REKLAMA

Dekalog naprawy praworządności w Polsce

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-27 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:44 min.
Udostępnij:

Jak w Polsce przywrócić praworządność i naprawić polski wymiar sprawiedliwości po rządach Zjednoczonej Prawicy rozmawiamy z mec. Michałem Wawrykiewiczem z Inicjatywy Wolne Sądy,

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat współautor razem z inicjatywą wolne sądy podcastu naprawo patrzy na tokfm PL dzień dobry panie mecenasie dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postraszył dziś, że rozmawiał z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim na temat reformy sądownictwa mam nadzieję mówił minister, że niebawem będę mógł przedstawić szczegóły reform jesteśmy bardzo bliscy ustalenia Rozwiń » tych zmian, które prezes PiS-u ja uznajemy za konieczne do przeprowadzenia nie wiemy w jakim kierunku będzie zmierzała reforma Prawa i Sprawiedliwości wiemy w jakim kierunku chciałby ją poprowadzi Zbigniew Ziobro wiemy, że Jarosław Kaczyński zapowiedział likwidację Izby dyscyplinarnej, ale jak będzie zobaczymy, kiedy zobaczymy projekt konkretnych ustawiano chciała z panem porozmawiać o tym jak powinno być to znaczy jak przeprowadzić prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości już po rządach Prawa i Sprawiedliwości, bo wolne sądy przygotowały taki Dekalog przywrócenia praworządności, ale zacznę od ogólnego pytania czy to będzie łatwe czy trudne to na pewno nie będzie prosty proces, dlatego że z taką sytuację nie mieliśmy chyba nigdy do czynienia z historii nie będzie to precedensowy proces natomiast jest to absolutnie konieczne, abyśmy mogli kiedyś doprowadzić do takiego stanu, w którym nasz system wymiaru sprawiedliwości będzie bezpieczny dla obywateli dla wszystkich uczestników obrotu prawnego trzeba przeprowadzić dom operacji a zanim dojdziemy do rzeczywistej reformy, której pani wspomniała na to trzeba dokonać tej restytucji praworządności trzeba uporządkować system usunąć z niego te elementy, które są bezprawne to nie wynika absolutnie w naszej opinii czy ekspertyz prawnych to wynika wprost z wyroków orzeczeń europejskich trybunałów orzeczeń polskich sądów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sądu Najwyższego z jak to będzie wyglądało to będzie taka restauracja taki prosty status quo ante, bo tak trochę zastanawia, kiedy mamy takie sformułowanie odnoszące się do działań militarnych, czyli status quo ante bellum zgoda stron konfliktu na powrót do sytuacji sprzed wojny, tyle że pewnych rzeczy odwrócić się nie da jak np. konsekwencji działań militarnych tak ktoś już zginął na froncie i zniszczenia zostały dokonane straty moralne zostały poniesione no tak sobie myślę, że tutaj chyba tak samo to jest dobre porównanie, bo rzeczywiście pewne konsekwencje bezprawnych działań pozostaną NATO się godzimy tutaj jest konsensus to jest to jedyne ustępstwo, które można poczynić w ramach restytucji praworządności chodzi o orzeczenia orzeczenia wydane przez nielegalnych sędziów przez osoby powołane na stanowiska sędziowskie i promowane awansowany na stanowiska sędziowskie przy udziale nowej krajowej rady sądownictwa no to jest ponad 1000 osób one wydały setki tysięcy orzeczeń i te orzeczenia muszą pozostać w obrocie prawnym, mimo że z punktu widzenia logiki logiki prawniczej one są wadliwe, ale dla bezpieczeństwa obrotu przede wszystkim, zważywszy na obywateli na uczestników tego obrotu prawnego wszystkich wszystkie strony, które uczestniczyły w procesach, w których brali udział wydawali orzeczenia China sędziowie te orzeczenia muszą pozostać, ale każdy z uczestników tych postępowań musi mieć prawo w krótkim okresie powiedzmy pół roku bądź roku wykorzystanie instrumentów procesowych, żeby podważyć wadliwe orzeczenia ci, którzy będą chcieli mają mieć prawo zagwarantowane w ustawie do podniesienia tego zarzutu i takie wyroki bądź postanowienia wydane z udziałem sędziów wówczas powinny być anulowane, ale nie z automatu z automatu mają pozostać w kto będzie panie mecenasie jedyny zgniły kompromis, który państwo proponują, bo weekendowej Gazecie wyborczej był wywiad z wolnymi sądami, czyli Marią Hart była Paulina Kieszkowską-Knapik Sylwią Gregorczyk-Abram i z panem państwo mówili tak będziemy się bronić przed restytucją praworządności na pół gwizdka nie da się sensownie obronić odwrócenia reformy, jeżeli się będzie szło na malutki kompromis kata na inne jedyny kompromis to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli pozostawienie orzeczenia sędziów w mocy i możliwość ich podważenia to samo dotyczy orzeczeń tzw. Trybunału Konstytucyjnego, czyli wadliwie działającej działającego organu pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej natomiast wszystko pozostałe trzeba uporządkować zgodnie z mapą drogową nakreśloną przez orzeczenia europejskich trybunałów polskich sądów trzeba zlikwidować nielegalnie działającą neo-KRS trzeba powołać nową działającą zgodnie z konstytucją i standardami europejskimi krajową radę sądownictwa i tu jest 1 element, gdzie można pójść naprzód, a mianowicie przeprowadzić taką demokratyzację wyboru tej sędziowskiej części rady to jest pomysł stowarzyszenia Iustitia bardzo dobry, aby to były wybory powszechne wśród wszystkich sędziów piętnastka reprezentujące środowisko sędziowskie w KRS się powinna być wybrana w sposób demokratyczny, jakie będziemy mieli tę krajową radę sądownictwa to trzeba szybko przeprowadzić konkursy, aby uzupełnić stan sędziowski, bo mamy już w tej chwili 60 000 sędziów ponad 1000 nie prawidłowych nominacji przesunięcie na wszystkie osoby muszą niemieckiej państwo proponują bardzo i potańczyć w rodzaju lustracji weryfikacji nie to nie będzie lustracja weryfikacja to będzie możliwość stanięcia do konkursu ponownie każda z tych osób, która zostanie usunięta, bo to nie są sędziowie pamiętają oni nie mają prawidłowego statusu sędziowskiego to są osoby wadliwie powołane i jeszcze raz podkreślam to nie jest nasza opinia to wynika z wyroków mamy w tej chwili kilkanaście wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchyla uchwały neo-KRS przedstawiające kandydatury prezydentowi do powołania do Sądu Najwyższego, więc to jest już najlepszy przykład na to, że mamy do czynienia z wadliwości powołań wszystkie te osoby muszą zostać usunięte chociażby ze względu praktycznego po to, aby ta łącząca się rana nie powodowała dalszego chaosu chaosu całego systemu i aby nie powodowała, że będą wydawane kolejne setki tysięcy miliony nieprawidłowych orzeczeń, że będziemy mieli bałagan, a wszyscy, którzy będą uczestniczyć w takich postępowaniach będzie będą mogli skarżyć do Strasburga europejski Trybunał praw człowieka już określić standard i powiedział w wyroku stracą w sprawie islandzkiej, że ktoś jest powołany nieprawidłowo jeśli taki skład sędziowski orzeka to narusza europejską konwencję praw człowieka i są zasądzane odszkodowanie za państwo polskie nie musiało w przyszłości płacić tych odszkodowań, abyśmy wreszcie mieli pewność, że idziemy do sądu to otrzymujemy legalny wyrok legalne postanowienie to musi zostać oczyszczone już nie wspominam o względach prawnych i moralnych przyzwoitości po prostu, bo jednak pamiętajmy, że ogromna część przyzwoitych porządnych sędziów nie startowała w konkursach, aby móc awansować dzięki neo-KRS owi nie do startowali ci, którzy legitymizować ten organ czy te zmiany, które państwo proponują uda się przeprowadzić bez konieczności zmiany konstytucji, bo np. pojawia się pytanie co w takiej sytuacji, kiedy większości konstytucyjnej po stronie nowo rządzącej np. 2020 trzecim roku nie będzie czy to nie będzie także pojawi się taka pokusa, żeby przeprowadzić te zmiany metodami Śmiłowski, czyli sztuczkami przemocą prawną absolutnie nie chcielibyśmy, aby takie pokusy się pojawiały i te zmiany, o których mówimy w wywiadzie piszemy w tym naszym Dekalogu przywrócenia praworządności to są zmiany, które można, do których można dokonać bez zmieniania ustawy zasadniczej, czyli na podstawie po prostu ustaw zwykłych i wyroków dotychczas wydaje nową ustawę zwykły może zablokować obecny Trybunał Konstytucyjny no jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to mamy kilka dni temu bardzo ważny wydane orzeczenie przez Sąd Najwyższy przez izbę karną, a w, którym mowa jest o tym, że orzeczenia wydawane przez obecnie funkcjonujący Trybunał z udziałem dublerów mogą być pomijane przez sąd to jest kwintesencja tam jest bardzo długi wywiad wywód prawny, który polecam, w którym Sąd Najwyższy mówi, że to nie są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które są ostateczne w rozumieniu konstytucji no i tutaj to jest odpowiedź odpowiedź prawna na ten argument, a co zorganizować jak zorganizować Sąd Najwyższy na nowo Sąd Najwyższy powinien zostać zorganizowany w taki sposób, aby mogła ta przede wszystkim jego merytoryczna części merytorycznej Izby izba cywilna izba karna izba pracy funkcjonować należy zlikwidować nowo powołane Izby izbę dyscyplinarną izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, chociaż zamierzenia władzy dalsze kroki które, które minister Ziobro ma podejmować mają zmierzyć wręcz przeciwnie w kierunku zlikwidowania tych merytorycznych i pozostawienie wyłącznie tych 2 politycznych, bo 1 ma służyć zatwierdzania wyborów koncesji medialnych i rozpatrywaniu skarg nadzwyczajnych, które są elementem, jakim instrumentem polityczna droga ma służyć wyrzuceniu z systemu prawników, więc te 2 Izby absolutnie działają w sposób niezgodny ze standardami konstytucyjnymi europejskimi i one muszą zostać zlikwidowane w Sądzie Najwyższym powinny powinny pozostać te merytoryczne Izby i one powinny przejąć te zadania publiczne, czyli zatwierdzania wyborów ewentualnie kwestie związane z koncesjami proponują państwo także zbudowanie nowej niezależnej prokuratury oddzielenie Prokuratury Generalnej Ministerstwa Sprawiedliwości zapytam jeszcze tak ogólnie na koniec czy w całym tym procesie przywracania porządku ustrojowo prawnego da się także wzmocnić demokrację tak na przyszłość myślę, że jak najbardziej tak powinniśmy w ogóle myśleć o tym procesie restytucji praworządności niejako takim zwykłym naprawianiu tak jak pani wiedziała o przywróceniu tego co było powinniśmy, korzystając z tych doświadczeń bardzo gorzkich ostatnich lat powinniśmy myśleć o przyszłości o zbudowaniu takiego, aby wręcz podział nowego kodeksu akcje logicznego myślenia o państwie w kategoriach odpowiedzialności zabezpieczenia przed takim zamachem konstytucyjnym, jakim mamy do czynienia w ostatnich latach, a więc tu jest ogromna rola dla prawników, żeby się wykazać, żeby no jak najsilniejszy system został zbudowany na nowo system, który będzie też cieszył się społecznym zaufaniem, bo to jest wielkie zadania by odbudować zaufanie do państwa jego wymiaru sprawiedliwości mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat współautor razem z inicjatywą wolne sądy podcastu naprawo patrzy na tokfm PL był moim państwa gościem bardzo dziękuję panie mecenasie za wasz państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA