REKLAMA

Co jest powinnością państwa, jeśli chodzi o ochronę granic strefy Schengen?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-08-29 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie wrócimy teraz do sprawy granic również tej właśnie naszej wschodniej, ale trochę w innym kontekście, ponieważ od pewnego czasu przedstawiciele polskich władz twierdzą, że postępują zgodnie z zasadami przyjętymi w unii europejskiej związanymi z funkcjonowaniem strefy Schengen i że co więcej te działania są akceptowane czy czy w jakim sensie nawet potwierdzane jako słuszne przez komisję europejską to jak to jest z punktu widzenia tych Rozwiń » wszystkich zasad to nam teraz wyjaśni pan prof. Bartuś Artur grusza Instytut nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry panie profesorze czy nowych to jaki mamy obowiązki jako państwo, które ma tzw. granicę zewnętrzną Unii Europejskiej tak mamy obowiązek przede wszystkim ochrony granic państwowych ten obowiązek spoczywa na każdym państwie członkowskim zaczną każde państwo jako jako podmiot jako jedno terytorialnej natomiast trzeba podkreślić, że cała odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na władzach państwa członkowskiego Unia europejska poprzez instytucje i organy w szczególności w szczególności agencja Frontex może tylko wspierać działania państw stosuje wyłącznie za zgodą czy też na ich wniosek, więc ja rozumiem, że jeśli teraz przed Frontex nam na tym na tym odcinku polsko-białoruskiej granicy nie nie działa w sensie nie ma jego pograniczników sprzętu itd. to, dlatego że Polski rząd o to nie poprosił to gest tak jakiekolwiek działania tej agencji wymagają zgody państwa na terytorium, którego czy funkcjonariusze mają działać jest w europejskiej obowiązuje obowiązują przepisy zawarte w tzw. kodeksie granicznym osiąga, który z, który przewiduje szczegółowe regulacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium strefy Schengen, niemniej te zasady korespondują jako z innymi innymi przepisami, które odnoszą się też do kwestii humanitarnych przede wszystkim do kwestii uchodźstwa też do unijnej polityki azylowej i migracyjnej w szczególności azylowych tutaj możemy zaobserwować od kilku lat to nie jest sytuacja to powstała na granicy Białorusi z państwami Unii Europejskiej ona trwa od ładnych kilku lat, kiedy zna zauważa się pewną sprzeczność z faktyczną sprzeczność między zasadami nazwijmy to humanitaryzmu, a interesami państw członkowskich i mam wrażenie, że obserwujemy także na granicy polsko-białoruskiej, ale także na innych odcinkach granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, ale czy te sprzeczności pana zdaniem są właśnie takie, że one tworzą pewnego rodzaju chaos prawny i rzeczywiście w zależności od tego co komu bardziej danej chwili potrzebne pewnie z powodów politycznych NATO albo można eksponować zobowiązania wynikające z chociażby bycia sygnatariuszem konwencji praw człowieka czy innych zobowiązań międzynarodowych, które Polska również w tym wypadku podpisała czy może bardziej jednak akcentować właśnie te zasady kodeksu granicznego Schengen rolą jest narodowe jest w bardzo złożonym konstruktem ma wiele płaszczyzn i to pan redaktor powiedział mamy pewne instrumenty o charakterze uniwersalnym jak np. konwencja genewska w sprawie uchodźców mamy europejskie instrumenty takie jak europejska konwencja praw człowieka i postoju wolności mamy także unijne narzędzia, a na tym podstawowym poziomie jest prawo krajowe i często dochodzi do pewnych napięć między tymi poziomami, a co więcej te instrumenty prawa Międzynarodowego nie są całkowicie precyzyjne czytam zawsze pojawią się luki i trochę tak jak w programach komputerowych pozostawione są pewne luki czasami z powodu niedopatrzenia czasami no, jakby celowo pod naciskiem tych, którzy takie programy tworzą prawo prawo unijne takie luki zawiera i otwiera to okazja do interpretacji oczywiście od interpretowania zasad prawnych sądy, a przede wszystkim europejski Trybunał praw człowieka chodzi o o prawo europejskie ojej, a Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej chodzi o prawo Unii Europejskiej, niemniej wiemy, że tutaj kwestia wykładni i stosowania zależy od państw członkowskich i co powoduje, że może być trudno znaleźć winowajców, bo często podmioty, które działają czy to są państwa członkowskie czy to są instytucje międzynarodowe powołują się na tę nieostre nieprecyzyjne często, a sformułowania czy reguły prawa i z nich korzystają w przypadku terrorysty czy prezent od południa europejski chciał dać sobie, że w środę europejski Trybunał praw człowieka w ramach środków tymczasowych nakazał Polsce pyta jak najpilniej zapewniła tylko czującym na granicy właśnie żywność wodę ubrania pomoc medyczną i schronienie no, więc proszę zauważyć proszę zauważyć, że Trybunał zobowiązał Polskę do zapewnienia sobie dostarczenia tych warunków natomiast tutaj mamy sytuację kuriozalną taki klincz taka pułapka w pewnym sensie, które dzisiaj zarząd wszyscy znajdujemy się nie znają się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej spisywał władze Polski wolność właśnie na tę zasadę terytorialności oczywiście jest jeszcze zasada humanitaryzmu, które mocno liczy wpisana w prawnej za humanitarny z no i jakby tutaj zarzuty pod adresem polskiego rządu i to w tym kierunku właśnie powinniśmy tutaj mówię jako, jaką władze państwa to, że społeczeństwo ono pomóc osobom, które potrzebują, które czerpią z, ale z formalnego punktu widzenia to jest sytuacja, która dotyczy osób, które znajdują się poza terytorium Polski i co ważne Trybunał podkreślił, że to takiego wykładnia nie oznacza obowiązku nałożonego na państwa Polski na państwo polskie przyjęcia cudzoziemców jest to jest znowu taka sytuacja, która wielokrotnie pojawiała się w czasie kryzysu migracyjnego kilka lat temu na południu Europy w, że setki tysięcy wówczas cudzoziemców trafiało taki może być różnie i często skrajnie trudnych warunkach czekało na jakąkolwiek pomoc ta pomoc przychodzi nie od państw nie oddał realizacji międzyrządowych tylko zazwyczaj od organizacji pozarządowych wolontariusz, ale jednak dość przekonujący dla mnie komunikat czy list, który wystosował prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich do władz polskich i on tam pisze w ten sposób każda osoba, która przebywając na granicy RP zgłosił funkcjonariuszowi służby granicznej wykonującemu wobec niej jakiekolwiek czynności służbowe zamiar przekroczenia granicy w celu ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową powinna zostać wpuszczona na terytorium Polski, a funkcjonariusze właściwej miejscowo miejscowej placówki Straży Granicznej zobowiązani są przyjąć od niej odpowiedni wniosek i tak jest tyle, a nie mieli to jest taka można powiedzieć korzystna dla uchodźców niezawodowych interpretacja interpretacja przepisów prawa jest ono humanitarnego w szczególności konwencji genewskiej z przeciwka zasada określona honoru tłumaczyli, czyli zakaz obrotu czy zakaz wydalania z rzeczywiście tutaj w toku rozwoju prawa Międzynarodowego ta zasada została jako rozszerzona na osoby, które poszukują pomocy ochronnej zawodowej i niezależnie od tego czy znajdują się na terytorium państwa nowa czy też dopiero dotarł do granic, jeżeli znalazły się na terytorium państwa mamy sytuację Jasną ta sytuacja jest wielokrotnie z praktyką także na terytorium Polski także urzędnicy polsko białoruskiej, że cudzoziemcy składają wnioski azylowe także wnioski o nadanie statusu uchodźcy z natomiast to jest kwestia po prostu interpretację z tego rodzaju też dobrej woli władz czy rzeczywiście tutaj trzymać się bardzo kategorycznie i tak może to powiedzieć wraz z wbrew praktyce te zasady terytorialności uznać, że możemy tutaj objąć opieką tylko wyłącznej, gdy osoby znajdą się na terytorium czy jednak tak jak tutaj prezes Więcek, a proponuje objąć tą opieką i umożliwić dalsze działania o charakterze militarnym w tym osobom też program panie profesorze no bo mamy już niestety tylko minutę, więc chciałem tak właśnie pana trochę może ono po 2 wziąć, gdyby pan miał napisać taką opinię dla rządu wpuścić nie wpuścić to co ja napisał, że puścić natomiast proszę proszę zwrócić uwagę, że sytuacja na granicy przez realny staże w 1 jest taką może ze środy demonstracją prawda tutaj władze polskie wspierane przez komisję to co ważne komisję europejską jednak są tutaj taką mocną twardą postawę zaprezentować po prostu dać przykład odstraszania, a co za tym nie przyjeżdżacie nie przyjeżdżajcie, bo przejdziecie, a jeżeli przez życie to pewnie pomagają one przemytnicy handlarze ludźmi i my się nimi zajmie bardzo dziękuję za wyjaśnienia za rozmowę pan prezes Artur Rusek Instytut nauk politycznych stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem bardzo bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA