REKLAMA

Czy w Polsce istnieje fiński zwyczaj "gaciopicia"?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-16 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:54 min.
Udostępnij:

"Łatwa dostępność alkoholu będzie wpływała na poziom jego spożycia" - mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 5 godzin w dniu 6 o godzinie piętnastej słuchamy Radia TOK FM dziś w czwartek 16września dzień dobry mówi Paweł Sulik razem ze mną Martyna Osiecka, która przygotowywała wydaje dzisiejszy program program będzie realizował Adam Szura cała nasza trójka wita państwa serdecznie z nami jest już pierwszy nasz gość dr Maciej Brosz z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego dzień dobry dzień dobry państwu tak panu, a w studiu Radia TOK FM na stole raport w zasadzie nawet 2 Rozwiń » raporty, ale od pierwszego chciałbym zacząć, bo to raport dotyczy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu używaniem narkotyków na terenie Gdańska w przekroju dzielnicowym na podstawie danych z badań socjologicznych oraz istniejących baz danych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz drodzy słuchacze drogie słuchawki to nie wszystko wskaźnika jakości życia w Gdańsku pozwoliła się zacytować ten drugi tytuł, żeby zadać panu to kluczowe pytanie, dlaczego tak wielu źródeł pan czerpał tak różnych danych czy to jest jakaś metoda, żeby dowiedzieć się 141 metody, żeby się dowiedzieć naprawdę sprawa wygląda dla Scotta metodologia pytanie jest bardzo bardzo, że postawiona jak zawsze będzie to chodziło o poszukiwaniach o różnicowanie źródeł o korygowanie błędów, jakie może za sobą ograniczali się do tylko 1 źródła danych i pytanie, które postawiłem sobie, realizując zadanie, bo jestem bardzo czy dobrze skoro istnieją wskaźniki spożycie alkoholu na terenie Gdańska wskaźniki monitorowane regularnie co 4 lata, a to czy niejaki związek między wskaźnikami a, a wielkością sprzedaży alkoholu, a oczywiście but wyjścia do podjęcia badań złożyć takiej rozbudowanej metodologii schedę oczywiście, którzy mają pomysł podatkowy, a że technologie to na myśli możliwość włączenia do realizacji badań socjologicznych systemu informacji geograficznych społecznych Zobacz GIS specjalne oprogramowanie, które pozwala nanosić może raczej pozwala uwzględniać analiza danych społecznych zmian czynnik geograficzny, a zatem rozmieszczenie przestrzeń takie badania pada w Gdańsku realizuje już od wielu wielu lat chodzi o badania jakości życia monitorujemy wskaźniki jakości życia poszczególnych dzielnicach ale kiedy 10 lat temu przez pierwszą edycję badań jakości życia jeszcze o oprogramowanie dziś nie było tak łatwo dostępne socjolog jak współcześnie jak teraz, a teraz każde badanie które, które da się włączyć tylko PiS-owskim pozwala nam uwzględniać tak jak warstwy mapie rozmaitych danych uzasadniać różne pyta, a to pochodzący ze statystyk policyjnych, a to chodzące z badań jakości życia, ale konsumpcja alkoholu czy różnych innych, a wszystko dzięki temu, że można użyć ich wspólny mianownik, jakim jest właśnie rozmieszczenie przestrzeń, ale wolą czytać tylko wie pan konkluzja tych badań, czyli odpowiedź na to pytanie, które zarówno samym początku czy wielkość sprzedaży alkoholu ma związek z tym ile osoby jako osoby używają tego alkoholu, jaka jest konkluzja odpowiedzi pytanie, jeżeli w bardzo, więc taka wszystkim, a nie wszystkie związki będzie taki, że nie zawsze jest tak, że tam gdzie, więc tego, który sprzedaje tam oczywiście, więc głosu pani należy oczekiwać tego, że tam jest ogromna trzeba natychmiast będzie dużo osób chce też pod uwagę np. w niektórych częściach Gdańska zlokalizowane są centra handlowe, więc oczywiście będzie windował pewnych obszarach pewnych sferach te z dystrybucji alkoholu zwiększa wielkości sprzedaży, ale niekoniecznie będzie to przekładało na przekładało na pamięć szkodząc taka nominalnie o mnie nie rozmawiamy o czymś abstrakcyjnym czy inaczej to rozmowa, którą teraz prowadzi ona jest osadzona w bardzo głębokimi gorącą kontekście są samorządy, które ograniczają liczbę miejsc sprzedaży alkoholu są samorządy, które chciałby to zrobić nie są w stanie tego względy zrobić są badania, które mówią, że w Polsce dostępność alkoholu jest największa w Europie geograficzne dostępność sensie na 1 punkt sprzedaży alkoholu przypada najmniej obywateli naszego kraju i SA i w środku tej całej gorącej dyskusji, gdzie różne strony stosują różne argumenty pojawia się pan raport i wszyscy teraz pewnie rozgłośnie radiowe pan powie to niema związku albo pan powie to ma związek, a pan mówi, że ten związek oczywiście to jest proste przełożenie na postęp w ciążę, ale wyobraźmy sobie sytuację uznającą zróżnicowanie kanałów dystrybucji alkoholi do chciały zaakcentować, że właśnie sobie taki kanał dystrybucji, jakim jest np. gastronomia, jakim jest katering i trzeci kanał, jakim jest taka zwyczajna oraz Resovią dystrybucja, a taka handlowa czeka, żeby dostępu kupić alkohol w zaciszu domowym spożyć i tutaj chodzi o bardzo ważnego mam taki jest że, o ile w tym kanale Gastro gastronomiczne możemy spodziewać, że konsumpcja alkoholu w ostatni poziom to jednak obarczona jest pewnymi normami społecznymi rada można spodziewać w restauracjach czy pubach spożycie alkoholu będzie towarzyszyło w zakresie rozmowa z Okęcia obecności innych ludzi szanował mój gorset norm społecznych natomiast w przypadku tej konsumpcji domowej czy to co również sam słucha, a Santa dystrybucja otwarta dystrybucja alkoholu to oczywiście, jeżeli mamy wielki Strumień, ale łatwo osiągnąć to rzecz jasna, a łatwa dostępność alkoholu będzie podawana wielkość spożycia jednak w końcu trzeba uwzględnić wszystkich różnicowania owych o kanał dystrybucji, która będzie chciał uwaga wszystkich skierować na oczywiście konsekwencje łatwej dostępności alkoholu w tym kanale handlowym instytuty gros tej instytucji weź do owej, ale jeżeli za chwileczkę wspomnimy problem możliwości daje możliwość zdrowia, choć przez ten kanał dystrybucji handlu łatwo będzie nazwać KE chce wódz duchowy i rzecz jasna, a tutaj bardzo dostępność alkoholu będzie powodował zwiększone spożycie, ale ja czytam pana raport mając tyle głowy to co kilka lat temu w ramach Narodowego programu trzeźwości kierowcy złości był pod patronatem kościoła też naukowcy proponowali w Polsce szacować ten związek w też myślałem o badaniach chociażby bez agencji rozwiązania problemów alkoholowych mamy bardzo dużo badań, gdzie z, których wynika jednoznacznie i łatwiej kupić alkohol tym więcej osób w danej społeczności będzie tego alkoholu używało, Ergo tych wie tym więcej będzie ryzykownych zachowań i negatywnych skutków społecznych czy zniczy po lekturze pana raportu nie ma takiego wrażenia mam wrażenie, że to jest bardzo skomplikowana wielowątkowa, a wielopłaszczyznowa historia jak i wpływ czynników jest tak duży, że w zasadzie nie da się takie tak postać to powiedziałem podsumować czy zgodzi się pan ze mną czy pan pisać takie podsumowanie na koniec jak zaakcentował złożoność tego zjawiska i tworzących swoje skomplikowane, ale też nie chciałbym dezawuować tez mówiących, że działania na rzecz ograniczenia alkoholu będą wpływały korzystnie na różne aspekty funkcjonowania rzeczywistości społecznej dalej jak czternastego kwestia czasu pisze Lancet opublikował artykuł, który wskazuje jednoznacznie, że podwojenie potrojenie obciążenia akcyzowego sprzedaż alkoholu redukuje odsetek znacząco redukuje odsetek zachorowań na raka powodowanego używaniem alkoholu, więc to działania rozmaite, które związane są z redukcją dystrybucja czy utraty dostępu on 3 chowają się bardzo konkretne korzystna aspekty funkcjonowania codzienności w ramach naszych dyskusji teraz jakoś sobie ze służby zdrowia o dostępie do służby zdrowia to to historia, którą pan powiedział czasopismo Lancet to by izba naprawdę bardzo ważna sprawa chcę wrócić do pana badań czy np. związek z ich dostępnością alkoholu w Gdańsku w dzielnicach, które pan badał jest najprostszym poczuciem chodzi o jakość życia z tym czynnikiem ludzie oceniają dobrze swojego życia czy to jest jakikolwiek związek czy też tak odpowiadam tutaj uwaga statystyczna pokazało, że tego związku związek jest statystycznie istotne przy kolacji wyniósł 02 czy tutaj właściwie tylko kolacja faktycznie istniejące ten związek się nie potwierdza nie ma takiej zależności, a my już uwagę że, popełniając dzielnica Gdańska występuje ogromna mobilność mobilność mieszkańców biednych dzielnicach robić zakupy w mieście mieszka nie chce tego rozwijać natomiast tutaj akurat ta zależność prosty sposób nie pokazała nie ma związku, ale związek z idących na VAT, jeżeli weźmiemy, bo 1 stronie wielkość sprzedaży po drugiej stronie liczba wykroczeń związanych z nadużywaniem alkoholu to mamy bardzo silny związek się bez kolacji istotna pociąg relacji wnosi do 85 z bardzo silny związek Anji kocha ostrzegł daje pan jest zwiększona liczba interwencji z tytułu spożywania alkoholu w miejscach publicznych za chwilę mam rozumieć, iż zwróci wrócimy za chwilę do tej rozmowy myślę Ars ciekawe nie tylko dla samorządowców, którzy przed takimi decyzjami stoją czyli w jaki sposób ograniczać dostępność do alkoholu za chwilę informacje po informacjach powracamy do rozmowy popołudnie Radia TOK FM 23 minuty po godzinie piętnastej naszym gościem dr Maciej Brożek z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego jeszcze dzień dobry dzień rozmawiamy o raporcie, który dotyczy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu używanie narkotyków na terenie Gdańska spieszy część naszej rozmowy pan opowiada o tym w jaki sposób raport powstawał zespół to nie pierwszy to takie na pewno pierwsza praca, ale powinienem wtedy już pana zapytać o to co pewnie interesuje bardzo wielu słuchaczy wielu słuchaczy, a mianowicie na ile wyniki, które pan osiągną w tym badaniu one są one mogą być jakąś wskazówką dla władz samorządowych przez mieszkańców przecież innych miast czy uda się to ekstrapolować czy czy ktoś pana po pyta np. o takie rzeczy jak to jest może w porównywalnych miastach jak nie wiem Gdańsk, chociaż trudno porównać, bo to jest jednak struktura 3 miast jakoś powiązane, ale na ile można ekstrapolować wyniki badań związany z alkoholem tego typu operacje są zawsze gra są zawsze obarczona dużym błędem i napotykają wiele ograniczeń, więc niestety studził Zapały raczej tak to, więc dużą ostrożnością i przede wszystkim pomysł narzędzie realizacji w projektowaniu profil to polityk profilaktykę szczególnych na terenie Gdańska specyfika tego miasta związana jest ono dawno poprzednio dawno obecną sytuację rolnictwo poziom rozwoju z dużą poziomem pojawiania się nowych nowych mieszkańców z migracjami z rozwojem nowych terenów już w okolicach Gdańska osiedli niż w miejscowości te wszystkie czynniki wiele innych mówią, że ma swoją specyfikę różnych dołóżmy jeszcze element jest kwestia wzmożonego ruchu turystycznego w okresie letnim także wszystkie one uderzono mamy pewną bazę informacyjną dotyczącą Gdańska i wszystkich chętnych, ale korzystają władze Gdańska szczególne wydziałem urzędu Miejskiego, które poszczególne instytucje, które są związane z zapobieganiem lub związku z bieganiem szkolą gaz z używania alkoholu badania realnie służą określaniu ram programowych, jakie działania należy podejmować oraz produkcję szkół w realizacji poszczególnych form profilaktyki no tak lekarza elita tak ktoś, kto pana słucha myśli się, czyli to jest także my pana badaniach np. mówiąc kolokwialnie wychodzi, że w danej dzielnicy jest bardzo duże ryzyko nadużywania alkoholu wyskoczę tam powinniśmy ograniczyć dostępność alkoholu noc cenowej się nie da, ale to ograniczenie lekarz geograficzną taką bezpośrednią i co wtedy urzędnicy stwierdzają, że nie wydają koncesje na sprzedaż alkoholu w tej dzielnicy zdarzyło się, chociaż raz tak, iż nie będę spekulował uczniem powątpiewać natomiast, jeżeli chodzi o osoby jest sprzedaż alkoholu to pod tym względem mamy jest ogromną kreatywnością podmiotów sprzedających czy istnieją realne zakazy np. sprzedaży alkoholu w pobliżu szkół jak niszczono wówczas jest w okolicach stawu ustawić taki zestaw bramek jak na lotnisku, które zaległości i sprawdza generuje na odległość 5 x także tego typu przypadki tego typu zabiegi pojawiają się stosowane kreatywność omijaniu tych reguł jest ogrom także wpierw tym interesować, ale rozumiem, że nie jest coś co z uniwersalną zasadą tam, gdzie można zarobić na sprzedaży alkoholu tam zawsze będzie konflikt pomiędzy no nie wiem teraz kimś takim projektem, którym zależy na zdrowiu publicznym, bo to jest chyba będę ta druga strona barykady to płynnie przechodzimy do tego tematu, który pan poruszył mianowicie do sprzedaży alkoholu w internecie, a to, dlatego że w niedawnym trzydziestym forum ekonomiczne w Karpaczu miał miejsce specjalny panel pt. sprzedaż alkoholu przez internet popularne, ale zabroniona no i przedsiębiorcy oczywiście apelowali o zmianę prawa umożliwienie formalnie umożliwienie prawnie, bo faktycznie to już na miejsce sprzedaży alkoholu przez internet tylko, że to jest temat, który jest pełen znaków zapytania, bo czy pan np. badał albo czy sposób badał ile alkoholu Polacy kupują w internecie, jaka to jest skala jak często czy to coś wiemy na ten temat nie nie są znane żadne opracowanie poświęcone temu zagadnieniu, czyli to jest znak tej ilości, czyli to jest także, chociaż formalnie nie wolno tego robić to wiemy, że ten proceder istnieje, a pan jako socjolog, kiedy tak teraz zapytał czy to się wiąże z jakim modelem picia czy czy potencjalnie może być porównywalny z jakimś modelem, który pan spożywania alkoholu, który badał to gdzie gdzie toby było na sprzedaż w internecie to w grze wychowanka tutaj skojarzenie, które poczyni może jeszcze nas dużo tu żartobliwą, ale ukażą się z chińskim są specyficznym chińskim 1 modelem spożywania alkoholu czy picie domowym torze kazali końca tłumaczy się w Polsce Wang zalegać będzie, ale tutaj chciałbym zaakcentować bardzo bardzo poważnego zarzutu to już natychmiast z naszych chodzi mianowicie o to, że jak dostępność alkoholu i jakby ani samego nabycia zakupu związany jest prezydent o opuszczenie miejsca z bardzo dzisiejszy, a z dopuszczeniem do domowego Zacisza trzeba wyjść kupić alkohol czy zrażać się niejako z pewnymi swoimi zamiarami intencjami, a Kuna kończy budowę całkowicie znosi ten element pewnej społecznej presji, że być może kupno pewnej ilości alkoholu byłoby źle chciałem nowi społecznie akceptowane, więc element wewnętrzną stołecznych ulegnie całkowitemu rozmyciu należała, ale taka, że musi przerwać, bo to jest trochę dyskusji o takich kulturowych norma, bo pan mówi Bogacz piciu, ale pan mówi o tym w kontekście Finlandii, gdzie ja rozumiem zgadza się pan, że pewnie może być problematyczne pójść do sklepu kupić na pół litra wódki może to być przez sąsiadów zobaczą itd. grali, ale czy w Polskim kontekście kulturowym pan uważa, że występuje też taki taki taki społeczny odbiór tego że, gdybyśmy woleli w internecie, których wolelibyśmy w internecie anonimowo kupować niż w sklepie na oczach wszystkich tu dochodzi problem najważniejszego momentu naszej rozmowy nie stawiać pytania pytanie może pozwolić Polsce poprzez kierowanie dyskusją naszą, a co musiałoby się wydarzyć, żeby kupić duże ilości alkoholu czy spożywanie dużych ilości alkoholu zaczęła napotykać pewnego rodzaju rodzaj takiego społecznego wstydu odczuwanego siedzi np. m.in. odczuwały duży problem z finalistą z wielką niechlubną historią spożywania alkoholu powstańca monografię dotyczącą właśnie z tego, dlaczego te badania alkohol alkohol Love są tak rozwinięte Fina przeć do Szwecji do wszystkiego da również aby, a może trauma, ale Kastylii la storia, a zaraz ze Skarżyska, którą oblicza świeckich stracono tamtych krajach właśnie ten problem i teraz wraca do Polski chcą się wydarzyć, żeby UE w Polsce ten rodzaj normy ten rodzaj uczucia negatywnego zaczął się pojawiać i na to pytania to pytanie odpowiedź nie znajduję niedawne wypadek, który wydał już pół Polski w szerokim echem odbił się w mediach cyfrowych i tych tradycyjnych jak co się dzieje, że Polacy siadają za kierownice samochodu oczywiście w stanie upojenia alkoholowego teraz nagle, kiedy pojawi się taki wypadek to pojawia się wielkie larum wszyscy mówiąca po to, wyższe stawki mandatów karać, ale tak jest, dlaczego nie znikają reklamy oraz alkoholu a dlaczego pojawia się znika taki Strumień zachęt do sięgania po alkohol no mówimy o społecznym przyzwoleniu społecznej akceptacji o normie spożywanie alkoholu i wylewa się też jako stan administracji chciałbym nawiązać do takiego elementu krajobrazu wszystkiego proszę sobie jakąś tam rodzinę czy związek partnerski z dziedziny, a idą do restauracji to zamach alkohol dorosłych oczywiście KN przyjść trochę tak rzecznik wspomniał, że są państwo dzieci nie mają takiej sytuacji alkoholu wyobraża sobie taką sytuację w warunkach Polski np. dziś nad morzem, ale to nie jestem trochę zaskoczony pewnie większość słuchaczy składzie w Szwecji w restauracji jak rodzice poproszą alkohol, ale są dziećmi to w restauracji nie będzie podań alkohol, bo są dziećmi tak właśnie fach des zaskakujące bardzo myślę dla tych wszystkich, którzy są przekonani, że w Polsce nie ma takiej wyraźnej polityki związanej z prezentacją obecności alkoholu tymczasem z tego co pan mówi jak rozumiem jest, ale wróćmy jeszcze do kwestii internetu czy gdyby rozszerzeniem nie mamy twardych badań na to, ale czy czy to jest także, kiedy pan słyszy o tym, że producenci chcieli mną sformalizowania tego też sprzedaży w internecie to wg pana pana wiedzy wynika, że jak i to wpłynęło na poziom konsumpcji alkoholu w Polsce, gdyby się okazało, że oto formalnie zgodne z prawem możemy w internecie kupić dowolną ilość alkoholu jak co ludzie przestaliby w sklepach kupować zaczęli internet, a może wzrosłaby jeszcze konsumpcji alkoholu jak pan sądzi byłaby to czysta spekulacja wolą się od niego wstrzymać chciałbym zobaczyć ten moment, żeby to ewentualne wstąpiło i dokonać pomiaru, ale możemy zrobić inaczej można dokonać takiego zabiegu badawczego projekcyjne goli jak i jednej z kolejnych edycji badań dotyczących konsumpcji alkoholu projekcie nie zapytać, gdy była taka możliwość zakupu sprzedaży alkoholu przez internet czy pani czy pan byłaby zainteresowana w cenie są w sporcie można zmierzyć oczywiście byłoby obarczone błędem, ale się dowiedzieć, jaka byłaby też jest jak jest odsetek chętnych, a do podstawą ewentualnej spekulacji o większej wartości tak czy jeśli pan patrzy na działania polskiego rządu przez ostatnie lata ma pan wrażenie, że zdarzyło się coś co by ograniczyć szkodliwe używanie alkoholu, gdzie pan jakieś gesty zdania akcję nie wiem czy cokolwiek przed przez ostatnie lata cokolwiek by np. mogło być nawet w badaniach, że to był moment, kiedy Polski rząd zrobił, a polskie społeczeństwo jeśli chodzi o ryzykowne używanie alkoholu zrobiło UB chętnie dam się zaskoczyć pan, że cudownie pan odpowiedział bardzo panu dziękuję za całą rozmowę dr Maciej Drożdż Instytut socjologii Uniwersytetu gdańskiego do usłyszenia rozruszania dziękuję bardzo, 1535 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich będzie z nami Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich przeniesiemy się na Bałkany Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA