REKLAMA

Po raz drugi zbadali poziom cyfryzacji produkcji w polskich firmach. Na co wskazuje Digi Index 2021? [sponsorowane]

Audioprezentacja
Data emisji:
2021-09-24 06:00
Audycja:
Czas trwania:
18:42 min.
Udostępnij:

Transformacja cyfrowa zmienia sposób produkcji maszyn, samochodów, leków czy żywności. Po raz drugi firma Siemens wzięła te cztery sektory pod lupę w autorskim badaniu Siemensa Digi Index. Jako partner transformacji cyfrowej dla wielu firm, samorządów i instytucji publicznych postawili sobie za cel stworzyć obiektywny i prosty indeks określający stopień cyfryzacji produkcji w danej branży czy przedsiębiorstwie. Digi Index wyniósł 1,8 pkt. w 4-stopniowej skali? O tym, co to oznacza, opowiada Sebastian Lemieszek z Siemens Polska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Anna Stachowska dzień dobry witam państwa transformacja cyfrowa zmieniła sposób produkcji maszyn i samochodów leków czy też nawet żywności firma zimę po raz drugi działa to właśnie 4 sektory pod lupę w takim autorskim badaniu z mięsa digi Index jako partner tych transformacji cyfrowych dla wielu firm samorządów instytucji publicznych z mężem postawił sobie za cel stworzyć taki obiektywnej prosty indeks, który określałby stopień cyfryzacji produkcji danej Rozwiń » branży czy przedsiębiorstwie dzięki temu indeksowi poznamy główne problemy firm i wyzwania, jakimi mierzą się o automatyzacji i digitalizacji produkcji nowej edycji drugiej badania liczba indeks, która prowadzona była wyjątkowym okresie, kiedy praktycznie wszystkie sektory gospodarki musiały błyskawicznie przedstawić swoje działania na nowe tory porozmawiam dzisiaj z naszym gościem Sebastianem lemiesz okiem zimę Polska branża Digital Industry dzień dobry dzień dobry witam serdecznie najnowsza edycja tego badania wskazuje panie Sebastianie na taki alarmujący poziom digitalizacji wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych Chem taki uzyskany średni wynik digi Index, czyli autorskiego wskaźnika Siemensa wyniósł zaledwie 1 i osiemdziesiątych punktów takiej cztero punktowej skali to jest o 1 punktu procentowego to jest niższe niż rok wcześniej, czyli nie jest dobrze tak oczywiście 1,8 w skali cztero punktowej to nie jest satysfakcjonujący wynik natomiast ja odbieram go jako ogromny potencjał drzemiący w Polskim przemyśle potencjał do rozwoju, które spowoduje wzrost konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim także jeszcze wiele do zrobienia przed nami, ale nie ma co może alarmujące natomiast rokującym a jakie sektory zostały w ogóle uwzględnione w tym badaniu i też drugie pytanie, jaki sektorów uzyskał taki najwyższy wynik w badaniu uwzględniliśmy 4 sektory motoryzacyjny budowy maszyn branżę chemiczną farmaceutyczną oraz branże Fulton zwrócili branżę spożywczą najwyższy wynik wynoszący 2 punkty uzyskała chemia informacja, ale myślę, że na hurraoptymizm jednak jest troszeczkę wcześniej 2 punkty to górny zakres najniższego poziomu cyfryzacji dopiero poziom 2,12,5 świadczy o tworzeniu się w danej branży podstaw cyfryzacji, tak więc Polski sektor chemiczny farmaceutyczne, mimo iż na tle pozostałych wypadł najlepiej jest jeszcze przed tym etapem warto odnotować branża chemiczna farmaceutyczna jest jedną z tych, które z pandemii wyszły obronną ręką w pozostałych sektorach firmy zmagały się z większymi zawirowaniami przestoje produkcji zaburzenia łańcucha dostaw absencja pracowników załamanie się popytu diametralna zmiana zachowań konsumenckich to tylko przykłady z jakimi w 2020 roku musieli się mierzyć polscy przedsiębiorcy to wszystko miało też negatywny wpływ na postęp prac nad cyfrową transformacją dobrze to obrazuje dziś Index w 3 pozostałych badanych branżach motoryzacyjnej maszynowej spożywczej wyniósł zaledwie 1,7 przy czym nadużyciem byłoby tłumaczenie zawirowaniami pandemicznymi niskiego poziomu cyfryzacji w sektorze spożywczym, bo ile motoryzacja i przemysł maszynowy rzeczywiście boleśnie odczuły pandemia to produkcja żywności okazała się sektorem wydaje mi się relatywnie mniej podatnym na przestoje produkcji co konkretnie wpływa na wartość wskaźnika Siemensa te pierwsze pytanie drugie się od razu nasuwa jak wypadają, jakie poszczególne części składowe czyli jaki firma ta digitalizacja postępuje szybciej pewnie takie firmy są, które sobie radzą z tym procesem o wiele lepiej niż inne tak, że ta druga część pytania, jeżeli chodzi o obszary, które zostały poddane badaniu takich obszarów jest 6 jest to planowanie strategiczne organizacja i administracja integracja systemów produkcja działania operacyjne zarządzanie danymi oraz zastosowanie procesów cyfrowych i tutaj najwyższy poziom digitalizacji i Polski przedsiębiorca osiągają w obszarze zarządzania danymi i to jest oczywiście uzasadnione, ponieważ stopień automatyzacji szczególnie tych większych przedsiębiorstw od 200250 pracowników jest relatywnie wysoki co co wiąże się z tym, że my już posiadamy przedsiębiorca posiadają dane procesowe, które są w prawie 80% gromadzone i które też słowo klucz, ponieważ bardzo często gromadzimy dane procesowe, ale żaden sposób nie wykorzystujemy ich do wspomagania prowadzenia naszego biznesu wg tego waszego raportu też wyraźnie widać, że ta zdolność do takiego konkurowania, zwłaszcza po pandemii będzie właśnie oparta m.in. na cyfryzacji to jest też robotyzacja, czyli gromadzenie oraz profesjonalne zarządzanie dużymi zbiorami danych, jakie w ogóle firmy mają przyjąć taką strategię działań czy wszystkie czy są jakieś takie, które nie będą musiały jak by zająć się tą cyfryzacją tak szczególnie tak jak propaguje holistyczne podejście do digitalizacji do cyfryzacji i nie wykluczam żadnych firm, a które nie miałby prawa czy możliwości podążania tą ścieżką oczywiście są 2 drogi do rozpoczęcia przygody mający swych realizacji pierwsza to jest wdrożenie rozwiązania punktowego opartego na konkretnej bieżącej potrzebie, korzystając z szerokiego wachlarza dostępnych rozwiązań cyfrowych oferowanych na rynku oczywiście wymaga pewnej samoświadomości i konkretnych zasobów potrzebnych do wdrożenia takie punktowe rozwiązanie punktowe wdrożenie digitalizacji ma również pewne ryzyko ze sobą, ponieważ mogą powstać w przyszłości problemy z integracją z innymi nowymi systemami również takim ryzykiem jest analiza czy taka samoocena czy rzeczywiście to punktowe rozwiązania jest moją najpilniejszą potrzebą biznesową czy przeanalizowałem potrzeby wszystkich działów, a przede wszystkim czy to rozwiązanie spełni to biznesowo potrzeba, którą mam druga, o czym wcześniej wspomniałem, czyli holistyczne podejście holistyczne zaplanowanie nowej nowej strategii digitalizacji takiej transformacji cyfrowej w oparciu o rzetelną analizę własnych potrzeb w okresach krótko średnio długoterminowych w ten sposób umożliwia stworzenie przez wszystkich nowych modeli biznesowych opartych o nowe technologie oraz świadomie tworzy cały ekosystem technologiczne, gdzie punktem centralnym jest znowu potrzeba biznesowa w oparciu o taki plan rewitalizacji możemy oprzeć proces budżetowania i podążać taką Road map digitalizacji przez następne lata podchodzi do tego w sposób usystematyzowany nie punktowy przedsiębiorstwa tak właściwie poniekąd zmuszone były i też nadal są w pewnym sensie do pracy poza siedzibą lub też z ograniczonym dostępem do miejsca pracy założyły na pewno taką silną potrzebę, żeby sięgać po tak różne rozwiązania cyfrowe do czego w ogóle panie Sebastianie prowadzi taka transformacja cyfrowa chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że ta transformacja spraw prowadzi do oszczędności jednak często one nie wynikają z samej poprawy efektywności produkcji zaobserwujemy szczególnie w czasie licznych lockdownów przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom cyfrowym miały możliwość przede wszystkim kontynuowania prowadzenia procesu wytwórczego w sposób nieprzerwany lub miały możliwość znacznego ograniczenia strat dzięki zdalnym dostępu do informacji o Stanach linii produkcyjnej i punktualny planować produkcję czy harmonogramowania produkcji w tych odcinkach krótkoterminowych, uwzględniając dostępność zasobów, które pojawiło się danego dnia pracy lub np. diagnozowanie urządzeń bez wysyłania jednostki serwisowej, gdzie często dostęp do linii produkcyjnych był utrudniony lub ograniczony, a w tym okresie wiąże taki brak digitalizacji pewnie są takie firmy, które nawet w ogóle takiego procesu digitalizacji nie przystąpią w najbliższym czasie chyba praktyki realizacji to jest ja rozpatruję jako niewykorzystania pewnej szansy, jaką digitalizacja oferuje przynajmniej uniemożliwienie sobie z Poznania tej wartości digitalizacji często spotykam ze stwierdzeniami, że digitalizacja jest dla mnie, że jest droga, ale szczerze mówiąc ta świadomość co wnosi digitalizacja czym tak naprawdę jest jest dosyć niska także i zachęcałbym wszystkie przedsiębiorstwa, która to tej pory rozpatrywały czy digitalizacja jest mniej jest ich strategicznym punktem rozwoju do tego, żeby sami rozpoczęły taką sama analiza co możemy poprawić dzięki rozwiązaniom cyfrowym oczywiście Rzeszów trudno jeszcze się decydujemy na wdrożenie a na jakim panie Sebastianie są etapie nasze polskie firmy, czyli to całkiem sprawnie jeszcze dużo w tym zakresie do zrobienia oczywiście 1,80 tych skaliste punktowej daje jasny obraz, gdzie jesteśmy, że jest się wiele przed nami wiele przed polskim przemysłem jest to początek drogi rozpoczęto rozmowy również, mówiąc że miał taką szansę i wydaje się, że polskie przedsiębiorstwa też tak to rozpatrują powoli przekonują poniekąd zmotywowana sytuacją pandemiczną, ale widzimy np. poprzez chęć zdobywania wiedzy o rozwiązaniach cyfrowych wiele przedsiębiorstw zgłasza się do nas bierze udział w seminariach, gdzie przybliżamy im, a wartość dodana, jaką wnosi cyfryzacja do ich potencjalnego biznesu i obserwujemy również powstawania całkowicie nowych miejsc pracy nowych stanowisk przedsiębiorstwach odpowiedzialnych tylko za digitalizacja spotykamy się już z osobami z tytułami CDO, czyli Chief Digital zejść oficer lub przynajmniej kierownik do spraw digitalizacji i stoiska stają się kluczowymi w organizacji to jest to jesteś dla nas bardzo istotne, ponieważ w najważniejszych takich faktor sukcesu czy ma wskaźnik sukcesu w digitalizacji to jest przygotowanie siebie zmiana, ponieważ digitalizacja jest zmianą, a przygotowujemy siebie, czyli nasz personel tutaj bardzo istotne, żebyśmy byli świadomi, a że musimy inwestować w ludzi Dominika Bettman prezeska zarządu dyrektorka Digital Industries w zamian Polska wskazała, że taki ubiegły rok w tym raporcie pokazał, że przedsiębiorstwa o takim bardziej zaawansowanym procesie digitalizacji łagodniej przeszły czas kryzysu spowodowane pandemią covid-19 zdecydowanie tak polskie przedsiębiorstwa, które już są bardziej zaawansowane żeli chodzi o stopień cyfryzacji stopień digitalizacji dużo łagodniej przeszły ten etap lockdownu etap pandemii jest to związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w postaci np. zdanych wstępów systemów do zarządzania cyklem życia produktów rozproszonych zespołach, gdy nagle musieliśmy zespół inżynierów produkcyjnych, a pozostawić w domu na Homo misia i narzędzia cyfrowe umożliwiły nieprzerwaną pracę także linia produkcyjna zawsze była gotowa zawsze była w pełni zarządzana z poziomu Homo PiS-u np. krótkoterminowe planowanie zasobów, gdzie każdy dzień produkcyjne związane z personelem już za sobą pytanie ile osób dzisiaj będzie dostępnych do pracy a w jaki sposób ułożyć ten cykl produkcyjny tak, żeby ewentualnie ograniczyć straty może nie tyle nawet podnieść efektywność i tutaj rozwiązania cyfrowe wychodząc naprzeciw umożliwiało nam np. bardzo szybkie harmonogramu fani produkcji na konkretny dzień także tak rozwiązania cyfrowe wspierają polskie przedsiębiorstwa szczególnie takim ciężkim czasie, jakim jest czas covid 19 w 2020 pierwszy roku taki średni odsetek zysków przeznaczonych na digitalizacji też zauważalnie wzrósł z czego to pani sobie nie wynika z przede wszystkim efekt dużego wzrostu świadomości jeśli chodzi o wartość, jaką digitalizacja wnosi działalność przedsiębiorstwa to wcześniej wspomnieliśmy są pewne wartości, które ułatwiają prowadzenie biznesu szczególnie jeśli nie mamy do dyspozycji wszystkich osób duża, jeżeli nie mamy dostępu bezpośredniego do linii produkcyjnej i możemy np. wspierać działu utrzymania ruchu nie, wysyłając ludzi bezpośrednio na linię produkcyjną w sposób tradycyjny lub ewentualnie prewencyjny planować utrzymanie tej linii, a także szczerze mówiąc wzrost o odsetku zysków przynoszonych kapitalizację nie jest dla nas zaskoczeniem i poniekąd się tego spodziewaliśmy widzimy również w odpowiedzi z rynku zapotrzebowaniu na rozwiązania cyfrowe tak pięknie mówimy o digitalizacji jest konieczna, że firmy sobie też lepiej radzą, jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne, ale tutaj na pewno też dużą barierą są kwestie finansowe czy firmy w ogóle mogą liczyć na dziś do finansowania tych procesów zmian, bo to są z reguły bardzo kosztowne inwestycje jeśli chodzi o takie barier wejścia w digitalizacji i rozpoczęcie tej drogi przemiany cyfrowej to respondenci podczas badania Index, czyli 4% respondentów odpowiedziało, że brak wsparcia finansowego jest największą przeszkodą tutaj może wrócę do holistycznego podejścia i zapytał będą przedsiębiorstwa czy poznały wartość, jaką wybrana rozwiązania rewitalizacyjne może wnieść w ich biznes, ponieważ tutaj jak każda inwestycja jesteśmy w stanie poniekąd wyliczyć stopę zwrotu inwestycji i to mogą być również takim motywatorem i argumentem, dla którego warto było jednak się pochylić nad digitalizacją nad konkretnym rozwiązaniem jeśli oczywiście firma nie może pozwolić ze środków bieżących na inwestycja jest szereg możliwości np. programy rządowe tak jak nowa perspektywa feng, czyli fundusze europejskie nowoczesnej gospodarki jest również możliwość skorzystania z takiej formy kontraktowe, które się za performer Space kontrakty, która się opiera na podziale zysku z oszczędności, czyli inwestor inwestuje w naszą linię produkcyjną np. monitoruje i optymalizuje zużycie energii elektrycznej, a klient, czyli przedsiębiorca przez pewien okres czasu zgodnie z kontraktem dzieli się zyskiem wypracowanym dzięki temu na rozwiązania i oczywiście istnieje możliwość finansowania poprzez podmioty trzecie podmioty finansowe także zachęca przede wszystkim to najpierw Poznania wartości, jaką digitalizacja wnosi czy mogłaby wnieść i dopiero wtedy określeniem sposobu finansowania inwestycji, gdy tego przedsiębiorcy pani sobie zdanie mają szukać tych wszystkich informacji właśnie o cyfryzacji i od digitalizacji przedsiębiorstw przede wszystkim zachęcam do brania udziału w naszych seminariach posiadamy cykle Łapina rów typu Automation, które posiadamy również jednostkę, która zajmuje się konsultingiem dziś ze sobą technicznym w formie warsztatów kreatywnego, który nazywa Digital Enterprise Workshop, gdzie wspólnie ze specjalistami firmy mają klient może sobie wypracować swoją rolę mapę rozwoju cyfrowego, czyli umieszczenie konkretnych rozwiązań przypisanych do konkretnych potrzeb umieszczonych na osi czasu taki dokument może być bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym budżetowania i inwestycyjne na najbliższe lata taka mapa jest bardzo istotnym dokumentem i informacją Sadową do procesu budżetowania inwestycyjnego na najbliższe lata mamy usystematyzowany sposób umieszczona konkretna zmieniono nazwę rozwiązania rewitalizacyjne, które odpowiadają naszym zidentyfikowanym konkretnym potrzebom biznesowym w ciągu najbliższego roku proszę państwa ponad 13% badanych firm zamierza w ogóle zwiększyć swój budżet na digitalizację procesów produkcyjnych pani sobie z tym, jaki sektor jest taki najbardziej zdeterminowane do tych zmian tak tutaj prym wiedzie branża chemiczna farmaceutyczna, która zamierza zwiększyć budżet na digitalizacja to 30% czy 30% przedsiębiorstw farmaceutycznych chemicznych farmaceutycznych w Polsce zamierza zwiększyć, a nakłady na digitalizację jest oczywiście związane z obecną sytuacją jest to związane z tym, że te przedsiębiorstwa są, żeby przetrwać na rynku to muszą być w stanie wprowadzać swoje produkty bardzo szybko na rynek tworzyć cyfrowe bliźniaki procesu wcześniej produktu, a następnie procesu i dzięki temu bardzo szybko uruchamiać produkcja no oczywiście odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, czyli zwiększać swoje moce przerobowe i jeszcze raz wrócę tam market, czyli umieszczenie produktu jak najszybsze na rynku jak państwo słyszą digitalizacja to jest klucz do oszczędzania nie tylko czasu, ale też zasobów też zwiększenia własnej konkurencyjności też stabilnego funkcjonowania firmy również w takich warunkach niepewności takiego kryzysu, jakim mamy cały czas do czynienia, a pandemia też uświadomiła wielu firmom, że digitalizacja ułatwia takie łagodniejsze przejście przez nieprzewidziany kryzys i że też zwrot w kierunku cyfrowym to jest już tak naprawdę konieczność jeśli polskie przedsiębiorstwa chcą umacniać swoją pozycję na rynku muszą na pewno kontynuować cyfrową transformację mam nadzieję, że ta rozmowa państwu dzisiaj pomogła zrozumieć ten ważny temat dziękuję za rozmowę naszym gościem był dzisiaj Sebastian Lemieszek zimę Polska branża Digital Industry i na koniec panie Sebastianie powiedzmy, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, gdzie mają szukać tych wszystkich informacji, żeby sobie wszystko zapisali jak trzeba tak, jeżeli byliby państwo interesowanie przeprowadzenie takiej samooceny i utrzymania własnego indywidualnego wskaźnika indeksu zapraszam na stronę DAF kropkę zimy skok Akademii, gdzie mogą państwo taką samą ocenę przeprowadzić zachęcam również po zakończeniu tej ankiety do kontaktu ze specjalistami doradcami biznesowo technicznymi firmy mając jest taka możliwość po wypełnieniu ankiety i jest możliwe zapisania się na warsztaty Digital Enterprise łączy na pewno warto skorzystać dziękuję pięknie Sebastian Lemieszek zimę Polska branża Digital Industry był państwa gościem dziękuję pięknie rozmowę prowadziła Anna Stachowska do usłyszenia Zwiń «

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA