REKLAMA

Relacja z pogranicza. Apel o zaangażowanie Czerwonego Krzyża

Światopodgląd
Data emisji:
2021-09-03 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

Czy stan wyjątkowy uniemożliwi dostęp Polskiego Czerwonego Krzyża do uchodźców na granicy z Białorusią? Rozmawiamy z dr Katarzyną Cichos z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Rozwiń »
Anna Dąbrowska z Fundacji Homo Faber. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz uznasz za chwilę nikogo już tu nie będzie nikogo, kto patrzy nikogo, kto pilnuje przestrzegania prawa w takim kształcie, który znaliśmy i na które była społeczna zgoda nikogo, kto może opowiedzieć potem świat ciemność ciemność pochłania podstawowe prawa człowieka pisała na w mediach społecznościowych Anna Dąbrowska jedna z obywatelek działaczek aktywistek, która w ostatnich dniach właśnie obserwowała to przestrzeganie czy nie Rozwiń » przestrzeganie prawa w tym praw człowieka przy granicy między polską Białorusią trasy z państwa gościem dzień dobry w tym dobrem Anna Dąbrowska jest związana z organizacją Homo Faber, ale też, żeby równocześnie mamy połączenie będziemy rozmawiały dr Katarzyna Cichos dzień dobre dzień dobry dr Tomasz Zańko dr Cichoń jest prawniczką związaną z wydziałem prawa administracji na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od kilku dni o tym będziemy rozmawiały no prowadzi akcję czy apeluje by Polski czerwony krzyż skorzystał to rozwiniemy zaraz z możliwości i właśnie humanitarnie wsparł ludzi na granicy co wydaje się teraz szczególnie ważne, ale pozwolę sobie zacząć od prośby do Anny dąbrowskiej no by powiedziałaby pani opowiedziała co możecie jak co teraz robicie moi przede wszystkim co się działo w ostatnich godzinach przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego na ich tych już po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w tym miejscu my jesteśmy w ogóle żyję co tak jako zespół różnych organizacji pracujących od lat w Polsce na rzecz migrantów uchodźców jest tutaj od ponad 3 tygodni jesteśmy obecni w miejscowościach, w których pojawiały się osoby, które przekraczały polsko białoruską granicę byliśmy także na placówkach i staraliśmy się jak dokumentować wszystko to coś się odbywa w momencie, kiedy Straż Graniczna przyjeżdża na wezwanie i zabiera ludzi, a z drugiej strony byliśmy też w kontakcie z mieszkańcami mieszkankami, zbierając relacje tych przypadkach, do których nie udało nam się dotrzeć, które też zdarzały się w innych częściach tej granicy natomiast obecnie jest także jesteśmy poza strefą objętą stanem wyjątkowym przed północą wycofaliśmy się z tego obszaru, które zostało to strefa wpisane w, chociaż jeszcze przed wprowadzeniem jak pojawialiśmy się w tych tuż nad granicznych w psach co właściwie wtedy przepędza nas Straż Graniczna i policja prosi na opuszczenie terenu, mimo że nie było oficjalnej informacji co do co do dalszych losów tego rozporządzenia w tym momencie postanowiliśmy, że oczywiście zostajemy tutaj w tych miejscach, których będziemy mogli pracować nie zmieniamy charakteru swojej pracy, czyli dalszym ciągu jest to jest taka misja dokumentacyjne monitorująca wszystko to co tu się wydarza i do czego mamy nadzieję będziemy mieli także dostęp będąc tutaj, a jeszcze gdy, gdybym go pani poznać co się wydarza, bo oczywiście cała uwaga skupiona na dramacie usmażą, ale mniej pewnie niestety uwagi poświęcamy innym miejscom, w których 1 prawdopodobnie straszą w kilkudziesięciu osobach dziennie, które są zatrzymywane tak to prawda te komunikaty Straży Granicznej mówiły o takich liczbach do około setki osób, które codziennie przekraczały były znajdowane w po polskiej stronie tej polsko białoruskiej granicy i do tej pory udawało nam się do części z tych osób dotrzeć i pomóc im w tym momencie, kiedy wchodzi miały wejść tak zgodnie z prawem są w tą procedurę uchodźcom natomiast w tym momencie ze względu na to, że cofnięto nas oto kilka kilometrów od granicy nie jest to możliwe, ale faktycznie tak rzeczywiście uznać to jest takie już w tym momencie symboliczne miejsce, ale te osoby przekraczające granice były zbudowane właściwie tutaj w całym pasie przygranicznym nic co mogliście robić co możecie zrobić no tak jak mówię teraz zastanawiamy się nad tym, żeby jednak to co dla nas jest najważniejsze to, żeby zostać i żeby w dalszym ciągu monitorować sytuację, ale też spotykać się z mieszkańcami rozmawiać z nimi na ten temat też zbierać informacje dotyczące tych osób, które pojawiały się w także w tych dalszych tych dalszych wioskach 0 to jest plan na teraz ich oraz, że z drugiej strony rodzice pracujemy on zbierać informacje monitorować chodzi o liczbę zbiera informacje na tych o tych tzw. służba kach, czyli no jak dają uprawnień celnie realnych dokładnie tak to to na czym nam zależy to, żeby zbierać informacje zarówno tych od tych nielegalnych łapankę i wywózka, które mają miejsce, czyli o tym co się co się nazywa angielska służba kami, czyli torze bez względu na nielegalność tej procedury wypycha się siłą ludzi z powrotem w stronę w stronę Białorusi, ale z drugiej strony zależy nam także na tym, żeby sprawdzać ile z tych osób które, które rejestruje Straż Graniczna faktycznie ma szansę wejścia w przewidzianą przewidzianą prawem procedura na trzeciej strony poza tą pracą tutaj na miejscu oczywiście z wami wszystkimi organizacjami zaczynamy także monitorowanie wszystkiego tego co dzieje się w ośrodkach zamkniętych dla cudzoziemców, które trafiają też osoby granice to znaczy można wskazać co się dzieje, a chyba lotnych ALU, ale my my słyszymy czy Anna Dąbrowska słyszy o tak tak już słyszy przepraszam coś tu jest ich niechęć i tak się cieszę bardzo dziękuję, że udaje nam się porozmawiać, bo z zasięgiem wiemy jak trudno dobrze już ostatnie pytanie może takie to ostatnie godziny przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, o czym rozmawialiście co robiliście jeździliśmy po miejscowościach rozmawialiśmy z ludźmi tak jak mówię też zbieraliśmy informacje dotyczące tych osób treść to pojawiały i trochę staraliśmy się też uspokoić sytuację, ponieważ no jest tutaj duża w niektórych miejscowościach jest dosyć duża nerwowość podyktowana tym, że Straż Graniczna, jakby stara się straszyć też to dzień ułatwiają tego i jest taki przekaz mówiący o tym, że to są jakieś niebezpieczne osoby co, czyli iście zderzeniu z tymi osobami zupełnie nie ma miejsca też osoby, które mówiły o tym, że znajdowały tych uchodźców w swoich ogrodach system na swoich ławkach swoich posesjach czy na drogach dojazdowych do miejscowości to te historie się w całości można określić tym, że to są biedni poszkodowani ludzie, którym trzeba nieść pomoc, więc tutaj ta Solidarność z mieszkańców Podlasia tymi osobami jest naprawdę bardzo duża też taka no nie są nadzieje bardzo bardzo dziękuję słuchali państwo Anny dąbrowskiej z organizacji Homo Faber, ale jesteś z nami dr Katarzyna Cichosz prawniczka z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od kilku dni nawołuje pani za panią coraz więcej osób do tego by Polski czerwony krzyż zorganizował wsparcie takie podstawowe humanitarne od strony polskiej dla ludzi, którzy są w uzna, że czerwony krzyż jest organizacją międzynarodową apolityczną pani poczucie, że mógłby zrobić więcej rozumiem tak jak najbardziej to znaczy tutaj, a pytanie Danuty Kuroń, którą mam przyjemność wspierać wzywający Polski czerwony krzyż nie o tyle ważne, że polityka czy może nam pomóc właśnie wejście zupełnie niepotrzebnie eskalować sytuacji w jakiej doszło po stażu, ale jednocześnie zaangażowanie polskiego czerwonego krzyża daje nam szansę na rozwiązanie wszelkich spornych kwestii przyszłości sytuacji, kiedy jest to sytuacja faktycznie tam się poważniejsza daje nam rozwiązanie systemowe, które jednocześnie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa państwa polskiego po 14 bardzo ważny apel do pierwszego już jest o tyle ważny jeszcze wczoraj tak naprawdę dotyczą lub brak dostępu do o to właśnie formalnie poza granicami naszego naszego kraju czy ta uzna te, do których toczy się spór, ale w zasadzie dzisiaj już dotyczącą dostępu do osób obok znajdują się w pasie 3km, na które ustanowiono pan wyjątkowy, a i oczywiste związkowy tworzy nowy stan prawny nawet faktyczne wymaga na pewno zwiększy pewność, że strony też pewnego czerwonego krzyża nie oznacza to jednak, że wyłącza możliwość oderwania właśnie czy stan wyjątkowy nie powstrzymuje polskiego czerwonego krzyża to znaczy może więcej to rzeczy tutaj przede wszystkim, bo też może być takie zagrożenie mogą mieć wyobrażenie tradycji takiej partyzantki akcji polskiego czerwonego krzyża oczywiście, że takie akcjach, zwłaszcza w sytuacji, gdyby pan stan wyjątkowy, kiedy mają trwać jakiś manewry wojskowe tak nasze granie to taka partyzantka akcja oczywiście moment jest wyłączona, ale organizowane przez morze najzwyczajniej w świecie notyfikować, czyli poinformować strony euro ma oczywiście stronę polską Press zamierza udzielić pomocy osobom zgromadzonym właśnie na obszarze granicznym wyznaczyć na skład termin, w którym strona białoruska wyliczenia mogą się ustosunkować ewentualnie wyrazić sprzeciw do takiego działania i w momencie, w którym trwa nieustannie wyraziłaby takiego sprzeciwu to możemy domniemywać, że w takiej sytuacji politycznej czy może wejść na ten teren przygraniczny pamiętajmy, że dotychczas biuro rzecznika praw obywateli było obecne, a w tym z tymi takich wydziałów dotychczas nie protestowała jednocześnie, gdy strona białoruska zdecydowała się zaprotestować nie dopuściła do polskiego czerwonego krzyża do do tej konkretnej grupy osób to w takiej sytuacji możemy uznać to faktycznie strona białoruska ponosił pełną odpowiedzialność za osoby, które się pan gromadziły, nawet jeżeli strona Polska zablokuje najbardziej Polska na pewno nie powinno tak wyrokować to znaczy nie ma nawet zgodnie z polskim prawem i ustawą o czerwonym krzyżu to Polski rząd powinien współpracować z organizacją międzynarodową, jaką właśnie Polski czerwony krzyż Stowarzyszenie, które prezentuje międzynarodowy ruch czerwonego krzyża czerwonego półksiężyca, a tym samym nie tylko ma tutaj powinien zatem udzielić zgody, ale więcej powiedzieć wszelkiej pomocy czerwonemu krzyżowi podjęciu przed wszystkich interwencji działań i dotarciu do tych osób także ze strony polskiej oczywiście Polska ustawa i tutaj w ogóle nie powinna być jakichkolwiek wątpliwości oczywiście argumentem może być kwestia bezpieczeństwa i decyzja strony białoruskiej ale, toteż można po prostu taką notyfikację o poinformowaniu on Georgi rozstrzygnąć i dostać odpowiedź w ciągu 24 godzin za pani bardzo ważny wydaje się ciekawy tekst również w Dzienniku Gazecie prawnej, gdzie pisze pani, że obowiązek ochrony życia zdrowia cywili, a nawet osób walczących nie kończy się z chwilą co oczywiście miało dotychczas miejsca wypowiedzenia wojny podkreśla pani, że nie miała miejsca wypowiedzenie wojny warto, ale niektórzy uważają, że to jest wojna hybrydowa, ale obowiązek żyć ochrony życia zdrowia nie kończy się z chwilą wypowiedzenia wojny wówczas nie chodzi też koncepcja ochrony praw człowieka zostaje zastąpiona ochroną w ramach prawa humanitarnego czy to znaczy, że nie, udzielając tej pomocy strona Polska właśnie z tej perspektywy łamie już nie tylko konwencję genewską uchodźcą, ale konwencję genewską o ochronie co z tego wynika o ojca ja chcę uwagę też na, bo oczywiście nie tylko strony mówimy o prawie międzynarodowym oczywiste nie można wyłączyć ich stosowania praw człowieka i prawa humanitarnego, bo taki cel ma w tym interes armii and Leather, czyli też wojnę Niemcom prawa obecnie prawo humanitarne działa również brak konfliktów zbrojnych, więc jeżeli po konflikcie zbrojnym obojętnie nad wielką wojnę hybrydową zimną wojną tak czy inaczej, jeżeli mamy jakiś sposób trzepią te wprowadzanie międzynarodowy czerwony krzyż, a zatem w ogóle organizacja zawodowa jest powołane do tego, żeby pomoc świadczą, ale ja mogę zrozumieć w art. 200 nie dotyczy naszej konstytucji jest wskazane, że ustawa określająca zakres ograniczeń wolności praw człowieka obywatele w czasie stanu wojennego wyjątkowego może ograniczać wolność i praw określonych w 5 ton artykułu nie wymienia 3009. czterdziesty, a które dotyczą humanitarnego traktowania, czyli m.in. art. 30 główne tezy czwartej zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia i wydatków wtedy nikt nie może być poddany torturom okrutnemu nieludzkiemu poniżającemu traktowaniu zachowuje się stosowanie kartele oczywistych konwencją genewską 1000 jest tego dziewiątego roku są chronione osoby, które w trakcie konfliktów zbrojnych, ale nasza konstytucja również chroni wszelkie osoby, które nawet stan wyjątkowy, a tej ochrony nie wyłącza bardzo bardzo dziękuję za rozmowę dr Katarzyna Cichos prawniczka specjalistka od prawa Międzynarodowego wydziału prawa administracji na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie była państwa gościem no i powtórzyła apel o zaangażowanie większe polskiego czerwonego krzyża i współpracy oczywiście strony również polskiej przy tych podstawowym wsparciu dla ludzi bardzo dziękuję za rozmowę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA