REKLAMA

Czy podróżowanie po Polsce samochodem elektrycznym jest wyzwaniem?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-09-22 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze Maciej Zakrocki dzień dobry to jest raport gospodarczy środę 22września już za chwilę jedna z naszych rozmów z europejskiego Kongresu gospodarczego w Katowicach Tomasz Setta spotkał się tam z Rafałem Czyżewskim prezesem firmy Greenway Polska będzie, więc rozwoju elektromobilności w Polsce stacja ładowania samochodów elektrycznych i o tym kiedy na zakup takiego auta będzie mógł pozwolić sobie każdy, zanim jednak od domu pod jego gościowi kilka Rozwiń » tradycyjnych informacji raportu gospodarczego najpierw rynek walut frank szwajcarski 427EUR 463 funt 538 i dolar 394 na giełdzie dzisiaj dość wyraźnie zielono WIG 20 na plusie 198%, a WIG 169 też oczywiście na plusie ma teraz już Tomasz Setta i jego gość raport gospodarcze Tomasz sed przed mikrofonem dzień dobry to jest raport gospodarczy Radia TOK FM jesteśmy w trakcie europejskiego Kongresu gospodarczego mówimy, bo razem ze mną jest gość Rafał Czyżewski prezes zarządu Greenway Polska dzień dobry dzień dobry, a to oznacza, że będziemy rozmawiać o samochodach elektrycznych o tym jak ładować sprawnie szybko i wygodnie i państwa firma jest z Gdyni jesteśmy w Katowicach jak długo się jechało czy pan jechał samochodem elektrycznym przyjechałem pociągiem okej, a z racji tego, że cały czas wygodnie podróżować pociągami jakimkolwiek samochodem oraz w Polsce przy okazji można również pracować i spędzić ten czas efektywnie jasna, gdybyśmy wybrali samochód elektryczny to ile taka podróż by nam zajęło myślę, że czas był bardzo zbliżony do podróży samochodem spalinowym pewnie trzeba było by stanąć 23 miejscach spędzić kilkadziesiąt minut ładują taki samochód, ale wydaje mi się, że jadąc na taką odległość warto zrobić przerwę i np. w tym czasie coś zjeść wypić kawę w tej chwili podróżowanie po Polsce nie jest dużym wyzwaniem oczywiście wymaga zaplanowania tak, aby starczyło tej materii na dojechanie do poszczególnych punktów myślę myślę, że to się istotnie zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat no właśnie to powiedz może co pańskim zdaniem w takim razie jest wyzwaniem dlatego, żeby zachęcić kierowców w Polsce do tego, żeby wybierali samochody elektryczne z myślą, że to jest wygodne podróżowanie na pewno w dalszym ciągu bardzo mocno rozbudowywać infrastrukturę ładowania głównie z tego powodu, że przed nami będzie, bo jeżeli chodzi o zakup samochodów elektrycznych w w tym roku uruchomione zostały dopłaty dla osób fizycznych dla elektryków za chwilę pojawią się dopłaty dla przedsiębiorców coraz więcej osób rozważa zakup takiego samochodu, tak więc myślę, że w przyszłym roku będziemy obserwować bardzo bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych nowych pojazdów elektrycznych i tych starć stacji, które mamy dzisiaj wystarczy dla wszystkich na pewno dasz ministra infrastruktury musi dalej rozbudowywano stan, jaki mamy w tej chwili zabezpiecza podjął takie zupełnie podstawowe potrzeby mamy w Polsce w tej chwili około 10005000 ogólnodostępnych stacji ładowania za kilka lat powinno być kilkadziesiąt tysięcy za 10 myślę, że grubo ponad 100 000, tak więc całą branżą w tej chwili ogromnym wyzwaniem jest po pierwsze z o zdobycie środków na tego typu inwestycję czekamy też tutaj na na różnego typu formy wsparcia tych inwestycji, ale później cały proces inwestycyjny, który niestety w polskich warunkach napotyka wiele barier i problemów jest bardzo długotrwały i typu problemy barierę głównie w tej chwili ja postrzegam k w kwestii związanych z przyłączenia stacji ładowania do sieci energetyczne te procesy w Polsce swoją wyjątkowo długo często warunki przyłączenia są ekonomicznie nieuzasadnione z punktu widzenia realizacji takiej inwestycji im się, że wiele trzeba zrobić, aby po pierwsze, przyspieszyć budowę przyłączy energetycznych dla stacji ładowania po drugie, obniżyć koszty związane, ponieważ inaczej nasza branża nie byłaby w stanie realizować tych inwestycji sposób, że na tyle szybki na ile powinny będą się rozwijać samochody elektryczne w Polsce Europie, gdzie pańskim zdaniem takie stacje powinny się pojawiać już wyjaśnień co dokładnie mam na myśli, bo wydaje się, że mamy całkiem dużo takich przestrzeni, gdzie Polacy trzymają swoje samochody będą mogli w przyszłości trzyma samochody elektryczne to są np. miejsca osiedla, gdzie są już gotowe parkingi, ale są osiedla, które już powstały w tych parkingach nie ma tych miejsc, gdzie są stacje ładowania czy czy myślicie o tym ogólnie branża wszyscy ci, którym zależy na tym, żeby to był bardziej popularny środek przemieszczania się czy też myślicie o tym, żeby w takich miejscach jak spółdzielnia blok osiedla, żeby tam pojawiały się inne stacje ładowania to może jakieś wyzwania w pierwszej kolejności Greenway rozpoczął od budowy stacji w miejscach tranzytowych o to, aby stworzyć taką postawą siatkę takich punktów, aby można było w miarę swobodnie poruszać elektrykiem po terenie naszego kraju wydaje się, że to jest coś niezbędnego by w ogóle samochód elektryczny mógł funkcjonować w tej przestrzeni publicznych samochody elektryczne w tej chwili kupowane są głównie przez te osoby, które albo mają możliwość ładowania auta w nocy w domu własnym garażu albo mają ładowarkę w miejscu pracy natomiast, jeżeli chcemy, aby elektryki były bardziej powszechne musimy rozwiązać podstawowy problem, jakim jest brak właśnie możliwość ładowania to w miejscu pracy czy w miejscu postoju nocnego i tutaj niezbędne są działania związane ze stawianiem ładowarek na ulicach miast tu myślę, że tutaj bardzo duży udział w takich w takich projektach powinny mieć samorządy lokalne inwestowanie właśnie wspólnotach mieszkaniowych spółdzielniach w miejscach pracy po to, aby ci, którzy nie mają możliwości ładowania samochodów własnym garażu mogli to robić w innych rozwinięto publicznych czy publicznych miejscach jest w ogóle niezbędnym elementem, aby elektromobilność się rozwijała, bo w porównaniu do samochodu spalinowego nie powinno być sytuacji, że jeździ na jakąś publiczną stację i ten samochód ładuje przez kilkadziesiąt minut trzeba wykorzystywać każdy moment postoju auta na to, żeby go doładować dzięki temu to korzystanie z tego samochodu znacznie bardziej wygodne niż nawet samochodu spalinowego i dopytują spółdzielnie, ale też pewnie innego rodzaju miejsca, które już funkcjonują czym to nie jest wyzwanie, żeby tam pojawił się też stacje ładowania, bo to są jednak taki miejsca, w których nie przewidziano tam będzie zapotrzebowanie, bo teraz inny problem mianowicie bardzo często dochodzi sytuacji do sytuacji, że inni mieszkańcy danej wspólnoty nie popierają pomysł postawienia ładowarki, a inwestycja ta związana z jakąś przebudową sieci elektrycznej danego budynku ten temat częściowo będzie mam nadzieję adresowane nowelizacji ustawy elektromobilności, gdzie pojawiło się zapisy upraszczając cały proces budowy stacji ładowania wy we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych również wdrażane są regulacje, które mają zobowiązywać inwestorów do przygotowywania infrastruktury nowo budowanych budynkach do stawiania ładowarek przyszłości mam nadzieję, że te działania ułatwią znacząco montaż ładowarek tego typu lokalizacji jasne, a czy przy takim optymistycznym założeniu, że tych samochodów elektrycznych będzie w Polsce dużo więcej niż teraz czy tak kolokwialnie mówiąc dla wszystkich wystarczy tego prądu, a nie nie ma dużego wyzwania, jeżeli chodzi o ilość energii, które potrzebne do zasilania samochodu elektrycznego są różnego typu prognozy, ale wolę mówił, że nawet, jeżeli tych aut w Polsce byłoby kilka milionów to i tak to ucieknie to i tak to udźwigniemy z punktu widzenia potencjału produkcyjnego energetycznej natomiast bardzo dużym wyzwaniem jest przygotowanie sieci dystrybucyjnej do tego, aby właśnie instalować nowe punkty ładowania, aby ta sieć była odpowiednio duża do tego, żeby zapewniać odpowiednią moc ładowarek w związku z tym pojawia się kolejne wyzwanie dla operatorów systemu dystrybucyjnego, aby modernizować sieć dystrybucyjną, aby budować nowe linie nowe stacje transformatorowe podobnie jak to w miejscach, jeżeli chodzi o potrzeby wynikające z rozwoju odnawialnych źródeł energii szczególnie fotowoltaiki w ostatnim czasie, a czy to co dzieje się z cenami energii i o tym się dużo mówi za prąd będziemy płacić więcej i to będzie jeszcze pewnie problem, który nam będzie towarzyszył przez kilka kolejnych lat czy to może mieć jakiś wpływ na to, że jednak przejść na samochody elektryczne może być to trudniejszym Tur tu trudniejszą sprawą przekonanie Polaków, żeby skorzystali akurat to niewątpliwie wzrost cen energii przełoży się na koszt eksploatacji samochodu elektrycznego to oczywiste natomiast w cały czas koszt energii szczególnie pozyskiwanej w warunkach domowych z wielokrotnie niższe niż koszt paliwa, który służy do poruszania się samochodem, tak więc mamy tutaj można powiedzieć dużą przestrzeń jeszcze na potencjalne podwyżki oczywiście nie jest dobre natomiast myślę że, że nie będzie miało jak już bardzo znaczącego wpływu na popularność samochodów elektrycznych pojawia się może inny problem dłuższej perspektywie konwersja samochodów spalinowych na elektryczny oznacza spadek popytu na paliwo wiemy, że akcyza zawarta w cenie paliwa istotnym źródłem dochodów państwa, więc mogą pojawić jakieś pomysły związane z przeniesieniem tych obciążeń na na energię i to potencjalnie długiej perspektywie może mieć negatywny wpływ mam nadzieję, że nie dojdzie w takiej sytuacji to, zatrzymując się przy tym wątku ekonomicznym, bo też o to chodzi kierowcom, którzy będą zmieniali samochody to, żeby się opłaca, o czym my nie możemy powiedzieć po jakim czasie zakup takiego samochodu elektrycznego kierowcy może się zwrócić, bo wiemy, że koszty zakupu takiego samochodu wciąż jest duży w porównaniu z tradycyjnym autor w oczywiście to związane jest ilością kilometrów, którą przejeżdża w ciągu roku i dla średnio dla Kowalskiego zakup samochodu etycznego w dalszym ciągu będzie mniej opłacalne niż zakup samochodu spalinowego, bo przebiegnie są duże natomiast są już firmy, które np. logistyczne dostarczające towary, które dla, których zakup takich aut jest już opłacalne, bo przy odpowiedniej liczbie kilometrów pokonywanych rocznie koszt energii elektrycznej jest czy forma do kosztu paliwa jest dużo dużo niższe również niższe są koszty eksploatacyjne związane z serwisem taki sam sam samochodów natomiast wydaje mi się, że tu nie tylko oczywiście kwestie ekonomiczne są bardzo istotne bardzo ważna, ale myślę, że mamy coraz większą część konsumentów, dla których frajda z korzystania z samochodu jest istotna elektryki na pewno są znacznie przyjemniejsze wprowadzaniu kwestia ekologiczna właśnie zmienia się też świadomość dokładnie tak i mamy też dodatkowym mechanizmy wsparcia typu dopłaty, o których mówił wcześniej parkowanie bezpłatne z w miastach możliwość korzystania z buspasów wszystko to przekłada się na to, że popyt na samochody elektryczne znacząco rośnie w tej chwili można powiedzieć barierą nie jest brak tego popytu tylko tylko tylko brak odpowiedniej podaży samochodów na naszym rynku w tej chwili czas oczekiwania są niestety bardzo wydłużone i tutaj mamy mamy mamy problemy mam związane z adaptacją elektromobilność też pytam pana te dopłaty mówimy o tym rządowym programie mój elektryk niż miał swoją pierwszą odsłonę, która no powiem wprost zakończyła się klapą teraz mamy drugą odsłonę pańskim zdaniem to będzie udana odsłona tego pomysłu tak mi się wydaje dlaczego, bo po pierwsze mamy znacząco uproszczoną procedurę pozyskiwania tych tych dopłat w porównaniu do programu sprzed roku po drugie, podniesione zostały limity maksymalnej ceny samochodu, która może podlegać takiej takiej dopłacie po trzecie wdrażana przez proceduralne ostatnim etapie już jest możliwość korzystania z opłaty w sytuacji leasingu takiego samochodu przez przedsiębiorców wszystko to składać się, że myślę, że popyt będzie bardzo bardzo duży i doprowadzić do kilkukrotnego wzrostu rejestracji samochodów elektrycznych w tym roku w Polsce myśli pan tę lukę popytową popytową podażową, której też mówiliśmy będzie w stanie zapełnić Polski samochód samochód elektryczny Izera być może, ale perspektywa jeszcze wielu lat wiele musi wydarzyć, żeby ten projekt zrzesza od prezesa electromobility Poland jest krótka perspektywa nos nawet zapowiedzi mówią o 34 latach więc, więc jeszcze jeszcze wiele wiele się może może zmienić oczywiście każda inicjatywa, która wspiera mobilność dla takich firm jak nasza, która inwestuje własne stacje ładowania oferuje temu tę stację innym jest jak najbardziej pożyteczny bardzo dziękuję za rozmowę Rafał Czyżewski prezes zarządu Greenway Polska był naszym gościem dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, a rozmawialiśmy w trakcie europejskiego Kongresu gospodarczego w Katowicach raport gospodarcze nie ma czasu posłuchać następnej audycji znajdziesz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA