REKLAMA

Spór o wyższość polskiego prawa nad europejskim: "Idzie tu o grę polityczną"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-22 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

"Jeśli ten wyrok zapadnie, będzie niezwykle szkodliwy. " profesor prawa europejskiego o dzisiejszym posiedzeniu w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 42 popołudnie Radia TOK FM jest z nami prof. Robert Grzeszczak katedra prawa europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry panu dzień dobry wszystkim płaczą ME idealnie się pochowaliśmy godzinę tej rozmowy tak jak mówiliśmy dzisiaj w budynku Trybunału Konstytucyjnego posiedzenie w sprawie pytania premiera Mateusza Morawieckiego o to czy prawo unijne jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego rozprawa Rozwiń » już raz odroczona na 3 tygodnie teraz jeszcze nie wiemy co się wydarzy teraz, bo właśnie zasądzona została przerwa do gry zarządzona została przerwa do godzinę 1415 jesteśmy w takim zawieszeniu, więc możemy jedynie rozmawiać na na wysokim stopniu ogólności, ale ale, ale spróbujmy panie profesorze jak pan przewiduje co się wydarzy w budynku Trybunału w przeciągu najbliższych minut godzin dziś ta sprawa zostanie w jakikolwiek sposób rozstrzygnięta nie bardzo mocno obciąża zawsze i obu rozstrzygały sprawy natomiast nie są już dzisiaj zapadła decyzja, ale czas pokaże Niejestem oczywiście sędziom tego nie wie natomiast przypisano tutaj jest taka sytuacja, że oczywiście, że to pytanie to nie jest pyta, a nie, gdzie ma jakiś problem praw, aby nie wiemy, bo od wielu wielu lat jest już jasne, że jest, a przy no inaczej byśmy Unii Europejskiej tysiące czwarte roku, uznając za, ale wania tej organizacji zawodowych wpierw albo Unii Europejskiej, a po panie profesorze bardzo mocno przeżywamy pan panie bardzo mocno przeżywamy grupy na sekundę przerwy próbujemy się z panem połączyć jeszcze raz wrócimy do państwa do pana profesora za minutę przerwa była krótka teraz już powinno być wszystko w porządku, choć może jakość połączenia będzie nieco gorszy dzień dobry panie prof. prof. Robert Grzeszczak jest z nami jeszcze raz dobry, ale jeszcze raz na wszystkich serdecznie to ja jeszcze raz zadam pytanie czy panu się wydaje, że dziś się doczekamy się już rozstrzygnięcia sprawy, o którą wniósł Mateusz Morawiecki ja mam nadzieję jako prawnik że, że nie jako prawny między prawem Unii Europejskiej natomiast i oczywiście życzyłbym sobie jak obywatel Polski, żeby sądy szybko i prawidłowo rozstrzygały przedłużone i spory natomiast tutaj ani wspólnie z prawidłowo przedłożony ani też nie ma potrzeby wydawania wyroku co więcej, jeżeli on zapadnie to będzie tylko szkodliwy, bo po pierwsze, skład orzekający jest nieprawidłowy, bo zasiadają sędziowie dublerzy po drugie, dlatego, że pytanie jest obarczone grzechem pierworodnym no pytanie dotyczy kwestii od dawna od dekad są ustalone i to wszystko widzieliśmy wchodząc z Unii Europejskiej to nie jest kwestia czy konstytucja wyższa w hierarchii ważniejsza czy też prawo Unii Europejskiej jak mamy sprawy, gdzie przysłowiowy Kowalski powołuje się rozporządzenie mówi, że jego woda jest zbyt brudna poza Pluta, a przecież rozporządzenie unijne mówi o dopuszczalnych normach wszystkim o normach dotyczących czystości wody toż to sprawa unijna i najpierw stosuje się to prawo unijne, a potem, jeżeli brakuje materiału do wydania decyzji kasacyjnych do wydania wyroku to stosuje się prawo krajowe, ale zawsze tak, żeby ono było zgodne z prawem unijnym inaczej się po prostu nie da nie da się funkcjonować w strukturze 27 państw i 11, która miałaby być na 27 różnych głosu będzie kakofonia i teraz pan premier Morawiecki pyta, ale pytanie, dlatego że nie wie, bo przecież Bóg jest swego czasu spór redaktorem współ nawet autorem podręcznika prawa Unii Europejskiej doskonale wiemy wszyscy wiemy, ale co pójdzie jak tych z można powiedzieć króla wagi osoba ma niewiele osób o tym powie wprost idzie po prostu grę polityczną oto, żeby szachować komisję europejską Trybunał, żeby teraz po prostu w jaki sposób wyrzucić na margines w 22 organizacji, które tak naprawdę przeszkadzają teraz najbardziej rządowi, a w przeprowadzaniu dalszych wizji zmian ustroju państwa swoje reformy efekcie tu idzie o to, żeby po prostu nie wtrącała się europejska, a w ostoi co robi rząd sądownictwem, a uzależniony, zwłaszcza najwyższych szczeblach sądownictwo jest potrzebna dla rządu, aby po prostu uczucie no nie być bezkarnym, ale po prostu wolnym, a które w swoich w jego realizacji swoich wizji do końca jasnych państwa biorąc pod uwagę to co pan profesor mówi wynika, że w interesie politycznym zjednoczonej prawicy byłoby, żeby ten, żeby to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej było zapadł jak najpóźniej czy może być także skład orzekający może zarządzać kolejne przerwy wraca do sprawy oraz 3 oraz 3 tygodnie tak przez kilka miesięcy aż do nie wiadomo, kiedy czy jest jakiś termin, w którym coś musi zostać powiedziane jak to przypomnę to chyba szósty raz przekładano już wielu z nas obserwujących całą sytuację wątpi czy kiedykolwiek zapadnie wyrok, bo w istocie tutaj idzie o to, żeby gonić króliczka ani go złapać bo gdy ten wyrok zapadnie to pewne sprawy z zapadną także razem znaczy skutki będą już dokonane teraz już jest pewna wizja pewnego ME pełne możliwości to znaczy, że Polska Polski rząd zdaje sobie furtkę, aby nie stosować przynajmniej tak długo długo będzie swoim autorytetem, jakby osłania się Trybunał Konstytucyjny tak działający nie będzie stosować niewygodnych wyroku Trybunału sprawiedliwości, aby np. żeby powiedzieć, że orzeczenie to wtedy inne np. w sprawie Sądu Najwyższego jest poza kompetencją Trybunału i wpierw konstytucję stosuje to tak naprawdę tu idzie o to, żeby widz ten argument, gdyby zapadł wyrok mogliby ten argument będzie utrzymany, ale wtedy już będzie wiadomo, że jesteśmy wszyscy pod ścianą to znaczy komisja europejska już tutaj nie ma przestrzeni na Janów rozmowy tylko na naprawdę sankcje na spychanie Polski w tym członkostwie lub nawet nie jest kwestia drugiej trzeciej kategorii po prostu na taki byt niebyt gdzieś wokół jest Polska i trzeba nam się z tym liczyć, że jest częścią rynku wewnętrznego w związku z tym potrzebna, ale nie będzie miała wpływu są tak jest niewielki wpływ na przyszłość Unii na to co się dzieje, czyli jeśli sędziowie pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej stwierdzą, że premier Morawiecki miał słuszne wątpliwości rzeczywiście trzeba stosować prawo jako to co jest zapisane konstytucja to co jest zapisane w traktatach unijnych to już tak różnie co nie oznacza automatycznie polexitu tylko po prostu dalsze marginalizowanie Polski w relacjach z pozostałymi państwami Unii trzeba być bardzo ostrożnym czujnym wypowiedział, ponieważ zmieniona niedawno ustawa o umowach narodowych powód wprowadza dość prosty tryb rozstrzygania a raczej by podejmowania decyzji o ochronę policji, czyli o odstąpieniu od wyjściu z danej umowy narodowe, które dotychczas wiąże tak Unii Europejskiej z umową międzynarodową na jej podstawie w związku z akcesją no bo o wejściu jest członkiem Unii Europejskiej i teraz wystarczy właściwie teraz niezbyt skomplikowana procedura mianowicie wniosek rady ministrów, czyli premiera decyzja parlamentu zwykłą większością i decyzja podpis prezydenta i składamy wniosek o wystąpienie 2 lata ten wniosek będzie się, jakby dojrzewać to znaczy będą udane nieudane negocjacje, ale mam nadzieję, że takich sytuacji nie do takiej sytuacji nie dojdzie nie będzie natomiast oczywiście ten wyrok to nie jest początek polexitu wyrok jeśli zapadnie w takim kształcie pączka może być w wyroku mamy wszystko można, że tego co się dzieje, że może być zupełnie inaczej wciąż może tak, ale zakładając, że wyrok będzie taki ta konstytucja powyżej ich rząd ma prawo decydować co bierze z tego tortu co nie znaczy torcie jest Unia europejska jak kawałki nam pasuje, na które ich wskakuje marzeniem w związku z tym nie bierzemy obędzie początek takiego procesu, który nie wiadomo, dokąd nas doprowadzi, ale tak naprawdę byt testujemy jako pierwsi procedury nie wiemy co się wydarzy natomiast nic nie wygląda dobrze to nie optymistyczne, bo to jest początek no ujścia po prostu na noże z Unią jej państwami członkowskimi to już nie jest po komisja ubrana trwa trwa szczyt o 0EUR czy innego komisarza im i poprzez tak, a właśnie tylko to już jest potężny konflikt z komisją Trybunałem, chociaż sąd nie wypowiada nie zabiera głosu w mediach w parlamencie europejskim i szeregiem państw członkowskich, czyli rada Europy, która przecież wydaje, której Trybunału, który stoi na straży konwencja nie pyta człowieka wolności wydał wyroki m.in. innymi mówił, że sędzia dubler powoduje wadliwość postępowania chociażby Trybunale Konstytucyjnym, więc walczymy na wielu frontach zupełnie niepotrzebnie brak naprawdę ta walka prowadzi do czego do tego, żeby zapewnić utrzymanie władzy ani interes Polski a kiedy pan profesor mówi o tym, że nikt nie wie co się tak naprawdę może wydarzyć to nikt obejmuje również urzędników komisji europejskiej rozumiem oni oczywiście, obserwując sprawę i zapewne zapewne, bo nie jestem ma pan członkiem komisji europejskiej mają różne scenariusza od scenariusza nie mówią, bo tak się uprawia politykę międzynarodową przy relacji z państwem takim, a maruderem, jakim jest teraz Polska, jakie to są scenariusze zobaczymy miejmy nadzieję, że nie będą to te scenariusze końcowe to jeszcze porozmawiajmy o drugim scenariuszu tego co się wydarzy w budynku Trybunału Konstytucyjnego np. po przerwie po godzinie 1415 pełen skład orzekający mówi, aby pan premier Mateusz Morawiecki nie miał racji trzeba stosować do traktatów unijnych co wtedy się dzieje z polską ani Polska dalej z Unii Europejskiej dalej nie mamy granicy na Odrze i niesie takich to znaczy w tym sensie, że nie podbije podlega kontroli, a swobodnym przepływie trwają a, ale zaczyna się proces takiej destrukcji o Kowalskiego Nowaka Nowak ową przysłowiową uderzy z rzutu zakresie należy tym się w życiu zajmujemy, ale jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, jeżeli często podróżujemy, jeżeli mamy sprawy transgraniczne zajmujemy się sprawami dotyczącymi ochrony środowiska energetyki weterynarii itd. tak dalej mocą zacznie się dyskusja taka prawna zaczną się pojawiać różnego rodzaju ograniczenia ze szczególne traktowanie Polski, bo dotyczy to co się wydarzy no wydarzy się to, żeby tyle musiało się przepraszam, że przerwie musiałem się zaplątać w pytaniu chodziło o to co się wydarzy jeśli Trybunał uznał, że pytanie premiera Mateusza Morawieckiego nie nie bezzasadne no to było to byłoby 1 to jest jedyne możliwe poprawne rozwiązanie naprawdę trybuna powinien uznać za niewłaściwe, dlatego że premie żadnego rządu członkowskiego może pytać o wykładni prawa Unii swojego Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza że uzależnionego politycznie od siebie natomiast takie pytanie po pierwsze jest już w efekcie wadliwie sformułowany, bo nie o prawo Unii do Trybunału Konstytucyjnego jeśli Trybunał Konstytucyjny jednak tego się sprawa nie uznać za niewolę za niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi to może udzielić odpowiedzi takiej, która będzie prowadziła do jednego z uzyskania poprawności to znaczy powie nie prawo Unii jest pierwszym zastosowaniu, a w przypadkach kolizji z konstytucją i właściwie mamy stan poprzedni, ale jest to scenariusz mało realistyczne, ale wtedy musimy od razu zacząć myśleć o likwidacji Izby dyscyplinarnej odkręcanie zmian w sądownictwie ocenił 5 dwudziestego oczywiście 5001000 pełne ziarna można już dawno rzeczywiście zlikwidowana to bardzo zamrażać należy nie mamy żadnej podkładki w tym momencie żeby, żeby jakoś retorycznie te decyzje opóźniać ma oczywiście to jest także te decyzje zapadły zresztą z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej ten wyrok nie będzie miał znaczenia Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieni dalej prawo Unii tak długo długo jesteśmy członkiem Unii to te relacje są kształtowane na podstawie naszego traktatu akcesyjnego, a więc mowy, podczas której weszliśmy do Unii Europejskiej oraz warunków, które panują liczyli na podstawie traktatów Unii funkcjonowaniu prosili o Starym, ale od tylko w świecie idealnym, bo oczywiście ton relacji będzie wyznaczać realny stosunek rządu komisji świata tego nieszczęsnego i niezgodnego z prawem to trzeba podkreślić wyroku do tego pytania Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej powinien wrócić po godzinie 1415 oczywiście będziemy dalej mówić o tym co w budynku Trybunału Konstytucyjnego się dzieje z nami był prof. Robert Grzeszczak katedra prawa europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję panie profesorze za kilka chwil będzie godzina czternasta informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA