REKLAMA

"Sekta, przemoc fizyczna i seksualna oraz zbiorowy trans". Sprawa dominikanina Pawła M.

OFF Czarek
Data emisji:
2021-09-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj czwartek wielka loża pandemiczna będziemy rozpocznie rok później później dziesiątej 40 natomiast wcześniej rozmawiamy o raporcie o upubliczniony wczoraj po 5 miesiącach pracy komisja pod przewodnictwem Tomasza Terlikowskiego zakończyła pracy i opublikowała raport o stworzony przez jednego z ojców 1 dominikanów w mechanizmie, który przypomina sektę czy był Rozwiń » wręcz sektą w ramach prowadzonego przez niego duszpasterstwa jednym z uczestników członków tej tej komisji był dzisiejszy gość pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika wieści dobry witam serdecznie dzień dobry witam serdecznie no kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o o początku po rozpoczęciu prac przez komisję dzisiaj mamy wyniki w postaci raportu naszych słuchaczy odsyłam do licznych artykułów na ten temat w mediach, ale także do do treści tego tego raportu w tak trochę trochę góry nie bardzo chce to wszystko połączyć, bo no, bo ustalenia są wstrząsające i jeżeli chodzi o fakty to odsyłam państwa do do lektury natomiast zostałem się jak jak to się stało, że taki mechanizm czy wręcz sekta powstała w zakonie światłych bądź sobą zakonników 2001. w wieku 40 pod koniec dwudziestego pod okiem no właściwie zwierzchników przełożonych współbraci osób, które miał kontrować jak do tego doszło, że do tego doszło to było wiele takich okoliczności, które lata płynęły po poza, jakby osobowością Samuela zakonnika Pawła Emu i to miało wielki wpływ oczywiście na to całą zorganizował jak to organizował i myśmy się domyśli ich w komisji pewny pewny momencie, że chodziło o cały splot różnych problemów przede wszystkim dla mnie najważniejsze było było to, że promowano u dominikanów tak od początku lat dziewięćdziesiątych w niektórych duszpasterstwa halę u mnie Paweł nie był wyjątkowy w tym w Polsce to duchowo charyzmatyczną tak duchowa związaną z takim obrzydzeniem czasami się mówi o budzeniu TEN-T Kostal w chrześcijaństwie jest jeden z najważniejszych nurtów współczesnego chrześcijaństwa jeden z najbardziej problematycznych, a nie czy wszyscy słuchacza wiedzą, o co chodzi na czym polega, ale to jest duży problem taki doktrynalne dla chrześcijaństwa także pewnej praktyki duchowość oparta na emocjach duchowość oparta na pewnym obiektywnym rozpoznaniu darów ducha Świętego duchowość oparta na bardzo szczególnym typie mogli także wspólnotowej pewnych darów, które o, których się mówi, że był w początkach chrześcijaństwa takich jak dar języków chodzi o pewną kcal, więc styl modlitwy wspólnotowej my wszyscy się oglądać artykułowane sposób w każdym razie Niewiem w umowie, która nie jest zrozumiała dla nikogo może poza wybranymi, którzy mają taki dar darem prosta różnymi takimi rzeczami to było bardzo mocne doświadczenie, jakby to przyciągało bardzo wielu młodych ludzi do katolicyzmu chrześcijaństwo i z tego sobie dominikanie też zdali sprawę chyba, chociaż sami też praktykowali niektórzy z nich w związku z tym też byli podatni, jakby Narożna aberrację związane z tą duchowością druga rzecz polegała na tym, że w samym zakonie szczególnie, odkąd ojciec Maciej Zięba został jego prowincjałem w dziewięćdziesiątym ósmym roku promowano coś co się nazywa albo kultura sukcesu albo nawet teologię sukcesu dla mnie to też jest pewne odniesienia mimo, że to było świadomie zastosowana przez ziem przez jego popleczników dominikanów, ale było zastanawiające dla mnie ciąża w jaki sposób dominikanie polscy bezwiednie przyjęły coś co jest innym prężny nurt współczesnego chrześcijaństwa rozwijającym się na świecie nie od Stanów zjednoczonych pokochali południową to jest taki nurt Neo Karpińskiego, choć liberalnego prawda chrześcijaństwa, którym oznaką, jakby wybrania przez Boga jest społeczny prestiż w takim bardzo prostacki w rozumieniu sukces materialny życiowy coś takiego, a Ziemba lubił powtarzać, że my jesteśmy najlepszą prowincją najlepszego zakonów w kościele katolickim tak mówi Dominika zacznie się przekładało na pewną strategię Paweł przyciąga odda swoje trza setki czasami tysiące ludzi ja, ponieważ znam osobiście na doskonale pamiętam po wielu latach bardzo charyzmatyczną osobowością i w związku z tym pozwala pozwolono mu na tworzenia czegoś takiego co w istocie było sektą, dlatego że ta duchowość charyzmatyczna przyciągała wielu, a także kultura sukcesu czy też Katalonia sukcesu, która stała u podstaw tego wszystkiego by była dla dominikanów FOT czymś powiedziałbym skutecznym promowaniu działań działalności zakonu samych siebie tak dalej państwo jeszcze problemy związane, jakby w samym takim 100 stacji takimi stosunkami strukturą wewnątrz zakonną Maciej Zięba był bardzo autorytarny osobowością przyjaźnił się z Pawłem co więcej, chociaż to karygodne biorąc pod uwagę konstytucję zakonu dominikanów i prawo kanoniczne był jego spowiednikiem ta relacja miała charakter taki bardzo prywatne przyjacielski braterski osobiście stoi w związku z tym pozwalało Pawłowi jak się zdaje na więcej a kiedy już ujawniono straszliwe niegodziwości, których się Paweł dopuścił pan chyba też nie zareagował tak jak trzeba i w tym przypadku wyszło coś co jest ewidentną słabością było ewidentną słabością jest moim zdaniem jałową nie tylko moim dominikanów polskich to znaczy bardzo słabe doradztwo prawne, które mieni Ziemba wydał dekret bez postępowania kanonicznego bez dogłębnego zbadania sprawy może miał świadectwa różnych osób dysponował nimi 2000 roku, których ona zeznawała straszliwych rzekach włącznie z przemocą fizyczną i gwałtami, ale po prostu nie zawiadomił prokuratora ani Niechciał, jakby takiego dochodzenia kościelnego, które w tamtym przypadku konieczna choćby, nawet jeżeli nawet, jeżeli przyjmiemy, że trochę była inna wrażliwość 21 lat temu wielu sprawach oko w katolicyzmie pewne rzeczy są za sza, czyli od długiego czasu są bardzo takie podlegające mocnej uwadze są delikatne tam dochodziło do wykorzystywania przez Pawła instytucji spowiedzią wyciąga od różnych ludzi podczas wielogodzinnych spowiedzi bardzo intymne sprawy później wykorzystywał swojej działalności być może doszło tego nie zbadano też radę do naruszeń tajemnicy spowiedzi to jest czas bardzo ciężkie przestępstwa kanonicznym tak jak pani zrobił w 2000 roku i później właściwie dominikanie, którzy mieli okazję przez 20 lat pan do tego, żeby tę sprawę podjąć nie podjęli, bo obowiązywała żadna prawników pracujących w komisji bardzo wadliwie stosowana zasada prawa rzymskiego, że nie karzemy podwójnie za to samo czy nie wolno karać karać podwójnie za samo podczas gdy już na pierwszym roku prawa studenci wiedzą, że jeżeli nie ma postępowania dowodowego, jeżeli nie ma procesu nie ma także de facto kary jako skutku były pewne działania represyjne, a co zastosował Ziemba względem Pawła o charakterze pokutnym o to chodziło o wysłanie go na 3 tygodnie tak kilka tygodni do kamedułów w Krakowie później pracę hospicjum, ale generalnie po roku uzyskał pełnienia takich uprawnień związanych z władzą święceń kościoła Katowic i jeszcze jest kilka tam innych okoliczności, które temu sprzyjały także pewne bardzo nierzetelna to pokazało nam w komisji jak wygląda np. system orzeczniczy orzecznictwa psychologiczne jak wyglądają psychoterapię w Polsce kampanie są obraża się tego nie można ujawnić niestety ze względu na nasze prawo i uważam że trzeba by ten temat kiedyś podjąć publicznie, bo nie jest za dobrze wydaje się jeśli chodzi o diagnozowanie wysyłanie ludzi na psychoterapię później na wyniki tych jeśli chodzi o wyniki tych diagnosta co się z nimi dalej dzieje, więc trochę takich okoliczności się na to złożyło wrócimy do do tej rozmowy wrócimy do tego raportu, który wczoraj został opublikowany dotyczący Pawła PMI dotyczący gwałtów molestowania przemocy w duszpasterstwie, które jeden z ojców Paweł ms stworzył w zakonie dominikanów państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź członek komisji, które po 5 miesiącach pracy ukończyła ją u opublikował wczoraj raport informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek wcale państwa i moim gościem jest dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź członek komisji, która wczoraj po 5 miesiącach pracy opublikowała raport dotyczący działalności sekty u dominikanów pod prosi jednoosobowa 1 osobą stworzona przez ojca Pawła ME zastanawiam się nad priorytetami zakonnymi, chociaż nie wiem czy ta sytuacja nie jest trochę pars pro toto o tym co się dzieje w kościele, bo inne pan doktor mówił o o tym, że sukces tak o tym, że Paweł ME był skuteczny, bo przyciągał nowych nowych wiernych czy w ogóle kosz kościół czy jego szyby popularne jego jego kazania były sala była wypełniona zastanawia się nad nad priorytetami, bo przecież Ewangelia Świętego Mateusza mówi lecz kto by się stało powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie temu byłoby lepiej kamień Młyński zawiesić uszy i utopić go w głębi morza i dlaczego jest także dobro tych maluczkich tych, którzy przychodzą jest mniej ważne nie mówiąc o bezpieczeństwie jest mniej ważne niż sukces o nie wiem być może po prostu takiej fałszywej świadomości Teologicznej to właśnie wynika nas na takim najgłębszym powiedział o tym, jeżeli przyjmujemy właściwie tak to one oka wiązką prostacki, jakby wersją teologii chrześcijańskiej, że prestiż jest oznaka Bożego wybrania sukces duszpasterski to jest oznaka Bożego wybrania predestynacji takim dawnym ujęciu Calvina oczywiście, która jest przenoszona takie nasze nowe późno kapitalistyczne stosunki w razie globalizacji to mamy tego typu skutki, ale jeśli pan mówi o zgorszeniu prawda, który mówi Ewangelia na upały jest tutaj jakby cały taki splot rzeczy, które były dla mnie chyba najbardziej takie dramaty budujące się prace nad tym wszystkim naprawdę no, ponieważ przyjęliśmy, żeby wyjaśnić obrazu nikt nie będzie jej organem śledczym takich jak sobie wielu ludzi wyobraża myśmy nie mogli przesłuchać samego Pawła, bo nie aresztowanym byśmy mogli przesłuchiwać dominikanów, dlatego że oni są zobowiązani do posłuszeństwa swojemu przełożonemu, ale już np. jeśli chodzi o innych świadków, ale za zależało od dobrej woli to kto do nas przyszedł chciała o tym, że o tym wszystkim opowiadać mieliśmy oczywiście dostęp dostęp jakich dokumentów, niemniej no, czyli ta nasza praca bardziej przypomina to przypominała to co np. stało się w Republice Południowej Afryki apartheidu, czyli taką komisję prawdy i pojednania, który chcieliśmy, żeby wybrzmiały brzmiały świadectwa ofiar pokrzywdzonych czas przez Pawła pokrzywdzonych przez zakon, dlatego że oni rzeczywiście tego nie dostanie przez lata nie dostali tego Macieja Zięby nie dostali odpowiedniego wsparcia nie chodzi mi odszkodowania finansowe, bo to jest oczywiście jakaś część tego wszystkiego, ale nie dostali wsparcia duchowego o taką dominikanie niektórym z nich zaoferowali mi opłacanie terapii co zupełnie słusznie pokrzywdzeniu uznali za upokarzające się to szło przez 20 lat nie została oddana sprawiedliwość, więc komisja miała być, jakby czymś takim co co do tego doprowadzi, ale mówimy tutaj zgorszenie tego człowieka IT jak jakiś czasami wydaje, że to jest dobry, bo upadła MK wewnętrzna, jakby perwersja nie miał tylko charakteru trumna z badań oczywiście, ponieważ nie było możliwości zdiagnozowania, bo my opieramy tylko ona na jak opinia psychologiczna, która wciąż mogą jakiegoś tam powstały na jego temat, ale to była perwersja ducha to była transgresji jak Thuram, która miała charakter taki na teologiczne po prostu uznał w pewnym momencie w tym swoim takim charyzmatycznym, rozpoznając samego siebie żonie głosem Boga właściwie jedynym słusznym głosem Boga, że od morza czerpiąca innych zastępczo tak jak Chrystus po to, żeby zbawiać, że on może leczyć duchowe zranienia i coraz Wymyśl mniejsze nie tylko za pomocą modlitw latami Sacramento, a za pomocą praktyk takich jak przemoc fizyczna, czyli bycia za pomocą praktyk seksualnych prawda, które nazywano tam modlitwą ciała lud w tej sekcie i trzeba przyznać, ponieważ to wszystko się działo w ramach no takiego zbiorowego trans nie ma, że to bardzo trudno sobie wyobrazić ludzie, którzy tam mieszkali w klasztorze, ale uczestniczyli w modlitwach tygodniami nie spali tygodniami w skali od godziny dziennie często nie jest liczą się za kogoś modlili ciągle żyli w poczuciu winy lęku strachu i w związku z tym, który był głosem Boga i który dzięki, któremu do tej pory mamy z tym problem mają w tym prawda niektórzy przynajmniej był na intensywniejsze życie o charakterze duchowym jego rzeczą dobrze, ale komary, lecz te doktor mówi o tym człowieku, który stworzył sektę i który manipulował ludźmi i który krzywdził ludzi, ale to wszystko dzieje się w pewnym momencie pod skrzydłami pod protekcją już tak powiem ojca Zięby, ale oprócz tego mamy przecież współbraci, którzy to wiązanie tak popełnia duży to wiedzą myślą o sobie nie wiem co sobie myślą by w rzadko kiedy nam chcieli powiedzieć o sobie myśleli wtedy najczęściej mówili, że nie zauważali taka może po prostu bagatelizowali to, dlatego że traktowali Trocha Pawła jako ekscentryka co jest nieprawdą oczywiście w tym sensie przedstawiono fakty, które są w tym raporcie, jeżeli Paweł mnie wiem pani na dziedzińcu klasztornym meble rzekomo ograniczona przez szatana jego zdaniem nie był wielki stos taki prawda płonący przyjechała straż pożarna w środku miasta jest kościół we Wrocławiu przecież Dominikaną trudno było powiem, że za ekscentrycznych cię nie zauważyć tego wszystkiego były głosy prawda, dlaczego kobiety mieszkają w klasztorze młodą buzią w budynkach klasztornych duszpasterstwo kosztowała, ale zbagatelizowano jakiś sposób po prostu przełożeni Pawła AM trochę ze względu właśnie na to, o czym powiedziałam trochę ze względów inne osobiste nie potrafili czy nie chcieli nimi, a może jednak drugie, a odpowiednio na to zareagować, czyli to tak jakby wady struktury spotkały się po prostu z pewnymi ułomnościami osobowymi wzajemnie się, jakby niestety wzmagając wspierających doprowadziło do absolutnego dramat ten raport pokazuje, że w problemy zaczynają się już na poziomie formacji jestem przekonany, że tak czy wydaje się, mimo że unikanie mają opinię posłusznie, że bierzemy niektórych wybitnych dominikanów polskich opinię takiego zakonną intelektualnego AXA 5 Ronald Reagan powiedział nam zarzucą mimo niewielkiego prawda otwór mądrze się ceni i wydawało się, że np. Paweł Emu w latach osiemdziesiątych powinien zyskać bardzo dobrą formację tak w klasztorze dominikanów Cracovią miał on bardzo dobry profesor tam była prof. Barbara skarga prof. Klemens Szaniawski prof. Zofia Podkowa np. są wielkie nazwiska polskiej humanistyki, a mimo pojawiają takie nieustanne wrażenie lekarz niespecjalnie przełożyło się nie tylko w przypadku Pawła po 2 bardzo anty intelektualna w przypadku innych ojcu, którzy np. praktykowali duchowość charyzmatyczną na dobrą formację intelektualną jak oni by nie ominie nie mieli jak oni nie mieli narzędzi nie uzyskali narzędzi do tego, żeby dobrze rozpoznać mieliznę takiej postawy takiej duchowości, a tak znane są dostępne także klasa intelektualna nasienia powierzenie to wszystko jest albo głupie albo operacyjna albo szkodliwe, że tak nie wolno, bo napawał mnie stworzył rewizji jako systemu intelektualnego ani żadna wyrafinowana teologia to był aberrację tora aberracje teologiczną fotony ad-hoc pod wpływem tamtych bardzo na jakiś modlitwa prawda odpływem, jakiej reakcji na spotkania ludzi, ale był spór było to spójna o, tyle że sprzedawał ludziom koszmarny obraz Boga koszmarny obraz piątego co powinni Bogu czyni składach zadośćuczynień jakieś pseudo ekspiacji tak dalej, więc ma formacja była ostatecznie słabo, a czy pan doktor nie ma wrażenia jako jako teolog tym razem, że właśnie, że trochę jako teolog jest pan częścią kościoła, który właśnie ma twarz sekty to to co pokazuje raport to to jest trochę obraz polskiego kościoła, że tak naprawdę hierarchowie gonią za czymś innym niż powinni, a reszta odwraca wzrok, a tymczasem dzieją się w tym kościele rzeczy straszne macie mechanizm pan opisuje tutaj istnieje, ale to jest jednak tak jak pan coś powiedział pas pro toto to jest jednak szczególny przypadek szczególny zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o samego Pawła ten pewne zjawiska może nie w takim natężeniu w takiej prawda nie wiem dys funkcjonalność występują nigdzie indziej w tym sensie to jest na pewno powieść, która ma plan szerszy plan szerszy nie tylko kościoła w Polsce zresztą myślę, że naprawdę powinna podać do myślenia wielu teologów po co się stało we Wrocławiu ten, bo problemy np. kościoła jest kontrolować takie charyzmatyczne samo rozpoznania różnych ludzi, którzy uważają, że mają wyjątkowy kontakt z Bogiem prawda, ale jakąś wyjątkową duchowość prezentują i ta nie jest dobrze opisane doktrynalnie moim zdaniem to jakby wyszło przy tym o ostatecznie biskupi mają brać za to opublikować biskupi nie mają specjalnie narzędzi do tego, żeby brać odpowiedzialność za takie osoby jak Paweł el jest to trzeba tak by przemyśleć na nowo, ale tak istnieje szerszy plan i tam to co pan mówi to znaczy właśnie i ten sukces prawda przymykanie oczu i odwracanie się plecami wtedy, kiedy się coś złego dzieje to wszystko istnieje, ale jednak wychodzimy tego przypadku jednostkowego, żeby opisać co się tam zadziało i jest on tak trudny tak ciężki, jakby do przyswojenia także przez te szczególne, jakby natężenie przemocy różnych dziwnych treści tych operacyjnych treści teologicznych problemów strukturalnych zakonu samego kościoła rząd daje domyślenia, ale jednak panie sytuacja, która pełni opisuje kosztów w pełni opisuje chrześcijaństwo tak nie mogę powiedzieć dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź członek komisji, która po 5 miesiącach pracy opublikowała raport w sprawie dominikanina Pawła UE był państwa moim gościem informację o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wielka loża pandemiczna będziemy odnosić się także do tego raportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA