REKLAMA

"Jesteśmy zdani na to, co rządzący sami mówią swoich działaniach"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-08 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:43 min.
Udostępnij:

Jak oceniać informacje rządu na temat bezpieczeństwa państwa? Rząd doprowadza do utraty zaufania u naszych sojuszników? Gościem Macieja Głogowskiego jest Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM siódma 43 to wciąż jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobra naszym gościem jest pan Grzegorz Małecki były szef Agencji Wywiadu dzień dobry dzień dobry panie pułkowniku na ile otwarcie rząd może z nami obywatelami rozmawiać o bezpieczeństwie Polski rząd nie tylko może powinien rozmawiać bardzo otwarcie udzielą się wszelkimi istotnymi informacjami dla społeczeństwa istotnymi dla poczucia bezpieczeństwa wśród Rozwiń » obywateli, więc oprócz oczywiście szczegółowych informacji dotyczących przede wszystkim źródeł wiedzy, jaką dysponuje na temat bezpieczeństwa przede wszystkim powinien dzielić wiedzą która, żeby wnioskami przede wszystkim, jakie z tej wiedzy, jakie z tej wiedzy wynikają one przede wszystkim pewno okolicznościami prognozami, ale na tyle szczegółowy niż, żeby zbudować przekonanie wśród obywateli, że tę informację, którą którymi dzieli się ze społeczeństwem ist o istotnych aspektach bezpieczeństwa nasze są wiarygodne nie są wykorzystywane w innym celu niż z zarządzaniem tego w tym bezpieczeństwa, a jak my obywatele, którzy na co dzień nie zajmują się zagadnieniami z dziedziny bezpieczeństwa państwa mamy weryfikować, które informacje są wiarygodne lub nie no mam w głowie taki przykład kilka tygodni temu rząd o granicy polsko białoruskiej mówił jest bezpieczna tydzień temu powiedział potrzebujemy wprowadzić stan wyjątkowy no rozumiem, że to jest jakiś kłopot z wiarygodnością tego przekazu jako obywatel mogę mieć wątpliwość co jest prawdą, a co nie jak ma na co dzień mamy weryfikować informacje to bardzo słuszna wątpliwość i dlatego właśnie społeczeństwa dojrzałych demokracji został wykształcony i systematycznie doskonalony cały system instrumentów przede wszystkim instrumentów instytucjonalnych, ale różnego rodzaju procedur działania, które mają społeczeństwu pomóc w ocenie informacji, które rząd w tych sprawach przekazuje przede wszystkim ogromna rola, jaką pełnią w tych działaniach instytucji organizację pozarządowe media, ale przede wszystkim cały cała złożona struktura instytucji nadzorujących kontrolujących działania rządu w sferze bezpieczeństwa właśnie w sferze bezpieczeństwa państwa, gdzie dziedzinach, które są związane z bardzo specjał specyficznie specjalistyczną wiedzą przede wszystkim bazującą na informacjach tajnych to właśnie tego rodzaju instytucje organy powołane do tego, żeby w imieniu społeczeństwa kontrolować rząd i komunikować społeczeństwu on działania rządu, zapewniając czy, dostarczając opinii na temat tego czy rząd postępuje wiarygodnie niewiarygodnie krótko mówiąc społeczeństwo, które nie ma dostępu do tych informacji niejawnych tajnych musi dysponować swoimi przedstawicielstwa, które ich w jego imieniu będą rządowi patrzeć na ręce niestety w Polsce my takich instytucji po prostu nie mamy jako jedno z niewielu państwie nie jedyne państwo państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego i w związku z tym jak rozumiem możemy czerpać musimy bazować na tym co rządzący nam przekazują tak dokładnie tak jesteśmy krótko mówiąc zdani na to co mówią rządzący sami sobie swoje działania NATO panie pułkowniku to to ja mam ma przed sobą taką wypowiedź Prezesa Rady Ministrów, którą zgłosił we poniedziałek w sejmie, gdy toczyła się debata nad stanem wyjątkowym rozporządzenie podpisane przez pana prezydenta jak wiemy nie zostało odrzucone głos zabiera premier Morawiecki mówił m.in. tak cytuje to nie tylko konflikt dyplomatyczny to jest próba naruszenia integralności państwa polskiego suwerenności naszych granic i na to pozwolić nie możemy w koniec cytatu to zdanie dodam poprzedziła informacja o liczebności wojsk wschodnich naszych sąsiadów, które wezmą udział w manewrach zapad 2021, a tuż po przytoczonym przeze mnie zdaniu premier opisywał działania opozycji przyrównał je do festiwalu żona, więc mówi o tym, dlatego że konkretnie te słowa o integralności państwa polskiego padły tak w środku wypowiedzi o liczebności wojsk wschodnich sąsiadów, które będą odbywały manewry przy granicy z polską, a zaraz po tym, zdaniu jak gdyby nigdy nic też premier przeszedł do no mówiąc tak publicystycznie ataku na opozycję stąd zastanawiam się czy takie zdanie, które no jest bardzo poważne jak należy ocenić to jest wiarygodne zagrożenia to jest sytuacja, która powinna wpływać na nasze spojrzenie ocenę sytuacji taką, jaką możemy mieć jako obywatele no to jest taki zwrot, który mógł się w tym przemówieniu znaleźć, ale nie muszą, ale akurat premier wypowiedział trudno oceniać motywy działania premiera z całą pewnością należy uznać natomiast, że tego rodzaju sformułowania nie mogą pojawiać się, zwłaszcza z trybuny sejmowej nie dysponuje mając na poparcie konkretnych danych faktów krótko mówiąc za takim sformułowaniem powinny natychmiast pójść dokumenty weryfikujące czy też potwierdzające te słowa, ponieważ trzeba pamiętać, że kwestia, żeby bezpieczeństwo państwa jego integralność terytorialna nie jest wartość wyłącznie rządu, ale całego społeczeństwa nas wszystkich związku z tym jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni wszyscy mamy prawo wiedzieć w jakikolwiek sposób jest to bezpieczeństwo zagrożone i brak tego rodzaju potwierdzenia wyjaśnień uzasadnień jest po prostu działaniem, które powinien powinno budzić bardzo poważne obawy co do tego czy, z czym mamy do czynienia zapytam inaczej, ale rząd mówi, że potrzebuje stanu wyjątkowego raz mówi, że ze względu na uchodźców FAO potem dodaje, że na uchodźców ze względu na te manewry czy to nie jest wystarczający argument nie powinniśmy tego przyjąć skoro premier wypowiedział takie zdanie wnioskował o stan wyjątkowy to znaczy, że tak jest, że do państwa w państwach demokratycznych tak to się nie idzie powiem szczerze, że tego rodzaju słowa muszą być uzasadnione karty na stół jeśli to są informacje niejawne, bo się pojawia przestrzenie takie rozwiązanie być może są jakieś dokumenty tajne ściśle tajne którymi rząd nie może się podzielić rząd musi się dzielić istnieją mechanizmy, które umożliwiają udzielenie informacjami tajnymi musi ma obowiązek uzasadnienia tego rodzaju twardych sformułowań i co powiedzieć wprost, że jeśli te wszystkie instrumenty państwa, które są przewidziane m.in. konstytucja rada bezpieczeństwa Narodowego też sejmowa komisja do spraw służb specjalnych one nie zostały uruchomione tu pojawia się bardzo uzasadnione podejrzenie, że po prostu za tymi sformułowaniami nic się nie kryje, czyli krótko, mówiąc że tego rodzaju uzasadnienia co nie istnieją, a zatem, że sformułowania tak mocne są po prostu gołosłowne mogłyby one były uzasadnione musiałyby zostać przedstawione to to zaraz jeszcze w tym przedstawieniu tylko dodam tak dla państwa naszych słuchaczy informacji wczoraj w sejmie już potem wystąpieniu pana premiera, którego fragment przytoczyłem odbyło się zamknięte posiedzenie komisji spraw wewnętrznych i administracji tam jak rozumiem ministra administracji spraw wewnętrznych to jest 1 minister obrony narodowej spraw zagranicznych informowani na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w związku ze wzmożonym napływem uchodźców podejmowanych w tym zakresie przez rząd działaniach, ale wracając do tego sformułowania, które przytoczyłem o tej integralności próbie naruszenia integralności państwa polskiego mając pamięci to co pan powiedział to ja sobie wyobrażam taką sytuację proszę poprawić jeśli źle myślę, gdyby istniało takie zagrożenie to mam nadzieję jesteśmy prawdziwym sojusznikiem państw NATO NATO jest prawdziwym sojuszem i jak rozumiem na to by jakikolwiek sposób jednak reagowało mając informacje, że kraj sojuszniczy będący wschodnią granicą Sojuszu jest w jakikolwiek sposób zagrożony tak czy nie czy to także byłoby na tyle tajne, że nawet byśmy się nie wiedzieli, że Sojusz północno Atlantycki wie i interesuje się sprawą oczywiście ma pan rację, gdyby było rzeczywiście takie realne zagrożenie natychmiast mówiąc potocznie rozwinie się wszystkie dzwonki, a w Sojuszu Północnoatlantyckim uruchomione zostałyby określone na taką okoliczność procedury Eko działania nadzwyczajnego przede wszystkim na szczeblu politycznym pamiętajmy, że Sojusz Północnoatlantycki to Sojusz polityczną wojskowy decyzje podejmowane są przez przez przez wojskowych nie wykonują natomiast podejmowane są przez przez organy polityczne państw sojuszniczych związku z tym tego rodzaju sytuacja natychmiast zaalarmował, aby naszych wszystkich sojuszników nie tylko centrale kwaterę główną NATO, ale za zaalarmowała wszystkich sojuszników zapewniał, że politycy z państw sojuszniczych całą pewnością najważniejsze w jaki sposób by wyrazili swoje zaniepokojenie w swoich mediach przy użyciu swojego swoich procedur działania, informując społeczeństwo, ponieważ swoje swoje swoich państw, ponieważ bezpieczeństwo granicy Polski wschodniej to bezpieczeństwo granic wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej chciałbym wiedzieć czy gdyby było zagrożenie takie, jakim powiedział sejmowej mównicy Prezes Rady Ministrów usłyszeli usłyszelibyśmy od naszych sojuszników NATO, bo czy powinniśmy usłyszeć, że Sojusz działa, a Polska w takim zagrożeniu nie jest samotna są z pewnością takiej sytuacji należałoby się spodziewać tego rodzaju od, a jeżeli tego nie słyszymy to znaczy, że nasi sojusznicy wiedzą albo podejrzewają mają swoje informacje, że to zagrożenie nie odbiega od jakiegoś nie jest jakoś nadnaturalne i że to co się dzieje w Polsce jest to trzeba sobie taką tezę na użytek naszej rozmowy postawić wyłącznie polityką wewnętrzną, którą prowadzi Polski rząd takie wnioskowanie jest jak najbardziej uzasadnione w moim przekonaniu tak należy interpretować sytuację, a jeżeli tak jest to czy w głowach naszych sojuszników zmieni się postrzeganie Polski to znaczy czy nasi sojusznicy będą kalkulować, że jeżeli rząd w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje Inter narrację zagrożenia do własnych interesów politycznych czy to rzutuje na funkcjonowanie Sojuszu na wiarygodność sojusznika, jakim jest Polska oczywiście to jest bardzo prosty mechanizm nie znajdą się zmieni w stosunku do tego co dotychczas nasi sojusznicy czy sojuszy już u nas wiedzą myślą myślę, że jednak w jakimś, że to będzie pewien pewne kolejny krok na drodze do zmiany gruntownej zmiany postrzegania nas przez przez przez naszych sojuszników nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju sytuacje obniżają systematycznie zaufanie do ocen do informacji do propozycji państwa które, które nadużywa retoryki nadużywa instrumentów ze sfery bezpieczeństwa Narodowego do polityki wewnętrznej, czyli tak naprawdę politycznie podejmujemy ryzykowną gra zdecydowanie jest to bardzo ryzykowna gra, bo ona może być po prostu doprowadzić do utraty bardzo istotnego czynnika Sojuszu, jakim jest zaufanie do do sojusznika do to jego działalności do informacji to do oceny formułowanej przez tego sojusznika gościem poranka Radia TOK FM jest pan płk Grzegorz Małecki były szef Agencji Wywiadu to na koniec naszej rozmowy jeszcze 1 temat pan zapewne słyszał lub czytał te informacje odbywa się forum ekonomiczne w Krynicy i pojawił się na tym forum co natychmiast zostało wychwycone i w mediach pojawiło się pojawił się wysoki przedstawiciel reżimu białoruskiego w w Polsce w czasie tego forum ekonomicznego w Karpaczu to jest jakaś wpadka naszych służb czy to jest rzecz, która jest tak profesjonalnego punktu widzenia nie była w ogóle do wychwycenia wino stało się to się stało być może właśnie dochodziłoby ten człowiek pojawił się w Polsce by został w Polsce zauważony ja nie nie internetową tego jako wpadki służb to myślę, że służby nie uczestniczył w organizacji forum ekonomicznego w Karpaczu w związku z tym służbom w tym przypadku dałbym raczej spokój raczej uważam, że jest trochę burza w szklance wody nie wiem, kto ma w tym większy interes czy czy czy reżim białoruski czy opoz. 3 czy władza, ale uważam, że to jest tak naprawdę nagłaśnianie tej sprawy nie jest specjalnie uzasadnione nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego skandalu w tej sprawie i oceniam, że bardziej wydaje mi się że, że na największy interes w tym w tej burze burze w szklance wody znowu można dostrzegać po stronie reżimu białoruskiego, który w ten sposób znowu odrzuca kości czy tytuł skośnie niezgody w społeczeństwie polskim eksploatuje i wydaje mi się i ażeby osobiście apeluję do tego, żeby nie nadawać zbyt wielkiej rangi temu temu zagadnieniu bardzo dziękuję za tę wypowiedź za wcześniejszą rozmowę mówił pan płk Grzegorz Małecki były szef Agencji Wywiadu dziś między nimi Fundacja imienia Kazimierza płaskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA