REKLAMA

"Przeciwdziałanie szarym strefom". Gen. Marek Dukaczewski o manewrach Zapad-2021

OFF Czarek
Data emisji:
2021-09-17 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie wczoraj zakończyły się manewry zapad 21, czyli zachód 21 największe od 40 lat państwa moim gościem jest pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych dzień dobry panie generale dzień dobry panu dzień dobry państwu te ćwiczenia manewry podobno miały wystraszyć przestraszyć różnych graczy na tym rynku czy to się dokonało czy faktycznie Rozwiń » ktoś wystraszył właściwie, czego dowiedzieliśmy się po zakończeniu zapad 21 te wszystkie ćwiczenia, które są prowadzone w tym również ćwiczenia zapad, które są realizowane za 4 lata są oparte o scenariusz wynikający z aktualnej oceny zagrożeń w tym przypadku dla Rosji i dla Białorusi obydwa kraje uważają, że głównym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa są kraje NATO doktryna NATO również działania, jakie kraje natowskie mogą podejmować w tym przybliżanie infrastruktury NATO do granic Białorusi i Rosji, więc umieć rozmieszczenie wojsk amerykańskich czy i komponentów krajów NATO na terenie naszego kraju jest odbierane przez Białoruś Rosję jako istotnych zagrożeń w przypadku tego ćwiczenia koncentrowano się głównie na przeciwdziałaniu aktywności nielegalnych grup zbrojnych wspieranych z zewnątrz jak również na przeciwdziałaniu aktom terroryzmu wspieranym przez separatystów wewnętrznych terroryzmu Międzynarodowego i skuteczne eliminowanie tego typu zagrożeń dokładna analiza scenariusza tych ćwiczeń pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących kierunków zagrożeń, jakie zostały przyjęte przez Białoruś Rosję na te ćwiczenia jak również, jakiego typu działania są podejmowane w celu zwalczania tych zagrożeń tu warto powiedzieć o tym, że ćwiczenia, które były prowadzone 4 lata te głowy w roku 2017 zapad 2020 były ukierunkowane na głównie na wojnę radio elektroniczną ze względu na to, że Amerykanie w tym również kraje natowskie realizowały skutecznie efektywnie tzw. system anty dostępu, a tu AB system anty postępowym polega na tym, że kraj realizujący takie działania uniemożliwia Wej się na określony obszar jednostek lądowych morskich lotniczych, a więc poprzez założenie swego rodzaju klosza elektronicznego uniemożliwia wsparcie jakiegoś terytorium wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną oczywiście inne, że jedna z byłych republik związku Radzieckiego kraju obecnie będący członkiem NATO Estonia jest objęta takim kloszem elektronicznym przez wojska federacji rosyjskiej współdziałające z wojskami białoruskimi i NATO staje przed problemem udzielenia pomocy w ramach art. 5 tylko przerzut wojsk na teren z tą drogą morską lotniczą lądową zaczyna być skomplikowany ze względu na to, że systemy komunikacji systemu rozpoznania radioelektronicznego jak również wszystkie środki łączności przestają działać i te elementy były ćwiczone w czasie ćwiczenia zapad 2020 również w tym roku 2021 to ćwiczenie, które realizowane praktycznie cały rok, a w warstwie informacyjnej od 2 lat uwzględniało również bardzo aktywne działania w zakresie walki radioelektronicznej z wykorzystaniem platform lądowych lotniczych również morskich, a więc w jaki sposób można uniemożliwić rozwinięcie rozwinięcie powodzenia wojsk lądowych czy sił powietrznych morskich na danych obszarach akwenach morskich przy zarzucaniu możliwości ich działań i te elementy były bardzo aktywnie realizowany realizowano również w ramach tego ćwiczenia przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem wojsk powietrznodesantowych i tu wykorzystano elitarną jednostkę siedemdziesiątą szóstą warmińską dywizję powietrznodesantową znaną z tego, że w siedemdziesiątym dziewiątym roku to żołnierze tej jednostki dokonali zajęcia w Kabulu wcześniej lotniska Bagram w Afganistanie 300 żołnierzy tej jednostki prezentowało się na poligony na terenie Rosji jak również w pobliżu granic naszego kraju, współdziałając z żołnierzami jednostek wojsk desantowych Białorusi te działania jak mi sygnały wskazują były prowadzone od swego rodzaju przykrycia, ponieważ żołnierze nie mieli ani dystynkcji ani stopni wojskowych no tutaj użycie pojęcia zielone ludziki byłoby całkowicie adekwatne, ale wzięlibyśmy pod uwagę to, że ćwiczenia zorientowane są na zwalczanie grup zbrojnych grup nielegalnych to tego typu działania paramilitarne byłoby w pełni uzasadnione o takim scenariuszu ćwiczeń mówił wiceminister obrony Białorusi Wiktor Szmulewicz, wskazując na to, że scenariusz przewiduje przeciwdziałania takim grubą i teraz w tym, gdybyśmy chcieli oszukać powodów do takiej oceny zagrożeń i takiego skonstruowania scenariusza ćwiczenia zapad 21 to zarówno w przypadku ćwiczeń prowadzonych 4 lata temu, gdzie przygotowany przez NATO system anty dostępności został skutecznie przez Rosjan wdrożony w różnego rodzaju przedsięwzięcia wojskowych, ale również to co znajdujemy w scenariuszu obecnych ćwiczeń jest swego rodzaju konsekwencją pewnej strategii doktryn, które są tworzone w krajach NATO głównie w stanach Zjednoczonych Otóż w tym roku 3marca tego roku pan prezydent Dziuba 1, przygotowując tymczasowe wytyczne do strategii bezpieczeństwa Narodowego Stanów zjednoczonych po raz pierwszy w dokumencie urzędowym użył sformułowania szara strefa to pojęcie nie do końca jest doprecyzowane jeszcze od 2 lat prowadzone są zarówno przez Pentagon, jaki tak znane ośrodki jak Rand Corporation prace nad zdefiniowaniem tego obszaru to jest obszar, który może być obszarem wirtualnym może dotyczyć przestrzeni w cyberprzestrzeni, ale może dotyczyć również określonych terenów na w jakim rejonie świata jest obszarem, w którym ścierają się interesy krajów będących w jakiej formie konfliktu i zgodnie z tą definicją, która jest przyjęta przez Rand Corporation za szarą strefę przyjmuje się przestrzeń konkurencyjnych interakcji pomiędzy podmiotami państwowymi państwowymi oraz interakcji wewnątrz to oznacza, że tak jak przed rokiem 90, kiedy byliśmy świadkami okresu zimnej wojny interesy strategiczne głównych mocarstw, do których w okresie zimnej wojny należał związek radziecki stany Zjednoczone ścierały się w różnych obszarach świata czy to na bliskim Wschodzie czy Ameryce Południowej Kuba jest najlepszym tego przykładem pamiętamy sześćdziesiąty pierwszy rok nie wspomnę o wcześniejsze wydarzenia chociażby zmiana na stanowisku premiera i doprowadzenie do upadku rządu Mossad DK w Iranie w latach pięćdziesiątych, gdzie interesy Stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii związane z eksploatacją dostępem do złóż ropy naftowej spowodowały, że usunięto niewygodne dla tych krajów rząd, a więc tego typu działania prowadzone były w okresie zimnej wojny, ponieważ mocarstwa, które w tej chwili rozdają karty nadal będzie federacja rosyjska oczywiście stany Zjednoczone do tej grupy dołączają dosyć szybko Chiny nie są zainteresowane konfliktem, który może doprowadzić do wojny nuklearnej, ponieważ nikt z tego nie wyjdzie zwycięzcą natomiast interesy mocarstw zapewne Mossad dołączą Indie Pakistan kraje, które dysponują głowicami jądrowymi ponad 100 głowic każdy z tych krajów, a obydwa są w konflikcie będą te cele tych głównych podmiotów go polityk realizowane w tzw. szarych stref to tutaj panie generale teczkę zawieszamy do tego, że zbliża się informacji do tego wątku, że pan pozwoli powrócimy po informacjach Radia TOK FM pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych jest państwa moim gościem rozmawiamy o zakończonych przez Rosję Białoruś oraz kilka innych państw ćwiczeniach zapad 2021 informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy po wcale pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych jest państwa moim gościem rozmawiamy o ćwiczeniach zakończonych ćwiczeniach zapad 2021 przed informacjami wspomniał pan o szarej strefie, w której definicji tak jeszcze, które się tworzy jak rozumiem dlaczego, dlaczego to pojęcie szarych stref zaczyna być istotne mówiłem wcześniej ćwiczeniu, które prowadzone było 4 lata temu za 2017 i w czasie tego ćwiczenia w scenariuszu uwzględniono elementy anten ustępował ości, ponieważ stany Zjednoczone, ale również inne kraje NATO ten wariant działania przewidywały w trakcie Operacyjnego rozwinięcia wojsk obecnie od kilku lat wypracowuje się definicja szarej strefy i po raz pierwszy w dokumencie urzędowym, więc w tych tymczasowych założenia do strategii bezpieczeństwa Stanów zjednoczonych pojęcie szarej strefy zostało użyte przez pana prezentacją by ten nie jest to pojęcie całkowicie zdefiniowane, ale on wskazuje na to, że interesy mocarstw będą realizowane w różnych obszarach, które niekoniecznie są bezpośrednio konfrontacyjne, ale w koncepcji amerykański zakłada się, że ze stabilizowania federacji rosyjskiej może być uzyskane poprzez włączenie tego kraju różnego rodzaju działania, które odbywają się w różnych szara strefa, gdzie Rosja będzie się musiała zaangażować no Rosja postrzega stany Zjednoczone jako głównego przeciwnika również na to jest traktowane jako główny przeciwnik i ponieważ tego typu myślenie pojawiło się w stanach Zjednoczonych to w scenariuszu ćwiczeń zapad 2020 znajdujemy praktyczne elementy przeciwdziałania temu co może być realizowane szara strefa na ujawnionej mapie ćwiczenia widać, że scenariusz zakłada, że 2 kraje Republika Polesie oraz federacja Centralna, działając w ramach porozumienia, więc tutaj, jakby nie ma wątpliwości, że mówimy o Białorusi i federacji rosyjskiej przeciwdziałają przeciwdziałają tego typu aktywności szarych strefach, a więc w pobliżu granic obu krajów, tym bardziej że ćwiczenie zapad 2021 zakłada, że w wyniku długotrwałego oddziaływania krajów NATO jest chęć odłączenia części Białorusi federacji rosyjskiej od tych kraju stąd też wypowiedzi Wiktora Różewicza wiceministra obrony narodowej znalazło się stwierdzenie, że w ramach tego ćwiczenia będzie przeciwdziałanie nielegalnym grupom zbrojnym wspieranym z zewnątrz również grupą popieranym przez separatystów wewnętrznych, ale co ciekawe, że ta Republika Polesie obejmuje całą Białoruś, ale część terytorium Polski i Litwy i co, jakie są konspekty i oznaczy, że aż to oznacza, że jakby scenariusz tego ćwiczenia zostaje określona szara strefa, w której prowadzone są działania hybrydowe i teraz jest to pojęcie działań hybrydowych jest dosyć często używane to może naszym słuchaczom przypomnijmy jak rozumiemy te działania są działania polityczne dyplomatyczne ekonomiczne kontakty na bardzo różnych poziomach w tym również przedsięwzięcia militarne, jeżeli taka potrzeba zajdzie, a więc tu również musi wziąć pod uwagę to, że bardzo wiele z tych działań hybrydowych odbywa się w cyberprzestrzeni one mają wymiar informacyjny, ale również dezinformacyjne i takie długotrwałe oddziaływania na określone rejony i ludzi tam zamieszkujących mają przynieść efekt pożądany przez tych, którzy takie działania prowadzą praktycznie to ćwiczenie zapad 2021 zaczął być realizowane w ubiegłym roku, kiedy pojawiło się już informację w mediach białoruskich, ale również rosyjskich o tym, że narasta zagrożenie ze strony krajów natowskich, ale na staże no to jest ocena rosyjska nie narasta zarówno NATO jest jest paktem obronnym nie zamierza prowadzić żadnych działań ofensywnych, chyba że w ramach działań obronnych przeprowadzi operację ofensywną, ale to są założenia strategii zarówno i federacji rosyjskiej Białorusi innym kraju w tym również NATO, czyli generalnie to pakt obronny, ale jeżeli zajdzie potrzeba to działania ofensywne będą jak jeszcze prowadzą panie generale w ich skoro skoro NATO jest paktem obronnym i nie planuje działań zaczepnych, a Rosja czyni atak ze strony NATO scenariuszem ćwiczenie zapad 21 no to co to oznacza, że NATO nie jest paktem obronnym rzeczywistości, że Rosja też odczytała i bezsensowne ćwiczenia prowadzi, bo przecież taki scenariusz nigdy nie zrealizuje czystości nie wiemy nie to bardzo prosty mechanizm oddziaływania na społeczeństwo zwykły Rosjanin zwykłe Białorusin nie wiedzą jak rzeczywistość wygląda to oni wiedzą to co przekażą im media w jednym z2 kraju media są absolutnie kontrolowane przez władze nie szukać daleko idących porównań, ale to oznacza, że władza będzie tworzyć taki klimat w społeczeństwie, że kolejne zwiększanie budżetów i wydatków obronnych będzie przez społeczeństwo zrozumiały, ponieważ przez cały czas zarówno Białorusi jak Rosjanie są budowane jest w nich przekonanie o rosnącym zagrożeniu ze strony NATO wszelkie informacje o ćwiczeniach natowskich o rozwijaniu wojsk NATO różnego rodzaju operacje, które NATO prowadzi jest traktowane jako działania, które mają stworzyć zagrożenie dla federacji rosyjskiej również dla Białorusi fakt, że Polska Litwa Łotwa Estonia również kraj na południu Polski są członkiem NATO czy to NATO przybliżyło się do granic federacji rosyjskiej Białorusi jest wykorzystywane propagandowo do przekonywania społeczeństw obu tych krajów, ale również część byłych republik radzieckich, że to zagrożenie ze strony NATO jest realny to powoduje, że w tych społeczeństwach jest ogromne zrozumienie dla budowania takich promili czarnych postaw dla zwiększania wydatków obronnych dla rozwijania nowych programów zbrojeniowych warto tutaj z tej okazji powiedzieć, że podczas tego ćwiczenia po raz pierwszy w tak dużym zakresie zastosowano robotyzacji pola walki zostały wykorzystane pojazdy uran 9, które mają na Platformie bojowych wozów piechoty montowane są praktycznie autonomiczne systemy, czyli takie drony lądowe, które realizują zadania są doskonale uzbrojone pierwsze próby wykorzystania tego typu jednostek miało miejsce w Syrii jednak dawno nie do końca został ten sprzęt pozytywnie zweryfikowany udoskonalono go i podczas tych ćwiczeń takie drony lądowe są wykorzystywane również tworzyć całe systemy, które mają przeciwdziałać dronom, które mogą być wykonywane przez kraje natowskie, a więc drony morskie drony lądowe czy drony powietrzne, ale to są ogromne pieniądze, które na badania na produkcję szczególnie Rosja musi wydawać jak wytłumaczyć społeczeństwu rosyjskiemu, że jest to konieczne poprzez odpowiednią propagandę i tworzenie klimatu zagrożenia, bo to powoduje, że te władza, która bardzo konsekwentnie reaguje na wszelkich zagrożeń jest władzą, która będzie uzyskiwać w czasie wyborów poparcie społeczeństwa rosyjskiego, jeżeli spojrzymy na to co wydarzyło się w Gruzji w 2008 roku czy później na Ukrainie w 2014 roku to wszystkie te działania, które Rosja podejmowała wynikały z przy likwidowanych zagrożeń, jakie kraje NATO mogą spowodować dla federacji rosyjskiej akceptacja społeczeństwa rosyjskiego dla zajęcia Krymu i również wejścia do wschodniej Ukrainy była bardzo wysoka po to, żeby to zrobić trzeba było społeczeństwo przygotować w tym czasie, kiedy Rosjanie w 2014 roku wchodzi na Krym i przed przyjmowali panowanie nad morzem czarnym Amerykanie rozwijali program prąd Global strajk precyzyjnego lobbingu uderzenia, które uznawał, że każdy pocisk niosące głowicę konwencjonalną jądrową, bo tu zakłada się użycie broni konwencjonalnej poruszający się szybkością 56 macha ma osiągnąć każdy cel na ziemi w ciągu 1 godziny wyobraźmy sobie coby było, gdyby Ukraina przystąpiła do NATO i do Unii Europejskiej lub do Unii Europejskiej na morzu czarnym pojawił się okręty natowskiej odległość z morza czarnego do ważnych celów na terenie Rosji to jest 8 min za systemy przeciwlotnicze nie były w stanie zadziałać tego typu informacje są przekazywane społeczeństwu, które rozumie, że musi ponosić koszty ogromne koszty na nowe technologie na nowy system obronny, bo to jest w interesie federacji rosyjskiej czy Białoruś wrócimy panie generale do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiątej 40 już kilka minut państwa moim gościem jest pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych rozmawia o ćwiczeniach zapad 2021, które zakończyły się wczoraj i także wczoraj podwyżki cen gazu przypadek o tym też Albania nie będzie rozpacz informację o dziesiąty 40 o czary państwa moim gościem jest pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych rozmawiamy o zakończonych ćwiczeniach zapad 2021 myślę panie generale warto też spojrzeć trochę bardziej z góry, bo też różnego rodzaju polityczne wydarzenia miały miejsce podejrzewam, że Aleksander Łukaszenka oczekiwał, że Władimir Putin pojawi się w okolicach Baranowicz, ale się nie pojawił zdaje się, że wysłał chyba zastępca ministra obrony, czyli generała porucznika jest Kurowa, który na razie chyba nie może wyżej być mieć wyższego stopnia wojskowego, bo panią nie ukończył Akademię wojskowej wymaganej do dalszej promocji w każdą, że Łukaszenka oczekiwał że, że pewnie tutaj się pojawi podniesie pojawił, ale zupełnie, gdzie indziej zupełnie innymi ludźmi, a w międzyczasie stany Zjednoczone ogłosiły zacieśnienie współpracy wojskowej pomiędzy Zjednoczonym królestwem i Australią także Australia stany Zjednoczone i Zjednoczone królestwo jak rozumiem taki nowy Sojusz w ramach Sojuszu NATO no tutaj warto warto też przypomnieć, że cała koncepcja Sygnity, która w okresie drugiej wojny światowej spowodowała, że kraje alianckie były w stanie kontrolować komunikację nawet szykowaną Niemiec Japonii z kraju, które były w koalicji koalicji faszystowskiej zawiązano taką koalicję po drugiej wojnie światowej była Australia Nowa Zelandia wielka Brytania stany Zjednoczone Kanada czy Fall Weiss tak wi-fi dokładnie i ta koalicja no przez długie lata pracowała tak tajnie, że premier Australii nie wiedział o tym, że takie działania są prowadzone bomba wybuchła, bo ucieczce Snowdena potem zaczęły wyciekać informacje, że ta koalicja 5 oczu monitoruje wszystko to co się dzieje w eterze i teraz, kiedy mówiliśmy wcześniej o tym, że te ćwiczenia 20172021 zapad pokazały jak ogromne znaczenie na współczesnym polu walki będzie mieć wojny radioelektronicznej czy walka radio elektroniczna, więc możliwości zakłócania przeciwdziałania wyłączania całych obszarów w jakiejkolwiek możliwości komunikowania się już nie mówię tutaj zupełnie nowym obszarze, który otworzył, więc w cyberprzestrzeni i towarzyszącym temu działaniom informacyjnym i dezinformacyjne to taki sygnał o by odnowieniu współpracy w zakresie kontroli rady elektronicznej pomiędzy tymi krajami jak wielka Brytania stany Zjednoczone Australia jest sygnałem bardzo ważnym, ponieważ uzmysławia nam, że nadal wszystko to co się dzieje Vettel, że będziemy ogromne znaczenie, a jeżeli spojrzymy na mapę globu naszego akurat też 3 kraje na swoich terytoriach na terytoriach zależnych są w stanie postanowić stacje, które będą pozwalały na odbiór przechwytywanie tego wszystkiego co będzie działo się zarówno w łączności radiowej łączności telefonii komórkowej łączności satelitarnej łączności kosmicznej to wszystko będzie mogło być przechwytywane i kontrolowane, ponieważ w dużej części na w tych ćwiczeniach zapad 21 wykorzystywane były dosyć specyficzne pododdziały oddziały z jednostki walki radioelektronicznej to być może to są pierwsze wnioski, jakie od ziszczenia się już na sumę na pewno dokładna analiza scenariusza tych ćwiczeń jak również aktywności Vettel że, która dotyczyła zarówno akwenów morskich w przestrzeni kosmicznej powietrznej, ale także rządowej pozwoli na wyciągnięcie wielu wniosków co do zdolności technologicznych federacji rosyjskiej i Białorusi w zakresie walki radioelektronicznej chcę podkreślić, że od czasu jeszcze związku Radzieckiego widać było jak bardzo dynamicznie rozwijane są systemy walki radioelektronicznej, które pozwalają na głęboką penetrację przestrzeni radio elektronicznej na monitorowanie tego co dzieje się w tej przestrzeni w czasie ćwiczeń w 2017 wykorzystano system Moskwa 1, który pozwala na kilkutysięczną penetrację obszaru przestrzeni na terenie Europy nocą, jakby pozwala nam na wyciągnięcie wniosku, że to nie tylko penetracja i tylko pasywne systemy, ale również aktywne mogą być wykorzystywane i wpływać na to co się będzie działo czy samoloty, które wystartowały będą mogły wylądować nie mówiąc samolotach tylko wojskowych, ale również cywilny w jaki sposób można sparaliżować ruch powietrzny w jaki sposób można sparaliżować systemy komunikacyjne wszystko o to, żeby uzyskać przewagę strategiczną czy operacji panie generale, a jeżeli chodzi o rozwoju myśli i czy doktryny militarnej to czy czegoś się dowiedzieliśmy czy Rosjanie odrobili jakieś lekcje inaczej spojrzeli czyta doktryna ewoluuje w jakimś nowym kierunku jestem przekonany, że tak, bo te ćwiczenia zapad 2021 pokazują, że Rosjanie wyciągają wnioski nie tylko z tego co obserwują w obszarze aktywności wojsk NATO również w dokumentach doktrynalnych czy Stanów zjednoczonych w pracach, jakie są prowadzone przez wiodące think tanki amerykański również prace są prowadzone w Pentagonie, bo akurat anty dostępowe została wypłacona z tego nie Rosjanie praktycznie zastosowali również ta koncepcja szarych stref jest bardzo dokładnie analizowana przez ośrodki tutaj w cudzysłowie powiedziałbym analityczne federacji rosyjskiej głównie chodzi o służby wywiadowcze, które to takie informacje zbierają po to, żeby wypracować pogląd i w jakim kierunku będą zmierzały potencjalne konflikty w przyszłość co szarej strefy oznaczają co się w nich będzie działo na pewno element oddziaływania informacyjnego będzie miał coraz większe znaczenie co również my odczuwamy na terenie naszego kraju Amerykanie przy okazji wyborów prezydenckich to też zarejestrowali również takie próby były we Francji w Niemczech, a więc poprzez cyber przestrzeń oddziaływania kształtowania poglądów poprzez profilowanie grup społecznych docieranie do nich z określonym przekazem pokazywanie w jaki sposób można wpłynąć na kształt wyborów, a więc również na tworzenie rządów, które będą miały określone orientacje polityczne to są wszystko to elementy, które są rozgrywane poza tym komponentem militarnym ćwiczenie zapad 2021 pokazuje, że problemy robotyzacji pola walki będą bardzo istotne w nadchodzących latach i coraz więcej rozwiązań, które będą tylko, że pozwala na wykorzystywanie również osiągnięć sztucznej inteligencji będą wdrażane to ogromne koszty i nie każdy z krajów będzie w stanie to takie koszty ponieść na pewno wiodące kraje świata stany Zjednoczone Chiny nie wiem w jakim zakresie Rosja byłaby w stanie udźwignąć ciężar utrzymania gospodarki wspomniał pan przed przerwą o wzroście cen gazu no wniosek prosty surowce naturalne, które w, którym Rosja dysponuje stanowią ogromny potencjał do finansowania również program zbrojeniowy federacji rosyjskiej stąd te wszystkie elementy są ze sobą powiązane wielu komentatorów mówi o zbliżeniu Białorusi i Rosji i do o potencjalnym właśnie w jakimś, jakiej formie połączenia się dołączenia Białorusi do do Rosji zostały jak pan generał skomentował takie głosy czy też pan widzi jakąś formę tworzenia się z 2 niezależnych wciąż jednak organizmów 1 taka tendencja utrzymuje się zresztą ten związek Białorusi Rosji miesiąc tego skrótu powtarzać, bo może być odebrany, ale jest tendencja cały czas Białoruś Roma siły zbrojne na poziomie 65 000 nie stanowiłaby jako taka zagrożenia dla kraju graniczących, więc takich krajów jak jak Polska czy nawet kraje bałtyckie i świadomość Łukaszenki tego faktu jest bardzo duża bez wsparcia Rosji Białoruś byłaby krajem, który może być zainteresowanie aktywne zarówno Unii Europejskiej jak na to, chyba że władze Białorusi nie będą akceptowane przez organizacje międzynarodowe tak jak NATO i Unii Europejskiej kapitał w tej chwili dzieje w związku z tym Łukaszenka nie ma innego wyboru jedynym gwarantem jego bezpieczeństwa federacja rosyjska stąd duża w tym zakresie ćwiczeń duża aktywność ze współpracy gospodarczej, ale fakt nieobecności pana prezydenta Władimira Putina na zakończeniu tych ogromnych ćwiczeń może świadczyć o tym, że Łukaszenka musi znać swoje miejsce w sierpniu, że to on jest petentem nie on będzie dyktował warunki i jego bezpieczeństwo bezpieczeństwo jego władzy z dużej części uzależnione jest od wsparcia federacji rosyjskiej to nie tylko te elementy militarne również gospodarcze Białorusi w ogromnej części uzależniona od surowców rosyjskich, ale również do tych ludzi rosyjski sprzęt, którego używają Białorusi jest sprzętem jeszcze produkcji radzieckiej, ale również rosyjskiej systemy przeciwlotnicze, które są na Białorusi wykonywane są systemami produkcji rosyjskiej i świadomość Łukaszenki tego faktu jest ogromny są też na pewno będzie toczyć uległy nawet trudnych rozmowach z Kremlem, ponieważ interes bezpieczeństwa nawet nie Białorusi, ale jego jego władzy ma dla niego kluczowe znaczenie z punktu widzenia Polski Czech czy czegoś dowiedzieliśmy się co możemy wykorzystać naszej strategii albo braku strategii obronnej panie redaktorze powiem panu, że świetne pytanie ja nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nie wiem, jaka była aktywność naszych służb wywiadowczych kontrwywiadowczych rozpoznania wojskowego takie ćwiczenie jest kopalnią informacji dla krajów sąsiadujących moglibyśmy uzyskać ogromnie wiele informacji pochodzących z tego co dzieje się w eterze nie mówię tego na podstawie książek, które czytałem, ale praktyki wiem ile informacji można uzyskać, słuchając tego co jest też, słuchając telefonów komórkowych, które używają żołnierze w 2017 roku w październiku, kiedy szpica NATO została na terenie Polski rozwinięta uzyskaliśmy informację o tym, że rosyjscy hakerzy włamali się do telefonu żołnierzy amerykańskich ćwiczących na terenie Polski czy coś robi również do ochrony naprawdę ogrom informacji, które można uzyskać, monitorując ruch w eterze jest trudne nawet do do przecenienia i takie ćwiczenia to w jaki sposób wojska są wyprowadzane w rejony mobilizacyjne w jaki sposób są przeładowywane w jaki sposób żołnierze jednostek pozarządowych są rzucane w jaki sposób działają środki zamieszania radio elektronicznego w jaki sposób wyciszane są radary w jaki sposób oddziałuje się na nasz system rozpoznania to jest kopalnia informacji, którą mam nadzieję nasze siły zbrojne nasze służby specjalne efektywnie wykorzystały, bo jesteśmy krajem przy granicach, którego to ćwiczenie jest prowadzone oczywiście samoloty krajów natowskich również okręty wychodzą na różne akweny, żeby monitorować tematycznych, bo zawsze zakłada się, że wojska wyprowadzone z miejsc stałej dyslokacji mogą być z powodzeniem rozwinięte na kierunkach dużego zainteresowania Operacyjnego taktycznego czy strategicznego i to za założenie, że zawsze przyjmuje, czyli co przez lubelski to akurat chyba nie, dlatego że ćwiczenia zapad 20027 pokazały, że on pisał interesując ze względu na teren podmokły trudne do pokonania, a poza tym nikt nie jest zainteresowany, żeby wchodzić na terytorium potencjalnego przeciwnika skoro można teren czy kraj traktowany jako przeciwnika sparaliżować winny sposób zdestabilizować skłócić spowodować, że zaczną się spory wewnętrzne, które będą absolutnie sterowane i kontrolowane przez stronę przeciwną Kaliningrad jest nasycony bronią projekt może osiągnąć każdy cel na terenie kraju i są to pociski Iskander k, które dysponują głowicami również niekonwencjonalnymi, więc jądrowymi zasięg 500 km całe terytorium Polski jest okryte te ćwiczenia pokazały, że Rosjanie są w stanie bardzo szybko przekazywać środki radioelektroniczne im rejonu spoza obwodu kaliningradzkiego to stanowi żadnego problemu drogą powietrzną czy czy nawet w pobliże w pobliże naszych granic takie środki przelotowe wtedy to nie stanowi żadnego problemu pani, ale bardzo panu dziękuję za dzisiejsze rozmowy pan gen. Marek Dukaczewski były szef wojskowych służb informacyjnych był państwa i moim gościem informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA