REKLAMA

Małgorzata Tracz: "Polską racją stanu jest polubowne rozwiązanie sporu z Czechami"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-09-29 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM siódma 25 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry pani posłanka Małgorzata Tracz przewodnicząca zielonych wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego koalicji Obywatelskiej dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu jak już trzeba będzie w sejmie popierać lub nie przedłużenie stanu wyjątkowego to pani co zdrowi no tych bez płat jest jasne prawda wszyscy wiemy, że ten stan wyjątkowy ma służyć po Rozwiń » prostu temu, żeby media organizacje społeczne nie mogą być na granicy, czyli nie popiera pani na nie popieram wydaje, że całość tutaj opozycji Demokratycznej w sejmie będzie głosować podobnie tak jest stanowisko całego klubu na razie to jest tylko pani stanowisko nie no dzisiaj mamy posiedzenie klubu o godzinie dziewiątej, ale widzimy prawda doniesienia medialne winny propagandy w wykonaniu rządu PiS dotyczącą sytuacji na granicy przekraczającą tak naprawdę no granicy prawdy i nie można po prostu popierać prawdę przedłużenia stanu stanu wyjątkowego w momencie, kiedy nie ma dostępu do informacji jesteśmy skazani na takie informacje fałszywe informacje podawane przez stronę rządzącą, a przy okazji jak już wspomnieliśmy o tych fałszywych informacjach podawanych przez rządzących to 3 będzie rozważany wniosek o odwołanie ministra Kamińskiego ministra Błaszczaka, którzy przedstawili w poniedziałek brali udział w konferencji prasowej pan na niespotykanym dotąd wymiarze tak któż na ocenę, jakby tej konferencji prezentowany tam treści naprawdę no budzą bardzo duży duży niesmak natomiast tutaj będzie musiała cała opozycja co do tego się porozumieć pytanie prawda na ile na ile ten wniosek będzie miał szansę na ile obóz zjednoczonej prawicy jest kwestia Zjednoczone widzimy, że do tej pory wszelkie wszelkie wota nieufności na razie wskazywały NATO NATO zjednoczenie na tamtym posiedzeniu Sejmu było wotum nieufności wobec ministra rolnictwa no tutaj obóz rządzący razem Paweł Kukiz mówi 1 głosem arytmetyka sejmowa to jasne, ale z drugiej strony, jeżeli trzeba mówić o odpowiedzialności, a debata nad wnioskiem jest możliwa do wywołania i do wywołania temat odpowiedzialności być może trzeba korzystać z takich stąd moje pytanie czy to w ogóle będzie rozważana sprawa to jak najbardziej korzystać zawsze musimy, dlatego że no naszym celem prawda jest to, aby rząd zjednoczonej prawicy przestał rządzić i przestał szkodzić tak naprawdę Polsce w różnym aspekcie zarówno praworządności jak i polityki energetycznej jaki, jaki właśnie w kwestii praw człowieka, więc na pewno ten temat się pojawi pani posłanka producent rozmów propozycji pani posłanka Małgorzata Tracz jest gościem poranka Radia TOK FM w Polskiej polityce i polskim Sejmie pewno nie jest najważniejszy temat, ale muszą być świadomi Europa przeżywa właśnie swój energetyczny kryzys mamy rekordowe ceny gazu energii drogie paliwa w Polsce jesteśmy po kolejnych podwyżkach cen gazu dla rodzin przed kolejną podwyżką cen prądu właściwie to jest pani czas partii zielonych chcą uczciwie należy powiedzieć naszym obywatelką obywatelom o polskiej energetyce w kosztach zmian w tej energetyce, które my wszyscy będziemy musieli ponieść ma pani jakąś odpowiedź na odpowiedzi jasne, że ta sytuacja jest wynik wieloletnich zaniedbań ustawienia w polityce energetycznej na paliwa kopalne w dużej mierze na węgiel, kto jest nieopłacalny, który jest sprowadzany z zagranicy, który przyczynia się do zmian klimatu do ocieplenia klimatu no i odpowiedzią tutaj dla nas jest są po prostu programy unijne polityka Unii Europejskiej i środki, które wraz z tą polityką idą tą to są środki w ramach klimatycznego funduszu odbudowy funduszu modernizacyjnego w ramach strategii fit for FIFA i sprawdzać tego pakietu legislacyjnego dostosowującego ustawodawstwo do nowego celu polityki klimatycznej Unii Europejskiej mamy fundusz odbudowy, który na razie jest niewykorzystaną szansą dla Polski zarówno na kształt polskiego programu odbudowy, który no niestety nie jest pro klimatycznych prawda wg innych wg ekspertów cele na klimat to nie jest 37% jak zakłada Unia europejska tylko 28, a do tego z dotacji pierwszy pomny z dotacji tylko 13 no imamy jeszcze fundusz sprawiedliwej transformacji, której 500 000 000EUR dla Polski tylko muszą być plany regionalne zrobione by te środki można było wykorzystać, a na razie także na to nie zapowiada no ale nie na całość jak prowadzić odpowiedzialną dyskusję w polityce jak konkretny sposób opowiadać nam wyborcom obywatelom podatnikom jakich zmian potrzebujemy skoro mamy np. poważnego gracza na polskiej scenie politycznej, bo członka rządu ministra koalicyjnej partii pana Ziobry, który mówi np. spór o tor Turów trzeba widzieć w szerszym kontekście wojny o energetykę w Europie to wielka operacyjnymi operacja Niemiec Rosji rzecz zamiast zmierza do tego, aby Polska była zależna kupowała energię, żeby ktoś inny na tym zarabiał jak pani zamierza przekonać do tego, że musimy się zmieniać dostosowywać go wspólnie przyjętych w unii europejskiej celów po to, by nie pogłębiać katastrofy klimatycznej by nasze dzieci wnuki także my mogli jakiś sposób funkcjonować na na ziemi jak prowadzić tam dyskusji co nam powiedzieć obywatelom, jakie koszty musimy ponieść no i dyskusji trzeba wprowadzić przede wszystkim sposób merytoryczne wypowiedzi ministra Ziobry merytoryczna nie jest jak 1 kwestia Turowa to jest kwestia pomiędzy polską Czechami ani polską Niemcami i do części prawda od 2 lat próbowali rozmawiać z polskim rządem na temat sytuacji przy granicy na temat braku wody w kraju libereckim właśnie spowodowanej działalnością kopalni Turów Polski rząd ignorował po prostu Czechów przez 2 lata ignorował różne spotkania na szczeblu ministerialnym i dopiero w momencie jak Czesi złożyli wniosek do słów jak potem były zarządził środki tymczasowe następnie kary za niewykonanie tych środków no to Polski rząd zdecydował się podjąć jakieś rozmowy 3 miesiące rozmów z jakim skutkiem to wiemy zobaczymy co będzie tutaj obecni i rozumie pani, ale wracajmy do tego jak pani Pani Poseł pani wypłaciła karnet na polską rację stanu jest obecnie polubowne rozwiązanie sporu z Czechami, bo tak naprawdę teraz poprzez zarządzane kary dla te to pkt 500000EUR dziennie to jest tak naprawdę frycowe dla komisji europejskiej prawda, a my i tak musimy z Czechami zawrzeć umowę mowa jest 50 000 000EUR tak naprawdę no zobaczymy co teraz Polski rząd przygotował numery ciekawe będzie rozmowa z NRD które, choć w danym kraju libereckiego, w którym Pani Poseł przepraszam, że jej słowa, ale to wróćmy do tego jak też ładnie mówi czasem publicystycznie szerszego obrazka, bo ja specjalnie przytoczyłem słowa ministra Ziobry, bo one odnoszą się ich ogólnie do wyzwań energetycznych i konkretnie do sprawy Turowa i rozumiem, że minister Ziobro ma swoją strategię, ale wracam wszyscy wiemy, że tę energetykę trzeba będzie zmieniać, że trzeba będzie ponieść koszty, że być może za zbyt długo w Polsce my zatem energię płaciliśmy mniej teraz trzeba będzie za nią płacić więcej właśnie, dlatego że ona musi się zmienić jak przekonać nas wszystkich do tego nie mamy pewności w jaki sposób jeszcze będzie przebiegała ta publiczna dyskusja co jeszcze rządzący będą mówić przypomnę tylko, że za każdym razem, gdy mowa w energetyce rząd powtarza wszystko przez Unię no tak rząd szuka winnych wszędzie tylko nie widzimy w sobie tak naprawdę chcemy wzrost cen energii wstrzymać ograniczyć i ograniczyć też negatywne efekty społeczne to musimy po prostu wejść na szybką ścieżkę dekarbonizacji polskiej energetyki w stronę energii ze źródeł odnawialnych są koncepcja przykład prof. Porczyka, który z Politechniki Śląskiej, który mówi o nich nie elektrycznym praw takim postawieniu, jakby polskiej energetyki na oparciu o OZE, ale pamiętajmy, że energetyka to jest tylko część tego problemu dotyczącego klimatu, bo bardzo dużą wagę tutaj też praw w tym pakiecie unijnym informatyki Five bardzo duża waga jest związana z efektywnością energetyczną z budynkami termomodernizację także kwestię transportu prawda czyli, czyli właśnie, jakby odpowiednich regulacji dotyczących także emisji z transportu no to jest bardzo złożony proces i to, o czym musimy pamiętać i to, o czym musimy mówić także ten proces sprawiedliwej transformacji ma być właśnie sprawiedliwy on nie może pozostawić nikogo za burtą to muszą być dobrze przygotowane plany UE zrobione w oparciu z ekspertami i jednocześnie ambitne, które spełnią te cele unijne dotyczące prawa klimatycznego, a także cele oświatowe jak przypomnę porozumienie paryskie z 2015 roku, gdy Polska jest stroną za no i ponad miesiąc rozpocznie się kolejny szczyt klimatyczny w Glasgow, gdzie państwa należące do ONZ podejmą prawdopodobnie kolejny zobowiązania dotyczące walki na świecie dyskusję oczywista brakuje jej nie w Polskiej przestrzeni publicznej tylko wśród polskich polityków czy dziś, gdy rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, gdy państwo posłanki posłowie będziecie także obradować nad propozycją nowelizacji ustawy budżetowej czy nie uważa pani, że jest przestrzeń skoro rząd co do czego też są eksperckie wątpliwości mówi o wybitnie dobrej sytuacji budżetu, że należy powrócić do pomysłów, które zgłaszał kiedyś pan premier Sasin i wprowadzić jakiś mechanizm być może kosztowne, ale łagodzenia skutków wzrostu cen energii dla osób najuboższych, na których wszystkim jak rozumiem całej klasie politycznej powinno zależeć może powrócić do jakichś rekompensat do tematu i przeprowadzić tę legislację na to z pewnością nie możemy nikogo pozostawić bez wsparcia i tu też zmierza polityka europejska tak ma powstać cały klimatyczny fundusz społeczny polega na nie znamy godziny 16 000 000 000EUR tak, ale takie wstępne założenia są już jest 13 000 000 000EUR dla Polski i to są właśnie środki na walkę z ubóstwem energetycznym z ubóstwem też mobilności skierowany po prostu dla ludzi tak, którzy do, których mogą dotknąć jakby, jakby te zmiany, więc będą środki dla obywateli nie tylko z regionów węglowych, ale środki dla finansowania inwestycji efektywność energetyczną państwowe w tym ogrzewania chłodzenia mobilność nowelizacji budżetu jest 6 000 000 000zł na armię czy nie warto byłoby tych pieniędzy poświęcić przynajmniej, jakiej części trzeba policzyć mogłoby kosztować na wsparcie dla osób, które są najgorzej sytuowane dużo na wydają na energię i będą mierzyły się z wyższymi kosztami rachunków za gazem energetyczną przecież kiedyś państwo obiecywało, że zrobi te blokady zrobić dotacje dla wszystkich, chociaż dla najuboższych może warto wrócić taką inicjatywą tak jest jakiś pomysł na budżecie są także środki np. na rozwój polskiego programu jądrowego tak, czyli na kolejnej, jakby mrzonki w momencie, kiedy nie mamy lokalizacji nie mamy wybranej technologii na cały ten projekt, więc rzeczywiście takie poprawki na pewno trzeba zgłaszać się wydaje, że ważny tutaj niezwykle ważne są właśnie te programy osłonowe zarówno unijne jak te, które można by było zrobić w Polsce, ale równie ważne jest np. przesunięcie tych środków na dofinansowanie instytucji związanych z ochroną środowiska, bo to jest duży problem w Polsce protezie te instytucje, których celem jest ochrona środowiska są po prostu niedofinansowane bardzo dziękuję za rozmowę z zazdrości pani wyniku wyborczego partii zielonym w Niemczech partii zielonych tak oczywiście mocno kibicowałem śledziłem teraz mocno wtedy te sfery negocjacje no i czekamy prawda jest pewne, że zieloni będą niemal pewne że, ponieważ nie można przewidzieć no tu zostawiam tę decyzję kolegom tak natomiast zgadzam się po części ze słowami Roberta chadeka, czyli współprzewodniczącego niemieckich zielonych, że do walki o klimat potrzeba szerokiego poparcia społecznego trzeba poparcie także także właśnie klasy średniej i mieszkańców miasta Tarnów na pewno tak na pewno do tego trzeba szerokiego konsensusu społecznego politycznego i mam nadzieję, że po wygranych przez opozycję wyborach w Polsce także taki konsensus będzie nas, żeby mocno walczyć o klimat pani Małgorzata Tracz przewodnicząca zielonych wiceszefowa klubu koalicji Obywatelskiej dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA