REKLAMA

Czy to czas na nową umowę społeczną?

Sprawy Różne
Data emisji:
2021-09-05 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
46:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sprawy różne dobry wieczór przy mikrofonie Karolina Lewicka witam państwa serdecznie mu państwa dzisiejszy gość Błażej Lenkowski politolog prezes zarządu fundacji Liberte oraz dyrektor igrzysk wolności w Łodzi dobry wieczór panie dyrektorze emeryt witam serdecznie kolejna edycja igrzysk w następny weekend od piątku do niedzieli pod hasłem nowa umowa społeczna będzie się odbywała jeśli nowa umowa społeczna chyba znaczy, że stara się użył albo nie działa tak jest punkt Rozwiń » wyjścia niewątpliwie niewątpliwie ta już nie możemy doczekać się rozpoczęcia tej tej kolejnej edycji wydarzenia i bardziej wydaje nam się, że naprawdę w tym roku udało nam się do 5 program, który jest chyba najciekawsze do tej pory, a temat nowej umowy społecznej jest niezwykle istotne mam się wydaje, że po po tym czasie pandemii i czasie, który trochę spowodował, że musisz mieć zatrzymają zmienić sposób naszego życia to jest dobry moment na to, żeby trochę inny sposób patrzeć na te podziały, które istnieją w Polsce, ale winny sposób spojrzeć na sposób uprawiania polityki na życie społeczne życie czy też biznesowe panie wasz niektórych naszych konfliktach zabrnęliśmy tak daleko, że ten dysfunkcyjny konfliktu istnieje w Polsce w naszym zdaniu waszym zdaniem blokuje możliwość konstruktywnego uprawiania polityki w wielu obszarach, które wymagają konsensusu ponad ponad partyjnego ponad politycznego mogę długofalowego myślenia tych wyzwań wydaje się, że coraz coraz więcej i chcielibyśmy, żeby igrzyska był takim momentem właśnie zastanowienia się nad tym co jest to jest kluczowe co powinno zostać wyjęte z takiego bieżącego sporu politycznego postu myśleć o dalekosiężnej przyszłości, która niewątpliwie czeka wszystkich obywateli Polski o okazu Polski za chwilę pana zapytam jeszcze chciałabym wrócić do tego punktu wyjścia bo kiedy zadajemy sobie takie pytanie co recytuje świat to zwykle odpowiadamy, że są 3 takie elementy to wojny to rewolucje i to są właśnie epidemie John Grey pisze tak trzeba oczyścić umysł z bałaganu i wymyślić jak żyć w zmienionym świecie pisze też o pandemicznym upadku wiary w to, że ludzie mogą być niezależnie od natury o chwiejnej pozycji człowieka w świecie nawołuje do trwałej zmiany w tym jak żyjemy jeśli chcemy być w przyszłości mniej kruszy prognozuje też odwrót od globalizacji wzmocnienie się państw narodowych i wyłonienie się post liberalnego rządu, który będzie miesiąc to kryteriami dawnego świata znacznie bardziej ingerował w nasze sprawy jeśli mówimy o konieczności stworzenia nowej umowy społecznej to myślę sobie zakładamy, że nastąpiło tak mocne tąpnięcie dotychczasowej rzeczywistości, że dalsze trwanie bez żadnej zmiany jest niemożliwe, że trzeba ten świat układać nową i co czas zastanawiam się czy faktycznie nastąpiło takie tąpnięcie z powodu covid-19 nie można zatrzymać świata i zmian, które toczą, ale ja też jestem osobiście bardzo ostrożne wobec tych osób, które taki dość łatwy sposób osób roszczą sobie prawo do przewidywania przyszłości na podstawie ważnych wydarzeń ważne zmiany proszę dokonała uważają, że zostanie przewartościowane wszystko zmiany co do zasady odbywają się stale, ale raczej w sposób ewolucyjny niż rewolucyjny i pewne wydarzenia pandemia mogą takie zmiany przyspieszyć, ale nie spowodują rewolucji na nasze życie z dnia na dzień stanie się zupełnie inne nasze mnie wy będziemy się pewnych przyzwyczajeń czy czy upodobań które, którym mieliśmy do życia sprzed pandemii zresztą byłoby to nawet na szkodliwość pandemia minie już życie społeczne interakcje z drugim człowiekiem to są fundamentalne potrzeby potrzeby człowieka natomiast też nie jest tak zmienić nic na świat sieci musi zmieniać świat musi do przodu, a szczególnie takie takie uderzenie pandemii mogą powodować, że zaczynamy zastanawiać nad różnymi innymi aspektami naszego życia no i zadawać pytania są one na pewno są ułożone w odpowiedni sposób albo czy przywiązujemy odpowiednią ilość wagi opinii publicznej do tych tematów, które naprawdę są co najważniejsze nie osiągnie co najmniej 4 tematy, które są w tym momencie dla dla przyszłości Polski świata fundamentalne wydaje się, że w naszym dyskursie politycznym jest zdecydowanie zbyt mało możemy wymienić pierwszy taki wielki niezwykle ważny obszar to jest kwestia zmiany pokoleniowej zmiany struktury demograficznej, która dzieje się na naszych oczach jak byśmy nie zaklinali rzeczywistości demografia w Polsce i demografia w kraju rozwiniętego Zachodu sprawia, że nasze społeczeństwa tak naprawdę po raz pierwszy w historii świata, który znamy przestaną przestają być społeczeństwami młodych ludzi, aby społeczeństwami i osoby w wieku dojrzałym wyrażał bądź osób Star to jest fundamentalna zmiana, która jest nie do końca zdajemy sobie sobie sprawę, ponieważ to implikuje bardzo wiele procesów zarówno taki proces wprost politycznych, w którym przewagę demokracja będą miały osoby zaawansowane wiekowo, kiedy w przeszłości przewagę wykonują osoby młode w wieku produkcyjnym wchodzący dopiero na marne pracy to też powoduje, że tak naprawdę państwo musi ogromnym stopniu przewartościować swój sposób myślenia o polityce społecznej o tym w jaki sposób projektować pewne swoje usługi i Polska jest doskonałym przykładem ogromnych zaniedbań na tym na tym polu chociażby przykład poszerzenie istniejących w Polsce będą naprawdę w powijakach geriatrii opieki nad osobami najstarszymi to jest jeden z tych przykładów kompletnie zaniedbanych, gdzie prawo sprawiedliwość żaden sposób nie poradziło sobie z tym ogromnym wyzwaniem to jest to jest taki wycinek Nowe Miasto będzie implikowało tak naprawdę ogromną ilość zmian zarówno w podejściu również biznesów w podejściu do projektowania usług prywatnych musimy też myśleć każda firma musimy się w jaki sposób produkty usługi, które projektowane w najbliższych latach będą włączały również osoby, które są po prostu starsze, które będą coraz częściej z pewnymi musiały funkcjonować pewnymi niedoskonałościami niepełnosprawnościami to to będzie zupełnie inne inne społeczeństwo, a zdaje się, że my w ogóle nie przywiązujemy do tego należytej wagi tutaj potencjalnie jest zawsze większy wielki konflikt generacyjna, w którym te pokolenia dominujące pokolenia starsze będą w ten sposób wykorzystywać coraz mniej liczne pokolenie młodsze wciąż się już pracujące i do tego też trzeba się przygotować pod względem liczby ideowym zupełnie nowy wymiar Solidarności, a dzisiaj w ogóle nie widzieć tego tego dyskursie publicznym, żeby system łatwo był system przetrwał osoby starsze będą musiały rozumieć również potrzeby osób młodszych trumny mniejszości no to jest moim zdaniem fundamentalny niezwykle niezwykle ważny temat będziemy też poruszać podczas podczas igrzysk wolności na razie przestrzeni publicznej powinno być go zdecydowanie więcej, czyli demografia pierwsze wyzwanie drugie drugie ogromne wyzwanie to jest oczywiście klimat zmiany klimatyczne natomiast, przechodząc tak wprost do polskiego podwórka jest oczywiści oczywiście transformację energetyczną nasze zobowiązania, że bardzo słusznie wzięliśmy na siebie wobec Unii Europejskiej oznaczają, że Polska w ciągu najbliższych 20 lat musi dokonać całkowitej transformacji swojego sektora energetycznego całkowitej my jesteśmy dzisiaj funkcjonujemy w ogromnym stopniu w oparciu o węgiel wiadomo, że to musi skończyć musimy dokonać rewolucji przejść na źródła odnawialne źródła odnawialne i energię atomową to są ogromne koszty to są ogromne wieloletnia inwestycja, żeby dokonać po pierwsze, potrzeba ogromnego wysiłku finansowego po drugie trzeba konsekwencji, ponieważ tego nie da się robić kadencja czteroletnich musi być długofalowe wspólny wysiłek inwestycyjny państwo i to też potrzebna jest pewnego rodzaju porozumienie ponad ponad podziałami, bo innym przypadku po prostu nie będziemy wyniku co może oznaczać dla nas bardzo przykre konsekwencje kary, które będziemy musieli wówczas płacić zgodnie z z tym czegoś wobec czego zobowiązaliśmy się z Unii Europejskiej mogą tak dotkliwe, że w pewnym momencie okaże się, że Polska będzie musiała opuścić Unii Europejskiej jeśli dokona informację o energetycznej, a co będzie już miał ogromne konsekwencje Hancock polityczne w gospodarczej wszelkiego rodzaju dla Polski, gdyż to jest kolejny absolutnie fundamentalne długofalowe wyzwania to mogę się wtrącić panie dyrektorze bo, bo właśnie kwestie klimatyczne mocno mnie zastępował, kiedy zaczęłam myśleć o tej nowej umowie społecznej i o tym nowym świecie, który ma się wyłonić po covidzie, kiedy słuchałam publicystów ekspertów, którzy wieszczyli, że już niema powrotu do tego co było ten świat po pandemii będzie zupełnie inny różny to pomyślałam sobie jednak może jest także my jesteśmy nie w trakcie zmiany tylko w przededniu zmiany i właśnie chodzi o działania klimatyczne efektem tego nowego zielonego ładu, które pan przed przed chwilą mówił ma być właśnie wypracowanie w Europie całkowicie nowego modelu gospodarczego, który wzrost gospodarczy będzie stawiał na równi z neutralnością klimatyczną dbaniem o zasoby naturalne zasadami sprawiedliwości Solidarności, czyli że ta zmiana, owszem, dzieje się, ale nie jest wynikiem pandemii tylko jest rezultatem zmian, które Unia europejska sama chce wdrożyć to nas wyprowadzi na nowe wody to prawda zmiany klimatyczne nie mają wiele wspólnego z pandemią oraz jest to obiektywne czynnik, którego jesteśmy po prostu świadkami z drugiej strony są to już wcześniej tak naprawdę podjęte decyzje przez wspólnotę europejską którą, które o dziwo, rząd prawa sprawiedliwości zaakceptował czeka nas wielka transformacja natomiast jestem przekonany, że transformacja w wielu innych aspektach procesu potrafi moc energetyczną może się udać tylko dzięki odpowiednim technologiom, ponieważ nasze społeczeństwa nie sądzę, żeby były gotowe do zupełnej zmiany swojego swojego stylu życia tylko implementacja dostępnych i powszechnych czystych technologii, które umożliwią ludziom nadal podobny tryb życia już osobiście czy technologii nie doprowadzi do jakiejś wsi rewolty społecznej, która tom na konieczną zmianę zablokuje dlatego trzeba to te zmiany wprowadzać bardzo bardzo mądrze nie nie rewolucyjny sposób tego opinia publiczna po prostu popierała, czyli demografia klimat, a obszar wyzwanie nr 3 to jest szeroko rozumiana digitalizacja, która bardzo wiele aspektów pierwszy aspekt, którym też rzadko mówi się w przestrzeni publicznej, ale jest on dość oczywisty grozi nam pewnego rodzaju rozwarstwienie społeczeństwa na te osoby, które mają kompetencje umiejętności, aby odnajdywać się w tym cyfrowym świecie, aby to co pracować dla wysoko rozwiniętych firm sektora IT to będzie ta warstwa osób świetnie zarabiających czy to nie jest przyszłość zawodowa i w ogóle znajdowanie się w tym tempie tempie zmian, które będzie miało jak ogromna część społeczeństwa, które nie nadąża za tymi zmianami pozostanie daleko tyle wydają się, że to jest największe groźne rozwarstwienie, które możemy być świadkami w najbliższych latach i też za mało o tym mówimy uważam, że tutaj ogromną rolę zarówno państw korporacji jak sam go systemu edukacyjnego, które powinno jak najwięcej osób łącznie tylko nowego cyfrowego świata, bo bez kompetencji cyfrowych bez stałej edukacji będziemy mieli 2 grupy społeczne i 1 żyjącą zasobni w tym nowoczesnym świecie drugą, która będzie zupełnie zacofana państwo musi być na zmianę no i zmiany przygotowane, ale jest tylko 1 aspekt ogromnej cyfrowej zmiany której, której mówimy o tutaj prof. Harry, który będzie też występował na na igrzyska wolności często mówi o tym, że technologia nie jest ani dobrani zła ona po prostu przynosi nowe możliwości tylko człowieka zależy, w którym kierunku możliwości będą wykorzystywane i coś w tym jest, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę, że w rękach różnych podmiotów już są w przyszłości będą narzędzia, które będą pozwalały na kontrolę i inżynierię społeczną której, które do tej pory no nie śniło się nam przyszłości czy teraźniejszości pytanie jak i sposób ułożyć ten nowy cyfrowy świat, aby te najważniejsze narzędzie dzięki witali digitalizacji inne nie były tylko wyłącznie w rękach rękach rządów czy model chińskiej największym koszmarem przeszłości jest model chiński czy też ma być teraz wdrażamy przecież tam tam na miejscu model sąsiad scoringu czyli jakby totalnej kontroli społecznej oceny oceny obywateli na podstawie ich działania poprzez właśnie system informatyczny, czyli dostają punkty za to w jaki sposób się, że zachowują dzięki temu mogą dostawać najlepsze kredyty mandaty czy czy pozwolenia na na różną działalność jest ze wielki brat potencjalnie wielki brat potęgi na potęgi dziesiątej i myślę że, że największym zagrożeniem dla dla wolnego świata dla tego modelu życia, który tym jesteśmy w Europie mimo wszystko w Polsce w stanach Zjednoczonych jest zderzenie się właśnie z tym modelem modelem chińskim, czyli tej totalnej cyfrowej kontroli te wielkie pytanie jak ułożyć ten świat tak, żeby to nie rządy nie rządy miały te najważniejsze narzędzia z digitalizacji swoich rękach tego, żeby były one rozdrobnione, żeby należał do wielu podmiotów tak, aby ten doskonały system wielkich brata nie był możliwy do doprowadzenia demografia klimat digitalizacja i ostatni obszar przed nami, a ostatni punkt to są oczywiście zmiany geopolityczne to też powinno być teoretycznie wyjęty z bieżącego dyskursu politycznego przez lata w Polsce potrafiliśmy umówić się ponad ponad podziałami partyjnymi że, że zdążamy w tym kierunku zachodnim zachodni integracji było dość oczywiste teraz zostaje w oczywisty co co pokazuje Case TVN-u tego, że prawo sprawiedliwość potrafi odejść od swych najważniejszych założeń polityki zagranicznej nie ma żadnych wątpliwości zaplecze pisowskich dokładnie przekonane, że Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi dlatego najważniejsza rzecz dla polskiej i słuszne założenie, a teraz okazuje się, że dla stać krótką falą swoich interesów wyborczych oni są w stanie podważać nawet najważniejsza założenia geopolityczne, które doskonale wierzą a, a świat nie wiemy, w którym kierunku będzie będzie zmierzał wydaje się to hegemonia Stanów zjednoczonych jest teraz wątpliwa, a przede wszystkim stany Zjednoczone prawdopodobnie w najbliższych latach będą bardziej skupiona na swojej sytuacji wewnętrznej na odbudowie spójności społecznej czy teść gospodarczej Stanów zjednoczonych niż na takiej polityce ekspansywny to to może mieć różne implikacje geopolityczne również naszego regionu świata dlatego wypracowanie nowej spójnej polityki bezpieczeństwa nie skłócenia nas wszystkimi sąsiadami próby jeszcze mocniejszego umocowania z Unii Europejskiej to jest rzecz, która powinna powinna nie podlegać takiemu codziennym sporowi politycznemu mam nadzieję że, że politycy będą zdawać sobie sprawę, że to sprawa, bo nie może być pozostawiona własnemu biegowi stocznie jak teraz tak, kiedy pan opowiada o tych 4 obszarach to zwrócił uwagę, że wielokrotnie pan używał takich sformułowań rzadko się mówi w dyskursie publicznym ten temat właściwie nie istnieje i od razu zacząłem się zastanawiać czy to jest także ta orientacja prezenty styczna bycie tu i teraz jest charakterystyczna tylko dla polskich decydentów czy pan obserwuje się także politycy Europy zachodniej Stanów zjednoczonych innych państw także kurczowo trzymają się teraźniejszości wiedząc, że mają przed sobą gigantyczne problemy nie bardzo wiedząc jak systemowo rozwiązywać projektować niestety nie jest to zjawisko oczywiście występujące tylko w Polsce tej w tym życiu codziennym politycznym tych wisiał i mięsa internetowego oczywiście liczę się 10 dnia ja mam wrażenie, że w Polsce to wyczerpuje 98% aktywności decydentów, a jednak wielu innych krajach istnieją ogromne sztaby osób, które pasują na zapleczu są w stanie opracować nowe strategiczne założenia, które są niezwykle istotne i też na zapleczu istnieje jakiś dialog oczywiście nie wszędzie to co się dzieje w stanach Zjednoczonych przypomina sytuację w Polsce konflikt między, więc partię demokratyczną republikanami pod przywództwem tam również jest jest destrukcyjne, ale myślę, że nie możemy patrzeć na na złe wzorce tylko poszukać tych lepszych bo, bo w końcu jesteśmy mimo wszystkich udziałów polską polską wspólnotą mieszkamy wspólnym kraju i gdzieś tam od konfliktów mimo różnic ogromne, które różnią wyborców opozycji wyborców prawa miłości trzeba o tym o tym pamiętać że, że trend łączy nas chyba jednak więcej niż niż dzieli i nie unikniemy dzielenia przyszłych przyszłych losów przyszłych wyzwań tego kraju wrócę teraz do dotychczas sportu, którzy twierdzą, że po pandemii świat zmieni się w sposób gruntowny należą do nich Ivan Krastev w mam taki fragment z niego świat nabierze nowych kształtów, ale nie, dlatego że nasze społeczeństwa zapragną zmiany ani, dlatego że zapanuje zgoda co do jej kierunku, ale dlatego, że niema powrotu do tego co było i Krasne wieszczy koniec globalizacji, jaką znamy koniec demokracji, jaką znamy koniec kapitalizmu, jaki znamy, tyle że koniec kapitalizmu wieszczono też po kryzysie finansowym 20082009 gospodarka teraz chciałabym pana zapytać, bo państwo piszą o gospodarce tak konsekwencje gospodarcze kryzysu stawiają kolejny zestaw pytań, jaka będzie przyszłość wolnego rynku, który tak mocno został odkopany przez regulacje mające zapobiegać pandemii, jaka przyszłość czeka cały szereg branż, jakie sposoby radzenia sobie z ograniczonymi zasobami należy wykorzystać uratować system opieki zdrowotnej i rozwiązać problemy w zakresie leczenia pacjentów cierpiących na inne choroby, a wreszcie jak mówić o ryzyku, jakie obliczać szczególnie wczasach cechujących się niepewnością jeszcze 1 rzecz czy, na którą zwróciła uwagę wertując polską prasę bo kiedy właśnie tak mówiono o tym w końcu gospodarki czy kapitalizmu jaką, jaki znamy to dziennik Gazeta prawna jakiś czas temu przygotował taki zbiór cytatów np. papież Franciszek pandemia koronawirusa udowodniła, że magiczne teorie kapitalizmu rynkowego zawiodły, a z drugiej strony Edwin Bendyk publicysta walka z pandemią koronawirusa trwa widać wyraźnie, że epoka zdezorganizowane kapitalizmu dobiegła końca no to jak się pan zapatruje na takie właśnie prognozę, że tutaj gospodarkę trzeba poukładać zupełnie na nowo to są takie bardzo powiedziałbym radykalne głosy, które nie do końca moim zdaniem przełożą się rzeczywistość ja uważam, że rzeczywistość społeczna ekonomiczna oczywiście się zmienia się zmieni nie będzie to zmiana rewolucyjna tylko zmiana ewolucyjna kapitalizm nadal jest najlepszym najskuteczniejszym systemem alokacji zasobów, jaki do tej pory wymyślono nie widać żadnej skutecznej alternatywy wobec tego systemu także nie wierzę, że kapitał zostanie pochowany do grobu byłoby to kompletnie nieroztropne także pod tym względem w końcu nie zmienia zmienia to postaci rzeczy rzeczywiście pewne rzeczy zmienić należy pandemia przede wszystkim pokazała, że trzeba nie hamując globalizacji, która jest bardzo korzystnym procesem myślę również w pewnym takim ułożeniu łańcuchów dostaw pewnych kluczowych produktów, a nie były one skoncentrowane tylko wyłącznie w 1 w 1 państwie tu oczywiście na myśli Chiny wydaje się, że ta dywersyfikacja produkcji geograficzna jest bardzo ważnym wyzwaniem, którym stoi stoi współczesny świat przemysłu nie może koncentrować się tylko wyłącznie w 1 państwie, ponieważ w przypadku wielkiego kryzysu pandemicznego konfliktu geopolitycznego konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być ogromne także myślę, że taka po powrót do bardziej sterowanej polityki przemysłowej jest jest potrzebny i powrót pewnych pewnych przemysłów do Europy do Stanów zjednoczonych jak najbardziej też ja mam wrażenie, że sporo o tym mówi natomiast nie wiem czy jest jakaś skuteczna strategia oczywiście wdrażania tego typu, a tego typu działań globalizacja jest jest bardzo skutecznym sposobem na na walkę z biedą bardzo skutecznym sposobem na rozwój gospodarczy, ale trzeba listu, bo mieć również to, że może dojść do różnego rodzaju konfliktów międzynarodowych potem państwo nie będę miał dostęp do kluczowych dobry będą w tym wyścigu w tym konflikcie przegrałem to jest to jest ważna lekcja ważna lekcja pandemii co do tych przepowiedni, które mówią, że też wszystko się zmieni myślę to jest bardzo ciekawe jak zmienia się naszą pracę, bo tutaj też mieliśmy z 1 strony głosy niektórzy twierdzili, że teraz zmieni się stosuje się w pracy wszystko już będziemy mogli pracować zdalnie, że zmieni się Stal stary sposób pracy biurach to częściowo jest prawda, ale z drugiej strony coraz więcej badań pokazuje że, że praca w domu na stałe oczywiście przynosi też bardzo wiele negatywnych skutków brak kontaktu z drugim człowiekiem brak poczucia by takiej wspólnoty zespołem który, który dąży do tego celu otyłość depresja pomieszanie życia prywatnego z życiem zawodowym to znaczy, że te 2 sfery się przenikają, jeżeli pracujemy w domu żyjemy w domu no to właściwie nie odróżniamy już tego momentu, kiedy pracujemy, kiedy odpoczywamy tak to są kwestie kwestie jakich higieny, że w pewnym momencie opuszczam biuro idziemy do domu mamy czas nosiły to jest bardzo ważna zmiana, która w głowie i okazję w takim też szukać bardzo ciekawych badań na ten temat, że nawet dla dla zdrowia psychicznego na krótką metę może nam się wydawać, że jeśli możemy musieli przed komputerem w piżamie to wtedy zyskujemy czas musi trafić bym niezbędnych zmian minut na ubieranie się czy czekać takie niepotrzebne rzeczy to fajne na krótki dystans zaraz potem tak naprawdę potrzebujemy tego, żeby wyjść z domu potrzebujemy pod którymi dyrekcja dróg człowiekiem nie da się zmienić te uzupełni pewnych pewnych ludzkich podstawowych ustawowych potrzeb także ja nie sądzę, że ten rynek pracy zmienić aż tak bardzo głęboko uważam, że po pandemii, owszem, będziemy pracować trochę bardziej elastycznie myśmy Lotnik będzie to 11 dzień w tygodniu który, który będzie dzięki będzie to praca z domu różne bardzo elastyczne godziny pracy, a co do zasady nadal nadal potrzebujemy spotykać się naszymi współpracownikami PiS to jest bardzo bardzo ważne ani myśli pan, że czeka nas teraz swe epoka era kapitalizmu państwowego większy interwencjonizm oczywiście, że tego obawiam pandemia pokazała, że w przypadku zagrożenia państwo nadal ma ogromną ogromną władzę i może używać tej władzy nawet nie do końca w zgodzie obowiązującym prawem patrz Polski przykład wprowadzenia przepisów antyepidemicznych możemy nawet jeśli uważamy żony był potrzebny powinny być prowadzone zgodnie z prawem ani na zasadzie to tu nie do końca uzasadnionych uzasadnione dekretów myślę to przede wszystkim cała sytuacja w płynie bardzo negatywnie takie postawy przedsiębiorcze zwykłych osób, które chciały podjąć działalność na takim małym szczeblu jak i start-upów małych prostych przedsięwzięć myślę, że to cała sytuacja pandemiczna i to jak łatwo państwo może blokować tego typu działań będzie negatywnie wpływać na ilość osób, które będą chciały taką działalność gospodarczą podejmować nocną kolejnym krokiem kreślenie w Polsce będzie też w negatywny ma na postęp przedsiębiorca będzie zapewne nowy nowy ład zostanie uchwalony w takim kształcie w jakim stanie został zaprezentowany rządu wrócę do początku naszej rozmowy do nowej umowy społecznej bo gdyby zapytać mnie politologa albo pana politologa czym jest ta umowa społeczna to byśmy w prosty odpowiedzieli, że to jest pewnego rodzaju teoria, która ma wyjaśnić podstawy polityczne władzy Państwowej, czyli właściwie nie opis rzeczywistych procesów historycznych, lecz pewnego rodzaju konstrukcja myślowa, że ludzie wyszli ze stanu natury ku pożytkowi wszystkich stworzyli sobie państwo, celując na to państwo pewne uprawnienia kompetencje, ale zostawmy te analizy historyczne czy politologiczne hossa Locke Rousseau Kołłątaja itd. kiedy państwo wymyślali to hasło nowej umowy społecznej to co państwu chodziło pogłowia, że co ma się wydarzyć przede wszystkim myśleliśmy o nowej umowy społecznej jako o konstrukcję, w którym obywatele wspólnie umawiają się jest wiele spraw, które muszą wspólnie załatwić i muszą zacząć myśleć o wspólnocie to inny sposób nawet jeśli istnieje obok 15 innych gorących tematów, które nas nas dzieli to być może trzeba znaleźć kilka tych tematów, które nas łączą, ponieważ leży w naszym najlepszym interesie, żeby w długofalowy sposób je podjąć i te problemy problem rozwiązać i też uważaliśmy może trochę utopijnie czy naiwnie, że właśnie czas po pandemii może nie dla najbardziej zaangażowanych kończy polityczne polityków publicystów też opinii publicznej ile osób zainteresowanych ludzi społeczno-politycznym może być takim momentem, w którym chłoniemy powiemy okej tak rząd Haiti walka, którą obserwujemy na co dzień w różnych programach telewizyjnych my się toczy tak naprawdę ich, żeby obok dużo dużo więcej ważnych tematów, które trzeba przemyśleć czy dołożyć tematy, które trzeba poważnie dyskutować o wyzwania, do których też nie ma oczywiście odpowiedzi bo, bo my też podczas igrzysk wolności taki nasz wizerunek, że igrzyska są liberalnym imprezą, która ma już bardzo jednoznaczny przekaz schodzimy do punktu naszej dyskusji, które tam istnieją bardzo momentach my sobie uzurpuje absolutnie prawo do jakichś jednoznacznych odpowiedzi, ponieważ jest bardzo wiele wyzwań odpowiedzi te opinie nie są jednoznaczne i tylko my zapraszamy myślę bardzo ciekawe umysły z całego świata znaczy uniwersytetów, ale też przeróżnych instytucji think-tanków w Polsce naprawdę bardzo różnym zabarwieniu, bo u nas występują zarówno osoby, która w bliskiej profili libertariański, jakie osoby, które są dochodzącą opowiadają się bardzo metodą, a co za tym modelem etatystyczne umiejący przedstawiciele fundacji Kaleckiego, a ponieważ na wiele rzeczy naprawdę nie ma oczywistych odpowiedzi trzyma zderzać różne różne opinie różne poglądy zawsze chcieliśmy, żeby igrzyska wolności takim forum idei właśnie właśnie były także niezwykle potrzebne, bo takich miejsc w Polsce to bardzo dziękuję bardzo, brakuje miejsc ludzie różnych poglądach mogą na spokojnie usiąść przy stole i po prostu porozmawiać o na wysokim poziomie o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają Polskę świat no teraz obiecywane przypadek Polska czyta nowa umowa społeczna jest Polsce potrzebna po pandemii czy raczej po rządach Prawa i Sprawiedliwości, a może i po 1 po drugim i po 1 po drugim i do tego dochodzą jeszcze różne światowe procesy, które są kompletnie zależna prawa sprawiedliwości czy pandemii jak chociażby kwestia kwestia klimatyczna, więc się nakładem bardzo wiele bardzo wiele czynników, a ja mam pewną nadzieję że, że rządy Prawa i Sprawiedliwości w pewien sposób też pokażą, że to, że taki straszny głęboki konflikt po prostu jest męczący destrukcyjne i daleko nas inżyniera prowadziła 2 jest katalizatorem liberalne zmiany już bardzo wiele osób szczep 5678 lat temu sceptycznych wobec wielu idei liberalnych uważających od uważały że, że zapewne tego typu poglądy idą idą za daleko dzisiaj zaczynają zwracać ku ku ideom liberalnym to jest ciekawy trend, bo tak naprawdę nie patrzy na te bieguna bieguna ideowo z 1 strony jest jest to co reprezentuje prawo sprawiedliwość, a z drugiej strony właśnie liberalizm to są 2 bieguny wokół, których toczy się toczy się myślę główny spór główna główna debata ideowa a, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie co w pierwszej kolejności jest do naprawienia, bo ja bym powiedziała, że po pierwsze, relacje społeczne po drugie, ustrój bez 1 bez drugiego trudno wypracowywać nową umowę społeczną trudno odpowiadać na te wyzwania przyszłości, które już stoją właściwie na naszym progu od szczerze tak trzeba obniżyć temperaturę sporu sporu publicznego w media to jest oczywiste, a jednocześnie będzie będzie niezwykle trudne trzeba przywrócić rządy prawa to jest podstawa i oczywistość rządach prawa sprawiedliwości, a 2 trzeba zacząć myśleć o takim mądrym budowaniu systemu gospodarczego w Polsce, którym w oczywisty sposób kapitalizm wolny rynek są najskuteczniejszą metodą budowania bogactwa walki z biedą i rozwoju gospodarczego, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że żyjemy w 2001. wieku Europie, gdzie naturalną naturalnym oczekiwaniem społeczeństwa powinna być pewna aktywność państwa zapewnienia pewnych usług publicznych, które w Polsce świadczone są w sposób bądź wciąż zły niewystarczający, bo w ogóle tak naprawdę są w zupełnych zupełnych powijakach w jakim stanie Polska służba zdrowia lepiej zobaczyliśmy w czasie w czasie pandemii mamy tak ułożone też politykę społeczną usługi publiczne, a tak naprawdę nie wystarczającym stopniu zajmujemy się osobami w tym wieku, które najbardziej potrzebują potrzebują pomocy się wydaje, że ten system usług społecznych powinien tak być zbudowane, aby pomagać nam w takich momentach życia, kiedy nie możemy samodzielnie pracować czy to powinien być system świetnych i zasiłków macierzyńskich, które wypłacane są niezależnie od tego w jakim filmie kobieta pracuje czy technika firma została zatrudniona miesiąc wcześniej 3 miesiące wcześniej dzisiaj ta dyskryminacja kobiet pracujących w mikroprzedsiębiorstwa druk ZUS odmawia świadczenia od oświadczenia świadczeń macierzyńskich jest jeszcze myśli trudnym do zaakceptowania do uwierzenia powinniśmy rozbudowywać system opieki nad najmłodszymi dziećmi system żłobków przedszkoli i to wciąż działa dobrze nawet mimo dużych miastach liczbami w żłobkach jest zastraszająco mała nie pomaga zwracać kobietom na rynek pracy po urlopach macierzyńskich no to co się wydaje Super istotne zarówno dla dla rozwoju gospodarczego dla równouprawnienia po prostu wszystkiego po odpowiedź na oczekiwania ogromne ilości kobiet mężczyzn w tym kraju, które chcą mieć dzieci jednocześnie chcieliby pracować z dość oczywisty maj trzeci aspekt jest opieka osobami najstarszymi, która jest de facto sprywatyzowana to dzielnie pracują imigrantki z Ukrainy taki efekt wpływu w sektorze na czarno, które to w jaki sposób ratują sytuację mamy teraz nasze społeczeństwo coraz więcej naszych seniorów wymaga stałej opieki, a państwo tym obszarze w zasadzie dziękuję dostać się do państwowego domu opieki seniora strasznie trudne niesamowicie dużo kosztuje, a opieka domowa zasady istnieje na wyższej podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, ale też już pozwala na to aby, aby osoby jeszcze w wieku produkcyjnym czujemy chcemy pracować z drugiej strony opiekować się swoimi swoimi bardzo podeszłym odeszła w wieku rodzicami, a pan myśli panie dyrektorze będą siły środki, a żeby tymi sprawami się zająć, bo wracając do tego, o czym mówiliśmy kilka minut temu, czyli konieczności naprawienia relacji społecznych no i naszego ustroju i obie te rzeczy są ze sobą powiązane, bo jeżeli nie zakupią tych rowów nie zburzymy tych murów nie będzie np. momentu konstytucyjnego, który pozwoliłby nam naprawić porządek ustrojowo prawne Rzeczpospolitej na razie mamy 2 plemiona nienawidząca siebie za tracone walce mam wrażenie, że zmiana władzy to będzie właśnie najpierw odpowiedź na te wyzwania pytanie czy uda się przezwyciężyć te problemy uda się zakopać topory wojenne i naprawić ustrój i dopiero wtedy mam wrażenie otwiera się jakaś przestrzenie do odpowiadania na te wyzwania przyszłości jak patrzymy na debatę publiczną taką na co dzień no poziom konfliktów zacietrzewienia i polityków zarówno po stronie rządzących już po stronie opozycyjnej no daj się to to, o czym mówimy jest tu PIN ale gdzie jest jakaś nadzieja odnosimy się wydaje, że kiedy wchodzimy do poziomu takiego przeciętnego wyborcy czy przeciętnego Polaka to owszem jest ilość osób, które bardzo gorąco przeżywa ten konflikt, ale przeciętna osoba, a swoje sympatie polityczne, ale widzi, że jest to rodzaj teatru i też widzi, że jest przed dużo ważniejsze rzeczy proste pytanie w jaki sposób będziemy w stanie komunikować się właśnie z tymi ludźmi, które są po prostu zwykłymi wyborcami z obywatelami, którzy być może wielu rzeczach myślom myślą inaczej niż np. takie osoby jak my Liberte podzielają liberalną wizję świata, ale takimi ludźmi myślę, że można się spotkać można rozmawiać można dojść już porozumienia to się wszyscy to czasem odczuwam, kiedy czy to na spotkaniach rodzinnych zawodowych w jakikolwiek inny spotykam osoby różne poglądy polityczne jeśli dane ze stołeczną rozmawia się okazuje, że wreszcie bardzo różnimy możemy się lubić choćby jakiegoś konsensusu w niektórych sprawach możemy mówić, że Unii uważamy to ważne byśmy leczono na czym zatem pracownik może będzie nadal duży katalog rozbieżności i tutaj widzę jakąś ogromną ogromną szansę dla różnego rodzaju instytucji na NATO, żeby budować dialog na to, żeby pokazywać ludziom dla rozmowa nadal potrzebne nadal jesteśmy 1 społeczeństwem Ron łączą wspólne sprawy nawet jeśli nie w każdej sprawie będzie można skazać na to, że różnimy nie znaczy, że musimy się nie mówić też jedno zagrożenie, na które chciałbym zwrócić uwagę mit nowego początku mam wrażenie, że bardzo często praktykowane przez polskich polityków takie przekonanie, że można wyzerować rzeczywistość zacząć od zera ten poniedziałek po wyborczy to właśnie taki moment, kiedy wszystko ma być inaczej inaczej niż robili poprzednicy to co robili poprzednicy jest albo zwracane albo nie jest kontynuowane i my tutaj na nowo tak co 4 lata albo co 8 to jest sprawa rzeczywiście jest wiele rzeczy, których fundusz nie da się kontynuować my też w oczywisty sposób uważamy, że jeśli opozycja dojdzie do władzy powinno bardzo wiele rzeczy tego co siedzi dzisiaj Polska rzeczywistość wprowadza Prawo i Sprawiedliwość należy należy zmienić no właśnie chodzi o takie rozwiązania systemowe tak, jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, której pan mówił kilkanaście minut temu do tego nie da się zrealizować w trakcie tej kadencji ani nawet 2 kadencji to musi być jakiś projekt, który będzie ogólną polityczne ogólnospołeczne zgoda, bo te reformy ta transformacja będzie przebiegać przez kilka dekad oczywiście, że tak to przykład takiej takim oczywistego wyzwania jeśli te inwestycje nie będą konsekwentnie wg pewnej wizji realizowane przez najbliższe 20 lat po prostu transformację nie uda takie wyznanie więcej i naprawdę uważam, że czas najwyższy aby, aby pewne pewne zmiany wyjąć z takiego codziennego konfliktu politycznego my niestety zaczynają być mistrzami wprowadzania reform, które mają większe mniejsze znaczenie, ponieważ mają działać wtedy zostają przez kolejną ekipę rządzącą zmieniane i znowu jest choćby ogromnego chaosu pytanie czy tak jestem dobrze działa, kiedy wreszcie aż namierzy go uczyć to dochodzi do kolejnych po prostu tak tak możliwe sprawne państwo to na koniec poprosiła bym pana, żeby pan ne zachęcił tych wszystkich, którzy jeszcze zastanawiają się czy do Łodzi pojechać w piątek sobotę albo niedziele i przedstawił te wydarzenia, które będą najciekawsze najbardziej atrakcyjne, a co będzie się działo w Łodzi igrzyska wolności to jest takie forum idei, które w, której to droga tym wyróżnia się myśli spośród innych wydarzeń jest niesamowicie interdyscyplinarnej poza tymi tematami testator odnowiliśmy tego typu dyskusjami tam mnóstwo fantastycznych spotkań również z ludźmi świata kultury z pisarzami twórcami będą takie postacie jak Andrzej Stasiuk Manuela Gretkowska Radek rak Dorota Kotas fantastycznie intelektualiści z całego świata w tym roku będziemy mieli możliwość posłuchania rozmowy prof. Harariego spraw było Lem myślę, że to jest też coś absolutnie wyjątkowego będzie mi rozmowy z panem prof. Michałem Fergusona najciekawszą w tej chwili brytyjskim historykiem, który będzie mówił o przyszłości globalizacji ani wolnego rynku będziemy spotkanie z Jessiki Bruder brzydka co roku bardzo mocno dbają o to żeby, żeby tutaj brzmiał głos naprawdę najciekawszych umysłów z całego świata będzie bardzo inności ścieżka biznesowa, ponieważ chcemy, żeby to dyskusję właśnie nowej rzeczywistości zmiana społecznych wyłączony biznes i fajne jest to, że w tym roku naprawdę kilka dużych korporacji i kilku dużych polskich przedsiębiorców stanowi przyjechać na igrzyskach by występować dzieci swoimi doświadczeniami będziemy bardzo duży blok właśnie przyszłości pracy o tym w jaki sposób wreszcie te relacje korporacje firmy pracownicy to dotyczy każdego z nas myśli to będą one fascynujące fascynujące dyskusje będzie też wymiar wprost politycznych wniosek Grasia oraz niepełnosprawni Tyc w tym roku będzie to i Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Aleksander Kwaśniewski tak myślę, że będzie będzie bardzo będą wydarzenia obecny także w sieci dla tych, którzy nie tułają do Łodzi dotrzeć tak zapraszamy serdecznie do do Łodzi do pięknego budynku c 1 tutaj można oglądać te wydarzenia na żywo natomiast zgodnie z naszą misją edukacyjną wszystkie wszystkie filmy wszystkie dyskusje będą transmitowane na żywo już naszą stronę internetową igrzyska wolności PL oraz nasze media społecznościowe nie trzeba rejestrować będą one transmitowane bez żadnych opłat można również oglądać po zakończeniu wydawane wydarzenia naprawdę tworzymy w tej chwili w rodzaju online nowe przedsięwzięcie telewizyjną medialne liniowe w zeszłym roku nasze filmy o skomplikowanej kontraście w ciągu tygodnia obejrzało 800 000 osób co to myślę, że jest fajnym zasięgiem jak na taką inicjatywę, która trochę oddolnie rozprawili ośrodkowi Błażej Lenkowski politolog prezes zarządu fundacji Liberte i dyrektor igrzysk wolności w Łodzi, które startują już w piątek 10września bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę również bardzo dziękuję państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i oczywiście zapraszam na audycję sprawy różne już za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA