REKLAMA

"To był początek sprzeciwu wobec dyktatury monopartii"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-23 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie 45 lat temu 23września 70 tego szóstego roku ukazał się apel do społeczeństwa i władz PRL krótko kilka zdań tego apelu robotniczy protest przeciwko wygórowanym podwyżkom, który był wyrazem postawy niemal całego społeczeństwa pociągnął za sobą brutalne prześladowania w Ursusie Radomiu i innych miastach bito kopano i masowo aresztowano demonstrantów dalej dlatego niżej podpisani zawiązują komitet obrony robotników w celu Rozwiń » zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy no jeszcze dalej zastosowano wobec robotników represje stanowią naruszenie podstawowych praw człowieka uznanych zarówno w prawie międzynarodowym jak i obowiązujących w Polskim prawodawstwie no właśnie tutaj mamy potem podpis 14 osób komitet obrony robotników taki jest początek tej organizacji jest z nami pan poseł Jan Skórzyński Collegium Civitas dzień dobry dzień dobry jak ważne jest to wydarzenie z punktu widzenia naszej najnowszej historii właśnie to co się stało 45 lat temu można powiedzieć, że to był początek ruchu sprzeciwu wobec rządów komunistycznych wobec dyktatury monopartii, jaka w Polsce panowała początek, który się za to bardzo skromny ja od wystąpienia kilkunastoosobowe grupy obywateli poprzedzonego jednak już konkretnymi działaniami podjętymi wcześniej, bo latem tego roku przez grupę harcerzy i młodzieży z klubu inteligencji katolickiej aktu, który to grupy ruszyły na pomoc konkretnym ludziom prześladowanym przez władze za udział w protestach robotniczych w czerwcu 71006. roku genezą KOR-u to warto podkreślić było bardzo konkretne społeczne działania na rzecz praw człowieka, czyli pomoc dla konkretnych ludzi poszkodowanych przez ówczesny starać dopiero potem na powstała organizacja powstała taka czapka na ten ruchem we wrześniu złożona z ludzi o pewnej pozycji społecznej takich jak np. Jerzy Andrzejewski wówczas niesłychanie popularnej w oficjalnie akceptowany jak najgorzej pisarz na, która miała wspomagać tę akcję podjętą w powietrznym rośnie wcześniej już przez młodych, ale nie jest tak, bo tak mniejszy przynajmniej wydaje że, że ten 23września 71006. roku ten apel oficjalny do władz PRL-u nie ukrywany podpisany przez ludzi zmienia nazwiska, bo jest właśnie taką też nową formą o oporu wobec wobec tamtego reżimu, bo przecież wcześniej też miały miejsce wystąpienia często zresztą tragicznie zakończone opozycja raczej no właśnie się nie ujawniała, bo za to za to groziły represje, a tu postanowiono właśnie taką otwartą przyłbicą powiedzieć to co powiedziano, kto tak jak najbardziej znaczy właśnie charakterystyczną cechą tego wystąpienia była jawność naj to pozostało cechą działania działania opozycyjnych, czyli tego co nazywam sprzeciwy do dyktatury komunistycznej aż do końca i osiemdziesiątego dziewiątego roku ta jawność wymagała dużej odwagi i była zasadą działania zarówno komitet obrony robotników, jaki innych grup opozycyjnych, które potem się pojawiły w następnych latach, które w dużej mierze stosowały te same metody działania, które Kor zapoczątkował także odwoływały się do prawa obowiązującego w PRL do konstytucji PRL, która w teorii zatrudniała rozmaite swobody obywatelskie praktyce było zupełnie inaczej, ale wyłania się do tego prawa działanie w ramach prawa UE charakterystyczne dla tej formy w opozycji, którą nazywaną opozycją demokratyczną i dokładnie ta sama ten sam pomysł na działanie by potem przejął wielki ruch społeczny Solidarność, bo ważnego to miało, że to był początek tak, ale właśnie ta metoda no i w jakim sensie chyba zaskakująca stała się równie zaskakująca dla władz może już też trzeba było jakoś inaczej zareagować, mimo że oczywiście no przecież nie zrezygnowano z depresji czy jakiś form prześladowania ludzi, którzy tej władzy rzucali wyzwanie represje były prześladowania były, ale one były umiarkowane relatywnie umiarkowane tak w odniesieniu do tego co możemy powiedzieć o wcześniejszych epoka rządów komunistycznych np. więc to, że były one umiarkowane wskazało, że ta metoda była skuteczna, bo bardzo trudno zarzucić uczestnikom ruchu Kurskiego, bo tak możemy szczerze powiedzieć, ponieważ sam komitet liczył kilkanaście potem kilkadziesiąt osób, ale tak naprawdę o całe to środowisko było tworzone przez kilkaset osób w całej Polsce, więc metody polegające na działaniu zgodnie z prawem, chociaż 1 istotnym wyjątkiem to znaczy wydawaniem poza głoszeniem teorii drukowania to są pisma książek to było złamanie prawa, ale tutaj kierowcy uważali, że na cenzurę bezprawna natomiast tata ta zasada działania, unikając tego bezpośrednio przekroczenie prawa no już od początku była zastosowana w tym mianowicie, że założyciel KOR-u których w środku było dużo prawników bardzo ważnym takim uczestnikiem tych działań był Janusz Olszewski np. który nie był członkiem KOR-u nominalnie, ale faktycznie należą propagandzistów Dąbrowa był pomysł, żeby ten głos niezgodnie z rejestru waszej tego komitetu w instytucjach państwowych po, dlaczego nie rejestrować Ano, dlatego że ten sposób nie daje się okazji do odmowy rejestracji komitetu obrony robotników postrzegał sam się jako instytucję powołaną w stanie wyższej konieczności tak jak stanie klęski i wobec tego uznawał prawnicy uznali, że nie ma powodu, żeby się rejestrować to w gruncie rzeczy nie zostały zanegowane później przez prawo PRL-u i również nawet w stanie wojennym, kiedy próbowano jeszcze zrobić proces głównym przywódcą KOR-u Adamowi Michnikowi Jackowi Goleniowie Henrykowi Wujcowi Janowi Lityńskiemu szanuję Janowi Józefowi ludzkiemu to wszystko o zakończyły się fiaskiem władze nie potrafił zgromadzić dowodów na przekroczenie prawa i wobec tego od tego procesu odstąpiono Pięta ten pomysł na działania w ramach państwa dyktatorskie okazał się bardzo skutecznie by właśnie to jest tylko powiedzmy no bo w tym podstawowym celem, który został również określony w tym apelu sprzed 45 lat no to jest właśnie pomoc prześladowanym robotnikom pomoc prawna finansowa lekarska jak jak pisano czy w takim razie realizacja tego zamierzenia głównego ta pomoc ona się też w jakim sensie odbywała w związku z tym bez większych przeszkód nocy przez władzę wie wiedziała dokładnie, dlaczego ci robotnicy potrzebują pomocy biegłego oczywiście stawiały bardzo liczne bariery, ale ta pomoc właśnie indywidualna nakierowana na korzyść konkretnych konkretnych ludzi skazanych i ich rodziny także żyją często odwiedza środków do życia to wszystko, a także odwołanie do opinii publicznej i po polskiej światowej to było istotne, dlatego że ówczesny rząd komunistyczne wiele przygód teorię jak bardzo, jeżeli byli uzależnieni finansowo Zachodu, ponieważ musieli składać już ogromne pod Polski, a więc woleli nie chodzić jak ilość sytuacji konfrontacji i np. toteż morza możemy powiedzieć, że ten pierwszy rok działania korą, których głównymi zadaniem była pomoc właśnie tym robotnikom represjonowanym za udział w protestach czerwca 66 zakończyła się zakończyć się ogromnym sukcesem, dlatego że wszyscy robotnicy zostali wypuszczeni, że zostali mianowani i większość z nich udało się obronić i pomocy na tyle, żeby przetrwali ten najcięższy okres, więc dźwięki m.in. prowadzonej zbiórce finansowej prowadzonej zarówno w Polsce wśród polskiej inteligencji wielkich miast jak i za granicą np. dużą sumę na rzecz KOR-u przekazali 2 wielcy pisarze niemieccy ani liczba i Günter Grass, który wszystkie swoje honoraria za książki wydawane w Polsce pali na fundusz KOR-u i tych też padło wiele wiele, więc społeczeństwo odpowiedziało na ten apel, o których pan cytował na początku bardzo dziękuję za to wspomnienie chyba jednego z ważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii był z nami pan prof. Jan Skórzyński Collegium Civitas dziękuję bardzo, zapraszam dziękuję bardzo, widzę na Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA