REKLAMA

Kto będzie prezesem Izby Cywilnej SN? "Fikcja wyboru. Kandydaci zostali wybrani bez konsensusu"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-09-28 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem programu jest sędzia Dariusz Zawistowski były przewodniczący Izby cywilnej Sądu Najwyższego dzień dobry, kiedy od rywali Raków pani sędzia czy były one tak uprzejmy i wytłumaczył mnie oraz słuchaczom, o co chodzi w zamieszaniu związanym z wyborem Pańskiego następcy, czyli z nowym prezesem Izby cywilnej Sądu Najwyższego to jest kilka takich złożonych można powiedzieć kwestie o charakterze ustrojowym nam się postaram się przedstawić jako w miarę Rozwiń » przystępnie nadal chciałbym podkreślić, że tutaj zasadniczy problem wiąże się z wykładnią przepisów dotyczących ustroju Sądu Najwyższego i niezależności sędziów i niezawisłość i kadencja moja się kończyła z końcem kwietnia i zgodnie z przepisami w czerwcu zostało wyznaczone zgromadzenie takie wyborcze sędziów Izby cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezydenta i w tej tutaj bardzo chciałbym podkreślić, że zgromadzenie jest organem samorządu sędziowskiego punktu widzenia ustrojowego pewnie pełni ważną rolę, bo chodzi o to że, gdy sędziowie mieli realny wpływ na obsadę stanowiska prezesa przez wskazanie tych kandydatów, którzy mają przed ni Wydra no i to gromadzenie i nie odbyło się w tym sensie, że kandydaci nie zostali wyłonieni, a nie obyło się jak rozumiem, dlatego że starzy sędziowie, czyli ci wybrani jeszcze tak jak pan przez dawną KRS nie są głosować sędziami nowymi, czyli tymi, którzy zostali wybrani przez nową KRS upolitycznione to znaczy, która jest w pełni zależna od polityków, a tutaj oczywiście ten problem się rzeczywiście pojawił i została podjęta taka uchwała rady to zgromadzenie wyborcze odroczyli no od czasu zakończenia 3 postępowań, które toczą się przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w ocenie właśnie chęć większości sędziów i mają wpływ na dokonanie możliwości wyboru prawidłowego prezesa i bo tutaj chodzi o tym te wątpliwości, które pan redaktor zasygnalizowało związane z udziałem w wyborze części będzie tzw. nowego na karę kinowego karę ZUM, pod którego ono zasadnicze wątpliwości już orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunału praw człowieka punktu widzenia niezależności tego organu i związków i prawidłowego powołania Heniu, a tutaj sytuacja jest o tyle istotna z tego punktu widzenia, że prezes Izby Sądu Najwyższego to nie jest funkcja czysto administracyjna właściwie był małym zakresie jest administracyjna, a tak naprawdę ściśle pieniądze no procesem już orzekali dlatego, że to trochę inny przydziela sprawy wyznacza składy, które później sprawy rozpoznawane, a jeżeli sami je ławie o złotej, jakby przepisów ustawy przewodniczy tam składany jak trudno sobie bowiem wyobrazić taką sytuację, że prezesem Izby mógłby zostać India, do którego są poważne wątpliwości co do jego statusu, a przede wszystkim, ale wątpliwości tego rodzaju czy te orzeczenia, które byłyby wydane z jego udziałem nie były dotknięte nieważnością, bo na taki skutek wskazuje uchwała 3 połączonych i Sądu Najwyższego przyjęto, że ta wadliwość procedury wyborczej wyznaczy powołania nowych sędziów powoduje, że orzekanie i skutkuje nieważnością postępowania, ale rozumiem, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani Małgorzata manowska podjęła ryzyko no bo moda dopięła swego i rozumiem, że nowy prezes Izby cywilnej Sądu Najwyższego zostanie wybrany będzie to Neo sędzia, czyli na nowo najprawdopodobniej tak się stanie, ale tutaj niezależnie od tego jaki będzie jak będzie decyzja prezydenta ma to jednak tutaj ten sposób wyboru moim zdaniem będzie wiał istotne znaczenie byśmy zwrócili uwagę na to, że ten wybór nie powinien się dokonać przed zakończeniem tych postępowań, które w momencie podjęcia tej uchwały o odroczeniu były zaawansowane w tej chwili 2 z tych postępowań i inaczej jednak przez zakończone, a także drugiego jest wyznaczony termin na 6października, więc na ten moment naprawdę nie było powodu, żeby się spieszyć musimy trzykrotnie zwracali na to uwagę i proponowaliśmy, żeby nie kończyć tego postępowania wyborczego tego lub uwagi na to, że za chwilę sekwencja najprawdopodobniej staną się Trybunał sprawiedliwości wyjaśnione ataki był powód odroczenia tego gromadzenia i ta przesłanka do jego kontynuowania by w ocenie większości sędziów nie została spełniona, więc nie można było tego postępowania wyborczego na prawne nie prowadzili tutaj od samego sposobu prowadzenia tego postępowania przez panią Manowską nota również szereg takich zastrzeżeń ustrojowych na pierwszy swoje od ten, którym pani wspomniała pewna czy fakt, że to zgromadzenie, które wczoraj odbyła 2 wcześniejsze one zostały odwołane 3 pierwszego prezydenta wejdą Najwyższego, któremu prezydent powierzył na czas do wyboru prezesa Izby cywilnej takie funkcje związane z bieżącym kierowaniem i czyli ta pani manowska jest w tej chwili po można powiedzieć tak jak prezesa i specjalnych jednak wątpliwość ustrojowa czy to nie stanowi takiej nadmiernej ingerencji i właśnie ze strony władzy wykonawczej, dlatego że przepisy ustrojowe przewidują, że w sytuacji, kiedy klient nie może wykonywać obowiązków prezes Izby to można go zastępować najstarszy służbą przewodniczący wiedział, więc tutaj przepisy ustrojowe Jagny chronią w ten sposób, jakby niezależność sądownictwa natomiast taka decyzja prezydenta mam oczywiście na oparcie w ustawie jest jednak takie wyraźne wkroczeniem czynnika politycznego ten proces wyboru sędziów poza tym no tutaj, jeżeli chodzi owe zastrzeżenia dotyczące samego postępowania na tych 3 zgromadzenia to były podnoszą zgłaszane przez sędziów to chciałbym podkreślić, że przez większość już wnioski o to, że my tego postępowania nie kontynuować tymczasem przewodnicząca zgromadzenia wniosku nie poddawała w ogóle pod głosowanie uważam, że jest naruszeniem wszelkich zasad na tym zgromadzeniu i wczoraj głoszą dodatkowo wniosek, żeby zgromadzenie podjęło uchwałę o zwróceniu się do prezydenta, żeby zmienił przewodniczącego, którym jest zgodnie z przepisami w ocenie większości sędziów prowadzi postępowanie ten wniosek nie został poddany pod głosowanie w programie właściwie Nowak dla-li ne dlatego, że jeżeli kwestionuje się sposób prowadzenia zgromadzenia, a prowadzonym remontem tego nie przyjmuję do wiadomości nie poddaje pod głosowanie to jakiś sposób tutaj jest realizowana ta funkcja organu samorządu sędziowskiego, o których wspominałem na początku, a wystawili takich ustrojowych, kto jest Warta była podkreślili, że cała procedura wyborca została bardzo poważny sposób zmieniona w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym tutaj przewidziano wybór aż 3 kandydatów dzięki konieczności przedstawienia przez kandydatów to oczywiście gwarantuje, że ci nowi sędziowie mogliby wskazać broni swojego kandydata, bo nie mają w tej chwili 10 głosów na tym zgromadzeniu, a tzw. starzy sędziowie 16, więc tutaj to zawsze gwarantowało tego rodzaju możliwość, że prezes Izby cywilnej niezależnie od wyników głosowania i poparcia, które mógłby zyskać np. kandydat i tzw. starych sędziów byłby powołany spośród sędziów nowych i taki scenariusz został zrealizowany właśnie przy wyborze pierwszego od prezesa Sądu Najwyższego nie jest i okazało się, że był zdecydowanie najlepszy wynik wyborczy pana sędziego Wróbla nie miał wielkiego znaczenia przy wyborze dla kandydata, którego prezydent powołał na stanowisko pierwszego no właśnie pani sędzia do takiej kwestii ustrojowych, które moim zdaniem to bardzo bardzo istotne narzucają taki bardzo poważny cień na ten cały procent, bo właśnie, ale o konsekwencjach tych, gdy tego wyboru nowego prezesa Izby cywilnej Sądu Najwyższego porozmawiamy z sędzią Dariuszem Zawistowskim tuż po 1240 po informacjach panie sędzio ja teraz jeszcze na chwilę chciałbym by połączyć się z naszym reporterem Jakubem Medkiem, który jest na granicy wóz narzuca, gdzie zatrzymano prawników, którzy przekroczyli granice stanu wyjątkowego nie Kuba przysłuchiwał się rozmowy prawników z funkcjonariuszami Straży Granicznej jak wyglądał tutaj dotarliśmy na granicy ja nie jestem samemu stażu jestem w miejscowości Babicz to niestety 4km obóz narządy tutaj, bo i tak zaczyna się obszar objęty stanem wyjątkowym in prawnicy zatrzymali się tutaj przy tablicy o, oznajmiając o tym, że starsi tym, że strefa zaczyna się tutaj skontaktowali się ze Strażą Graniczną ponownie, ponieważ już wczoraj poinformowali wszystkie stosowne organy będą dzisiaj wykonywać orzeczenie PPRN, zakazując Ustce umożliwienie kontaktu z Afgańczykami przez godzinę tutaj importowaliśmy z nową placówką Straży Granicznej Szudziałowie przez godzinę byli zwodzeni i pełną informacją, że nie zapadła decyzja komendanta nie ma komendant wyższe, że komendant nie ma jeszcze informacji centrali komendę, bo po godzinie takiej zabawy stwierdzili poinformowali Straż Graniczną, że w tej sytuacji wykonują orzeczenia wykonują nakaz europejskiego Trybunału praw człowieka i zjechać do strefy co się z nimi dzieje dalej dzięki jego bezpośrednią, ponieważ okazuje się, że przy samym wjeździe do strefy nie ma żadnych służb natomiast we wsi dosłownie 100m stąd za zakrętem w miejscu, którego nie widzę, ale wiem, że w tym miejscu prawnicy zostali zatrzymani w tej chwili prowadzone są tam jakieś czynności ale jakiego rodzaju czynności tego stąd nie wiemy będziemy próbowali się z nimi kontaktować będziemy jeszcze wracali do swoich relacji kół, bo jak rozumiem no trudno w władza w Polsce odmawia jednak zastosowania się do tego zobowiązania wydanego przez europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu, który przypomnijmy zobowiązuje Polski rząd do zapewnienia dostępu bezpośredniego kontaktu uchodźców z prawnikami reprezentującymi ich właśnie przed Trybunałem jak rozumiem do tej pory jeszcze ci pełnomocnicy uchodźców nie skontaktowali się z nim skontaktować się tu 1 rzecz, którą bardzo chciałbym podkreślić, więc tego napadu ETPC wynika jednoznacznie, że nawet, jeżeli uchodźcy nie znajdują się na teren trudne terytorium Rzeczypospolitej polskiej to Rzeczpospolita Polska ma obowiązek umożliwić dostęp prawnikom do linii granicy tak by byli w stanie nawiązać kontakt ze swoimi klientami, więc argumentacja pt. oni są na Białorusi tutaj odpada ETPC przewidział taką możliwość i nakaże wyraźnie stwierdzono, że takiej sytuacji należy prawników dopuścić do granicy w praktyce wygląda dokładnie tak odpowiedzialność Polska odmawia wykonania tej decyzji europejskiego Trybunału praw człowieka i koło bardzo dziękuję za to relacje będziemy jeszcze wracać na granice polsko białoruską Jakub Medek reporter Radia TOK FM był gościem tej części programu teraz informacji wracam do rozmowy z sędzią Dariuszem Zawistowskim byłym przewodniczącym Izby cywilnej Sądu Najwyższego panie sędzio jak rozumiem ani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata manowska ani prezydent nie podzielają tych wątpliwości, które to ostrymi podzielili się także dając temu wyraz starzy sędziowie kierowanej przez pana do niedawna Izby na jej dopinają swego to znaczy będzie nowy prezes Izby cywilnej jak pan powiedział to nie jest funkcja wyłącznie administracyjna, ale ma ona bardzo duży wpływ na orzekanie tej Izby, jakie są konsekwencje tego uporu zarówno pierwszej prezes, jaki prezydenta, jakie konsekwencje wreszcie będzie miała miał wadliwe wybranie prezesa Izby cywilnej Sądu Najwyższego czy nie wydaje się, że inne w tej chwili to nawet trudno przewidzieć wszystkie konsekwencje, ale wiele z nich będzie miało ono bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie i zamiast zgadzam z tą oceną, że te wątpliwości, które byśmy podnosili najprawdopodobniej nie będą żadną przeszkodą do powołania jednego z kandydatów na stanowisko prezydenta nawet przy tej wadliwości tej procedury, o których tutaj wcześniej mówiłem właściwie mamy taką tytułowy, że mamy tak naprawdę do czynienia z fikcją wyboru dlatego one no de facto ci kandydaci zostali wybrani przez sędziów Izby cywilnej tylko przez część sędziów Izby cywilnej często tak naprawdę w historii i inne nigdy się nie zdarzyło na dalsze te tutaj WP PL consensus i sędziowie wybierali takiego kandydata, który cieszył się zaufali praktycznie wszystkich sędziów może małymi wyjątkami, ale zdarzało się, że właściwie i poparcie by było jednomyślnej i to wpływało zasadniczy sposób na funkcjonowanie i nową bardzo sobie wyobrażam to właśnie prawidłowe funkcjonowanie i sytuacji takich, kiedy te wątpliwości zostały przedstawione zostały kompletnie ignorowane no i teraz kwestia takiego zaufania i takich normalnych relacji, które no i wymagane są przy podejmowaniu każdej raty na szczególnie odpowiedzialnej pracy no bo wydają się tutaj jakąś kwestią zasadniczą izba cywilna jest generalnie dla trudnej sytuacji niezależnie od od kwestii związanych z nożem prezydenta, bo nam brakuje w tej chwili 9 sędziów do pełnej podstawy ta reforma tzw. reforma sądownictwa spowodowała tragiczny pogorszenie właśnie, jeżeli chodzi o opinię sprawność postępowania ich wyników, które kiedyś były na ferie są wyraźne efekty odwrotne to znaczy mogę tylko mogę tylko powiedzieć, że właściwie takich chętnych jakiś szacunków wynika z okresu rozpoznawania spraw wydłużył się trzykrotnie w wyniku tej tzw. reformy, która dotknęła Sądu Najwyższego i te kwestie związane z prawidłowym wyznaczaniem tras, ale też przede wszystkim składu mają fundamentalne znaczenie punktu widzenia prawa do sądu obywateli, bo jeżeli teraz nowy prezydent będzie próbował wyznaczać takie mieszane np. składy to potęguje te wątpliwości, o których mówiła nam samym początku to znaczy ocena Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunału praw człowieka i państwa uchwała 3 połączonych i Sądu Najwyższego wskazuje ile orzekanie w takich składach mieszanych będzie powodowało nieważność postępowania takich przypadków będzie dużo więcej niż dotychczas, bo wcześniej jako prezes takich składów mieszanych nie wyznaczały co ograniczało jak liczba tych postępowań, których potencjalnie z tą nieważnością postępowania możemy mieć do czynienia tutaj wszystkie konsekwencje one Terra mogą być jest tak potęgowane i to duży to na przypomnienie, że np. np. frankowicze czekają na orzeczenie w swojej sprawie to orzeczenie zapada jest cały czas wracam w UE to jest bardzo dobry przykład, bo tutaj właściwie frankowicze notes na liście jest, więc sposób ofiarą tego w tej chwili zmian ustrojowych, dlatego że ach, no, gdyby nie było wątpliwości co do skutku orzekania przez 5 nowych sędziów to prawdopodobnie dawno już zapadła uchwała tutaj przy okazji też data pełnego składu liczbę tylko przy okazji chciałem powiedzieć, że pan nie jest taka sytuacja, że do tej pory izba cywilna w sprawach frankowiczów nie zrobiła ani, dlatego że nabyły już uchwały tak wydawane przez składy złożone tylko ze starych sędziów w tym uchwała składu 7 sędziów, której nadano moc zasady prawnej i tych orzeczenia wiele kwestii zostało już wyjaśnionych, a podstawowe tak naprawdę tutaj znaczenie ma naprawdę orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej zmiany, ale nie są one procent takich zapewniał też w sprawach frankowych na listopad tutaj nie jest tak, żeby tego problemu nie widzimy nie widzimy wielkiego zainteresowania tą sprawą tzw. frankowiczów jak ich trudnej sytuacji, ale no nie możemy zapominać o tych kwestiach, bo mają fundamentalne znaczenie, bo zawsze tutaj powstanie ten problem, jaki walor będzie miało orzeczenie mecz zostanie wydane i do którego będą ograli wątpliwości czy nie jest dotknięte postępowanie nieważność panie sędzio, bo wydaje się, że tutaj dalszy rozwój wydarzeń będzie wyglądał najprawdopodobniej tak Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej podobnie jak w sprawie Izby dyscyplinarnej orzeknie, że nowy prezes Izby cywilnej jest wybrany niezgodnie z prawem Unii Europejskiej to znaczy na kary KRS nie powinna wybierać sędziów, Ergo no sędzia z tego grona nie powinien pełnić funkcji prezesa Izby cywilnej w dodatku no te wszystkie wady samego wyboru, których pan wspomniał mogą spowodować, że sytuacja będzie analogiczna jak w izbie dyscyplinarnej izba dyscyplinarna jak rozumiem nadal działa w Sądzie Najwyższym pomimo tego że złe już zapowiedział kary podobne kary jak w sytuacji jak w sprawie Turowa czy ja jestem ciekaw w jak pan sądzi tak po ludzku to znaczy, skąd ten upór godny lepszej sprawy, żeby brnąć w ten konflikt jest czuła, do którego wygrać podobna czy to mi trudno jak gdyby powiedzieć, dlaczego władza w tym pod postępujemy Otóż jest kwestionowanie sędziów tylko decyzji organu władzy wykonawczej ustawodawczej tutaj sytuacja wygląda tutaj Brnie akurat sędzia sędzia manowska jak europejska zapowiedziała złożenie wniosku, dlaczego jest takie podejście władzy politycznej oddają Zielonej kompletnie nieracjonalne, ale mam im trudno mi tutaj jakby za polityków się wypowiadać problem prawdopodobnie morzach wiele dać jednej z zapowiedzią tzw. kontynuacji reform może to jest taki próba przeczekania i będzie kolejny ruch prawdopodobnie związany z likwidacją Izby dyscyplinarnej, bo to właściwie zostało wprost powiedziane, ale miejsca Ziobro powiedział też niedawno podkreślał wielokrotnie, że będzie kontynuowana reforma mana i ona będzie miała prawdopodobnie polegać na spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego jest wysoce prawdopodobne, jakiej zmiany w panu w związku z tym wprowadzone też Sądzie Najwyższym jak tutaj może być taki okres przejściowy na chwilę dopiero się dowiemy na jakie będą dalsze propozycje władzy politycznej to za funkcjonalną wania wymiaru sprawiedliwości wiemy, że właściwie w tej sytuacji się utrzymać nie, bo tak jak pan by powiedział no mam już szereg orzeczeń trybunałów międzynarodowych, które praktycznie uniemożliwiają utrzymywanie tego stanu, w którym mamy teraz do czynienia mamy niedawno też pewne OBWE dotyczącą właśnie byłego staną i praworządności w Polsce mamy bardzo radykalne oceny tego stanu czy parlament europejski wydaje się, że ta sytuacja jest do jedno utrzymanie natomiast my stajemy przed taką bardzo trudną próbą no co zrobić w tej chwili dlatego tutaj też wadliwości tego postępowania no one mają no bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania i można sobie wyobrazić ile, jeżeli chodzi o kwestie administracyjne one na można powiedzieć jakiegoś wpływu takiego na los postępowań sądowych większego nie będą miały natomiast inżynierze pojawią zarządzenia nowego prezesa i te dotyczące wyznaczania składów nowych przydziału spraw no to oczywiście powstanie od razu do fundamentów fundamentalny problem zarządzania też nie będą dotknięte jakąś wadą ulicy miał ku z tym nie należy na to reagować tutaj no trudno mi w tej chwili powiedzieć jak ta sytuacja będzie w praktyce wyglądała, bo można sobie wyobrazić przecież takie przypadki, że będą działania ze strony ostro no bo tak w postępowaniu przed Sąd Najwyższy najwyższym strony są zawsze reprezentowane przez fachowych pełnomocników adwokatów radców prawnych, którzy sobie przecież doskonale znają sprawę tych kwestii, o których wcześniej mówili, więc nie można wykluczyć, że oni będą podnosili te okoliczności będą składali no chyba miał to zrobią to właśnie podmiot podniosą to że, że rozkład jest niewłaściwie wybrane lody, bo to co może może się zdarzyć nie jest wykluczone, że sędziowie, którzy zostaną przy takim dylematem no też będą musieli podjąć jakieś decyzje, ale będą decyzje podejmowane indywidualnie wszyscy wkłady, które to przed takim problemem staną no ja nie chcę tutaj nie mogę zresztą nawet jakiś sposób taki przewidywać jak te składy mogą zachować, bo to będzie, zupełnie jakby kwestia ich indywidualnej decyzji, ale no trudno będzie prawdopodobnie przejdzie do porządku dziennego ona na tym pasie stał panie sędzio, a jak właściwie wybrnąć z tej sytuacji, gdyby założyć oczywiście to założenie z gruntu fałszywe, że władza wykonawcza miałaby tutaj dobrą wolę na ten jak gdyby dobra Wola istniała istniała taka rzeczywista Wola zmian takich, które na, na które wszyscy oczekują, bo tutaj przecież nowi NIK nie twierdzi, że sytuacja przed tzw. reformą była perfekcyjna była lepsza z punktu widzenia sprawności postępowania dzisiaj, ale sami sędziowie podnosili potrzebę wprowadzenia zmian, ale takich, które będą reformą zresztą chciałbym się odwołać takiego stanowiska przedstawiciela ONZ, które nowo zdefiniować pojęcie reformę wymiaru sprawiedliwości także muszą być spełnione pewne przesłanki takie, żeby w ogóle można było mówić o reformie jest przede wszystkim i powinno się poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jest odwrotnie i zmiany powinny być prowadzone w dialogu z sędziami, bo realia międzynarodowych podkreśla się zawsze bardzo wielką rolę takiego właśnie dochodzenia do konsensusu wspólnego z osobami zainteresowanymi, ale końcowym wynikiem tych zmian powinno być wzmocnienie niezależności władzy sądowniczej tutaj są raty jak spojrzymy na to co się u nas stało widzimy, że właściwie żadna z tych przesłanek definicji reformy nie została spełniona jest tak naprawdę reforma wymiaru sprawiedliwości to jest coś co ona dopiero czeka tutaj i środowisko jak rząd przesłanki nie zostały spełnione to jest nasz tata ta ta zmiana jest jakby kpiną z tych przesłanek to znaczy jest odwrotnie to znaczy by sędziowie swoją niezależność tracą, a nie jeśli chodzi o sprawność systemu to nasze pogarsza, więc właśnie, więc jest tak naprawdę niektórzy używają pojęcia reforma tylko wręcz reforma no i ona nawet bardziej odpowiada tym realnym skutkom zmian, które zostały wprowadzone przecież one były wprowadzane pod zupełnie innymi hasła innym daje mi się, że tutaj trzeba jednak sięgnąć do opinii profesjonalizm mówi Lech licz i te wszystkie opinie również chciał międzynarodowych, które przecież od od samego początku wskazywały, że zmiany nie mogą być wprowadzone w tym kierunku, które były prowadzone no one doprowadziły do poważnego konfliktu zwrócił uwagę, że na relacje Polski z organami Unii Europejskiej w bardzo się w związku z tym m.in. pogorszy innych płacimy jako kraj bardzo wysokie koszty tego zwróćmy uwagę, że przecież prawa, które toczyły się przed Trybunałem praw człowieka tam, gdzie stwierdzono właśnie że, ale nie jest organem niezależnym i bardziej, gdyby proces powołania sędziów zostały zasądzone zadośćuczynienia dla stron, jeżeli test i strony postępowań będą masowo składały skargi do Trybunału praw człowieka to czekają na kolosalne wydatki poza tym ta sytuacja powodowała też negatywne konsekwencje dla osób, które próbują ubiegać się np. o wykonanie orzeczenia polskiego to za granicą tam są bardzo negatywne konsekwencje, bo niektóre są będą szczególnie np. holenderskie one mają poważną wątpliwość co do tego czy orzeczenia, które w Polsce zapadają zapadają przed niezawisłym licencjami czy one w ogóle mogą być wykonane np. na terenie Holandii Belgii czy Irlandia chce w nim, że tutaj konsekwencje nie dla samych sędziów tylko dla nas 5 stron postępowań sądowych dla obywateli, którzy mają prawo do bezstronnego niezawisłego sądu są bardzo bardzo dramatyczny bardzo ja mam odbierze rozsądek zwycięży jednak władza nie pamięta jest pan optymistą panie talerza dziękuję jest pan optymistą panie sędzio by dziękuję za to nie wiem tylko czy do końca podzielam Pański optymizm w tej materii to znaczy czy możemy liczyć na jakieś opamiętanie sędzia Dariusz Zawistowski były przewodniczący Izby cywilnej Sądu Najwyższego był gościem tej części programu bardzo dziękuję i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Michałem Tomasik program realizował Szymon waluta za chwilę informacje Radia TOK FM po nich Jakub Janiszewski i połączenia Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA