REKLAMA

Body positive, chusty, reinterpretacja Koranu. O co walczą muzułmańskie feministki?

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
05-09-2021 19:20 (Powtórka: 02-01-2022)
Prowadzący:
Czas trwania:
35:13 min.
Udostępnij:

Stosunek do kobiet i ich pozycja w społeczeństwach muzułmańskich służy, szczególnie na Zachodzie, do krytyki islamu. Dobrze pamiętamy że władze amerykańskie wkraczając do Afganistanu 25 lat temu powoływały się na wyzwolenie kobiet spod rządów Talibów. W książce “ Feministki Muzułmańskie na Zachodzie” dr Marta Widy- Behisse przekonuje, że postulaty emancypacyjne są w Islamie od równie dawna, jak i w krajach zachodnich, że nie tylko feminizm muzułmański jest możliwy, ale też stanowi ruch intelektualny i aktywistyczny. Co więcej, muzułmanki nie doświadczają opresji że względu na swoją płeć tylko w krajach arabskich, muzułmańskich. W społeczeństwach zachodnich. również są dyskryminowane ze względu na płeć i religię. Dr Marta Widy-Behisse mówi że muzułmanki i feministki mają “podwójną walkę do stoczenia”.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Anna Piekutowska dobry wieczór to jest audycja biuletyn rewolucyjny ze mną jest moja gościnni dr Marta Widy-Behiesse arabistka islamolog z wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie warszawskim dobry wieczór dobry wieczór państwu dobrobytu pani Ada i autorka książki feministki muzułmańskie na Zachodzie wydało książkę wydawnictwo dialog i feminizmie w islamie i feministkach islamie będziemy rozmawiać stosunek do kobiet i ich pozycja w społeczeństwach Rozwiń » muzułmańskich jest takim wygodnym narzędziem służy szczególnie Zachodowi do krytyki islamu władze amerykańskie, które wkraczały do Afganistanu np. 25 lat temu powoływały się na wyzwolenie kobiet spod rządów talibów pani w swojej książce przekonuje, że postulaty emancypacyjne są w islamie od równie dawna jak i w krajach zachodnich, że nie tylko ten feminizm muzułmański jest możliwe, ale też stanowi nie ruch intelektualną aktywistyczne i co więcej udowadnia pani, że muzułmanki nie doświadczają presji tylko ze względu na swoją płeć tylko w krajach arabskich muzułmańskich, ale też w krajach zachodnich, których mieszkają są dyskryminowane właśnie ze względu na płeć na religię ale zanim przejdziemy ściśle do treści pani książki muszę chyba zacząć od pytania Afganki bo, odkąd talibowie po raz kolejny zajęli Afganistan to miejsce i znaczenie kobiet w świecie islamu znowu jest na na ustach wszystkich zresztą też rozmawiałyśmy o gangach z dr Ludwika Włodek Gosia Baczyńska w zeszłym tygodniu mówiła z kolei o tym, jaka jest sytuacja, choć cień, które teraz podróżują do Europy w ogóle na zachód i w temacie Afganistanu teraz jest także to co przez ostatnie 20 lat kobiety wywalczyły sobie wypracowały w romans powoła teraz norm niezgodnie z intencją talibów, którzy powołują się w swoich działaniach na religię na prawo szariatu jak pani zdaniem 20 lat co właściwie stanowi jedno pokolenie kobiet, które właśnie z zdążyły wyrosnąć w tym bardziej liberalnym i otwartym świecie niż reżim talibski niż ich matki teraz zostanie teraz one zostaną do niego stłoczone jak pani myśli co tym kobietom może się udać zachować z tej emancypacji tego lepszego wykształcenia czy dostępu do przestrzeni publicznej w tym nowe oblicze rządów talibów teraz pani to bardzo trudne pytanie trochę jak wróżenie z fusów tradycyjne dla regionu świata muzułmańskiego, dlatego że po pierwsze, tak jak pani wskazała to jest zupełnie inne pokolenie kobiet, które ma tak, bo przyjdzie się mierzyć z 1 strony, ale z drugiej strony docierają do nas również takie informacje, że no talibowie również zmienili prawda oni też mają świadomość, że nie wracają do tego samego momentu, z którego zostali, a usunięcie wielu historii Afganistanu w związku z tym, jeżeli nawet spojrzymy na materiały, które się, które przedostają do mediów, które są tworzone przygotowywane po to, żeby pójść w świat jakiś komunikat przesłać to przedstawiciele talibów często udzielają wywiadów kobieta właśnie on jest zachowany dystans pomiędzy dziennikarką wypowiadającym się człowiekiem opowiadającym się mężczyzna natomiast ta afgańska dziennikarka niekoniecznie Ganta dziennikarka kobieta na jest pójście no ale nie ma pełnej zasłony na sobie prawda to są takie no drobne symbole, które mogłyby świadczyć o tym, że ma jednak to podejście talibów w tym 2021 roku będzie na trochę trochę inne do do tego tematu poza tym oni doskonale wiedzą, jaki obraz, gdzie świat, jaki obraz na świecie proponowana wobec nich również jestem skutecznie ana wiedzą doskonale, że ten wątek kobiece, a będzie tutaj istotne w ich budowaniu przekazu dla dla świata o tym jak jak zarządzają ani stanem także wydaje się, że to jest, że to jest pytanie otwarte będziemy się temu całą pewnością przyglądać oczywiście niepokojące ATA te informacje, które otrzymujemy o różnego rodzaju zakazach, które już wprowadzane o tym jak kobiety boją się wychodzić jak i rezygnują z kontynuowania kształcenia itd. prawda z drugiej strony mamy jakieś takie dość mgliste zapewnienia o tym, że one będą mogły pracować będą mogły się kształcić, ale tam w wybranych wybranych sektorach życia publicznego będą będą się mogły realizować także wydaje się, że istotnym elementem jest również zmiana, która się dokonała przez te 20 lat całym świecie muzułmańskim, a jeżeli chodzi o stosunek do kobiet, jeżeli chodzi o samoświadomości samorealizację dnia kobiet muzułmańskich nie twierdzę oczywiście wszystkie muzułmanki przez te 20 lat się wyzwoliły, że to jest jakiś plan taki bardzo szeroki ruch charakterystyczne dla wszystkich i całych społeczeństw muzułmańskich natomiast całą pewnością kobiety są znacznie bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, jeżeli spojrzymy na wydarzenia na arabskiej wiosny chce od 2010 mniej więcej roku to był też ten moment, kiedy kobiety w państwach muzułmańskich wychodziły na ulice protestowało dopominały się również swoich praw przy tym całym zaangażowaniu w pozyskiwaniu coraz więcej przestrzeni w społeczeństwach arabskich ten wątek praw kobiet będą bardzo często podnoszony był obecny, więc wydaje się, że atmosfera w ogóle społeczeństwach muzułmańskich w stosunku do kobiet i pozycja kobiet ulega permanentnej zmianie naszych oczach dokonują się bardzo istotne zmiany społeczne pytanie na ile one będą oddziaływały na to konkretne środowisko afgański na państwa, a kim są feministki w islamie, o których pani pisze w książce to są osoby urodzone na Zachodzie kobiety, które przyjęły islam są Grant i autorki aktywistki naukowo czynie czy da się w ogóle zdefiniować taki sposób ten ruch czy w ogóle można o nim mówić o kolor wszystko pani powiedziała jest prawdą to jest ogromna jest ogromna mozaika ten ruch feministyczny w świecie w świecie islamu i pośród muzułmanek żyjących na Zachodzie też program nam mozaika, jeżeli spojrzymy na to zagadnienie historycznie to o już druga połowa dziewiętnastego wieku to jest czas, kiedy na krajach muzułmańskich w tym w krajach arabskich pojawiały się idee nano, które z perspektywy dzisiaj nazwalibyśmy ideami feministycznym mi pojawiają się postulaty kształcenia dostępu do rynku pracy zniesienia wszelkich ograniczeń przy takich blokad, które mnie, które niejako społeczeństwa, a rumaki narzucały kobietom i pojawiały się autorki, które na szeroką skalę na opisywały to zjawisko publikował artykuły publikował swoje książki, ale także kobiety, które aktywnie działały podejmowały inne podejmowały różne akcje równo działania chociażby chuda szara jest taką na taką feministką sztandarową powiedziałabym tego ruchu arabskiego na stronę ona była inicjatorką i to to jej zawdzięczamy, ale nie tylko, bo to zapytania stał cały szereg kobiet które, które ramię ramię z nią współdziałał z datą miliony organizowały różnego rodzaju, a formy edukacji dla kobiet różnego rodzaju na grupy nacisku tworzyły, ponieważ było to kobiety wywodzące się z tych najwyższych grup społecznych społeczeństwa egipskiego, a tworzyły różne grupy nacisku za sprawą swoich mężów chociażby to często było, a żonę kobietę żonę polityków, którzy zasiadali w partii ład, czyli takiej partii narodowej Lipskiej zmierzającej do wyzwolenia Egiptu w większości krajów na arabskich było także te ruchy feministyczne ruchy, które zmierzały do do zwiększenia koło praw kobiet łączyły swoje działania ogólnie ruchami narodowo wyzwoleńczym i taki moment graniczny, kiedy te zagadnienia stricte kobiece zostało oddzielone od tego wątku o narodowowyzwoleńczej go miał miejsce wtedy, kiedy doszło do odzyskania niepodległości okazało się, że na te władze, które wyłoniły się w wyniku uzyskania przez kraje arabskie niepodległości no nie spełniły oczekiwań oczekiwań kobiet wtedy możemy też mówić o takim wyłonieniu się będą nowego nowego nurtu nar, czyli takiego stricte oddzielonego od tych dążeń narodowowyzwoleńczych ruchu zmierzającego do uzyskania jak największej ilości praw i miejscach przestrzeni publicznej społecznej dla kobiet w świecie w świecie muzułmańskim w tym świecie arabskim dlatego o tym mówi, dlatego że istotna jest na wydają się zrozumienie, że ta tradycja walki o prawa kobiet nie jest obca islamowi to nie jest także wraz z pojawieniem się muzułmanek na Zachodzie one zaczęły walczyć o swoje prawa zdawać sobie sprawę z tego, że w ogóle potrzebują jakiegoś, jakiego rodzaju zezwolenia nie to siedziało w krajach muzułmańskich i wynikało z potrzeb tych społeczeństw a, czyli to nie jest tak, że feminizm muzułmański został przywieziony w teczce Zachodu jako importowana idea tylko narodził się oddolnie narodził się oddolnie narodził się potrzeb tych społeczeństw, których dotyczy co więcej my używamy takiego terminu na bardzo wracającego feminizm muzułmański, ale należy wskazać, że to jest też bardzo różnorodne bardzo różnorodne zagadnienia bardzo różnorodne ruchu część cechom kobiet, które działają na rzecz równouprawnienia ludności Unii kobiet odnosi się do islamu poszukuje tego o tych argumentów dla równouprawnienia, a na głęboko tradycji muzułmańskiej w źródłach muzułmańskich istnieje cały szeroki ruch egzegezy koranicznej takiej w duchu, a feministycznym, a te kobiety interpretują interpretują tekst Koranu interpretują inne źródła prawa prawodawca religii muzułmańskiej właśnie w poszukiwaniu czy też w tak takim takim nastawieniem, że na tradycja społeczna w państwach muzułmańskich rzeczywiście bazuje na takim podstawowym założeniu patriarchatu i w tym duchu i w ten sposób były interpretowane od początku źródła sam były interpretowane przez mężczyzn i właśnie przez taką soczewkę patriarchatu natomiast one przekonują o tym, że sama religia muzułmańska jeśli zajrzymy w łącznych źródeł i zdejmiemy tę odrzucimy tę soczewkę patriarchatu jest jak najbardziej równościowa przywołują wiele fragmentów Koranu interpretują te fragmenty na dochodzenie również do takich przekonań, że np. islam nie zezwala na poligamię tak naprawdę dowodzą tego, że islam jest jedyną religią objawioną jedyną religią monopolistyczną, która kobieta stawia na równi z mężczyzną cytują fragmenty Koranu mówiące o tym, że Bóg stworzył kobieta mężczyzna i schną od ten sam pierwiastek boski ten na tę samą duszę tchnął kobieta mężczyzna prawda, aby dochodziło na absolutnej równości takiej dawno takiej gotowej dowodzą równości wobec Boga na podstawie tekstu na Koranie licznego buntują się przeciwko chociażby temu, że kobiety nie są dopuszczane do sprawowania funkcji mama nie mogąc przewodniczyć modlitwie muzułmańskiej Kongregacji mieszanej mówią o tym, że jeżeli w Mekce podczas pielgrzymki kobiety mężczyźni mogą przebywać razem w tej samej przestrzeni przebywają razem w tej samej przestrzeni, realizując wszelkie obowiązki podczas handlu podczas pielgrzymki wspólnie w tym Najświętszym przypomnijmy miejscu na islamu kto, dlaczego w meczecie mają mieć te przestrzenie rozdzielone prawda także tutaj bardzo głęboki rów z 1 strony religijne z drugiej strony mamy do czynienia z takimi działkami, które na zakwalifikowanie byśmy jako muzułmanki prawdę wyznania muzułmańskiego, ale realizujące postulujące realizujące swoje postawy, a w duchu Sekula rys tycz ne one się albo w ogóle nie zajmują Religion krajów dość obiektywnie wskazywać, które elementy rzeczywistości muzułmański przeszkadzają w tym, żeby ta równość kobiet mężczyzn spełni się, a realizowała no mamy też szereg działaczek to szczególnie na Zachodzie na Zachodzie mogą sobie na to pozwolić, toteż tutaj musi na jasno powiedzieć na szczególnie na Zachodzie one taką grupę działaczy, które normują się od islamu czasem dokonują konwersji czasem jednak jeszcze w duchu pozostają pozostają znaczeniami islamu, ale silnie krytykują, a całą religię muzułmańską, stosując tego rozdziału na to co religijne na to co tradycyjne utrwalone społeczeństwa muzułmańskich także jeśli byśmy chcieli naśladować takim takiej bardzo szybki na obraz możemy podzielić się ten ruch muzułmańskiej na taki 3 główne nurty pierwszy byłby takim nurtem głęboko religijnym można by powiedzieć, że są wręcz pomniki i inne islamskie, a i to są takie działaczki, które z nami politycznym nawet upatrują, a Note tej możliwości działania realizowania się, ale poszanowaniu tych ograniczeń, które ta jednak na patriarcha na interpretację religii muzułmańskiej narzuca kolejna grupa feministki muzułmańskie działające właśnie w ramach ligi, ale poszukujące w same źródła absolutnej równości dochodów na absolutną równość kobiet mężczyzn odrzucające na to, że kobieta mężczyzna, a są również swojej różnorodności prawda oni się uzupełniają te działania ich role są różne, ale tak samo ważne one wychodzą założenia kobieta mężczyzna są sobie równi mają takie same prawa takie same obowiązki wszystko tak samo istotne i poszukują potwierdzenia tego w tekście polemicznym wreszcie trzecia grupa, która nie no wywodzi się ze społecznej ze społeczności muzułmańskich, ale w duchu absolutnie sekularyzmu panem podejmuje działania dyskusję na zmierza pewnym zmierzające do tego, żeby nie kobiety mężczyźni społecznościach społeczeństwach muzułmańskich by po równi no i postuluje ona często odrzucenie tych elementów religii, które mogły na szkodliwie wpływać na tę sytuację i zaraz wrócimy do naszej rozmowy moją gościnią jest dr Marta Widy-Behiesse arabistka wracam po skrócie informacji to jest biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Anna Piekutowska moją gościnią jest dr Marta Widy-Behiesse arabistka islamolog z wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie warszawskim jeszcze raz dobry wieczór dobry wieczór dzisiaj rozmawiamy o książce pani doktor książce o tytule feministki muzułmańskie na Zachodzie wydało wydawnictwo dialog z pierwszej części naszej rozmowy pani narysowała ten obraz tego jak feministki mogą funkcjonować co znaczy w ogóle być feministką w świecie muzułmańskim świecie islamu chciałam, żebyśmy trochę zajęły się chyba najbardziej wizualną interpretację tego jak kobiety są traktowane w islamie chodzi o burkę, bo to jest właśnie taki typowy pierwszy przykład podawany na dowód zniewolenia kobiet w islamie pani też pisze, że on równie dobrze może być feministycznym narzędziem w rękach kobiet właśnie w islamie tak oczywiście oznacza strój jest takim bardzo łatwo rozpoznawalnym narzędziem do tego, żeby eksponować swoje poglądy przekonania prawda i szczególnie w tej przestrzeni zachodniej a gdzie muzułmanki stanowią mniejszość na pusta, bo tutaj burka to być może trochę trochę za dużo, bo to jest ta kompletna zasłona różne rodzaje zresztą kompletnej słone okrywające również twarz w środowiskach muzułmańskich się przewijają są stosowane tutaj różnie też sami teologowie muzułmańscy na ten temat wypowiadają się stanowiska na takich teologów muzułmańskich, które mówią, że zakrywanie twarzy nie jest wcale zalecane przez islam wręcz przeciwnie nie powinno być stosowane także nie ma nie ma zgody wśród samych teologów muzułmańskich co do zakrywania twarzy nie ma też zgody co do tego, że islam nakazuje też muzułmanki są zobowiązane do tego rządowymi religijne zasłania włosy urywać chusty, ale usta stało się tak ma symbolem w pewnym momencie także nie tylko skromności bo dlaczego muzułmanki noszą ustaw większość z nich też na Zachodzie robi pytamy o przyczyny, dlaczego one chusty noszą to odpowiedział, że jest to po to, żeby podobać Bogu po to, żeby przekazać ukazywać swoją skromność dowodzić swojej skromności co jest zalecane w Koranie natomiast sama ustala się w środowiskach muzułmańskich krajach muzułmańskich było też symbolem politycznym była symbolem tego, że był symbolem pewnego oporu wobec władz świeczki i była narzędziem pokazywania metodą na pokazanie, że dana osoba poglądy polityczne raczej są związane z islamem w ich wyniku tego procesu głębokiego procesu społecznego państwa, a muzułmański również noszenie chusty stało się pewną modą pewnym symbolem symbolizowała niem swojej tożsamości kraje zachodnie, a no, bo jeśli spojrzymy na społeczności muzułmańskie żyjące w krajach Zachodu to są grupy, które należą do mniejszości religijnych zazwyczaj mniejszości również etnicznych i Narodowy prawda w związku z tym cały szereg działań te przedstawiciele tych mniejszości podejmują, żeby wykazać by ukazać swoją tożsamość podkreślić swoją tożsamość czasem podkreślanie tożsamości nazw wynika z potrzeba podkreślania swojej tożsamości polityk różnej odróżniających tożsamości wynika z tego społeczeństwa zachodnie po prostu on no de faworyzują o przedstawicieli różnych mniejszości zakupem odpowiedział jedną z form odpowiedzi 1 ze sposobów odpowiedzi jest utożsamianie się silne utożsamienie się z religią muzułmańską co części wyznawców daje poczucie noc swego rodzaju wyższości wyższości chociażby Mora, więc chusta może być traktowana przez muzułmanów przez muzułmanki jako tego rodzaju narzędzie takiego wyrażania sposób na wyrażenie swojej tożsamości sposób na wyrażenie swoich poglądów politycznych sposób na odróżnienie się od reszty społeczeństwa, więc patrzenie na ustach wyłącznie jako na symbol zniewolenia szczególnie w warunkach europejskich szczególnie w warunkach zachodni jest właściwa, a co więcej to to takie spojrzenie Zachodu na muzułmanki przez pryzmat ich zniewolenia chociażby tym, że nasza ustawa prowadzi do kolejnego to dobrze, jakby kolejnej stygmatyzacji no do kolejnego działania do chorującego, bo jeśli spojrzymy na to jak np. w mediach, a charakteryzuje się muzułmanki mówię w tej chwili w mediach zachodnich zazwyczaj okazuje się jako kobiety podległe jako kobiety właśnie zniewolone, ale jednocześnie jako osoby, które noszą takie trochę nie do końca protestowano do tego, żeby o własnym losie decydować czy w ogóle, żeby traktować podmiotowo one są traktowane również przez te nurty feminizmu Zachodniego są traktowane jako takie no trochę mniej Bystre osoby, którym trzeba wskazać w jaki sposób one mają zamiar typować i teraz pytanie czy najlepszą metodą na to, żeby podkreślać swoją podmiotowość jest traktowanie tego kogoś tak jakby tej podmiotowości był pozbawiony moja książka stawia sobie za cel właśnie trochę odwrócenie tej sytuacji, a wykazanie pokazanie tego co feministki muzułmańskie aktywistki muzułmańskie mają na swój temat dopowiedzenia one mają pomysł na siebie na to swoje wyzwolenie, a i zmierza do tego, żeby ukazać, że najpierw warto się zagłębić to myśmy muzułmańską i w myśl feminizmu muzułmańskiego, a dopiero potem ewentualnie warto wysuwać pewne sugestie, bo na całą pewnością to zagadnienie bardzo złożone rozwijające się w procesie, a i takie działania no właśnie, które sprawiają, że muzułmanki są traktowane bardzo przedmiotowo nie sprzyja żaden sposób żaden sposób nie pomaga nie pomaga im również własnym środowisku dlatego duża, a ja o tym wspominam a, cytując różne na działaczki muzułmańskie żyjące na Zachodzie te czynniki zachodnie mają, a no podwójnie trudnej sytuacji dlatego żona z 1 strony no wiele rzeczy muszą walczyć ze swoją wspólnotą religijną wrota, bo muszą wywalczyć sobie tę niezależność w ramach środowiska społeczeństwa społeczności muzułmańskiej w ramach religii muzułmańskiej, ale z drugiej strony w społeczeństwach zachodnich muszą się przebić zupełnie innym przekazem zupełnie innym obrazem siebie, czyli no de facto zniszczyć to przekonanie o tej swojej podległości o tej swojej i o tym swoim braku podmiotowości także tutaj one mają jeszcze no taką podwójną wagę do stoczenia z 1 strony ze swoją wspólnotą, a z drugiej strony z tym co myślą, jakie ma jakieś uprzedzenia można wypowiedzieć stereotypy wokół nich na się utworzyły w świadomości społecznej społeczeństw zachodnich, czyli że nie są ani dziś kami ani podporządkowanymi mówiąc cytatem z manifestu, który opublikowały francuskie muzułmanki tak tutaj odstawała pani, a takie hasło, która forsuje modela Omara muzułmanka pochodzą z pochodzenia marokańską algierskiego ale, a wychowana we Francji, a działaczka, która przez noc przez całe długie lata z 1 strony walczyła o to, żeby na przedmieściach w getcie w nowym blokowiska, które z czasem urosła nawet wręcz gett muzułmańskich, a walczyła z takim fenomenem ma starszych braci, czyli osób mężczyzn, którzy a, którzy zawłaszczyli sobie prawo do kontrolowania moralności dziewcząt ze swoich dzielnic ze swoich środowisk ze swoich o 7, a i z 1 strony walczyła ten fenomenem z drugiej strony jednak toczyła nieustanne też bój o to, żeby administracja administracja Państwowa na Francuzka no działała w zgodzie z potrzebami środowiska de faworyzowane właśnie z tych żadnej właśnie z blokowisk że, żeby przeciwdziałać wszystkim ten proces sam ogólną społecznym, które w połączyła przede wszystkim mężczyzn z tej grupy społecznej do roli takich pozbawionych zajęcia pozbawionych miejsca w społeczeństwie, a oprawców, którzy swoje niepowodzenia starają się odreagowywać próbują odreagowywać właśnie przez przez uczelnianych obie ze swojego własnego środowiska także tutaj często spada nam się przykładem tej podwójnej, a roli, jaką mają do odegrania na feministki muzułmańskie dodajmy, że ona również na swego czasu zasiadała w rządzie była odpowiedzialna za tę politykę miejską, a rządu francuskiego, ale tutaj też widać na przykładzie właśnie tego ruchu, że feminizm muzułmański od odbycia na początku takim ruchem intelektualnym właściwie zarezerwowanym dla dobrze urodzonych kobiet też zaczął się interesować tymi najbiedniejszymi wykluczonymi czy tak jak pani mówi de faworyzowane kobietami również w strukturach społecznych Zachodu tego jest bardzo płynna czasem także ten ruch z noe powiedzmy przechodzi w dół do tych właśnie faworyzowanych grup społecznych, ale czasami jest także silne zmotywowane jednostki, które doświadczają tej presji na co dzień nawet poprzez działania aktywistyczne ne zyskują pozycję popularność na później na tej podstawie budują również pewną, a magister taką ideologię, ale pewien sposób myślenia pewien skok proponują pewne rozwiązania sugerują bowiem sposób myślenia o, a no właśnie o kobietach muzułmańskich pani w ogóle w tej książce tworzy pewien sposób historie Herstorie powinnam powiedzieć islamu ważony Mahometa to była jedna z tych kobiet, które pani też opisuje jako ważne dla emancypacji aż po dosłownie dwudziesto kilkulatki, które są aktywistka ami np. Marian Kam z Wielkiej Brytanii, która opublikowała książkę tu nie chodzi o burkę kim wg pani może być taki model zachowań np. nie wiem dla muzułmańskiej młodej kobiety czy dziewczynki, na który może się oprzeć i w jaki sposób traktować autorytet to będzie bardzo indywidualne prawda natomiast tak jak pani powiedziała w historii muzułmańskiej historii świata islamu na historii religii muzułmańskiej są przykłady nie są nie są liczne, ale są przykłady kobiet silnych kobiet aktywnych na pierwsza żona Mahometa Halicza była znacznie od niego starsza, kiedy zawarli związek małżeński to ona była zamożną wdową, kiedy ten związek małżeński wstępowała Mahomet właściwie dzięki nim miał możliwość no i rozwijania, a również swoje i swojego pomysłu na inne na rynek nie, ponieważ te kwestie takie czysto materialne bytowe miał zapewnione w dużej mierze dzięki dzięki tej swojej w tej swojej żonie, więc ona jest takim pierwszym przykładem ma zaraz po narodzinach religii muzułmańskiej pojawia nam się na hali widać nawet ona występuje History jeszcze zanim Mahomet miał swoje pierwsze objawienie, a natomiast no bo kobiety muzułmańskie wolne społeczeństwa muzułmańskiej społeczności muzułmańskie żyjące na Zachodzie, a nie pozostają poza tymi ogólnymi nurtami ruchami światowymi które, które w tej chwili możemy obserwować inne tak jak obecna młodzież nie wiem np. Polska podąża i autorytetami stają się youtuber rzeczy czy inne osoby tak znani influencerzy prawda działające w różnych mediach społecznościowych na podobnie dzieje się w środowiskach muzułmańskich i wspomniana przez panią chociażby Miriam Chan, która a, która przygotowała zebrała, a właśnie takie młode kobiety muzułmanki żyjące na Zachodzie, które mogą być, które mogą być wzorem do naśladowania jest i tego świetnym przykładem tutaj jedni książek w książce pod redakcją a gdzie młode muzułmanki piszą różnych swoich doświadczeniach swojej drodze ku wyzwoleniu również bardzo często piszą o tym co jest, bo wtedy środowiskach muzułmańskich co chciałyby zmienić no one mogą być takim takim dobrym wzorem, a do naśladowania mogą być przykładem tego, że będąc w mniejszości religijnej wolne można ten obraz islamu zarówno dla samej wspólnoty zarówno dla kobiet muzułmańskich jak dla tychże społeczeństw otaczające ogląda się zmienia to nie jest taki, a stały oraz ustalone wzorzec postępowania postrzegania muzułmanów muzułmanach przede wszystkim koszt to podlega ciągłym zmianom najlepszym przykładem będzie ruch ciałopozytywności islamie, a to jest przecież ruch, który na zyskuje sobie coraz większą popularność na świecie, ale środowiska muzułmańskie również w ten nurt się wpisują mamy działaczki muzułmańskie, które starają się pokazać kobietom przekonać kobiety do tego, że one nie muszą podążać za jakimiś szczególnymi modami prawda próbują przekonać do tego, że niezależnie od tego jaki jest chciało to jest to jest piękne jest jedyna w swoim rodzaju i często do tego również wykorzystują przekaz islamu mówiące o tym, że każde stworzenie każdy człowiek jest dziełem Bożym w związku z tym chociażby samego tego faktu już wynika jego Niechcę powiedzieć doskonały, bo to nie jest tak no ale jego piękno po prostu, a na koniec chciałam panią zapytać jeszcze na ile feminizm w islamie jest akceptowany czy bliżej mu jest do niszowej idei w obrębie islamu herezji czy nurtu, który ma realny wpływ na kształt religii to mu zależy w jakim środowisku, jakiej części świata, jeżeli spojrzymy na zmiany w mu dałam, czyli prawie rodzinnym, które już zostały wprowadzone w 2004 roku w Maroku, a za przykładem Maroka poszły kolejne kraje Maghrebu chociażby to widać, że te idee feministyczne przebijają się również do do sfery politycznej mają konkretne przełożenie przynoszą konkretne efekty z drugiej strony na jeśli byśmy wzięli pod uwagę, jaki ma represjom, jakim groźbą muszą stawiać czoła działaczki muzułmańskie, które zdecydują się np. na to, żeby poprowadzić się modlitwa wygłosić huba, czyli zgłosić takie kazanie po piątką po piątkowej modlitwie to o no raczej wtedy możemy mówić, że z punktu widzenia tego takiego tradycyjnego islamu jest jest traktowane jako na jako herezja, a jeżeli spojrzymy na to jak wyglądają reakcje różnych różnych autorytetów religijnych na to co nazwalibyśmy, a zbrodniami w cudzysłowie honorowymi nic o z honorem wspólnego nie mają stąd ten cudzysłów może tutaj mocno, a zaznaczone z 1 strony ma różne kraje muzułmańskie różne środowiska również na Zachodzie te środowiska muzułmańskie zmierzają do tego, żeby ta zbrodnie wyeliminować, żeby przeciwdziałać z drugiej strony jeśli spojrzymy na takiej na część krajów muzułmańskich, gdzie na zupełnie inaczej, a sądy rozpatrują zupełnie inny wymiar kary przewidziane za zbrodnie popełniono na kobiecie członku rodziny, która w domniemaniu Han biła ten honor, a zupełnie inaczej takie dokonanie takiego samego mordu jest sądzony, jeżeli tego czynnika, który człowiek honorowego na nie bierze się pod uwagę te kary są wtedy znacznie wyższa znacznie niższe dla tych, którzy w imię na honoru na zadania zabijają się czy okaleczają członkini swoich mam swoich rodzin, więc to jest bardzo złożone zagadnienie myślę, że są środowiska, w których Han te idee feministyczne są bardzo silnie zakorzenione, w które oczywiście realnie oddziałują i gdzie można wskazać realne zmiany wynikające z oddziaływania tych idei feministycznych no ale jest jeszcze wiele nas do zrobienia jest jeszcze wiele przestrzeni, a w społecznościach społeczeństwach muzułmańskich, gdzie te idee są traktowane jako rodzaj może nawet groźnej fanaberii bardzo dziękuję za rozmowę moją państwa gościnią była dr Marta Widy-Behiesse arabistka islamolog z wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie warszawskim i autorka książki feministki muzułmańskie na Zachodzie, którą bardzo serdecznie państwu polecam dziękuję bardzo, pani doktor dziękuję ślicznie poprawia się z państwem żegnam przygotowała program z Małgorzatą Wólczyńską, a teraz czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA