REKLAMA

Otwarty parlamentaryzm - propozycje zmian w regulaminie Sejmu

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-15 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

Centrum Dobrego Państwa, którego liderem jest senator Kazimierz Michał Ujazdowski, przedstawiło projekt nowelizacji regulaminu Sejmu, który ma naprawić jego działanie. O zapisach, jakie znalazły się w projekcie rozmawiamy z prof. Ryszardem Balickim, konstytucjonalistą z Uniwersytetu Wrocławskiego - współautorem gotowego projektu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Ryszard Balicki jest z nami konstytucjonalista Uniwersytet wrocławski dzień dobry panie profesorze czy nagranie redaktor dzień państwo o otwartym parlamentaryzm je będziemy teraz rozmawiać tak brzmi tytuł projektu, który został przygotowany przez think tank centrum dobrego państwa na czele, którego stoi na senator Kazimierz Michał Ujazdowski jest to projekt nowelizacji regulaminu Sejmu zmierzające do tego by parlamentaryzm był żywy i ich, żeby było prawdziwe jak rozumiem Rozwiń » jak jeszcze były intencje motywacja on tak naprawdę pani redaktor z kilku zdaniach powiedziała esencję można byłoby powiedzieć pani jeszcze krócej chcielibyśmy, żeby parlament był parlamentem, żeby Sejm był miejscem debaty, żeby Sejm miejscem podejmowania najważniejszych decyzji, bo taka jest jego rola tak to również opisuje konstytucja, jeżeli tego nie zrobi nie zrealizujemy to społeczeństwo będzie szukać tych miejsc, gdzie indziej, ale niestety pozostanie tam np. ulica to nie jest dobre miejsce dla artykułowania swoich postulat zawsze warto pamiętać, że słowo parlament pochodzi z francuskiego mówić od czasownika Parler mówić, więc właśnie po to jest parlament by w parlamencie debatować państwo proponują bardzo konkretne rozwiązania, jeżeli pan profesor pozwoli to chciałabym, żebyśmy sobie po kolei omówili te rozwiązania, które państwo zaproponowali po pierwsze, proponują państwo wprowadzenie do regulaminu prawa do zadawania pytania przed głosowaniami dla przedstawicieli klubów kół po 1 pytaniu po co czy to jest przywrócenie pewnego zwyczaju, który był w dawnych latach w tym momencie ostatecznym, kiedy mają przejść do głosowania i do podjęcia tej ostatecznej decyzji co do projektu ustawy, który może się ziścić jako ustawa kluby mogły artykułować te wątpliwości, które się pojawiły w toku debaty to nie przedłuży postępowania natomiast jest ten ostatni moment, kiedy można jeszcze zresetować można jeszcze podjąć decyzję uważamy, że warto przywrócić już zmęczenie w drodze zwyczaju tylko w drodze Jasnej regulacji regulaminowej taką możliwość kolejny punkt niezwykle istotne zlikwidowanie Super ekspresowej ścieżki legislacji to jest rzeczywiście bardzo poważny problem od wielu lat czy taki legislacyjny blitzkrieg przepychanie ustaw w ciągu 2 godziny tak po nocy np. na jak rozumiem chcieliby państwo to wyeliminować pani redaktor Szanowni Państwo jest taki to będzie reklama prawie przepraszam niezły serial duński pt. rząd i tam w pewnym momencie pada takie zdanie ustawa jest uchwalona bardzo szybko, bo tylko 4 dni nad nią pracowano od faktycznie scenarzysta nie znał polskich realiów akt prawny nie musi być zazwyczaj uchwalane szybko zawsze musi być za to uchwalony dobrze doszliśmy do sytuacji, że regulacja konstytucyjna, która wprowadza oprócz tego normalnego klubu legislacyjnego tzw. tryb pilny nie jest wykorzystywana, dlaczego dlatego, że wykorzystuje się pewne mechanizmy regulaminowe i dochodzi faktycznie do no patologii, bo jeżeli ustawa jest w sejmie uchwalona w ciągu 2 godzin i kilkunastu minut no to nie jest legislacja ja rozumiem mogą być sytuacje nadzwyczajne, ale naprawdę nadzwyczajne i wtedy ten tryb, który w doktrynie czasami się określał jako przepisy pożarowe takie, które w sytuacji wyjątkowej mogą być zastosowane mogą zaistnieć i my nie pozostawiamy to znaczy jest możliwość, że w sytuacjach naprawdę szczególnych, jeżeli większość Izby 23 zdecyduje, że to jest naprawdę sytuacja nadzwyczajna można pewne rzeczy podejmować szybko natomiast w normalnym trybie funkcjonowania parlamentu istotne jest to, żeby przedyskutować te kwestie, które mogą później w toku stosowania ustawy stać się niebezpieczna stać zagrożeniem dla nas dla obywateli rekomendują państwo także wprowadzenie prawa dla przewodniczących klubów parlamentarnych do zabierania głosu dodatkowo w każdym punkcie porządku obrad piszą państwo, że to tworzy taką równowagę w relacjach z rządem, bo to jest także faktycznie obserwujemy, że to rząd i sejmowa większość rządzi jak chce przemawiać debatować przemawia debatuje cała reszta jest noc z regulaminem Sejmu uczesana szefa oczywisty sposób musimy uświadomić, że większość z natury rzeczy zawsze będzie mogła wybrać np. głosowanie, dlatego że jest większością nikt tego prawa większości nie odbierze natomiast istotne, żeby właśnie parlament takie pani redaktor zaznaczyła był miejscem debaty w związku z tym nie może dochodzić do sytuacji, że minister w każdym momencie może zabrać głos, że Bojas słusznie, że może zabrać głos, ale może powiedzieć przepraszam wszystko cokolwiek, a wtedy nie ma możliwości reakcji tej drugiej strony to jest wyraźna nierówność chcemy temu halny nierówno zniwelować właśnie przez to uprawnienie dla przewodniczących klubów kolejna sprawa też niezwykle istotna kwestia konsultacji tutaj też zaliczyliśmy bardzo poważne tąpnięcie poważne uwiąd najchętniej rządzący się z nikim nie konsultowali albo konsultowali pospiesznie obserwowaliśmy zresztą ostatnio przy okazji polskiego ładu, który pierwotnie miał być konsultowany w ciągu kilku dni i to w dodatku w porze wakacyjnej potem konsultacje na szczęście zostały wydłużone do końca sierpnia państwo piszą tak konieczność wprowadzenia rzeczywistych konsultacji poselskich komisyjnych projektów ustaw obowiązkowe konsultacje online to proszę państwa jest pewna próba uregulowania kwestii, która stała się pewnym wytrychem, bo faktycznie musimy powiedzieć słuchaczom, że projekt rządowe winny być poddawane konsultacjom jak one wyglądają to już temat na inną pewnie dłuższą rozmowę, ale wytrychem są projekty poselskie tak, ale właśnie po to, żeby uniknąć tego obowiązku konsultacji projekty rządowe de facto są przedstawiane są zgłaszane jako projekty poselskie z całym szacunkiem dochodzi do sytuacji, że poseł czasami zaskoczenia dogaduje się, że jest właśnie osobą zgłaszającą jakiś projekt ustawy, bo kluby parlamentarne mają listę podpisów w zanadrzu przygotowaną i to jest wykorzystywane właśnie po to, żeby uniknąć ujawnienia wcześniej tego projektu społeczeństwo, żeby uniknąć obowiązku konsultacji, jeżeli wprowadzimy wymóg konsultacji na etapie prac sejmowych dotyczących projektów komisyjnych i poselskich, a być może po prostu prowadzimy takich wprowadzili byśmy taki wymóg dotyczący wszystkich projektów, które nie zostały poddane wcześniej konsultacją to dojdziemy do sytuacji, w której my jako obywatele nie będziemy zaskakiwani tym się jakieś ugrupowanie chce uchwalić prawo, które no będzie później nas do tego cisza to po to jest taka próba wprowadzenia stałego mechanizmu, który ma zagwarantować wszystkim zainteresowanym stroną możliwość wypowiedzenia się regulacji, która przecież będzie nas wszystkich dotyczy, bo mówimy tutaj o prawie powszechnie obowiązującym wykorzystanie mechanizmów elektronicznych systemu informacyjnego Sejmu ma tutaj element jak najbardziej ułatwiający postępowań demokratyzacja wysłuchania publicznego, o co chodzi mamy taką instytucję, która jest, ale w praktyce jest wykorzystywana bardzo rzadko albo taki sposób ułomne, kiedy robi się coś na kształt wysłuchania publicznego, dlaczego dlatego, że decyzja o wysłuchaniu musiałaby zapaść by musiałaby być zaakceptowana przez większość, która nie zawsze jest zainteresowana marzeń mówiliśmy przed chwilą o tym za są zgłaszane projekty ukrywane jako projekt poselski oto, żeby to było szybko i skrytości to większość nie będzie zainteresowana przeprowadzeniem wysłuchania publicznego stąd w naszej propozycji mniejszość komisji, czyli sposób komisja mogłaby podjąć taką decyzję bądź taka decyzja byłaby podjęta przez 2 kluby sejmowe chodzi o to, żeby to wysłuchanie wysłuchanie publiczne stało się realną częścią procedury legislacyjnej wykorzystywano wtedy, kiedy sprawa, która przecież Otóż to po raz kolejny dotykać będzie na wszystkich no budzi pewne wątpliwości warto wysłuchać opinii zainteresowanych obywateli organizacji społecznych, zwłaszcza proponują państwo także wprowadzenie debaty na wzór brytyjski to by polegało na zadawaniu krótkich pytań przez posłów opozycji premierowi i ministrom jak rozumiem tutaj w tym rozwiązaniu także chodzi o to, żeby przywrócić względną równowagę między rządzącymi, a opozycją właśnie, żeby przywrócić równowagę torach, ale 2, żeby też spowodować powtarzanie pewnego forum, gdzie można będzie artykułować sprawy ważne sprawy bieżące i można będzie uzyskać odpowiedź od rządzących, żeby oni mieli też możliwość wypowiedzenia się dotychczas to jest także instytucja pytań w sprawach bieżących na ruch została od części przejęta przez większość rządową, a w części tak naprawdę staje się elementem nie umożliwiającą reakcji na te sprawy, które naprawdę dotykają nas dzisiaj, bo tu chodzi o sprawy, które dzieją się dzieją się na naszych oczach każdego dnia opozycja ma szansę uważa się do tego, że na każdym posiedzeniu byłby przewidziany czas, w którym kluby opozycyjne mogłyby zadać pytanie do ministra lub, zwłaszcza premiera rządu i oni byliby zobowiązani do udzielenia odpowiedzi jest też o to, żebyśmy my jako społeczeństwo jako obserwatorzy dziejących się wiązać się posiedzenia Sejmu mogli się dowiedzieć, jakie stanowisko o ostrą i opozycji i rządzących w konkretnej sprawie jeszcze 1 ostatnia sprawa panie profesorze to bardzo interesująca propozycja taki wymóg obligatoryjnej informacji premiera przed i po posiedzeniu rady europejskiej jak rozumiem chodzi o to, żeby Sejm miał tę funkcję kontrolną nad władzą wykonawczą także w tym obszarze europejskim unijnym dokładnie tak co więcej to my mamy mamy wrażenie często, że posłowie wypowiadają się o Unii Europejskiej jako taki o aktywności Unii Europejskiej niemające wiedzy nie mają też pewnych faktów podawanych które, które są dostępne, ale jednak z uwagi na to, że jestem tak duża to czasami do posłów może nie docierać, jeżeli będziemy mieli jasno sprecyzowane terminy informacji premiera, a również debat nad panami legislacyjnym komisji europejskiej to wzrośnie ta wiedza, która będzie w gestii naszych parlamentarzystów mamy również nadzieję, że dzięki temu sprawy europejskie staną się po prostu bliższe naszym parlamentarzystom i Unia europejska przez to nie będzie jakimś bytem daleki i zagrożeniem dla Polski Polaków, ale wręcz przeciwnie stanie się częścią naszego życia tak jak w rzeczywistości wygląda prof. Ryszard Balicki konstytucjonalista Uniwersytet wrocławski był z nami panie profesorze bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia dziękuję pani redaktor dziękuję państwu wszystkich dawek, a ja jeszcze tylko zupełnie, że teraz projekty zmian zostanie zgłoszony do laski Marszałkowskiej przez klub koalicji Polski odbyły się też konsultacje w tej sprawie dzisiaj mówił Władysław Kosiniak Kamysz nie został zaproszony klub prawa i sprawiedliwość, ale wszyscy pozostali, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie przyszli Paweł Kukiz, którego głosy mogą być kluczowe w głosowaniu wypowiedział się zastanowi, ale Jasnej deklaracji jak postąpi z takim projektem nie dał bardzo państwu dziękuję za dzisiejszy wywiad polityczny program wydawał Tomasz Krzemiński realizował Adam Szurek na to 360 już za chwilę zaproszę państwa Adam Ozga, a ja polecam swoim własnym imieniu czwartkowy poranek Radia TOK FM z wszystkimi chętnymi słyszymy się już jutro tuż po siódmej dobrego popołudnia udanego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA