REKLAMA

"Zmiany wynikające z Polskiego Ładu zwiększają niesprawiedliwość podatkową"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-09-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

O zmianach podatkowych proponowanych przez rząd mówił Rozwiń »
prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pan prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych dzień dobry dzień dobry witam serdecznie co wiemy na pewno o podatkach, jakie płacić będziemy od stycznia przyszłego roku, więc niecałe 4 miesiące no chyba jeszcze na pewno nic nie wiemy, dlatego że projekt na pewno będziemy płacić podatki tak, ale czy będziemy płacić innej Rozwiń » wysokości na innych zasadach niż w tym roku tego nie wiemy, bo to zależy oczywiście także od tego czy w sejmie Senacie te zmiany uzyskają większość pozwalającą na ich uchwalenie wiele zmian jest bowiem dość kontrowersyjnych nie tylko dotyczących podwyżki podatków, chociaż ta podwyżka została obniżona jest pani musi cieszyć podobno, ale także dłużnika została obniżona to bardzo pan sformułowania zapamiętam profesorze, że wszyscy zapamiętamy a dlaczego zaczyna od kontrowersji przecież rząd informuje nas, że przede wszystkim obniża nam podatek, podnosząc kwotę wolną od podatku to znaczy później zaczniemy płacić podatki w 2022 roku nad to może od tego powinniśmy zacząć po pierwsze, kwota wolna będzie miała znaczenie dla niewielkiej grupy podatników tych, którzy przede wszystkim uzyskują dochody z umowy o pracę jest także umów cywilnoprawnych mniej więcej na poziomie 5000 brutto miesięcznie, a oni zyskają nieduże kwoty od kilkudziesięciu do 100 kilkunastu, ale może to jest wartościowe dla takich osób więcej od maja metod i oczywiście oczywiście to jest to jest wartościowe i nie ma wątpliwości, że kwota wolna powinna być podniesiona kilka jak kilkanaście lat temu, ponieważ była skandalicznie niska co także Trybunał Konstytucyjny swego czasu ocenił przyczyn dodajmy, że kwota wolna tak naprawdę wynosi 30 000zł to w ramach tej kwoty i tak będziemy płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9%, więc tak naprawdę mamy obniżkę podatku z 17 na 9 dla kwoty 30 000zł zyskujemy 8 punktów procentowych mówimy to wyraźny to nie jest rzeczywistości kwota wolna od podatku, ponieważ będziemy płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty natomiast oczywiście jest to swego rodzaju ulga dla części osób osiągających dochody, o których powiedziałem no pytanie czy one tak naprawdę rekompensuje po prostu inflacji i nie ma innego znaczenia, ponieważ patrząc na poziom inflacji myślę, że co roku kwota wolna powinnam rosnąć od kilku do kilkunastu procent, ale oczywiście zmiana jest jak najbardziej pewnych zasad no pewnie tę pod taką podobne obserwacje ma wiele osób które, które teraz słuchają nas dobrze to kwotę wolną no trochę tak jak nawet chce rząd rząd też zawsze zaczyna od informowania o kwocie wolnej tę lekcję mamy odrobiona oczywiście wszystko mówimy o pewnym zastrzeżeniem, bo Sejm Senat, a potem pan prezydent muszą zaakceptować proponowane przez rząd zmian oczywiście, ale pan użył takiego sformułowania zmian jest dużo są kontrowersyjne, które zmiany proponowane w projektach ładu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące podatków uznaje pan za najważniejsza po pierwsze, zaproponowane zmiany zmierzające tą sprawiedliwości podatkowej de facto to niesprawiedliwość zwiększają założenia były takie, żeby zmniejszyć tzw. klin podatkowy, czyli wysokość opodatkowania między dochodami z pracy dochodami z innych źródeł np. działalności gospodarczej wykonywanej w ramach samozatrudnienia i dlatego właśnie wprowadza się to składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku, ale de facto poprzez system różnego rodzaju odliczeń, a przede wszystkim ryczałtów podatkowych, które są korzystne wyłącznie dla osób samozatrudnionych nieprowadzących szerszą rzeczywistą działalność gospodarczą klin podatkowy ulega zwiększeniu powiem w ten sposób, że stwarza proszę lekarz proszę mieć dla mnie wyrozumiałość ja jestem zwykłym obywatelem porad macierzy dramat osobowościowy Masicz z właśnie chciałem tłumaczy, jeżeli lekarz, bo to jest bardzo dobry przykład pozostaje w stosunku pracy będzie płacić od przyszłego roku wyższe podatki, ale jeśli lekarz podejmie działalność gospodarczą, płacąc podatek od przychodu, zwłaszcza zryczałtowany podatek to on od przyszłego roku ten podatek ulega obniżeniu do 14%, a mamy też zryczałtowane stawki składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli lekarz, który przejdzie na działalność gospodarczą zyskuje na tych rozwiązaniach kolegach z obecnej sytuacji nie, ale będą to trzeba podkreślić, że taką niektóre grupy zawodowe otrzymują prezent od rządu w postaci obniżenia stawki podatku ryczałtowego zryczałtowanego to są właśnie pracownicy medyczni to są informatycy inżynierowie pozostałe grupy będą płacić wyższe podaj mi ja to tylko muszę dodać małe komentarz pan szczególnie pracowników systemu ochrony zdrowia to jest istotne, tym bardziej teraz w czasie tego protestu, który trwa niestety w Polsce jest taka sytuacja, w której wielu lekarzy lekarek pielęgniarek pielęgniarzy pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej, nawet jeżeli teraz dowiadujemy się, że być może w przyszłym roku zapłacą mniejszy podatek to warto pamiętać, że ta ich działalność gospodarcza ma też dla systemu ochrony zdrowia negatywne skutki taki lekarz czy lekarka działalności nie jest zobowiązana, a ten, kto zleca pracę nie jest obowiązany przestrzegać czasu pracy i stąd są te wielogodzinne zmiany w pracy dyżury tak dalej i dlatego tak się dzieje w Polsce pracowników tego zawodu mamy za mało nie mogę się powstrzymać tego komentarza, bo to jest bardzo wierząca oczywiście historia no dobrze tak ale, ale to tylko tu warto zwrócić właśnie zarówno przepisy prawa pracy i podatkowego wypychają osoby np. jest tego sektora do tzw. samozatrudnienia działalności gospodarczej i ja upatruję w tym brutalnym narracji politycznej, dlatego że pan teraz powiedział o tym, że zapłacą mniej podatków, a my wiemy rząd nie rozmawiając z lekarzami przecież wiemy, że jest ten protest, a jednocześnie systemowo wszystkim zależy na tym, żeby przedstawiciele tego zawodu byli działalności gospodarczej, żeby nie obowiązywał ich kodeks pracy, który nie pozwalałby przepraw przez przepracować więcej godzin godzin w pracy, bo po prostu lekarzy za mało, więc trzeba, żeby ten 1 lekarz pracował więcej niż niż mniej no dobra tak część jak ważną pragną prawo podatkowe deformuje stosunki gospodarcze to jest właśnie klasyczny przykład tego trudno w taką mamy sytuację dobrze i ja zwróciłem uwagę na jeszcze 1 rzecz i pyta to tak, gdybyśmy przyspieszyli zdziwienia, które w magazynie EKG są dopiero za kilkanaście minut po dziewiątej 40 Otóż w minionym tygodniu rada ministrów wysłała do Sejmu pakiet ustaw, które mają zmieniać system podatkowy za chwilę rozpocznie się proces legislacyjny w tej sprawie ruszy ten proces ruszą obrady Sejmu o podatkach to jutro, a już rada ministrów wczoraj wysłała autopoprawkę mam wrażenie, że chyba jednak samorząd przyznał, że propozycje podatkowe nie są do końca przemyślana tak autopoprawka dotyczy tak tzw. minimalnego podatku przychodowego wyłączenia z niego spółek skarbu państwa no tutaj wydaje się, że po pierwsze, sam ten projekt powstał na kolanie większość powstaje wykonania, ale to chyba już naprawdę powstał w ciągu 1, ale co za historia się po, ponieważ poszukiwano dodatkowych źródeł przychodów, więc stwierdzono, że spółki, które mają straty bądź mają rentowność niższą niż 1% będą musiały płacić podatek od przychodu taki minimalny podatek przychodowy, jaki płacą podatku dochodowego to muszą zapłacić podatek przychodowy tutaj zniekształconą w ogóle idea podatku przychodowego, który miał być zamiast podatku dochodowego, a nie uzupełniającą okazało się, że wiele spółek skarbu państwa jest i rentowych i będzie musiało płacić podatek przychodowy podatku dochodowego nie płacz no, więc rząd przyjął autopoprawkę jednak nie będzie dotyczyło spółek skarbu państwa oczywiście jest ewidentnym naruszeniem zasady równości to również dyskryminacja to znaczy, że te, które są państwowe to nie, ale od prywatnego biznesu weźmiemy tak tak, ale posiadanie służba Sar scena sala tak tak tak tak teraz tak jest państwowe to najlepszy w Polsce prywatny to złe, ale no, ale przecież to w ogóle niezgodne z przepraszam za formowanie niczym konstytucyjna by do tego, że musi być świadomy, że w Polsce już nikt nie przyjmuje konstytucją zasadą równości poszanowaniem praw obywateli podmiotów podatników i można tego typu przepisy wprowadzono, bo też powinniśmy przypomnieć w minionym tygodniu, gdy rząd wysyłał do Sejmu projekty ustaw to jedno z kluczowych ministerstw odpowiedzialne za nadzór nad spółkami ministerstwo aktywów państwowych pana premiera Sasina zaprotestowało no i stąd jest to poprawka stąd ta poprawka dokładnie, dlatego że koszty te rzeczy bardzo ciekawe, ponieważ konsultacje społeczne, które trwały do 30sierpnia w ogóle dotyczyły tego rozwiązania tego nie było w projekcie rządowym bardzo znane jest to powinno być poddane nowym konsultacji nie było poddane, ale jednak 1 uwagę, czyli minister aktywów państwowych uwzględniono spółki skarbu państwa i tak nie będą płacić podatku jest duży apel w tej sprawie rady przedsiębiorczości, która krytycznie ocenia tę zmianę apeluje by wstrzymać prace nad nią panie profesorze, ale pan właściwie powinien być zadowolony, bo przedstawiłem pana jako szefa krajowej rady doradców podatkowych to przecież dla was dla waszej dla waszego biznesu doradców podatkowych dla księgowych ten 2020 rok będzie raj w wczoraj mieliśmy galę z okazji dwudziestopięciolecia doradztwa podatkowego sieci i właśnie wszyscy podkreślali, że politycy zapewnią nam pracę niestety tak jest bo, aczkolwiek też powiedzieć, że z tymi przepisami, które w ostatnich latach są tworzone mamy ogromne problemy interpretacyjne, ponieważ de facto czasami konferencji prasowej dowiadujemy się, o co chodziło projektodawcy w danym przepisie, bo z niego nie wynika to co jest mówione na właśnie konferencji prasowej czy też później wydawanych objaśnień proszę zwrócić uwagę, że właściwie dzisiaj uchwala się ustawę podatkową, a po kilku miesiącach wydaje się od razu do niej objaśnienia tak to już to skomplikowane przepisy, żeby objaśnień trudno je stosować nawet doradcy podatkowemu co dopiero samemu podatnikowi, więc to nie jest dobry kierunek to nie dochodzi, żeby doradcy podatkowi mieli pracę w wyniku chaosu z przygotowania i opisać to było jak chcemy zapewnić pewność podatkową naszym klientom to nie jest proste to była jednak ironia panie profesorze zmiany w podatkach, które mają obowiązywać od nowego roku wciąż nie wiemy, jakie będą, bo partia musi zebrać większość by uchwalić konkretne zmiany zajmujemy się nimi tu w dyskusji debacie publicznej, a posłowie posłanki senatorowie zajmą się nimi prawie w ostatnim momencie to, gdybyśmy mogli 1 zdaniem podsumować w przyszłym roku będziemy płacić podatki niektórzy wyższe i część osób niższe, ale i tak nie wiemy, jakie tak tak można podsumować, że nieznaczna część osób zapłaci niższe podatki dla części będą one neutralne, a dla osób po ale gdy ciąża jest najważniejsza, bo to jest ważne najliczniejsza grupa osób, dla których się zmieni na pewno tak jest to środek dokładnych pan prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych był gościem pierwszej części magazynu EKG dziękuję za rozmowę, ale oczywiście magazynu EKG nie kończymy słyszymy się po informacjach zaczniemy od cen towarów i usług, czyli od inflacji nie tylko o tym za co ostatnio płacimy więcej, bo to pewnie każdy z nas wie, ale przede wszystkim, jakie są prognozy i perspektywy, kiedy w końcu ta inflacja nieco nam wyhamuje będzie też o płacy minimalnej to wszystko w drugiej części magazynu EKG już teraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA