymczasem przystępujemy do nowego roku szkolnego bardzo trudnej sytuacji właściwie te zjawiska, które edukacji były one dzisiaj się pogłębiają, a ja mam taką zasadę 4 nie znaczy w systemie edukacji mamy do czynienia z nieprzewidywalnością nikt nie jest w stanie powiedzieć jak będzie wyglądała edukacja za kilka miesięcy baza kilka tygodni pytanie przewidywalność jest niezwykle trudna kłopotliwa z tym związane jest niestabilność właściwie mamy permanentny taką taką nerwicę reformacyjnych w każdej kolejnej odsłonie mamy zmiany nie zdarzył się nam właściwie od dawna rocznik, który przeszedł stabilnym modelem od początku od przedszkola do do szkoły średniej bez zmian zachwiał zachwiania czy przewracania tej ścieżki, które on funkcjonuje z tym związana jest niespójność to znaczy kolejne szczeble są właściwie ze sobą niespójne kolejne modele te ścieżki właśnie edukacyjne są niespójne i wreszcie mamy nieadekwatność o wiele młodszym o o tym mówić właśnie również pani Teresa przed chwilą powiedziałam nieadekwatność do tego, jaka jest młodzież jak jest świat itd. i nie, rozwijając tego powiem tylko, tyle że funkcjonowanie w takim modelu który, który u nas i mam właściwie pogłębiający się zjawiska kryzysowe to funkcjonowanie wymaga ogromnej energii adaptacyjny, żeby się dostosować do tego model ten chaos, który funkcjonuje wymaga wykonania ogromnej prace adaptacyjne od wszystkich tych, którzy uczestniczą w tym procesie głównie oczywiście młodzieży głównie od nauczycieli my tracimy gigantyczne zasoby energii czasu możliwości na to, aby dostosować do tego coraz mniej przewidywalnego coraz bardziej niestabilnego modelu oczywiście można by powiedzieć, dlaczego tak się dzieje czy to jest efekt nieudolności świadomej świadomego dystrybuowania tego systemu czy też jest to efekt zamierzonych działań, które zmierzają do tego, o czym mówiła pani profesor co ja bym poszerzył to nie tylko kwestia etyki od wielu lat mówi się tzw. krótko ukrytym programie edukacyjnym i polskim systemie edukacyjnym tak jak kończy się został skrojony, gdybyśmy szukali takich przesłanek tego ukrytego modelu to moglibyśmy dziś, jaki ma wyjść młody człowiek czy to ma być przede wszystkim człowiek konformistyczne w coś co można nazwać takim oportunistycznych tradycjonalistą, który pielęgnuje w cudzysłowie oczywiście naturalny podział ról płciowych tak dalej tak dalej społecznych pasywny społecznie właśnie angażujących się taki, który jak aktywność powinna ograniczać się do pracy udziału w rytuałach, zwłaszcza tych politycznie ideologicznie organizowanych oczywiście także konsumpcyjnych, bo on powinien być skupiony na konsumpcji jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania modelu, w którym jesteśmy oczywiście niechętny obcym tutaj dotykamy tego wymiaru naszej Izby, o którym pani prezes mówił na samym początku zawartym w języku no i aby takim był musi być osiągnięty taką manipulacyjne sformatowany wiedzą historyczną on musi się tego języka nauczyciel musi przyjąć takie taką wizję świata na, a przy tym na tyle elastyczna, aby się poddawał formatowanie przez przez ten model, który został wprowadzony to jest z punktu widzenia przyszłości niezwykle trudne i wręcz dramatyczne powiedziałbym tak władza polityczna może na tym wygra, ale Polska, zwłaszcza młode pokolenie na pewno na tym wszakże ja się nie dziwię temu, że bardzo wielu nauczycieli nie chce w tym uczestniczyć mamy już wielki problem z zasobami nauczycielskimi on będzie się tylko pogłębią młodych ludzi przychodzących do zawodu praktycznie nie ma, bo po prostu nie chcą w tym uczestniczyć pomija kwestię wynagrodzeń oczywiście, ale też prestiżu zawodowe to przekazaliśmy tutaj powrócimy po informacjach Radia TOK FM pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński pan prof. Maksymilian Stanulewicz informację o 1120 po wcale wielka loża pandemiczna pani prof. Bernadetta Darska pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński pan prof. Maksymilian Stanulewicz przed informacjami mówi o edukacji temat trudne temat no właśnie nie tak spektakularny jak ten, którym mówimy o programie, ale też, o którym mówi się w tej media mówią, a tymczasem to przecież edukacja jest jedną z tych czynników, który też wpłynie na to jak będzie Polska wyglądała za 5053100 lat pan prof. Maksymilian Stanulewicz co pana zainteresowało rozbawiło zirytowało albo co uważa pan, że przeszło koło nosa pracują muszą przyłączyć do pani profesor i pana profesorem też uwagę Otóż moja uwaga będzie dotyczyła w pewnych informacji lub tygodni szóstego tygodnia czy pan minister Czarnek będzie kierował programem nuklearnym w Polsce budowę reaktora nocą już zupełnie kuriozum nawet Suszko można kierować kilkoma resortami mówi połączono resort nauki osób w edukacji jedno uważałem, że właściwie to po prostu nie ma nie ma problemu, bo to może przy okazji też rzeczy pisze to program nuklearny budowy reaktora, dlaczego nie ma wszystko możemy prawda w związku z tym była to niezwykle zabawne, aczkolwiek może pewne granice uczyć się 85 groteskowe, a w sumie rzeczywiście tak uderzyło szuka leku prawnika rozprawa spod szpitala południowego Warszawy nawet nie chodzi o spór między Warszawą Ministerstwem Środowiska ministerstwa wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy krótko mówiąc ponownie mamy sytuację, gdzie obecną Francuzami mają orzeczenia sądowe uważając, że on nie obowiązują albo będą obowiązywać w sposób wybiórczy wtedy, kiedy oni będą tego, czyli będzie to zgodne władzy no mamy sytuację po największe nowości w szpitalu w warszawskim już właściwie nie użytkowane albo użytkowane w ograniczony sposób został przyjęty okazuje się bezprawnie w okresie covidu przez Ministerstwo Zdrowia ram wojewódzki przewodniczący uznał, że butów nieuzasadnione działania nakazał oczywiście zwrot tego szpitala miastu na co ministerstwo twierdziło zupełnie bezceremonialnie sposób, że trudno to orzeczenie dotyczy wyłącznie stanowisko obecnej dyrektor krok należy, które akurat byli silni skoro powołał nowego dyrektora sytuacja będzie jasne rzecz zostanie w tym momencie skonsumowane sławie oczywistą w 2 i prawną to jest proszę państwa ustęp, który się niestety coraz bardziej pogłębia taki zupełny anarchizacji prawa już nie tylko nie obowiązują wyroki sondowali długo nie będziemy właściciel mógł sobie rzeczywistości układać życie społeczne gospodarczego, bo każdy z nas może momencie powiedzieć, że właściwie rozegrać decyzja administracyjna ani wyrok sądu był już tam ścieżki Odwoławczej cóż tam ścieżki do uchylenia decyzji czy wyroku osoby będziemy robić swoje właściwe następuje taka policja zwraca się mianowicie są ośrodki władzy, które mają siłę mają euro oczywiście wpływ mają pieniądze mają w związku z tym władze potrafią kreować rzeczywistość, z którą w związku z tym odrzucają jakiekolwiek normy ewentualnych oszustw wyborczych o prawo to prawo jest, kiedy dotyczy tych mniejszych słabszych w związku z tym mamy sytuację proszę pogłębia od lat mianowicie to, że nasze państwo zarządzane w ten sposób od kilku lat również w tym projekt państwu wspominali państwo silne wobec słabych osoby bądź silny i jednocześnie okazuje się klub całkowicie nie sprawdzeni potrafiący załatwić podejmować z zasadniczych problemów takie wrażenie w ogóle, a patrząc na to co za co się dzieje ludzie obejmą określone stanowiska również administracji Państwowej, że właściciel nie pasujemy do pewnego modelu standardu europejskiego tej władzy oczywiście to jak najbardziej odpowiada nosi tytuł okazywanie tego, że właściciel my mamy swoje tradycje swoją mądrość myśli musimy bowiem coś na obcych będziemy sobie po swojemu urządzać chodzi o taką dobę samo lat silnik mu, który jest pożądany, zwłaszcza przez nowego szefa partii rządzących, czyli oficjalnego naczelnika państwa, który kreuje właśnie Polska nowe mocarstwo Trójmorza jak zawsze wspólną w tym momencie słowa pana prof. Wieczorkiewicza, który zwykł mawiać, że burzenia kilku potencjałów słabych, gdzie będzie promocja siły to jest prawda, o czym tutaj będące głównym, starając się kreować naszą wielką Polskę między morzami rzeczywistości kreują trzyma jakiś mocarstwo środkowoeuropejskie oczywistości szkoda tylko do pracy chciałam przypomnieć tak szybko, że takie panie proszą grupy języków, a mianowicie mamy czasy Sławski korzysta z 18 sarmatyzm jako ideologii, które wystarczyły wszystko robić ideologię ma też wystarczy, że wszystko to niestety bardzo bardzo smutne, bo pewnie prowadzi nas to niczego dobrego to strasznie pesymistycznie pan profesor to wszystko widzi no fusy trudno się trudno się już w momencie optymizmem, czego bać, bo mam wrażenie, że już muszą okoliczność również tym, że wnętrza by ten zdrowy czy będą byłyby szkodliwe niestety do myśmy tutaj zwrócić uwagę w tej dyskusji nasze do tego co władze będzie robiła jak będzie kreowała rzeczywistość my tutaj o tym, że 70% społeczeństwa utrzymuje się 67% społeczeństwa ma dostęp wyłącznie w domach już tzw. narodowych czy choćby w Państwowej telewizji wniosku szczegóły ja miałem wątpliwą przyjemność kilka razy ze względów poznawczych obejrzeć wiadomości to ma ten program ma ze wszystkim z każdym wszystkim może coś wspólnego z wiadomościami, bo nie ma żadnej informacji konkrety my po prostu pomieszanie propagandy z kimś takim właśnie całkowity dochód monitorowanie przeciwniku politycznym, jeżeli 60 przybysza społeczeństwa włącznika mi się taką informacją no to przy okazji przez Kusia obecnej władzy czy to na niezależną telewizję czy można w perspektywie pewnie mu model węgierski Targu ma internet po walce spodziewać, że ścieżka wiedzie oczywiście przez Budapeszt Ankary Pekin, bo to są te inspiracje wydaje mi się wydaje mi się naszej władzy rząd przy okazji tego kryzysu afgańskiego też przypadkami wyszła myć głowy mianowicie zmarnowanego polskiego potencjału prawie państwo zdajecie sobie sprawę, że Polska miała bardzo dobre relacje z różnym grupom pół wykład historyczny z krajami bliskiego Wschodu to wynikały z przeszłości próby czasu z tego socjalizmu hymn arabskiego maszyn, gdy wymiany handlowej gospodarczej tak dalej między polską krajami okresie również peerelowskim gdzieś tam polskich budów, bo w każdym razie była to dobra Marka myśleć o środki trwałe prokurator najlepsze są polityka nie tylko tej obecnej władzy albo dokonała tego ostateczne skonsumowanie, ale również w poprzednich latach zbudowaliśmy tego wpływu też umie prosiliśmy lawirowania między interesami naszych sojuszników na naszym bliski wschód ma dopełnić wszystkiego Włoch doszli do siebie jutro w kryzysie wstrzymali Izrael zobowiązania powiązane naczynia mianowicie Izrael musiał reagować na ustawy ustawę mówił dotyczącą noweli adwokatura w ten sposób, dlatego że właściwie przedstawić budżet zarobi potrzebni, bo z 1 strony tam, gdzie byliśmy ważni życzliwą europejskiej przestaliśmy być siłą sprawczą, a z drugiej są tam, gdzie mieliśmy już trwały czy bliskich siedzieliśmy na bardzo dobrej formy relacji z Iranem tam wróciliśmy tego naszego ASA 15, odbywając mogą być organizowane są jeszcze jednej z niedawnej konferencji anty irańskiej w Warszawie program w tym momencie automatycznie również tutaj pozbyliśmy się jakikolwiek aktywów i właściwie stoimy tak mam trochę właśnie w tym takim czasie przejściowym między demokracją autokracji niestety, ale z drugiej strony pani tor bardzo proszę pan profesor zarządzamy całkowicie nie popadli w czarne rzeczy, bo też zaczął padać i będę miał tutaj depresję ja się zgadzam z tą diagnozą i zawarłby z nią 1 zdaniem po prostu dziadostwo nasze państwo oraz zorganizowane i i tak funkcjonuje dziadostwo traktuje nie tylko politykę wewnętrzną również politykę zagraniczną, ale jednocześnie mając pełną świadomość tego, że idziemy w stronę systemu, w którym dla moich przyjaciół wszystko dla moich wrogów prawo jednak wydaje mi się, że te struktury społeczeństwa obywatelskiego czy pewne mentalne struktury oporu, które są wśród Polaków dają podstawy do tego, aby jednak myśleć nie tracić resztek optymizmu nawet jeśli ludzie karmią się czy oglądają telewizję narodowe czy słuchają Radia to inne badania pokazują nam, że podchodzą do wiadomości, które są tam przekazywane wiadomości w cudzysłowie czy bez w sposób sceptyczny wydaje mi się, że jeśli jest jakieś poważne wyzwanie to jest wyzwanie, które dotyczy drugiej strony powiedzmy strony Demokratycznej, ponieważ to wyzwanie polega na po prostu ogarnięcie się pracy pracy w terenie ja mówię do państwa bardzo małego miasta gdzieś na Kaszubach i w tym moim małym mieście w ciągu ostatnich 2 miesięcy przewinęło się kilku czołowych polityków parlamentarzystów z tej sceny rządowej, a nie widziałem nikogo nikogo ze strony Demokratycznej jestem na Pomorze to mogę sobie wyobrazić jak jest w innych częściach kraju w związku z tym jak się nie wykonuje tej pracy to znaczy nie rozmawia nie spotyka się z ludźmi nieustannie nie przekonuje się do swoich racji to Tomasz taki efekt i jest 1 mechanizm, który broni demokracji to znaczy zaangażowanie prac i nie ma innego zaangażowanie pracę albo się to wykona w taki czy inny sposób będzie się miało efekt albo się tego nie wykona będzie można potem jedni drudzy politycy demokratyczni będą mogli stykać, a nie lubią nas niecelnie nie głosują na innymi słowy po prostu tę robotę trzeba wykonać nie ma ciągle niestety wrażenia, że po stronie Demokratycznej jest pełna determinacja pełna i powszechna, bo to, że są ludzie, którzy są zaangażowani zgoda, ale że jest powszechna determinacja do tego, aby ten stan zmienić rzeczy się nie dzieją zawsze ktoś robi i robi na złe, ale robi też się na dobre na inne muszą być ci, którzy będą to dobre chcieli zrobić bardzo dziękuję pani z pań profesor niestety kończymy pani profesor jest nieubłagany czas ucieka pani prof. Bernadetta Darska Uniwersytet warmińsko-mazurski pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński Uniwersytet Gdański port resort maks miał stanowić Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje o jedenastej 40 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA