REKLAMA

Profesorowie prawa rezygnują z doradzania MSZ

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-29 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:59 min.
Udostępnij:

Sześcioro profesorów prawa złożyło list z rezygnacją z udziału w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. List ten złożyli na ręce wiceministra spraw zagranicznych, Piotra Wawrzyka. O powody takiego kroku pytamy prof. Władysława Czaplińskiego z Instytutu Nauk Politycznych PAN, byłego już członka Komitetu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z nami prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskie Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu sześcioro profesorów prawa w tym pan złożył list z rezygnacją z udziału w doradczym komitecie prawnym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i piszą państwo tak fundamentem prawa jest zasada pacta sunt servanda na niej opiera się Rozwiń » każdy system prawny i negowanie sprowadza się w praktyce do porzucenia kręgu cywilizowanego świata rzymskiej kultury prawnej przekonują państwo, że praktyka organów Rzeczypospolitej polskiej coraz większym stopniu odrzuca zasady w związku z tym państwo nie będą firmować ani wspierać takie praktyki proponuje dyskusję od szczegółu do głów, więc zacznę od pytania co przelało czarę goryczy w przypuszczam, że zajęcie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowiska w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku premiera Morawieckiego w co do ewentualnej hipotetycznej wyższości prawa konsul w konstytucji polskiej nad prawem unijnym MSZ reorganizację premiera Morawieckiego w tej sprawie tak niestety zajął stanowisko popierające ministerstwo spraw zagra popierające byłego premiera i to było dla nas duże zaskoczenie, ponieważ wydawać by się mogło, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno dbać o stosunki międzynarodowe Polski powinno w szczególności zapewnić przestrzeganie prawa Międzynarodowego tak jak wymaga tego konstytucja w art. 9 i to dudni spowodowało, że po dyskusjach doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować takiego stanowiska piszą państwo w tym liście także żadne państwo nie może powoływać swoje prawo wewnętrzne dla niewywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych czy zdaniem pana profesora często w ostatnim czasie dochodzi do takiej sytuacji, bo mówimy oczywiście od wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego swoją drogą jutro ciąg dalszy posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w tej właśnie sprawie spodziewam się być może orzeczenia być może nie, bo sprawa ciągnie się nadzwyczaj długo czy są jakieś inne takie sytuacje które, które się panu nie podobają, które pan uznaje za niewłaściwe, aby kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny wskazywał na to, że np. rozstrzygnięcia europejskiego Trybunału sprawiedliwości są nie do zaakceptowania z punktu widzenia polskiej konstytucji, która rzekomo stanowi najwyższa prawo w państwie to rzekomo odnosi się do pewnej bez warunkowości takiego stwierdzenia po torze jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej to wynika z samej konstytucji literalnie biorąc natomiast interpretacja tej zasady jest jest przedziwna tez artykułu konstytucji państwo twierdzą, że to jest taka Absolut za co ja tego przepisu i taktowny wymaga pewnego obszerniejsze wyjaśnienia Otóż na oku inne osoby interpretujące konstytucje wybierają ten 1 przepis, a zupełnie nie zastanawiając się na tym, że ten przepis art. 8 konstytucji jest elementem większej całości prawda, a taką kartę pewną rolę w systemie my nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo to jest w ogóle błąd lub kształcenia prawników w Polsce błąd formacji sędziów również właśnie bierze się ten przepis przeprowadza analizę dogmatyczną systemu natomiast zupełnie pozostawia się to co prawnicy określa jako wykładnia systemowa, czyli tak jak wspomniałem usytuowanie przepisów w systemie prawa i wykładnia celowościowa, czyli to czemu ten przepis ma służyć, jeżeli weźmiemy ten 1 przepis art. 8 do rzeczywiście Jerzego przeczytamy słowa posłowie będziemy do piątku ta konstytucja jest najważniejsza, ale jednocześnie przecież tuż obok sąsiedzką tego przepisu mamy art. 9, z którymi Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego prawa Międzynarodowego i teraz tak długo jak długo zobowiązania międzynarodowe wiążą się tak długo muszą być przestrzegane a, a zaciągają zobowiązań międzynarodowych nie jest dowodem na to, że tracimy suwerenność tylko dowodem na to, że suwerenność posiadamy możemy te zobowiązania międzynarodowe zaciągać pani redaktor to jest strzał w dziesiątkę chciałem powiedzieć, że pierwszy w ogóle wyrok, który wydał stały Trybunał sprawiedliwości międzynarodowej w 1923 roku w sprawie statku Wimbledon zresztą sprawa dotyczyła transportu broni do Polski Trybunał powiedział jasno państwo, zaciągając zobowiązanie międzynarodowe wyraża swoją suwerenność, gdyby nie było suwerenne nie mogłoby tego zrobić i gdybyśmy byli suwerenni moglibyśmy przystąpić do europejskiej konwencji praw człowieka czy też wstąpić do Unii Europejskiej, ale jeżeli już żeśmy się na to zdecydował i to jesteśmy związani tym co te akty prawne, czyli i tak papy europejskiej i europejska konwencja od czego od nas wymagają musi przestrzegać Zbigniew Ziobro dzisiaj mówi tak minister sprawiedliwości prokurator generalny mam nadzieję, że Trybunał zachował się jak należy w sposób rzetelny uczciwy opisze realny stan prawny, jakim miejscu, czyli powiał nad dzietności konstytucji nad traktatami najnowszą Trybunał może powiedzieć o nadrzędności konstytucji nad traktami także jest tutaj wracam znowu do początku Pańskiej wypowiedzi tylko, że widzę kolejne przepisy, które w tej konstytucji się znajdują też jedno rzeczy, które państwo nie podoba i dlatego państwo odchodzą z tego komitetu prawnego jak czytam, że komitet zajmuje się przygotowywaniem opinii ekspertyz prawnych na potrzeby MSZ tu czy była kiedyś taka sytuacja, że mieli państwo sporządzić ekspertyzę albo opinię, która miała być pod jakąś tezę jak Sobienie przypomina po i drag czy komitet prawny działa od 20 kilku lat co interesujące w jego skład w dużej mierze przez bez względu na to jaka ekipa tworzyła rząd kto, a pan rządził w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w dużej mierze to były te samo osoby co, pod jaką które weszły w skład kolejnych komitetów kolejny kadencja to oznacza, że rzeczywiście skład komitetu wchodziły osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą w zakresie prawa Międzynarodowego i czego żeby tak nieskromnie powiedzieć i nigdy nie było takiej sytuacji, w której proszono by nas jako komitet nie mówią poszczególnych członków o ja znam sytuacje, w których członkowie komitetu pisali ekspertyzy na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych rzeczywiście pod określoną tezę, ale to były przypadki jednostkowe i i myśmy nigdy się z tym nie utożsamiali nigdy nie było sytuacji, w której komitet musiałby powiedzieć non possumus, tym bardziej jest nam przykro dyrygent trio rozumiem tego co pan mówi panie profesorze, że nie zwrócono się też do państwa, abyście państwo wsparli swoją wiedzą tę argumentację MSZ-u na rzecz wniosku Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego byście państwo pomogli uzasadnić to, że resort spraw zagranicznych uważa, że premier ma rację ja myślę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych z DAF zdaje sobie sprawę w tego, że opinia komitetu mogłaby być krytyczna niezależnie od naszego stanowiska redaktora przedstawiliśmy w tym piśmie skierowanym do wiceministra spraw zagranicznych komitet nie był w stanie uzgodnić jednolitego stanowiska w czysto prawniczego punktu widzenia to jeszcze 1 rzecz chciałbym pana zapytać, bo powołują się państwo na to sformułowanie pacta sunt servanda umów należy dotrzymywać zastanawiam się co się dzieje na polu międzynarodowym, gdy państwo przestaje przestrzegać także umów jak wrócimy do obsady Lewiatana to tam też jest oparta sum zerwany dach i Hobbs przestrzega, że jak się nie dopełnia warunków umowy suwerenem innymi obywatelami notą przestaje istnieć społeczeństwo polityczne tak wraca do stanu natury, czyli do wojny wszystkich ze wszystkimi, a jak jest na arenie międzynarodowej, a to jest dokładnie ten sam mechanizm to znaczy prawo międzynarodowe jest oparte na zasadzie przestrzeganie dobrej wierze zobowiązań międzynarodowych, jeżeli zawieramy z kimś umowę to musimy dołożyć wszelkich starań, żeby z tej umowy się wywiązać i to tak jak też już z raz wspomniałem o stałym Trybunale sprawiedliwości międzynarodowej to jest również efekt m.in. orzecznictwa SSM stałego Trybunału, czyli sądu ligi narodów i tym przypadku po działa na płaszczyźnie międzynarodowej istnieją reguły z reguły odpowiedzialności międzynarodowej państwa, które określają, jakie są następstwem naruszenia umowy międzynarodowej naruszenia zobowiązania Międzynarodowego to jest dość skomplikowany zestaw reguł ale, ale one są też precyzyjnie sformułowane natomiast ja się boje 1 rzeczy i to też mówię to jako prawnik nie dlatego, żeby wyrażać określone stanowisko polityczne, więc po prostu logiczna konsekwencja prawnicza, jeżeli tryb prawny, jeżeli Trybunał powie traktat europejski jest niezgodny z konstytucją pozostają nam 2 rzeczy albo zmienić konstytucję albo wystąpić Unii tu musimy postawić, jeżeli formował także do tak tak tak, jeżeli Trybunał dojdzie do tego do takiego przekonania i orzeknie tak jak chce tego minister Ziobro o to może nic z tego nie będzie nie wyniknie, bo jeżeli orzeknie dobrze sprawiedliwie prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskich Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję panie profesorze rozmowa dziękuję bardzo, informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA