REKLAMA

Polityka migracyjna Unii Europejskiej

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-02 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

O Pakcie o migracji i azylu oraz problemach migracyjnych w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat i zmianach w polityce migracyjnej Unii od 2015 do dziś rozmawiamy z dr Małgorzatą Bonikowską, szefową Centrum Stosunków Międzynarodowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami dr Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek analityczny think tank dzień dobry pani doktor dzień dobry najpierw był kryzys migracyjny ten z lat 20152018 potem pojawiła się świadomość, że sytuacja będzie się powtarzać, że te fale chodźcie będą powodowane nie tylko konfliktami zbrojnymi, ale też zmianami klimatu naj Unia europejska od kilku lat szuka sposobu by odpowiedzieć na te wyzwania o tym będziemy dzisiaj rozmawiać zacznę Rozwiń » od europejskiego paktu o migracji i azylu, który ma być taką odpowiedzią Unii właśnie z 1 strony na tę presję migracyjną, a z drugiej na zapotrzebowanie europejskich rynków na siłę roboczą no i protest także, kiedy wczytać dokładnie w ten dokument to można stwierdzić, że przyświeca mu 1 cel jednak ograniczyć migrację przede wszystkim celem jest też dogadanie się wszystkich państw 27 państw obecnie unijnych ma różne spojrzenia na ten problem poza tym ma też różne położenie geograficzne i do tej pory nie udało się tego zrobić, więc ten fakt rzeczywiście zaproponowany we wrześniu zeszłego roku, ale tak naprawdę jest wciąż dyskusja można nawet powie, że ta dyskusja przez pandemię została zamrożona i w pewnym sensie odmrożono ją dopiero latem teraz sprawą Afganistanu, tym bardziej pokazuje jak jak i jakim problemem jest brak właśnie porozumienia, bo co ten pakt zakłada pani redaktor oczywiście ma rację, że jednym z wniosków jedną z lekcji, którą Europa odrobiła po kryzysie 2015 szesnastego roku było zauważenia nie można otwierać granic na migrację nieregularną, czyli tutaj wszystkie kraje są zgodne unijne, że migranci jeśli chcą się dostać do terytorium Unii Europejskiej to muszą robić w sposób legalny, czyli poprzez złożenie wniosku o azyl poprzez aplikowanie o wizę blisko jedno w zależności od tego czy mamy do czynienia z osobą, która chciałaby być, choć są poprosić o azyl czy chciałaby przyjechać do pracy natomiast problemem jest migracja, która jest robiona w sposób nielegalny, czyli poprzez miejsca, które się tej granicy nie powinno przekraczać to przez morze czy to przez granicę lądową i tutaj jest absolutna zgoda, że trzeba tę granicę uszczelnić teraz zatem poszło zwiększenie kompetencji unijnej agencji czyni Frontexu europejskiej agencji Straży Granicznej i przybrzeżnej, która takiej agencji głównie kiedyś, która monitorowała sytuację stała się po prostu można powiedzieć formalną taką Strażą Graniczną Unii Europejskiej, bo ma oficerów pracowników na pierwszej linii o ochronę granicy ma sprzęt jest w stanie pomagać Straży Granicznej kraju członkowskiego na każdym odcinku granicy zewnętrznej właśnie w uszczelnieniu granic natomiast oczywiście takie myślenie idzie równolegle z tym myśleniem, że skoro uszczelniamy zewnętrzną granicę nie chcemy takiej migracji tego typu migracji, bo po prostu jest to niebezpieczne dla nas, bo nie wiemy, kto to są ci ludzie, kto do nas przyjeżdża trzeba wszystko sprawdzić to równolegle musi być zapewniona szybsza obsługa jeśli tak mogę powiedzieć tej migracji właśnie legalnej no i tutaj różnie bywa nie jest jeszcze na pewno doskonały sposób, zwłaszcza mamy do czynienia z takim wybuchem jak w Afganistanie prawda nagle oczekujemy naprawdę dużej liczby osób, które mogą Europy ci się dostać, jeżeli one nie będą mogły tego zrobić w sposób legalny to na tyle są zdeterminowane będą szukały wszelkich sposobów, więc oczywiste jest w konsekwencji oczekiwanie na wzrost właśnie tych nie nie regularnej migracji, czyli przekraczają granice miejsca nielegalnych, czyli z 1 strony ochrona granic granice mają być szczelna z drugiej strony czytam w tym pakcie o planach stworzenie systemu zgodnie, z którym z wnioskiem o ochronę będzie można wystąpić tylko raz ochronę międzynarodową rzecz jasna i procedura we wszystkich państwach członkowskich będzie taka sama i to ponoć ma ograniczyć zjawisko poszukiwania przez imigrantów tych państw, w których procedury azylowe są bardziej liberalne lub też takie kilkukrotne składanie wniosków w różnych krajach właśnie, bo to jest konsekwencja tego, że Unia europejska nie ma wspólnej polityki migracyjnej póki co pracuje nad nią od lat niektóre rzeczy udało się lepiej skoordynować, ale w wielu przypadkach jest nadal są na rozbieżności dlatego ten kryzys migracyjny 2015 roku tak bardzo Europę dotknął no właśnie tej wspólnej polityki migracyjnej nie ma jesteśmy gdzieś w połowie drogi natomiast tu jest bardzo wiele wezwań, bo uszczelnianie granicy zewnętrznej jest 1 wątek, ale równolegle oczywiście Europa wyciągnęła wnioski z lekcji z 2015 szesnastego roku takie, że trzeba było jakoś ograniczyć źródła migracji, czyli uspokoić czy pomagać w jaki sposób uspokajania sytuacji w krajach, z których imigranci przyjeżdżają równolegle również, zawierając tymi krajami najlepiej umowy o readmisji paradoksalnie Unia europejska wcale takich umów nie ma dużo jest ich około 20 ostatnio zresztą 1 umowa została wypowiedziana jednostronnie, czyli w czerwcu Białoruś powiedziała na taką umowę oczywiście to nie jest jeszcze gwarancja doskonałego systemu, że jeżeli zostanie osoba zakwalifikowana konie uchodźca też nie będzie przesłanek do tego, żeby zatrzymać to taka umowa o readmisji zabezpiecza Unię europejską, czyli po prostu będzie to osoba odesłana do kraju pochodzenia okazuje się, że tak naprawdę tylko 13 tego typu osób 13 osób, które są zakwalifikowane jako uchodźcy i położy powinny być odesłane opuszcza Europy, czyli widać, że ten system działa dobrze daleko nam jeszcze mamy poza tym wiele krajów w sumie takich umów Unia europejska nie ma np. mroku paradoksalnie roku tak bliskie geograficznie w Europie ma umowę z Hiszpanią, ale nie ma Unii Europejskiej i Maroka połączonych umową o readmisji, więc to jest oczywiście proces, który trwa, ale też jest myślenie no bo to jest trochę takie odsuwanie problemu prawda zagwarantujemy sobie Święty spokój jak odeślemy tych ludzi się z panią zgadzam, że Europa na pewno zmieniła się w 2015 roku w tym sensie, że dzisiaj politycy realiści mówią wprost o tym, że nie można otwierać na migrację oczywiście równolegle mamy prawa człowieka mamy konwencję genewską wiadomo jest, że jeżeli osoby uciekają z kraju objętego wojną tak jak wcześniej Syryjczycy teraz Afganistan są zagrożone zagrożony jest ich życie zdrowie to mamy obowiązek udzielić azylu, ale po pierwsze, Europa wcale nie ma ochoty, żeby ci ludzie się do Europy akurat kierowali, więc polega pani doktor, jeżeli mogę się wtrącić mamy kolejny instrument, który jest już oczywiście na użyciu, bo to jest np. umowa z Turcją 2016 roku, ale w tym pakcie migracji azylu też jest jasno podkreślone, że w skład tego pakietu, który ma zatrzymywać migracje wchodzi także pogłębianie współpracy z tzw. państwami tranzytu pochodzenia w zakresie zatrzymywania migrantów przed podjęciem podróży do Unii Europejskiej no tak to jest oczywiście bardzo kontrowersyjne takich krajów, dlatego że można można odesłać do Turcji nie tylko Turka również imigranta z Turcji, który jest w Turcji jako właśnie w kraju tranzytowym natomiast Turcja równolegle zawarła kilka umów z takimi krajami chociażby Syria czy Rosja no i pytanie co dalej zrobić z tymi osobami czy nie odeślę do tych krajów Europy już, jakbyś mnie interesuje pytanie powinno być wiadomo co oznaczone, choć takie taką osoby np. do Syrii, kto jest przecież nadal kraj objęty wojną, więc to jest 1 kontrowersja druga, że oczywiście nie chodzi tylko kraje bliskiego sąsiedztwa, bo tutaj Unia zabezpieczała się trochę w panice w pewnym momencie odkrywając, że ten południowo-wschodni to miękkie podbrzusze między Grecją Turcją trzeba zabezpieczyć granice są bardzo trudne do pilnowania bez współpracy z siłami tureckimi dlatego, że to jest kilkanaście tysięcy wysepek część z nich jest niezwykle blisko Turcji Grecji po prostu sobie z tym nie radzą, więc bez takiej umowy i współpracy Straży Granicznej turecki i oczywiście współpracy, która była też opłacona w tym sensie Unia europejska zaangażowała kilka ładnych miliardów euro to, żeby Turcję przekonać do tego, żeby tych migrantów u siebie zatrzymywała ale gdyby tego nie było to prawdopodobnie ten szlak bałkański byłby mocno otwarty i teraz, wyciągając wnioski z tej sytuacji Unia europejska w przypadku Afganistanu usiłuje odsunąć ten problem od siebie, czyli nie patrzeć na swoją granicę tylko patrzeć na miejsce, w którym znajduje się źródło migracji, ale jest to Afganistan to lepiej działać z państwami jego najbliższego sąsiedztwa mówi się teraz zaangażowaniu 500 000 000EUR formalnie takie podają kwoty do krajów sąsiedzkich Afganistanu, czyli głównie do Pakistanu do Iranu Azja Centralna wchodzi w grę Indie, żeby imigranci z Afganistanu, jeżeli już uciekają, a to jest zupełnie zrozumiałe w tej sytuacji, którzy uciekali do swoich sąsiadów również zaczyna kulturowych i takiego kontekstu no i społecznego tam będzie też łatwiej, żeby nie doprowadzą do sytuacji, że oni w dużej, jakiej liczbie kierują się dalej od siebie, czyli w tym przypadku do Unii Europejskiej natomiast w celu wyznaczą nie będzie, bo mamy teraz przecież na granicy polskiej polsko-białoruskie właśnie Afgańczyków i właśnie chciałam zapytać czy teraz będzie kolejny szlak wschodnioeuropejski, bo mamy kilka takich dróg którymi uchodźcy przybywają do Unii Europejskiej mamy szlak wschodni śródziemnomorski tak wtedy trafiają do Grecji na Cypr do Bułgarii mamy szlak zachodni afrykański to na wyspy Kanaryjskie mamy zachodnio śródziemnomorski do Hiszpanii środkową śródziemnomorski do Włoch i na Maltę będzie wschodnioeuropejskiej migranci będą przemieszczać się tam, gdzie jest najłatwiej nawet odległość geograficzna jest taka ważna jak właśnie łatwość przemieszczania się absolutnie może być także ten wschodni szlak wschodni powstanie, dlatego że obecnie jest łatwość przemieszczania się samolotami na Białorusi do Mińska są loty część ruchu to też lotniczego są loty na wizach turystycznych albo zgoła w ogóle bez wiz, bo to jest kwestia uregulowania rządu Białorusi innymi państwami i loty odbywają i osoby będą przebywać, jeżeli dodatkowo jeszcze mamy po stronie białoruskiej niechętne Europie reżim, który stymuluje to migracja, bo jak ktoś ląduje w Mińsku to dalej jest zachęcane do tego, żeby przemieszczać się na granicy z Unią europejską, zwłaszcza to są państwa bałtyckie pierwsze uderzenie poszło na Litwę to są bardzo ciekawe statystyki bardzo niebezpieczna i pokazujące ewidentnie, że to jest proces stymulowany na Litwie w styczniu do 22 osoby, które usiłowały się w sposób nielegalny przedostać na Litwę natomiast cały teraz ten okres do lipca to jest 3703 700 osób, czyli ewidentny wzrost to nie bierze w przypadku, więc na razie to jest jeszcze tylko liczba do ogarnięcia kilka tysięcy, ale w każdej chwili może się zwiększyć tylko przypomnę, że w 2015 roku w tym kryzysie migracyjnym nieregularnymi emigranci, którzy usiłowali się przez morze dostać do Unii Europejskiej, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest blisko, czyli na Maltę poprzez Lampedusę do Włoch tam, gdzie jest blisko z Tunezji np. czy właśnie poprzez wyspę grecki z Turcji to wzrosło do 1 000 000 osób w skali roku 1 000 000 osób cały czas podkreślam mówimy o migracji w sposób nielegalny, bo równolegle legalna migracja też cały czas przecież istnieje dodam, że Unia europejska przyjmuje więcej około 3 000 000 osób legalnie z czego większość to jest są albo osoby przyjeżdżające do pracy albo natura personalne to są jakieś powody małżeństwo itd. równolegle między 1,51 000 000EURpejczyków z różnych względów też tak samo naukowym rodzinnych wyjeżdża z Unii Europejskiej czy można powiedzieć, że prawie 2 000 000 obywateli Unii Europejskiej całość zyskuje co roku i to cały czas mówimy o migracji legalnej tej poprzez sposoby otwarty właśnie składanie wniosków o wizę albo u ubiegania się status uchodźcy to, czego my nie chcemy to jest nielegalne przekraczanie granicy, zwłaszcza żona też jest niebezpieczne, bo 2015 roku wszyscy pamiętamy te obrazy jak ludzie się topili w morzu to też jest smutne, że trzeba pamiętać, że to cały czas przecież ma miejsce w tym roku 2021 widzieliśmy latem, że jak pandemia troszkę zelżała to było kilkaset osób, które się utopiło, próbując dostać do Unii Europejskiej na pontonach mamy zjawisko nielegalnego przemytu ludzi, czyli czy letników, którzy na tym zarabiają pieniądze i ten oczywiście proceder zaczął być bardzo mocno zwalczane przez Unię europejską został dostrzeżony jako jako wyzwanie problem i przecież to samo teraz obserwujemy na wschodniej granicy, że mamy ludzi, którzy koczują na granicy to też powoduje pytanie o ich kondycję zdrowotną, a nawet o orzeczono wiadomo, że to są ludzie przecież nie przedmioty, więc pompuje lekarzu ostatnie zdanie urzędująca kryzys humanitarny puentując im szybciej Unia europejska miałaby wspólną unijną politykę migracyjną tym lepiej dla skoordynowania wszystkich wysiłków, ale równolegle myśmy się absolutnie przygotować na ciągu trwającą nieustanną migrację do Unii Europejskiej dlatego ten problem dotyczy każdego kraju bardzo widać teraz na szkodę polskim jak dzisiaj sami znaleźliśmy się jeszcze nie może w takiej skali, ale już sytuacji, którą niedawno mieli Włosi Grecy czy Maltańczycy dr Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek analityczny think tank bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę dziękuję dziękuję Tomasz Krzemiński program wydawał Adam, którego zrealizował to 360 przed nami zaproszę państwa Filipek kusi się udanego popołudnia do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA