REKLAMA

Hardt: Inflacja zjada część wzrostu płac. Trzeba ostrożnie normalizować politykę pieniężną

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-09-13 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka poniedziałek dziewiąta 6 zaczynamy magazyn EKG Tomasz sed dzień dobry witam państwa naszego pierwszego gościa prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej, a także wydział nauk ekonomicznych uwodzi dobry dzień dobry panu dzień dobry państwo panie profesorze, kiedy w czerwcu inflacja w Polsce zbliżała się do 5% był pan tym zaniepokojony dziś zbliża się do 5,5% nadal jest zaniepokojone czy to coś więcej niż zaniepokojenie pana rolą Rozwiń » rady polityki pieniężnej jest dbanie o wartość polskiego pieniądza ja oczywiście jestem zaniepokojony inflacją na poziomie powyżej 5%, ale wydaje się, że trzeba zawsze pamiętać o tym, że to nie jest tylko także dzisiaj po pandemii czasowo jak mówią niektórzy inflację podniesiono w Polsce podniesiona inflacja podwyższony poziom inflacji jest zjawiskiem długotrwałym przypomnę, że my przed pandemią w lutym 2020 roku mieliśmy inflację 47 dużo wyżej niż strefa euro dużo wyżej niż wtedy stany Zjednoczone dzisiaj oczywiście my jak inne kraje mamy podniesiono inflację, ale z domu jeśli porównamy prognozy dla naszej inflacji prognozami dla wielu innych krajów to dowód to co nas wyróżnia to, że ta nasza prognoza mam na myśli prognozy analityków Narodowego Banku Polskiego lipcowej projekcji inflacji w horyzoncie tej projekcji inflacja nie obniża się do poziomu celu, czyli 2 pół procent na koniec 2003. roku zgodnie z projekcją inflacja ma być na poziomie 3,5, czyli górny kraniec przedziału odchyleń od celu, czyli nie tylko inflacja teraz jest podwyższona inflacja dużo czasu jest podwyższona panie profesorze myślę, że to co nas wyróżnia w odróżnieniu do innych krajów to też to, że niektóre kraje w odpowiedzi na wysoką inflację, podnosząc stopy procentowe tak się stało na Węgrzech tak się stało w Czechach czy to się stanie w Polsce to się stanie wtedy, kiedy w radzie polityki pieniężnej większość członków rady taką decyzję podejmie moim zdaniem najwyższy czas na ostrożną normalizację polityki pieniężnej boja propozycja popierana przez na razie mniejszość jeśli chodzi o członków rady to sygnale na podwyżkę to znaczy pokazanie poprzez podwyżkę rzędu powiedzmy 15 punktów bazowych, że rada polityki pieniężnej na poważnie traktuje swój mandat na poważnie traktuje dbałość o wartość polskiego pieniądza, ale z drugiej strony nie jesteśmy ślepi na kontekst ten kontekst to pandemia to niepewność my nie możemy mocno zacieśniać polityki pieniężnej absolutnie nie możemy tego w tym kontekście zrobić, ale również nie możemy nic nie robić stąd wydaje się, że pewnym złotym środkiem pewną swoistą trzecią drogą właśnie jest sygnale na podwyżkę 15 punktów bazowych ukierunkowana na kot ćwiczenie oczekiwań inflacyjnych i budowanie wiarygodności przez Narodowy Bank Polski czy był taki formalny wniosek na tym ostatnim zeszło tygodniowym posiedzeniu rady polityki pieniężnej podwyżka stóp zapis dyskusji na ostatnim posiedzeniu rady zostanie opublikowany w terminie przewidywanym przez tutaj na harmonogram na początku na początku października możemy natomiast z tego co pan powiedział na razie tylko próbować prognozować co w tym zapisze się znajdzie pytanie, kiedy ta większość w radzie polityki pieniężnej się pojawi skłonna powiedzieć to co mówi pan wie pan być trudno powiedzieć ja od zawsze staramy się przestrzegać tych dobrych traktu praktyk komunikacji członków rady rady z mediami z publicznością trudno też mieli publicznie oceniać stanowisko innych członków rady tutaj wypowiadam się tylko wyłącznie w moim własnym imieniu moim zdaniem ta podwyższona inflacja to 54 w tym momencie nie wynika wyłącznie szoków podażowych, chociaż one są bardzo istotne, ale ten komponent popytowy zależny przecież częściowo od polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego jest coraz istotniejsze mamy dobrą koniunkturę mamy dobrą sytuację na rynku pracy i realna stopa procentowa w tym momencie poniżej -5% to są warunki, które w naturalny sposób stwarzają właśnie potencjał do podwyższonego poziomu inflacji no właśnie panie profesorze oto chciałem pana zapytać, bo nie da się ukryć, że inflacja to jest temat, którym coraz częściej rozmawia się w polskich domach na pewno dużo o tym też słyszą rozmawiają nasze słuchaczki słuchaczy to też od jakiegoś czasu jest też temat polityczny do tej pory politycy partii rządzącej zapewniali nas, że inflacja nie jest problemem, bo rosną też wynagrodzenia, więc to jakoś rekompensuje nie ma powodów do zmartwień teraz w ostatnich dniach słyszymy, że inflacja i niektórych martwi jest niefortunna wszystko w rękach rady polityki pieniężnej ona będzie podejmować odpowiednie kroki czy jesteśmy w stanie w ogóle podzielić jakąś odpowiedzialnością za inflację pomiędzy pomiędzy radą polityki pieniężnej, a rządem czy to jest może odpowiedziały tylko 1 ze stron absolutnie absolutnie się odpowiedzialności za inflację jest odpowiedzialnością bardzo szuka właściwego słowa także ten kontekst jest bardzo szczególny proszę zobaczyć mamy kontekst tego pandemicznego post pandemicznego czy niestety pandemicznego pandemicznego życzenia do trudno komentować komentować politykę politykę fiskalną wydaje mi się żona jest żona jest generalnie zasady tak jak ten czas dla polskiej gospodarki mogą być o polityce polityce pieniężnej i uważam także rada powinna podjąć rada powinna podjąć działanie uważa również, że kluczowe, a propos wzrostu płac, o którym pan powiedział lekarz kluczowe jest to, żeby realne podkreśla realne płace rosły i uważam, że to polityka pieniężna aktualna jest zbyt ekspansywna jako taka nie tworzy ona warunków optymalnych warunków dla realnego wzrostu płac po prostu mówiący bardziej kolokwialnie no inflacja część tego nominalnego wzrostu płac po prostu mówiąc bardzo kolokwialnie zjada, żeby temu zjawisku przeciwdziałać powinniśmy właśnie sygnale nie ostrożnie podkreślam ostrożnie znormalizować politykę pieniężną ten złoty środek sygnale podwyżka stopy referencyjnej, bo rozumiem, że jeśli w krótkiej perspektywie nie podniesie się też krzyż stóp ostrożnie delikatnie to ten moment jeśli nastąpi później to podniesienie będzie musiało być bardziej radykalne czy dobrze rozwoju moim zdaniem ryzyko jest dokładnie takie jak pan powiedział co znaczy lepiej podnieść sygnale nie mniej, ale jak najszybciej, żeby nie ryzykować konieczności podniesienia mocniejszego w przyszłości to mocniejsze podniesienie ewentualne w przyszłości byłoby oczywiście bardzo negatywne też dla długookresowego wzrostu gospodarczego, czyli jeśli mamy również dbać od długookresowej fundamenty wzrostu gospodarczego to powinniśmy sygnale nie zareagować teraz właśnie sygnał nie powinniśmy jak najszybciej reagować na rozdrożu on zorganizować katolicy reakcja panie profesorze co by oznaczało dla naszych słuchaczek słuchaczy obecnie jest reakcja oznaczałaby po prostu z 1 strony z 1 strony wzrost rat kredytu chociażby kredytów kredytów hipotecznych to byłoby takie pewnie najbardziej namacalny chociaż, chociaż tutaj oczywiście my musimy pamiętać, że rada w swoich decyzjach musi ważyć różne racje argumenty pan to nie jest tak, że mamy jakiś magiczny scenariusz na stole dla stóp procentowych, który nie jest obarczony żadnym ryzykiem każdy ze scenariuszy jest obarczone ryzykiem scenariusz nic nierobienia scenariusz bocznego szybkiego podnoszenia stóp jest obdarzony bardzo dużym ryzykiem, ale wydaje się wydaje się jestem coraz bardziej do tego przekonany, że scenariuszem dla ścieżki 100 on najmniejszym ryzyku o najmniejszym ryzyku jest właśnie scenariusz o ostrożnej normalizacji scenariusz sygnale mej sygnale podwyżki podwyżki stopy procentowe naszym gościem w magazynie EKG jest dziś prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej panie profesorze to wróćmy do komunikacji, której pan już wspomniał w tej rozmowie bardzo pana zaskoczyło to, że prezes Narodowego Banku Polskiego tuż przed posiedzeniem rady udzielił obszernego wywiadu polskiej agencji prasowej nie ukrywam, że byłem tym faktem zaskoczony, bo wyjaśniły może i przypomnimy słuchaczką słuchaczom, że 7 dni przed takim roboczym posiedzeniem rady polityki pieniężnej 2 dni robocze po jest przyjęta zasada tzw. blackoutu, że członkowie rady polityki pieniężnej nie zabierają w tych sprawach głosu prezes NBP członkiem rady polityki pieniężnej jest, chociaż później Narodowy Bank Polski tłumaczył, że w tym wywiadzie pan prezes wypowiadał się właśnie jako prezes Narodowego Banku Polskiego, a nie jako członek rady polityki pieniężnej trudno jakoś te od co rozwijać jakąś szerzej komentować jak powiedziałem na początku mówi we własnym imieniu ja zawsze od odkryć jest członkiem rady polityki pieniężnej te reguły komunikacji i stara się uwzględniać nie czuje się zwolniony z tej zasady skoro zrobił to prezes Glapiński, bo reguły trzeba przestrzegać pewnych reguł to jest reguła oczywiście o charakterze nieformalnym prawda takim w pewnym honorowym uzgodnieniu w konsensusie zawartym już lata temu zresztą jeszcze poprzedniej poprzedniej radzie ja zamierzam zabierać tych reguł przestrzegać jedną z tych reguł również jest to, że publicznie nie komentujemy wzajemnie swoje wystąpienie personalnie dlatego też unikam tego również moich wypowiedziach dla mnie w tym momencie najistotniejsze jest to chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali jasne jak polityka pieniężna powinna zareagować na podwyższony poziom inflacji na inflację, która tak jak jest najbardziej bolesna dla tych najuboższych przecież oni wydają całość całe dochody tak na konsumpcję ci bogaci przecież wydająca swoich dochodów na konsumpcję, czyli siłą rzeczy stykają się z niższą inflację, a z drugiej strony wiemy dobrze również jeśli chodzi o system podatkowy w Polsce to przechodzę do polityki fiskalnej budżet najbardziej oględnie system podatku dochodowego w Polsce nie jest wybitnie progresywny tak tutaj nie ukrywam, że trzymam kciuki zarząd, żeby w ramach tych prac nad polskim ładem udało się udało się wreszcie zwiększyć stopień progresji, żeby ci, którzy są relatywnie ubożsi ci płacili relatywnie mniejsze podatki dochodowe od tych, którzy są bardziej czy lepiej lepiej sytuowane tytułowa do tego wątku nie chcę rozwijać, bo jak mówię mojemu obszar odpowiedzialności polityka pieniężna to ostatnie pytanie panie profesorze pan pozwoli nasze słuchaczki słuchaczy pewnie część z nich poszukuje teraz mieszkania widzi, że te ceny np. w Warszawie to już kilkanaście tysięcy złotych za metr czy jeśli komuś tę cenę nie podobają może mieć o to pretensje do rady polityki pieniężnej to jest zły adres determinant cen nieruchomości jest wiele oczywiście jedną z bardzo istotne jest jest koszt pieniądza niewątpliwie wypad jeśli stopa referencyjna jedno jest na poziomie 01 inflację 54, czyli realna stopa jest -5,3 to na pewno jest to czynnik, który no myślę, że w sposób istotny jednak wpływa na rynek nieruchomości i podnosi podnosi ceny chociażby po to jest złożona sytuacja, bo nie tylko jakie strona popytowa na tym rynku jest strach, ale również podażowa też jest istotnym determinantem tak dla cen dla nieruchomości i musimy postawić kropkę na dziś kończymy bardzo dziękuję za rozmowę prowadzą Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej wydział nauk ekonomicznych UW był naszym pierwszym gościem informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA