REKLAMA

Szykany, represje, nękanie, odsuwanie. Sędzia Piotr Gąciarek o swojej historii i rządach PiSu w wymiarze sprawiedliwości

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-09-15 17:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:43 min.
Udostępnij:

Jaka właściwie jest podstawa prawna odsunięcia Piotra Gąciarka od wykonywania czynności służbowych? Na ile jest to podstawa prawna a na ile polityczna? Dlaczego odmówił sądzenia z sędzią wadliwie powołanym? I co w tej sprawie może wydarzyć się dalej? Rozwiń »

W dzisiejszym wydaniu "Na prawo patrz" rozmawiam z Piotrem Gąciarkiem, sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezesem i rzecznikiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu to jest podcast Radia TOK FM wolnych sądów naprawo patrzy Janas łączy Marię Hart była moim gościem dzisiaj jest pan sędzia Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wiceprezes rzecznik Warszawskiego oddziału stowarzyszenia wśród polskich Iustitia dzień dobry państwu to co są prawo podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM pierwsze przeczytam czytasz art. 130 § 1 prawa ustroju sądów powszechnych mówi, że jeżeli sędziego zatrzymano z Rozwiń » powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo, jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go do wykonywania obowiązków służbowych prezes sądu albo minister sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny nie dłużej niż na miesiąc, jakie popełniła przestępstwo ma właśnie ja nie prowadzę samochodu po alkoholu nie przyjmują łapówek nie popełnią przestępstw ten przepis pewną rację bytu man może się zdarzyć także sędzia w nocy dzień na poniedziałek prowadzi samochód alkoholu w poniedziałek ma być na salę rozpraw na to jeszcze są Solidarni zdąży zdecydować, czego mocno natychmiast na krótko czynności do czasu decyzji sądu bulwersujące niż pewnie wysługi radnych nie jest przestępstwem to ma być taki przypadek ostatnio pewnego pana prokuratora, który schodząc z pomieszczeń w takim stroju, który nie powinien się przez autorską przeciw komu to było kompromitujące moim przypadku to, że prezesa został taki przepis pan minister obrony są w sprawie sędziego Synakiewicz z Częstochowy to ewidentne nadużycie tak, bo potraktowana jako takie przy za takie bulwersujące przewiny bezkarne uznano to, że odmówiłem sądzenia sędziów wadliwie powołana no właśnie, czyli prezes przez swojego sądu uznał, że zostały zatrzymane z powodu schwytania na gorącym uczynku czy też istotne interesy służby wymagają państwa w zarządzeniu mamo tu istotnych interesach w interesach służb tak, bo prostujemy, że nie stawił się na sesję mając na ponad wyznaczone przez firmy orzekał skład trzyosobowy a dlaczego tak zdecydowałeś, żeby orzekać, bo właśnie powołany jedno członków tego w skład tu dotąd wyznaczony skład trzyosobowy rozpozna sprawę przed sądem ów był powołany na urząd sędziego na podstawie wniosku obecnie działających kadr sądownictwa, a jak to jest poza dyskusją to szkoły przypuszcza Jakub sprawność kawa sądownictwa nie jest organem niezależnym jest powołana w sposób sprzeczny z konstytucją tak naprawdę nie ma prawa składać wniosku do prezydenta, bo nie pełni roli posłusznego organu państwa lub przypomnę, że tak wszystkim naszym słuchaczom, że prezydent ma to prerogatywy powoływania sędziów, ale tylko włącznie może powołać kogoś na urząd sędziego wskazanego z wnioskowanych w uchwale kadr sądownictwa czy bez wniosku KRS prezydent nikomu pomoc nie może marzę, żeby to było legalne to ten wniosek musi pochodzić od konstytucyjnego organu państwa legalnie działającej krajowej rady sądownictwa, a tak jest komora teraz się wyjaśni, dlaczego tak z, a jeszcze pomocnik, bo sędzia Stanisław Zdun, który chciałeś orzekać przecież był sędzią, bo był przez 810 lat przynajmniej sędzią Sądu Rejonowego w delegacji w Sądzie Okręgowym, ale jako sędzia Sądu Okręgowego jest powołane wadliwie nie był opiniowany przez samorząd sędziowski przez zgromadzenie sędziów apelacji warszawskiej wstrzymało się od opiniowania kandydatów i nie może być uznane za sędziego uprawnionego do orzekania, bo albo przypadło w powołanym albo nie płacą obecnie mamy do kraju sądownictwa to jest jakiś klub nominatów ludzi, którzy zawdzięczają swą pozycję pieniądze awanse Zbigniewowi Ziobrze ludzi politycznie motywowanych, żeby tam trwać wydawać odpowiednie decyzje, jakby miarą tego czym ten KRS jest raczej nie jest to przy takim elementarnym podstawę związki kraju rosną co zapewnia konstytucja jest stanie na straży niezależności sąd nie złoży wnioski ani razu nie mamy ani 1 głosu są niska KRS-u w sprawie zamachu Sąd Najwyższy klubowy swoją emeryturę przedwczesną Pani Poseł Gersdorf pierwszego prezesa spanie Pawła Juszczyszyna Igora tulei wielu wielu bulwersujących sprawach to gremium czy połączył lojalny wobec Zbigniewa Ziobry ani wód polskich instytucji no właśnie równocześnie mamy już szereg orzeczeń sądów międzynarodowych ma na myśli zarówno Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jak europejski Trybunał zawsze w Strasburgu, które potwierdzają te wątpliwości, które polscy prawnicy podnosili już przez przez przez ostatnie 6 lat to wyroki potwierdzają też nie jest także nam się wydaje też nie jest także to my interes prawo interpretujemy w ten sposób, ale to jest w wyroku też w roku napisany wprost można powiedzieć, że te tak naprawdę stosowałem stosowało się wykonała ten wyrok prawda oczywiście taki czas wspomnieć, że po pierwsze, są już kilka orzeczeń Trybunału Sojusz europejski klub wskazywał, że to organ KRS nie jest niezależnym są następnie w następstwie tego wyroku w wyroku z Sącza 8 naczelnego sądu kasacyjnego, który tak tak twierdzi jest uchwała 3 izb wreszcie jest ostatni wyrok sądu ukrywał swoich gości 15 lipca mamy też bardzo ważne orzeczenie o status praw człowieka z kontroli rozważać co tylko po 12 lipca jest jesienią Legia wzrost przyznał rację skarżącemu z Polski, że sąd z udziałem osoby powołane przez obecną kazirodztwa nie są należycie obsadzony rozumiem wszystkich wobec partnera, a to otwiera drogę do tego w każdym przypadku, gdy strona oskarżony pozwany czy pomoc niezadowolony z wyniku proces będzie się odwoływał trwało w Strasburgu wygra, a państwu posłom wypłacił odszkodowania, a część procesu uczenia powtarzać to właśnie one większą trudniejszą najgorszą konsekwencją tego to jest to, że może przecież China sędziowie czy ci sędziowie niewłaściwie po powołani, sądząc jest ich przecież w tej chwili już około 1000 większość z nich to są sędziowie, którzy trafili na zły moment w historii, bo akurat wtedy skończyli aplikację akurat wtedy była pora na to, żeby ich do sądu prawda chciałbym począć takie wyróżnienie na pośrednie ocen moralnych mówi można różnicować postawy 2 grup, bo jedno Sony ci młodzi adepci aplikanci potem asesorzy w tej chwili młodzi ludzie to dziś można powiedzieć, że mieli trudną sytuację w takim momencie przyszło im zmierzyć z dalszymi losami swojej kariery i tu jest mniej krytycznie brak jest krytyczna, ponieważ tak jak w wypadku sędziów sądów rejonowych okręgowych, które w tym czasie zapragnęli, a są do Sądu Okręgowego pracy na wyższy bo kiedy przeskakują tak mają też jako sędzia równie te różnice między zarobkami sędziów są one są, ale są drastyczne, więc trudno jest sędzią to niewiele takich wielkiego takiego przymusu poza może mocno jak wpychał chęcią pójścia na skróty, żeby uczestniczyć w tych tej wadliwej procedurze, a osoby prawne to znacząca to nas wszystkich norm tych, które są w sądzie obecnie apelacyjne Okręgowe, ale w Rejonowym muszą być poddani weryfikacji zostaną ponownie przed legalnie wybraną Kana sądownictwa oraz w przypadku tych najmłodszych, którzy byli asesorami zostali 7 sądów rejonowych to ta procedura to na pewno jakaś przyspieszona w tym wypadku, ale co osoby sędziom tylko łączy osoba, która jest desygnowana przez legalnie działającej formę panie przez takie, gdzie ciało w ciągu tych jak dodaje trzecią kategorię do tych 2 terminów w tym sędziowie, którzy są w Sądzie Najwyższym obecnie niektórzy z nich przecież w ogóle sędziami nikt nie był czy Sądu Najwyższego taką sytuację, że przychód ze sprawą to tam przez okres sędziów nie mamy tam osoby podające się do sędziów tak naprawdę tam porządkowania stanu prawnego przywracania praworządności tam nie może być mowy postępują wysoka, bo nie można w ten sposób stanowi ono woli sędziego od sędziego można tylko powodu pan w stanie chodzić do budynku profesor czy laptopa państwo nie wpłynie na na konto, ale tak mamy teraz 2 dni po są w Sądzie Najwyższym one też muszą być zweryfikowałem stan normalny konkursach pomocni co będzie z tobą dalej, bo teraz rozumiem, że trwa miesiąc po nie jest to miesiąc miodowy Kate może będzie czekać nie być depresja rozpoczął powiedzmy co będzie za miesiąc, bo w ogóle po pierwsze, czy takiej decyzji można się raczej lat nie tylko odwołać co przepisy może prezes takim wypadku jak z urzędów obowiązek przedstawić moją sprawę pod rozstrzygnięcie sądowi destylarnię marne jak rozumiem, ponieważ słowa te przepisy prawa ustawą końcową no to ja zakładam, że prezes mojego sądu rzecznik schab kieruję do Izby spraw, bo to jest pytanie otwarte nikt z nas nie wie czy za tydzień 23 ta izba będzie mogła istnieć państwo wiedzieć, że to wszystko się dzieje po raz pierwszy nie mamy takiej drogi przyszedł sędzia drogi przeszedł także w tej chwili, gdy mamy pandemię, ale wiem, że niektóre składy orzekają prawda ostatnio tylko takie taka sytuacja, że skład osobowy 2 panu pracowników Izby ławnik mówi, że izba dyscyplinarna marchwi w 2 maja, ale w tej chwili prezes schab powinien kierować czasami dochodzi do Izby, jeżeli przed terminem miesiąca nie będzie tej decyzji, jaka może być decyzja może być taka, że przed oraz zawieszanie połączenie zawiesza, ale zawiesza na czas postępowania określony na czas niektóre nawet w tym czasie musi się toczyć postępowanie musi teraz zobaczymy 589 dni Paweł Juszczyszyn nie może to postępowanie to jest nękanie człowieka tak ponoszenie toczeń nic nie wie co się dzieje ani może zostać niemal 40 proc pensji, a dobrze, czyli teraz wróci jeszcze 2 sytuacji czekamy na w takim razie aż pan pan prezes Piotr schab zwróci się do Izby dyscyplinarnej, która może przedłużyć ten okres wyszli formalnie będzie to będzie takie zawieszenie sensu stricto, bo mu, kto chyba może będzie, żeby nie zawieszała się też powodu też konsekwencje finansowe jakaś część wynagrodzenia do 50% mocy decyzji i powinno to być sądów w dodatku takie gremium jest odbierana, ale może też tego robić tego zamieszania tak wtedy to obuwie 30 ja był wracam do pracy, bo no właśnie, ale może być też także nie zbliża się żaden skład Izby dyscyplinarnej, bo tak jak wspomniałem już niektóre np. wiemy, że pan Majchrowski odmówił orzekania wiemy już, że pan Roch odmówił orzekania, więc może być też tak, że ten skład nie bierze to wtedy po upływie 30 dni to niejako upada tak jak to było jakieś zabezpieczenie pozwalającymi im wracam do pracy, a możemy się podporządkować tej decyzji to dlatego też na to spojrzeć tak od strony czysto faktycznego kontestuje się zgadzam uważam za bezprawną, ale moje sprawy zostały zdjęte wokandy tak zarówno zostały wykonane pewnie będą wydziały wydała pani odcięty od systemu dostępu dostępu informatycznych sądowych wewnętrznego systemu są opracujemy dokument tak dalej, więc co no kontestują samo przy do sądu mogę siedzieć swoją kontrolę dostępu do daleko nie będę miał, więc ja się zgadza, ale nie ma fakty faktyczne możliwości zmiany tego stanu rzeczy na razie nie ma faktycznie możliwości wykonywania służby sędziego pomoc ile spraw obecnie prowadzisz myślę, że około 1520 to niewielka liczba, ale też to Sąd Okręgowy w stosunku prawnego kalibru sprawy mam sprawę dotyczącą przestępczości VAT-owskiej 500 tomów narkotykowych 200 dzisiaj po w tej chwili powiedzieć na sali rozpraw jeszcze w Sądzie Okręgowym w bardzo poważne sprawy o zabójstwo w klasie rozpoczęła jest bliżej końca początku trudna skomplikowana sprawa przewodniczy pięcioosobowych składów mam nadzieję zostaną zakończone, bo pani Maryla jest sędzią sądu w sądzie płyną rzeką 12 lat albo orzeka od 20 moim zadaniem sądu karnego, że sprawą państwa postrzega sprawy no właśnie chciałem zapytać już samo dowiedział się też sędzią 20 lat tak od 11 Sądu Okręgowego jesteś no znanym sędzią sam też osoby mówi, że już najpoważniejsze sprawy karne lubisz lubisz no dobrze się czuję w tych najpoważniejszych sprawa sprawa zabójstwa sprawa gwałty no już czasu o lekarz wydziale wykonawczym no to jest taka pierwsza to wstępna część przepisuje szykan wobec mnie znaczy moja pierwotnie z tym samym notabene wadliwie powołanym sędzią Stanisławem z dużym składzie mają to taka instancja pozioma takie zażalenie korekcyjnego sędziego dotyczące tam dozoru policji wtedy wtedy dużo zdanie odrębne przewodniczący składowi rozpoznawać zażalenie i wydałem zgłosił zdanie odrębne może to jest zachodzi ona przygotowawcze skład nie był uprawniony do orzekania tydzień później no bez żadnego uzasadnienia, bo nie poddają oceniam o prezes sądu tego tak naprawdę dający jego pensję wiceprezes rady przesyłamy do wydziału wykonywania orzeczeń, którym mowa w zajmuje się sąd tym, że oskarżony skazany już ma się w zakładzie karnym zapłacona ewentualnie kosztami sądowymi takimi rzeczami, ale jednocześnie no może stać w wydziale już mam się jego wpływu spraw cały czas musi zakończyć swoje sprawy ma rozpoczęta nawet nie rozpoczęto, ale przydzielony do mojego referatu inicjatyw do tego kończenia spraw mocno mina 2 lata prac na sali jest tyle kończy sprawę w wydziale karnym na co dzień pracuje w wydziale wykonywania orzeczeń to jest jakaś nuta czy traktujesz jako represje takie moje posunięcie oczywiste jest oczywista jest oczywista represja jest to szykana jeśli ciało ten wydział wzmocnić to zresztą nie wiem o tym, że prezes Tauronu sędziów, którzy zainteresowanych dyskretnym ustawa mówi też taką kryterium stażu prawa są co koniec kary są moim wydziale sędziowie o krótszym stażu sędziowskim przykład 3 ustawy sądowe mieszka w słup nie ma żadnych realnych przesłanek, które pamiętam skierowało, ale pan głosował oczywiście dla mnie szkoła właśnie, bo to jest także te represje te szykany te sposoby nękania sędziów odważnych sędziów niezłomnych są różne niektóre są takie bezpośrednie jak to decyzja na podstawie art. 130, że zostałeś natychmiastową odsunięte sposób natychmiastowo odsunięta od orzekania to oczywiste więc, że masz inne postępowania wyjaśniające prawda, czyli takie jeszcze nie rotacyjnie będą one wystawiane zarzutami o ruchu mam zarzuty za zorganizowanie o demonstracji 10lutego o pod konkretny autobus 1 dni, kiedy po i który miał przedstawić przesłuchanie myśmy sędziowie obywatele tam demonstrowali sprzeciw na ulicach sprezentowaliśmy tak, ale tym tylko imprez wśród i za to, że znieważyła mu 3 panów wystawę panów niedziela brytyjskiego Sobótkę była dokładnie tam szła transmisja z tego na Facebooku używa słów są przebierańcy sędziów przegrali w toku nasz słuch absolutny wycofuje tu warto pokazać historię tego, bo pierwotne zawiadomienie, że mogę powiedzieć pewnie wysłane złożył pan radzi do zastępcy rzecznika istotnego w Sądzie Apelacyjnym tam były, więc tych zarzutów obecnie wniosek, bo tam zostali sędziowie to przywiezionymi wniosek to bezprawnie sądu, że po demonstracji organizowanie pomocy dronów sądu lub raczyła właśnie sądu nie mam rosła też będą w godzinach pracy będzie od spraw normowanych między sesjami dyżuru żadnego i zastępca rzecznika przy Sądzie Apelacyjnym odmówił wszczęcia po cały głos się przepisom takie, że dawniej normalnym stanie prawnym oferty do stanu Marcin miał prawą zaś zaskarżyć taką decyzję do sądu karnego jak się z nią zgadzał, a dzisiaj na taką odmowę wszczęcia to minister może złożyć sprzeciw lotniczego zasad sprzeciw ministra jest wiążący dla rzecznika oznacza, że rzecznik ma obowiązek ten zawodnik zastępca rzecznika Sąd Apelacyjny postawił zarzuty, bo tak prawo nakazywało wykonaniu polecenia ministra tego tego sprzeciwu, ale sprawa nie jest sprawą zobaczymy co będzie jak zamierza tutaj bronić na przesłanie zastępcą rzecznika stawia się, bo przed panie są osoby przed gminą zakład jako niegodni, więc o g ustawy pan chyba jego zastępcy po to, żadnemu sędziemu przystoi stawia przed takimi, ale będą wykorzysta wszystkich od obrony zobaczymy co będzie w ten sposób mają zdanie odrębne wiem, że ich postępowanie wyjaśniające wiem, że pan Lasota widział protokolantka moją asystentkę nie może być czeka do tego to napisałem czy ktoś napisał Poznania odrębna jakież, więc też spotkać się spodziewać jakiś być może jakiś zobaczymy no i w tej sprawie też, że może się spodziewać zarzutów nową to raczej nas to nas ochroni żyło w końcu był to gorący uczynek ma albo albo, chociaż istotne interesy służby jak rozumiem, że Rze, że to postępowanie musi pójść dalej właśnie, ale to chcę dokończyć zdanie, że to są to w tej chwili powiedziałem to są takie oczywiste szykany wszczynanie postępowań no to to nie ma wątpliwości natomiast takie oczywiste no to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli takie przesłuchanie z wydziału do wydziału to jest dla sędziego z takim stażem jak też taką też no sława sędziego i taką taką taką niezdolność treść zdania znany jest to jest ewidentna degradacja nie obrażając oczywiście sędziów pracujących w tym wydziale, bo przecież to są równie ważne sprawy no ale tak jak powiedziałem nie ma powodów, żeby to właśnie ty był przesunięty na wysokim marnowane doświadczenia, bo umiejętności sądzenia w tych trudnych spraw nie obyło się pół roku to potępiono doświadczenie zasiadania z nim sędzia składa bardzo doświadczonymi, więc ktoś na nowe kompetencje sądzę również spraw no to powinien ponadto z tych doświadczeń spożytkowane w interesie publicznym czy powinno się tak pracować pieczona na zakończenie chciałbym zapytać minister sam, ponieważ ten ten art. 130 prawa ustroju sądów powszechnych został już, że urząd użyte przez ministra Zbigniewa Ziobry w stosunku do pana sędziego Adama Rynkiewicza to jest nowa broń prawda wcześniej wcześniej przez te ostatnie lata ani raz użyta dla mnie było wielkie zaskoczenie jak się dowiedziałam, że to znaczy art. 130 zadziałało użyto wobec pierwotnie zespołu szkół w wojnę słowo rozprawę przyszła wobec właściwym pierwotnie to to było w tym trybie ten jego pożałowania godny prezes Nowacki neo-KRS on od lutego no tak na samym pociągach i tam pierwotny o dziwo, izba sprawa w I instancji jest właśnie odmówiła tego zawieszenia oraz II instancji tam referentem był pan tą ta część szkół zawiesiła go odebrać 4% narzucającą dokładnie pamiętam jak, bo myślę, że więcej takich odważnych niezłomnych sędziów, które są skłonne chętniej wykonywać orzeczenia sumuje te na razie państw trudno też takie kwoty na decyzję wizualnej trudne, ale mam takie wrażenie, że coś zaczęło już zatrzymać nie da, bo w dniu, kiedy ja to odmówiłem jestem za odsunięto od czynności kierowałby się na salę przez po to, świadczenie dwojga doświadczonych sędziów wydziału gospodarczego Sąd Okręgowy w Olsztynie, który mówi orzekania wadliwie powołanym sędzią warto ten pan to jedyny, który na zebraniu usuną zebrani transmitowane w telewizji, gdzie prezes Nawacki dar chodzi o uchwałę swoich sędziów od 1 poparł kwoty dlatego osobom prawa startu tych dwoje sędziów takie świadczenia, które przez sędzia Żurek złożył takie oświadczenie wcześniej czy sędzia sędzia Tyszka wiem, że pani sędzia Piwnik uchyliła areszt, ale wobec prokuratora oskarżonego uznając, że na nie może być sądzony a tym bardziej testowane skoro nie ma z tą prawdą, bo to kataster może dokonać sąd nie przez czysto polityczne miało przez nie są zbyt sprawa, więc myślę, że będzie chciało, że to się będzie działo, a każda określały takiego sędziego tak zachowuje takowego interes naszego kraju, bo to jest argument za tym, żeby były kary finansowe dla dla Polski przez niego wpłaconych pieniędzy z kieszeni polityków można z kieszeni nas obywateli może dalej ze szkodą na interesu wszystkich Polaków wsuwane ten krajowy program budowy są też bardzo duże pieniądze właśnie to są pierwsze takie konkretne konsekwencje, które wiszą nad polską proszę państwa, ale tak długo nie będziemy krajem autorytarnym nie może się w kierunku autorytaryzmu starciami nieuchronnych ostatnie 6 lat, dopóki będą odważni sędziowie, którzy będą wykonywać wyroki i stosować prawo takim sędzią dzisiaj rozmawiałam naszym gościem był Piotr Gąciarek będziemy państwa informować o dalsze prosa pana sędziego dziękuję bardzo, dziękuję bardzo do widzenia państwa napraw Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA