REKLAMA

"Wojna hybrydowa" w dyskusji o migracjach i sytuacji na granicy

Światopodgląd
Data emisji:
2021-08-27 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Olena Babakova dzień dobrem dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu już kawał czasu państwa nie było więc, tym bardziej jest łąka bardzo cieszymy bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia chciałabym dr Olena Babakova, która jest dziennikarką porozmawiać 3 trochę tak publicystycznie może, ale też doktor bankowa przygląda się migracją zajmuje się kwestią migracji od lat przede wszystkim tej Rozwiń » debacie, która się w Polsce toczy może warto spojrzeć właśnie do czego się odwołujemy do jakich wartości do jakich paradygmatów jak ta debata się kształtuje no i chyba należałoby wtedy zacząć od koncepcji wojny hybrydowej, która podkreśla rozmawiamy o debacie, która wydaje się, że połyka wszystkie inne paradygmaty to znaczy zwycięża w tej debacie, a pierwsze wnioski o migrację od, których jak słusznie powiedziała, jakby od lat pisze o tym też się zajmuje jako badaczka po są to jest zjawisko bardzo wielowymiarowe, które ma podłoże demograficzne gospodarcze humanitarne często też polityczne, ale w każdym razie jest to zjawisko złożone mamy po 1 stronie migrantów zarobkowych, czyli osoby których, którym przemieszczenia jak rząd bardziej Factory gospodarcza i osoby, które są zmuszeni do pozostawienia swoich mniej za mieszkania głównie z powodu albo wojna albo jako konfliktu zbrojnego bądź od klęski żywiołowej, a więc podejścia do migracji poszczególnych grup migrantów o warunków, w których te osoby przebywałem do kraju ona wymaga, jakby takiego bardzo z nią noc nieznany, bo to podejście premiera wtedy wielu niuansów, które uwzględnia właśnie po to, są ludzie działają swoje zmusiło do przyjazdu do kraju, więc w, jaki sposób przekraczam granicę w jaki sposób podejść do integracji itd. na to nas niestety w Polsce dla, a jest brak systemowego podejścia do tego no rzecz mimo tego, że jakby znaczący wpływ na kształtowaniu debaty jednak mają politycy i obowiązująca polityka migracyjna, której koncepcję polityki migracyjnej w Polsce już prawie od 6 lat nie ma, a została skasowana przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka później wielokrotna obiecano, że powstanie dziś nowy dokument, który właśnie będzie na piśmie, a jakiś kodeks, do którego będziemy mogli się odwołać jak Polska patrzy na migrację zarobkową jak Polska patrzy na boomie na migracje uchodźców w jaki sposób Polska pracuje z tymi ludźmi po tym, jak już zamieszkanych kraju itd. itd. takiego dokumentu niestety od lat nie mamy a, lecz odwrotnie właśnie ostatnio Departament polityki migracyjnej minister spraw wewnętrznych administracji został rozwiązany czekają na działalność z departamentem międzynarodowym tak prostował pod ministerstwo te doniesienia Rzeczpospolitej no ale co to znaczy połączone to zobaczymy w praniu w każdym w każdym razie jak widzimy, że politycy nie chcą jednoznacznie się ustosunkować na temat tego kogo przyjmuje Polska, w jakich okolicznościach co później Polska z tymi ludźmi rogiem, bo nie są mu opinię mojej opinii problemem jest nie tyle jakaś restrykcyjna polityka migracyjna to znaczy są państwa Zachodu rozwinięte, które mają bardzo restrykcyjną politykę migracyjną jak np. mają Australia Nowa Zelandia, ale chodzi właśnie o klarowność przejrzystość zasad i żadne z tych projektów polityki migracyjne, które były dyskutowane w ciągu ostatnich 3 lat nie było nigdzie zaznaczono, że może dojść do sytuacji, że Polska nie będzie przyjmowała wniosek o status uchodźcy ochronę międzynarodową od osób, którzy przekraczają granicę czy w obrębie punktów przekroczenia 3 tzw. granicę zieloną Schleck nie przewidziano tej sytuacji w tym sensie, chociaż niektórzy eksperci przewidywali nieprzewidziana sytuacja, czyli jak mu brak jest jakiś klarownych zasad brak jest jakiś model strategicznych i drugie co poza politykami debaty poczułem to oczywiście media, a my niestety w Polsce mają wobec migrantów wobec migracji taki interes, bo powiedziałam bardzo rockowym, a po 1 stronie mieliśmy taką falę wzmożonego interesu w roku 20152016, kiedy cała Unia europejska szczególnie po południa Europy zetknęła się z kryzysem migracyjnym i wtedy niestety większość polskich mediów tego egzaminu nie zdały, zaczynając od słownictwo, którego używano, czyli tam fala maja, czyli taka taktyka bardzo opresyjna kończą właśnie uczciwą formowaniem, czyli pomieszanie kwestii migracji zarobkowej i uchodźstwa pominięcie aspektów integracyjnych pominięcia doświadczeń jak różne zróżnicowany migrantami różnych państw Unii Europejskiej wyciągania tylko najbardziej patologicznych przypadków później mamy taki swoisty zanik interesu do migracji to znaczy po jego stronie tam Grace ciągle obecna na łamy polskich mediów, ale obecnie łącznie emigracja zarobkowa, czyli właśnie ci Ukraińcy Białorusini Hindusi Nepalczycy, którzy do Polski przyjęta właśnie jako migranci gospodarcze, czyli ludzi, którzy po, którzy przybyli przybyła do Polski z powodów ekonomicznych, bo chcą zarobić więcej niż w kraju ojczystym dobrze o tym piszą tylko, że ten przekaz ma taki charakter bardzo ekonomiczny, czyli branże to są liczby liczby pensje liczby transferów pieniężnych zagranicznych liczba imigrantów zarejestrowanych w ZUS-ie itd. nie twierdzę, że to nie jest ważne, bo nie jest ważne tylko niestety jak bo za tymi wszystkimi sztywnymi liczbami gubią się szczegóły jednocześnie właśnie skupienia na tej migracji gospodarczym zaowocowała tym, że Polska, a zresztą podobne jak reszta kraju region Europy środkowo-wschodniej w żaden sposób na poziom debaty nie przepracował co ten kryzys migracyjny piętnastego szesnastego roku wtedy było mnóstwo publikacji było mnóstwo debat, ale żadne konkluzje tego nie powstało to znaczy ten problem właśnie co robimy w przypadku do sytuacji, kiedy sporo ludzi, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej stawia się na nasze granice jak na to reagują ja o tym mówimy w jaki sposób, jakby zaopatrujemy tych ludzi, jaką pomoc im zapełniamy długofalową krótką falą itd. czyli to wszystko po prostu było, że pan pod dywan jak i na te 56 lata temu był zupełnie zamrożone, chociaż od lat specjaliści od polityki migracyjnej mówili, że szlak tzw. chłodnie do Unii Europejskiej przez teren m.in. Polski prawdopodobnie powstanie, że takie problemy, bo powracać nie tylko z powodu właśnie byłem tak jak to było np. w Syrii, ale również z powodu sytuacji demograficznych np. demograficzne przykład krajów Afryki subsaharyjskiej oraz powodu na klimat, że niektóre miejsca na naszym globie jak właśnie projekt subsaharyjskiej Azja no po prostu stałem się nie do życia, że nie da się człowieku tam normalnie żyć no przez 5 lat, bo o tym nie wspominano, a czasem tylko ból jakieś odwołania jak źle było piętnastym roku jak dobry teraz, ale właśnie teraz widzimy smutne pokłosie tego wszystkiego, że zamiast jak uwzględnić to jako złożony problem, który ma wątki prawne i wątki humanitarny i wątki gospodarcze i wątki integracyjne mam rację niestety muszę z tobą zgodzić wszystko pochłonął ten paradygmat bezpieczeństwa, czyli jak temu badacze sekurytyzacja emigracji, czyli wprowadzanie migracji głównie do kwestii zagrożenia, jakie może stanowić nie do kwestii wezwania czy szanse, które można wykorzystać i ten paradygmat wojny hybrydowej to znaczy nie twierdzę, że sytuacja bezpieczeństwa nie ma być uwzględnione, kiedy mówimy o granicy nie twierdzę, że reżim Łukaszenki agresywnie zachowuje wobec Polski wobec Unii Europejskiej tylko w sytuacji, kiedy wszystko wprowadzamy do wojny hybrydowej no m.in. termin, bo jak się okazuje, że od osób ten teren użyła tak naprawdę mają coś innego na myśli, używając go właśnie wprowadzenie tego wszystkiego tylko do tego terminu moim zdaniem niebezpiecznie płaszcza to zjawisko, bo jak daje nam Intelligence do łatwego podjęcia decyzji tak naprawdę skomplikowane sytuacje, że mamy wojnę hybrydową i wszystko jest jasne, ale ja również jak bardzo znany swego ukraińskiego rodzina, bo podwórko, gdzie po naprawdę bardzo traumatycznym doświadczeniu dla Ukrainy Ukraińcy, którym była aneksja Krymu na początku czternastego roku później wojna na Donbasie o tej wojnie hybrydowej, jakby zaczęło się sporo mówić zresztą ciągle się sporo mówią i za każdym razem ktoś wygłasza wobec takiej treści, które idą ma wbrew patriotyczne Monster Movie treści krytyczne wobec cła albo krytyczne wobec debaty publiczne albo właśnie akcentujące wagę bardziej na prawach człowieka na konieczności dotrzymania, bo na czym polega sens tej euro integracji nie wiem jak wiele uchwał ofiarą padają właśnie prawa człowieka to ten po co też oskarżano o to, że nie rozumie zasad wojny hybrydowej, że gramy błękitną-li, że nie rozumie złożoności sytuacji właśnie tabletu po co teraz słyszymy w Polsce pięknoduchów naiwni, że osoby, która lata zmarł, a tu mamy twardą politykę, jakby tylko to się liczy od 8 maja godzi w rozumieniu nie ma prostych decyzji skomplikowanych sytuacjach mamy do czynienia z sytuacją skomplikowaną, która wymaga wielu wymiarowe było skomplikowane, bo podejście to tak krótko będą kolejne części tej rozmowy, ale właśnie skomplikowany, bo jednak są też jak rozumiem różnego rodzaju instrumenty, które nie rozwiązują całkowicie tego problemu dylematów, ale po, które można by było sięgnąć choćby właśnie takie hot spoty, których mówią eksperci mogłyby powstać polsko Frontex sowy polską unijne punkty, które by zajmowała się szybkim szybszym w każdym razie mierzeniem się przyjmowaniem tych wniosków rozpatrywaniem to nie jest idealny wiemy, że nie zawsze działało mówią o tych legalnych tworzenie legalnych kanałów czyli, żeby ludzie mieli rzeczywiście możliwość na miejscu skorzystać z takiej drogi co może ograniczyć skaże nas częściowo te próby nielegalnego dostanie się do Unii Europejskiej na co jeszcze wskazała, żeby w często słyszę taki argument pada argument, ale co konkretnie należy konkretnie jak tak naprawdę jak problem imigracji nieuregulowanej, bo tak, jakby to się wybrańcami uregulowana jak ja były tylko poseł trzeba złożyć przedstawi przekształcone gracza uregulowana, a najlepiej jest jak ci ludzie, którzy jak jest jednak to zmuszenie o zostawić swój kraj i poszukiwania ochrony lepiej jednak oni zostawili swój kraj jako zorganizowanie im lepiej, żeby w tym nowym kraju i jeżeli nie od razu poprzedni przypowieść o dołączeniu do krajowego rynku pracy i dlaczego właśnie tyle Ukraińców ostatnio tyle udało się przyjechali do Polski niejako uchodźcy, ale właśnie jako pracownicy, bo dla obywateli krajów Polska swoje tworzywo miała ich legalne narzędzia migracji zarobkowej, czyli dlaczego, jakby musi udawać się do ochrony, żeby w miarę łatwo znaleźć znajdzie pracę zalegalizuje wybory, a sytuacja obywateli np. Iranu Iraku i Afganistanu to nie jest możliwe Polska nie wydaje albo prawie nie wydali w tych krajach Polski pracodawca, nawet jeżeli chce on przyjąć do pracy Afgańczyka czy Irakijczyka on będzie czekał na Vive dla niego przez rok, bo żaden biznes tego nie będzie czego, więc tak naprawdę, nawet jeżeli ci ludzie mają dobrą wolę, żeby przyjechać do Polski pracować tu opłaty płacić już wspomniany podatki wpisać się do ZUS-u to niestety są pozbawieni legalnej możliwości załatwienia problemu w ten sposób, ale tam mieszkają też chciałem bardzo tak na koniec krótka no, że teraz słyszę właśnie ten wątek legalizmu, że o, gdyby te osoby były na zieloną granicę tylko na takim regularne przejściu oczywiście itd. w 2016 rok problem z czeczeńskimi uchodźcami wrzeszczą czy ludzie, którzy przyjechali, jakby stawili się na legalnym punkcie kroczenia granicy, którzy podobnie jak teraz mieli sentencją europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu, która nakazywała polskiej Straży Granicznej przyjąć wnioski o tych ludzi i tam akurat głównie kobiety z dziećmi czy ta sytuacja się skończyło wnioski nie przyjęto przyjazd czeczeńskich byłoby czeczeńskich dzieci do Polski blokowane pozwala dziennikarzom badaczom migracji wysnuć wniosek, że było to niewola konkretnego kierownik poczucie tego robić środkach, które zapadło w góry, a więc niestety żadne prawo i żaden legalizmu na nic się przyda, jeżeli poprawa nie jest blokowany i drugie są ostatnio jednak los tak imponujący Marian za każdym razem, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, że o prawa człowieka warto poświęcić prawa człowieka, bo taki jest interes państwowy proszę za każdym razem pomyśleć o sobie jako obywatel Polski jako mieszkańców Polski ma taką bardzo ważną sprawą życiową pasją rozwiązać przed polską administracją, a czemu proszę pana proszę panie o 8 ma pan takie prawo jest też potwierdzone prominentnego w tym szczególe, ale w tym szczególnym przypadku interes państwa wskazuje postąpić z panem czy pani niesprawiedliwie 3 kropki wydają się bardzo ważna przede wszystkim po prostu eksperci zapowiadają będzie tzw. presja migracyjna będą ludzie również z powodu klimatu szukali bezpieczniejszego lepszego miejsca do życia no i teraz może zaczniemy na poważne dyskusje jak zamierzamy się z tym zmierzyć oprócz zamykania oczu i zakrywania uszu bardzo dziękuję dr Olena Babakova była państwa gość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA