REKLAMA

O nadrzędności Konstytucji RP, czyli rozważania o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-23 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Anna Piekutowska wydawczyni Kamil Wróblewski realizator i Maciej Zakrocki zapraszamy państwa na popołudnie Radia TOK FM zaczynamy nasze spotkanie, nawiązując do wczorajszego zdarzenia, a więc ponownego podejścia jeśli mogę powiedzieć w gmachu Trybunału Konstytucyjnego pełnego składu do rozpatrzenia wniosku premiera po tej zasadzie wyższości prawa unijnego nad krajowym to znaczy pan premier właśnie pyta czy czy jest tak, że to prawo unijne jest wyższy niż prawo Rozwiń » krajowe sprawy przesunięto ponownie, ale my cały czas o tym rozmawiamy no chcemy też od ekspertów dowiedzieć się jak naprawdę jest na pewno takim ekspertem jest na pierwszy gość pan prof. Jerzy Kranz Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry czy dobry państwu dzień dobry panu, ale wnikliwie przeczytałem pana tekst pt. krajobraz przed bitwą, czyli o pierwszeństwie stosowania prawa Unii Europejskiej i muszę powiedzieć zastrzegając, że nie jestem prawnikiem, więc może tutaj jest podstawowy problem, że to jest właśnie w tym tekście sporo takich zdań, które mówią, że z 1 strony w ogóle nie ma o czym rozmawiać jest oczywiste ta ta nadrzędność prawa unijnego nad krajowym, ale z drugiej strony zwraca pan uwagę, że ani ta zasada nie została sformułowana wprost w traktatach, a i, że to przeważająca część norm prawa unijnego obowiązuje jest stosowana bezpośrednio, więc tak, jakby pan też, o ile dobrze zrozumiałem no wskazywał, że to nie jest takie Super oczywiste to to jest to jest oczywiście nie oczywiście zależy, z której strony NATO NATO spoglądać będzie trzeba przede wszystkim wyjaśnić czy będzie w naszej rozmowie kilka pojęć mianowicie jeszcze tego tej czynności pierwszeństwa innemu trzeba poświęcić parę odeszło natomiast ten serial, o którym pan ten miał przed Trybunałem Konstytucyjnym jest trochę żenujący, dlatego że widać wyraźnie, że też sprawa przeciąga nas ze względów nie jest tak, żeby i politycznych no umówmy się, o ile razy można nie można przyciągać itd. tam jest jeszcze ciekawa rzecz, że poza wnioskiem premiera tam jeszcze 3 inne wnioski, które zmierzają do tego samego dlatego co pan określa się, żeby stwierdzić że, że wyższość prawa krajowego i konstytucji nad prawem międzynarodowym czy unijnym, więc pierwsze takie, że zagadnienie to jest tak ta kwestia nadrzędności lub drób drugie zagadnienie, które się pojawia, bo rząd też wysuwa się, że mianowicie Unia po pierwsze, naruszenie konstytucji, więc na czynność jest naruszona po drugie, działa bez podstawy prawnej traktatów tak popytem stwierdza do tego, dodając że się jak jakieś problemy z tym związane, bo to ocenę tego do oceny tego dokonuje Trybunał Konstytucyjny jako tzw. set ostatniego słowa no to jest wyrazem naszej suwerenności na, a więc tu by mi wrócę do tego wniosku premiera główny zarzut opiera się na stwierdzeniu, że prawo Unii uprawnia lub obowiązuje polskie organy do odstąpienia od stosowania konstytucji lub nakazuje stosować przepisy by prawa w sposób niezgodny z konstytucją no, więc od razu na to trzeba powiedzieć, że nie ma takich przepisów traktatowych przez Pp premier sobie interpretuje się niektóre przepisy prowadzą do tego, że on i ewentualnie Trybunał Konstytucyjny uznają, że to jest dążenie do naruszania polskiej klasy 9, więc to po prostu pech polega na nieporozumieniu, bo nie ma w trakcie pewną, który był wyraźnie nakazywały naruszeń konstytucji oczywiście można się spierać z tym czy niektóre akty prawne Unii rozporządzenia czy wyroki są zgodne z prawem Unii, bo to jest pierwsza rzecz tak czy dzieci czy też wydziale, ale ten to jest inna jest natomiast muszę powiedzieć także te wnioski, które są przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale o tyle sąd wnioskami moim zdaniem złej wierze dlatego się w istocie rzeczy ten spór, który się toczyć między 6, a Unią, a on dotyczy tego 3 polskie ustawy bowiem państwo wiecie są różnego rodzaju ustawy była właśnie z tą ustawą kagańca ową czy te ustawy są zgodne z konstytucją polską, a ani czy prawo unijne narusza polską konstytucję, więc tu tu jest tytuł jest problem i teraz żeby, żeby przejść do jakieś konkretniejsze ego o wyjaśnienia to czas powiedzieć także już w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 14lipca, bo mam być czekamy na następne życia, ale w 1 Trybunał stwierdził, że nie będzie, że można nie wykonywać wyroków czuły dotyczących obecnych i jeżeli już swoje właściwości sądu bądź, więc otwiera furtkę do tego, żeby nie był koniec teraz pytanie jest takie jaki, bo tu cały problem polega na tym, jakie relacja między prawem najogólniej między polskim prawem międzynarodowym czy unijny program i one i co chce mówi nasza konstytucja w art. 90 pierwsze hotele także ratyfikowana umowa po nie zrobimy po ogłoszeniu stanowi część krajowego porządku prawnego to znaczy, że to prawo, które w Polsce obowiązuje ustawy rozporządzenia i umowy międzynarodowe są częścią 1 całości znaczy, że to prawo międzynarodowe czy gminy nie jest prawem i akcji bez wyraźnie napisane, że stanowi część krajowego porządku prawnym pana i teraz dalej w konstytucji napisane, że może być bezpośrednio stosowane i chyba że wymaga to ustawy dla i cel i co dalej teraz kolejnym tym akapicie tego art. 91 jest powiedziane, że w przypadku umów, które dotyczą dotyczą przekazania kompetencji tak w przypadku Unii Europejskiej to prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed ustawami i tym sposobem ten 1 artykuł wyjaśnia parę rzeczy mianowicie przede wszystkim powiada 1 rzecz, że jeżeli prawo polskim cała Polska, które stosuje sędzia albo organ administracji będzie staną pozostaną w sprzeczności z prawem unijnym to konstytucja mówi, że pierwszeństwo będzie miało prawo unijne też tzw. pierwszeństwo stosowania praw dla to znaczy, że co robi Polski organ sądowy Administracyjny w MP mija te polską ustawę nie widzi i nie ma kompetencji, żeby zmienić, ale nie widzi, iż stosuje prawo unijne czy plany drogowe i na tym polega to zagadnienie pierwszej tylko, że tutaj muszę zapytać o 1 rzecz i w tej części chyba więcej nie zdążymy powiedzieć, ale przed nami oczywiście część druga no bo ci, którzy decydują czy kończyć postanowili zapytać ten Trybunał obecny, który mamy jednocześnie przywołują inny artykuł konstytucji art. 8 pkt 1 konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej wskazują, że w związku z tym notuje jakość może w naszej konstytucji niespójność no, więc czy to pan przychodzi do drugiego do drugiego aspektu mianowicie jak pokazałem, że Polska konstytucja mówi wyraźnie, że jeżeli jakaś ustawa Polska jest niezgodna z prawem Unii i to musi stwierdzić Trybunał unijny, jeżeli tak stwierdzili to wówczas sąd Polski czy organy muszą zastosować prawo unijne drugi problem polega na tym, jeżeli jest sprzeczność z konstytucją norm konstytucji no, więc by władze polskie uważają, że jest w tym przypadku sprzeczność z normą konstytucyjną i powołują się i powołują się na tym właśnie artykuł prawda artykuł art. 8 mówi się, że konstytucja, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej w najwyższym prawem, lecz pospolity na i teraz teraz czas się zastanowić co to znaczy co znaczy najwyższy tak co co o 3 czy nadaje wyższy znaczy nadrzędny, a po drugie, zaś, jeżeli mówimy, że coś jest nadrzędny albo najbliższe to musimy stwierdzić, że w stosunku do czego radna i teraz w danym pytaniem panie profesorze musimy na chwilę zostawić naszych słuchaczy na informacje i od niego zaczniemy drugą część naszych dawnych Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie całkiem teraz na poważnie wracamy do rozmowy z naszym gościem panem prof. Jerzym Glancem z Akademii Leona Koźmińskiego, którą przerwaliśmy w momencie, kiedy pan prezes przywołał 2 artykuły konstytucji art. 90 pierwszy, który mówi m.in. dodatki ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego jest bezpośrednio stosowana jak i że organizacja międzynarodowa, do której Polska przystępuje jej prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami jednocześnie no tu właśnie pojawiło się znowu to to tu ten drugi zapis polskiej konstytucji art. 8 pkt 1, że ta konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej no i wracam do pytania panie profesorze przy takich 2 dla dla laików nieco wykluczających się artykułu w jak można właśnie rozstrzygnąć na końcu to, o czym rozmawiamy, czyli to, które prawo jest jest właśnie wyższe w teraz teraz do tego przystąpimy jak i powiedzieliśmy w art. 8 jest mowa o konstytucję najwyższym prawem w art. 9 jest powiedziane, że Polska przestrzega wiążącego je prawa Międzynarodowego poza tym wiążącym w Polsce w traktacie konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów jest powiedziane, że strona nie może się powoływać na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla nich wykonywania traktatu, czyli to jest dodatkowy aspekt platońskie wiąże art. 4 szóstym trzeci traktatu Unii Europejskiej powiada się w okresie państwa członkowskie podejmują wszelkie środki dla zapewnienia wykonania będą tu zobowiązujących lata szczucie mówił i teraz i teraz ja powiedziałem, że trzeba się zastanowić czy raczej najbliższych w stosunku do czego albo nadrzędny się do czego i teraz 0101. błędny wniosek, który jest wycofa się dzieje i wyciągamy z tego art. 8, że konstytucja z najwyższym prawem polega na tym, że najwyższe prawo oznacza, że ona jest nadrzędna w każdej sytuacji i wobec każdej innej normy w tym normy prawa unijnego i Międzynarodowego to jest wniosek błędny i nieuzasadniony, dlatego że konstytucja przed chwilą cytowałem mówi, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa Międzynarodowego teraz czas chcę uświadomić, że najwyższy charakter konstytucji to jest zasada prawa krajowego i ona rzeczywiście wprawie krajowym ma najwyższy charakter dalej przecież chyba by zrozumiecie państwo, że Unii Europejskiej nikt nie będzie uznawał Najwyższego charakteru polskiej konstytucji przy stanowieniu prawa unijnego czy to niemiecki koszty liczyć inny, więc to są zupełnie 2 różne sfery taka ta zasada ona działa w trawie Polski, ale ona nie działa prawie międzynarodowym, dlatego że sprawy międzynarodowe muszą tutaj długa cytować równo prawie unijnym jak i międzynarodowym jest zasada, że pierwszeństwo stosowania mają normy międzynarodowe, więc to jest błędny wniosek, który się wyciąga z najwyższą ości konstytucji, przenosząc ją na inne zupełnie obszar, a drugi błędny wniosek polega na tym, że jeżeli my uznajemy to znaczy nasz Trybunał Konstytucyjny albo nasz rząd uznaje nadrzędność konstytucji w tym znaczeniu jak tutaj powiedziałem to znaczy, że Polska to wiążące ją prawo może naruszać i nie wykonywać, więc może nie wykonać np. że roku w wyroku czuły na, więc by ją skrócić ten argument o nadrzędności konstytucji nie ma mocy prawnej w relacjach międzynarodowych to jest fundamentalny prawda a kto narusza konstytucję przez to, że nie przestrzega prawa Międzynarodowego jest art. 9 to popełnia delikt Konstytucyjny bada więc, więc na tym polega to nieporozumienie ich jeszcze raz podkreślam z tego rząd Trybunał Konstytucyjny chciał wyciągnąć prosty wniosek, że jeżeli oni uznają nieczułe tylko oni Trybunał konstytucję lub rząd, że coś jest niezgodne z konstytucją to my nie wykonujemy tego nie ponosimy odpowiedzialności za ty nic to co powiedział jeden z chińskich urzędników to są te wyroki są wyrokami nieistniejącymi da i widać wyraźnie, że to, że ma chyba nie szabelką z tym wyrokiem nieistniejącym on do niczego nie prowadzi bardzo nie rozwiązuje nam konfliktu z Unią europejską, a ona natomiast natomiast jeszcze 1 rzecz ważną Dodę ogląda, a że i można badać zgodność z konstytucją prawa unijnego można, bo to przewiduje poseł, abyśmy ratyfikowali traktaty unijne to myśmy Trybunał konstytucji też badał czy one są zgodne z naszą konstytucyjnej, jeżeli jest uznane jest zgodna, bo jeśli to okej, a teraz pytanie jest coś staje, jeżeli jest niezgodną notę w dziesiątkach mówi Trybunał jeśli my się to my musimy wykonywać, czyli mówiąc w skrócie minie musimy mieć wykonujemy prawo unijne kary jak nam się podoba, bo uznajemy, że w niektórych sprawach nie narusza konstytucji w niektórych narusza konstytucję, ale jednocześnie oczekujemy tak zachowujemy się w sposób niepraworządny nie zapewniamy i niezawisłości sądów, czyli naruszamy prawo unijne, a jednocześnie oczekujemy, że uzyskamy pomoc unijną, która musi być sprawa sprawdzana pod kątem czy ona nie jest, więc nie dochodzi do korupcji, dlaczego więc musi być sprawny system międzynarodowy prawda ci że, czyli to powoływanie się dla nadrzędność konstytucji w miastach trochę publicystycznie jest takim świtem merytorycznych na NATO na potrzeby wewnętrznego podwórka i sprowadza się w gruncie rzeczy do takiej debaty jak to się dawniej mówi o wyższości świąt Bożego Narodzenia dla nad świętami wielkiej nocy tym, że orzekł Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że coś jest niezgodne z konstytucją niczego niczego nie zmieni w naszych relacjach z Unią co można zrobić wtedy można dążyć do zmiany ustawy unijny aktu prawnego po drugie, że roku zdaje się, że rząd Polski mam wrażenie, że wyroki Trybunału również wyroki sądowe można negocjować swoich wydań bez nowości pełna na po trzecie można zmienić konstytucję proszę państwa Polska konstytucja została zmieniona pod wpływem prawa unijnego 2006 roku, kiedy prawo unijne i wymagało ekstradycji wydanie polskich obywateli państw czy typie, który popełni przestępstwo będzie we Francji Francja tego żąda by została zmieniona Polska konstytucja, więc tutaj wiele pań zmienia konstytucję natomiast my tutaj mało jest jeszcze 1 wariant panie profesorze tego się najbardziej może niektórzy mają w można jeszcze wystąpić z Unii no, więc chce chce pan powiedzieć, że ten wniosek premiera, ale wniosek pierwszy w historii, który frontalnie nie jakieś konkretnej sprawie on frontalnie kwestionuje zasady pierwszeństwa prawa Unii i to morze może prowadzić do do tego do wystąpienia oczywiście ja ja nie straszy wszystkich wystąpień, bo oczywiście to co można przeprowadzić w sejmie zieloni tamten będą mieli swoją większość chce do końca nie wie, ale nawet, gdyby przeprowadzili to jest jeszcze dwuletni, żeby Polska mogła wystąpić jeszcze 2 lata trzeba negocjować z tym, że trzeba pamiętać o tym, że są siły polityczne w Polskim Sejmie, że była jasność nie na podwórku w Polskim Sejmie są siły polityczne, które dążą do wystąpienia z Unii Europejskiej jak tylko się uda oczywiście nie zawsze się na czas tylko jednak pamiętać, że z tej drogi nie ma już powrotu, gdyby Polska wystąpiła z Unii po dwuletniej państwo widzieliście w 2 lata negocjowali Brytyjczycy, bo to musi być wynegocjowany potem jakich zasadach towary czy kupując polską grę, więc to jest rzecz po prostu niesłychane, ale myślę, że to nie jest celem obozu rządzącego Otóż rządzący dąży ja tak to interpretuje do utrzymania władzy przez to przez straszenie, że nam zabierają suwerenność przez to, że czy MR migranci przynoszą zarazę, że Unia chce nas pozbawić prądu tak nawiasem mówiąc to, że pozbawiamy Czechów wody to niema znaczenia tylko, że Unia nasze pozbawić prądu prawna i itd. i chcą do tego doprowadzić, żeby uzyskać, bo proszę państwa dzieje się teraz pojadę czytam wieczność w Turowie tam nie obsługujemy Czechów tak nie chcemy cudzoziemców tak dali to jest woda na mój pewnego elektoratu i ten elektorat to jest elektorat partii rządzących i ona do tego dąży, żeby za wszelką cenę utrzymać przed tymi metodami ten elektorat no to w takim już komentarzy może bardziej właśnie politycznym niż prawniczym zostały nam 2 minuty jak pan myśli czy to przeciąganie decyzji Trybunału Konstytucyjnego my pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej jest właśnie taką grą na czas, w którym ma się coś wydarzyć czy czy właściwie no, czego się pan spodziewa jak, jaka ostatecznie będzie w kontekście też oczekiwania przez ten rząd jednak też na te pieniądze z Unii tak dalej, jakie może być to rozstrzygnięcie i ja się niczego dobrego nie spodziewam w tym, że nie jestem takim przez miejscowe powiedziałem ten polega to nie jest taka jednostronna decyzja od razu realne natomiast my jesteśmy już na marginesie politycznym Unii Europejskiej nikt z nami specjalnie ani nie rozmawia ani się nie konsultuje tak dalej na dach nawet minister spraw zagranicznych mówi, że rzesze, gdyż stany Zjednoczone z nami nie konsultując, które były największym przyjacielem, więc po prostu to jest dowód na to, że i rząd idzie moim zdaniem ten rząd idzie na czołowe zderzenie z Unią w tym, że rezultatem tego nie będzie od razu wyjście ci co prawda wycofanie się, bo to jest dłuższy proces natomiast rezultatem będzie zepchnięcie nas na Nadala margines i po prostu no oczywiście no i czasie z tym liczyć, że proszę państwa jest jednak kara została orzeczona teraz przez siły dotycząca, która dziś wniosek komisji komisji do Trybunału o kary za niewykonanie wyroku w sprawie Izby dyscyplinarnej prawda no wiesz o 1 ile rząd się pociesza wszelkie możliwe sposoby jak trafi na ściany to zobaczy pan co będzie Unia zabiera nam suwerenność niszczą naszą rodzinę i chrześcijańskiej modę Polski koniec świata i tak byli bardzo dziękuję za spotkanie pan prof. Jerzy kanclerz Akademii Leona Koźmińskiego był naszym pierwszym gościem raz jeszcze bardzo dziękuję zapraszam teraz w panu słuchaczy na informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA