REKLAMA

Czeka nas batalia o prymat prawa unijnego nad krajowym

Magazyn Europejski
Data emisji:
2021-09-20 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry od 2010 roku szefowie komisji europejskiej wygłaszają na wrześniowej sesji parlamentu europejskiego uroczystą mowę czasem mówimy, że to orędzie, a po angielsku to Take off junior, czyli stan Unii w minioną środę ów stan przedstawiła w Strasburgu pani usługach online tęgi umysł jest prezydent Panie Przewodniczący Panie Posłanki Panowie Posłowie do parlamentu europejskiego tak wielu ludzi czuję, że ich życie stanęło Rozwiń » w miejscu podczas gdy świat wokół nich jeszcze szybciej pędzi naprzód trudno jest czasem ogarnąć tempo zdarzeń i ogrom wyzwań był to także czas szukania odpowiedzi na poważne pytania to oczywiście było nawiązanie do trudnego czasu pandemii okazja by wykazać, że Unia mimo wszystko się sprawdziła, że bardzo pomogła w walce z wirusem choćby przez wspólne, a co za tym idzie tanie i dla wszystkich także biedniejszych państw zakupy szczepionek w tym samym czasie potem było o wyzwaniach klimatycznych cyfrowych relacji ze światem z oczywistych powodów czekaliśmy na wątek dotyczący problemów polskiego rządu, choć nazwa Polska nie padła było jasne do kogo adresowane były te słowa o europejskich wartościach syntezy wiary tym wartości te wywodzą się z europejskiego dziedzictwa kulturowego religijnego i humanistycznego są częścią naszej duszy stanowią o tym czym dzisiaj jesteśmy wartości te są obecnie zapisane w traktatach europejskich i wszyscy zobowiązaliśmy się ich przestrzegać, kiedy jako wolne suwerenne państwa stawaliśmy się częścią tej Unii jesteśmy zdecydowani bronić tych wartości nasza determinacja nigdy nie osłabnie to może to nie było tylko pod adresem polskich władz pewnie też węgierskich może nawet słoweńskich w każdym razie dla nas ważne były te wątki, które ewidentnie dotyczą sporu na osi Warszawa Bruksela weźmy ten fragment o zdrowie czy ktoś z gwarancją tych wartości jest nasz porządek prawny i wyroki europejskiego Trybunału sprawiedliwości wyroki są wiążąca i dbamy o to by były wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii pojawiła się też jasna zapowiedź zgodnie z zasadami Unii zaczyna się od rozmowy, ale ta nie może trwać wiecznie jest ASW i tutaj 1 ważna rzecz na początku zawsze jest dialog, ale też nie jest on celem samym sobie musi dawać efekty dlatego też działamy dwutorowo, prowadząc dialog zdecydowane działania te zdecydowane działania np. wniosek do UE o nałożenie kary finansowej na Polskę za niewypełnianie zabezpieczeń czy orzeczeń, gdy z kolei czekaliśmy na odpowiedź na pytanie czemu dotąd komisja nie wydała pozytywnej opinii dla naszego krajowego programu odbudowy to się doczekaliśmy maniery Montana budżet europejski to przyszłość naszej Unii wyrażoną w liczbach dlatego trzeba ochronić musimy dbać o to by każde euro każdy cent były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem zgodnie z zasadami praworządności i europejscy podatnicy muszą mieć pewność jak dojdzie do jakiegokolwiek sporu inwestora np. z Holandii z władzami kraju to rozstrzygnie go niezależne od władzy sąd padło zdanie, na które czekali może mieszkańcy 5 polskich województw i wybrani przez nich samorządowcy będzie on wywiad, kiedy bronimy naszych wartości stajemy w obronie wolności wolności bycia sobą wolności mówienia tego co się myśli wolności kochania kogoś chce i niestety dalej te oczywiste tezy nie są dla wszystkich oczywiste w debacie po przemówieniu przewodniczącej komisji głos zabrała m.in. była premier dzisiaj posłanka do parlamentu Beata Szydło, a zatem mam pytanie na jakiej podstawie traktatowej, ale też moralnej komisja europejska chce karać regiony gminy województwa, które publicznie wyrażają poparcie i wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny dla wartości chrześcijańskich może jeszcze raz warto zatem przypomnieć słynny fragment art. 2 traktatu Unii Europejskiej Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej wolności demokracji równości państwa prawnego jak również poszanowania praw człowieka w tym praw osób należących do mniejszości natomiast rzeczywiście można się pochylić nad innym aspektem tej debaty, na który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę prof. Zdzisław Krasnodębski były prezes niemieckiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego Andreas skórę zarzucił komisji psuje budowanie tylnymi drzwiami państwa federalnego ostatnio winnej formie powtórzył ten zarzut inny czynny sędzia tego Trybunału Piotr Müller podobne zdanie wyraziło kilkudziesięciu niemieckich prawników w komunikacie opublikowanym w prasie niemieckiej nie można zaprzeczyć, że dyskusja relacji prawa unijnego krajowego toczy się w kilku państwach, że zakres prawa wspólnotowego krajowego jest przedmiotem badań prawników, ale czy to jest wystarczająca podstawa do nierespektowania wyroków Sułek czy podważania zasady nadrzędności prawa unijnego nad krajowym w sprawach wspólnotowych pora na rozmowę w magazynie europejskim europejski gościem magazynu jest pan prof. Jan Barcz kierownik katedry prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no i widać, że właściwie znowuż spór toczy się o to, które prawo jest ważniejsze unijne czy krajowe, więc może od tego zacznie mecz ten spór można definitywnie rozstrzygnąć ten przypomnijmy przede wszystkim istoty zasady pierwszeństwa prawa unijnego czy w ogóle prawa Międzynarodowego w stosunku do prawa krajowego nowo to jest punkt wyjścia ta zasada jest błędnie z reguły prezentowana jako taka, w której prawo unijne unieważnia przełamuje prawo krajowe tak nie jest z członkostwa w unii europejskiej wynikają określone obowiązki sprawa unijnego wynikają określone obowiązki państwa członkowskie są zobowiązane je wykonywać, jeżeli prawo krajowe przeszkadza tym wykonaniu to państwo samo musi to zmienić to dotyczy zarówno prawa ustaw rangi ustawowej jaki, jaki konstytucji, jeżeli państwa tego nie zrobi to narusza prawo unijne i wtedy wdrażana jest procedura naruszenia traktatu, ale nie ma takiej sytuacji, że prawo unijne unieważnia prawo krajowe myśmy mieli w Polsce taką sytuację, kiedy zapewniano przepisy, które dotyczyły wykonania europejskiego nakazu aresztowania co było warunkiem wejścia Polski do strefy Schengen wtedy musieliśmy zmienić konstytucję, żeby prawidłowo wykonać prawo unijne, więc pamiętajmy przede wszystkim o tym, że to na państwie ciąży obowiązek dostosowania swojego prawa krajowego do zobowiązań wynikających z prawa unijnego prawo unijne nie bierze się znikąd tylko wynika stąd, że na mocy traktatu akcesyjnego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej przypomnijmy, że ten traktat akcesyjny ma swoją legitymację woli suwerena, ponieważ przeprowadzono wówczas referendum, które jest referendum niewiążącym, czyli wzięło w nim udział ponad 50% uprawnionych i prawie 80% w wypowiedziało się za członkostwem, więc wszelkie działania naruszające warunki naszego członkostwa Unii są naruszeniem woli suwerena nie zapominajmy o tym no ale ci, którzy dzisiaj wypowiadają się wypowiadali w debacie po stoi to do Union pani, oddalając zwracają uwagę, że właśnie Unia instytucjonalna nie stoi w miejscu, że rozpycha się trochę w tych traktatach to m.in. przywoływane są przykłady również pewnej debaty, a nawet orzeczeń trybunałów konstytucyjnych w innych państwach głównie oczywiście chodzi o przykład niemiecki, kiedy te trybunały no jakimś sensie wchodzą w polemikę również z instytucjami unijnymi czy Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej co wskazywało, że rzeczywiście jakiś problem trochę interpretacyjny jest no problemy występują cały czas tylko pamiętajmy o tym, że taką podstawową zasadą określającą relacje między państwami członkowskimi między państwami członkowskimi instytucjami jest zasada lojalnej współpracy z zasadą osiągania kompromisu zasada dążenia do realizacji sald celów procesu procesu integracji europejskiej, a wracając do pytania pana redaktora to przede wszystkim należy mieć na uwadze, że wszystko co się w unii dzieje zakres kompetencji Unii określany jest przez państwa członkowskie w traktatach również traktatach rewizyjnych, jeżeli państwa członkowskie dochodzą do wniosku, że Unia ma mieć więcej kompetencji to zawierają traktaty rewizyjne tak jak ostatnio ten duży traktaty rewizyjne zwany traktatem lizbońskim, które wszystkie państwa muszą ratyfikować zgodnie z ich konstytucjami, jeżeli są jakieś problemy konstytucyjne to wówczas, jeżeli w danym państwie członkowskim jest Trybunał Konstytucyjny ma do tego uprawnienia tuman kontroluje czy przekazane kompetencje są zgodne z konstytucją to miało miejsce również w Polsce Trybunał Konstytucyjny wcześniej, kiedy był jeszcze w prawdziwym Trybunałem dokonał takiej kontroli i orzekł, że traktat ten telewizyjny przeprowadza zmiany w unii europejskiej odpowiednio do dość zgodnie z polską konstytucją, czyli to ma umocowanie w konstytucji natomiast oczywiście, że są problemy na linii sądy konstytucyjne i Trybunał sprawiedliwości, dlatego że Trybunał sprawiedliwości jest sądem unijnym działa na szczeblu unijnym, a trybunały konstytucyjne działają na szczeblu krajowym każdy z tych trybunałów uważa się za najważniejszy, ale co jest podstawową sprawą, jeżeli występują takie konflikty to one rozwiązywane są koncyliacyjne, czyli zmyślą o tym, żeby proces integracji dobrze funkcjonował np. pierwszym takim dużym napięciem między Trybunałem notabene niemieckim konstytucyjnym, a Trybunałem sprawiedliwości dotyczył ochrony praw podstawowych i wtedy niemiecki Trybunał Konstytucyjny podział ja mogę kontrolować akty prawa unijnych wspólnotowego wówczas czczone są zgodne z prawami podstawowymi gwarantowanymi w mojej konstytucji, ale uważam, że na szczeblu wspólnotowym ta ochrona jest wystarczająca co było odpowiedzią na to Trybunał sprawiedliwości w swoim orzecznictwie zaczął umacniać ochronę praw podstawowych jako zasad ogólnych prawa wspólnotowego obecnie unijnego i z tego urodziła się czy wytworzyła się bardzo mocna ochrona praw podstawowych w ramach Unii Europejskiej, który każdy obywatel Unii dobrze zna i częściowo zostały oraz ujęte w wy karcie praw podstawowych w, zwracając do tej dyskusji o tym pan redaktor wspomniał no proszę państwa trzeba brać 1 rzecz pod uwagę, że taką operacyjna współpraca między sądem konstytucyjnym krajowym Trybunałem sprawiedliwości przebiegał w warunkach demokratycznego państwa my mamy sytuację w przypadku w odniesieniu do obecnej Polski, kiedy łamana jest praworządność podważane są podstawowe zasady państwa demokratycznego, kiedy rządząca formacja naruszyła wszystkie możliwe podstawowe zasady konstytucji, kiedy Trybunał sprawiedliwości jest politycznie ubezwłasnowolniony przez rządzących to, o czym mówimy w ogóle on wykonuje zadania, które mają zapewnić rządzącym działania nie praworządne również niezgodne z prawem Unii Europejskiej to jest sytuacja diametralnie różna niż kooperatywy rozstrzyganie sporów na linii Trybunał sprawiedliwości sąd Konstytucyjny, ale jeszcze krótko poproszę, ale przecież skoro się to powtarza pani wandala też to powtórzyła, że wyroki złe są ostateczne nie podlegają dyskusji no to jak w praktyce może wyglądać jednak jakaś forma kooperatywy Ney debaty dyskusji między krajowym Trybunałem Konstytucyjnym, a psuły do tego odpowiednie procedury Trybunał Konstytucyjny jak ma wątpliwości powinien skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości jak rozumieć prawo unijne w tych sporach, których myśmy mówili w większości takie pytania prejudycjalne zostały skierowane Trybunał Konstytucyjny kierował się wyrokiem Trybunału sprawiedliwości Polski Trybunał obecnie Unii Europejskiej w żadnej ze spraw rozpatrywanych nie skierował pytania prejudycjalnego, a i podkreślić jeszcze trzeba, że traktatów jasno wynika, że wyroki Trybunału sprawiedliwości muszą być przez państwa przestrzegane to jest proszę państwa fundamentalna sprawa, ponieważ Unia skupia 27 państw Trybunał sprawiedliwości Unii jest sądem ostatniego słowa jeśli chodzi o interpretację prawa Unii, bo to jest kryterium, wg którego prawo unijne będzie i musi być interpretowana wszystkich 27 państwa na tym polega ten system lojalnej współpracy i uzyskiwania konsensusu no tak bo gdyby w każdym kraju Trybunał miał swoją interpretację nie ma po prostu wspólnoty no i Unia europejska pamiętajmy o tym co jest z 1 strony wielki biznes to jest wspólny rynek w znak który, który jest wielkim biznesem tuszą muszą być wspólne zasady bardzo ściśle przestrzeganie Unia europejska to jest też wspólnota prawna, czyli uprawnienia obywateli Unii uprawnienia państwa, które też muszą być jednakowo interpretowany na tym minimalnym poziomie we wszystkich państwach członkowskich to jest już uznawanie wyroków gospodarczych to jest to jest ściganie przestępców ta interpretacja musi być w interesie podmiotów gospodarczych państw członkowskich i obywateli jednolita bardzo dziękuję za rozmowę pan poseł Jan Barcz kierownik katedry prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademia Leona Koźmińskiego był gościem audycji dziękuję państwu bardzo dziękuję pani dyrektor podziękowania też da Anna Piekutowska, która audycję wydawała Agnieszki Glińskiej, która użyczyła swojego głosu Ursuli von der Leyen Maciej Zakrocki do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA