REKLAMA

"Koncesja została przyznana. Uchwała KRRiT, w której Rada nawiązuje do lex TVN, nie ma mocy prawnej"

TOK360
Data emisji:
2021-09-23 18:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
07:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 krajowa rada Radiofonii telewizji podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie sytuacji związanej ze strukturą właścicielską niektórych mediów chodzi o zasady rozpowszechnianie programów radiowych telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego i o tym będę rozmawiał teraz z prof. Markiem majem konstytucjonalistą dobry wieczór witam w TOK 360 dobry wieczór witam serdecznie Rozwiń » w tej uchwale są zapisy, które mówią o tym, że nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w Polsce podmiot, którego udział kapitałowy spoza europejskiego obszaru przekracza 49% albo zależny jest od podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego, gdzie zagraniczny podmiot ma ponad 49% głosów w zgromadzeniu wspólników itd. itd. chciałem pana profesora zapytać o to do czego w tej sytuacji właściwie zobowiązany nadawca jest do czego zobowiązany w związku z tą uchwałą czy może polskie władze czemu ta uchwała gości ma służyć no właśnie to jest bardzo dobrze postawione pytanie sam się nad tym zastanawiam, bo koncesja została udzielona zgodnie z art. 35 ustawy o Radiofonii telewizji ta koncesja może być udzielona spółce zależnej której, która ma siedzibę na państwie członkowskim europejskiego obszaru gospodarczego zatem TVN ten wymóg spełnia na tym można było zakończyć, ale w 36 są w punktach bardzo żadnej uchwały krajowa rada Radiofonii telewizji tak trochę sobie zaprzecza z 1 strony wskazuje, że udzielenie koncesji w domyśle też wolnych i nie jest zgodne z okien obecnie obowiązującym prawem szkolenie jest blok to dlaczego rada udzieliła, ale krajowa rada zwróciła się do swojego przewodniczącego klubu ten wezwał wszystkich koncesjonariuszy do przestrzegania rama dostosowania się do obowiązującego prawa przemoc ma służyć mieszkań skoro i tak koncesje zostały wydane zgodnie z prawem i dalej jak rada zwraca się nawet do premiera, żeby ten lub wspólnie z nią zaprojektował politykę państwa w kierunku uporządkowania struktury właścicielskiej mediów w tych, które nadają na podstawie koncesji i następnie zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego uzasadnienia do Trybunału tylko do podmiotów, które mają legitymację generalną do występowania do Trybunału, żeby zaskarżyły art. 35 ustawy o Radiofonii i wiele wizyt zaskarżyły jako niezgodne z konstytucją czy w całej tej sytuacji TVN może być spokojny o trwałość tej koncesji, którą otrzymał właśnie przedłużenia koncesji no właśnie tutaj trzeba czytać między wierszami, bo z 1 strony koncesja została udzielona, a z drugiej krajowa rada otwiera pewną gry, bo uchwała nie ma żadnej mocy prawnej jest to uchwała heli mętna, ale opublikowana na zewnątrz w tej uchwale są pewne groźnych z 1 strony wzywa się bardzo tak co rok, żeby uporządkować strukturę kapitałową właścicielską dalej grozi się, że ktoś może wystąpić do Trybunału wiemy jak orzekł Trybunał Trybunał sobie pewnie znajdzie jakąś podstawę w tym wniosku, żeby orzec zakresowo przepis art. 35 ustawy o Radiofonii telewizji w zakresie w jakim przewiduje tak tutaj tam jest niezgodny z konstytucją daje także krajowa rada rządu premiera, żeby ten niezwłocznie podjął kroki legislacyjne, a zatem mamy tutaj pewien margines, skazując na tym, że piłka jest ksiądz pamiętajcie komentował menedżer w każdej chwili możemy jeszcze do tej sprawy powrócić to nie jest zmiana prawa, ale interpretacja obecnych zapisów tak powiedziała o tej uchwale rzecznik krajowej rady Radiofonii telewizji Teresa Skrzyńska to jest 1 jej ostatnich wypowiedzi po to jest popołudniowa Wypowiedz się dzisiejsza i chciałem pana zapytać o to czy właściwie skoro jest interpretacja, która wskazuje na to, że TVN może właściciel TVN może nie spełnia tych warunków do otrzymania koncesji to ta koncesja w końcu została zgodnie z prawem czy nie udzielona koncesja została udzielona decyzja koncesyjna została wydana na podstawie uchwały krajowej rady Radiofonii telewizji i telewizji co do tego nie mamy żadnych wątpliwości natomiast ta uchwała, której teraz rozmawiamy jest to uchwała wewnętrzna krajowej rady, która otwiera nowe fronty do działań w przyszłości zatem mu krajowa rada w 1 rząd chciał pokazać, że problem był bardzo duży dlatego race wewnętrzne nad udzieleniem powodowi koncesji musiały się aż tak długo, a z drugiej strony wskazuje, że nawet, wydając koncesję ba wątpliwości i będzie starała się inspirować inne organy władzy publicznej do podjęcia określonych działań czy odnosi takie wrażenie, że to jest także sposób na ominięcie drogi parlamentarnej i wprowadzenie w życie tak naprawdę głównego założenia ustawy lex anty TVN, a być może nie widzę tutaj kwestie interpretacji tego co nastąpi w bardzo trudne, bo nie wiemy, jakie kroki będą podjęte, ale być może będzie złożony wniosek to tylko dało, a nie zawarł z PIT przepis konstytucji lub, na które można by było oprzeć tzw. czasem zarzuty konstytucyjne, bo konstytucja gwarantuje nam wolność słowa gwarantuje również sprzedawać zakaz dyskryminacji, ale jeżeli taki wniosek trudne to można się spodziewać, że Trybunał w określonym składzie wyda wyrok umożliwia wcześniejsze wyroki interpretacyjne, a wydanie takiego wyroku interpretacyjnego mogłoby służyć do wznowienia postępowania w sprawie udzielenia koncesji, a zatem koncesja została przedłużona, ale jeszcze wszystko się może wydarzyć bardzo dziękuję prof. Marek Chmaj konstytucjonalista były razem z nami w TOK 360 już za chwilę będzie z nami sędzia Beata Morawiec była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie prezes stowarzyszenia sędziów Themis porozmawiamy o tym, że niektórzy sędziowie odmawiają orzekania z nowymi sędziami, który zostanie wskazanie wybrani przez krajową radę sądownictwa tę nową zwaną neo-KRS Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA