REKLAMA

Premierzy Polski i Litwy dziś będą rozmawiać o sytuacji na granicy z Białorusią

Połączenie
Data emisji:
2021-09-17 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Dominik Wilczewski z przeglądu Bałtyckiego dzień dobry dzień dobry kłaniam się będziemy rozmawiali polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych, które dzisiaj się w Warszawie odbywają zdaje się około godziny piętnastej mamy się dowiedzieć co dokładnie podczas tych konsultacji ustalono, ale możemy za to opowiedzieć państwu o tym jak do nich doszło i jakie tutaj główne tematy tzw. agendzie się Rozwiń » pojawiły, o czym właściwie dzisiaj premierzy Polski Litwy rozmawiają wydaje się, że takim tematem wiodącym tych rozmów jest kwestia migracyjna czy tej presji migracyjnej, przed którą postawiły postawiły Litwę i polskie również władze białoruskie ten problem wystąpił wcześniej wcześniej na Litwie kilka miesięcy temu w ostatnich tygodniach jest to również sprawa dosyć paląca w Polsce budząca też również dużo emocji kontrowersji, ale wy no tutaj wniosek byłby taki że, żeby nie o oba kraje też wspólnie z innymi są z sąsiadami głównie mam na myśli łatwe starają się wypracować wspólne stanowisko też do tego wspólnego stanowiska namówić przekonywać przekonywać Europy w zasadzie tutaj też wydaje się, że Europa Unia europejska jest już do tego przekonana, bo też mieliśmy ostatnio potwierdzenie w postaci słów Ursuli von der Leyen, że Polska Litwa są stają się celami czy ofiarami ataku hybrydowego ze strony Białorusi i to chyba jest w tym momencie głównym tematem rozmów, jeżeli byśmy mieli porównać sytuację Polski Litwy jeśli chodzi właśnie tą presję migracyjną to samo, że tutaj powiedzmy nawet nie chodzi o liczby wiadomo, że dla Litwy to są zupełnie inne obciążenia w przypadku polskich to jest 40 milionowym prawie krajem ale, żebyśmy nie jest społeczna sposoby rozwiązywania tego kryzysu toczone są podobne czy są jakieś różnice między tym co robi Polska carowi Litwa dużej mierze te działania są podobne, pomijając kwestie różnicy w tych Stanach, które zostały wprowadzone w Polsce to wprowadza stan wyjątkowy Alicja wprowadzono stan sytuacji ekstremalnych, które nie jest dokładnie tym samym wbrew temu co czasami mówią polscy politycy partii rządzącej nie jest dokładnie tym samym stan wyjątkowy, ale faktycznie pewne działania np. to, że migrantów zatrzymuje się na granicy czy powstrzymuje się przed przekroczeniem granicy stosują teraz Polska Litwa z tym, że Litwa wprowadziła te pro zaczęła prowadzić politykę już po po pewnym czasie trwania tego kryzysu, więc o duża część migrantów jednak ani też dostała i teraz głównym wyzwaniem dla lipca jest jednak bardziej to co zrobić z ludźmi, którzy już są na Litwie wzruszą tam jest w ośrodkach, w których procedury azylowe się toczą natomiast w Polsce głównie jednak była byłoby skoncentrowanie się lata na powstrzymywaniu się tak jak to jest przedstawiane przez władze powstrzymywaniu migrantów przed przekroczeniem granicy, a czy Litwa tak samo jak Polska stosowała tzw. pójść tak to znaczy te naprawdę no budząca duże opór metodę jak wypychania migrantów ponownie poza granice to znaczy, kiedy oni już nawet nielegalnie przekroczyli Polska Straż Graniczna, jakby transportowała ponownie poza linię granicy i w ten sposób próbował rozwiązać problem czy czy Litwini też takie metody stosowali coś o tym wiemy w praktyce tak i taka takie zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy obowiązuje już od początku sierpnia, żeby osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę powstrzymuje się czy zatrzymuje się na granicy i kieruje się z powrotem z powrotem na terytorium Białorusi to jak wyglądało w rzeczywistości to mogliśmy obserwować tylko przez pierwszych dniach, bo później później media organizacje pozarządowe no nie mogłyby nie mogą zbliżać się do granicy, więc nie mieliśmy bezpośrednich relacji możemy bazować tylko na tym co co podawały dodawała Straż Graniczna litewska, ale w praktyce by wyglądało to podobnie nie mieliśmy może tak tak drastycznego przypadku jak widzieliśmy to na w okolicy Krynek w Polsce, ale te już banki są stosowane też budzą budzą kontrowersje też mieliśmy sprawy, która dotarła do europejskiego Trybunału praw człowieka w przypadku Litwy tam chodziło o kilka osób z Afganistanu, które no z tego co jak jak tak jak zostało przedstawione również mediach w tym orzeczeniu to była grupa Afgańczyków, którzy krok, która krążyła po prostu pomiędzy była raz wypychana przez Białorusinów oraz przez Litwinów i europejski Trybunał praw człowieka stwierdził, że jeśli te osoby znajdą się na granicy nikt na terytorium Litwy powinny zostać dni przyjęte wnioski azylowe i to trudno też kwestia, która budzi duże emocje, a czy to jest także no właśnie pod to jest pytanie, czego my w zasadzie możemy się spodziewać po tych wspólnych konsultacjach wiemy o tym, że Litwa wzmacnia zasieki, które już postawiła na granicy z Białorusią rozumiem, że Polska będzie pewnie robiła to samo no właśnie Nate, czego tutaj możemy jeszcze poza poza tym, że jeszcze bardziej się próbujemy schować za płotem, czego właściwie możemy oczekiwać jak pan sądzi no tutaj myślę, że z 1 strony jest jakaś kwestia taka czysto symboliczne jeśli chodzi o to spotkanie, czyli po prostu pokazanie, że oba kraje tutaj mówią 1 głosem rządy obu krajów mówi 1 głosem w tej sprawie wzajemnie się popierają i wzajemnie popierają podejmowane przez przez siebie działania, a no druga kwestia to prawdopodobnie jakieś rozwiązania infrastrukturalne, czyli być może właśnie jego rodzaju wzajemne wsparcie dla budowy tych tych zasieków tych umocnień, bo też mamy tutaj przewidziane m.in. spotkanie na poziomie międzyresortowym mamy przewidziane spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, więc tutaj też pewnie będzie omawiana kwestia takiej współpracy na poziomie straży granicznych mamy też zaplanowaną wizytę szefowej litewskiego rządu siedzibie Frontexu który, która mieście w Warszawie no, więc pewnie będą już takie kwestie techniczne tak to nazwijmy dotyczący wzmocnienia ochrony granicy to Warta może podać trochę liczb, które zresztą upubliczniła Polska agencja prasowa wzajemne nie są żadną tajemnicą budowa ogrodzenia to mówimy o Litwie cały czas budowa ogrodzenia długości 110km wysokości 4m wyposażonego w drut drut kolczasty ma być zakończona do kwietnia oczywiście przyszłego roku i koszt tego projektu jest 36 000 000EUR odcinki, na których są rzeki jeziora nie będą zagrodzone taki w tym momencie Litwa ma plan i pewnie możemy sądzić, że to samo będzie się działo u nas najprawdopodobniej tak tutaj różnice trochę polega na tym, że na Litwie jest to by w bardziej sformalizowane, bo była podjęta ust by przyjęta ustawa przez Sejm litewski w sprawie budowy tego budowy tych umocnień wybrano firmę, która ma się zajmował się tym zajmować puby mają być wszczęte różnego rodzaju procedury przetargowe trochę może mniej po tak po mniej po partyzancku niższe niż w przypadku niż w przypadku Polski no i też kwestia tego, kto finansuje na razie na to Litwa musi uruchomić własne rezerwy, ale trwają też rozmowy czy są takie plany, żeby jednak móc prosić o Unii Europejskiej jak i jakiegoś rodzaju wsparcie wcześniej przedstawiciele komisji europejskiej deklarowali, że był o oni oczywiście popierają to, że kraje leżące na na tej granicy zewnętrznej żonę jej strzegą, ale nie będą finansować budowy płotów, ale cały czas się pojawiają takie głosy wśród elit politycznych litewskich że, że może jednak uda się też do tego Unia czy bruk Bruksela nakłonić powiedział pan na samym początku i to wydaje mi się interesujące, że ten stan dotyczący Stanów ekstremalnych na Litwie nie jest stanem wyjątkowym, że jest różnica między tymi sytuacjami na czym ta różnica polega czy w przypadku Litwy również mamy taką blokadę informacyjną w przypadku Polski czytamy również jest także w pasie nadgranicznym właściwie nie mogą przebywać przedstawiciela ani mediów ani organizacji pozarządowych jeśli to robią no to sporo ryzykują czy to jest podobna sytuacja to jest właśnie pewien ciekawy miła, bo faktycznie ta sytuacja jeśli chodzi o pod względem prawnym to nie jest to samo, bo nie ma tam na Litwie nie z teraz z tą sytuacją optymalną wprowadzono zakazu poruszania zakazu zgromadzeń tak dalej natomiast na poziomie interpretacji tych przepisów okazało się, że media nie są czy ograniczonym zakresie są dopuszczone w pobliżu granicy, żeby znaleźć w tej strefie granicznej trzeba byłoby występować o pozwolenie do MSW do Straży Granicznej i media skarżyły się by był taki apel litewskich mediów z tego wynikało, że oni tych tych zezwoleń nie dostają domagają się tego, żeby władzę, żeby z ich służby umożliwiły mediom pracy w strefie przygranicznej, więc pod tym względem można powiedzieć, że sytuacja podobna w ubiegłym tygodniu była informacja, że nawet zostało zostali przedstawiciele mediów przyjęci przez kierownictwo litewskiego MSW natomiast nie na razie nie słyszałem nie dotarły do mnie żadne informacje, żeby w, jaki sposób ten ten problem zostały trwale rozstrzygnięty po widziałem pojawiło się w pojawiły pojedyncze materiały litewskich mediach, które świadczyło o tym, że to i tak dziennikarzy dziennikarzom udało się dotrzeć natomiast chyba nadal ten problem występuje i nadal dziennikarze skarżą się na atak na deficyt informacji ze strony instytucji państwowych, a organizacje pozarządowe mogą działać są jakieś organizacje litewskie, które próbują tak jak w Polsce jakoś pomaga jednak tym ludziom, którym się udaje przekroczyć granice w pierwszej kolejności te organizacje są zaangażowane we wsparcie pomoc dla osób, które już są na terenie Litwy, które są w ośrodkach REGON w przypadku w przypadku tych osób, które próbują przekroczyć granicę czy dopiero co przekroczyły granicę to jest też utrudnione i też nie wszędzie nie wszędzie organizacje pozarządowe mają dostęp mamy przypadek tych tych Afgańczyków, o których wspomniałem, których sprawa dotarła do europejskiego Trybunału praw człowieka i tam mamy w przypadku w praktyce 1 osoby adwokatki, która bezpośrednio się próbowała z nimi kontaktować się ona ich ona reprezentuje jest nam to pokazuje, że tak jakieś tam jakiś margines działania również organizacje pozarządowe czy prawnicy też mają, ale rozwój rozumiem, że różnica między tymi sytuacjami w Polsce i na Litwie tymi Stanami, jakby nadzwyczajnymi jeszcze można to tak ogólnie nazwać jest taka, że ten stan na Litwie do mniej uderza w ludność cywilną takie rozwiązanie ogranicza tak bardzo praw obywatelskich jak to się dzieje w przypadku stanu wyjątkowego zgadza się to jest głównie kwestia usprawnienia działalności instytucji instytucji publicznych koordynacji natomiast zakazu, który by tak bezpośrednio uderzały w słupek obywatela tam nie ma ale, gdybyśmy podsumowali w jaki sposób się opisuje działania litewskie pan powiedział media, które nie mogą się dostać do Nanterre na terytorium nadgraniczne ale w jaki sposób w ogóle pisze się mówi o działaniach władz litewskich czy to jest podobnie jak miażdżąca krytyka jak to co mamy w Polsce na czym to oczywiście w mediach no może niekoniecznie związanych z obozem rządzącym, ale mam takie poczucie, że jednak mało, kto z zachwytem śledzi poczynania władz jeśli chodzi o ten stan wyjątkowy to jest jednak inna sytuacja, bo też wynikająca z różnicy sytuacji politycznej nie ma ani na Litwie nie ma jest miast jest polaryzacja nie są tak głęboka jak w Polsce ten spór między rządem, a PiS opozycją centy tym aktor z rządu nie popierają nie jest nie jest tak ostry nie jest tak głęboki nie jest tak gorący i media też nie są spolaryzowane to znaczy nie ma mediów, które są zdecydowanie prorządowej zdecydowania rządowe tutaj jednak media starają się zachować obiekty zasad obiektywizmu rzetelności zresztą dobrym chyba przykładem jest to, że ten apel, który o, którym wspomniałem apel mediów litewskich o to, żeby umożliwić pracę w strefie przygranicznej został podpisany przez przedstawicieli zarówno mediów komercyjnych w zasadzie wszystkie główne media jak i mediów publicznych czy coś co w Polsce byłoby nie do pomyślenia natomiast no pojawiają się jest coraz więcej artykułów dzisiaj np. do bloku dziennikarze mogą mogą pracować się przyjeżdżać do ośrodków i są dziennikarze, którzy opisują, bo nie najlepszą sytuację w tych ośrodkach różnego rodzaju wyzwania, które tam się pojawiają dość duży materiał był opisujący to dotyczy ono z sytuacji, gdy 800 osób zostało zamkniętych na 1 terenie rodzą się różnego rodzaju odpady patologie, więc odbyć w myślę, że tutaj media podchodzą dosyć litewskie podchodzą do tego problemu dosyć odpowiedzialnie i też, jeżeli dochodzi do jakich nadużyć ze strony władz to jest opisywany dziękuję bardzo, państwa moim gościem był Dominik Wilczewski z przeglądu Bałtyckiego 1358 za chwilę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA