REKLAMA

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach - "To z czym mamy do czynienia jest kompletnie nielegalne"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-17 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:34 min.
Udostępnij:

Dr Paweł Cywiński z portalu Post-turysta i Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW długo wymienia, które międzynarodowe prawa będzie łamać nowelizacja ustawy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie piętnastej popołudnie Radia TOK FM znany jest dr Paweł Cywiński z portalu post turysta z wydziału geografii stołów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielenie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w związku ze zgłoszonymi poprawkami został wczoraj ponownie skierowany do sejmowej komisji administracji spraw wewnętrznych, a go ważne ważne jest to, że zgodnie z Rozwiń » proponowanymi zmianami cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej polskiej i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski państw sięga jak pan rozumie ten to to te zmiany czy nie jest to jakiegoś jakieś perspektywy przynajmniej próba ułatwienia sobie, ale komu Straży Granicznej od sprawy do realizacji tego co się nazywa służba, czyli wypychanie z powrotem osób, które nielegalnie dostały się na terytorium naszego kraju oczywiście ta ustawa ta nowelizacja ustawy ma jak najbardziej na celu ułatwienie tych łapanek i wywózek osób, które się czy zostały na terytorium Rzeczypospolitej przez zieloną granicę natomiast musimy dobrze zrozumieć to co się dzieje w tej chwili te osoby przedostają się o to, żeby złożyć tutaj prośbę, ale ich zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem polskim dotychczas Polska ma obowiązek rozpatrzyć taki taką prośbę, czyli obowiązek przyjęcia ten wniosek i zastanowić czy dajemy, ale czy zdajemy sprawy oczywiście należy czy nie należy w momencie, w którym mamy 13 i Uzbekami wózkami tak naprawdę pod granicę niż palenie w lesie dochodzi do takich straż miejska nie przyjmuje tego wniosku i w zamian na to wywozić osoby aktywne nawet jesteśmy w stanie sprawdzić czy osobom rzeczywiście grozi zagrożenie życia zagrożenie zdrowia czy czy nie w związku z tym mamy taką radę jest w stanie nawet poprosić Polski o sprawdzenie tego liczne status uchodźcy statusu, czyli ta ustawa, która w tej chwili w sejmie ma jak rozum zalegalizować ten to auto sytuację, czyli to czy mamy do czynienia już tak naprawdę się przed częścią tej ustawy w oczy to czy mamy do czynienia nie ma podstawy prawnej jako to czy mamy do czynienia jest kompletnie nielegalne zarówno z punktu widzenia polskiej ustawy o cudzoziemców, jaki konwencji genewskiej czy różnych dokumentów międzynarodowych, ale również nie deklaracji powszechnej praw człowieka czy karty postawy Unii Europejskiej, ale powiem więcej ta ustawa, która w tej chwili procedowana jest ona przejdzie w tym kształcie ona również będzie nielegalna z punktu widzenia ustawy o różnych spraw narodowych to tych kart PEKA karty praw osób w europejskiej konwencji genewskiej, a jak wiadomo tego typu ustawa jest aktem niższym w stosunku do prawa Międzynarodowego, które aktem wyższym zgodnie z logiką różnego rodzaju, a prawodawstwa tak, ale musieli zapytać pana, ale będą mieli wydają się rzeczy słuchaczy Haczek też że, aby panu jedno pytanie jak to jest to znaczy czy naprawdę te umowy międzynarodowe niektóre naprawy wysokiego szczebla one definiują tak szczegółowo kwestie przekroczenia granicy to jest przejście jest poza przejściem oczywiście konwencja genewska jest dokładnie te do umowy między rodak dokładnie definiuje od 1001. roku przy 1007. roku dwudziestego wieku jeszcze to dodaje pilnowała opisuje, jakie mamy, jakie prawo tak naprawdę osoba, która przechodzi przez granicę i jakie prawo ma będą osoby państwo m.in. niema prawo państwo państwo nie ma prawa odesłać takiej osoby, jeżeli ta osoba prosi o, a że, kiedy Kasia mówi chcę złożyć razem państwo nie może odesłać musi sprawdzić czy to osoba oczywiście ma prawo do azylu, czyli naprowadzane te przepisy, które Polska i stosuje jeszcze w tym czy to co dopiero Polska graniczy oraz przepisy w projekcie zacząć stosować są niezgodne z tą zasadą braku odesłania osoby przed sprawdzeniem czy ma prawo uzyskać status uchodźczych czy tego prawa czy jak rozumiem to co chce zrobić teraz, że rząd też tak, czyli może pozostawić bez rozpoznania wniosek jak czytam to jedna z kolejnych zmian o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli teraz tak wobec porządku prawnym, że każda z tych osób ma prawo do tego, żeby złożyć taki wniosek o udzielenie ochrony z dnia ma prawo do tego, żeby sprawiedliwie wniosek został rozpatrzony rząd mówi czy jak rozumiem takie intencje takich osób jest zbyt wiele nie chcemy od nich przyjmować żadnych wniosków jeśli nielegalnie przekroczyli granicę chcemy wypocząć poza i teraz to jest ciekawe czy tam, że taki wniosek nie będzie rozpatrywany, jeżeli został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, chyba że ta osoba przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi prześladowanie cóż to dziwna konstrukcja, o co chodzi w tym w tej zmianie, czyli chodzi o to, że ktoś przyjedzie do nas z Afganistanu to mu umożliwić złożenie takiego wniosku strony, ale ktoś jest Afgańczyk, ale przyjdzie do nas z Białorusi to nie umożliwimy proszę wytłumaczyć, o co chodzi o coś to za krytykę teoretycznie jest to oczywiście trik, który ma nam by zezwolić na nieprzyjmowanie wniosków do rozpatrzenia od osób, które przyjechały by np. Czech albo z Białorusi uznano, iż Białoruś jest państwem, które spełnia standardy prawa kobieta w bardzo kontrowersyjną naprawdę tego, bo wiadomo też państwo rolnikach reżim nie są tu no, więc jest to taki wybieg, który oczywiście pozwoli przyjmować, bo sąd czy nakaże przyjmować Straży Granicznej wnioski wyłącznie od tych osób, które bezpośrednio przyjadą np. obszaru wojny jakiegoś co oczywiście jest również całkowicie niezgodne z prawem międzynarodowym oraz my tak naprawdę myśmy jako państwo przyjąć i rozpatrzyć ten wniosek dopiero po rozpatrzeniu demokratycznie osobie in dla kogo należy ten status nie należy przed rozpatrzeniem tak naprawdę trudno będzie się należeć należy poważnie nie rozpatrzyli technologiczne też kompletnie sprzeczne ze z całym, jakby chciało filozofią tego się składa wniosek takiego rozpatruje potencji po wydaje decyzję no taki, że stanę się w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś chronią życie zdrowie, gdy zastanawiam się jak to jest jeśli ktoś chroni życie zdrowie uciekł na Białorusi obywa słyszy się hale czy słyszymy spróbuje jeszcze raz się połączyć, bo dr Paweł Cywiński nie słyszał nas jak państwo pewnie świetnie wiedzą, że rząd pracuje nad nowelizacją 2 ustaw, dzięki którym ta praktyka, której część mediów informuje mogą informacje lepiej, ale niestety wprowadzone stanie wyjątkowym mamy problem z dotarciem na miejsce opisanych sytuacji rząd proponuje proponuje taką nowelizację by łatwiej było stosować właśnie taką taktykę nie nie wpuszczania albo też odsyłania osób, które już tutaj znalazły się, przekraczając nielegalnie granicę, ale muszę wrócić jeszcze do tego pytania związanego z intencją umów międzynarodowych, które zostały podpisane przez polską intencją była pomoc osobom, które są uchodźcami, więc jeśli jak najbardziej właśnie jest jeśli rząd mówi my chcemy pomagać uchodźcom, a rząd potrzebuje chcę pomagać uchodźcom tylko niekoniecznie ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają są uchodźcami np. minister Wąsik mówił tak co grozi Irakijczykom w Iraku co grozi Egipcjanom w Egipcie co grozi także w Tadżykistanie, owszem, znajduje się wśród migrantów wielu Afgańczyków go to nie są ludzie, którzy uciekali przed talibami na lotnisku w Kabulu to nie są ludzie, którzy stanowili trzon państwa chińskiego, którym grozi w Afganistanie bezpieczeństwo co pan jak pan odniesie do tego argumentu to jest niezwykły pokaz ignorancji pada reszta no oczywiście być bardzo wiele zagrożeń np. w Egipcie będzie, które mamy do czynienia z osobą, która jest osobą homoseksualną może rodzić różnego rodzaju prześladowanie przez osoby już status poza uchodźcy poza Egiptem właśnie traci na tym najgorzej jak prześladowań natomiast jeszcze raz tutaj liczba na logikę tego od podrzucenia organ jeśli spotka pana przygody minister właściwy będzie z nim rozmawiał też lepszy argument z boją się o własne życie zdrowie chrześcijaninem z Egiptu to się wydaje wtedy właśnie z musiał jakoś inaczej, o czym informował argument bez co pewien czas mamy do czynienia z prześladowaniami Koptów Egipcie np. w Egipcie natomiast to chodzi o całą logikę tego wszystkiego nie można powiedzieć danej osobie niż grozili tego nie sprawdzimy, więc najpierw sam musi złożyć wniosek pobierz cały długi proces wielomiesięczny sprawdzania wywiady z tą osobą i sprawdzania, jakie okoliczności tego co mówi prawdę potem na postawie urzędu pracy, więc mówić osobie należy też nie należy, jeżeli my bez tego aktu sprawdzenia rozpatrzenia tego wniosku będziemy decydować w jaki sposób, ale w ciągu tych 23 minut to, iż należy albo się nie należy jeszcze Egiptu realnie Syrii to jest kompletny absurd jak też obawy, że nawet w Kanadzie niektórzy Polacy 3 otrzymują status uchodźcy od wielu lat, ponieważ Kanada uznaje, że prześladowanie ma miejsce wtedy, kiedy matka ucznia z Romami, którzy byli na badanie prześladowani zgłaszają na policję policja nic nie robiła jury 34× policja nic nie zrobiłabym tego zgłoszenia taka osoba młodociana utrzymać status uchodźcy, który z Polakiem tak samo Polacy by w Norwegii mamy takich zasadach przykłady, kiedy Polacy Regi otrzymali status uchodźcy mieli Polak może dostać w Kanadzie czy Norwegii to to doskonale pokazuje, że wszędzie można znaleźć taką sytuację, w której dana osoba nie może otrzymać bezpieczeństwa w swoim państwie dostęp jest narażona na ewentualne prześladowanie jeśli narusza słuchaczy, choć trzeba sprawdzić i bez sprawdzania czy takie rzetelnego nie możemy powiedzieć komisji należy albo nie należy mylić z Egiptu czy Syrii czy sport, a czy pan wyobraża sobie, że pan proponuje takie rozwiązanie, które z 1 strony realizował to na czym zależy rządowi przypomnę, że główną podstawą intencją jest ta intencja, żeby cały ruch osób, które chcą oszacują Trypolski skierować do przejścia granicę, żeby nikt nielegalnie przekraczał granicy pan wyobraża sobie taką zmianę prawa czy w ogóle kwestia zmiany prawa, żeby ludzie przechodzi przez przejście graniczne tam skutecznie składali wnioski czy czy to jest kwestia może praktyki nie wiem, bo też powodu ludzie są przekonani, że przyjdą na przejście graniczne poproszą o wniosek, bo chcą go wypełnić złożyć wniosek o ochronę to nie dostaną tego wniosku ZUS nie będą mieli takie możliwości to słuszny w większości przekonani tylko czy pan dobrze, że się da zmienić zmianą prawa ja po pierwsze, uważam, że nie daj znać prawa Mendla również stosować maści, którą Polska zaczęła przyjmować ograniczy te wnioski no to wtedy wiadomo byłoby jak kiedyś ograniczali się składa wniosek organicznego przyjmuje przekazuje do urzędu do spraw zdrowia, a co z autorem wniosku taki wniosek automatycznie powodem do tego, żeby taką osobę wpuścić na terytorium Polski czy powiedzieć proszę przyjść jutro najpierw wniosek rozpatrzymy zgodnie z prawem taką osobę natychmiast wpuszczamy na terytorium Polski umieszczamy w ośrodku dla spółdzielców, którym czeka na rozpatrzenie tego wniosku, czyli natomiast Polska do tej przez ostatnich latach rządów PiS nie przyjmowała wnioski o 6 od władz przytacza wielu lat, kiedy byśmy nie przyjmowali tych miast więcej nie przyjmuje się, mimo że się zobligowani by sobie sprawę to wiele osób twierdzi, że korzysta z innego prawa i Narodowego czyli, jeżeli już znać na terytorium Polski to może złożyć wniosek taki i próbuje to zrobić w sposób nielegalny, czyli przekroczyć granicę tak elektryzują długofalowy efekt będzie taki, że te poprawki zostaną wprowadzone klimat polityczny w Europie teraz taki, żeby jednak budować także twierdzy Europa zacieśnia się radykalizują te środki na zewnętrznych granicach strefy Schengen, więc prawdopodobnie liczy pan na to na torze to, o czym rozmawiamy w Brukseli będzie miała jakiś efekt jakieś, choć raczej po prostu takie milczące wsparcie zmian w Polskim prawie wydaje boję się, że na poziomie woli politycznej będzie licząca wsparcie lekarz jestem przekonany, że osoby, które odbiją się od polskiej granicy mamy na podstawie tych przepisów będą w stanie walczyć w europejskim Trybunale praw człowieka o odszkodowanie już wiemy, że w zeszłych latach osoby, które odbijały np. wreszcie wywalczyły kwoty rzędu 2030 piszą, więc euro odszkodowania od Polski jestem przekonany, że ten proces można będzie płacić za to innym osobom, które wykonają całą ścieżkę prawną bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy dr Paweł Cywiński portal po turysta wydział geografii studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA