REKLAMA

Umiarkowana bezinteresowność. Sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów i artystek

OFF Czarek
Data emisji:
2021-09-14 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie, kiedy patrzymy na rynek sztuki czasami możemy wyjść z podziwu patrząc na ceny za jakie sprzedają się dzieła artystów współczesnych dziesiątki tysięcy średnie złotych, ale euro setki tysięcy euro myślimy sobie no i artyści to muszą być naprawdę bogaci ludzie i pewnie jedno z pytań, które może się pojawić to jest pytanie czy oni robią dla kasy czy jestem Rozwiń » jakiś duch sztuki wolny nieskrępowany niekomercyjny czy sztuka jest stworzona dla pieniędzy czy też dla wyższych celów, że jest wyższego niż pieniądze i czy artysta, kiedy tworzy sztukę to odrzuca ten model motyw zarabiania jako popychając do tworzenia czy może czy może nim Schick reaguje albo kieruje może to jest przysłało i wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znają panowie pan Marek Krajewski z wydziału socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i pan dr Maciej Frąckowiak z wydziału socjologii także Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam panów czy dobre dobre rozumie, że panowie wiedzą więcej, dlatego że przeprowadzi panowie badanie zatytułowane umiarkowana bezinteresowność sztukę pieniądze w opiniach polskich artystów i artystek, skąd pomysł dlaczego, dlaczego ten kierunek ten tytuł, który pan podał też z tytułu artykułu, który tak dziękowali my w przeglądzie socjologicznym to jest podstawą tego artykułu była dosyć dużo badań, które powstały do tej pory na temat właśnie sytuacji artystów my postanowiliśmy z tych badań, które również sami realizowaliśmy wydobyć właśnie ten wątek dotyczący relacji sztuki pieniędzy zainteresował nas ten wątek, dlatego że przez całe lata można powiedzieć, że przez cały ponad wiek tak naprawdę rdzeniem etosu artysty było zaprzeczanie temu, że sztuka stworzona dla pieniędzy na opinii artystów miał być taką jedyną sferą wolną od życiowych konieczności i właśnie to dystansowanie się wobec pieniędzy nie tworzenie dla pieniędzy miało być tym co gwarantowało miał gwarantować artystą bardzo bardzo wysoki status artysty miał być biedny głodny ale, ponieważ tak tak miał funkcjonować poza systemem kapitalistycznym, ale jednocześnie tworzyć takie wartości, które są cenniejsze niż niższe pieniądze te wartości określane mianem wartości duchowych kulturowych miał wyprzedzać wyprzedza ciasno interesowało nas jak to jest dzisiaj, że co zostało z tego czasu, jaki jest stosunek artystów wobec wobec pieniędzy dzisiaj panie profesorze, ale czy ten etos to jest etos, gdyby artysty w oczach samego siebie czy w oczach innych artystów czy w oczach odbiorców to znaczy to, że twoi artysta tworzy dla nie dla pieniędzy dla wyższych celów to jest coś czym artysta sam się mierzy chciałby, gdyby się w tym przejrzeć to jest takie jak jest oceniany przez środowisko czy takie jest oceniany przez odbiorców tak to jest rodzaj auto identyfikacji rdzeni tożsamości modernistycznych artystów w tym artykule pokazy pokazujemy przede wszystkim jak to się zmieniało w ostatnich latach jak to się zmieniało w Polsce może warto powiedzieć, że po zmianie systemowej tak naprawdę mieliśmy do czynienia z takimi 3 fazami dyskursu na ten temat po pierwsze to były lata dziewięćdziesiąte to było zachłyśnięcie się rynkiem sztuki gonienie za związkiem pomiędzy sztuką, a biznesem tworzenie przez różnego rodzaju firmy banki przede wszystkim kolekcji bardzo dużo dyskusji na temat mecenatu sponsorowania sztuki tańca taki moment, w którym ten etos na chwilę został wygaszony rynek okazał się pełen pełen pokus artyści, którzy funkcjonowali w biedzie nagle odkryli również, że dobrze jest zarabiać pieniądze w tej drugiej fazie to jest mniej więcej 2009 rok taka kulminacja tego drugiego rodzaju etosu to jest z kolei próba sięgnięcia sztuki procesy gospodarcze cały ten zysk związany wokół przemysłów kreatywnych takie przekonanie, że sztuka co prawda nie jest stworzona dla pieniędzy, ale może pobudzać rozwój gospodarczy, ponieważ artyści są osobami pełnymi wyobraźni osobami kreatywnymi kreatywność można wykorzystać mniej więcej w tym samym czasie jak w reakcji na te 2 dyskursie pojawia się trzeci dysk, który jak z powrotem nieco tego modernistycznego myślenia o sztuce takie podkreślenie, że nie tworzy się dla pieniędzy, ale jednocześnie pieniądze są potrzebne artystom po to, żeby mogli tworzyć jest taki dyskurs związany z karmą ością wyzyskiem bardzo dużym rozwarstwieniem na świecie artystycznym może powiedzieć, że ta ewolucja, więc właśnie taki sposób przebiegało takiego tymczasowego zachłyśnięcia się rynkiem pieniędzmi, a do przejścia do takiego, jakiego sposobu myślenia, w którym ten modernistyczny to pozostał, ale on jest ograniczony i umiarkowany to znaczy artyści zdają sobie sprawę z tego, że pieniądze są pieniądze po prostu potrzebne pan dr Maciej Frąckowiak panie doktorze jak jak badaliście po prostu podeszli do artystów z pytaniem czy tworzyć dla kasy nikt nie powiedział tak codziennie no dla chwały dla ojczyzny Races proces ten jak się pan redaktor doskonale spodziewa bardziej nieco skomplikowane to można powiedzieć, że dane, na których oparliśmy swoje wnioskowania pochodzą z 2 przedsięwzięć pierwsza z nich nazywało się wizualne niewidzialne sztuki wizualne w Polsce stan rola znaczenie było realizowane w 2000 szesnastym roku, więc 5 lat temu drugi, a badania przeprowadzone na zlecenie fundacji polskiej sztuki polskiej Ng jako część takiego przedsięwzięcia artysta zawodowiec, dlaczego wspominam 2 tytuły badań po to, podkreślić to pierwsza z nich dotyczyło absolwentów kierunków artystycznych, a to drugie osób, które dopiero tymi absolwentami mają nadzieję się stać, więc studentów studentek, ale oba te badania to były badania ankietowe, w których po prostu zadaliśmy szereg pytań, na które odpowiedzieli nasi uczestnicy badań średnich były także pytania, które dotyczą postaw właśnie artystów artystek wobec pieniędzy wobec finansowania sztuki, ale też na ile te pieniądze są dla nich miarą wartości sztuki czegoś co jest niezbędne przy tworzeniu no, jakie mają szczególnie młodzi ludzie priorytety plany zawodowe no i na ile wreszcie, o czym rozmawialiście panowie przed chwilą, a więc ta dopuszczalność cie dopuszczalność polu sztuki w świecie sztuki takich strategii podobnych do cech rynkowych także tak mniej więcej prace badawcze wyglądał, czyli mówimy o badaniu grupy która, gdyby chodzi albo właśnie weszła, bo się sobie, że jeżeli absolwenci to pewnie już mają jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek sztuki także o wystawy, czyli wciąż może twórczej twórcy twórczynie, którzy chodzą trochę z bardzo idealistycznym albo już trochę mniej idealistyczny, ale wciąż jeszcze nieskażonym realiami zawodu, jeżeli tak można powiedzieć artysty czy mówimy raczej osoba, która już po studiach w tym także tych, które ukończyły studia 2330 lat temu oraz osoba, która dopiero na tych studiach są także były 2 grupy dobrze to to są 2 badania oddzielono od siebie czasowo też gminne grupy na tej podstawie właściwie można wnioskować co czy w jaki sposób artyści myślą o tym co się będzie działo czy też może w jaki sposób chcieliby, aby wyglądał ten świat, gdyby to im przyszło tworzyć ten ten świat relacji pomiędzy twórcą między rynkiem sztuki pomiędzy odbiorcami, ale także pomiędzy instytucjami, które powinny artystów wspierać, jakie o co, o co pytaliście jakie, jakie pytania pojawiło się, jakie w ankietach pierwszy obszar dotyczy tak naprawdę znaczenia sztuki, którym dzisiaj możemy porozmawiać i w pytaniu w badaniu tym pierwszym, którym wspomniałem wizualne niewidzialne pytaliśmy np. artystów, zadając takie pytania ludzie mogą różnić się w ocenie funkcji, jakie powinna spełniać sztuka no i dalej czy zgadzają się z opinią, że sztuka jest wartością samą w sobie nie powinna niczemu nie nikomu służyć oraz czy sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego my tutaj rzeczywiście większa akceptacja dotyczyła tego pierwszego poglądu, a więc sztuka jako wartość sama w sobie coś co odpowiada niemal 60% badanych przez nas osób, a z kolei na wykorzystywaniu sztuki jako czegoś co sprzyja czy stanowi o rozwoju gospodarczym zgadza się wyłącznie 15 naszych badanych co ciekawe wyniki dosyć mocno różnicuje płacz i tak chce sztuką, jaką wartością samą w sobie część zgadzają się z takim stwierdzeniem czasie zgadzają się kobiety podczas gdy mężczyźni częściej popierali tezę o takich powinności sztuki wobec wzrostu ekonomicznego zdanie na ten temat też różnicowały jak się okazało wielkość miejscowości w mniejszych miejscowościach bardziej, bo gotowość do popierania tego poglądu o sztuce jako wartości samej sobie w miastach nieco odwrotnie no też zdania na ten temat różniły poglądy polityczne i też można powiedzieć, że taki bardziej przejrzyste bardziej przejrzyste wyobrażenia o roli sztuki jako narzędzia stymulującego rozwój gospodarczy częściej to obecne wśród osób, które deklarowały się jako posiadające poglądy prawicowe także tyle o oznaczeniu sztuki ma tutaj też brak tak zawodowych to, że to jak się domyślam kolejne pytanie tak w kolejnym było pytanie w kolejnej części, bo teraz chciałem panu zaprosić na informację o życie naszych słuchaczy słuchaczki pan prof. Marek Krajewski i pan dr Maciej Frąckowiak wydział socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu to dzisiejsi goście programu Owczarek informacje o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystek artystów od dzisiaj rozmawiamy w programie Owczarek pan prof. Marek Krajewski pan dr Maciej Frąckowiak z wydziału socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i to jest podsumowanie 2 badań, które przyglądały się podejście artystów do sztuki albo relacji pomiędzy sztuką ekonomią priorytetów przed informacjami mówiliśmy o znaczeniu sztuki od ich obaleniu wizualne przewidują tzw. niewidzialne to są pytania do absolwentów ludzie mogą oceniać różnie funkcje spełnia sztuka czy sztuka jest wartością samą w sobie nie powinno czemu nikomu służyć czy też powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego to było pierwsze pytanie, które omówiliśmy i priorytety zawodowe to było kolejne pytanie dotyczące priorytetów zawodowych, które pojawiło się w tym badaniu artysta zawodowiec tak tak jest i to pytanie odpowiedzi pani prof. Marek Krajewski będzie tak szczególnie zaskoczyły bardzo takiego skoro list, lecz na ten priorytetem podstawowym zawodowym było dążenie do tego, żeby móc w ogóle się utrzymywać ze sztuki na pewno zaskoczyła potem jak spojrzeliśmy na z innych badań na poziom rozwarstwienia w świecie artystycznym na średnie zarobki na liczbę miejsc pracy, w których artyści pozyskują pieniądze stało się dla nas bardziej zrozumiałe może warto tutaj też jeszcze do trzeciej badań się odwołać właśnie to wyjaśnić mianowicie do takiego badania policzone i policzenia zrealizowanego 2 lata temu przez zespół pani prof. Ilczuk z tych badań wynika, że akurat wypadku sztuk wizualnych, która analizowaliśmy współczynnik Giniego, więc ten współczynnik, który mierzy tak naprawdę rozwarstwienie zarobków wypadku sztuk wizualnych wynosi 46046, jeżeli chodzi o średnią polską to jest 027, a więc to problem ze sztukami wizualnymi polega na tym, że stosunkowo niewielka grupa osób, które zarabiają ogromne pieniądze i ogromna rzesza osób, które w zasadzie nie zarabiają pieniędzy, że się przyjrzymy zarówno naszych badań, jakie badania pani prof. Ilczuk medialną i średnich miesięcznych zarobków to wypadku sztuk wizualnych zarobki mediana netto to jest 2637zł średnia 300 przypomnę, że w Polsce średnia zarobków to jest tak podaje, że w tej sprawie 60005700zł do tego dochodzi jeszcze niemożność utrzymania się z 1 źródła dochodów w zasadzie tych badań wizualne niewidzialne wynika, że zaledwie 4% artystów utrzymuje się z 1 źródła zarobków 47% 2 natomiast 20% artystów z 5 więcej źródeł zarobkowania do tego należy pewnie dodać jeszcze nieregularność w pozyskiwaniu pieniędzy wydaje mi się, że nam się, że ten po, że uczynienie właśnie podstawowym priorytetem możliwości utrzymywania się ze sztuki nie wysokich zarobków nieuzyskiwania jakiś kokosów swoje prace w ogóle możliwości utrzymywania się przy życiu właśnie stworzenia sztuki no staje się dużo dużo bardziej dużo bardziej zrozumiała dopiero na dalszym planie jest właśnie ta istotność wysokich zarobków możliwość samorealizacji artyści też są gorzko realistycznie w tym sensie, że nie zamierzają poświęca całkowicie swojego życia sztuce to wyrzeczenie stąd tytuł naszego artykułu umiarkowana bezinteresowność ta granica no właśnie takiego poświęcenia się dosyć wyraźnie zaznaczona, a więc nie wszystko są w stanie zadeklarować potem, żeby tworzyć sobie pewnego rodzaju warunki właśnie w postaci tej przy minimalnej płacy albo minimalnego bezpieczeństwa finansowego, które powinni uzyskiwać godzić na na utrzymywanie jest ze sztuki warto też podkreślić, że cała rzesza artystów oczywiście po ukończeniu studiów nie nie pracują w swoim zawodzie to jest też więcej 56% badanych osób utrzymuje się w ogóle zawodu bliskich artystycznym po ukończeniu kierunków artystycznych, a więc raz jeszcze no nie jest dziwny ten ten podstawowy priorytet, chociaż pierwsza taka może być bardzo zaskakujący, czyli artyści chcieliby pracować w branży artystycznej siedziby otrzymywać godne wynagrodzenia jednocześnie chcieliby, gdyby rozwijać się też jako artyści, czyli może być pewnego rodzaju balans pomiędzy pracą rozwojem zawodowym tak tak na datę właśnie polega ten to co to co nazywamy realizmem to co nazywam umiarkowanym wyrzeczeniem albo poświęceniem z tym wiąże również pewnie bardzo mocno ten wątek etatyzmu, który podkreślamy, więc taki dosyć rozwiniętych oczekiwań wobec państwa tak znika prawie ten dyskurs, który nam towarzyszył w latach dzieli 9 tak kino czysty liberalizm, którym artyści byli przekonani, że podobnie jak grupy zawodowe powinny być brać sprawy swoje ręce, że ich pozycja zawodowa zależy tylko wyłącznie od nich naszych badań wynika, że raczej dominuje nieco inny to sam Janowicz takie przekonanie, że sztuka jest zbyt wartościową formą działalności, żeby nie uzyskiwała żadnego wsparcia ze strony państwa wsparcie jest oczekiwana, ale on nie jest też ma charakter również bezwzględnego on raczej dotyczy kształcenia artystów bezpłatnego wsparcia, jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne natomiast jeśli nie chodzi o to, żeby każdy artysta był finansowany przez państwo oczywiście tego rodzaju głosy są bardzo bardzo nieliczne dobrze, ale co w takim razie w oczach artystów artystek sprzyja rozwojowi kariery artystycznej może pan dr Maciej Frąckowiak, jakie elementy czy też, jakie narzędzie sprzyjają temu, że ktoś robi karierę tak staje się rozpoznawalny staje się artystą znanym lubianym, a co za tym pewnie idzie mogącym utrzymywać ze swojej pracy tak bardzo chętnie odpowiem na to pytanie także, dlatego że możemy tę odpowiedź wpisać ten gorzki realizm, który to już pracę Krajewski wspomniał przed chwilą na jej tutaj też możemy od nieco zaskakująca może wskazania rozpocząć okazuje się, że artyści wskazują na upór konsekwencję jako tę cechę, która sprzyja rozwojowi własnej kariery, ale zaraz za nią, a ta jest umiejętność sprzedawania się, a więc tak naprawdę rozpoznania tego, że świat sztuki jest jednak rynkiem, w którym o sukcesie karierze danego artysty artystki nie do końca zależy to, jakiej jakości, gdybyśmy chcieli tego słowa użyć sztukę tworzą 3 jest to sztuka progresywna Innowacyjna oparta warsztat wspaniały czy wrodzony talent, ale rośnie raczej właśnie umiejętność poszukiwania się poruszania się przepraszam na rynku tak jak w każdym innym także na to szans wskazuje jak już drugą taką największą wartość, która stanowią o powodzeniu tak naprawdę tutaj jeszcze być może to ta to możemy wyjaśnić poprzez wskazanie, że artyści też no po prostu zdają sobie sprawę z tego że, aby godnie rzecz nie będą w stanie utrzymać się wyłącznie takiej sztuki, a myśmy powiedzieli, odwołując się do stereotypu wysokie wystawianej kupowanej przez galerię, ale raczej są szczęśliwi jeśli mogą dorabiać sobie tzw. sektorze kreatywnym, prowadząc działania edukacyjne dla dzieci albo, realizując komercyjne zlecenia nie możemy sobie graficzne np. wyobrazić no i dlatego też sprzedawanie się jako taką miętę po prostu informowania świata na własną rękę własnym istnieniu adresowana bardziej do 6 grup społecznych nie tylko do osób, które handlem sztuką się zajmują także może o tym wspomnieć o odpadach bezpośrednio na spalanie, ale jednocześnie no no nie mogę pozostawić tego tak bo to by wskazywało jakimś takim szalonym tak nie ma osób, które się sztuką zajmują natomiast, ale to zawieźć tutaj panie doktorze z i z adnotacją, że za chwilę wrócimy z adnotacją, że to, że to nie są wszystkie powody czy też to nie jest nic się spojrzenia świata będziemy kontynuować po informacjach Radia TOK FM informację o dziesiątej 40 pan prof. Marek Krajewski pan dr Maciej Frąckowiak dzisiejsi goście z wydziału socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu umiarkowana bezinteresowność jak panowie nazwali podsumowali wyniki swoich badań, czyli sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów artystek do rozmowy wracamy po informacjach po wcale sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów artystek rozmawiam o tym pan prof. Markiem Krajewskim z panem dr Maciej Frąckowiak z wydziału socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przed informacjami pytałem o przygotowanie i rozwój zawodowy, czyli co sprzyja rozwojowi kariery artystycznej i upór konsekwencja nr 1, ale także umiejętność sprzedawania się to są najczęściej wymieniane odpowiedzi, ale de to to nie jest tylko cynizm wracamy do innych odpowiedzi które, które też pokazują szerszy kontekst pan dr Maciej Frąckowiak tak chciał wytłumaczyć rzeczywiście tego zdania, które padło przed przerwą to raczej taka gorzka świadomość jak powiedziałem tego co decyduje dzisiaj nie tylko o sukcesie to powiedzmy la w świecie sztuki staramy się unikać tego słowa rynek mimo wszystko, ale też po prostu nie ma możliwości utrzymania się, które gwarantują jak powiedzieliśmy sobie nie tylko na sprzedawanie dział praca na uczelni, ale także na chociażby taka działalność zarobkowa jak działalność edukacyjna w zakresie kultury czy sztuki i no to co chciałem opowiedzieć to tyle tylko, że te pieniądze, które tutaj tak dużo rozmawiamy w naszych badaniach i to w wielu odpowiedziach widać się pojawiły przede wszystkim jako środek, a więc coś co pozwala utrzymać się po prostu w zawodzie na o jakimkolwiek poziomie tak byśmy mogli powiedzieć oczywiście godnym, a nie coś co stanowi główną motywację tworzenia i chciałem tak, żeby mocno to wybrzmiało, a więc to sprzedawanie się powiedzmy wynika tylko włącznie z takiej świadomości, ale nie jest czymś co się akceptuje bezwarunkowo i z uśmiechem na ustach te reguły gra, a poza tym jak powiedzieliśmy najniżej jeszcze o talencie była mowa w warsztacie o wysokiej jakości prac artystycznych i to nas może nieco zaskakiwać, bo z punktu widzenia tak mogę obrazić osób, które myślą o sztuce jako czymś co ma swoją autonomiczną wartość co po prostu jest sztuką albo nie jest, bo jak wybitna lub nie może się wydawać, że o sukcesie stanowi wysoka jakość prac artystycznych okazuje się, że artyści absolutnie w ten sposób nie myślą i to również może nas zaskakiwać pan prof. Marek Krajewski panie profesorze wspomniał pan już trochę naszej rozmowie o o tym, jaką rolę wg artystów artystek winno mieć państwo albo jak powinna być finansowana czy kto powinien finansować sztukę jej co jak i odpowiedzi pojawiło się w badaniach w jaki sposób artyści postrzegają rolę podmiotów odpowiedzialnych za finansowanie sztuki tak jak wspomniałem to nie jesteście można by było, używając starego języka nazwać roszczeniowość, a więc takie oczekiwanie, że państwo będzie finansowało każdego artysty co ciekawe artyści są też przeciwni Fina finansowanie i wspieraniu tylko wyłącznie wybitnych artystów, która jest bardzo bardzo mocne takie przekonanie, że tego wsparcia raczej potrzebują tego rodzaju osoby, które dopiero startują, która sobie nie nie radzą na rynku na tych pierwszych miejscach, jeżeli chodzi o tę odpowiedź pojawiło się wskazanie na to, że państwo powinno zająć się przede wszystkim wspieraniem wzmacnianiem instytucji artystycznych ani takich miejsc, w których można prezentować sztukę, w których mogą debiutować osoby młode na drugim miejscu była mowa właśnie o tym bezpłatnym kształceniem artystycznym też bardzo bardzo mocno podkreślane, że to jest pewnego rodzaju zobowiązanie państwa, żeby kształcić osoby, które potem zajmują się to szczególnie ważną szlachetną formą aktywności, jaką jest sztuka, ale bardzo mocno również wskazywano na konieczność wzięcia na siebie przez państwo odpowiedzialności za edukowanie obywateli, jeżeli chodzi o sztukę też oczywiście ogromny problem, jeżeli przyjrzymy temu jak plastyka muzyka funkcjonują w szkołach tym ostatnim cięciem ostatni po ostatnich zmianach, które doprowadziły do tego, że są pojedyncze godziny tak naprawdę dyrekcje szkół też utrudniają kontakt ze sztuką utrudnia wychodzenie uczniów, gdyż dziś na zewnątrz jest ogromny problem, bo jeżeli tej edukacji nie ma nie ma też świadomości tego, że sztuka jest ważna rynek sztuki jest bardzo bardzo płytki, więc jest ogromny problem to artyści bardzo mocno właśnie podkreślają konieczność cięcia przez państwo odpowiedzialności za jakość tego kształcenia już artystów, ale po prostu edukacji edukacji kulturalnej stosunkowo niewiele jest głosów takich, które można by było nazwać całkowicie liberalnymi albo Neo liberalnymi, a więc jakieś takie Echa takich przekonań, że każdy powinien liczyć na siebie artyści powinni brać sprawy swoje ręce natomiast to nie jest dominujące absolutnie głos więc, zwracając powiedział dr Frąckowiak wskazałbym, że artyści są oczywiście świadomi tego jak funkcjonuje rynek gorzkich reguł, które na tym rynku są obecne na tym, że on jest no zdominowane dzisiaj każdy inny rynek przez marki, a więc przez konieczność sprzedawania się, ale niekoniecznie zgadzają się z tymi regułami i są świadomi natomiast niekoniecznie to są takie reguły zgodnie, z którymi chcieliby grać są do tego zmuszani, ale niekoniecznie niekoniecznie to akceptują, więc wracając do tego pierwszego pytania widzimy bardzo mocno ślady tego modernistycznego myślenia o takiej sztuce, która jest wartością samą sobie, ale to jest to myślenie przełamany właśnie takim gorzkim realizmem, który wynika z uważnej obserwacji pewnie rynku sztuki, na którym artyści funkcjonują rynek zresztą jest kolejnym problemem to w głównie na tym artyści również narzekają rzeczywiście niewielka liczba artystów niewielki odsetek sprzedaje w ogóle na takim dojrzałym rynku sztuki najczęściej to nas też zaskakiwało, że kiedy pytaliśmy o to jak sprzedają swoje prace są znajomi są opcjonalne grona innych portalach, które nam się kojarzą absolutnie ze sztuką, czyli rozumiem, że to PSL to jest takie bardzo będzie trzeźwe spojrzenie, że oczywiście liberalizm chętnie, ale pod warunkiem, że będą narzędzia do tego, żeby można było żyć tak, czyli znaczy, że będzie dojrzały rynek sztuki także będą mecenasi, że klientów drobnych średnich wielkich na wytwory będzie dużo więcej to wtedy to wtedy możemy sobie, gdyby iść na całość ale, dopóki nie będzie dojrzałego rynku no to no to poszukujemy rozwiązań bezpiecznych jednakowoż cały czas, pamiętając o tym, że mamy do czynienia z pewną materią, która w, które nie da się zakwalifikować się nie da się wycenić wymierzyć bardzo precyzyjnie tak no tak tutaj dochodzącego te wszystkie te dyskursu, o których nigdy nie mówiliśmy, a które przez cytowanych przez nas autorów nazywane są kulturalni onym rynkiem rzeczywiście bardzo bardzo specyficzny też rynek, na którym pomimo jego nawet dojrzałości ukrywa się fakt handlowania obrotu obrotu finansowego no bardzo niewiele mówi się o pieniądzach, jeżeli one się pojawiają mówi się tak bardzo bardzo dyskretny za wolą zawoalowany sposób natomiast trochę się zgodzić z tym, o czym pan powiedzieć to zgoda na liberalizm to jest raczej gorzka akceptacja świadomość, że trudno zmienić tę sytuację i próba dostosowania się do tego systemu zgodnie z zasadami go nie cierpię, ale wykorzysta możliwości, którą stwarza po prostu na takim więcej zassać tak macie jeszcze chciał tak bardzo proszę pan dr Maciej Frąckowiak te są też bym chciał uniknąć takiego krzywdzącego dla sztuki myślę utrudniające zrozumienie społecznego znaczenia myślenia, która z prowadzenia wyłącznie do dzieł, że sztuka ta produkcja dział, które należy sprzedać się, więc myślę o tę w ten sposób po pierwsze nie możemy od rozwiniętego rynku uzależniać sztuki także, dlatego że przecież zawsze znajdą się wśród odbiorców osoby, które nie są w stanie za te działa zapłacić także na czasie znajdują się wśród artystów artysta kim się też przeważająca liczba takie osoby, które chcą tworzyć także dla osób, których nie stać by móc te dobra płacić no takie klasyczne sposób na jej drugie, że rezultatem prac artystów na nie zawsze są obrazy rzeźby projekty, ale także po prostu działania edukacyjna wsparcia innego rodzaju form życia społecznego także raczej wolał, żebyśmy myśleli o sztuce niejako towarze niejako dobru wyłącznie w tym wąskim rozumieniu raczej jako ważnym wymiarze naszego życia i wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe sztuka oczywiście jest bardzo cenna, dlatego że pozwala nam przekraczać myśleć o innych porządkach przypominać o tym co było wyobrażać sobie to co być może, ale jednocześnie sztuka jest już głęboko powszednim musimy zdać sobie sprawę z tego, że uprawiają ją ludzie, którzy się starzeją nie są wiecznie młodzi nieliczni mogą aplikować na granty dla uzdolnionych talentów to są osoby, które mają albo chcą mieć dzieci chcą móc za coś ja dobrze dobrze po prostu ubrań za co wyprawić na wakacje to są osoby, które po prostu żyją pośród nas i musimy też tak o sztuce myślę trzeba, więc czymś co, mimo że część nację używa wytwarzanego przez nas myślenie jako działalności wniosek jest działalność, które po prostu jest taka jak każda inna i tam się wydaje ważne też nas prowadzi w kierunku takiego myślenia o tym, że chyba sztuce nie istnieje albo nie powinna pani myśleć jako wyborze to są albo pieniądze albo wysokiej jakości sztuka to, o czym to nasze badania są raczej taka próba wskazania na to, że pieniądze są ważne po prostu sztuce tak jak w każdej innej sferze życia, mimo że nie są jej jedynym ani nawet najważniejszym celem no jakiś kolejny badania panowie próbują będą przeprowadzać związane z artystami czy ze sztuką w tej chwili prowadzimy duży projekt badawczy dotyczący edukacji kulturalnej właśnie w tej zresztą kolejny z projektów są badania realizowane w Łodzi na potrzeby tamtejszego programu rozwoju wspierania edukacji kulturalnej wydaje się, że już o tym warto mówić takie programy powstają przede wszystkim inicjatywy władz samorządowych to jest drugi albo trzeci tego rodzaju program, który w Polsce powstaje staramy się też rozpoznać zapotrzebowanie na na niego, ale też myślenia edukacji ze strony właśnie również artystów i zrealizowaliśmy też duży projekt dotyczący teatru w pandemii rozmawialiśmy to na zlecenie akurat Instytutu Raszewskiego rozmawialiśmy z osobami prowadzącymi prowadzącymi Tatry to były takie badania dotyczące raczej sytuacji tych instytucji w okresie w okresie pandemii, a na pewno będziemy wracać do tych badań związanych z artystami stricte, bo ten artykuł, który wyszedł no wykorzystuje tylko nieliczne nieliczne dane w powstał z tego 5 dużych raportów można je obejrzeć przeczytać na stronie wizualne niewidzialne krótko PL zapraszamy do zapoznawania się również także myśleć to jest bardzo ciekawy wątek, bo tak jak też panowie w tym artykule piszą z punktu widzenia odbiorców sztuki z punktu widzenia klientów z punktu widzenia osób, które są zainteresowane rynkiem sztuki no i widzą tylko właściwie fragment można powiedzieć szczyt tej tej góry tak, czyli te nazwiska te nazwiska marki, które sprzedają swoje swoją twórczość siedziała za dziesiątki setki tysięcy złotych euro dolarów i na tej podstawie osądzają być może całość tymczasem jest się cała rzesza artystów, którzy nie uzyskują takich cen albo w ogóle nie uczestniczą w rynku aukcyjnym czy galeryjnych tak jak panowie mówili mają swoje często internetowe źródła sprzedaży czy też musiał się i macie różnych innych dodatkowych prac tak tak, aby się utrzymać bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę państwa, którzy są zainteresowani odsyłam do dotychczas badań, o których wspomina dzisiejsi goście pan prof. Marek Krajewski pan dr Maciej Frąckowiak z wydziału socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu umiarkowana bezinteresowność sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów i artystek informacji Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie nie 11 po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA