REKLAMA

Szef KNF: Nie spodziewam się uchwały frankowej w najbliższym czasie

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-09-09 14:40
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze Noto zaczynamy raport gospodarczy Radia TOK FM czternasta 43 Maciej Głogowski dzień dobry już za chwilę nasz gość, czyli szef komisji nadzoru finansowego za chwilę wcześniej, zanim to jeszcze krótki bardzo krótki przegląd informacji rynkowych dzisiaj kolejny dzień banków centralnych wczoraj w Polsce teraz europejski bank centralny to już też posiedzenie za nami bez zmian stóp procentowych rzecz jasna euro 4zł 53USD 383 frank 4zł 17 funt 5zł groszy 30 jeśli Rozwiń » chodzi o giełdę papierów wartościowych w Warszawie to w tej chwili WIG 20 na na minusie traci między 60 tych 2350 punktów tak to wygląda mniej dni jeśli chodzi o rynek natomiast już teraz głos ma Tomasz Setta, który jest na forum ekonomicznym w Karpaczu Tomasz sed dzień dobry witam po raz kolejny z Karpacza, gdzie kończy się powoli trzydzieste forum ekonomiczne, a razem ze mną jest Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego dzień dobry dzień dobry państwu, aby panie doktorze brak decyzji Sądu Najwyższego w sprawie uchwały frankowej pan zaskoczył zmartwi ucieszył ja osobiście oddział czasu spodziewam się definitywnego przyjęcie tej kwestii prawnej na poziomie pełnej Izby cywilnej może nie być tutaj też docierały do nas informacje moim zdaniem z punktu widzenia banków kluczowa jest kluczowe jest kluczowe przesądzenie tego, że tej uchwały należy pewnym czasie spodziewać tego od czasu, kiedy pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego sformowała pytania do Izby cywilnej to żyliśmy w oczekiwaniu na kolejne terminy tej uchwały dzisiaj stało się jasne, że nie przewidywalnej racjonalnie przyszłości rozstrzygnięcia kwestii na poziomie Izby cywilnej nie będzie odpada też moim zdaniem istotny argument za wstrzymaniem się decyzjami co do zaoferowania klientom ugód lub nie przy czym podkreślam, że mówiąc o wstrzymaniu się decyzjami mam na myśli decyzje te banki podejmą czy zamierzają tego zaoferować też zamierzają oczekiwać na kształtowanie linii orzeczniczej i rozstrzygnięć rozstrzygnięcia sądu dlatego jak od początku określiliśmy to jest to jest decyzja banku natomiast nie zaoferowanie ugód i oczekiwanie na dalsze rozstrzyganie spraw przez sądy i na ewentualne podejścia audytor w tym zakresie to jest też pewna decyzja, więc to to nie jest także decyzja zostaje podjęta decyzja została podjęta albo bank podejmie aktywne działania w celu zachęcenia klientów do ugód i ograniczenia czy też kwalifikowania tego ryzyka prawnego w jakim zakresie albo też podejmą decyzję, że znając sytuację danego banku jego portfel jego profil klientów jego sytuację właściwsze jest pozostawienie tej sprawy w rękach sądów pańskim zdaniem odłożenie przez Sąd Najwyższy w tej sprawy takie wieczne nigdy ono może zadziałać w ten sposób, że skłoni jakąś część klientów do tego, żeby no właśnie pomyśleć o tych ugodach z bankami więcej o nich myśleć niż o sporze sądowym moim zdaniem teoretycznie ta sytuacja z Sądem Najwyższym, czyli wtedy to odłożenie na nie przewidzieli do przewidzenia przyszłość tej usunięcia tej kwestii powinno teoretycznie sprzyjać ugodą po obu stron z 1 strony klienci nadal nie mają pewności jak rozstrzygane sprawy sąd powszechny co powoduje, że dla klienta pójście do sądu wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów prawnych oczekiwania rozstrzygnięcie czasami trwa kilka lat na niepewność co do wyniku tego ostatecznego usunięcia z Wisłą po stronie banków też moim zdaniem ta decyzja powinna to teoretycznym ujęciu powodować drukować jakąś decyzję tak, bo ja nie zgadzam się argumentem, że ugody byłoby łatwiej, bo w uchwale Sądu Najwyższego, iż jeżeli oczywiście, aby kontuzje, bo jeżeli Bożej zbawienia kontuzje na to byśmy byli tak istotni jak teraz myślę, że uchwała rzeczywiście byłaby kontuzje na pytania zadane przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego były pytaniami jak inaczej zamkniętym, więc kwalifikowały się do udzielania znasz odpowiedzi, jeżeli daj znać odpowiedź by zostać udzielona wtedy moim zdaniem pole do ugód mogą zniknąć bowiem na drugą stronę natomiast utrzymywanie tego stanu niepewności, bo zapewne sprzyjać będą wręcz, że powinno wesprzeć go z punktu widzenia wymiar sprawiedliwości, bo na rozpatrywanie spraw frankowych, zwłaszcza w sytuacji pewne wątpliwości prawnych wiąże się też dużym obciążeniem w miarę możliwości, więc te ugody ma też tak pozytywny skutek społeczny że, że tutaj to obciążenie bowiem produkowana, a co wiemy o zaangażowaniu dzisiaj banków ten proces ugodowy pamiętam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy tej propozycji panu zależało na tym, żeby to było na systemowe rozwiązanie oferowane przez wszystkie banki się zdaje się, że taki najbardziej za za zaawansowane w tych pracach jest tylko 1 mi zależało na tym, żeby to rozwiązanie miały wystandaryzowane ono ma być oferowane przez wszystkie banki od Time nigdy takiego oczekiwania atakowaliśmy my też nie nie atakowaliśmy już 2 tego oczekiwania będziemy bardzo do tego nakłaniać wykorzystać narzędzi nadzorczych żeby, żeby egzekwować raczej podkreślam celem było wydrukowanie po stronie banków świadomej decyzji czy oczekujemy dalej na przyjęcie sądowe czy podejmujemy decyzję i próbujemy zamknąć ryzyko jakoś kwotowo przez oferowanie ugód to ten wiąże z faktem, że może akceptować takiej narracji ze strony banków, że to co się dzieje w sądach to taka okoliczność zewnętrzna to można traktować jak po to, przypadłość, na które bank nie mają wpływu na potencjalnym narzędziem wpływu, bo ewentualne wyjście z adekwatnymi propozycjami układowymi adekwatnymi, czyli takimi, które mogą klientów przekonać, więc de nigdy nie poznać statek otwartego oczekiwania do wskazań mają zabić Jana, ale ja też robi to tylko 1 banknot powoduje, że to ryzyko cały czas jest dla sektora bardzo duże tak z tym pytanie jak zachowają się pozostałe banki, jeżeli tak, jeżeli 12 banki się do usług do czynów, bo może się okazać, że banki staną przed oczekiwaniami ze strony swoich klientów i będą nas będzie będzie jakaś powiedzmy presja taka to wizerunkowo komunikacyjna, więc nawet jak rozwinie na tę mamy rzeczywiście jest także nie my mamy bez kilku wiodące banki w tym zakresie, które w zasadzie zasadniczo są gotowe prace zostały one bardzo duża na początku roku kilka strumieni było zobaczyć pracował nad kwestiami ilościowymi tych wyliczeń na potrzeby rozwiązania ugodowego kwestii prawnych jest to rozwiązanie w zasadzie jest są pewne kwestie, które zresztą bank 1 mówił związane z naszymi oczekiwaniami, żeby klient też była oferowana jako alternatywa stała stopa tutaj uważam, że jest ważne, więc tutaj oczekujemy, że żadnych doznań także będzie stała stopa będzie oferowana co za tym idzie tam jeszcze była konieczność dostosowania dotacyjnych chodzi o sam proces oferowania ugód jeden z banków zwrócił się już do nas o możliwości robienia takiego pilotażu ugody takie testowego testowy testowej ugody w naszym środowisku informatycznym sądu polubownego urzędu komisji nadzoru finansowego taki prawdopodobnie testowy testowe zestaw testowy przebiegł zrobimy w najbliższym czasie na tym środowisku produkcyjnym, żeby wiedzieć czy narzędzie, które zostało wypracowane rzeczywiście pozwala sprawnie wydawać zgody na sądzie polubownym, więc praca więc, że praca jako Osamą koncepcję ona jest zasadniczo wykonano to, aby co zostaje to jest kwestia decyzji pani przewodniczącej mamy rekordowe dane pokazujące co dzieje się na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w lipcu suma udzielonych kredytów ponad 8 000 000 000zł po raz pierwszy, kiedy te dane są gromadzone, kiedy pan te dane patrzy łapie się pan za głowę to pan zajmuje pan widzi w tym coś niepokojącego czy wręcz przeciwnie takie tematy zajmuje zdecydowanie obserwujemy zjawisko tak ten pan mówił, czyli bardzo dużo akcji to jako dział hipoteki adresowane do klientów indywidualnych, czyli kredyty na nabycie nabycie mieszkań nieruchomości jednocześnie mamy do czynienia z też bardzo dynamiczną sytuacją na rynku nieruchomości z postępującym zastęp cen to co było zresztą impulsem do naszej akcji edukacyjno-informacyjnych wprawdzie prowadziliśmy prowadzimy takie czasowe związane ze stopą procentową dlatego, że to wszystko dokonuje się jeszcze w warunkach bardzo niskich stóp procentowych, które powodują, że koszt pie Koś z klienta taka bieżąca wysokość raty wyliczana z uznaniem tych niskich stop stosunkowo niska i to co miało oczywiście to co nas niepokoi to po pierwsze, to, że stopy procentowe w jakiej perspektywie mogą się zmienić 5 dni chcemy, aby brali to świadomi pod uwagę zdania do swojej decyzji o zaciąganiu kredytu, zwłaszcza że tutaj jest pytanie czy robią to świadomie skoro widać, że ten boom na rynku kredytów no rzeczywiście jest numer przed wszystkim chcieliśmy się domyślić tym, że to, żeby stopy procentowe są niskiej spadały też jest także one zawsze spadają zawsze muszą być niskie rolnicy polega na tym, że w Polsce przez wiele lat ze stopy procentowe są cały czas spadały i ile ludzie są życzenia dużo nie spada żony spadają to mogą nie istnieje tak bardzo źle o swojej świadomości, że mogą również wzrosnąć, które uważamy, że to trzeba bezwzględnie wyciągnąć wnioski jest też to, o czym mieliśmy okazję rozmawiać na antenie pana redaktora trzeba wyciągnąć wnioski sytuacji kryteriami związane w związku z kredytami walutowymi, gdzie słyszymy obecnie, że kara ryzyka Walutowego ryzyko walutowe było niewystarczający sposób uświadomione to nasze działania edukacyjne i te działania edukacyjne prowadzi prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów mamy na mamy na celu uświadomić klientowi, że ta wysokość może zmienić mogą stopy wzrosną co może przełożyć na straty za tym idzie, że atrakcyjną potencjalnie alternatywą dla klienta może być, kiedy stopie stałej lub okresowo stałej, dzięki któremu klient otrzymuje przewidywalność miesięcznych zobowiązań odsetkowych jest naprawdę od strony naszych działań takich związanych z przeciwdziałaniem potencjalnym językom tą Izbą realizacja stałej stopy nasza rekomendacja SA banki obliguje do OFE obliguje do oferowania tego natomiast nadal naszym zdaniem niewystarczający udział stopy stałej tej bieżącej taką produkcję tych kredytów hipotecznych właśnie po to jest nowa oferta w wielu bankach od niedawna jest dla nich obowiązek, żeby ten kredyt stałej stopie oprocentowania oferować swoim klientom no właśnie do tej popularności tej oferty wróćmy do banku chyba wygląda na to, że na nie cieszy się większą popularnością, bo jest jednak kredyt droższy, bo taki okres, kiedy jeden z banków od bardzo duże sukcesy sprzedaży hipotek wartych 100 zostało tam duża część bieżących obie te bieżące mówiąc kolokwialnie produkcji była oparta ustawa stanowi obecnie rzeczywiście co widzimy to niestety ta luka cenowa między kredytem stopie zmiennej stopie stałej jest na tyle duża, że dla klientów może być postrzegane jako atrakcyjne apelujemy do klientów, że różnice w koszcie kredytu stopy stałej jak ostatnie zmiany należy rozpatrywać takie Kate Kate kategoriach to swoistego ubezpieczenia pozwala klientowi spać spokojnie nie obawia się stóp procentowych natomiast taki fakt, że jeżeli różnica w cenie jest zbyt duża to motywacja do korzystania zostały to będzie pewnie mniejsza nie ukrywam, że na tym pochylamy w urzędzie i myślimy nad takimi rozwiązaniami ja też poproszę banki, aby NATO stanowiły jest też mówienie na taką też tak takich jak widać, żeby przesuwać to przejść, ale my też prowadzimy nasze własne prace, żeby podjąć takie działania, które zwęża tę różnicę cenową między stopą stałą stopą zmienną tak, aby stopa jest postawa straszenia nie będzie atrakcyjna może tak się zdarzy, że te działania, ale też spowodują leki ograniczenie podaży kredytów hipotecznych trzymać mając na uwadze to zjawisko to pan mówił raczej, że obecnie etap akceptowane jako dział hipoteki detaliczny jest bardzo rozpędzona to taki skutek postać lekkiego schłodzenia, jaki kredytowej też nie jest czymś co będzie nas jakoś martwiło, więc pracujemy nad rozwiązaniami, które zwęża tę ten rozdźwięk cenowy między tymi 2 typami wtedy, że będą porównywalne, więc wtedy będą konkurencyjne i ta decyzja do podjęcia działań wiesza może tak oczywiście być, że kredyt stopie stałej będzie nieco ośrodki, kiedy ostatnie zmiany tak powiedziałem tak dla klienta jest gwarancja, że przez okres stałej stopy czy 5 lat na części tak wygląda na zmiany stopy procentowe nie będą wpływały na wysokość jego jego miesięcznych obciążeń co powoduje, że może sobie zaplanować zaplanować budżet pan mówi, że czeka na feedback od banków, ale czy jakaś wstępna odpowiedź ze strony banków jasno na ten Pański pomysł na ten medycznymi tego spotkania natomiast nasze wewnętrzne analizy to nie chciała wychodzić szczegóły, ale zmierzają do tego, żeby wdrożyć działania które, które ograniczą zmniejsza różnicę cenową też zapytam o te kampanie edukacyjne czy są plany, żeby ona zatoczyła jakieś szersze kręgi, bo normy w radiu TOK FM mówimy o tym sporo, ale dużo mediów ogólnopolskich wydaje się, że o tym nie mówi mogłyby mówić więcej biorąc pod uwagę, że ta skala rzeczywiście dużo czy macie plany z tym związane z aktualnie to mogę powiedzieć prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów na oczy blisko pracujemy z prezesem UOKiK pan prezes KRUS jest też członka komisji nadzoru finansowego, więc mamy okazję na tematy rozmawiać aktualnie UOKiK prowadzi tak dużo władza akcje edukacyjno-informacyjne, które też staramy się wspierać tam pojawia się nie tylko wątek z stóp procentowych też pojawia się wątek cen nieruchomości może okazać, że te tendencja będzie taka, że zostanie wyhamowany wzrost nieruchomości albo nawet wybranych lokalizacjach ceny nieruchomości mogą spaść, a jednocześnie mogą przez nasze stopy procentowe takim skutkiem, że klient zauważy, że 2 jego nieruchomości spadła, ale wysokość miesięcznej raty wzrosła, że to jest taki scenariusz, który trzeba brać pod uwagę podejmą decyzję, więc na ten moment wspieramy akcję promocyjną prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów, jeżeli chodzi o nasze działania informacyjne na to, że skończyliśmy kampanie dużo dotyczącą dotyczącą ryzyka stopy procentowej, ale teraz pewnie będziemy się skupiali się tych 2 i działań nadzorczych, a nie tylko edukacji, o czym mówił Jacek Jastrzębski szef komisji nadzoru finansowego bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję dziękuję państwu rozmawialiśmy przypomnę w Karpaczu, gdzie trwa jeszcze trzydzieste forum ekonomiczne Tomasz seta do usłyszenia no i tym kończymy dzisiejsze wydanie raportu gospodarczego w radiu TOK sam o godzinie czternastej informatyk 15 piętnasty jest 145715 informację po informacjach popołudnie zapraszam w imieniu Pawła Sulika raport gospodarczy nie ma czasu posłuchać następnej audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA