REKLAMA

Jak odpowiednio zadbać o prostatę w czasie epidemii COVID-19?

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2021-08-29 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życie w covidzie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM naszym kolejnym gościem jest prof. Piotr Chłosta kierownik katedry kliniki urologii collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prezes polskiego Towarzystwa urologicznego dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu mam poczucie i obawy zarazem, że właściwie wiele problemów tych medycznych albo tych zdrowotnych może w ten sposób chciałbym mówić z perspektywy pacjenta, które dotykają nas Rozwiń » Polaków, ale nie tylko ludzi na całym świecie zostało odłożonych gdzieś na bok jeśli one nie są dotkliwe nie dają znać o sobie w sposób brutalny pandemia przez ostatnie 1,5 roku spowodowała, że stała się nr. 1 i właściwie te wszystkie inne aspekty naszego zdrowia także prewencji zostały dziś odłożone na bok czy czy podobnie jest w Pańskiej dziedzinie podobnie jest urologia tutaj chciałbym, żebyśmy skupili się przede wszystkim na postacie, czyli właśnie takim elemencie zdrowia mężczyzny, który powinien być kontrolowany to pierwsza w razie jakiejś niepewności diagnozowany i ich leczonych już doświadcza pan panie profesorze tego tej konsekwencji pandemii tego, że mężczyźni się nie badali, że nie przychodzili że, że pandemia była przede wszystkim tematem nr 1 tak w leczeniu jak jak dyskusja jak w zapobieganiu absolutnie tak dziękuję za to pytanie panie redaktorze wobec ogłoszonej pandemii sars-cov 2 wiele polskich szpitali w tym pełno profilowym ośrodków akademickich o najwyższym stopniu referencyjności w czasie trwania największego szczytu zakaźności tym wirusem mowa o koronawirusie jest wiele szpitali przekształcono w jednoimienny szpitale zakaźne co oczywiście wiązało się z ograniczeniem ich standardowej działalności i szereg instytucji zostało zmuszonych do odwołania planowych przyjęć ograniczeń w dziedzinie rutynowej pracy klinicznej oraz zmniejszenia intensywności działań, a niekiedy nawet aż do całkowitego zawieszenia zarówno pracy szpitalnej w dziedzinach, do którego ośrodki były dedykowana całkowitego zawieszenia pracy ambulatoryjnej w dziedzinie urologii u podstaw takiego stanu rzeczy leżało również dramatyczne w owym czasie niedobór personelu i nie mam najmniejszej wątpliwości, że taki jak rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa tak w chwili obecnej jesteśmy w trakcie drugiej epidemii to znaczy epidemii raka gruczołu krokowego zwróćmy uwagę, że pod koniec ubiegłego dziesięciolecia na świecie rozpoznano prawie 1 000 000 przypadków raka gruczołu krokowego stwierdzono 250 000 zgonów z tego powodu natomiast w już w następnym ćwierćwieczu prognozuje się, że będziemy mieli ponad 1 000 700 nowych przypadków raka gruczołu krokowego i ponad 500 000 zgonów z tego powodu, więc widać jednoznacznie, że na podstawie analiz najpoważniejszych instytucji epidemiologicznych obecne statystyki, które pokazują na bieżący na bieżący rok Europie ponad 500 000 zachorowań i 100 000 stutysięczną śmiertelność z powodu np. raka gruczołu krokowego fakt, że musimy się przygotować na epidemię nowotworów w tym epidemia raka gruczołu krokowego chociażby, dlatego że nowotwór gruczołu krokowego jest najczęściej o raku płuca nowotworem męskiej populacji i każdego roku słyszy rozpoznanie w naszym kraju około 616 00016 000 chorych, więc problem problem istnieje przy organizowaniu warunkach pandemii covid wielu aspektów systemu ochrony zdrowia spowodowało duże zmiany w udzielaniu świadczeń głównie w zakresie diagnostyki leczenia i ci chorzy onkologiczni, którzy mieli często obniżoną odporność albo zachorowali byli i są obarczeni zwiększonym ryzykiem niekorzystnego przebiegu choroby panie profesorze, ale co pańskim zdaniem będzie czynnikiem decydującym o tym, że to zachorowalności, a co za tym idzie śmiertelność wzrośnie czy właśnie albo ta opieszałość bądź też no przedstawienie priorytetów zdrowotnych w życiu każdego mężczyzny o tym zdecyduje czy w jaki sposób zaburzenie tej wydolności służby zdrowia, ponieważ wszystkie siły zostały rzucone na walkę z pandemią uda się to w jaki sposób podzielić dziś wyciągnąć z tego procent, gdzie tu, gdzie tu jest przyczyna to bardzo dobre pytanie panie redaktorze sprawą aspekt wielowątkowy, dlatego że rak gruczołu krokowego jest nowotworem ściśle związanym z wiekiem wykazuje linii w zależności od wieku i nie jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu raka gruczołu krokowego, tym bardziej że, jeżeli obserwujemy systematycznie zwiększającą się średnią długość życia populacji europejskiej w tym polskiej to widać jednoznacznie, że ona ulega systematycznemu systematycznemu wydłużeniu i tym samym raka gruczołu krokowego rozpoznaje się w przeważającej większości mężczyzn po osiemdziesiątym roku życia, ale z drugiej zaś strony biologia nowotworu gruczołu krokowego, ale tego, który ma niski potencjał onkologiczne, czyli Nisko złośliwość jest ograniczony do narządu różni się od biologii agresywnych guzów nerki czy pęcherza to jest 1 aspekt drugim aspektem jest utrudniony dostęp do tych specjalistów w czasie pandemii który, którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na raka gruczołu krokowego i mowa tutaj o urologa i trzecią wreszcie rzeczą jest to, że utrudniony dostęp do specjalisty albo brak chęci skontaktowania się tak poprzez ograniczenia spowodowane pandemią to też leży w rękach naszych podopiecznych też może spowodować opóźnienie rozpoznania, a opóźnienie rozpoznania oznacza rozpoznanie tej choroby w stopniu zaawansowania wyższym i tym samym braku możliwości zastosowania wielorakich opcji leczenia łącznie całkowite wyleczenie dlatego nie mam najmniejszej wątpliwości, że covid może zabić, ale rak zabije na pewno, jeżeli nie będziemy o nim wiedzieć i nierozpoznanego szybko proszę wybaczyć panie profesorze zwracam się też do naszych słuchaczy, że posłużę się taką analogię, która być może dziś spowoduje, że ktoś będzie miał poczucie traktowania przeze mnie mężczyznę jako bardzo instrumentalnie, ale warto obrazowo to wszystko określić, bo mam wrażenie, że zaparkowali my myślą naszych organizmach albo nawet nie my w czasie pandemii jeździliśmy naszymi wozami w Uhowie wykorzystaliśmy naszych organizmów bez konieczności, bo inaczej bez wizyty w stacji stacji autoryzowanych stacjach obsługi, żeby dokonać tych przeglądów naszego zdrowia per analogiam wjechać na kanały zobaczyć co coś co jest naszym samochodem tylko, że te samochody stały w garażu my cały czas eksploatowali my teraz pytanie czy wszyscy teraz wezmą się za za naprawy będą starali się odwiedzić tych fachowców, którzy mogą zdiagnozować tam leżeć jakiś problem to to czy służba zdrowia sobie z tym poradzi odpowiednio autoryzowane stacje obsługi ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak, chociaż wysiłek, który trzeba będzie podjąć w tym względzie będzie relatywnie wyższy niż przed okresem pandemii nie można mieć tutaj jakichkolwiek pretensji tak do naszych podopiecznych do pacjentów, dlatego że w początkowych tygodniach epidemii pacjenci czuli się wyraźnie zagubieni i zarówno do instytucji urologicznych, jaki do wielu szpitali akademickich docierały sygnały, że w związku ze wstrzymaniem planowych przyjęć np. z powodu przekształcenia danej placówki w jednoimienny szpital zakaźny chorzy nie byli pewni jak będzie ich przypadku wyglądała dalsza ścieżka diagnostyczna jak będzie wyglądała ścieżka lecznicza, czyli terapeutyczna i szczególnie niekorzystnej sytuacji znalazły się te osoby, które z powodu podejrzenia raka gruczołu krokowego były dopiero w trakcie procedury diagnostycznej tak jak mówiliśmy u niektórych chorych, których choroba ma lub rozwija się niskim potencjale onkologicznymi w stopniu ograniczonym do rządu niewielkie opóźnienie diagnostyki leczenia nie ma istotnego znaczenia natomiast tych, u których choroba jest zaawansowana lub przerzutowe i lub zostaje rozpoznana wobec bardzo dużego potencjału ekologicznego, czyli wobec dużego stopnia złośliwości no powoduje, że konieczność stałego dostępu do procedur diagnostycznych leczniczych jest fundamentalna i dlatego sytuacja Epidemiologiczna, która dotknęła nas wszystkich, ale również chorych Uro onkologicznych poprzez pozbawienie dostępu do diagnostyki leczenia ze względu na wstrzymanie planowych zabiegów lub poprzez odczuwalne do dzisiaj nawet braki personelu medycznego spowodowała wystawienie tej części naszej populacji na ogromne zagrożenie w naszej instytucji, czyli szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie staramy się ze wszystkich sił zapewnić naszym chorym ten ten dostęp i nie mam największej najmniejszej wątpliwości, że dzięki harmonijnej współpracy zarówno władz szpitala jak i ekipy urologicznej to to działa, ponieważ precyzujemy problem i tutaj wskazujemy na prostatę proszę powiedzieć panie profesorze, kiedy jest ten moment może warto też potraktować te rozmowy okazji do uświadamiania, bo nie wszyscy to to wiedzą, kiedy warto wybrać się skontrolować gruczoł krokowy kiedy, kiedy warto zapobiec temu by nie rozwinęło się to bardzo złą stronę, o czym pan przed chwilą mówił rak gruczołu krokowego specjalnie nie daje żadnych objawów tak najczęściej do urologów trafiają ci mężczyźni, których niezależnie od nowotworu gruczołu krokowego rozwija się łagodny rozrost prostaty powodujący trudności związane z oddawaniem moczu lub dolegliwości podrażnieni owe zmuszające do oddania moczu gwałtownie albo poprzez konieczność wstawania w nocy z znaczące osłabienie strumienia moczu przyjmuje się, że każdy mężczyzna po czterdziestym roku życia powinien co najmniej raz w roku poddać się badaniu urologicznym Emu, a dotyczy to szczególnie tej grupy mężczyzn, w której rodzinie stwierdzono raka gruczołu krokowego mam tutaj na myśli relacje ojciec syn brat brat, dlatego że ta część populacji jest szczególnie narażona na wystąpienie raka stercza jedenastokrotnie częściej niż w przypadku populacji, której tej zależności nie ma w drugim pokoleniu nie wiem mężczyzna dziadek już ta ta relacja nie działa i nie przenoszą chętnie działa również działa również widzi pan to też ważna uwaga, gdzie można zgłaszać, poszukując takiego prewencyjnego badania, bo myślę tutaj też panie profesorze przeszkodą jest informacja dostępności umiejętność poszukania specjalistów cieszę się bardzo cieszę się bardzo że możliwościach uczestniczenia w tej audycji, która ma przede wszystkim olbrzymi zasięg, a jednocześnie ma fundamentalny charakter przybliżający potrzebę badań urologicznych, więc cieszę się bardzo, że uczestnictwo w tej audycji niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu kultury sanitarnej w dziedzinie urologii tej części panów, którzy nas słuchają natomiast każdy gabinet urologiczny każda konsultacja w tym względzie czy to w opiece ambulatoryjnej czy to ambulatoryjnej przyszpitalnej doskonale zapewnia taki serwis ten serwis nie jest oparty na skomplikowanych badaniach jest oparty na badaniu fizycznym oznaczeniu te pewnych testów laboratoryjnych łącznie z badaniem moczu oraz antygenu sterczowego, który nazywa się po za 3 proste i specyfikacji, czyli swoisty antygen tarczowe i wreszcie na badaniach obrazowych ultrasonografii, która może zostać nawet rozszerzona o bardziej dokładną bezpośrednią utracono grafie przez odbytnicze w zależności od decyzji urologa upoważnia do tego by podjąć lub odroczyć tak dalsze działania w dziedzinie urologii to i jest bardzo ważna, o czym mówimy, dlatego że spośród globalnej liczby nowotworów rozpoznawanych w naszym kraju ponad 25% to są nowotwory w cudzysłowie urologiczne, czyli te, które wywodzą się z układu moczowego dominującą grupę w tym względzie, bo ponad 50% z tej grupy nowotworów urologicznych zajmują nowotwory gruczołu krokowego i co należy również podkreślić dobitnie, że choroba wcześniej znaleziona wcześnie rozpoznana w stopniu niskiego potencjału onkologicznego w stopniu ograniczonym do rządu stwarza podstawę do pełnego wyleczenia to po pierwsze po drugie do zastosowania różnych mało inwazyjnych mało okalających jak to popularnie mówi sposobów leczenia dominującym sposobem młodych chorych tak dotkniętych nowotworem gruczołu krokowego jest leczenie chirurgiczne prowadzone w chwili obecnej wyłącznie laparoskopowo lub laparoskopowo asystą robotów chirurgicznych nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że korzyści związane z tym mało inwazyjnym nowoczesnym dostępem stwarzają podstawę by mówić, że nie są wcale takie same zabiegi otwarte wykonywane dawniej tylko lepszym opakowaniu tylko lepszą operację w lepszym opakowaniu dlatego warto naprawdę warto nie zapomnieć o tym, że urolog jest najlepszym przyjacielem mężczyzny w kontekście zdrowotnym i pamiętać o tym, że mój los moich rękach przekonał pan panie panie profesorze ponad 40 lat mam ani byłem jeszcze nigdy na takim badaniu wybieram się i to jak najszybciej prof. Piotr Chłosta kierownik katedry kliniki urologii collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prezes polskiego Towarzystwa urologicznego, bo naszym gościem dobrej niedzieli panie profesorze dziękuję panie redaktorze dobry, jeżeli dla pana dla państwa dziękuję bardzo, państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA