REKLAMA

Marcin Wiącek: Poglądy prawne mogą mieć konotacje polityczne, ale ja politykiem nie jestem

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-07 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panu dzień dobry panie redaktorze witam wszystkich państwa, którzy słuchają w czasach gen. Jaruzelskiego nie było Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie stanu wojennego, bo później pod koniec PRL jak wiadomo wtedy właśnie zaczęła historia pana urzędu takie na taka jest ona nie ma co ukrywać niech pan powie czy taki Rzecznik Praw Obywatelskich 15grudnia osiemdziesiątego Rozwiń » pierwszego roku mógłby mógłby się sprawie stanu wyjątkowego stanu wojennego ja się wówczas pięknie mówiła wypowiedzieć i co wtedy powiedział to dobry stan wojenny no tutaj nie budzi wątpliwości, że stan wojenny osiemdziesiąty pierwszym roku został wprowadzony w sposób niezgodny z rażąco niezgodne z nawet ówcześnie obowiązującą konstytucją co zresztą kilka lat temu przyznał Trybunał Konstytucyjny to akurat ta kwestia budziła wątpliwości, że budę z prawnego punktu widzenia niedopuszczalne, a dzisiejszy stan wyjątkowy małym obszarze, ale cóż innego już innego nie mamy no przede wszystkim mamy teraz inne otoczenie konstytucyjna konstytucja wyraźnie Puszcza w określonych przypadkach wprowadzenie stanu wyjątkowego i w moim przekonaniu zarówno Polska konstytucja, jaki akty prawa Międzynarodowego którymi jesteśmy związani, czyli europejska konwencja praw człowieka międzynarodowy pakt praw obywatelskich politycznych one przyznają pewien zakres swobody organom władzy wykonawczej takim jak rada ministrów czy prezydent w określeniu tego czy rzeczywiście doszło do takiego do tak kryzysowej nazwijmy to w ten sposób sytuacji, że wprowadzenie stanu wojennego jest uzasadnione chcemy zwrócić uwagę na razie procedura wprowadzenia stanu wyjątkowego jest bardzo skomplikowana wymaga współudziału wielu organów państwa to jest wniosek rady ministrów rozporządzenie prezydenta, który jest kontra sygnowane przez premiera jeszcze zatwierdzenie przez Sejm, więc pnie, więc nieco w tej chwili sytuacja prawna sytuacja konstytucyjna jest jest zupełnie inna już niemożna moim zdaniem postawić zarzutu, że stan wyjątkowy został wprowadzony w sposób nielegalny no tak chyba takiego zarzutu ta też nie spodziewamy w Polskiej przestrzeni publicznej, ale zarzut, że stan wojenny jest opowiedzieć przeskalowane mamy w końcu 100 000 żołnierzy mamy wojska obrony terytorialnej mamy bardzo rozbudowane się okazuje Straż Graniczną podjęła jeszcze stan wojenny czy istnieje jakiś jakaś możliwość prawnego nie mówię czysto politycznego podważenia decyzji wprowadzenia stanu wyjątkowego jeśli przesłanki wydają się dyskusyjnych teoretycznie taka możliwość istnieje, ale to jest przede wszystkim odpowiedzialność prawna odpowiada prawna osób funkcje publiczne, którzy w stan wyjątkowy wprowadzili teoretycznie istnieje możliwość zainicjowania postępowania przed Trybunałem stanu aha no i zaniechanie przerywa w tak ciekawym momencie inicjujemy, ale to klinice dalej mówię tylko mówimy o takiej możliwości prawda no do każdy każda osoba należy, bo już z spośród konstytucyjnych granic państwa, które są wskazane w konstytucji wyraźnie pod podlega działalności konstytucyjnej działanie w ramach swojego urzędu i teoretycznie taka możliwość jest dopuszczalne natomiast na moim przypadku w moim przekonaniu nie zachodzą podstawy do stosowania tego typu środków studiują prasę prawicową i wypowiedzi polityków prawicy też wyraźnie formułują oni wniosek, że tak niejako za darmo dali sobie strzelić bramkę, a to poparli po 168 odcinkach tego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich poparł pana panie profesorze, a pan jest rzecznikiem praw opozycji i RPA się zgadza, ale nie tak miało być proszę zwolnić mnie komentowania wypowiedzi polityków ja samego początku deklarowałem, jakie mam przekonania prawne, że będę się nimi kierował, pełniąc ten urząd tak też czynię i pod tym względem uważam, że w sposób zgodny z moim wizję pełnienia tego urzędu postępują, a to, że poglądy prawne mogą mieć pewne konotacje polityczne to się z tym liczyłem jest to dla mnie jest to dla mnie oczywiste natomiast no już tak jak powiedziałem nie chciałbym odnosić się do zapowiedzi polityków, ponieważ ja politykiem nie jest, a do wypowiedzi publicystów toby się pan odniósł, ale tak zależy jaki, jeżeli to są wypowiedzi dotyczące argumentacji prawnej i analiz prawnych jak najbardziej odroczenie wniosku przed Trybunał Konstytucyjny prawda odroczenie rozprawy Trybunał konstytucja konstytucyjnego w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o wyższości polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej publicysta gazety polskiej codziennej Ryszard Kapuściński pisze o odroczenie spowodowane było niezrozumiałymi działaniami RPO, który stwierdził, że sprawa ta może skutkować wyprowadzeniem Polski z Unii Polacy oczekują od Rzecznika Praw Obywatelskich zajęcia się tysiącami zaległych PiS od obywateli, a nie polityką nie blokowaniem pracy Trybunału Konstytucyjnego z większych powiem tak to nie jest także jak nasi ja w każdym razie nie powiedziałem, że ten wyrok Trybunału może zaprowadzić Polskę z Unii to jest argument publicystyczne polityczne ja również jestem zwolennikiem wyraźnie zawartej w konstytucji tezy o nadrzędności konstytucji nad prawem międzynarodowym prawem Unii Europejskiej i toteż często pomyślałem natomiast sytuacja w tej sprawie była następująca doszedł do wniosku, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie miał tak silne znaczenie na płaszczyźnie międzynarodowej, że skład Trybunału powinien być wolny od wszelkich innych zastrzeżeń wszelkich wątpliwości prawnych dlatego zdecydowałem się na złożenie wniosków o wyłączenie niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i na tydzień przed rozprawą złożyłem 4 wnioski włączenia do tego 4, ponieważ nie chciałem uniemożliwić Trybunałowi o ile by te wnioski uwzględnił możliwości wydania orzeczenia w pełnym składzie, ponieważ pełny skład Trybunału to jest 11 sędziów, a więc dlatego złożyłem tylko 4 wnioski po to, żeby po ich uwzględnieniu Trybunał Konstytucyjny nie miał zablokowane możliwości orzekania i teraz ja się dowiedziałem o tym, że te wnioski zostały oddalone znaczy moi przedstawiciele dopiero na rozprawie tak i z uwagi na to, że dopiero na rozprawie ta informacja ta podana o oddaleniu tych 4 wniosków na to zdecydował ze starałem się na wniesienie jeszcze 1 wniosku o wyłączenie sędziego, który również uważam w tej sprawie powinien pani być wyłączony, ale moje działanie głosowania tym, że nie chciałem doprowadzić do sparaliżowania możliwości funkcjonowania Trybunału w pełnym składzie takiego tak jak wspomniałem pełny skład to jest 11 sędziów co najmniej, tak więc nie mogłem od razu złożyć wniosku połączenie 5 sędziów, ponieważ tutaj bym będę mógł doprowadzić do tego typu sytuacji nie chciała rozumiem, ale panie profesorze jest stałym należnym szacunkiem i autentycznym w uzasadnieniu wyłączenia Stanisława Piotrowicza pan wie, że ja wiem, że my wszyscy wiemy kim był Stanisław Piotrowicz jeszcze przed chwilą działaczem partii politycznej wyróżniającym się działacze napisał pan tak stosunek do Unii Europejskiej z tej Piotrowicza jest nacechowany daleko idącym krytycyzmu czy wręcz wrogością przecież to jest opinia polityczna ani opinia prawna Stanisław Piotrowicz nie podpadł pan o tym, że przy naprawie nie zna tylko, że ma krytyczny stosunek do Unii Europejskiej wyrażone jak rozumiem jeszcze w czasach, kiedy był politykiem, czyli nie stoi pan tak, ale polityk jak pan mówi, że pan stroni to mam przeciwne zdanie jest całkowicie pogląd prawny, a ofert w przepisach procedur wszelkich procedur cywilnej karnej i innych przyjmuje się, że krytyczny stosunek sędziego do przedmiotu orzekania czy któreś ze stron, który ma swoje potwierdzenie w faktach potwierdzenie w wypowiedziach zachowania to jest przesłanka do wyłączenia takiego sędziego da i to czy ktoś ma czy ktoś nie ma krytycznego stosunku do przedmiotu sprawy, a tutaj przedmiotem sprawy jest właśnie konstytucyjność prawa unijnego to jest w mojej ocenie argument prawny, który tak jak powiedziałem no powoduje, że w moim przekonaniu Trybunał Konstytucyjny powinien rozważyć to, że tak istotnej i wrażliwej na płaszczyźnie międzynarodowej w sprawie sędzia, który jeszcze niedawno wyrażał tak właśnie jak jak wykazałem w tym piśmie daleko idący krytycyzm wobec samego funkcjonowania Polski Unii Europejskiej tutaj narzekać taki jak chciałem przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozważenia nie jest także Panas pory Trybunał Konstytucyjny, bo chyba też Bullock jest uzasadniona, bo nie skończyć na 1 wymianie po cudzysłów czasów, że te spory bardzo podnoszą wartość Trybunału Konstytucyjnego w oczach przeciętnego odbiorcy wiadomości medialnych to proszę Rzecznik Praw Obywatelskich ktoś wybrany głosami różnych ugrupowań politycznych stojący trochę ponad życiem partyjnym spiera się Trybunał Konstytucyjny tak jakby to było Trybunał Konstytucyjny, który nie ciążą bardzo poważne zarzuty upartyjnienie stronniczości jest organ państwa Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem państwa, które jako Rzecznik Praw Obywatelskich mam obowiązek współpracować i mam również zamiar współpracować w takiej formie, że będę zgłaszał wnioski do Trybunału i będę też przyłącza się do postępowań, które w mojej ocenie będą wymagały dla ochrony wolności praw człowieka takiej takiego działania natomiast no to, że 3 osoby 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało powołanych w skład tego organu na podstawie wadliwej regulacji prawnej to dlatego też nie ukrywałem i mam zamiar postępowania, które będę brał udział sygnalizować tę kwestię i wnosi o włączenie, zwłaszcza że sytuacja się nie zmieniła formę tego szczepu kilka miesięcy temu, ponieważ uprawomocnił się wyroku europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie ksero Floor przeciwko Polsce ten wyrok już od niego nie przysługuje odwołanie Polski rząd nie złożył takiego odwołania od tego wyroku a z tego roku jednoznacznie wynika zdaniem europejskiego Trybunału praw człowieka Trybunał Konstytucyjny działający udziałem któregoś z tych 3 sędziów nie jest sądem ustanowionym ustawą i moim obowiązkiem jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest dbać o to, aby orzeczenia międzynarodowe w szczególności europejskiego Trybunału praw człowieka były wykonywane i respektowane i ja mam taki obowiązek jego rzecznik i będę to sygnalizował natomiast mam zamiar współpracować z Trybunałem Konstytucyjnym dla dobra wolności praw człowieka, ponieważ Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia mieć bardzo istotne dla ochrony wolności i praw człowiek, ale skoro jest także mają pewną powiedzmy sobie wadę prawną to może byłoby lepiej dla Polski, żeby doprowadzać do tego, żeby jak najmniej w wyroku Trybunał Konstytucyjny miał za sobą to za parę paręnaście lat będzie łatwiej sprzątać jak nieco inny pogląd wyroki Trybunału Konstytucyjnego są publikowane w Dz.U. są stosowane przez sądy wywołują skutki prawne często są skutki prawne pozytywne z punktu widzenia wolności i praw człowieka i to jest mój podstawowy obowiązek moją postawę obowiązkiem jest doprowadzenie do wzmocnienia ochrony wolności praw człowieka w pewnych obszarach, jeżeli jestem w stanie osiągnąć poprzez wniosek do Trybunału Konstytucyjnego uzyskać wyrok, który będzie opublikowany, który będzie do doprowadzi do zmiany prawa i który będzie stosowany przez sądy, a wyroki Trybunału są stosowane przez sądy to moim zadaniem jest w tym zakresie współdziała z Trybunałem Konstytucyjnym mimo tej wady, która no towarzyszy towarzyszyła powołaniu 3 sędziów w skład Trybunału zjeść ciastko mieć ciastko prawda ja bym tak powiedział ja mam swoje powinności jeśli przy współpracy ze strony Trybunału Konstytucyjnego jestem w stanie doprowadzić do wyeliminowania przepisów prawa naruszających wolności prawa człowieka to mam zamiar korzystać ze swoich kompetencji względem Trybunału w myśl pana na koniec zapytać o krótką wypowiedź ważnej sprawie czy już pan więcej na więcej szczegółów sprawy śmierci obywatele Ukrainy we Wrocławiu co się wydarzyło niedawno nie pierwsze straszne wydarzenie w Polskim areszcie czy podczas zatrzymania, które miało, które wydarzyło to to jest sprawa dramatyczna jest kolejne projekt sytuacja, która miała miejsce właśnie we Wrocławiu po okolicach, w której policja zachowała się tak w tak niezwykle brutalny sposób i tutaj oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest również pełni funkcję krajowego mechanizmu prewencji tortur i podjął interwencję natychmiast w tej sprawie no, więc też oczekujemy tu na wyjaśnienia na to, żeby ta sprawa była objęta rzetelnym śledztwem ja mam w tym tygodniu spotkanie z panem komendantem głównym policji, o którym na, które będę starał się dyskutować o tym w jaki sposób doprowadzić do tego aby, bo takich sytuacji dochodziło do nich dochodzi zbyt często zdecydowanie zbyt często postaram się wspólnie z panem komendantem wypracować jakiś jakiś mechanizm jakieś koncepcje, które pozwoliłyby na to aby, aby zminimalizować ryzyko występowania tego typu przypadki dziękuję Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA